MICROSOFT TEAMS (besplatno)
Obavijest za krajnjeg korisnika

Platforma Microsoft Teams (besplatno) namijenjena je organizacijama, poput malih tvrtki ili grupe zaposlenika.  Ako ste pozvani pridružiti se grupi na platformi Microsoft Teams (besplatno) tada se grupa kojoj se pridružujete na platformi Microsoft Teams (besplatno) smatra vašom organizacijom u svrhu ove obavijesti, a osoba koja administrira grupu smatra se administratorom vašeg računa na platformi Microsoft Teams (besplatno).

 

Na vaše korištenje platformom Microsoft Teams (besplatno) mogu se primijeniti politike organizacije, ako postoje. Molimo, svoje upite u vezi s privatnošću, uključujući zahtjeve ispitanika, uputite  administratoru vaše organizacije.  Administrator organizacije kojoj se pridružujete može (i) kontrolirati i administrirati vaš račun, uključujući izmjenu i prekid vašeg računa i (ii) pristupiti i obraditi vaše podatke, uključujući sadržaj vaših komunikacija i datoteka.  Vaši podaci u direktoriju (ime, datum prijave i e-adresa) mogu biti vidljivi administratoru i drugim korisnicima usluge unutar vaše organizacije. 

 

Kada koristite društvene funkcije platforme Microsoft Teams (besplatno) ostali krajnji korisnici vaše organizacije mogu vidjeti neke od vaših aktivnosti. Saznajte više o društvenim funkcijama i drugim funkcionalnostima pregledom dokumentacije i stranica pomoći. Tvrtka Microsoft nije odgovorna za postupke zaštite privatnosti i sigurnosti  u vašoj organizaciji.

 

Sljedeće će se, isto tako, primjenjivati na vas kao krajnjeg korisnika Microsoft online usluge:

 

Pravila prihvatljivog korištenja
Pročitajte uvjete korištenja Microsoft online usluga.

Obavijest o zaštiti privatnosti
Pročitajte obavijest o zaštiti privatnosti za krajnje korisnike.