MICROSOFT TEAMS (kostnadsfri version)
Meddelande till slutanvändare

Microsoft Teams (kostnadsfri version) är avsett att användas av organisationer, som små företag eller grupper av medarbetare.  Om du har bjudits in till en grupp i Microsoft Teams (kostnadsfri version) betraktas den grupp du ansluter dig till i Microsoft Teams (kostnadsfri version) som din organisation vid tillämpningen av detta meddelande, och den person som administrerar gruppen betraktas som administratören för ditt konto i Microsoft Teams (kostnadsfri version).

 

Din organisation kan ha riktlinjer för hur du ska använda Microsoft Teams (kostnadsfri version). Rikta frågor som rör integritet, inklusive förfrågningar som avser registrerade personer, till administratören för din organisation.  Administratören för den organisation du ansluter dig till kan (i) kontrollera och administrera ditt konto, inklusive ändra och avsluta din åtkomst och (ii) komma åt och bearbeta dina data, inklusive innehållet i dina meddelanden och filer.  Dina katalogdata (namn, registreringsdatum och e-post) kan vara synliga för administratören och andra användare av tjänster inom din organisation. 

 

När du använder sociala funktioner i Microsoft Teams (kostnadsfri version) kan andra slutanvändare i din organisation se viss aktivitet. Våra dokumentations- och hjälpsidor innehåller mer information om sociala funktioner och andra funktioner. Microsoft ansvarar inte för hur integritet och säkerhet hanteras i din organisation.

 

Även följande gäller dig som slutanvändare av en onlinetjänst från Microsoft:

 

Policy för acceptabel användning
Läs användarvillkoren för onlinetjänster från Microsoft.

Integritetsmeddelande
Läs integritetsmeddelandet till slutanvändare.