Microsoft Teams (ücretsiz)

Çevrimiçi Üyelik Anlaşması

Bu Microsoft Teams (free) Çevrimiçi Üyelik Anlaşması, temsil ettiğiniz tüzel kişiyle veya Üyelik satın alınması veya yenilenmesiyle bağlantılı bir tüzel kişi atamamışsanız, kişisel olarak sizinle (“siz”) Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft” veya “biz”) arasında yer almaktadır. Bu anlaşma, aşağıdaki şartlar ve koşullardan, Çevrimiçi Hizmet Şartlarından, SLA’lardan ve Üyeliğinize veya yenilemenize ilişkin Teklif Ayrıntılarından (hepsi birden “anlaşma”) oluşmaktadır. İşbu Anlaşma, hangisi geçerliyse, Üyelik onayınızı size sağladığımız tarihte veya Üyeliğinizin yenilendiği tarihte yürürlüğe girer. Önemli terimler Madde 8’de tanımlanmıştır.

1.             Çevrimiçi Hizmetlerin Kullanımı.

a.     Kullanma Hakkı. Bu anlaşmada ayrıca açıklandığı üzere, size Çevrimiçi Hizmetler’e erişme ve bunları kullanma hakkı ile Üyeliğinizle birlikte dahil edilen Yazılımı kurma ve kullanma hakkı veriyoruz. Diğer hakların tümünü saklı tutuyoruz.

b.     Kabul Edilebilir Kullanım. Ürünü yalnızca bu Anlaşmaya uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasanın izin verdiği haller dışında, Ürünü tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, assembler diline çevirme veya teknik sınırlamaları etrafında çalışma işlemlerine tâbi tutamazsınız. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı ölçen herhangi bir faturalama mekanizmasını devre dışı bırakamaz, bunun üzerinde değişiklik yapamaz veya başka şekillerde engelleme girişiminde bulunamazsınız. Bu anlaşmada veya Çevrimiçi Hizmet Şartlarında açıkça izin verilen haller dışında, Ürünü veya bunun bir kısmını üçüncü taraflara veya üçüncü taraflar için kiralayamaz, finansal kiralama yoluyla satamaz, ödünç veremez, yeniden satamaz, devredemez veya kullandırılmasına izin veremezsiniz.

c.     Son Kullanıcılar. Son Kullanıcıların erişimini kontrol edersiniz ve Ürünü bu anlaşmaya uygun olarak kullanmalarına dair sorumluluk size aittir. Örneğin, Son Kullanıcıların Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymasını sağlayacaksınız.

d.     Müşteri Verileri. Tüm Müşteri Verilerinin içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz. Herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeden veya başka bir şekilde Microsoft'u size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı mecbur bırakmadan size Çevrimiçi Hizmetleri sağlamamız için gerekli olan Müşteri Verilerindeki tüm hakları güvence altına alıp sürdüreceksiniz. Microsoft, bu anlaşmada açıkça belirtilenler ve ilgili yasalarda gerekenlerin haricinde Müşteri Verileri veya Ürün kullanımınıza dair herhangi bir yükümlülük üstlenmez ve üstlenmeyecektir. Ayrıca Müşteri Verileri açısından politikalarınızla ilgili olarak Son Kullanıcıları bilgilendirmekten ve Müşteri Verilerinin işlenmesinin ilgili yasalara göre yürütülmesini sağlamaktan da sorumlu olursunuz.

e.     Hesaplarınıza ilişkin sorumluluk. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızla ilişkili tüm halka açık olmayan kimlik doğrulama bilgilerinin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Hesaplarınızın veya kimlik doğrulama bilgilerinizin olası kötü kullanımını veya Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili herhangi bir güvenlik olayını derhal müşteri hizmetleri ekibimize bildirmeniz gerekir.

f.      Ön izleme sürümleri. Ön izlemeler sunabiliriz. Ön izlemeler “olduğu gibi”, “tüm hatalarla birlikte” ve “hazır olduğu gibi” sağlanır ve bu anlaşmada sağlanan SLA’ler ve tüm sınırlı garantilerin dışında tutulur. Önizlemeler, müşteri desteği kapsamında olmayabilir. Bildirimde bulunmaksızın, Önizlemeleri herhangi bir zamanda değiştirebilir veya bunlara son verebiliriz. Ayrıca bir Ön İzlemeyi genel kullanıma sunmamayı da seçebiliriz.

g.     Microsoft Azure için Yönetilen Hizmetler. Microsoft Azure Hizmetlerini, (1) Microsoft Azure Hizmetlerine erişebilmek, bunları yapılandırabilmek ve yönetebilmek için özel yeterliliğinizin olması, (2) varsa Yönetilen Hizmet Çözümündeki sanal OSE’lere idari erişiminizin olması ve (3) üçüncü tarafın, sadece kendi uygulamalarına veya sanal OSE’lerine idari erişiminin olması şartıyla, bir Yönetilen Hizmet Çözümü sağlamak için kullanabilirsiniz. Üçüncü tarafın Microsoft Azure Hizmetlerini bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak kullanmasından siz sorumlu olursunuz. Yönetilen Hizmetleri sağlamanız, aşağıdaki sınırlamalara (ve Çevrimiçi Hizmet Şartlarındaki tüm diğer sınırlamalara) tâbi kalır:

(i)     Microsoft Azure Hizmetlerini yeniden satmaz veya yeniden dağıtmazsınız ve

(ii)   Kullanıcı başına kullanıma uygun hale getirilen herhangi bir Microsoft Azure Hizmetleri özelliğine birden çok kullanıcının doğrudan veya dolaylı erişmesine izin veremezsiniz.

h.     Ücretsiz Microsoft Teams için Yönetici. Microsoft Teams (ücretsiz) size bu anlaşmada belirtildiği şekilde Sınırlı Teklif olarak sunulmaktadır. Bir kuruluşu temsil ediyorsanız veya bir meslektaş grubunu veya iş ortaklarını temsil eden kişi olarak Microsoft Teams'e ilk kaydolan kişiyseniz bu anlaşmaya giren Müşteri siz olursunuz ve bu yetkiye sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz.  Bir kişiyi Microsoft Teams'i (ücretsiz) kullanması için davet ettiğinizde veya kullanıcılar yeni birini davet ettiğinde, söz konusu kişilerin Microsoft Teams'i (ücretsiz) kullanımıyla ilişkili olarak ek sorumluluğa sahip olursunuz. Buna bağlı olarak Microsoft Teams'i (ücretsiz) sağlamanız, Müşteri Verilerine sahip olmanız ve onları yönetmeniz dahil olmak üzere Çevrimiçi Hizmetler Koşullarına tabi kalır. Örneğin, Müşteri Verilerinin işlenmesini siz kontrol eder ve Microsoft'a Müşteri Verilerini işlemesi için yetki ve Müşteri Verilerini işlemeye yönelik talimatlar sağlarsınız. Talimatlarınız Müşteri Verilerine erişim, bunların kontrolü, kullanımı ve silinmesini içerebilir ve Çevrimiçi Hizmetler Koşulları altında tüm yükümlülüklerden siz sorumlu olmaya devam edersiniz. Ayrıca (i) erişimi değiştirme ve sonlandırma dahil olmak üzere hesabınızı ve Son Kullanıcıların hesaplarını siz kontrol eder ve yönetirsiniz ve (ii) iletişimler ve dosyalar dahil olmak üzere verilerinize ve Son Kullanıcıların verilerine erişebilir ve bunları işleyebilirsiniz. Son Kullanıcılar Müşteri Verilerinin silinmesi, bunlara erişim ve bunların kontrolü; Ürüne erişimin sağlanması ve kaldırılması, takımların ve kanalların yönetimi, erişim izinlerinin yönetimi gibi, hesaplarının idari operasyonlarıyla ilgili talepler de gönderebilir. Lütfen ek bilgi için Çevrimiçi Hizmetler Koşullarını inceleyin. Sizin gerçekleştirdiğiniz idari ve temsili işlevler başka bir kişiye aktarılabilir ve atanabilir. İdari veya temsili işlevin başka bir bireye aktarılmasını kolaylaştırmak için Microsoft'un talep ettiği tüm makul eylemleri yerine getirmeyi kabul edersiniz.  Bu, Müşteri Verilerine yönelik güvenlik ihlali olduğu bilgisini aldıktan sonra 72 saat içinde Son Kullanıcılara veri ihlali bildirimleri sağlamayı içerebilir. Ayrıca, Ücretsiz Microsoft Teams 16 yaşından büyük kullanıcılara yönelik olduğundan tüm Son Kullanıcıların 16 yaşından büyük olduğundan emin olmayı da kabul edersiniz. Ücretli Aboneliğe yükseltme yapmak isterseniz bu Anlaşmadaki tüm ödeme koşulları geçerli olur. Ayrıca yükseltme sırasında tüm Son Kullanıcı hesapları için kullanılacak kuruluşla ilişkili tek bir etki alanı seçersiniz. Microsoft Teams Sınırlı Bir Tekliftir ve bu anlaşmanın 3. Bölümünde açıklandığı şekilde herhangi bir nedenle istenildiği zaman Microsoft tarafından değiştirilmeye, uygun bulunmamaya ve sonlandırılmaya tabi olarak sağlanır. Örneğin size zaman zaman bildirilen ve https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008 adresinde belirtilen kullanım limitlerini aşarsanız Microsoft Teams kullanımınız askıya alınabilir.

i.       Paylaşılan Dizin Verileri. Bağlı olduğunuz bir kuruluş tarafından (örn. işveren veya okul) tarafından sağlanan bir etki alanına sahip bir e-posta adresi kullanarak bir Çevrimiçi Hizmet sipariş ettiğinizde Çevrimiçi Hizmet sizi, aynı e-posta etki alanını paylaşan kullanıcılardan oluşan bir dizine ekler. Dizin verileriniz (ad, kaydolma tarihi ve e-posta adresi), kuruluşunuzun e-posta etki alanı içinde diğer Çevrimiçi Hizmet kullanıcıları tarafından görünebilir.

j.       Çevrimiçi Hizmetlerle Kullanım için Ek Yazılım. Belirli Çevrimiçi Hizmetlerin en uygun erişimini ve kullanımını sağlamak için, Çevrimiçi Hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak belirli Yazılımları kurabilir ve kullanabilirsiniz. Size Yazılımı kullanma lisansı veriyoruz, Yazılımı satmıyoruz. Yazılım lisansınıza ilişkin belgeler; (1) işbu anlaşma, (2) tüm sipariş onayları ve (3) ödemeye ilişkin belgedir. Herhangi bir aygıttaki yazılıma erişim haklarınız size söz konusu aygıta erişimi olan Yazılım veya aygıtlardaki Microsoft patentlerini veya Microsoft fikri mülkiyet haklarını kullanmanız için hiçbir hak tanımaz.

2.             Satın alma hizmetleri.

a.     Mevcut Üyelik teklifleri. Portal, genel olarak aşağıdakilerden biri veya daha fazlasıyla kategorize edilebilen mevcut Üyelik teklifleri için Teklif Detayları sunar:

(i)     Taahhüt Teklifi. Dönem boyunca kullanım için belirli bir miktarda Çevrimiçi Hizmet satın alacağınızı ve kullanmadan önce peşin olarak veya taksitle ödeme yapacağınızı taahhüt edersiniz. Microsoft Azure Hizmetleri ile ilgili olarak, ilave veya diğer kullanımlar (örneğin, taahhüt miktarınızın üzerindeki kullanımlar) bir Tüketim Teklifi olarak işlem görebilir. Taahhüt edilen ve Dönem boyunca kullanılmayan miktarların kullanım süresi, Dönemin sonunda sona erecektir.

(ii)   Tüketim Teklifi (ayrıca Ödediğin Kadar Kullan olarak da bilinir). Peşin ödeme taahhüdü olmadan, önceki aydaki gerçek kullanıma dayalı olarak ödeme yaparsınız. Ödeme, dönemsel olarak vade bitiminde yapılır.

(iii)  Sınırlı Kullanım Teklifi. Belirli miktarda Çevrimiçi Hizmeti sınırlı bir süre için ücretsiz olarak (örneğin, bir deneme sürümü Üyeliği veya ücretsiz hesap) ya da başka bir Microsoft teklifinin (örneğin, MSDN) parçası olarak alırsınız. Bu anlaşmadaki ücretlendirme, ücretlerin iptali, ödeme ve verilerin saklanması ile ilgili şartlar geçerli olmayabilir.

b.     Sipariş verme.

(i)     Sipariş vererek veya bir Üyeliği yenileyerek söz konusu Üyelik için Teklif Ayrıntılarını kabul edersiniz. Teklif Ayrıntılarında başka bir şekilde belirtilmedikçe, Çevrimiçi Hizmetler “hazır olduğu gibi” esasıyla sağlanır. Bu anlaşma kapsamında Bağlı Kuruluşlarınız için siparişler ve Bağlı Kuruluşlarınıza Üyeliği yönetme hakları verebilirsiniz, ancak Bağlı Kuruluşlar bu anlaşma kapsamında sipariş veremez. Üçüncü tarafça şirket içi çalışmalarınızda kullanılmak üzere üçüncü tarafa da Madde 1.a. kapsamında verilen hakları devredebilirsiniz. Bağlı Kuruluşlara veya üçüncü taraflara Yazılım veya Üyeliğinizle ilgili olarak herhangi bir hak verirseniz, söz konusu Bağlı Kuruluşlar veya üçüncü taraflar bu anlaşmaya bağlı olacaklardır ve söz konusu Bağlı Kuruluşların veya üçüncü tarafların Ürünleri kullanmalarıyla ilgili tüm hareketlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

(ii)   Bazı teklifler, Üyelik Süresi sırasında sipariş edilen Çevrimiçi Hizmet miktarını değiştirmenize izin verebilir. Üyeliğe eklenen ilave Çevrimiçi Hizmet miktarlarının kullanım süresi, söz konusu Üyeliğin süresi sonunda sona erecektir. Dönem boyunca miktarı azaltırsanız, aşağıdaki 3.b. maddesinde açıklandığı üzere, miktardaki azaltma için sizden bir iptal ücreti talep edebiliriz.

c.     Fiyatlandırma ve ödeme. Ödemelerin yapılması gerekir ve bunlar Üyeliğinizin Teklif Detayları uyarınca yapılmalıdır.

(i)     Taahhüt Teklifleri için fiyat seviyesi, sipariş ettiğiniz Çevrimiçi Hizmetlerin miktarına bağlı olabilir. Bazı teklifler Dönem sırasında sipariş edilen Çevrimiçi Hizmetlerin miktarını değiştirmenize izin verebilir ve fiyat seviyeniz buna göre ayarlanabilir, ancak fiyat seviyesindeki değişiklikler geriye dönük olmayacaktır. Üyeliğiniz yürürlüğe girdiğinde veya yenilendiğinde Portalda listelenen Üyeliğinizle ilgili Çevrimiçi Hizmet fiyatları Üyelik Süreniz boyunca artmaz, ancak Teklif Ayrıntılarında ücretlerin geçici olarak belirlendiği durumlar, Ön izlemeler veya Microsoft’a Ait Olmayan Ürünler istisnadır. Tüm fiyatlar, herhangi bir Üyelik yenilenmesinin başlangıcında değişikliğe tâbidir.

(ii)   Tüketim Teklifleri için fiyatlar herhangi bir zamanda bildirimde bulunularak değişikliğe tâbi olacaktır.

d.     Yenileme.

(i)     Üyeliğinizin yenilenmesiyle bu anlaşma sona erecek ve Üyeliğiniz bundan böyle Üyeliğinizi yenilediğiniz tarih itibariyle Portalda belirtilen şartlar ve koşullara (“Yenileme Şartları”) tâbi olacaktır. Yenileme Şartlarını kabul etmiyorsanız Üyeliğinizi yenilemeyebilirsiniz.

(ii)   Taahhüt Teklifleri için, Sürenin sonunda otomatik olarak yenilenen ya da fesholan bir Üyeliğe sahip olmayı seçebilirsiniz. Otomatik yenileme önceden seçilir. Süre boyunca seçiminizi herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz. Mevcut Süre bir takvim ayından daha uzunsa, Sürenin sona ermesinden önce size otomatik yenilemeyle ilgili bir bildirim göndereceğiz.

(iii)  Tüketim Tekliflerinde, Üyelik yenilemeleri, siz Üyeliği sona erdirene kadar ilave bir aylık sürelerle otomatik olarak yapılır.

(iv)  Sınırlı Kullanım Teklifleri için yenilemeye izin verilmez.

e.     Akademik, Kamu ve Kâr Amacı Gütmeyen Kurum sürümleri için Uygunluk. Akademik, kamu veya kâr amacı gütmeyen teklif satın alıyorsanız, aşağıdaki sitelerde listelenen ilgili uygunluk gereksinimlerine uymayı kabul edersiniz.

(i)     Akademik teklifler için http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7 adresinde listelenen eğitim kurumlarına yönelik gereklilikler (idari bürolar veya eğitim kurulları, halk kütüphaneleri veya devlet müzeleri dâhil);

(ii)   Kamu teklifleri için http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6 adresinde listelenen gereksinimler ve

(iii)  Kâr amacı gütmeyen teklifler için, http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19 adresinde listelenen gereksinimler.

 

Microsoft, herhangi bir zamanda uygunluğu doğrulama ve uygunluk gerekliliklerine uyulmuyorsa Çevrimiçi Hizmeti askıya alma hakkını saklı tutar.

f.      Vergiler. Fiyatlara, faturada vergi dâhil şeklinde aksi belirtilmediği sürece, vergiler dâhil değildir. Bu anlaşma kapsamında borçlu olunan ve ilgili yasalar kapsamında sizden tahsil etme iznine sahip olduğumuz tüm ilgili katma değer, mal ve hizmet, satış, brüt tahsilat veya diğer işlem vergilerini, ücretleri, bedelleri veya ek bedelleri ya da yasal maliyet telafi ek bedellerini veya benzeri tutarları ödemelisiniz. Ürünlerin Bağlı Kuruluşlarınıza dağıtımında ya da sağlanmasında ortaya çıkan tüm vergiler dâhil, kanuni olarak ödemek zorunda olduğunuz tüm ilgili damga vergilerinden ve diğer vergilerden siz sorumlu olacaksınız. Kendi net gelirimize uygulanan tüm vergilerin, gelir ya da kârlardan kaynaklanan vergilerin yerine uygulanan brüt tahsilat vergilerinin ya da taşınmaz mülkiyetimizden kaynaklanan vergilerin ödenmesinden biz sorumlu olacağız.

Bize yaptığınız ödemeler üzerinde herhangi bir vergi uygulanması gerekirse, ilgili vergileri bize ödeyeceğiniz tutardan düşerek ilgili vergi dairesine ödeyebilirsiniz; ancak bu durumda bu stopaj kesintilerine dair resmi bir makbuzu ve bizim iade veya yabancı vergi iadesi almak için makul bir şekilde talep ettiğimiz diğer belgeleri hemen bize iletmelisiniz. Stopaj yoluyla alıkonulan vergilerin ilgili yasaların izin verdiği asgari oranda olmasını sağlamalısınız.

3.             Süre, fesih ve askıya alma.

a.     Anlaşma süresi ve fesih. Bu anlaşma Üyeliğinizin sona ermesi, feshi veya yenilenmesine kadar (hangisi önce gerçekleşirse) yürürlükte kalacaktır.

b.     Üyelik feshi. Üyeliği Dönemi boyunca herhangi bir zaman sona erdirebilirsiniz, ancak fesih yürürlüğe girmeden önce vadesi gelmiş ve ödenmemiş tüm tutarları ödemelisiniz.

(i)     Bir Aylık Üyelik. Bir aylık Süreli bir Üyelik, herhangi bir iptal ücreti ödenmeden herhangi bir zamanda sona erdirilebilir.

(ii)   Bir aydan uzun sureli üyelikler. Microsoft Azure Hizmetleri Üyeliğini, Üyeliğin yürürlüğe girdiği veya yenilendiği tarihten sonraki 30 gün içinde sona erdirirseniz iade sağlanmayacaktır ve Üyeliğin ilk 30 günü için ödeme yapmalısınız, ancak sona erdirilen Üyeliğin kalan kısmı için bir ödeme yapmayacaksınız. Microsoft Azure Hizmetleri Üyeliğini dönem boyunca başka herhangi bir zamanda sona erdirirseniz, Dönemin kalanı için ödeme yapmalısınız ve iade sağlanmayacaktır.

(iii)  Sınırlı Kullanım Teklifleri. Microsoft, bildirimde bulunmaksızın Süre boyunca herhangi bir zamanda Üyeliğinizi, Sınırlı Kullanım Teklifi ile derhal sonlandırabilir.

(iv)  Diğer Üyelikler. Diğer tüm Üyelikler için, Dönem sonundan önce Üyeliği sona erdirirseniz bir aylık Üyelik ücretine eşit bir ücret ödemeniz gerekir ve Dönemin kalanı için ödediğiniz Üyelik ücretinin herhangi bir kısmına ait iade alacaksınız; ancak kısmen kullanılmamış aylar için iade verilmeyecektir.

c.     Askıya alma. Aşağıdaki durumlarda Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı askıya alabiliriz: (1) Müşteri Verilerine yetkisiz erişimi önlemek için makul olarak gerekirse; (2) Madde 5 kapsamında bir ihlal iddiasını makul bir sürede yanıtlamada gecikirseniz; (3) işbu anlaşma kapsamında vadesi gelen ödemeleri yapmazsanız veya (4) Kabul Edilebilir Kullanım İlkesine uymazsanız ya da işbu anlaşmanın diğer şartlarını ihlal ederseniz veya (5) Sınırlı Kullanım Teklifleri için Üyelik, Çevrimiçi Hizmetlere Teklif Detayları’nda açıklanan şekilde erişemediğiniz için devre dışı olursa. Bu koşullardan biri veya daha fazlası gerçekleşirse:

(i)     Sınırlı Kullanım Tekliflerinde, Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınızı, Üyeliğinizi ve hesabınızı bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alabiliriz.

(ii)   Diğer tüm Üyeliklerde, askıya alma işlemi, Çevrimiçi Hizmetlerin minimum gerekli kısmına uygulanacaktır ve sadece şartlar uygun olursa veya ihtiyaç oluşursa geçerli olacaktır. Makul bir şekilde derhal askıya almamız gerektiğini düşündüğümüz durumlar dışında, askıya almadan önce size bildirimde bulunuruz. Ödeme yapılmaması nedeniyle askıya alma işleminden önce en az 30 günlük bildirimde bulunacağız. Askıya alma işlemini uygulamamızdan sonra 60 gün içinde askıya alma işleminin nedenlerini eksiksiz şekilde aktarmazsanız, Üyeliğinizi sona erdirebilir ve Müşteri Verilerinizi saklama süresi olmaksızın silebiliriz. Çevrimiçi Hizmetleri kullanımınız herhangi bir 12 aylık dönem zarfında ikiden fazla kere askıya alınırsa Üyeliğinizi de sonlandırabiliriz.

4.             Garantiler.

a.     Sınırlı Garanti.

(i)     Çevrimiçi Hizmetler. Çevrimiçi Hizmetlerin Süre boyunca Hizmet Düzeyi anlaşmasının şartlarına uyacağını garanti ederiz. Bu garantinin ihlali durumunda hakkınız olan başvuru yolları, SLA’da yer alanlardır.

(ii)   Yazılım. Yazılımı ilk kullanım tarihinizden itibaren bir yıl için, Yazılımın esasen ilgili kullanıcı belgelerinde tanımlandığı şekilde çalışacağını garanti ediyoruz. Yazılım bu garantiye uymazsa, kendi inisiyatifimizde olmak kaydıyla ve münhasır talep hakkınız olarak (1) Yazılım için ödenen ücreti iade edeceğiz ya da (2) Yazılımı onaracak veya değiştireceğiz.

b.     Sınırlı garanti istisnaları. Bu sınırlı garanti, aşağıdaki sınırlamalara tâbidir:

(i)     kanun gereği reddedilemeyen tüm zımni garantiler, taahhütler veya şartlar, sınırlı garantinin başlamasından sonra bir yıl boyunca geçerli olacaktır;

(ii)   bu sınırlı garanti, kazayla, yasaya veya amaca aykırı kullanmayla ya da Ürünlerin bu anlaşma ya da yayınlanmış belgelerimize veya kılavuzlarımıza uygun bir şekilde kullanılmamasıyla veya bizim makul sınırlar içindeki denetimimiz dışında gerçekleşen sorunları kapsamamaktadır;

(iii)  bu sınırlı garanti, asgari sistem gerekliliklerine uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunları kapsamaz ve

(iv)  bu sınırlı garanti Ön izlemeler veya Sınırlı Teklifler için geçerli değildir.

c.     FERAGAT. Bu garantiden başka, ticari olarak satılabilmeye ilişkin veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dâhil olmak üzere, açık, zımni, yasal veya başka şekilde de olsa, hiçbir garanti sağlamıyoruz. Bu hüküm, ilgili yasaların izin vermemesi durumu dışında geçerli olacaktır.

5.             İddialara karşı savunma.

a.     Savunma.

(i)     Ürünün, bağlantılı olmayan üçüncü kişinin patentlerini, telif haklarını ya da markalarını ihlal ettiğine ya da ticari sırlarını yasaya aykırı olarak kullandığına dair bağlantılı olmayan üçüncü kişi tarafından edilen tüm iddialara karşı sizi koruyacağız.

(ii)   (1) Ürünü kullanımınızla doğrudan veya dolaylı olarak sağladığınız herhangi bir Müşteri Verisinin, Müşteri Çözümünün veya Microsoft’a Ait Olmayan Ürünlerin veya hizmetlerin, üçüncü tarafın patentini, telif hakkını veya markasını ihlal ettiğine veya ticari sırrının yasaya aykırı kullanımını gerçekleştirdiğine veya (2) Kabul Edilebilir Kullanım İlkesinin ihlalini gerçekleştirdiğine dair, bağlantılı olmayan tüm üçüncü taraf iddialarına karşı bizi koruma sorumluluğunuz bulunmaktadır.

b.     Sınırlamalar. Bölüm 5.a.’daki yükümlülüklerimiz, aşağıdakilere dayandırılan bir iddia ya da hüküm için geçerli olmayacaktır: (i) herhangi bir Müşteri Çözümü, Müşteri Verileri, Microsoft’a Ait Olmayan Ürünler, Üründe yaptığınız değişiklikler veya Ürünü kullanmanızın bir parçası olarak sunduğunuz ya da uygun hale getirdiğiniz hizmetler veya malzemeler; (ii) Ürünü Müşteri Verileriyle veya Microsoft’a Ait Olmayan Ürünle, verilerle veya iş süreciyle ya da bunların değerine dayalı olan zararlarla birleştirmeniz; (iii) Microsoft ticari markasını açık yazılı onayımız olmadan kullanımınız veya bir üçüncü tarafın iddiası nedeniyle size kullanımını durdurmanızı bildirmemizden sonra Ürünü kullanımınız; (iv) herhangi bir bağlantılı olmayan üçüncü tarafa Ürünün tekrar dağıtımını yapmanız veya bu tür taraf yararına Ürünü kullanmanız ya da (v) ücretsiz olarak verilmiş Ürünler.

c.     Hukuki Başvuru Yolları. 5.a.(i). maddesi kapsamında bir iddianın Ürünü kullanmanızı önleyebildiğine makul olarak inanırsak, şunları yerine getirmeye çalışacağız: (i) Ürünü kullanmaya devam etme hakkınızı elde etmek veya (ii) Ürünü değiştirmek veya işlevsel eşdeğeriyle değiştirmek ve Ürünün önceki sürümünü kullanmayı durdurmanız için sizi bilgilendirmek. Eğer bu seçenekler ticari olarak mümkün değilse, Ürünü kullanma haklarınızı feshedebiliriz ve sonra da kullanılmayan Üyelik hakları için ön ödemeleri geri verebiliriz.

d.     Yükümlülükler. Tarafların her biri, bu madde kapsamında bir iddia hakkında diğer tarafı derhal bilgilendirmelidir. Koruma isteyen taraf, (i) iddianın savunması veya sulhu konusundaki tüm yetkiyi diğer tarafa vermelidir ve (ii) iddianın savunulmasıyla ilgili olarak makul yardım sağlamalıdır. (ii) Koruma sağlayan taraf, (1) söz konusu yardımın verilmesinden kaynaklanan makul, cepten ödenen harcamalar için diğer tarafı tazmin edecektir ve (2) sonuçtaki tüm aleyhe verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararından veya sulhtan doğan miktarı ödeyecektir. Tarafların ilgili savunma hakları ve bu Madde 5 kapsamındaki mahkeme kararlarına ilişkin ödemeler (veya diğer tarafın onay verdiği sulhlar) tüm genel hukuk veya kanuni tazminat hakları ya da benzer haklara tâbidir ve her bir taraf bu tür genel hukuk veya benzeri haklardan feragat eder.

6.             Sorumluluğun sınırlanması.

a.     Sınırlamalar. Bu anlaşma kapsamındaki tüm iddialar için taraflardan her birinin toplum sorumluluğu, yasal neden ortaya çıkmadan önceki 12 ay boyunca Çevrimiçi Hizmetler için bu anlaşma kapsamında ödenen miktara kadar olan doğrudan zararlarla sınırlıdır; buradaki şart, hiçbir durumda herhangi bir Çevrimiçi Hizmet için bir tarafın toplum sorumluluğunun Üyelik boyunca söz konusu Çevrimiçi Hizmet için ödenen miktarı aşmamasıdır. Ücretsiz olarak sağlanan Ürünler için Microsoft’un sorumluluğu, 5.000,00 ABD dolarına kadar doğrudan zararlarla sınırlıdır.

b.     İSTİSNA. Tarafların hiçbiri, tarafın bunların mümkün olduğunu veya makul olarak öngörülebilir olduğunu bilmesine rağmen, gelir kaybı ya da dolaylı, özel, arızi, sonuç niteliğinde, cezai veya uyarı niteliğinde zararlar ile kar, gelir kaybından, işin engellenmesinden veya iş bilgilerinin kaybından dolayı oluşan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c.     Sınırlamalardaki istisnalar. Bu Maddedeki sorumlulukların sınırları, ilgili yasaların izin verdiği tüm ölçüde geçerlidir, ancak aşağıdaki durumlar için geçerli değildir: (1) Madde 5 kapsamında tarafların yükümlülükleri veya (2) diğer tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlali.

7.             Muhtelif.

a.     Bildirimler. Bildirimler yazılı olmalıdır ve adrese gönderildiği tarihte, alındı belgesinde gösterilen tarihte, e-posta aktarım tarihinde, kurye ya da faks teslimatı doğrulama yazısındaki tarihte tebliğ edilmiş addedilir. Microsoft’a yapılacak bildirimler, aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Size gönderilecek bildirimler, bildirimler için hesabınızda iletişim noktası olarak tanımladığınız adrese gönderilecektir. Microsoft, bildirimleri ve diğer bilgileri size e-posta ya da başka bir elektronik form ile gönderebilir.

b.     Lisansların Devri ve Tahsis Edilmesi. Bu anlaşmayı Microsoft’un onayı olmaksızın tamamen ya da kısmen devredemezsiniz.

c.     Ortak ücretlerinin onaylanması. Sipariş verdiğinizde, size Üyeliklerinizle ilişkili bir “Kayıt Ortağı” belirleme fırsatı sunulabilir. Bir Kayıt Ortağı belirlemeyi doğrudan veya bunu yapacak bir üçüncü tarafa yetki vererek yaptığınızda, Kayıt Ortağına ücretler ödememiz için bize onay verirsiniz. Ücretler, satış öncesi destek için olup satış sonrası desteği de içerebilir. Ücretler siparişinizin büyüklüğüne bağlıdır ve bu doğrultusunda artar. Kayıt Ortağı belirleseniz de belirlemeseniz de, Çevrimiçi Hizmetler için fiyatlarımız aynıdır.

d.     Bölünebilirlik. Bu anlaşmanın herhangi bir kısmının icra edilemez olduğu düşünülürse, anlaşmanın kalanı tam olarak yürürlükte kalır.

e.     Feragat. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün icrasının zorlanmaması, bir feragat etme durumu oluşturmayacaktır.

f.      Acente olmaması. Bu anlaşma, bir acentelik, ortaklık veya ortak girişim yaratmaz.

g.     Üçüncü kişi lehtarları olmaması. İşbu anlaşmaya ilişkin hiçbir üçüncü kişi lehtarı bulunmamaktadır.

h.     İlgili yasalar ve yargı yeri. Bu anlaşma İrlanda yasalarına tâbidir. Bu anlaşmanın icrası için herhangi bir dava açarsak, bu davayı merkezinizin bulunduğu yer mahkemelerinde açacağız. Bu anlaşmanın icrası için bir dava açarsanız, bu davayı İrlanda’da açacaksınız. Yetkili mahkemenin seçilmesi, taraflardan herhangi birinin, fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda uygun bir yetkili mahkemede ihtiyati tedbir aldırmasını önlemez.

i.       Tüm Anlaşma. Bu anlaşma, konusu itibariyle anlaşmanın tamamı olup, daha önceki veya eşzamanlı tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu anlaşmadaki belgeler arasında, bu belgelerde açıkça çözüme kavuşturulmamış bir çelişki ortaya çıkması halinde, bunlardaki şartlar, birinciden başlamak üzere aşağıdaki öncelik sırasına göre uygulanacaktır: (1) bu Microsoft Çevrimiçi Üyelik Anlaşması, (2) Çevrimiçi Hizmet Şartları; (3) ilgili Teklif Ayrıntıları, ve
(4) bu anlaşmadaki diğer belgeler.

j.       Feshe Rağmen Yürürlükte Kalma. 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 ve 8. Maddelerdeki şartlar, işbu anlaşmanın feshine veya sona ermesine rağmen yürürlükte kalacaktır.

k.     ABD İhracat yetkisi. Ürünler ABD ihracat mevzuatına tâbidir. ABD İhracat Yönetmelikleri, Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmelikleri ve ABD ve diğer ülkeler tarafından çıkarılan son kullanıcı, son kullanım ve varış yeri kısıtlamaları dâhil, tüm ilgili yasalara uymanız gerekir.

l.       Mücbir Sebepler. Taraflardan hiç biri (yangın, patlama, elektrik kesintisi, deprem, sel, ciddi fırtınalar, grev, ambargo, işçi ihtilafları, sivil veya askeri otorite eylemleri, savaş, terör (siber terör dahil), doğal afetler, İnternet trafiğindeki eylemler veya eksiklikler, düzenleyici veya resmi kurumların eylemleri veya eksiklikleri (kanunların veya yasaların yürürlüğe geçmesi veya Çevrimiçi Hizmetlerin sunulmasını etkileyen diğer resmi eylemler dahil), söz konusu tarafın makul kontrolü dışında oluşan nedenlere bağlı olan performans hatalarından sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte bu Madde, bu anlaşma kapsamında ödeme yükümlülüklerinize uygulanmayacaktır.

m.    Sözleşmeyi imzalayan yetkili. Bu şartları bir tüzel kişi adına kabul eden bir kişiyseniz, bu anlaşmayı söz konusu tüzel kişi adına imzalamaya yetkili olduğunuzu beyan edersiniz. Bir tüzel kişi belirtirseniz veya bir Üyelik satın alma veya yenileme işlemiyle bağlantılı olarak bağlı olduğunuz bir tüzel kişi (işveren gibi) tarafından sağlanan bir e-posta kullanırsanız, söz konusu tüzel kişi, bu anlaşmanın amaçları açısından Üyeliğin sahibi sayılacaktır.

n.     Kamu sektörü müşterileri. Kamu sektörü müşterileri kabulden önce Microsoft’a danışmalıdır. İşbu anlaşmayı kabul ederek yürürlükteki tüm yasalara ve kamu sektörü gerekliliklerine uyduğunuzu ve uymaya devam edeceğinizi beyan etmiş olursunuz.

8.             Tanımlar.

Bu anlaşmada “gün” ifadesine yapılan herhangi bir atıf takvim günü olacaktır.

“Kabul Edilebilir Kullanım Politikası” Çevrimiçi Hizmet Şartlarında belirtilmektedir.

“Bağlı Kuruluş”, bir tarafın sahip olduğu, bir tarafa sahip olan veya bir tarafın ortak mülkiyeti altında bulunan bir tüzel kişilik anlamına gelir. Bu tanım açısından “mülkiyet”, bir tüzel kişiliğin %50’den fazlasının kontrolü anlamına gelir.

“Taahhüt Teklifi”, “Tüketim Teklifi” ve "Sınırlı Kullanım Teklifi" Üyelik tekliflerinin kategorilerini tanımlar ve Bölüm 2’de açıklanmaktadır.

“Müşteri Verileri”, Çevrimiçi Hizmet Şartlarında tanımlanmaktadır.

“Müşteri Çözümü”, Çevrimiçi Hizmet Şartlarında tanımlanmaktadır.

“Son Kullanıcı”, Çevrimiçi Hizmetlerde barındırılan Müşteri Verilerine erişmesine veya Çevrimiçi Hizmetleri başka bir şekilde kullanmasına izin verdiğiniz herhangi bir kişi veya Müşteri Çözümünün kullanıcısı anlamına gelir.

“Yönetilen Hizmet Çözümü”, Müşteri tarafından bir üçüncü tarafa sağladığınız ve Microsoft Azure Hizmetlerinin yönetiminden ve desteklenmesinden oluşan yönetilen bir IT hizmeti anlamına gelir.

“Microsoft’a Azure Hizmetleri”, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında tanımlanmaktadır.

“Microsoft’a Ait Olmayan Ürün”, Çevrimiçi Hizmet Koşullarında tanımlanmaktadır.

“Teklif Detayları”, Portalda yayınlandığı üzere bir Üyelik teklifiyle ilgili fiyatlandırma ve ilişkili şartlar anlamına gelir.

“Çevrimiçi Hizmetler”, işbu anlaşma kapsamında üye olunan Microsoft’un barındırdığı hizmetlerden herhangi biri anlamına gelir.

“Çevrimiçi Hizmet Şartları”, https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx adresinde bulunan Ürünleri kullanımınız için geçerli olan şartlar anlamına gelir. Çevrimiçi Hizmet Şartları, bu anlaşmadaki şartlara ek olan, Ürünleri kullanımınızı yöneten şartları içerir.

“Ön izlemeler”, müşteri geri bildirimleri almak üzere Çevrimiçi Hizmetlerin veya Yazılımın Microsoft tarafından sunulan ön izleme, beta veya diğer ön sürümleri anlamına gelir.

“Portal”, https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ adreslerinde veya belirttiğimiz alternatif bir adreste bulanabilen Çevrimiçi Hizmetlerle ilgili web siteleri anlamına gelir.

“Ürün”, (herhangi bir Yazılım dahil) herhangi bir Çevrimiçi Hizmet anlamına gelir.

“SLA”, http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, adreslerinde veya belirlediğimiz alternatif bir sitede yayınlanan Çevrimiçi Hizmetin teslimatıyla ve/veya performansıyla ilgili olarak bulunduğumuz taahhütler anlamına gelir.

“Yazılım”, Üyeliğinizin bir parçası olarak cihazınıza kurulum için veya belirli işlevleri etkinleştirmek için Çevrimiçi Hizmetle birlikte kullanım için sağladığımız Microsoft yazılımı anlamına gelir.

“Üyelik”, Portalda belirtildiği üzere belirli bir Süre boyunca Çevrimiçi Hizmetlere yönelik kayıt anlaşması anlamına gelir. Birden çok Üyelik satın alabilirsiniz, her biri ayrı ayrı yönetilir ve her biri ayrı bir Microsoft Çevrimiçi Üyelik Anlaşmasının şartlarına tâbi olur.

“Süre”, bir Üyeliğin süresi anlamına gelir (örneğin, 30 gün veya 12 ay).