"Office" duomenų ryšių apžvalga

Pastaba: Šiame straipsnyje pateikta informacija panaudota pagal paskirtį, jis netrukus bus panaikintas. Siekiant išvengti pranešimo „Puslapis nerastas“, pašalinsime žinomus saitus. Jei sukūrėte saitus su šiuo puslapiu, pašalinkite juos, o kartu būsime nuolat prisijungę internete.

Jūsų programos duomenys gali būti iš išorinio duomenų šaltinio, pvz., tekstinio failo, darbaknygės arba duomenų bazės. Šis išorinis duomenų šaltinis yra prijungtas prie jūsų programos naudojant duomenų ryšį, kuris yra informacijos rinkinys, aprašantis, kaip rasti, prisijungti ir pasiekti išorinį duomenų šaltinį. Tolesniuose skyriuose aprašoma, kaip veikia išoriniai duomenų ryšiai, kaip bendrinti ryšio informaciją su kitomis programomis ir vartotojais ir kaip padaryti, kad duomenų prieiga būtų saugesnė.

Duomenų ryšių pagrindų supratimas

Pagrindinis prisijungimo prie išorinių duomenų privalumas yra tas, kad galite periodiškai analizuoti šiuos duomenis, bet ne kartą juos nukopijavę. Pakartotinis duomenų kopijavimas yra operacija, kurios metu gali būti daug laiko ir klaidų.

Ryšių informaciją galima laikyti darbaknygėje arba jungimosi faile, pvz., "Office" duomenų ryšių (ODC) faile (. odc) arba duomenų šaltinio pavadinimo (DSN) faile (. DSN).

Norėdami perkelti išoriniai duomenys į programą, turite turėti prieigą prie duomenų. Jei išorinis duomenų šaltinis, kurį norite pasiekti, nėra vietiniame kompiuteryje, gali tekti susisiekti su duomenų bazės administratoriumi dėl slaptažodžio, vartotojo teisių ar kitos ryšio informacijos. Jei duomenų šaltinis yra duomenų bazė, įsitikinkite, kad duomenų bazė neatidaryta išskirtiniu režimu. Jei duomenų šaltinis yra tekstinis failas arba darbaknygė, įsitikinkite, kad kitas vartotojas neturi jūsų tekstinio failo arba darbaknygės, skirtos išskirtinai prieigai.

Daugeliui duomenų šaltinių taip pat reikia ODBC tvarkyklės arba OLE DB teikėjo, kad būtų galima koordinuoti duomenų srautus tarp jūsų programos, ryšio failo ir duomenų šaltinio.

Toliau pateiktoje diagramoje apibendrinami pagrindiniai duomenų ryšių taškai.

Prisijungimas prie išorinių duomenų

1. yra įvairių duomenų šaltinių, prie kurių galite prisijungti: "Microsoft SQL Server", "Microsoft Access", "Microsoft Excel" ir tekstiniai failai.

2. Kiekvienas duomenų šaltinis turi susietą ODBC tvarkyklę ar OLE DB teikėją.

3. Ryšio failas apibrėžia visą informaciją, kurios reikia duomenų šaltinyje esančių duomenų prieigai ir gavimui.

4. Ryšio informacija kopijuojama iš ryšio failo į programą.

Bendro naudojimo ryšiai

Ryšio failai ypač naudingi, jei norite, kad ryšiai būtų naudojami nuosekliai, todėl ryšiai būtų lengviau aptinkami, o tai padėtų pagerinti saugą ir palengvintų duomenų šaltinio administravimą. Geriausias būdas bendrinti ryšio failus – įdėti juos į saugią ir patikimą vietą, pvz., tinklo aplanką arba SharePoint biblioteką, kur vartotojai gali skaityti failą, bet tik paskirti vartotojai gali jį modifikuoti.

Galite sukurti "Office" duomenų ryšių (ODC) failus (. odc) naudodami "Excel" arba naudodami duomenų ryšių vediklį, kad prisijungtumėte prie naujų duomenų šaltinių. . Odc faile naudojamos pasirinktinio HTML ir XML žymės, kad būtų saugoma ryšių informacija. Galite lengvai peržiūrėti arba redaguoti failo turinį programoje "Excel".

Galite bendrinti ryšio failus su kitais vartotojais, kad suteiktumėte jiems tokią pačią prieigą, kokią turite prie išorinio duomenų šaltinio. Kiti vartotojai neturi nustatyti duomenų šaltinio, kad galėtų atidaryti ryšio failą, tačiau jiems gali reikėti įdiegti ODBC tvarkyklę arba OLE DB teikėją, būtiną norint pasiekti išorinius duomenis jų kompiuteriuose.

"Microsoft" duomenų prieigos komponentų supratimas

"Microsoft" duomenų prieigos komponentai (MDAC) 2,8 yra įtraukti į "Windows Server 2003" ir "Windows XP" SP2 ir naujesnę versiją. Naudodami MDAC, galite prisijungti ir naudoti duomenis iš įvairių duomenų šaltinių. Galite prisijungti prie įvairių duomenų šaltinių naudodami atidaryti duomenų bazės jungiamumo (ODBC) tvarkykles arba OLE DB teikėjus. Jį gali sukurti ir išsiųsti "Microsoft" arba sukūrė įvairios trečiosios šalys. Įdiegus "Microsoft Office", prie jūsų kompiuterio pridedami papildomi ODBC vairuotojai ir OLE DB teikėjai.

Jei norite matyti visą jūsų kompiuteryje įdiegtų OLE DB teikėjų sąrašą, rodykite duomenų saito ypatybių dialogo langą iš duomenų saito failo, tada spustelėkite skirtuką teikėjas .

Norėdami peržiūrėti visą kompiuteryje įdiegtos ODBC tvarkyklės sąrašą, atidarykite dialogo langą ODBC duomenų bazės administratorius , tada spustelėkite skirtuką tvarkyklės .

Taip pat galite naudoti ODBC tvarkykles ir OLE DB teikėjus iš kitų gamintojų, kad gautumėte informacijos iš kitų nei "Microsoft" duomenų šaltinių, įskaitant kitų tipų ODBC ir OLE DB duomenų bazes. Informacijos, kaip įdiegti šias ODBC tvarkykles arba OLE DB teikėjus, ieškokite duomenų bazės dokumentacijoje arba susisiekite su savo duomenų bazės tiekėju.

ODBC naudojimas jungiantis prie duomenų šaltinių

Tolesniuose skyriuose aprašoma atidaryti duomenų bazės jungiamumą (ODBC) išsamiau.

ODBC architektūra

ODBC architektūros taikomoji programa (pvz., jūsų programa) prisijungia prie ODBC tvarkyklės tvarkytuvo, kuris naudoja konkrečią ODBC tvarkyklę (pvz., "Microsoft SQL" ODBC tvarkyklę), kad prisijungtų prie duomenų šaltinio (pvz., "Microsoft SQL Server" duomenų bazė).

Ryšių informacijos apibrėžimas

Norėdami prisijungti prie ODBC duomenų šaltinių, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Įsitikinkite, kad kompiuteryje, kuriame yra duomenų šaltinis, įdiegta atitinkama ODBC tvarkyklė.

  2. Apibrėžkite duomenų šaltinio pavadinimą (DSN) naudodami ODBC duomenų šaltinio administratorių , jei norite saugoti ryšio informaciją "Windows" registre arba. DSN faile arba naudodami jungimosi eilutę "Microsoft Visual Basic" kode, kad ryšio informaciją perduotų tiesiai į ODBC tvarkyklės tvarkytuvą.

    Norėdami apibrėžti duomenų šaltinį, atidarykite valdymo skydą, spustelėkite sistemos ir saugos > ODBC duomenų šaltinius (32 bitų) arba ODBC duomenų šaltinius (64 bitų).

    Jei norite gauti daugiau informacijos apie skirtingas parinktis, spustelėkite mygtuką Žinynas kiekviename dialogo lange.

Kompiuterio duomenų šaltiniai

Kompiuterio duomenų šaltiniuose prisijungimo informacija saugoma tam tikro kompiuterio "Windows" registre su vartotojo apibrėžtu pavadinimu. Galite naudoti kompiuterio duomenų šaltinius tik tame kompiuteryje, kuriame jie apibrėžti. Yra dviejų tipų kompiuterio duomenų šaltiniai: vartotojo ir sistemos. Vartotojo duomenų šaltinius galima naudoti tik dabartiniam vartotojui ir yra matomi tik šiam vartotojui. Sistemos duomenų šaltinius gali naudoti visi kompiuterio vartotojai ir jie matomi visiems kompiuterio vartotojams. Kompiuterio duomenų šaltinis yra ypač naudingas, kai norite suteikti papildomą apsaugą, nes jis padeda užtikrinti, kad tik prisiregistravęs vartotojai galėtų peržiūrėti kompiuterio duomenų šaltinį, o kompiuterio duomenų šaltinio negalima kopijuoti nuotolinio vartotojo į kitą kompiuterį.

Failo duomenų šaltinis

Failų duomenų šaltiniai (taip pat vadinami DSN failais) saugo jungties informaciją tekstiniame faile, o ne "Windows" registre ir paprastai yra lankstesni naudoti nei kompiuterio duomenų šaltinius. Pavyzdžiui, galite nukopijuoti failo duomenų šaltinį į bet kurį kompiuterį, kuriame yra tinkama ODBC tvarkyklė, kad jūsų taikomoji programa galėtų pasikliauti nuosekliu ir tiksliu jungimosi informacija visuose naudojamuose kompiuteriuose. Arba galite įtraukti failo duomenų šaltinį viename serveryje, jį bendrinti su daugeliu kompiuterių tinkle ir lengvai tvarkyti ryšio informaciją vienoje vietoje.

Failo duomenų šaltinį galite padaryti nebendrinamą. Nebendrinamo failo duomenų šaltinis priklauso vienam kompiuteriui ir nukreipia į kompiuterio duomenų šaltinį. Nebendrinamų failo duomenų šaltinius galite naudoti norėdami iš failo duomenų šaltinių pasiekti esamus kompiuterio duomenų šaltinius.

Puslapio viršus

OLE DB naudojimas jungiantis prie duomenų šaltinių

Tolesniuose skyriuose aprašyta objektų siejimas ir duomenų bazės įdėjimas (OLE DB) išsamiau.

OLE DB architektūra

OLE DB struktūroje programa, kuri pasiekia duomenis, vadinama duomenų vartotoju (pvz., "Publisher"), o programa, leidžianti vietinę prieigą prie duomenų, vadinasi duomenų bazės teikėjas (pvz., "Microsoft OLE DB teikėjas", skirtas "SQL Server").

Ryšių informacijos apibrėžimas

Universalaus duomenų saito faile (. UDL) yra ryšio informacija, kurią duomenų vartotojas naudoja prieigai prie duomenų šaltinio per to duomenų šaltinio OLE DB teikėją. Galite sukurti jungimosi informaciją atlikdami vieną iš šių veiksmų:

  • Duomenų ryšio vediklyje naudokite dialogo langą duomenų saito ypatybės , kad NUSTATYTUMĖTE OLE DB teikėjo duomenų saitą.

  • Sukurkite tuščią teksto failą naudodami. UDL failo tipą, tada redaguokite failą, kuriame rodoma dialogo langas duomenų saito ypatybės .

Puslapio viršus

Duomenų prieigos apsauga

Kai prisijungiate prie išorinio duomenų šaltinio arba atnaujinate duomenis, svarbu žinoti apie galimas saugos problemas ir sužinoti, ką galite padaryti dėl šių saugos problemų. Naudokite toliau pateiktas gaires ir geriausią praktiką, kad apsaugotumėte savo duomenis.

Duomenų ryšių saugojimas patikimoje vietoje

Duomenų ryšių faile dažnai yra viena ar daugiau užklausų į duomenų šaltinį. Pakeičiant šį failą, piktavališko ketinimų turintis vartotojas gali sukurti užklausą, kad galėtų pasiekti konfidencialią informaciją ir ją išplatinti kitiems vartotojams arba atlikti kitus kenkėjiškus veiksmus. Todėl svarbu užtikrinti šiuos dalykus:

  • Prisijungimo failas buvo parašytas patikimu asmeniu.

  • Ryšių failas yra saugus ir yra patikimos vietos.

Siekiant pagerinti saugą, jūsų kompiuteryje gali būti nepasiekiami ryšiai su išoriniais duomenimis. Norėdami prisijungti prie duomenų, kai atidarote darbaknygę, turite aktyvinti duomenų ryšius naudodami patikimumo centro juostą arba įdėdami darbaknygę į patikimą vietą.

Daugiau informacijos ieškokite patikimos vietos, įtraukite, pašalinkite arba peržiūrėkite patikimą leidėjąir peržiūrėkite mano parinktis ir parametrus patikimumo centre.

Naudoti kredencialus saugiai

Norint pasiekti išorinį duomenų šaltinį, paprastai reikia kredencialų (pvz., vartotojo vardo ir slaptažodžio), naudojamų autentifikuoti vartotoją. Įsitikinkite, kad šie kredencialai jums suteikti saugiai ir saugiai, ir neatsitiktinai jų atskleisti kitiems.

Naudokite sudėtingus slaptažodžius, sudarytus iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių. Lengvuose slaptažodžiuose šie elementai nėra derinami. Stipraus slaptažodžio pavyzdys yra Y6dh! et5. Silpno slaptažodžio pavyzdys yra House27. Slaptažodžiai turi būti sudaryti iš 8 ar daugiau simbolių. Geriau naudoti prieigos slaptažodį, kuriame yra 14 ar daugiau simbolių.

Labai svarbu nepamiršti savo slaptažodžio. Jeigu pamiršote slaptažodį, „Microsoft“ negalės jo atkurti. Užrašytus slaptažodžius saugokite saugioje vietoje, atskirai nuo informacijos, kurią jie turi apsaugoti.

Venkite įrašyti registravimosi informaciją, kai prisijungiate prie duomenų šaltinių. Ši informacija darbaknygėje ir ryšio faile gali būti saugoma kaip paprastasis tekstas, o kenkėjiškas vartotojas gali pasiekti informaciją, kad pakenktų duomenų šaltinio saugai.

Kai įmanoma, naudokite "Windows" autentifikavimą (dar vadinamą patikimu prisijungimu), kuris naudoja "Windows" vartotojo paskyrą, kad prisijungtų prie "SQL Server". Kai vartotojas prisijungia naudodamas "Windows" vartotojo abonementą, "SQL Server" naudoja "Windows" operacinės sistemos informaciją, kad patikrintų paskyros pavadinimą ir slaptažodį. Kad galėtumėte naudoti "Windows" autentifikavimą, serverio administratorius turi sukonfigūruoti SQL serverį naudoti šį autentifikavimo režimą. Jei "Windows" autentifikavimas negalimas, Venkite įrašyti vartotojų registravimosi informaciją. Tai yra saugesnis vartotojams, kiekvieną kartą įėjus į jų įėjimo informaciją.

Puslapio viršus

Taip pat žr.

Duomenų ryšių vediklio naudojimas duomenims importuoti į "Publisher"

Duomenų ryšių vediklio naudojimas duomenims importuoti į "Word"

Pastaba:  Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Prašome mus informuoti, ar radote reikiamos informacijos. Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip nuoroda.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×