Įžanga į valdiklius

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Šiame straipsnyje aprašyti įvairių rūšių valdikliai, naudojami programoje „Access“, ir parodyta, kaip įtraukti valdiklius į formas ir ataskaitas. Valdikliai yra formos ar ataskaitos dalys, kuriuos naudojate duomenims įvesti, redaguoti ar rodyti. Pavyzdžiui, teksto laukas yra populiarus valdiklis, skirtas duomenims ataskaitose rodyti arba duomenims formose įvesti ir rodyti. Kiti populiarūs valdikliai yra komandų mygtukai, žymės langeliai ir pasirinktinio įvedimo laukai (išplečiamieji sąrašai).

Šiame straipsnyje

Suprasti valdikliai

Suprasti maketai

Apie valdiklius

Valdikliai leidžia peržiūrėti duomenis ir dirbti su jais duomenų bazės taikomojoje programoje. Dažniausiai naudojamas valdiklis yra teksto laukas, o iš kitų valdiklių galima paminėti komandų mygtukus, žymas, žymės langelius ir papildomų formų / papildomų ataskaitų valdiklius.

Valdikliai gali būti susietieji, nesusietieji ar skaičiavimų:

 • Susietasis valdiklis    Valdiklis, kurio duomenų šaltinis yra laukas lentelėje arba užklausoje, vadinamas susietuoju valdikliu. Naudodamiesi susietaisiais valdikliais galite rodyti reikšmes, gautas iš laukų jūsų duomenų bazėje. Šios reikšmės gali būti tekstas, datos, skaičiai, reikšmės Taip/Ne, paveikslėliai ar grafikai. Pavyzdžiui, teksto laukas, kuriame rodoma darbuotojo pavardė, šią informaciją gali gauti iš lauko „Pavardė“, esančio lentelėje „Darbuotojai“.

 • Nesusietasis valdiklis    Duomenų šaltinio (pavyzdžiui, lauko arba išraiškos) neturintis valdiklis vadinamas nesusietuoju valdikliu. Nesusietieji valdikliai naudojami informacijai, eilutėms, stačiakampiams ir paveikslėliams rodyti. Pavyzdžiui, žyma, kurioje rodomas formos pavadinimas, yra nesusietasis valdiklis.

 • Skaičiavimų valdiklis    Valdiklis, kurio duomenų šaltinis paprastai yra išraiška, o ne laukas, vadinamas skaičiavimų valdikliu. Valdiklio reikšmę, norimą naudoti kaip duomenų šaltinis, nurodote nustatydami valdiklio išraišką. Išraiška yra operatorių derinys (pavyzdžiui, = ir + ), valdiklių pavadinimai, laukų pavadinimai, vienintelę reikšmę grąžinančios funkcijos ir konstantų reikšmės. Pavyzdžiui, pagal šią išraišką apskaičiuojama elemento kaina, pritaikius 25 procentų nuolaidą: lauko „Vieneto kaina“ reikšmė padauginama iš konstantos reikšmės (0,75).

= [Vieneto kaina] * 0,75

Išraiška gali naudoti duomenis iš lauko, esančio formoje arba ataskaitos lentelėje ar užklausoje, arba duomenis iš kito formos ar ataskaitos valdiklio.

Pastaba: Skaičiavimus taip pat galima atlikti lentelėse, įtraukiant Apskaičiuotąjį lauką, arba užklausose, įvedant išraišką užklausos tinklelio eilutėje Laukas. Tada galite susieti formas ir ataskaitas su tomis lentelėmis ar užklausomis, o skaičiavimai bus rodomi formose ar ataskaitose net ir nesukūrus skaičiavimų valdiklio.

Kuriant formą ar ataskaitą, turbūt geriausia iš pradžių įtraukti ir sutvarkyti visus susietuosius valdiklius, ypač jei jie sudaro objekto valdiklių daugumą. Tada galite įtraukti dizainą užbaigiančius nesusietuosius ir skaičiavimų valdiklius naudodamiesi įrankiais, esančiais rodinio Maketas arba rodinio Dizainas skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai.

Valdiklio susiejimas su lauku atliekamas identifikuojant lauką, iš kurio valdiklis gauna savo duomenis. Sukurti su pasirinktu lauku susietą valdiklį galite vilkdami lauką iš srities Laukų sąrašas į formą ar ataskaitą. Srityje Laukų sąrašas rodomi formos lentelės ar užklausos laukai. Norėdami rodyti sritį Laukų sąrašas, atidarykite objektą Maketo rodinyje arba Dizaino rodinyje ir tada skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus. Dukart spustelėjus lauką srityje Laukų sąrašas, programa „Access“ įtraukia į objektą tam laukui tinkamo tipo valdiklį.

Arba galite susieti lauką su valdikliu įvesdami lauko pavadinimą į patį valdiklį (jei objektas atidarytas Dizaino rodinyje) arba ypatybių lauke Valdiklio šaltinis valdiklio ypatybių lape. Ypatybių lape aprašomos valdiklio savybės, pvz., pavadinimas, jo duomenų šaltinis ir formatas. Norėdami rodyti arba slėpti ypatybių lapą, paspauskite F4.

Kurti susietąjį valdiklį naudojant sritį Laukų sąrašas yra paprasčiausias būdas dėl dviejų priežasčių:

 • Programoje „Access“ pridėtos valdiklio žymos automatiškai užpildomos naudojant lauko pavadinimą (arba esamoje lentelėje ar užklausoje nustatytą lauko antraštę), todėl jums nereikia patiems įvesti valdiklio žymos.

 • Programoje „Access“ daugelis valdiklio ypatybių automatiškai nustatomos pagal lauko ypatybę, esančią lentelėje arba užklausoje (pavyzdžiui, ypatybės Formatas, Dešimtainio skyriklio vietos ir Įvesties šablonas).

Jei jau sukūrėte nesusietąjį valdiklį ir norite susieti jį su lauku, valdiklio ypatybių lauke Valdiklio šaltinis įveskite lauko pavadinimą. Jei reikia daugiau informacijos apie ypatybę Valdiklio šaltinis, paspauskite F1 nukreipę žymeklį į ypatybės išplečiamąjį sąrašą.

Puslapio viršus

Apie maketus

Maketai – tai orientyrai, lygiuojantys valdiklius horizontaliai ir vertikaliai, kad formai būtų suteikta vienoda išvaizda. Maketą galima suprasti kaip lentelę, kurioje kiekvienas lentelės langelis yra arba tuščias, arba su vienu valdikliu. Toliau aiškinama, kaip įtraukti, pašalinti ar pertvarkyti valdiklius maketuose.

Pastaba: Maketai yra pasirinktiniai, jei kuriate darbalaukio duomenų bazę, kuri bus atidaroma naudojant programą „Access“. Tačiau, jei planuojate publikuoti duomenų bazę „SharePoint“ serveryje ir naudoti ją naršyklėje, maketus privalote naudoti visose formose ir ataskaitose, kurias norite naudoti naršyklėje.

Daugiau informacijos apie žiniatinklio duomenų bazes rasite straipsnyje Duomenų bazės kūrimas bendrinti žiniatinklyje.

Maketai gali būti sukonfigūruotas įvairiais būdais, bet paprastai nėra sukonfigūruotų į lentelės formos arba rietuvės formatą. Per šiuos du pagrindiniai formatai, galite skaidyti arba sulieti langelius, Norėdami tinkinti puslapio maketą geriau prisitaiko valdiklių. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje išskaidyti ar sulieti langelių maketą.

 • Lentelės pavidalo valdiklių maketuose valdikliai išdėstomi eilutėmis ir stulpeliais kaip skaičiuoklėje, su žymomis viršuje, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

  Lentelės pavidalo maketas ataskaitoje.

  Lentelės pavidalo valdiklių maketai visada apima dvi formos ar ataskaitos dalis. Kurioje dalyje bebūtų valdikliai, žymos yra dalyje virš jų.

 • Rietuvės pavidalo maketuose valdikliai išdėstomi vertikaliai, kaip spausdintoje formoje, o žymos pateikiamos į kairę nuo kiekvieno valdiklio, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

  Rietuvės pavidalo maketas formoje.

  Rietuvės pavidalo maketai visada yra vienoje formos ar ataskaitos dalyje.

Programa „Access“ automatiškai sukuria lentelės pavidalo maketus bet kuriomis iš šių aplinkybių:

 • Sukuriate naują ataskaitą spustelėdami Ataskaita grupėje Ataskaitos, skirtuke Kūrimas.

 • Sukuriate naują ataskaitą spustelėdami Tuščia ataskaita grupėje Ataskaitos, skirtuke Kūrimas, o tada vilkdami lauką iš srities Laukų sąrašas į ataskaitą.

Programa „Access“ automatiškai kuria rietuvės pavidalo maketus bet kuriomis iš šių aplinkybių:

 • Kuriate naują formą skirtuko Kūrimas grupėje Formos spustelėdami Forma.

 • Kuriate naują formą skirtuko Kūrimas grupėje Formos spustelėdami Tuščia ataskaita, tada į formą nuvilkdami lauką iš srities Laukų sąrašas.

Šiame skyriuje

Naujo maketo kūrimas

Perjungti iš lentelės formos maketą į rietuve arba iš sudėtinė kaip lentelės

Vieną maketą skaidymo du maketai

Įtraukti eilučių arba stulpelių maketą

Pašalinkite eilutes arba stulpelius iš maketą

Skaidyti ar sulieti langelių maketą

Pertvarkyti valdiklių makete

Valdiklių įtraukimas į maketą

Pašalinti valdiklių maketą

Naujo maketo kūrimas

Esamame formos ar ataskaitos objekte galite kurti naują valdiklio maketą atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite valdiklį, kurį norite įtraukti į maketą.

 2. Jei į tą patį maketą norite įtraukti kitų valdiklių, laikydami nuspaustą klavišą SHIFT, pažymėkite šiuos valdiklius.

 3. Skirtuko Tvarkyti grupėje Lentelė spustelėkite Lentelės arba Rietuvės.

Programa „Access“ sukuria maketą ir prideda prie jo pasirinktus valdiklius.

Į skyriaus pradžią

Maketo pavidalo keitimas iš lentelės į rietuvės arba iš rietuvės į lentelės

Jei norite perjungti vieną maketo tipą į kitą:

 • Pasirinkite langelį makete, kurį norite keisti.

 • Skirtuko Tvarkyti grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėkite Pasirinkti maketą.

 • Skirtuko Tvarkyti grupėje Lentelė spustelėkite norimą maketo tipą (Lentelės arba Rietuvės).

Programa „Access“ pertvarko valdiklių išdėstymą pagal norimą maketo tipą.

Į skyriaus pradžią

Maketo skaidymas į du maketus

Valdiklių maketą galite padalyti į du maketus atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Laikydami nuspaustą klavišą SHIFT spustelėkite langelius, kuriuos norite perkelti į naują maketą.

 2. Skirtuko Tvarkyti grupėje Lentelė spustelėkite maketo tipą, kurio norite naujam maketui (Lentelės arba Rietuvės).

Programa „Access“ sukuria naują valdiklių maketą ir į jį įtraukia pasirinktus valdiklius.

Pastaba: Dėl rodinio skaidymo pradiniame rodinyje gali būti tuščių eilučių arba stulpelių. Norėdami panaikinti eilutę arba stulpelį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite eilutės arba stulpelio langelį ir spustelėkite Naikinti eilutę arba Naikinti stulpelį.

Į skyriaus pradžią

Eilučių ar stulpelių pridėjimas prie maketo

 1. Pažymėkite langelį šalia vietos, kurioje norite pridėti naują eilutę ar stulpelį.

 2. Skirtuko Tvarkyti grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėdami Įterpti aukščiau arba Įterpti žemiau įterpkite naują eilutę virš dabartinės eilutės ar po ja. Spustelėdami Įterpti kairėje arba Įterpti dešinėje įterpkite naują stulpelį į kairę arba į dešinę nuo dabartinio stulpelio.

Programa „Access“ prideda naująją eilutę arba stulpelį prie maketo.

Į skyriaus pradžią

Eilučių ar stulpelių šalinimas iš maketo

 1. Pažymėkite langelį eilutėje ar stulpelyje, kurį norite pašalinti.

 2. Skirtuko Tvarkyti grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėdami Pažymėti stulpelį arba Pažymėti eilutę pažymėkite stulpelį arba eilutę.

 3. Paspauskite klavišą DELETE.

Programa „Access“ panaikina eilutę ar stulpelį iš maketo.

Į skyriaus pradžią

Langelių skaidymas arba suliejimas makete

Kaip ir lentelę teksto redagavimo dokumente, maketą sudaro langeliai, išdėstyti eilutėmis ir stulpeliais. Kiekviename langelyje gali būti vienas valdiklis, pvz., teksto laukas, žyma arba komandos mygtukas. Galite skaidyti langelį horizontaliai ar vertikaliai ir taip sukurti du langelius arba sulieti kelis langelius į vieną, taip sukurdami vieną didelį langelį, apimantį kelias eilutes ar stulpelius makete. Net jei langelis aprėpia kelias eilutes ar stulpelius, jame gali būti tik vienas valdiklis.

Langelių skaidymas

Kai skaidote langelį vertikaliai, maketo struktūroje sukuriate naują eilutę. Jei toje pačioje eilutėje, kurioje atlikote skaidymą, yra kitų langelių, jų dydis nesikeis (jie apims dvi eilutes, atsiradusias po skaidymo veiksmo). Kai skaidote langelį horizontaliai, maketo struktūroje sukuriate naują stulpelį. Jei tame pačiame stulpelyje, kuriame atlikote skaidymą, yra kitų langelių, jų dydis nesikeis (jie apims du stulpelius, atsiradusius po skaidymo veiksmo).

Langelių suliejimas

Pastaba: Galite sulieti tuščius langelius arba vieną langelį, kuriame yra valdiklis, su kitais tuščiais langeliais. Negalite sulieti langelių, kuriuose yra keli valdikliai, nes viename langelyje gali būti tik vienas valdiklis.

 1. Pažymėkite pirmąjį langelį, kurį norite sulieti.

 2. Laikydami paspaudę klavišą SHIFT pažymėkite kitus langelius, kuriuos norite sulieti.

 3. Skirtuko Tvarkyti grupėje Sulieti / skaidyti spustelėkite Sulieti.

Pastaba: Skaidant ir suliejant langelius, maketo eilučių ir stulpelių struktūra gali tapti sudėtinga. Dėl to gali būti sunku pakeisti norimo langelio dydį. Rekomenduojame iš pradžių, kiek įmanoma, sureguliuoti eilučių aukščius ir stulpelių dydžius, ir tik tada kurti norimą maketą skaidant ir suliejant langelius.

Į skyriaus pradžią

Valdiklių pertvarkymas makete

Galite perkelti valdiklį makete arba iš vieno maketo į kitą vilkdami jį į norimą vietą. Velkant valdiklį, horizontalioje ar vertikalioje juostoje rodoma, kur jis bus padėtas paleidus pelės mygtuką. Jei užvilksite valdiklį virš tuščio langelio, programa „Access“ paryškins visą langelį rodydama, kur bus padėtas valdiklis.

Taip pat galite perkelti maketo valdiklis, pažymėkite jį, laikydami nuspaudę klavišą ALT, tada naudodami rodyklių klavišus norėdami perkelti valdiklį.

Jei naudojate ALT + rodyklių klavišų derinys perkelti valdiklį į kairę arba į dešinę, o perkėlimas už maketo ribų, Access įtraukia naujų stulpelių maketą, kad tilptų perkelti. Šie nauji stulpeliai liks, net jei perkelti valdiklį atgal į jo pradinę vietą, ir gali būti dėl netyčinės išplėsti ataskaitą, kad ji išplečia į kitą puslapį. Ataskaitų, tai gali sukelti tuščius puslapius norite spausdinti, dėl papildomos ataskaitos objekto plotį. Norėdami panaikinti tuščią stulpelį makete, maketo rodinyje, pasirinkite stulpelio langelį ir paspauskite klavišą DELETE. Kai maketo nebebus kerta ribas, Access automatiškai pakeičiamas ataskaitos atgal į pradinę puslapio pločio.

Į skyriaus pradžią

Valdiklių pridėjimas prie maketo

Norėdami įtraukti naują lauką iš srities Laukų sąrašas į esamą valdiklio maketą   

 • Vilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į maketą. Horizontali ar vertikali juosta rodo, kur laukas bus padėtas paleidus pelės mygtuką. Jei lauką užvilksite virš tuščio langelio, programa „Access“ paryškins visą langelį, rodydama, kur bus padėtas laukas.

Norėdami įtraukti esamus valdiklius į esamą valdiklio maketą   

 1. Maketo rodinyje pažymėkite pirmą valdiklį, kurį norite įtraukti į valdiklių maketą.

 2. Jei į tą patį maketą norite įtraukti kitų valdiklių, laikydami nuspaustą klavišą SHIFT, pažymėkite šiuos valdiklius. Valdiklius galite pažymėti kituose valdiklių maketuose.

 3. Vilkite pasirinktus laukus į maketą. Horizontali arba vertikali juosta rodo, kurioje vietoje laukas bus įterptas paleidus pelės mygtuką.

Į skyriaus pradžią

Valdiklių šalinimas iš maketo

Šalindami valdiklius iš maketo galite padėti valdiklius bet kurioje formos ar ataskaitos vietoje nekeisdami kitų valdiklių išdėstymo.

Jei formą ar ataskaitą ketinate naudoti kaip taikomosios žiniatinklio programos dalį, visi jos valdikliai turi būti maketuose.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Rodiniai spustelėkite Rodiniai, tada spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Pažymėkite langelius, kuriuos norite pašalinti iš maketo, įskaitant visas žymas. Norėdami pažymėti kelis langelius, laikykite paspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite langelius, kuriuos norite šalinti. Norėdami pažymėti visus maketo langelius, skirtuko Tvarkyti grupėje Eilutės ir stulpeliai spustelėkite Pasirinkti maketą.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite vieną iš pažymėtų langelių, nukreipkite žymiklį į Maketas ir spustelėkite Šalinti maketą.

  Programa „Access“ pašalina pažymėtus langelius iš maketo.

 4. Jei kai kuriuos valdiklius palikote makete, jie užims pašalintų valdiklių vietą. Kai valdikliai tebėra pažymėti, vilkite pažymėtus valdiklius iš maketo, saugodamiesi, kad nepaleistumėte jų makete.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×