Microsoft Teams (besplatno)

Online Subscription Agreement (Pretplatnički ugovor Microsoft Online)

Pretplatnički ugovor Microsoft Teams (free) Online sklapa se između pravne osobe koju predstavljate ili, ako ne predstavljate pravnu osobu u vezi s kupnjom ili obnovom Pretplate, između vas osobno („vi“ ili „vaš“) i društva Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „mi“, „nas“ ili „naš“). Sastoji se od uvjeta i odredbi u nastavku, kao i Odredbi Online usluga, Ugovora o razini usluge (Service Level Agreement, SLA) i Pojedinosti ponude za vašu Pretplatu ili obnovu (zajednički, „Ugovor“). On stupa na snagu na datum kada potvrdimo vašu Pretplatu ili na datum kada se Pretplata obnovi, kako je primjenjivo. Ključni termini definirani su u odjeljku 8.

1.               Korištenje Online usluga.

a.      Pravo na korištenje. Dajemo vam prava na pristup i korištenje Online usluga te na instaliranje i korištenje Softvera uključenog u Pretplati, kako je dodatno opisano u ovom ugovoru. Mi pridržavamo sva druga prava.

b.      Prihvatljivo korištenje. Proizvod smijete koristiti samo u skladu s ovim Ugovorom. Ne možete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, deasemblirati ili zaobilaziti tehnička ograničenja Proizvoda, osim u mjeri u kojoj je to dopušteno prema mjerodavnom pravu unatoč ovim ograničenjima. Ne smijete onemogućiti, zlonamjerno mijenjati ili na drugi način pokušati zaobići bilo kakav mehanizam naplate koji mjeri vaše korištenje Online usluga. Ne smijete davati u najam, davati u zakup, posuđivati, prodavati, prenositi Proizvod ili bilo koji njegov dio trećim osobama ili pružati usluge hostinga za njega, osim ako to nije izrijekom dopušteno u ovom ugovoru ili Odredbama Online usluga.

c.      Krajnji korisnici. Vi kontrolirate pristup Krajnjih korisnika i odgovarate za njihovo korištenje Proizvoda u skladu s ovim Ugovorom. Na primjer, vi ćete se pobrinuti da se Krajnji korisnici pridržavaju Pravila o prihvatljivom korištenju.

d.      Korisnički podaci. U potpunosti ste odgovorni za sadržaj svih Korisničkih podataka. Osigurat ćete i održavati sva prava u korisničkim podacima potrebna da vam pružimo online usluge bez kršenja prava trećih osoba ili drugih obaveza društva Microsoft prema vama ili trećim osobama. Microsoft ne prihvaća i neće preuzeti obveze koje se odnose na Korisničke podatke ili na vaše korištenje proizvoda, osim kako je izrijekom utvrđeno u ovom ugovoru ili kako propisuje mjerodavno pravo.  Također ste odgovorni  obavijestiti krajnje korisnike o našim politikama koje se odnose na korisničke podatke te osigurati obradu korisničkih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

e.      Odgovornost za vaše račune. Odgovorni ste za održavanje povjerljivosti svih vjerodajnica za provjeru autentičnosti koje nisu javne povezanih s vašim računima Online usluga. Dužni ste odmah obavijestiti naš tim za korisničku podršku o mogućoj zlouporabi svojih računa ili vjerodajnica za provjeru autentičnosti ili bilo kakvom sigurnosnom incidentu u vezi s Online uslugama.

f.       Pretpregledna izdanja. Možda ćemo učiniti Pretpreglede dostupnima. Pretpregledi se daju u obliku „kakvi jesu“, „sa svim pogreškama“ i „prema dostupnosti“ te nisu uključeni u SLA-ove i ograničena jamstva pružena u ovom Ugovoru. Pretpregledi možda nisu obuhvaćeni korisničkom podrškom. Pretpreglede možemo promijeniti ili obustaviti bilo kada bez obavijesti. Možemo odlučiti i da ne želimo Pretpregled učiniti opće dostupnim.

g.      Upravljane usluge za Microsoft Azure. Pomoću usluga Microsoft Azure možete pružati Rješenje Upravljane usluge pod uvjetom da (1) imate isključivu mogućnost pristupa uslugama Microsoft Azure i njihova konfiguriranja i administriranja, (2) imate administrativni pristup virtualnim okruženjima operacijskih sustava, ako postoje, u Rješenju Upravljane usluge te (3) treća osoba ima administrativni pristup samo svojim aplikacijama ili virtualnim okruženjima operacijskih sustava. Odgovorni ste za to da treća osoba koristi usluge Microsoft Azure u skladu s odredbama ovog Ugovora. Na vaše pružanje Upravljanih usluga primjenjuju se sljedeća ograničenja (i bilo koja druga ograničenja iz Odredbi Online usluga):

(i)     ne smijete prodavati ili dalje distribuirati usluge Microsoft Azure i

(ii)    ne smijete dopustiti većem broju korisnika izravan ili neizravan pristup bilo kojoj značajci usluga Microsoft Azure koja je dostupna jednom korisniku.

h.      Administrator za besplatnu verziju platforme Microsoft Teams Free.  Platforma Microsoft Teams (besplatno) vam je ponuđena kao ograničena ponuda definirana ovim ugovorom. Ako ste predstavnik organizacije ili ste prvi korisnik koji pristupa platformi Microsoft Teams predstavljajući grupu zaposlenika ili poslovnih partnera tada ste vi korisnik koji potpisuje ovaj ugovor te se pretpostavlja kako ste ovlašteni za potpisivanje istog..   Kada pozovete pojedinca da koristi platformu Microsoft Teams (besplatno) ili kada korisnici koje ste pozvali pozovu novu osobu tada vi preuzimate dodatne odgovornosti za tu osobu u vezi s korištenjem platforme Microsoft Teams (besplatno).  Vaša ponuda platforme Microsoft Teams (besplatno) ostaje i dalje podložna uvjetima online usluge, uključujući vaše vlasništvo i upravljanje korisničkim podacima.  Na primjer, vi upravljate obradom korisničkih podataka i osiguravate  tvrtki Microsoft autorizaciju za obradu korisničkih podataka te upute o obradi korisničkih podataka. Vaše upute mogu sadržavati pristup, upravljanje, korištenje i brisanje korisničkih podataka i vi ostajete odgovorni za sve obveze prema uvjetima online usluge.  Uz to, vi (i) upravljate i kontrolirate svoj račun i račun krajnjeg korisnika, uključujući izmjenu i prekid pristupa te (ii) možete pristupiti i obraditi svoje podatke i podatke krajnjeg korisnika, uključujući sadržaj komunikacija i datoteka.  Krajnji korisnici mogu poslati zahtjeve u vezi s upravljanjem njihovim računom, poput brisanja, pristupa i upravljanja korisničkim podacima, pružanja i otkazivanja pristupa proizvodu, upravljanje timovima i kanalima, upravljanje dozvolama pristupa.  Za više informacija pogledajte uvjete online usluge.  Bilo koja administrativna ili predstavnička funkcija koju obavljate može se prenijeti i ponovno dodijeliti drugoj osobi.  Prihvaćate kako ćete poduzeti sve opravdane postupke koje od vas traži tvrtka Microsoft za olakšanje izvršenja prijenosa administrativne ili predstavničke funkcije na drugu osobu.   Ovo može uključivati slanje obavijesti o povredi podataka krajnjim korisnicima u roku od 72 sata od spoznaje kako je došlo do sigurnosne povrede korisničkih podataka.  Također, prihvaćate kako ćete osigurati da su svi krajnji korisnici stariji od 16 godina, jer je i platforma Microsoft Teams Free namijenjena korisnicima starijim od 16 godina.  Ako se odlučite nadograditi na plaćenu pretplatu tada vrijede svi uvjeti plaćanja iz ovog ugovora.  Uz to, u vrijeme nadogradnje trebate odabrati pojedinačnu domenu povezanu s organizacijom koja će koristiti sve račune krajnjeg korisnika.  Microsoft Teams je ograničena ponuda koja vam se nudi, tvrtka Microsoft može je u svakom trenutku promijeniti, smanjiti ili prekinuti iz bilo kojeg razloga kako je to opisano u dijelu 3. ovog ugovora.  Na primjer, ako s vremena na vrijeme prekoračite ograničenja korištenja usluge kako je to opisano u https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008 tada se može suspendirati vaše korištenje platforme Microsoft Teams.

i.        Podaci u dijeljenom direktoriju. Kada naručite Online uslugu pomoću e-adrese s domenom koju pruža organizacija s kojom ste povezani (npr. zaposlenik ili škola), Online usluga dodaje vas u direktorij korisnika koji dijele istu domenu e-pošte. Vaši podaci u direktoriju (ime, datum prijave i e-adresa) mogu biti vidljivi drugim korisnicima Online usluga unutar domene e-pošte vaše organizacije.

j.        Dodatni softver za korištenje s Online uslugama. Kako biste omogućili optimalni pristup određenim Online uslugama i njihovo korištenje, možete instalirati i koristiti određeni softver za korištenje Online usluga u skladu s opisom u Odredbama Online usluga. Softver vam dajemo uz licencu; ne prodajemo ga. Dokaz vaše softverske licence su (1) ovaj ugovor, (2) bilo koja potvrda narudžbe i (3) dokaz o plaćanju. Vaše pravo pristupa Softveru na bilo kojem uređaju ne daje vam pravo implementiranja patenata društva Microsoft ili druge intelektualne imovine društva Microsoft u softver ili uređaje putem kojih se pristupa tom uređaju.

2.               Kupnja usluga.

a.      Dostupne ponude Pretplate. Portal nudi pregled Pojedinosti ponuda dostupnih ponuda Pretplate koje se mogu kategorizirati kao jedna ili kao kombinacija sljedećega:

(i)     Obvezujuća ponuda. Unaprijed se obvezujete da ćete kupiti određenu količinu Online usluga za korištenje tijekom određenog Razdoblja trajanja i platiti unaprijed ili obročno prije korištenja. S obzirom na Usluge za Microsoft Azure, dodatno ili ostalo korištenje (na primjer, korištenje izvan obvezujuće količine) može se smatrati Ponudom na temelju potrošnje. Obvezujuće količine koje se ne iskoriste tijekom Razdoblja trajanja isteći će na kraju Razdoblja trajanja.

(ii)    Ponuda na temelju potrošnje (poznata i kao Plaćanje prema potrošnji). Plaćate na temelju korištenja za prethodni mjesec bez obveze plaćanja unaprijed. Plaćanje se vrši na periodičnoj osnovi nakon isporuke usluge.

(iii)  Ograničena ponuda. Vi besplatno primate ograničenu količinu Online usluga tijekom ograničenog razdoblja (primjerice kao probnu Pretplatu ili besplatan račun) ili kao dio neke druge Microsoftove ponude (primjerice MSDN). Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na cijene, naknade za otkazivanje, plaćanje i zadržavanje podataka možda nisu primjenjive.

b.      Narudžbe.

(i)     Naručivanjem ili obnavljanjem Pretplate pristajete na Pojedinosti ponude za tu Pretplatu. Osim ako u tim Pojedinostima ponude nije drugačije navedeno, Online usluge nude se „prema dostupnosti“. Na temelju ovog Ugovora možete slati narudžbe za svoja Povezana društva te im dati administrativna prava za upravljanje Pretplatom, no Povezana društva na temelju ovog Ugovora ne smiju slati narudžbe. Prava koja su vam dodijeljena u odjeljku 1.a. također možete dodijeliti trećoj osobi koja ih može upotrebljavati u vašem unutarnjem poslovanju. Ako date bilo kakva prava koja se odnose na Softver ili Pretplatu Povezanim društvima ili trećim osobama, Povezana društva ili treće osobe bit će obvezani ovim Ugovorom, a vi pristajete biti zajednički i pojedinačno odgovorni za sve radnje bilo kojeg Povezanog društva ili treće osobe u vezi s njihovim korištenjem Proizvoda.

(ii)    Neke ponude mogu vam dopustiti da izmijenite količinu Online usluga naručenih tijekom trajanja Pretplate. Dodatne količine Online usluga dodane u Pretplatu isteći će na kraju te Pretplate. Ako smanjite količinu tijekom razdoblja trajanja, možemo vam naplatiti naknadu za odustajanje za smanjenje količine kao što je opisano u nastavku, u odjeljku 3.b.

c.      Cijene i plaćanje. Plaćanja dospijevaju i moraju se podmiriti u skladu s Pojedinostima ponude za vašu Pretplatu.

(i)     Za Obvezujuće ponude, razina cijene može se odrediti na temelju količine naručenih Online usluga. Neke ponude mogu vam dopustiti mijenjanje naručene količine Online usluga tijekom Razdoblja trajanja, a razina cijena može se prilagoditi sukladno tome, no promjene razine cijena neće biti retroaktivne. Tijekom Razdoblja trajanja Pretplate cijene za Online usluge neće se povisiti, u skladu s vašom Pretplatom, u odnosu na one objavljene na Portalu u trenutku stupanja vaše Pretplate na snagu ili njezine obnove, osim u slučajevima kada su cijene definirane kao privremene u Pojedinostima ponude ili za Pretpreglede ili proizvode drugog proizvođača. Sve cijene podložne su promjenama na početku svake obnove Pretplate.

(ii)    Za Ponude na temelju potrošnje, cijene su podložne promjenama u bilo kojem trenutku nakon upućivanja obavijesti.

d.      Obnova.

(i)     Nakon obnove Pretplate ovaj se Ugovor raskida, a vašu će Pretplatu tada regulirati uvjeti i odredbe navedene na Portalu na datum obnove Pretplate („Odredbe obnove“). Ako ne pristajete na bilo koje Odredbe obnove, možete odbiti obnavljanje Pretplate.

(ii)    Za Obvezujuće ponude možete odabrati želite li da se Pretplata automatski obnavlja ili obustavi nakon isteka Razdoblja trajanja. Automatska obnova odabrana je unaprijed. U bilo kojem trenutku tijekom Razdoblja trajanja možete promijeniti svoj odabir. Ako je postojeće Razdoblje trajanja dulje od jednog mjeseca, poslat ćemo vam obavijest o automatskoj obnovi prije isteka Razdoblja trajanja.

(iii)  Za Obvezujuće ponude vaša će se Pretplata automatski obnavljati za dodatni mjesec dok ne raskinete Pretplatu.

(iv)  Za ograničene ponude obnavljanje možda neće biti dopušteno.

e.      Ispunjavanje uvjeta za verzije ponuda za akademske, državne i neprofitne ustanove. Slažete se da, ako kupujete akademsku ponudu ili ponudu za državne ustanove ili neprofitne organizacije, ispunjavate odgovarajuće zahtjeve navedene na sljedećim web-mjestima:

(i)     Za ponude za akademske ustanove: zahtjevi za obrazovne ustanove (uključujući administrativne urede ili obrazovne odbore, javne knjižnice ili javne muzeje) navedene su na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)    Za ponude za državna tijela zahtjevi su navedeni na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; i

(iii)  Na ponude za neprofitne organizacije zahtjevi su navedeni na adresi http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft pridržava pravo da u bilo kojem trenutku provjeri prikladnost i obustavi Online uslugu ako uvjeti nisu ispunjeni.

f.       Porezi. Cijene ne uključuju bilo kakve poreze osim ako na računu nije navedeno da je porez uključen. Obvezni ste platiti sav primjenjivi porez na dodanu vrijednost, trošarine, porez na promet, porez na bruto prihod ili duge poreze na promet, naknade, troškove ili dodatne naknade ili zakonske trošarine i slične iznose koje ste dužni platiti temeljem ovog Ugovora i koje imamo pravo od vas naplatiti u skladu s primjenjivim pravom. Dužni ste platiti sve biljege ili bilo koja druga primjenjiva obvezna davanja u skladu sa zakonom, uključujući sve naknade u vezi s vašom distribucijom ili pružanjem Proizvoda svojim Povezanim društvima. Mi snosimo plaćanje svih poreza na temelju naše neto dobiti, poreza na bruto prihod umjesto poreza na prihod ili dobit, ili poreza na vlasništvo nad imovinom.

Ako se zatraži plaćanje odgovarajućih poreza na vaše uplate nama, možete iznos takvog poreza odbiti od iznosa koji nam dugujete i platiti ga nadležnom poreznom tijelu, pod uvjetom da pravovremeno pribavite i predočite nam službenu potvrdu o takvoj obvezi i ostalu dokumentaciju potrebnu da omogućimo izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Vi morate osigurati da svi porezi po odbitku budu svedeni na najmanju moguću mjeru u skladu s primjenjivim pravom.

3.               Razdoblje trajanja, raskid i obustava.

a.      Razdoblje trajanja i prestanak. Ovaj Ugovor ostat će na snazi sve do isteka, raskida ili obnove vaše Pretplate, ovisno o tome što nastupi prije.

b.      Prestanak Pretplate. Pretplatu možete raskinuti u bilo kojem trenutku za vrijeme Razdoblja trajanja, no morate platiti sav preostali iznos koji dugujete prije nego što prestanak stupi na snagu.

(i)     Pretplata u trajanju od jednog mjeseca. Pretplata s Razdobljem trajanja od jednog mjeseca može se raskinuti u bilo kojem trenutku bez naknade za otkazivanje.

(ii)    Pretplate u trajanju od više od jednog mjeseca. Ako raskinete Pretplatu na Microsoft Azure Services u roku od 30 dana od datuma stupanja Pretplate na snagu ili njezine obnove, nećete dobiti povrat sredstava i morate platiti početnih 30 dana Pretplate, ali neće biti dospjelih plaćanja za preostali dio raskinute Pretplate. Ako raskinete Pretplatu na Microsoft Azure Services u bilo koje drugo vrijeme tijekom Razdoblja trajanja, morate platiti ostatak Razdoblja trajanja, nećete dobiti povrat sredstava.

(iii)  Ograničene ponude. Microsoft može raskinuti vašu Pretplatu na ograničenu ponudu u bilo kojem trenutku tijekom Razdoblja trajanja odmah i bez prethodne obavijesti.

(iv)  Druge Pretplate. Za sve druge Pretplate, ako raskinete Pretplatu prije kraja Razdoblja trajanja, morate platiti naknadu u visini jednomjesečne naknade za Pretplatu, a dobit ćete povrat sredstava za dio naknade za Pretplatu koji ste platili za ostatak Razdoblja trajanja, no nećete dobiti povrat sredstava za djelomično neiskorištene mjesece.

c.      Obustava. Mi možemo obustaviti vaše korištenje Online usluga ako: (1) je u razumnoj mjeri potrebno spriječiti neovlašten pristup Korisničkim podacima; (2) u razumnom vremenskom roku ne odgovorite na zahtjev o navodnoj povredi pravila kako je opisano u Članku 5; (3) ne platite dospjeli iznos prema ovom Ugovoru; (4) se ne pridržavate Pravila o prihvatljivom korištenju ili prekršite druge odredbe ovog Ugovora: ili (5) za Ograničene ponude, ako Pretplata postane neaktivna zbog vašeg neuspješnog pristupanja Online uslugama kao što je opisano u Pojedinostima ponude. Ako se ispuni jedan od tih uvjeta, tada:

(i)     Za Ograničene ponude možemo obustaviti vaše korištenje Online usluga, vašu Pretplatu i vaš račun odmah i bez prethodne obavijesti.

(ii)    Za sve ostale Pretplate obustava će se primjenjivati na minimalni nužni dio Online usluga, a stupit će na snagu samo ako postoje uvjeti ili potreba za njome. Obavijestit ćemo vas prije nego što obustavimo uslugu, osim u slučajevima kada opravdano vjerujemo da je trebamo odmah obustaviti. Obavijestit ćemo vas najmanje 30 dana prije obustave zbog neplaćanja. Ako u potpunosti ne riješite razloge za obustavu u roku od 60 dana od obustave, možemo raskinuti vašu Pretplatu i izbrisati vaše Korisničke podatke bez razdoblja zadržavanja. Pretplatu možemo raskinuti i ako se vaše korištenje Online usluga obustavi više od dva puta u razdoblju od 12 mjeseci.

4.               Jamstva.

a.      Ograničeno jamstvo.

(i)     Internetski servisi. Jamčimo da će Online usluge poštivati uvjete Ugovora o razini usluga (SLA) za vrijeme Razdoblja trajanja. Jedina pravna sredstva za kršenje toga jamstva navedena su u SLA-u.

(ii)    Softver Jednu godinu od datuma prvog korištenja Softvera jamčimo da će funkcionirati na način opisan u odgovarajućoj korisničkoj dokumentaciji. Ako Softver ne ispuni ovo jamstvo, po svom izboru i kao vaše jedino pravno sredstvo, (1) vratit ćemo plaćenu cijenu Softvera ili (2) popraviti ili zamijeniti Softver.

b.      Isključenja ograničenog jamstva. Na ovo se ograničeno jamstvo primjenjuju sljedeća ograničenja:

(i)     sva prešutna jamstva za koja prema zakonu nije moguće isključenje jamstva traju jednu godinu od početka djelovanja ograničenog jamstva;

(ii)    ovo ograničeno jamstvo ne odnosi se na probleme uzrokovane slučajem, zloupotrebom ili korištenjem Proizvoda na način protivan ovom Ugovoru ili našoj objavljenoj dokumentaciji ili smjernicama, kao ni na probleme uzrokovane događajima izvan naše razumne kontrole;

(iii)  ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na probleme uzrokovane neispunjavanjem minimalnih sistemskih preduvjeta; i

(iv)  ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na Pretpreglede ili Ograničene ponude.

c.      OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. Osim ovog jamstva ne dajemo jamstva, bilo izričita, prešutna, zakonska ili ina, uključujući prešutno jamstvo za potrebna svojstva za redovitu uporabu ili za promet ili za potrebna svojstva za naročitu uporabu. Ova se isključenja primjenjuju u mjeri dopuštenoj prema mjerodavnom pravu.

5.               Zaštita od zahtjeva

a.      Zaštita.

(i)     Obvezujemo se štititi vas od zahtjeva nepovezanih trećih osoba da neki Proizvod povrjeđuje patent, autorsko pravo ili robni ili uslužni znak, odnosno žig (registrirani robni ili uslužni znak) te treće osobe, odnosno od zahtjeva zbog protupravne uporabe njezine poslovne tajne.

(ii)    Zaštitit ćete nas od zahtjeva nepovezanih trećih osoba (1) da bilo koji Korisnički podaci, Rješenje Klijenta ili Proizvodi drugog proizvođača ili usluge koje pružate, izravno ili neizravno, kao dio vašeg korištenja Proizvoda povrjeđuje patent, autorsko pravo ili žig (registrirani robni ili uslužni znak) te treće osobe, odnosno od zahtjeva zbog protupravne uporabe njezine poslovne tajne ili (2) koja proizlaze iz kršenja Pravila o prihvatljivom korištenju.

b.      Ograničenja. Naše obveze iz odjeljka 5.a. ne primjenjuju se ako su zahtjev ili sudska odluka utemeljeni na: (i) bilo kojem Rješenju Klijenta, Korisničkim podacima, Proizvodima drugog proizvođača, izmjenama Proizvoda ili uslugama ili materijalima koje ste dali ili učinili dostupnim kao dio korištenja Proizvoda; (ii) vašem kombiniranju Proizvoda s Korisničkim podacima ili Proizvodom drugog proizvođača, podacima ili poslovnim postupcima drugog proizvođača ili šteti utemeljenoj na njihovoj vrijednosti; (iii) vašem korištenju žiga (registriranog robnog ili uslužnog znaka) društva Microsoft bez našeg izričitog pristanka u pisanom obliku ili korištenju Proizvoda nakon što smo vas obavijestili da prestanete zbog zahtjeva treće osobe; (iv) vašoj daljnjoj distribuciji Proizvoda nepovezanoj trećoj osobi ili korištenju Proizvoda u korist te treće osobe ili (v) besplatnim Proizvodima.

c.      Pravni lijekovi. Ako opravdano vjerujemo da se zahtjevom u odjeljku 5.a.(i). može zabraniti vaša uporaba Proizvoda, nastojat ćemo: (i) osigurati vam pravo da ga i dalje koristite; ili (ii) promijeniti ga ili zamijeniti funkcionalnim ekvivalentom i obavijestiti vas da prestanete koristiti prethodnu verziju Proizvoda. Ako te opcije nisu komercijalno prihvatljive, možemo vam uskratiti prava na korištenje Proizvoda, a zatim vam isplatiti eventualne predujme za neiskorištena prava na Pretplatu.

d.      Obveze. Svaka ugovorna strana mora odmah obavijestiti drugu o tvrdnji na koju se odnosi ovaj Odjeljak. Ugovorna strana koja traži zaštitu mora (i) drugoj strani dati isključiv nadzor nad zaštitom i rješavanjem zahtjeva i (ii) pružiti razumnu pomoć pri obrani zahtjeva. Ugovorna strana koja pruža zaštitu (1) nadoknadit će drugoj razumne gotovinske troškove koje će imati zbog pružanja pomoći i (2) platit će iznos eventualne nepovoljne pravomoćne sudske odluke ili nagodbe koja iz nje proizlazi. Prava ugovornih strana na obranu i plaćanje presuda (ili nagodbi na koje drugi pristane) prema ovom Članku 5 zamjenjuju bilo koja običajna ili zakonska prava na obeštećenje ili slična prava te se svaka od ugovornih strana odriče takvih običajnih ili zakonska prava.

6.               Ograničenje odgovornosti.

a.      Ograničenje. Ukupna odgovornost svake od ugovornih strana za sve zahtjeve na temelju ovog Ugovora ograničena je na izravne štete do iznosa plaćenog za Online uslugu na temelju ovog Ugovora tijekom 12 mjeseci prije razloga za pokretanje postupka te ni u kojem slučaju ukupna odgovornost ugovorne strane za bilo koju Online uslugu ne može premašiti iznos plaćen za Online uslugu tijekom Pretplate. Za besplatne Proizvode odgovornost društva Microsoft ograničena je na izravne štete u iznosu do 5000 USD.

b.      ISKLJUČIVANJE. Nijedna od ugovornih strana nije odgovorna za gubitak prihoda ili neizravne, posebne, slučajne, posljedične, kaznene ili primjerne štete, štete zbog gubitka dobiti, prihoda, prekida poslovanja, ili gubitka poslovnih informacija, čak i ako su znali za mogućnost nastanka takve štete ili se to moglo razumno predvidjeti.

c.      Izuzeća odgovornosti. Ograničenja odgovornosti iz ovog Članka primjenjuju se do krajnje mjere dopuštene mjerodavnim zakonom, ali ne odnose se na: (1) obveze strana u odjeljku 5; ili (2) kršenje prava na intelektualno vlasništvo drugih osoba.

7.               Prijelazne i završne odredbe.

a.      Napomene. Obavijesti moraju biti u pisanom obliku i smatrat će se da su dostavljene na datum primanja na adresi, datum naznačen na poštanskoj povratnici, datum prijenosa e-poruke ili datum na potvrdi dostavljača o dostavi ili potvrdi o dostavi putem telefaksa. Obavijesti se društvu Microsoftu moraju slati na sljedeću adresu:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Obavijesti će se vama slati na adresu koju ste naveli u svojem računu kao adresu za slanje obavijesti. Microsoft vam može slati obavijesti i druge informacije e-poštom ili u nekom drugom elektroničkom obliku.

b.      Prijenos Ugovora i licenci. Ovaj Ugovor i licence ne možete prenijeti, u cijelosti ili djelomično, bez dopuštenja tvrtke Microsoft.

c.      Pristanak na naknade za partnere. Kada pošaljete narudžbu, možete dobiti priliku za određivanje „Akreditiranog partnera“ povezanog s vašim Pretplatama. Identificiranjem Akreditiranog partnera, direktno ili autorizacijom treće osobe da to napravi za vas, pristajete da mi Akreditiranom partneru plaćamo naknade. Naknade su namijenjene za podršku prije prodaje, a mogu uključivati i podršku nakon prodaje. Naknade se temelje na veličini vaše narudžbe te se u skladu s tim povećavaju. Naše cijene za Online usluge jednake su odredite li Akreditiranog partnera ili ne.

d.      Djelomična ništavost. Ako je bilo koji dio ovog ugovora neovršiv, ostatak ostaje punopravan i na snazi.

e.      Odricanje od prava. Nemogućnost provođenja bilo koje odredbe ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od prava.

f.       Nema agencije. Ovim ugovorom ne stvara se agencija, partnerstvo ni zajedničko poduzeće.

g.      Nema korisnika trećih osoba. Ne postoje treće osobe koje su nositelji prava iz ovog ugovora.

h.      Mjerodavno pravo i sudska nadležnost. Na ovaj se Ugovor primjenjuje pravo Republike Irske. Ako pokrenemo spor u vezi s ovim Ugovorom, tužbu ćemo podnijeti nadležnom sudu prema mjestu vašeg sjedišta. Ako pokrenete spor u vezi s ovim Ugovorom, tužbu ćete podnijeti nadležnom sudu u republici Irskoj. Ovaj Ugovor o nadležnosti ne sprječava ugovorne strane da zatraže privremenu sudsku zaštitu zbog povrede svojih prava na intelektualnu imovinu pred nadležnim sudom neke druge države.

i.        Cjelovitost Sporazuma. Ovaj Ugovor sačinjava cjelokupni ugovor glede predmeta o kojem je riječ i ima prednost pred svim ranijim ili trenutačnim komunikacijama. U slučaju sukoba između odredbi dokumenata navedenih u ovom Ugovoru koji nije izričito riješen u odgovarajućim dokumentima, njihove će se odredbe primjenjivati sljedećim redoslijedom: (1) ovaj Ugovor Microsoft Online, (2) Odredbe Online usluga, (3) primjenjive Pojedinosti ponude i (4) svi ostali dokumenti u ovom Ugovoru.

j.        Primjena odredbi nakon prestanka ugovora. Uvjeti u odjeljcima 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 i 8 ostaju na snazi i nakon raskida ili isteka ovog ugovora.

k.      Izvozni propisi SAD-a. Na Proizvode se primjenjuju izvozni propisi SAD-a. Morate se pridržavati svih mjerodavnih pravnih propisa, uključujući izvozne propise SAD-a, propise o međunarodnom prometu oružja te ograničenja krajnjeg korisnika, krajnjeg korištenja i odredišta koja objavi zakonodavstvo SAD-a i drugih zemalja.

l.        Viša sila. Ni jedna ugovorna strana ne snosi odgovornost za nemogućnost izvedbe koju su prouzročili razlozi izvan kontrole te ugovorne strane (kao što su vatra, eksplozija, nestanak struje, potres, poplava, jake oluje, štrajk, embargo, radnički sporovi, radnje civilnih ili vojnih vlasti, rat, terorizam (uključujući kibernetički terorizam), prirodne nepogode, radnje ili propusti davatelja internetskih usluga, radnje ili propusti regulatornih ili vladinih tijela (uključujući donošenje zakona, propisa ili drugih vladinih odluka koje utječu na isporuku Online usluga)). Ovaj se članak ne primjenjuje na vaše obveze plaćanja na temelju ovog Ugovora.

m.    Ovlaštenje za sklapanje ugovora. Ako ste fizička osoba koja prihvaća ove uvjete i odredbe u ime pravne osobe, izjavljujete da ste zakonski ovlašteni za sklapanje ovog Ugovora u ime te pravne osobe. Ako navedete pravnu osobu ili u vezi s kupnjom ili obnovom Pretplate koristite adresu e-pošte pravne osobe s kojom ste povezani (kao što je vaš poslodavac), ta će se pravna osoba za svrhu ovog Ugovora smatrati vlasnikom Pretplate.

n.      Klijenti državne ustanove. Državne ustanova trebaju se savjetovati s Microsoftom prije pristanka. Prihvaćanjem ovog ugovora izjavljujete da ste suglasni i da ćete i nadalje biti suglasni sa svim primjenjivim zakonima i zahtjevima u vezi s državnom nabavom.

8.               Definicije

U svim odredbama ovog ugovora u kojima se spominje, pojam „dan“ ima značenje „datum“.

„Pravila o prihvatljivom korištenju“ opisana su u Odredbama Online usluga.

„Povezano društvo“ znači pravnu osobu koja je u vlasništvu odgovarajuće ugovorne strane, odnosno u čijem je vlasništvu odgovarajuća ugovorna strana ili čiji je ugovorna strana suvlasnik. „Vlasništvo“, u svrhu ove definicije, znači kontrolu nad više od 50% udjela u pravnoj osobi.

„Ponuda na temelju potrošnje“, „Obvezujuća ponuda“ ili „Ograničena ponuda“ opisuju kategorije ponuda Pretplate i opisane su u Članku 2.

„Korisnički podaci“ definirani su u Odredbama Online usluge.

„Rješenje Klijenta“ definirano je u Odredbama Online usluga.

Pojam „Krajnji korisnik“ označava bilo koju osobu kojoj dopustite pristup Korisničkim podacima hostiranim u Online uslugama ili drugi način korištenja Online usluga ili bilo kojeg korisnika Rješenja Klijenta.

Pojam „Rješenje Upravljane usluge označava upravljanu IT uslugu koju vi pružate trećoj osobi, a koja se sastoji od administriranja i podrške za usluge Microsoft Azure.

Pojam „Usluge za Microsoft Azure“ definiran je u Odredbama Online usluga.

„Proizvod drugog proizvođača“ definiran je u Odredbama Online usluga.

Pojam „Pojedinosti ponude“ označava cijene i povezane odredbe primjenjive na ponudu Pretplate, kako je objavljeno na Portalu.

„Online usluge označava bilo koju od Microsoftovih usluga na koju se pretplatite prema ovom ugovoru.

„Odredbe Online usluga“ označava usluge koje se odnose na vašu uporabu Proizvoda dostupnih na https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Odredbe Online usluga uključuju odredbe kojima se regulira vaše korištenje Proizvoda uz odredbe navedene u ovom Ugovoru.

Pojam „Pretpregledi“ označava pretpreglede, beta-verzije ili druga predizdanja ili značajke Online usluga ili Softvera koje Microsoft nudi da bi dobio povratne informacije o Klijentu.

„Portal“ označava odgovarajuća web-mjesta Online usluga koja se mogu pronaći na https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ ili na nekom drugom web-mjestu koje navedemo.

„Proizvod“ znači bilo koju Online uslugu (uključujući bilo koji softver).

Pojam „SLA označava naše obveze u vezi s isporukom i/ili izvedbom Online usluge, kao što je objavljeno na http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ ili na nekom drugom web-mjestu koje navedemo.

Pojam „Softver“ označava softver tvrtke Microsoft koji dajemo za instalaciju na vaš uređaj kao dio vaše Pretplate ili za korištenje s Online uslugom kako biste mogli omogućiti određenu funkciju.

Pojam „Pretplata“ označava pristupnicu za Online usluge za određeno Razdoblje trajanja, kako je navedeno na Portalu. Možete kupiti više Pretplata koje se mogu zasebno administrirati, a regulirat će ih odredbe zasebnog Pretplatničkog ugovora Microsoft Online.

Pojam „Razdoblje trajanja“ znači trajanje Pretplate (npr. 30 dana ili 12 mjeseci).