MICROSOFT TEAMS (bezplatná verzia)
Oznámenie koncovým používateľom

Aplikácia Microsoft Teams (bezplatná verzia) je určená na použitie organizáciami, ako sú malé podniky alebo skupiny spolupracovníkov.  Ak ste boli pozvaný(-á), aby ste sa pripojili k skupine v aplikácii Microsoft Teams (bezplatná verzia), skupina, ku ktorej sa pripájate v inštancii aplikácie Microsoft Teams (bezplatná verzia), sa na účely tohto oznámenia považuje za vašu organizáciu a osoba spravujúca skupinu sa považuje za správcu vášho účtu v aplikácii Microsoft Teams (bezplatná verzia).

 

Na vaše používanie aplikácie Microsoft Teams (bezplatná verzia) sa môžu vzťahovať zásady vašej organizácie. Otázky týkajúce sa súkromia vrátane akýchkoľvek  žiadostí  dotknutej osoby adresujte správcovi vašej  organizácie.  Správca organizácie, ku ktorej sa pripájate, môže (i) kontrolovať a spravovať váš účet vrátane úpravy a ukončenia vášho prístupu a (ii) pristupovať a spracovávať vaše údaje vrátane obsahu komunikácie a súborov.  Údaje adresára (meno, dátum registrácie a e-mail) môže vidieť správca a ostatní používatelia služieb v rámci vašej organizácie. 

 

Keď použijete sociálne funkcie aplikácie Microsoft Teams (bezplatná verzia), ostatní koncoví používatelia vo vašej organizácii môžu vidieť časť vašej aktivity. Viac informácií o sociálnych a ďalších funkciách nájdete v našej dokumentácii a na stránkach pomocníka. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za postupy vašej organizácie týkajúce sa súkromia  alebo bezpečnosti.

 

Na vašu osobu ako koncového používateľa online služby spoločnosti Microsoft sa vzťahujú aj nasledujúce dokumenty:

 

Podmienky používania
Prečítajte si podmienky používania online služieb spoločnosti Microsoft.

Vyhlásenie o ochrane súkromia  
Prečítajte si vyhlásenie o ochrane súkromia koncových používateľov.