MICROSOFT TEAMS (gratis)
Kennisgeving aan de Eindgebruikers

Microsoft Teams (gratis) is bedoeld voor gebruik door organisaties, zoals kleine bedrijven of groepen van collega's.† Als u bent uitgenodigd om u aan te sluiten bij een groep in Microsoft Teams (gratis), dan zal de groep waar u zich bij aansluit in de Microsoft Teams (gratis)-instantie worden beschouwd als uw organisatie voor de doeleinden van deze kennisgeving, en dan zal de persoon die deze groep beheert worden beschouwd als de beheerder van uw account in Microsoft Teams (gratis).

 

Uw gebruik van Microsoft Teams (gratis) kan onderworpen zijn aan beleidsmaatregelen van uw organisatie, in voorkomend geval. Richt uw vragen over privacy, met inbegrip van verzoeken i.v.m. het beheer of de verwerking van uw gegevens, aan de beheerder van uw organisatie.† De beheerder van de organisatie waar u zich bij aansluit kan (i) uw account controleren en beheren, met inbegrip van het wijzigen en beŽindigen van uw toegang, en (ii) zich toegang verschaffen tot uw gegevens en deze verwerken, met inbegrip van uw correspondentie en bestanden.  Uw bestandsgegevens (naam, aanmeldingsdatum en e-mailadres) zijn mogelijk zichtbaar voor de beheerder en andere gebruikers van de diensten binnen uw organisatie.†

 

Wanneer u sociale toepassingen van Microsoft Teams (gratis) gebruikt, kunnen andere eindgebruikers in uw organisatie een deel van uw activiteiten zien. Lees onze documentatie en helppagina's voor meer informatie over de sociale toepassingen en andere functies. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van uw organisatie.

 

Het volgende zal ook van toepassing zijn op u als eindgebruiker van een Microsoft Online Dienst:

 

Beleid aanvaardbaar gebruik
Lees de gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Online Diensten.

Privacykennisgeving
Lees de privacykennisgeving voor Eindgebruikers.