MICROSOFT TEAMS (Aplikacja Bezpłatna)
Informacje dla użytkownika oprogramowania

Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna) jest oprogramowaniem przeznaczonym do użytku przez organizacje, takie jak małe firmy lub grupy współpracowników.  Jeśli Klient został zaproszony do grupy w aplikacji Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna), grupa, do której Klient dołącza w wystąpieniu aplikacji Microsoft Teams (produkt bezpłatny), będzie w celach związanych z niniejszym powiadomieniem uważana za organizację Klienta oraz za osobę zarządzającą grupą uznany zostanie administrator konta Klienta w aplikacji Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna).

 

Korzystanie przez Klienta z aplikacji Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna) może podlegać zasadom obowiązującym w organizacji Klienta, jeśli takie istnieją. Zapytania dotyczące ochrony prywatności, łącznie z wszelkimi żądaniami dotyczącymi danych, prosimy kierować  do  administratora  organizacji Klienta.  Administrator organizacji, do której Klienta dołącza, ma prawo (i) kontrolować i zarządzać kontem Klienta, w tym dokonywać modyfikacji lub cofnąć prawo dostępu Klienta do konta oraz (ii) mieć wgląd do danych Klienta i przetwarzać takie dane, w tym zawartość komunikacji oraz plików Klienta..  Dane Klienta umieszczone w katalogu (imię i nazwisko/nazwa, data rejestracji i wiadomość e-mail) mogą być widoczne dla administratora i innych użytkowników usług w organizacji Klienta. 

 

Podczas korzystania z funkcji społecznościowych aplikacji Microsoft Teams (aplikacja bezpłatna) inni użytkownicy oprogramowania w organizacji Klienta mogą mieć możliwość obserwowania części aktywności Klienta. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach społecznościowych i innych funkcjach, należy zapoznać z dokumentacją Microsoft oraz stronami pomocy. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności informacji i bezpieczeństwa obowiązujące w organizacji Klienta.

 

Niżej wymienione dokumenty mają również zastosowanie do użytkownika Usługi Microsoft Online:

 

Zasady dozwolonego użytku
Należy zapoznać się z warunkami użytkowania Usług Microsoft Online.

Zasady zachowania poufności informacji
Należy zapoznać się z Zasadami zachowania poufności informacji dla użytkowników oprogramowania.