Įžanga į valdiklius

Visos vartotojų pildomos InfoPath formos yra pagrįstos pagrindinės formos šablonu. Microsoft Office InfoPath galite naudoti norėdami kurti ir publikuoti interaktyvius, vartotojui patogius formų šablonus. Formos šablonas nurodo, kaip gaunama forma atrodo ir veikia.

Pildydami formas vartotojai įveda informaciją įrašydami tekstą laukeliuose, spustelėdami elementus sąraše, pažymėdami žymės langelius ir atlikdami kitus veiksmus. Grafinės vartotojo sąsajos objektai, su kuriais vartotojas sąveikauja, yra vadinami valdikliais. Valdiklius naudojate norėdami rodyti duomenis arba pasirinkimus, atlikti veiksmą arba palengvinti formos vartotojo sąsajos skaitymą.

Be standartinių valdiklių, tokių kaip teksto laukeliai ir sąrašo laukai, InfoPath yra naujų valdiklių, tokių kaip pasikartojančios lentelės, pasirinkimų grupės ir pasirinktinės sekcijos. Šių tipų valdikliai leidžia kurti lankstų formos šabloną, patenkinantį vartotojus. Pavyzdžiui, išlaidų ataskaitos formos šablone galite naudoti pasikartojančią lentelę, leidžiančią vartotojams įvesti tiek išlaidų elementų, kiek jiems reikia.

Informacija, kurią vartotojai įveda į valdiklį, yra saugoma formos duomenų šaltinis. Kai kuriate formos šabloną, paprastai naudojate užduočių sritį Valdikliai, kad įterptumėte valdiklius, tačiau valdiklius taip pat galite įterpti nuvilkdami laukas ir grupė iš užduočių srities Duomenų šaltinis į formos šabloną.

Galite tinkinti valdiklio išvaizdą, įskaitant šriftą, spalvą, teksto lygiavimą valdiklyje, valdiklio numatytąją reikšmę ir duomenų tipas bei kitas ypatybes, pavyzdžiui, ekrano patarimas, rodomą, kai vartotojas laiko pelės žymiklį virš valdiklio. Galite tinkinti valdiklio veikimą, pavyzdžiui, jo gebėjimą filtruoti informaciją arba reaguoti į taisyklė.

Patarimas : Norėdami matyti valdiklio ypatybes, du kartus spustelėkite formos šablone esantį valdiklį.

Šiame straipsnyje

Valdikliai ir duomenų šaltinis

Valdiklių įterpimo formos šablone būdai

Valdiklių tipai

Suderinamumo aspektai

Valdikliai ir duomenų šaltinis

Beveik visi Microsoft Office InfoPath formos valdikliai yra susiję arba susieti su formos šablono duomenų šaltiniu. Dauguma valdiklių, įskaitant teksto laukelius, žymės langelius ir sąrašų laukus, yra susieti su laukais, esančiais duomenų šaltinyje. Jeigu valdiklis nesusietas su duomenų šaltiniu arba susietas neteisingai, tame valdiklyje įvestos informacijos negalima tinkamai įrašyti pagrindinės formos (.xml) faile.

Kurdami InfoPath formos šabloną, galite pasirinkti, kad laukai duomenų šaltinyje būtų sukuriami automatiškai kiekvieną kartą įterpus valdiklį arba galite patys neautomatiniu būdu susieti kiekvieną valdiklį su esamu lauku.

Šiame pavyzdyje formos kūrėjas formos šablone įterpė teksto laukelį Pavardė. Teksto laukelis yra susietas su formos šablono duomenų šaltinio lauku pavardė.

Relationship between control on form template and field in data source

Pildydamas formą, pagrįstą šiuo formos šablonu, vartotojas įveda savo pavardę teksto laukelyje Pavardė. InfoPath įrašo šiuos duomenis Išplėstinė dokumentų aprašų kalba (XML) formatu, kaip parodyta šiame paveikslėlyje.

Data entered in the text box is saved as XML

Valdiklio tipas ir jo susietasis laukas nurodo informacijos, kurią vartotojai gali įvesti valdiklyje, tipą bei įvedimo būdą. Pavyzdžiui, jeigu formos šablone yra datos parinkiklio valdiklis, susietas su datos duomenų tipas lauku, tada vartotojai tame valdiklyje gali įvesti tik datas. Jeigu jie bandys tame valdiklyje įvesti kitus duomenis, pavyzdžiui, jų vardą ar adresą, InfoPath parodys duomenų tikrinimo klaidą.

Pastaba : Be pagrindinio formos šablono duomenų šaltinio, galite sukurti duomenų ryšys su XML dokumentais, duomenų bazes, tinklo tarnybas ir Microsoft Windows SharePoint Services bibliotekas ir sąrašus. Šie duomenų ryšiai taps antrinis duomenų šaltinis, kuriuos galima naudoti norint užpildyti sąrašų laukus ir pateikti teksto laukelių ir kitų valdiklių reikšmes.

Puslapio viršus

Valdiklių įterpimo formos šablone būdai

Kurdami formos šabloną galite naudoti užduočių sritį Valdikliai, kad įterptumėte valdiklius. Galite pasirinkti, kad formos šablono duomenų šaltinis būtų sukuriamas automatiškai, kada įterpiate valdiklį. Šiuo atveju duomenų šaltinyje kiekvienam pridedamam valdikliui bus automatiškai sukuriamas laukas arba grupė duomenų šaltinyje. Taip pat galite pasirinkti susieti kiekvieną valdiklį su formos šablono duomenų duomenų šaltinyje esančiu lauku arba grupe. Jeigu pasirinksite šią parinktį, įterpiant valdiklį jūsų bus paprašyta pasirinkti lauką arba grupę iš duomenų šaltinio.

Patarimas : Norėdami perjungti automatinį duomenų šaltinio kūrimą ir valdiklių susiejimą su esamu lauku ar grupe, naudokite užduočių juostos Valdikliai žymės laukelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį.

Valdiklius taip pat galite įterpti nuvilkdami laukus ir grupes iš užduočių srities Duomenų šaltinis į savo formos šabloną. Kiekvieną kartą, kai velkate lauką arba grupę į savo formos šabloną, InfoPath pasiūlo valdiklį, geriausiai atitinkantį lauką arba grupę. Pavyzdžiui, jeigu lauke yra datos duomenų tipas, InfoPath siūlo datos parinkiklį.

Puslapio viršus

Valdiklių tipai

Užduočių srityje Valdikliai yra daugiau nei 30 skirtingų valdiklių, kuriuos galite pridėti savo formos šablone. Šiuos valdiklius galima suskirstyti į tokias kategorijas:

 • Standartiniai valdikliai

 • Pasikartojantys ir pasirinktiniai valdikliai

 • Failų ir paveikslėlių valdikliai

 • Išplėstiniai valdikliai

 • Pasirinktiniai valdikliai

Šiose lentelėse aprašoma kiekvieno valdiklio paskirtis.

Standartiniai valdikliai

Standartiniai valdikliai yra valdikliai, kuriuos paprastai susiejate su informacijos rinkimu ir rodymu. Šie valdikliai yra teksto laukeliai, sąrašo laukai, žymės langeliai ir mygtukai.

Valdiklis

Piktograma

Aprašas

Teksto laukelis

Mygtuko paveikslėlis

Dažniausiai formoje naudojamas valdiklis. Vartotojai teksto laukelyje gali įvesti bet kokio tipo neformatuotą tekstą, pavyzdžiui, sakinius, vardus, skaičius, datas ir laiką. Teksto laukeliuose negali būti formatuoto teksto.

Raiškiojo teksto laukelis

Button image

Valdiklis, kuriame gali būti formatuotas tekstas, įskaitant paryškintą ir pasvirąjį tekstą, ir daugybė šriftų, šriftų dydžių ir šriftų spalvų. Be to, vartotojai raiškiojo teksto laukelyje gali įterpti paveikslėlius, sąrašus ir lenteles.

Išplečiamojo sąrašo laukas

Button Image

Valdiklis, lauke vartotojams pateikiantis pasirinkimų sąrašą. Norėdami pasirinkti sąrašo elementą, vartotojai spusteli rodyklę, kad atidarytų pasirinkimų sąrašą. Pasirinkimai remiasi jūsų neautomatiškai sukuriamu sąrašu, formos duomenų šaltinio arba reikšmėmis, kurias pateikia duomenų ryšys su XML dokumentu, duomenų bazė, tinklo tarnyba arba Microsoft Windows SharePoint Services biblioteka arba sąrašu.

Pasirinktinio įvedimo laukas

Button Image

Valdiklis, lauke vartotojams pateikiantis pasirinkimų sąrašą, kuriame vartotojai pasirenka atitinkamą elementą arba tipą. Pasirinkimai remiasi jūsų neautomatiškai sukuriamu sąrašu, formos duomenų šaltinio reikšmėmis arba reikšmėmis, kurias pateikia duomenų ryšys su XML dokumentu, duomenų baze, tinklo tarnyba arba Windows SharePoint Services biblioteka arba sąrašu.

Sąrašo laukas

Mygtuko vaizdas

Valdiklis, pateikiantis vartotojui laukelyje pasirinkimų sąrašą, kuriame vartotojai pasirenka atitinkamą elementą. Pasirinkimai remiasi jūsų neautomatiškai sukuriamu sąrašu, formos duomenų šaltinio reikšmėmis arba reikšmėmis, kurias pateikia duomenų ryšys su XML dokumentu, duomenų baze, tinklo tarnyba arba Windows SharePoint Services biblioteka arba sąrašu.

Datos parinkiklis

Button image

Valdiklis, kuriame yra laukas, kur vartotojai gali įvesti datas, ir kalendoriaus mygtukas, leidžiantis vartotojams pasirinkti datą.

Žymės langelis

Mygtuko paveikslėlis

Valdiklis, leidžiantis vartotojams nustatyti reikšmes taip/ne arba teisinga/klaidinga pridedant arba pašalinant varnelę iš mažo kvadratinio langelio.

Parinkties mygtukas

Mygtuko paveikslėlis

Valdiklis, leidžiantis vartotojams pasirinkti iš tarpusavyje nesuderinamų pasirinkimų. Kai pasirenkamas vienas iš grupės parinkčių mygtukų, kiti parinkčių mygtukai išvalomi. Parinkčių mygtukų grupė yra susieta su vienu duomenų šaltinio lauku ir kiekvienas parinkties mygtukas įrašo tame lauke skirtingą reikšmę.

Mygtukas

Button image

Valdiklis, kurį galima naudoti, be kitų dalykų, norint pateikti formą arba užklausą duomenų bazei. Galite taip pat susieti mygtuką su taisyklėmis arba pasirinktiniu kodu, kuris vykdomas vartotojui paspaudus mygtuką.

Sekcija

Button Image

Valdiklis, kuris yra kitų valdiklių konteineris. Sekcijose gali būti bet kokie valdikliai, pateikti užduočių srityje Valdikliai, įskaitant kitas sekcijas.

Pasikartojantys ir pasirinktiniai valdikliai

Pasikartojančius ir pasirinktinius valdiklius sudaro sąrašo valdikliai, pasikartojančios lentelės, pasikartojančios sekcijos ir pasirinktinės sekcijos. Šie valdikliai leidžia vartotojams pildant formą įterpti sąrašo elementus, eilutes, įrašų rinkinius ir pasirinktinę informaciją.

Valdiklis

Piktograma

Aprašas

Pasirinktinė sekcija

Button image

Valdiklis, kuris yra kitų valdiklių konteineris, ir praverčia įtraukiant papildomą informaciją, kurios visi vartotojai neprivalo užpildyti. Pildydami formą, kurioje yra pasirinktinė sekcija, vartotojai gali pasirinkti, ar įtraukti pasirinktinę sekciją į formą.

Pasikartojanti sekcija

Button Image

Valdiklis, kuris yra kitų valdiklių konteineris, ir praverčia pateikiant įrašais pagrįstus duomenis, pavyzdžiui, darbuotojų duomenų bazės įrašus. Pildydami formą, kurioje yra pasikartojanti sekcija, vartotojai gali pridėti papildomus pasikartojančios sekcijos atvejus.

Pasikartojanti lentelė

Button image

Valdiklis, parodantis pasikartojančią informaciją kaip lentelės struktūrą. Kiekvienas elementas rodomas naujoje pasikartojančios lentelės eilutėje. Pildydami formą, vartotojai gali pridėti arba ištrinti pasikartojančios lentelės eilutes. Pasikartojančiose lentelėse gali būti kitų valdiklių.

Horizontali pasikartojanti lentelė

Button image

Valdiklis, parodantis pasikartojančią informaciją kaip lentelės struktūrą. Kiekvienas elementas rodomas pasikartojančios lentelės naujame stulpelyje. Pildydami formą, vartotojai gali pridėti arba ištrinti pasikartojančios lentelės stulpelius. Horizontaliose pasikartojančiose lentelėse gali būti kitų valdiklių.

Pagrindinis/išsami informacija

Button image

Valdiklis, kuris yra tiesiogiai vienas su kitais susijusių valdiklių rinkinys. Pagrindinis valdiklis visada yra pasikartojanti lentelė, o išsamios informacijos valdiklis gali būti pasikartojanti lentelė arba pasikartojanti sekcija. Pagrindiniai/išsamios informacijos valdikliai padeda vartotojams efektyviau dirbti su dideliais duomenų kiekiais. Pavyzdžiui, jeigu jūsų formos šablone rodomi darbuotojų duomenų bazės įrašai, galite nurodyti, kad pagrindiniame valdiklyje turėtų būti rodoma tik informacijos apie kiekvieną darbuotoją dalis. Kai vartotojas pagrindiniame valdiklyje pasirenka įrašą (eilutę), išsamios informacijos valdiklis gali rodyti daugiau informacijos apie darbuotoją.

Sąrašas su ženkleliais

Button image

Valdiklis, leidžiantis vartotojams pridėti arba naikinti formoje esančio sąrašo su ženkleliais elementus. Sąrašo su ženkleliais valdikliai yra geras būdas įtraukti paprastus teksto pasikartojimus, pavyzdžiui, veiksmų elementų sąrašą susirinkimo darbotvarkės formos šablone.

Sunumeruotas sąrašas

Button image

Valdiklis, leidžiantis vartotojams pridėti arba naikinti formoje esančio sunumeruoto sąrašo elementus. Sunumeruoto sąrašo valdikliai yra geras būdas įtraukti paprastus teksto pasikartojimus ir nurodyti tam tikrą eiliškumą, pavyzdžiui, darbotvarkės elementų sąrašą susirinkimo darbotvarkės formos šablone.

Paprastasis sąrašas

Button image

Valdiklis leidžiantis vartotojams pridėti arba naikinti formoje esančio sąrašo elementus. Paprastojo sąrašo valdikliai yra geras būdas įtraukti paprastą pasikartojantį tekstą, pavyzdžiui, dalyvių vardų sąrašą susirinkimo darbotvarkės formos šablone.

Keleto elementų pasirinkimo sąrašo laukas

Button image

Valdiklis, pateikiantis vartotojui pasirinkimų sąrašą, rodomą kaip slenkamą žymės langelių sąrašą. Vartotojai gali pažymėti tiek žymės langelių, kiek reikia, ir netgi gali pridėti pasirinktinių įrašų, atsižvelgdami į formos šablono dizainą.

Failų ir paveikslėlių valdikliai

Galite kurti formos šabloną taip, kad vartotojai galėtų įterpti failų priedus arba paveikslėlius, pildydami formas, pagrįstas jūsų formos šablonu. Be to, vartotojai, pildantys InfoPath formas naudodami Tablet PC, gauna specialų rankraščio paveikslėlio valdiklį, leidžiantį jiems kurti ir įrašyti rankraščio piešinius.

Valdiklis

Piktograma

Aprašas

Failo priedas

Mygtuko paveikslėlis

Valdiklis, leidžiantis vartotojams pridėti failus prie savo formų. Kiekvienas failo priedo valdiklis leidžia pridėti vieną failą, o prireikus jūs galite apriboti failų tipą. Jeigu vartotojai nori pridėti kelis failus, failų priedo valdiklį galite įterpti pasikartojančiame valdiklyje.

Paveikslėlis

Button image

Valdiklis, kurį galima įtraukti į formos šabloną kaip statinį elementą, pavyzdžiui, pavadinimą arba foną, arba leidžiantis vartotojams įterpti paveikslėlį kaip formos dalį. Paveikslėlių valdikliai gali saugoti paveikslėlį pačioje formoje arba adresą (universalusis ištekliaus adresas (URL)), nurodantį vietą, kurioje įrašytas paveikslėlis.

Ranka pieštas paveikslėlis

Button image

Valdiklis, leidžiantis vartotojams formose pridėti paveikslėlius, pieštus ranka naudojant Tablet PC. Paveikslėlius galima pridėti pačiame valdiklyje arba ant fono paveikslėlio.

Išplėstiniai valdikliai

Išplėstiniai valdikliai yra valdikliai, kurie naudojami rečiau nei standartiniai valdikliai arba tik specialiais atvejais.

Valdiklis

Piktograma

Aprašas

Hipersaitas

Mygtuko vaizdas

Valdiklis, kurį galima susieti su URL. Pavyzdžiui, formos šablone, kuriame rodoma informacija apie produktų sąrašą, gali būti hipersaitai į produktų informacijos tinklalapius. Hipersaitų valdikliai gali nurodyti bet kurį tinklo serverį intranete arba internete.

Išraiškos laukas

Button image

Tik skaitomas teksto valdiklis. Galite naudoti išraiškų laukus, kad parodytumėte tik skaitomą tekstą, kito formos valdiklio reikšmę arba kad galėtumėte kurti formules, pagrįstas wXML „XPath“ kalba (XPath) išraiškomis.

Vertikalioji etiketė

Button image

Tik skaitoma teksto etiketė, kuri rodoma 90 laipsnių kampu formos šablone. Vertikaliosios etiketės dažnai naudojamos kaip stulpelių antraštės pasikartojančiose lentelėse.

Slinkties sritis

Button image

Valdiklis, kuriame yra kitų valdiklių, išlaikantis nustatytą dydį ir turintis slinkties juostų, kad vartotojai galėtų slinkti ieškodami tuo metu nerodomos informacijos. Slinkties sritys ypač naudingos, kai formos sekcijoje yra daug duomenų, o vartotojams nebūtina matyti visus iš karto.

Horizontalioji sritis

Button Image

Valdiklis, kuriame yra kitų valdiklių, ir kurį formos šablone galima naudoti norint padėti valdiklius vieną šalia kito.

Pasirinkimų grupė

Button image

Valdiklis, kuriame yra viena ar daugiau pasirinkimų sekcija, kuriose savo ruožtu yra kiti valdikliai. Kiekviena pasirinkimų grupės pasirinkimo sekcija veikia kaip viena tarpusavyje nesuderinamų pasirinkimų rinkinio parinktis. Pildydami formą, vartotojai gali pakeisti numatytąją pasirinkimo sekciją kita pasirinkimo sekcija. Pavyzdžiui, prašymo priimti į darbą formos šablone galite naudoti pasirinkimų grupę, kad leistumėte vartotojams įvesti arba darbo telefono numerį, arba namų telefono numerį.

Pasikartojanti pasirinkimų grupė

Button image

Valdiklis, rodantis dvi ar daugiau pasirinkimo sekcijas kaip pasikartojančią struktūrą. Pildydami formas vartotojai gali pridėti, naikinti arba pakeisti papildomas pasikartojančias pasirinkimo grupes. Pavyzdžiui, darbuotojų informacijos formos šablone galite naudoti pasikartojančią pasirinkimų grupę, kad leistumėte vartotojams įvesti kelis kontaktus nelaimės atveju. Vartotojas gali pakeisti kiekvieno kontakto namų adreso informaciją darbo adreso informacija.

Pasirinkimo sekcija

Button image

Valdiklis, kuriame yra kiti valdikliai ir kuris visada turėtų būti įtrauktas į pasirinkimų grupes arba pasikartojančias pasirinkimų grupes. Pasirinkimo sekcijos naudingos, kai jums į esamą pasirinkimų grupę reikia įtraukti daugiau pasirinkimų. Jeigu pasirinkimo sekciją įterpiate kokioje nors kitoje vietoje, tačiau ne pasirinkimų grupėje, InfoPath automatiškai įterpia pasirinkimo sekciją naujoje pasirinkimų grupėje.

Pasikartojanti rekursinė sekcija

Button image

Valdiklis, kuriame yra kiti valdikliai ir kurį galima įterpti į jį patį. Pasikartojančias rekursines sekcijas galite naudoti norėdami sukurti hierarchinį turinį, pavyzdžiui, struktūrą.

Pasirinktiniai valdikliai

Galite naudoti pasirinktinio valdiklio pridėjimo vedlį norėdami kurti pasirinktinius valdiklius, įskaitant Microsoft „ActiveX“ valdiklis ir šablonų dalis, galimas programoje InfoPath. Pasirinktinis valdiklis pagal numatytuosius parametrus į InfoPath neįtraukiamas.

Valdiklis

Aprašas

Šablono dalis

Pasirinktinis valdiklių rinkinys, kuriame yra išdėstymo, ypatybių parametrai ir kai kurie kiti valdiklio veikimo aspektai, kuriuos galima išsaugoti ir panaudoti keliuose formų šablonuose. Sukūrę šablono dalį, naudokite pasirinktinio valdiklio pridėjimo vedlį, kad importuotumėte šablono dalį dizaino režimas ir galėtumėte ją naudoti savo formos šablone.

ActiveX valdiklis

Valdiklis, kuris neįtrauktas į programą InfoPath, tačiau kurį galima pridėti užduočių srityje Valdikliai. Galite pasirinkti iš esamų ActiveX valdiklių, registruotų jūsų kompiuteryje, arba galite naudoti pasirinktinius valdiklius, kuriuos sukuriate, kad jie atitiktų jūsų verslo reikmes. Pavyzdžiui, jeigu kuriate formų šablonus, skirtus naudoti finansinėje aplinkoje, galite sukurti ActiveX valdiklį, leidžiantį formos šablone rodyti biržos kursų informaciją. Sukūrę arba suradę ActiveX valdiklį, naudokite pasirinktinio valdiklio pridėjimo vedlį, kad importuotumėte valdiklį dizaino režimu ir galėtumėte jį naudoti formos šablone.

Puslapio viršus

Suderinamumo aspektai

Kurdami formos ruošinį programa „InfoPath“ galite pasirinkti specifinį suderinimo režimą, kuriame galima maketuoti su naršykle suderintą formos ruošinį. Kai su naršykle suderintos formos ruošinys dedamas į serverį, kuriame veikia InfoPath Forms Services, ruošinio pagrindu sukurtas su naršykle suderintas formas galima peržiūrėti žiniatinklio naršyklėje. Kai kuriate su naršykle suderintą formos ruošinį, negalėsite naudoti kai kurių valdiklių užduočių srityje Valdikliai, nes jų negalima parodyti naršyklėje. Šie valdikliai yra nepalaikomi su naršykle suderinamuose formų šablonuose:

 • Pasirinktinio įvedimo laukas

 • Keleto elementų pasirinkimo sąrašo laukai

 • Valdikliai pagrindinis/išsami informacija

 • Paprastųjų sąrašų ir sąrašų su ženkleliais arba numeriais valdikliai

 • Paveikslėlių arba ranka pieštų paveikslėlių valdikliai

 • Ranka pieštų paveikslėlių valdikliai

 • Vertikaliosios etiketės

 • Slinkties sritys

 • Horizontaliosios sritys

 • Horizontaliosios pasikartojančios lentelės

 • Pasirinkimo grupių, pasikartojančių pasirinkimo grupių ir pasirinkimo sekcijų valdikliai

 • Pasikartojančios rekursinės sekcijos

 • ActiveX valdikliai

Taip pat galite pasirinkti kurti šablono dalis ir Microsoft Office InfoPath 2007 formų šablonus, suderinamus su Microsoft Office InfoPath 2003. Šablonų dalyse ActiveX valdikliai nepalaikomi ir todėl nerodomi užduočių srityje Valdikliai. Atgalinio suderinamumo formų šablonuose pasirinktinio įvedimo laukai ir keleto elementų pasirinkimo sąrašo laukai yra nepalaikomi. Kai vartotojas atidaro formos šabloną naudodamas programą InfoPath 2003, pasirinktinio įvedimo laukai rodomi kaip išplečiamojo sąrašo laukai, o kelių pasirinkimų sąrašo laukai – kaip sąrašai su ženkleliais.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×