Microsoft Teams

Contractul de abonament Online

Prezentul Contract de abonament Microsoft Teams (free) Online se încheie între entitatea pe care o reprezentați sau, dacă nu ați desemnat o astfel de entitate pentru achiziționarea sau reînnoirea unui Abonament, atunci prezentul contract se încheie între dvs. („dvs.” sau „al dvs.”) şi Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”, „noi”, „pe noi” sau „al nostru”). Este alcătuit din termenii și condițiile de mai jos, Termenii Serviciilor online, Acordurile SLA și Detaliile ofertei pentru Abonament sau reînnoire (împreună reprezentând „contractul”). Acesta intră în vigoare la data la care vă transmitem confirmarea Abonamentului sau la data reînnoirii acestuia, după caz. Termenii cheie sunt definiți în Secțiunea 8.

1.               Utilizarea Serviciilor online.

a.      Dreptul de utilizare. Vă acordăm dreptul de a accesa și a utiliza Serviciile online și de a instala și a utiliza Produsele software incluse în Abonamentul dvs., conform descrierii ulterioare din prezentul contract. Ne rezervăm toate celelalte drepturi.

b.      Utilizarea acceptabilă. Aveţi dreptul să utilizaţi Produsul doar în conformitate cu termenii prezentului contract. Nu aveţi dreptul să refaceţi programul sursă, să decompilaţi, să dezasamblaţi sau să ignoraţi limitările de natură tehnică ale Produsului, decât în măsura în care legea aplicabilă permite acest lucru, în ciuda acestor limitări. Nu aveţi dreptul să dezactivaţi, să modificaţi sau să încercaţi în alt mod să evitaţi orice mecanism de facturare care măsoară utilizarea Serviciilor online de către dvs. Nu aveţi dreptul să închiriaţi, să daţi în leasing, să împrumutaţi, să revindeţi, să transferaţi ori să găzduiţi Produsul sau orice parte a acestuia către sau pentru terţe părţi, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres în acest contract sau în Termenii Serviciilor online.

c.      Utilizatorii finali. Controlaţi accesul Utilizatorilor finali şi sunteţi responsabil pentru utilizarea Produsului de către aceştia în conformitate cu prezentul contract. De exemplu, vă veţi asigura că Utilizatorii finali respectă Politica de utilizare acceptabilă.

d.      Datele clientului. Responsabilitatea pentru conținutul tuturor Datelor Clientului vă aparține în exclusivitate. Veți asigura și veți păstra toate drepturile necesare privind Datele Clientului pentru ca noi să vă furnizăm Serviciile online fără a încălca drepturile nici unei terțe părți și fără a crea alte obligații pentru Microsoft față de dvs. sau față de orice terță parte. Microsoft nu își asumă și nu își va asuma nici o obligație cu privire la Datele Clientului sau la utilizarea Produsului, în afara celor prevăzute în mod expres în acest contract sau după cum impune legea aplicabilă.  Aveți de asemenea responsabilitatea de a notifica Utilizatorii finali ai politicilor dvs. cu privire la Datele Clientului și de a asigura prelucrarea Datelor Clientului în conformitate cu legislația aplicabilă.

e.      Răspunderea pentru conturile dvs. De asemenea, sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor acreditărilor de autentificare private asociate cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor online. Trebuie să informaţi imediat echipa de asistenţă pentru clienţi în legătură cu toate abuzurile posibile legate de conturile dvs. sau de acreditările de autentificare ori în legătură cu orice incident de securitate asociat cu Serviciile online.

f.       Versiunile de examinare. Avem dreptul să lansăm Versiuni de examinare. Versiunile de examinare sunt furnizate „ca atare”, „cu toate defectele” şi „aşa cum sunt disponibile” şi nu fac obiectul acordurilor SLA şi garanţiilor limitate prevăzute în acest contract. Este posibil ca versiunile de examinare să nu beneficieze de asistenţă pentru clienţi. Avem dreptul să modificăm sau să întrerupem Versiunile de examinare în orice moment, fără notificare. De asemenea, avem dreptul de a alege să nu lansăm o Versiune de examinare în regim de disponibilitate generală.

g.      Serviciile gestionate pentru Microsoft Azure. Puteţi să utilizaţi Serviciile Microsoft Azure pentru a furniza o Soluţie pentru serviciul gestionat în următoarele condiţii: (1) doar dvs. aveţi capacitatea să accesaţi, să configuraţi şi să administraţi Serviciile Microsoft Azure, (2) aveţi acces administrativ la mediile OSE virtuale, dacă există, din cadrul Soluţiei pentru serviciul gestionat şi (3) terţa parte are acces administrativ doar la aplicaţii sau la mediile OSE virtuale.Sunteţi responsabil pentru utilizarea de către terţa parte a Serviciilor Microsoft Azure în conformitate cu termenii acestui contract. Accesul dvs. la Serviciile gestionate respectă în continuare următoarele limitări (şi orice alte limitări prevăzute în Termenii Serviciilor online):

(i)     nu aveţi dreptul să revindeţi sau să redistribuiţi Serviciile Microsoft Azure şi

(ii)    nu aveţi dreptul să permiteţi mai multor utilizatori să acceseze direct sau indirect vreo caracteristică a Serviciilor Microsoft Azure, pusă la dispoziţie unui singur utilizator.

h.      Admin pentru Microsoft Teams Free. Produsul Microsoft Teams (free) vă este oferit ca Ofertă Limitată, așa cum este definită în prezentul acord. Dacă reprezentați o organizație, sau dacă sunteți primul utilizator înscris în Microsoft Teams, reprezentând un grup de colaboratori sau parteneri de afaceri, dvs. sunteți Clientul care se angajează prin prezentul acord și declarați că aveți autoritatea să faceți acest lucru.Atunci când invitați o persoană să utilizeze Microsoft Teams (free), sau când utilizatorii invitați de dvs. invită o nouă persoană, vă asumați responsabilități suplimentare referitoare la utilizarea produsului Microsoft Teams (free) de către persoana respectivă.Astfel, furnizarea de către dvs. a produsului Microsoft Teams (free) rămâne sub incidența Termenilor Serviciilor Online, inclusiv deținerea și gestionarea Datelor Clientului de către dvs. De exemplu, dvs. controlați prelucrarea Datelor Clientului și oferiți autorizație către Microsoft pentru prelucrarea Datelor Clientului și instrucțiuni pentru prelucrarea acestor date.Instrucțiunile dvs. pot include accesul, controlul, utilizarea și ștergerea Datelor Clientului, iar dvs. rămâneți responsabil față de toate obligațiile ce decurg din Termenii Serviciilor Online.În plus, dvs. (i) controlați și administrați contul dvs. și pe cel al Utilizatorilor finali, inclusiv prin modificarea sau anularea accesului și (ii) puteți să accesați și să procesați datele dvs. și pe cele ale Utilizatorilor finali, inclusiv conținutul comunicațiilor și fișierelor.Utilizatorii finali pot, de asemenea, să solicite operațiuni administrative asupra contului propriu, cum ar fi ștergerea, accesul sau controlul la Datele Clientului, furnizarea sau anularea accesului la Produs, gestionarea echipelor și canalelor, gestionarea permisiunilor de acces.Consultați Termenii Serviciilor Online pentru informații suplimentare.  Oricare dintre funcțiile administrative și reprezentative exercitate de dvs. pot fi transferate și realocate unei alte persoane.Sunteți de acord să îndepliniți orice acțiuni solicitate în mod rezonabil de către Microsoft pentru a facilita transferul funcțiilor administrative sau de reprezentare către o altă persoană.Aceasta poate include transmiterea către Utilizatorii finali de notificări care privesc accesul neautorizat la date în termen de 72 de ore de la primirea informațiilor referitoare la o încălcare a securității Datelor Clientului.De asemenea, sunteți de acord să verificați că toți Utilizatorii finali au vârsta peste 16 ani, întrucât produsul Microsoft Teams Free este conceput pentru utilizatorii care au vârsta peste 16 ani.Dacă decideți să faceți upgrade la un abonament plătit, toți termenii privind plățile conținuți în prezentul Acord vor fi apoi aplicabile.În plus, în momentul upgrade-ului veți selecta un singur domeniu asociat cu organizația, care să fie folosit pentru toate conturile de Utilizator final.Microsoft Teams constituie o Ofertă Limitată și vă este oferită în condițiile în care poate fi modificată, depreciată sau eliminată în orice moment de către Microsoft pentru orice fel de motiv, așa cum este descris în Secțiunea 3 a prezentului acord.De exemplu, dacă depășiți limitele de utilizare ce vă sunt comunicate periodic, așa cum este descris la https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, utilizarea produsului Microsoft Teams vă poate fi suspendată.

i.        Datele din directorul partajat. În cazul în care comandați un Serviciu online utilizând o adresă de e-mail cu un domeniu furnizat de o organizație la care sunteți afiliat (de ex. un angajator sau o școală), Serviciul online vă adaugă la un director cu utilizatori care folosesc același domeniu de e-mail.Datele dvs. privind directorul (numele, data înscrierii și adresa de e-mail) pot fi vizibile altor utilizatori ai Serviciilor online din cadrul domeniului de e-mail al organizației dvs.

j.        Produsele software suplimentare de utilizat cu Serviciile online. Pentru a permite accesul optim şi utilizarea optimă a anumitor Servicii online, puteţi să instalaţi şi să utilizaţi anumite Produse software în legătură cu utilizarea Serviciului online, conform prevederilor din Termenii Serviciilor online. Vă acordăm Produsul software sub licenţă; acesta nu este vândut.Dovada licenţei pentru Produsul software constă din: (1) prezentul contract, (2) orice confirmare a comenzii şi (3) dovada efectuării plăţii. Drepturile de a accesa Produsul software pe orice dispozitiv nu vă conferă niciun drept de a implementa brevete Microsoft sau alte drepturi de proprietate intelectuală Microsoft în produsele software ori dispozitivele care accesează dispozitivul respectiv.

2.               Achiziţionarea serviciilor.

a.      Ofertele de abonament disponibile. Portalul pune la dispoziţie Detaliile ofertei pentru ofertele de Abonament disponibile, care, în general, pot fi clasificate ca una dintre sau o combinaţie între următoarele opţiuni:

(i)     Oferta bazată pe angajamentul de achiziţionare. Vă angajaţi în avans să achiziţionaţi o anumită cantitate de Servicii online pentru utilizarea pe Durata contractului şi să plătiţi în avans sau periodic, înainte de utilizare. În ceea ce priveşte Microsoft Azure Services, utilizarea suplimentară sau alte utilizări (de exemplu, utilizarea peste cantitatea indicată în angajamentul de achiziţionare) pot fi tratate ca o Ofertă bazată pe consum. Cantităţile bazate pe angajamentul de achiziţionare neutilizate pe Durata respectivă vor expira la sfârşitul acesteia.

(ii)    Oferta bazată pe consum (cunoscută şi ca Plată pe parcurs (Pay-As-You-Go)). Plătiţi pe baza utilizării reale din luna precedentă, fără niciun angajament în avans. Plata se face periodic, pe baza sumelor restante la scadenţă.

(iii)  Oferta limitată. Primiţi o cantitate limitată de Servicii online pe o durată limitată, fără costuri (de exemplu, un abonament de încercare sau un cont gratuit) sau în cadrul altei oferte Microsoft (de exemplu, MSDN).Este posibil să nu se aplice prevederile din prezentul contract în legătură cu preţurile, taxele de anulare, plata şi retenţia datelor.

b.      Comenzi.

(i)     Prin comandarea sau reînnoirea unui Abonament, sunteţi de acord cu Detaliile ofertei pentru Abonamentul respectiv. Dacă nu se specifică altceva în Detaliile ofertei, Serviciile online sunt oferite „aşa cum sunt disponibile”. Aveţi dreptul să transmiteţi comenzi pentru Afiliaţii dvs. în baza prezentului contract şi să le acordaţi acestora drepturi administrative pentru administrarea Abonamentului, însă, Afiliaţii nu au dreptul să transmită comenzi în baza prezentului contract. De asemenea, aveţi dreptul să atribuiţi unei terţe părţi drepturile acordate la Secţiunea 1.a., pentru utilizarea de către terţa parte în scopurile dvs. interne de afaceri. Dacă acordaţi Afiliaţilor sau terţelor părţi drepturi privind Produsul software sau Abonamentul, aceştia vor avea obligaţia să respecte prezentul contract, iar dvs. consimţiţi să fiţi responsabil în mod comun şi individual pentru acţiunile Afiliaţilor sau terţelor părţi privind utilizarea Produselor.

(ii)    Anumite oferte vă permit să modificaţi cantitatea de Servicii online comandate pe Durata unui Abonament. Cantităţile suplimentare de Servicii online adăugate la un Abonament vor expira la finalul acestuia. Dacă reduceţi cantitatea pe parcursul Duratei, avem dreptul să percepem o taxă de anulare pentru reducerea cantităţii, conform descrierii din Secţiunea 3.b..

c.      Preţurile şi plăţile. Plăţile vor fi scadente şi se vor efectua în conformitate cu Detaliile ofertei pentru Abonamentul dvs.

(i)     În cazul Ofertelor bazate pe angajamentul de achiziţionare, nivelul preţurilor se poate baza pe cantitatea de Servicii online comandate. Anumite oferte vă pot permite să modificaţi cantitatea de Servicii online comandate pe parcursul Duratei, iar nivelul preţurilor poate fi ajustat corespunzător, dar modificările aduse nivelului preţurilor nu se vor aplica retroactiv. Pe Durata Abonamentului, nu vom creşte preţurile Serviciilor online aferente Abonamentului dvs. faţă de preţurile publicate pe Portal la data activării sau reînnoirii Abonamentului, cu excepţia cazurilor următoare: preţurile din Detaliile ofertei sunt temporare, este vorba de Versiuni de examinare sau de Produse ce nu aparţin companiei Microsoft. Toate preţurile pot fi modificate la începutul oricărei reînnoiri a Abonamentului.

(ii)    Pentru Ofertele bazate pe consum, preţurile pot fi modificate oricând, cu notificare.

d.      Reînnoirea.

(i)     La reînnoirea Abonamentului, acest contract va înceta, iar ulterior Abonamentul dvs. va fi guvernat de termenii şi condiţiile publicate în cadrul Portalului la data reînnoirii Abonamentului („Termenii de reînnoire”). Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii de reînnoire, puteţi refuza reînnoirea Abonamentului.

(ii)    În cazul Ofertelor bazate pe angajamentul de achiziţionare, puteţi alege ca Abonamentul să fie reînnoit automat sau să înceteze la expirarea Duratei abonamentului. Reînnoirea automată este preselectată. Puteţi să schimbaţi selecţia în orice moment de pe Durata abonamentului. Dacă Durata existentă depăşeşte o lună calendaristică, înainte de expirarea acesteia, vă vom notifica cu privire la opţiunea de reînnoire automată.

(iii)  În cazul Ofertelor bazate pe consum, Abonamentul va fi reînnoit automat cu câte o lună până când îl încetaţi.

(iv)  În cazul ofertelor limitate, este posibil să nu se permită reînnoirea.

e.      Eligibilitatea pentru versiunile Academic, Government şi Nonprofit. Sunteţi de acord că, dacă achiziţionaţi o ofertă pentru educaţie, guvern sau organizaţii non-profit, îndepliniţi cerinţele de eligibilitate respective publicate pe site-urile următoare:

(i)      Pentru ofertele pentru educaţie, cerinţele pentru instituţiile de învăţământ (inclusiv pentru birouri administrative, consilii de învăţământ, biblioteci publice sau muzee publice) publicate la http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)    Pentru ofertele pentru guvern, cerinţele publicate la http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; şi

(iii)  Pentru ofertele pentru organizaţii non-profit, cerinţele publicate la http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft îşi rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea în orice moment şi de a suspenda Serviciul online, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate.

f.       Taxele. Preţurile nu includ taxe, decât dacă se menţionează pe factură faptul că acestea sunt incluse. Veţi plăti toate taxele aplicabile pe valoare adăugată, impozitele pe bunuri şi servicii, impozitele pe vânzări, impozitele pe venituri brute sau alte taxe de tranzacţie, tarife, comisioane sau penalizări sau orice penalizări de recuperare legale sau alte sume similare datorate în baza acestui contract şi pe care avem dreptul să le colectăm de la dvs. în baza legii aplicabile. Veţi fi responsabil pentru plata eventualelor taxe de timbru aplicabile şi pentru toate celelalte taxe pe care sunteţi obligat prin lege să le plătiţi, inclusiv pentru taxele aferente distribuirii sau furnizării de Produse către Afiliaţii dvs. Vom fi responsabili să plătim toate impozitele pe venitul net, impozitele pe venitul brut aplicate în locul impozitelor pe venit sau profit, precum şi taxele pentru deţinerea dreptului de proprietate.

În cazul în care este necesară reţinerea unor taxe din plăţile pe care le efectuaţi către noi, aveţi dreptul de a deduce aceste taxe din suma pe care ne-o datoraţi şi le puteţi plăti autorităţii fiscale corespunzătoare, cu menţiunea că, totuşi, trebuie să păstraţi şi să ne trimiteţi imediat o chitanţă oficială doveditoare a reţinerilor de taxe respective, precum şi alte documente pe care le solicităm în mod rezonabil pentru a pretinde o scutire de impozite străine sau o rambursare. Dvs. vă veţi asigura că toate taxele reţinute sunt minime în măsura permisă de legea aplicabilă.

3.               Durata, suspendarea şi încetarea.

a.      Durata şi rezilierea acordului. Acest contract va rămâne în vigoare până la expirarea, încetarea sau reînnoirea Abonamentului, oricare dintre acestea survine mai întâi.

b.      Încetarea Abonamentului. Aveţi dreptul să încetaţi un Abonament în orice moment pe Durata sa, însă trebuie să achitaţi toate sumele scadente şi restante înainte ca încetarea să intre în vigoare.

(i)     Abonamentul pe o lună. Abonamentele cu Durata de o lună pot fi încetate oricând, fără nicio taxă de anulare.

(ii)    Abonamentele pe mai multe luni.Dacă încetaţi un Abonament la Serviciile Microsoft Azure în termen de 30 de zile de la data la care a intrat în vigoare sau a fost reînnoit, nu se va face nici o rambursare şi va trebui să plătiţi pentru primele 30 de zile ale Abonamentului, însă nu se vor mai aplica alte plăţi pentru partea rămasă din Abonamentul care a încetat.Dacă încetaţi un Abonament la Serviciile Microsoft Azure în orice alt moment al Duratei, va trebui să plătiţi pentru restul Duratei şi nu se va face nicio rambursare.

(iii)  Ofertă limitată. Microsoft poate anula imediat și fără notificare Abonamentul dvs. la o Ofertă Limitată în orice moment al Duratei.

(iv)  Alte Abonamente.Pentru toate celelalte Abonamente, dacă încetaţi un Abonament înainte de sfârşitul Duratei sale, veţi plăti un onorariu egal cu cel pentru o lună de Abonament şi vi se va rambursa orice parte a onorariului plătit pentru restul Duratei Abonamentului; însă, nu se va face nici o rambursare pentru lunile parţial neutilizate.

c.      Suspendarea. Avem dreptul să suspendăm utilizarea de către dvs. a Serviciilor online, dacă: (1) acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru a preveni accesul neautorizat la Datele clienţilor; (2) nu aţi răspuns la o acuzație de pretinsă încălcare a prevederilor legale în baza Secţiunii 5 într-un interval de timp rezonabil; (3) nu plătiţi sumele scadente în baza prezentului Contract sau (4) nu respectaţi Politica de utilizare acceptabilă sau încălcaţi alţi termeni din prezentul Contract; sau (5) pentru Oferte limitate, abonamentul devine inactiv din cauza lipsei accesului la Serviciile online, așa cum este descris în Detaliile ofertei. Dacă apare una sau mai multe din aceste condiţii, atunci:

(i)     Pentru ofertele limitate, avem dreptul să suspendăm utilizarea Serviciilor online, să încetăm Abonamentul şi să anulăm contul dvs. imediat, fără notificare.

(ii)    Pentru toate celelalte Abonamente, suspendarea se va aplica părţii minime necesare din Serviciile online şi va rămâne în vigoare doar atâta timp cât există condiţia sau cât este necesar. Vom trimite o notificare înainte de a realiza suspendarea, cu excepţia cazului în care considerăm în mod rezonabil că este necesar să suspendăm imediat. Vom transmite o notificare de cel puţin 30 de zile înainte de a realiza suspendarea din cauză de neplată. Dacă nu remediaţi în întregime motivele suspendării în decurs de 60 de zile de la suspendare, avem dreptul să încetăm Abonamentul şi să ştergem Datele Clientului fără nicio perioadă de conservare. De asemenea, avem dreptul să încetăm Abonamentul dvs. dacă utilizarea Serviciilor online este suspendată mai mult de două ori într-o perioadă de 12 luni.

4.               Garanţii.

a.      Garanţia limitată.

(i)     Servicii online. Garantăm că Serviciile online vor îndeplini termenii Acordului privind nivelul serviciului pe Durata abonamentului. Singurele măsuri reparatorii în caz de încălcare a acestei garanţii sunt cele din Acordul privind nivelul serviciului.

(ii)    Produsul software. Garantăm timp de un an de la data primei utilizări a Produsului software că va funcţiona efectiv aşa cum se prezintă în documentaţia utilizatorului aplicabilă. Dacă Produsul software nu îndeplineşte această garanţie, la alegerea noastră şi ca măsură reparatorie exclusivă, fie (1) vom rambursa suma plătită pentru Produsul software, fie (2) îl vom repara sau îl vom înlocui.

b.      Excluderi de la garanţia limitată. Această garanţie limitată se supune următoarelor limitări:

(i)     orice garanţii sau condiţii implicite a căror derogare nu este posibilă conform legii vor fi valabile timp de un an de la începutul garanţiei limitate;

(ii)    această garanţie limitată nu acoperă problemele cauzate de accidente, de abuzuri sau de utilizarea Produselor într-un mod care nu respectă prevederile prezentului contract, documentele publicate ori instrucţiunile noastre; de asemenea, nu acoperă problemele ce rezultă din evenimente dincolo de controlul nostru rezonabil;

(iii)  această garanţie limitată nu este valabilă în cazul problemelor cauzate de neîndeplinirea cerinţelor minime de sistem; şi

(iv)  această garanţie limitată nu se aplică Versiunilor de examinare sau ofertelor limitate.

c.      NEACORDAREA GARANȚIILOR. În afara acestei garanţii, nu acordăm nicio altă garanţie specială, implicită, statutară sau de altă natură, inclusiv garanţii de vandabilitate sau adecvare la un anumit scop. Neacordarea garanţiilor se va aplica cu excepţia cazurilor în care legea aplicabilă nu permite acest lucru.

5.               Asigurarea apărării faţă de pretenţii.

a.      Apărarea.

(i)     Vă vom apăra faţă de orice pretenţii formulate de o terţă parte neafiliată, conform cărora un Produs încalcă brevetul, dreptul de autor sau marca respectivei terţe părţi ori utilizează ilegal secretul său comercial.

(ii)    Ne veţi apăra faţă de orice pretenţii formulate de o terţă parte neafiliată, (1) conform cărora orice Date ale Clientului, orice Soluţie pentru Client sau Produse ce nu aparţin companiei Microsoft ori servicii pe care le furnizaţi direct sau indirect în cursul utilizării unui Produs încalcă brevetul, dreptul de autor sau marca comercială a terţei părţi ori utilizează ilegal secretul său comercial sau (2) care rezultă din încălcarea Politicii de utilizare acceptabilă.

b.      Limitări.Obligaţiile noastre din Secţiunea 5.a. nu se vor aplica în cazul unei pretenţii sau decizii bazate pe:(i) Soluţia pentru Client, Datele Clientului, Produsele ce nu aparţin companiei Microsoft, modificările pe care le aduceţi Produsului ori serviciile sau materialele pe care le furnizaţi sau le puneţi la dispoziţie în cadrul utilizării Produsului; (ii) combinaţia între Produs şi unele Date ale Clientului, un Produs ce nu aparţine companiei Microsoft, unele date sau proceduri comerciale ori daunele bazate pe valoarea acestora; (iii) utilizarea de către dvs. a unei mărci comerciale Microsoft fără consimţământul nostru expres în scris sau utilizarea de către dvs. a Produsului după ce v-am notificat să întrerupeţi utilizarea din cauza unei pretenţii formulate de o terţă parte; (iv) redistribuirea Produsului către ori utilizarea acestuia în beneficiul oricărei terţe părţi neafiliate sau (v) Produsele furnizate gratuit.

c.      Măsurile reparatorii.Dacă vom considera în mod rezonabil că o pretenţie formulată în baza Secţiunii 5.a.(i) poate interzice utilizarea de către dvs. a Produsului, vom încerca următoarele:(i) să obţinem pentru dvs. dreptul de a continua utilizarea acestuia ori (ii) să îl modificăm ori să îl înlocuim cu un echivalent operaţional şi să vă notificăm să întrerupeţi utilizarea versiunii anterioare a Produsului. Dacă aceste opţiuni nu sunt rezonabile din punct de vedere comercial, avem dreptul să încetăm drepturile dvs. de a utiliza Produsul şi să vă rambursăm plăţile în avans pentru drepturile neutilizate în baza Abonamentului.

d.      Obligaţiile. Fiecare parte trebuie să notifice cealaltă parte în scris imediat cu privire la o pretenţie formulată în baza acestei Secţiuni. Partea care solicită protecţie trebuie (i) să acorde celeilalte părţi control unic asupra strategiei de apărare şi în vederea obţinerii unei înţelegeri cu privire la pretenţie şi (ii) să acorde asistenţa rezonabilă în cursul apărării faţă de pretenţie. Partea care asigură protecţia (1) va rambursa celeilalte părţi cheltuielile rezonabile pe care aceasta le suportă pentru furnizarea asistenţei şi (2) va plăti suma stabilită prin orice hotărâre judecătorească definitivă defavorabilă sau înţelegere. Drepturile părţilor privind apărarea şi plăţile aferente proceselor (sau înţelegerilor agreate) în baza acestei Secţiuni 5 înlocuiesc orice drepturi la despăgubiri legale sau de drept comun ori alte drepturi analoage, iar fiecare parte renunţă la aceste drepturi care îi revin de drept comun sau prin lege.

6.               Limitarea răspunderii.

a.      Limitările. Răspunderea cumulată a fiecărei părţi pentru toate pretenţiile formulate în baza prezentului contract se limitează la daune directe până la valoarea sumei pe care aţi plătit-o pentru Serviciile online, conform contractului, în cursul celor 12 luni înainte de survenirea cauzei procesului, cu condiţia ca răspunderea cumulată a unei părţi pentru Serviciul online să nu depăşească niciodată suma plătită pentru Serviciul online respectiv pe parcursul Abonamentului. Pentru Produsele furnizate gratuit, răspunderea companiei Microsoft se limitează la daune directe până la 5.000,00 USD.

b.      EXCLUDERE. Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de venituri sau pentru niciun fel de daune indirecte, speciale, subsecvente, incidente, punitive sau exemplare ori daune pentru nerealizarea de profit ori venituri, pentru întreruperea activităţii sau pierderea de informaţii cu caracter comercial, chiar dacă partea avea cunoştinţă despre posibilitatea survenirii unor astfel de incidente sau această posibilitate putea fi prevăzută în mod rezonabil.

c.      Excepţiile la limitări. Limitele răspunderii în baza acestei Secţiuni se aplică în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, dar nu se aplică: (1) obligaţiilor părţilor în baza Secţiunii 5 sau (2) încălcării drepturilor de proprietate intelectuală ale celeilalte părţi.

7.               Dispoziţii finale.

a.      Notificările.Notificările vor fi scrise şi vor fi considerate livrate la data primirii la adresă, data indicată pe confirmarea de primire, data transmiterii e-mailului, sau data de pe confirmarea de primire a curierului sau a faxului.Notificările către Microsoft trebuie trimise la adresa următoare:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Notificările către dvs. vor fi trimise la adresa indicată în contul dvs. ca adresă de contact pentru notificări. Microsoft vă poate trimite notificări și alte informații prin e-mail sau sub altă formă electronică.

b.      Transferul şi cesionarea licenţelor. Nu aveţi dreptul să cesionaţi prezentul contract, parţial sau în întregime, şi nici să transferaţi licenţe fără consimţământul Microsoft.

c.      Consimţământul cu privire la taxele partenerilor. Când transmiteţi o comandă, vi se poate acorda ocazia de a desemna un „Partener de evidenţe” asociat cu Abonamentele dvs. Prin identificarea unui Partener de evidenţe, în mod direct ori prin autorizarea unei terţe părţi în acest scop, consimţiţi ca noi să plătim taxele Partenerului de evidenţe. Taxele sunt plătite în scopul asistenţei prevânzare, dar pot include şi asistenţa postvânzare. Taxele se bazează pe volumul comenzii dvs. şi cresc proporţional cu acesta. Preţurile care vi se aplică pentru Serviciile online sunt aceleaşi, indiferent dacă desemnaţi sau nu un Partener de evidenţe.

d.      Nulitățile parțiale. În cazul în care orice parte din prezentul contract va fi considerată inaplicabilă, restul documentului va rămâne valabil şi în vigoare.

e.      Renunţare. Imposibilitatea de a aplica o prevedere din prezentul contract nu va constitui o renunţare la aceasta.

f.       Fără agenţii. Prezentul contract nu creează o agenţie, un parteneriat sau o asociere.

g.      Fără beneficiari terţă parte. Nu există beneficiari terţă parte în cadrul prezentului contract.

h.      Legea aplicabilă şi locul de judecată. Prezentul contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legile Irlandei. În cazul în care noi înaintăm o acţiune în justiţie având drept scop executarea prezentului contract, vom înainta acţiunea respectivă în jurisdicţia în care se află sediul dvs. În cazul în care înaintaţi o acţiune în justiţie în vederea punerii în executare a prezentului contract, veţi deschide acţiunea respectivă în Irlanda. Această alegere a jurisdicţiei nu împiedică pe niciuna dintre părţi să solicite, în orice jurisdicţie competentă, obţinerea unei hotărâri judecătoreşti cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

i.        Întregul contract. Prezentul document reprezintă întregul contract privind obiectul stipulat şi prevalează faţă de toate comunicările anterioare sau actuale. În cazul unui conflict între oricare dintre documentele din prezentul contract, care nu este rezolvat în mod expres în aceste documente, termenii acestor documente vor guverna în ordine descendentă, după cum urmează: (1) acest Contract de abonament Microsoft Online, (2) Termenii Serviciilor online, (3) Detaliile ofertei aplicabile şi (4) orice alte documente din acest contract.

j.        Rămânere în vigoare.Prevederile din Secţiunile 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 şi 8 vor rămâne valabile după încetarea sau expirarea prezentului Contract.

k.      Jurisdicţia S.U.A. privind exportul. Produsele se supun jurisdicţiei S.U.A. privind exportul. Trebuie să respectaţi toate legile aplicabile, inclusiv U.S. Export Administration Regulations (Reglementările S.U.A. de administrare a exporturilor), International Traffic in Arms Regulations (Reglementările privind transportul internaţional de arme), precum şi restricţiile privind utilizatorul final, utilizarea finală şi destinaţia, stabilite de S.U.A. şi de alte guverne.

l.        Forţă majoră. Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor din cauze care nu ţin de controlul rezonabil al părţilor (cum ar fi incendiile, exploziile, penele de curent, cutremurele, inundaţiile, furtunile puternice, grevele, embargourile, conflictele de muncă, acţiunile autorităţilor civile sau militare, războaiele, atacurile teroriste (incluzând terorismul informatic), calamităţile naturale, acţiunile sau omisiunile furnizorilor de servicii de internet, acţiunile sau omisiunile instituţiilor de reglementare ori guvernamentale (inclusiv promulgarea legilor, a reglementărilor ori a altor hotărâri guvernamentale care afectează furnizarea Serviciilor online)). Totuşi, această Secţiune nu se va aplica obligaţiilor dvs. de plată în baza prezentului contract.

m.    Autoritatea contractantă. Dacă sunteţi o persoană care acceptă aceşti termeni în numele unei entităţi, declaraţi că deţineţi autoritatea legală de a încheia prezentul contract în numele entităţii respective. Dacă specificaţi o entitate sau dacă utilizaţi adresa de e-mail furnizată de o entitate cu care sunteţi afiliat (cum ar fi un angajator) în legătură cu achiziţionarea sau reînnoirea unui Abonament, entitatea respectivă va fi considerată titulara Abonamentului în scopul acestui contract.

n.      Clienți guvernamentali. Clienții guvernamentali trebuie să se consulte cu Microsoft înainte de acceptare.Prin acceptarea prezentului acord, declarați că ați respectat și veți continua să respectați toate legile și cerințele de achiziție guvernamentală aplicabile.

8.               Definiţii.

Toate referirile la „zi” din acest contract se referă la o zi calendaristică.

„Politica de utilizare acceptabilă” este stabilită în Termenii Serviciilor online.

„Afiliat” înseamnă orice entitate juridică aflată în proprietatea unei părţi, care deţine proprietatea asupra unei părţi sau care se află sub proprietatea comună a unei părţi. „Proprietate” înseamnă, în sensul prezentei definiţii, o participaţie într-un procentaj mai mare de 50% în cadrul unei entităţi.

„Oferta bazată pe consum”, „Oferta bazată pe angajamentul de achiziţionare” sau „Oferta limitată” descriu categoriile de oferte de Abonament şi sunt definite la Secţiunea 2.

„Datele Clientului” sunt definite în Termenii Serviciilor online.

„Soluţia pentru client” este definită în Termenii Serviciilor online.

„Utilizator final” înseamnă orice persoană căreia îi permiteţi să acceseze Datele Clientului găzduite în cadrul Serviciilor online ori să utilizeze Serviciile online în alt mod sau orice utilizator al unei Soluţii pentru client.

„Soluţie pentru serviciul gestionat” înseamnă un serviciu IT gestionat furnizat de dvs. unei terţe părţi, constând în administrarea Serviciilor Microsoft Azure şi oferirea de asistenţă pentru acestea.

„Serviciile Microzoft Azure” sunt definite în Termenii Serviciilor online.

„Produs ce nu aparţine companiei Microsoft” este definit în Termenii Serviciilor online.

„Detaliile ofertei” înseamnă termenii referitori la preţuri şi termenii corelaţi aplicabili unei oferte de Abonament, publicaţi în cadrul Portalului.

„Serviciu online” înseamnă orice serviciu online găzduit de Microsoft la care v-aţi abonat prin intermediul prezentului contract.

„Termenii Serviciilor online” înseamnă termenii care se aplică utilizării de către dvs. a Produselor, disponibili la adresa https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Termenii Serviciilor online includ termenii care guvernează utilizarea de către dvs. a Produselor, în plus faţă de termenii specificaţi în prezentul contract.

„Versiuni de examinare” înseamnă versiunile de examinare, versiunile beta sau alte versiuni pre-lansare ori caracteristici ale Serviciilor online sau ale Produsului software, pe care Microsoft le oferă pentru a obţine feedback de la clienţi.

„Portal” înseamnă site-ul web al Serviciilor online care pot fi găsite pe adresa https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ sau pe un site web alternativ indicat de noi.

„Produs” înseamnă orice Serviciu online (inclusiv orice Produs software).

„Acorduri SLA” înseamnă angajamentele pe care le încheiem în vederea furnizării şi/sau prestării Serviciului online, disponibile la adresele http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/sau pe un site alternativ indicat de noi.

„Produs software” înseamnă produsele software Microsoft pe care le furnizăm pentru instalarea pe dispozitivul dvs., în cadrul Abonamentului sau pentru utilizare împreună cu Serviciul online pentru activarea anumitor funcţionalităţi.

„Abonament” înseamnă o înscriere pentru Servicii online pe o Durată definită specificată în cadrul Portalului. Puteţi să achiziţionaţi mai multe Abonamente, care pot fi administrate separat şi care vor fi guvernate de termenii unui Contract de abonament Microsoft Online.

„Durată” înseamnă durata unui Abonament (de exemplu, 30 de zile sau 12 luni).