Microsoft Teams (free)

Online Subscription -sopimus

Tämä Microsoft Teams (free) Online Subscription -sopimus on solmittu edustamasi yhtiön tai, jos et ole määrittänyt yhtiötä Tilausta hankittaessa tai uusittaessa, tämä sopimus on solmittu sinun (“Asiakas” tai “sinä”) ja Microsoft Ireland Operations Limitedin (“Microsoft”, “me” tai “meidän”) välillä. Se koostuu alla olevista ehdoista ja määräyksistä sekä Online-palveluiden ehdoista, palvelutasosopimuksista ja Tilauksen tai uusimisen Tarjouksen tiedoista (yhdessä “sopimus”). Se astuu voimaan sinä päivänä, kun toimitamme asiakkaalle vahvistuksen Tilauksesta tai kun Tilaus uusitaan. Keskeisimmät termit on määritelty kohdassa 8.

1.               Online-palveluiden käyttö.

a.      Käyttöoikeus. Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää Online-palveluja ja asentaa ja käyttää Tilaukseen sisältyvää Ohjelmistoa tässä sopimuksessa jäljempänä kuvatulla tavalla. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet.

b.      Hyväksyttävä käyttö. Asiakas saa käyttää Tuotetta ainoastaan tämän sopimuksen mukaisesti. Asiakas ei saa selvittää Tuotteen valmistustapaa, purkaa tai hajottaa Tuotetta tai kiertää sen teknisiä rajoituksia muutoin kuin siinä määrin kuin sovellettava laki tämän sallii näistä rajoituksista huolimatta. Asiakas ei saa ottaa mitään Online-palveluiden käyttöä mittaavia laskutusmekanismeja pois käytöstä, käsitellä niitä luvattomasti tai yrittää kiertää niitä. Asiakas ei saa vuokrata, jälleenmyydä, siirtää tai lainata Tuotetta tai mitään sen osaa kolmansille osapuolille eikä tehdä niistä leasing-sopimuksia tai käyttöpalvelusopimuksia, ellei tätä ole nimenomaisesti sallittu tässä sopimuksessa tai Online-palveluiden ehdoissa.

c.      Loppukäyttäjät. Asiakas valvoo Loppukäyttäjien tapaa käyttää palveluita ja on vastuussa siitä, että Loppukäyttäjät käyttävät Tuotetta tämän sopimuksen mukaisesti. Asiakkaan tulee esimerkiksi varmistaa, että Loppukäyttäjät noudattavat Sallitun käytön käytäntöä.

d.      Asiakkaan Tiedot Asiakas on yksin vastuussa kaikkien Asiakkaan Tietojen sisällöstä. Asiakas varmistaa ja vakuuttaa, että Microsoftilla on riittävät oikeudet Asiakastietoihin Online-palveluiden toimittamiseksi asiakkaalle siten, että Microsoft ei riko minkään kolmannen osapuolen oikeuksia ja ilman, että Microsoftille muodostuisi velvoitteita asiakasta tai jotakin kolmatta osapuolta kohtaan. Microsoft ei ota itselleen mitään muuta vastuuta Asiakkaan tiedoista tai asiakkaan Tuotteen käytöstä kuin, mitä tässä sopimuksessa on nimenomaisesti määritetty tai sovellettava laki vaatii.  Sinun vastuulla on myös ilmoittaa Loppukäyttäjille Asiakkaan tietoihin liittyvistä käytännöistäsi ja varmistaa, että Asiakkaan tietojen käsittely tapahtuu sovellettavan lain mukaisesti.

e.      Asiakkaan vastuu omista tileistään. Asiakkaan vastuulla on kaikkien ei-julkisten, Online-palveluiden yhteydessä tunnistautumiseen käytettävien tunnusten luottamuksellisuuden säilyttäminen. Asiakkaan on ilmoitettava Microsoftin asiakastukitiimille viipymättä tilien tai tunnistautumiseen käytettävien tunnusten mahdollisesta väärinkäytöstä tai Online-palveluihin liittyvistä turvallisuusongelmista.

f.       Esikatseluversiot. Microsoft saattaa tuoda Esikatseluita saataville. Esikatselut toimitetaan “sellaisenaan”, “kaikkine vikoineen” ja “kun saatavilla” eivätkä ne sisälly palvelutasosopimuksiin ja kaikkiin tässä sopimuksessa oleviin rajoitettuihin takuisiin. Esikatselut eivät ehkä kuulu asiakastuen piiriin. Microsoft voi muuttaa Esikatseluversioita tai lopettaa niiden toimittamisen milloin tahansa ilmoittamatta tästä asiakkaalle. Microsoft voi myös päättää olla tuomatta Esikatseluversiota yleisesti saataville.

g.      Microsoft Azuren hallitut palvelut. Voit käyttää Microsoft Azure -palveluita tarjotaksesi Managed Service -ratkaisua (1) yksinomaan sinulla on oikeus käyttää, kokoonpanna ja ylläpitää Microsoft Azure -palveluita, (2) sinulla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeus mahdollisiin virtuaalisiin OSE-palveluihin Managed Service -ratkaisussa, ja (3) kolmannella osapuolella on järjestelmänvalvojan käyttöoikeus vain sen sovelluksiin tai virtuaalisiin OSE-palveluihin. Asiakas vastaa kolmannen osapuolen toimesta tapahtuvasta Microsoft Azure -palveluiden käytöstä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaan Hallittujen palveluiden ehtoa koskevat seuraavat rajoitukset (ja mahdolliset muut Online-palveluiden ehtojen rajoitukset):

(i)     asiakas ei saa jälleenmyydä tai levittää Microsoft Azure -palveluita eikä

(ii)    asiakas ei saa sallia useiden käyttäjien suoraan tai epäsuorasti käyttää mitään Microsoft Azure -palveluiden ominaisuutta, jota tarjotaan käyttäjäkohtaisesti.

h.      Microsoft Teams Free -palvelun hallinnointi   Microsoft Teams (free) tarjotaan sinulle Rajoitettuna tarjouksena tässä sopimuksessa eritellysti. Jos edustat organisaatiota tai jos sinä olet ensimmäinen Microsoft Teams -palveluun rekisteröityvä käyttäjä, joka edustaa työntekijöiden tai liiketoimintakumppaneiden ryhmää, sinä olet tämän sopimuksen solmiva Asiakas ja sinä esität, että sinulla on valtuudet toimia näin.   Kun kutsut henkilön käyttämään Microsoft Teams (free) -palvelua tai kun kutsumasi käyttäjät kutsuvat uuden henkilön, sinä olet myös vastuussa kyseisen henkilön Microsoft Teams (free) -palvelun käytöstä.  Näin ollen Microsoft Teams (free) -käyttöehtosi noudattavat Online-palveluiden ehtoja, mukaan lukien Asiakkaan tietojesi hallinnointi ja omistajuus.  Sinä esimerkiksi valvot Asiakkaan tietojen käsittelyä, annat Microsoftille valtuudet käsitellä Asiakkaan tietoja ja ohjeet Asiakkaan tietojen käsittelyyn. Ohjeitasi voivat olla Asiakkaan tietoihin pääsy, niiden valvonta, käyttö ja poistaminen ja sinä olet vastuussa kaikista Online-palveluiden ehtojen velvoitteista.  Lisäksi sinä (i) valvot ja hallinnoit tiliäsi ja Loppukäyttäjien tilejä, mukaan lukien pääsyn muokkaaminen ja lopettaminen ja (ii) sinulla on pääsy tietoihisi ja Loppukäyttäjien tietoihin ja niiden käsittelyyn, mukaan lukien viestien ja tiedostojen sisältö.  Loppukäyttäjät voivat myös lähettää pyyntöjä koskien tiliensä hallinnollisia toimenpiteitä, kuten Asiakkaan tietojen poistaminen, valvonta ja niihin pääsy, Tuotteeseen pääsyn salliminen tai estäminen, tiimien ja kanavien hallinnointi ja pääsylupien hallinnointi.  Saat lisätietoja Online-palveluiden ehdoista.  Mikä tahansa hallinnollinen tai edustava asemasi voidaan siirtää tai osoittaa toiselle henkilölle.  Sinä suostut ryhtymään mihin tahansa Microsoftin kohtuudella pyytämiin toimenpiteisiin hallinnollisen tai edustavan asemasi siirtämiseksi toiselle henkilölle.   Tämä saattaa sisältää tietoturvaloukkausilmoituksen antamisen Loppukäyttäjille 72 tunnin kuluessa saatuasi tiedon Asiakkaan tietojen tietoturvaloukkauksesta.  Suostut myös varmistamaan, että kaikki Loppukäyttäjät ovat yli 16-vuotiaita, koska Microsoft Teams Free -palvelu on tarkoitettu yli 16-vuotiaille käyttäjille.  Jos päätät päivittää tilauksesi maksulliseen versioon, kaikkia tämän Sopimuksen maksuehtoja sovelletaan.  Lisäksi päivityksen yhteydessä sinä valitset organisaatioon liitetyn yksittäisen toimialueen kaikkien Loppukäyttäjien käytettäväksi.  Microsoft Teams on Rajoitettu tarjous ja sitä voidaan muuttaa tai se voidaan hylätä tai lopettaa Microsoftin toimesta milloin tahansa mistä tahansa syystä tämän sopimuksen kohdan 3 mukaisesti.  Jos esimerkiksi ylität sinulle ilmoitetut käyttörajoitukset, jotka sinulle ajoittain ilmoitetaan ja jotka kuvataan osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, Microsoft Teams -palvelun käyttöoikeutesi voidaan keskeyttää.

i.        Jaetut hakemistotiedot. Kun tilaat Online-palveluita sinuun liittyvän organisaation (esim. työnantaja tai koulu) sähköpostiosoitteesta eli sen tarjoamasta verkko-osoitteesta, sinut lisätään samaa verkko-osoitetta käyttävien hakemistoon. Hakemistotietosi (nimi, rekisteröintipäivä ja sähköpostiosoite) voivat näkyä muille Online-palveluiden käyttäjille, jotka käyttävät organisaatiosi verkko-osoitetta.

j.        Online-palvelujen kanssa käytettävät Lisäohjelmistot. Asiakas saattaa joutua asentamaan tiettyjä Ohjelmistoja, jotta tiettyjä Online-palveluita voisi käyttää mahdollisimman hyvin, mikä on kuvattu Online-palveluiden ehdoissa. Microsoft ei myy Ohjelmistoa asiakkaalle, vaan myöntää tälle sen käyttöoikeuden. Todisteet Ohjelmiston käyttöoikeudesta ovat (1) tämä sopimus, (2) mahdollinen tilausvahvistus ja (3) tosite maksusta. Asiakkaan oikeudet käyttää Ohjelmistoa missä tahansa laitteessa eivät anna asiakkaalle minkäänlaista oikeutta ottaa Microsoftin patentteja tai muita Microsoftin immateriaalioikeuksia käyttöön kyseistä laitetta käyttävissä ohjelmistossa tai laitteissa.

2.               Palveluiden ostaminen.

a.      Saatavilla olevat Tilaustarjoukset. Portaalissa kuvataan saatavilla olevien Tilaustarjousten Tarjouksen tiedot, ja tarjoukset voidaan yleisesti ottaen luokitella seuraavasti tai ne voivat olla seuraavien yhdistelmiä:

(i)     Sitoutumistarjous. Asiakas sitoutuu etukäteen ostamaan tietyn määrän Online-palveluita käyttöönsä Voimassaoloaikana ja maksamaan käytöstä etukäteen kausittain. Microsoft Azure -palveluiden lisäkäyttö tai muunlainen käyttö (esimerkiksi sovitun käyttömäärän ylittäminen) voidaan katsoa Kulutustarjoukseksi. Sovitut käyttömäärät, joita ei käytetä Voimassaoloaikana, vanhenevat Voimassaoloajan päättyessä.

(ii)    Kulutustarjous (josta käytetään myös nimitystä “Maksa vain käytöstä”). Asiakas maksaa edeltävän kuukauden todellisen käytön perusteella ilman etukäteissitoumusta. Maksu suoritetaan kausittain jälkikäteen.

(iii)  Rajoitettu tarjous. Asiakas saa maksutta käyttöönsä rajallisen määrän Online-palveluita tietyksi aikaa (esimerkiksi kokeilutilauksena tai maksuttomana tilinä) tai osana jotakin muuta Microsoftin tarjousta (esimerkiksi MSDN:ää). Tämän sopimuksen hinnoittelua, maksamista ja tietojen säilyttämistä koskevia ehtoja ei välttämättä sovelleta tällaisiin tarjouksiin.

b.      Tilaaminen.

(i)     Tilaamalla tai uusimalla Tilauksen asiakas hyväksyy Tilauksen Tarjouksen tiedot. Ellei Tarjouksen tiedoissa toisin määritetä, Online-palvelut toimitetaan “kun saatavilla” -periaatteella. Asiakas saa tämän sopimuksen nojalla tehdä tilauksia Konserniyhtiöidensä puolesta ja myöntää Konserniyhtiöilleen Tilauksen hallinnointioikeudet. Konserniyhtiöt eivät kuitenkaan saa tehdä tilauksia tämän sopimuksen nojalla. Voit myös siirtää kohdassa 1.a. myönnetyt oikeudet kolmannelle osapuolelle, jolloin tuo kolmas osapuoli voi käyttää niitä yrityksesi sisällä. Jos asiakas myöntää Ohjelmistoon tai Tilaukseen liittyviä oikeuksia Konserniyhtiöilleen tai kolmansille osapuolille, tämä sopimus sitoo kyseisiä Konserniyhtiöitä tai kolmansia osapuolia, ja asiakas suostuu siihen, että asiakas on yhteisesti ja erikseen vastuussa kyseisten Konserniyhtiöiden tai kolmansien osapuolten toimista, kun nämä käyttävät Tuotteita.

(ii)    Jotkin tarjoukset antavat asiakkaan muuttaa Tilausjakson aikana tilattujen Online-palveluiden määrää. Tilaukseen lisättyjen Online-palveluiden käyttöoikeus päättyy kyseisen Tilauksen päättyessä. Jos asiakas vähentää määrää Voimassaoloaikana, Microsoft saattaa periä asiakkaalta vähennetyn määrän mukaisen peruutusmaksun kohdassa 3.b. kuvatulla tavalla.

c.      Hinnoittelu ja maksaminen. Maksut erääntyvät ja ne on suoritettava Tilauksen Tarjouksen tietojen mukaisesti.

(i)     Sitoutumistarjousten hintataso voi perustua asiakkaan tilaamaan Online-palveluiden määrään. Asiakas saattaa joidenkin tarjousten kohdalla voida muuttaa tilaamaansa Online-palveluiden määrää Voimassaoloaikana, ja tällöin hintatasoa muutetaan muutosten mukaisesti. Hintatason muutokset eivät kuitenkaan ole voimassa takautuvasti. Asiakkaan Tilauksen Voimassaoloaikana Tilaukseen liittyvät Online-palveluiden hinta ei kasva niistä, jotka oli julkaistu Portaalissa asiakkaan Tilauksen astuessa voimaan tai Tilausta uusittaessa, ellei hintaa ole merkitty väliaikaiseksi Tarjouksen tiedoissa tai jos kyseessä on Esikatseluversiot tai muut kuin Microsoftin Tuotteet. Mitä tahansa hintoja voidaan muuttaa Tilauksen uusimisjakson alussa.

(ii)    Kulutustarjousten hinnoittelua voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta.

d.      Uudistaminen.

(i)     Kun asiakkaan Tilaus uusitaan, tämä sopimus päättyy ja Tilausta koskevat ne ehdot, jotka on määritetty Portaalissa sinä päivänä, kun Tilaus uusitaan (“Uusimisehdot”). Jos asiakas ei hyväksy Uusimisehtoja, asiakas voi kieltäytyä uusimasta Tilaustaan.

(ii)    Sitoutumistarjouksissa asiakas voi valita, että Tilaus joko uusitaan automaattisesti tai että se päättyy Voimassaoloajan päättyessä. Automaattinen uusiminen valitaan etukäteen. Asiakas voi muuttaa valintaansa milloin tahansa Voimassaoloaikana. Jos olemassa oleva Voimassaoloaika on pitempi kuin yksi kalenterikuukausi, Microsoft toimittaa asiakkaalle ilmoituksen automaattisesta uusimisesta ennen Voimassaoloajan päättymistä.

(iii)  Kulutustarjousten tapauksessa asiakkaan Tilaus uusitaan automaattisesti yhden kuun lisäjaksoiksi niin kauan, kunnes asiakas päättää Tilauksen.

(iv)  Rajoitettuja tarjouksia ei välttämättä saa uusia.

e.      Oikeus oppilaitosten, valtionhallinnon tai voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen versioihin. Asiakas suostuu siihen, että jos asiakas ostaa oppilaitosversion tai version valtionhallinnolle tai voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, asiakas täyttää vastaavat kelpoisuusvaatimukset, jotka ovat seuraavissa sivustoissa:

(i)     Oppilaitosten tarjouksissa oppilaitoksia koskevat vaatimukset (hallinnolliset toimistot ja opetuslautakunnat, julkiset kirjastot tai julkiset museot mukaan lukien) ovat osoitteessa http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7.

(ii)    Valtionhallinnon tarjouksia koskevat vaatimukset ovat osoitteessa http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6.

(iii)  Voittoa tavoittelemattomia yhteisöitä koskevat vaatimukset ovat osoitteessa http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa todentaa vaatimusten täyttyminen ja keskeyttää Online-palvelun toimittaminen, jos vaatimukset eivät täyty.

f.       Verot. Hinnat eivät sisällä veroa, ellei laskussa määritetä sen sisältävän veronkin. Asiakkaan on maksettava kaikki sovellettavat arvonlisäverot, tuote- ja palveluverot, myyntivoitoista tai varallisuuden siirrosta perittävät verot ja muut vastaavat verot sekä maksut, lisämaksut tai perintäkulut tai muut vastaavat summat, jotka Asiakas on velvollinen maksamaan sopimuksen nojalla ja joiden perimiseen Asiakkaalta Microsoftilla on oikeus sovellettavan lain nojalla. Asiakas vastaa kaikista sellaisista sovellettavista leima- ja muista veroista, jotka se on lain mukaan velvollinen maksamaan, mukaan lukien sellaiset verot, jotka liittyvät Asiakkaan Konserniyhtiöilleen levittämiin tai toimittamiin Tuotteisiin. Microsoftin vastuulla on maksaa kaikki verot, jotka perustuvat Microsoftin nettotuottoon, sekä myyntivoitoista perittävät verot ja omaisuuteensa perustuvat verot.

Jos Asiakkaan Microsoftille maksamista maksuista on lain mukaan pidätettävä veroja, Asiakas voi vähentää kyseiset verot Microsoftille erääntyneestä summasta ja maksaa ne asianmukaiselle veroviranomaiselle, kuitenkin sillä edellytyksellä, että Asiakas viipymättä varmistaa ja toimittaa Microsoftille virallisen kuitin kyseisistä ennakonpidätyksistä sekä kaikki muut sellaiset asiakirjat, jotka Microsoft kohtuuden nimissä pyytää voidakseen vaatia ulkomaan verovähennystä. Asiakas varmistaa, että kaikki ennakkoverot ovat pienimmät mahdolliset sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

3.               Voimassaoloaika, päättäminen ja keskeyttäminen.

a.      Sopimuksen voimassaolo ja voimassaolon päättyminen. Tämä sopimus on voimassa, kunnes Tilaus vanhentuu, irtisanotaan tai uusitaan.

b.      Tilauksen päättäminen. Asiakas voi päättää Tilauksen milloin tahansa Voimassaoloaikana, mutta asiakkaan on kuitenkin suoritettava kaikki erääntyvät ja maksamattomat maksut, ennen kuin päättäminen tulee voimaan.

(i)     Kuukauden mittainen Tilaus. Voimassaoloajaltaan kuukauden mittainen Tilaus voidaan päättää milloin tahansa ilman peruutusmaksuja.

(ii)    Yli kuukauden mittaiset Tilaukset. Jos asiakas päättää Microsoft Azure -palveluiden Tilauksen 30 päivän sisällä siitä päivästä, jolloin Tilaus tuli voimaan tai uusittiin, hyvitystä ei anneta ja asiakas on velvollinen maksamaan Tilauksen ensimmäisestä 30 päivästä, mutta Tilauksen perutusta osasta ei veloiteta mitään. Jos asiakas irtisanoo Microsoft Azure -palveluiden Tilauksen muussa tilausjakson vaiheessa, asiakkaan on maksettava Jakson loppuosa eikä hyvitystä myönnetä.

(iii)  Rajoitetut tarjoukset. Microsoft voi irtisanoa ilmoittamatta rajoitettua tarjousta koskevan tilauksesi koska tahansa Jakson aikana.

(iv)  Muut tilaukset. Jos asiakas päättää minkä tahansa Tilauksen ennen Jakson päättymistä, asiakkaan on maksettava yhden kuukauden Tilausmaksua vastaava summa ja asiakas saa hyvityksen Jakson loppuosasta maksamansa Tilausmaksun osuudesta sillä ehdolla, ettei osittain käyttämättömistä kuukausista myönnetä hyvityksiä.

c.      Keskeyttäminen. Microsoft voi keskeyttää asiakkaan Online-palvelun käytön, jos (1) tämä on kohtuuden nimissä tarpeellista Asiakastietojen luvattoman käytön estämiseksi, (2) asiakas ei vastaa oletettua rikkomusta koskevaan, kohdan 5 mukaiseen vaatimukseen kohtuullisen ajan sisällä, (3) asiakas ei maksa tämän sopimuksen mukaisia erääntyviä maksuja, (4) asiakas ei noudata Sallitun käytön käytäntöä tai rikkoo tämän sopimuksen muita ehtoja tai (5) rajoitettujen tarjousten tilaus keskeytetään johtuen siitä, ettet pääse Online-palveluihin tarjoustiedoissa kuvaillulla tavalla. Jos jokin näistä ehdoista täyttyy:

(i)     Rajoitettujen tarjousten osalta voimme keskeyttää asiakkaan Online-palveluiden käytön, Tilauksen ja tilin välittömästi ilman ilmoitusta.

(ii)    Muissa tilauksissa keskeyttäminen koskee Online-palveluiden pienintä mahdollista osaa ja se tulee voimaan ainoastaan silloin, kun jokin edellä mainituista ehdoista tai tarpeista täyttyy. Microsoft ilmoittaa keskeyttämisestä etukäteen, paitsi jos sillä on kohtuuden nimissä syytä olettaa, että keskeyttäminen on tehtävä välittömästi. Microsoft ilmoittaa asiakkaalle maksamattomista maksuista johtuvasta keskeyttämisestä vähintään 30 päivää etukäteen. Jos asiakas ei korjaa keskeytykseen johtaneita syitä täysin 60 päivän kuluessa keskeytyksestä, Microsoft voi päättää asiakkaan Tilauksen ja poistaa Asiakastiedot ilman säilytysaikaa. Voimme myös päättää asiakkaan Tilauksen, jos asiakkaan Online-palveluihin kohdistuva käyttö on keskeytetty vähintään kolmesti 12 kuukauden jakson aikana.

4.               Takuut

a.      Rajoitettu takuu.

(i)     Online-palvelut. Microsoft vakuuttaa, että Online-palvelut noudattavat Palvelutasosopimuksen ehtoja Voimassaoloaikana. Palvelutasosopimuksessa on kuvattu asiakkaan ainoat oikeudet korvauksiin tämän takuun rikkomista koskevissa tapauksissa.

(ii)    Ohjelmisto. Microsoft takaa yhden vuoden ajan Ohjelmiston ensimmäisestä käyttöhetkestä alkaen, että Ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan sovellettavien käyttöohjeiden mukaisesti. Jos Ohjelmisto ei noudata tätä takuuta, Microsoft oman valintansa mukaisesti ja asiakkaan ainoana korvauksena joko (1) palauttaa Ohjelmistosta maksetun hinnan tai (2) korjaa tai vaihtaa Ohjelmiston.

b.      Rajoitetun takuun poissulkemiset. Tätä rajoitettua takuuta koskevat seuraavat rajoitukset:

(i)     Mahdolliset oletetut takuut, sitoumukset tai ehdot, joita ei voida oikeudellisesti kiistää, ovat voimassa yhden vuoden ajan rajoitetun takuun voimassaolon alkamisesta.

(ii)    Tämä rajoitettu takuu ei kata ongelmia, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, sellaisesta Tuotteiden käytöstä, joka ei ole tämän sopimuksen tai julkaistujen asiakirjojen tai ohjeiden mukaista, tai tapahtumista, joista Microsoftin ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa.

(iii)  Tämä rajoitettu takuu ei koske ongelmia, jotka ovat seurausta järjestelmän vähimmäisvaatimusten noudattamatta jättämisestä ja

(iv)  Rajoitettu takuu ei koske Esikatseluversioita eikä Rajoitettuja tarjouksia.

c.      VASTUUVAPAUSLAUSEKE. Microsoft ei tätä takuuta lukuun ottamatta myönnä mitään lakisääteisiä tai muita takuita, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Nämä poissulkemiset ovat voimassa sikäli kuin sovellettavan lain säännöksistä ei muuta johdu.

5.               Puolustautuminen kannetta vastaan.

a.      Puolustaminen.

(i)     Microsoft puolustaa Asiakasta kaikilta sellaisilta konsernin ulkopuolisten kolmansien osapuolten vaatimuksilta, joiden mukaan Tuote loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä tai käyttää kyseisen kolmannen osapuolen liikesalaisuutta lainvastaisella tavalla.

(ii)    Asiakas puolustaa Microsoftia kaikilta sellaisilta konsernin ulkopuolisten vaatimuksilta, (1) joiden mukaan jotkin Asiakastiedot, Asiakasratkaisu tai muun kuin Microsoftin Tuotteet tai palvelut, jotka asiakas toimittaa joko suoraan tai epäsuorasti Tuotetta käyttäessään, rikkovat kyseisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä, käyttävät tämän liikesalaisuutta lainvastaisella tavalla tai (2) jotka johtuvat Sallitun käytön käytännön rikkomisesta.

b.      Rajoitukset. Microsoftin kohdan 5.a mukaiset velvoitteet eivät koske seuraaviin perustuvia vaatimuksia tai tuomioita: (i) Asiakasratkaisut, Asiakastiedot, muut kuin Microsoftin Tuotteet, asiakkaan Tuotteeseen tai palveluihin tekemät muutokset tai ne materiaalit, jotka asiakas toimittaa tai tuo saataville osana Tuotteen käyttöä, (ii) se, että asiakas yhdistää Tuotteen jonkun muun kuin Microsoftin tuotteeseen, Asiakastietoihin, muuhun kuin Microsoftin Tuotteeseen, tietoihin tai liiketoimintaprosesseihin, tai sellaiset vahingonkorvaukset, jotka perustuvat jälkimmäisten arvoon, (iii) se, että asiakas käyttää Microsoftin tavaramerkkiä ilman Microsoftin erillistä kirjallista suostumusta tai että asiakas käyttää Tuotetta sen jälkeen, kun Microsoft on ilmoittanut, että käyttö tulee lopettaa jonkin kolmannen osapuolen esittämän vaatimuksen vuoksi, (iv) se, että asiakas levittää Tuotetta jollekin konsernin ulkopuoliselle tai käyttää Tuotetta kyseisen osapuolen hyväksi, tai (v) se, että Tuotteet on toimitettu maksutta.

c.      Oikeudet korvauksiin. Jos Microsoftilla on kohtuuden nimissä syytä uskoa, että jokin kohdan 5.a.(i) perusteella tehty vaatimus voi estää asiakasta käyttämästä Tuotetta, Microsoft pyrkii (i) hankkimaan asiakkaalle oikeuden jatkaa Tuotteen käyttöä tai (ii) muokkaamaan Tuotetta tai korvaamaan sen jollakin toiminnallisesti vastaavalla Tuotteella ja ilmoittamaan asiakkaalle, että asiakkaan täytyy lopettaa Tuotteen aiemman version käyttäminen. Jos edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole kaupallisessa mielessä kohtuullisia, Microsoft saattaa päättää asiakkaan oikeuden käyttää Tuotetta ja palauttaa asiakkaalle tämän mahdollisesti etukäteen maksamat maksut käyttämättömistä Tilausoikeuksista.

d.      Velvoitteet. Sopimuksen kummankin osapuolen on ilmoitettava toiselle viipymättä tämän kohdan mukaisista vaatimuksista. Puolustusta hakevan osapuolen on (i) luovutettava kyseisen vaatimuksen kaikki puolustus ja sopiminen kokonaisuudessaan toiselle osapuolelle ja (ii) avustettava oikeustoimissa kohtuullisessa määrin. Puolustava osapuoli (1) korvaa toiselle osapuolelle avustamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut ja (2) maksaa lopullisen epäedullisen tuomion (tai molempien osapuolten hyväksymän sovittelun) edellyttämän summan. Osapuolten keskinäinen oikeus puolustukseen ja tähän kohtaan 5 perustuvista tuomioista (tai sovitteluista, joihin toinen osapuoli suostuu) aiheutuvat maksut korvaavat kaikki mahdolliset tapaoikeuden määrittelemät tai muut lakisääteiset oikeudet korvauksiin, ja kumpikin osapuoli luopuu tällaisista tapaoikeuden määrittelemistä oikeuksista tai lakisääteisistä oikeuksista.

6.               Vastuunrajoitus.

a.      Rajoitus. Kummankin osapuolen kokonaisvastuu kaikista vaatimuksista tämän sopimuksen alaisuudessa rajoittuu suoriin vahinkoihin ja enintään siihen summaan, jonka asiakas on vastuuta edeltävien 12 kuukauden aikana maksanut Online-palvelusta tämän sopimuksen nojalla. Osapuolen kokonaisvastuu ei missään tapauksessa ylitä Tilauksen aikana Online-palvelusta maksettua summaa. Maksutta toimitettujen Tuotteiden tapauksessa Microsoftin vastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin ja enintään 5 000 Yhdysvaltain dollariin.

b.      VASTUUNRAJOITUS. Kumpikaan osapuoli ei vaatimuksen oikeudellisista perusteista riippumatta ole vastuussa mistään välillisistä, erityisistä, satunnaisista, rangaistuksenluontoisista tai rankaisevista vahingoista sekä voittojen tai tuottojen menetykseen, liiketoiminnan keskeytymiseen tai liiketoimintatietojen menettämiseen liittyvistä vahingoista, vaikka osapuolet olisivat olleet tietoisia näiden vahinkojen mahdollisuudesta tai ne olisivat olleet ennakoitavissa.

c.      Rajoitusten poikkeukset. Tämän kohdan vastuurajoituksia sovelletaan sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa, mutta ei kuitenkaan seuraaviin: (1) osapuolten kohdan 5 mukaiset velvollisuudet ja (2) toisen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaaminen.

7.               MUUT EHDOT.

a.      Ilmoitukset. Ilmoitusten tulee olla kirjallisia ja niiden katsotaan tulleen vastaanotetuiksi sinä päivänä, jolloin ne on otettu vastaan annetussa osoitteessa, joka näkyy vastaanottovahvistuksessa, lähetyspäivänä sähköpostissa tai kuriirin tai faksin toimitusvahvistuksessa. Microsoftille lähetettävät ilmoitukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Ilmoitukset lähetetään osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut tililläsi ilmoitusten vastaanotto-osoitteeksi. Microsoft voi lähettää ilmoituksia sähköpostitse tai muussa sähköisessä muodossa.

b.      Käyttöoikeuksien siirtäminen. Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta kokonaisuudessaan tai osittain eikä siirtää käyttöoikeuksia ilman Microsoftin lupaa.

c.      Suostumus kumppanien palkkioihin. Kun Asiakas tekee tilauksen, asiakkaalla on mahdollisuus nimetä Tilauksiinsa liittyvä Microsoftin “Rekisterikumppani”. Kun asiakas yksilöi Rekisterikumppanin suoraan tai valtuuttaa jonkin kolmannen osapuolen yksilöimään kumppanin, asiakas suostuu samalla siihen, että Microsoft maksaa tiettyjä maksuja Rekisterikumppanille. Maksut maksetaan pre-sales-tuesta, ja niihin voi sisältyä myös post-sales-tukea. Maksut perustuvat asiakkaan tilauksen kokoon ja nousevat tilauksen kasvaessa. Asiakkaan Online-palveluiden hinnat ovat samat riippumatta siitä, määritteleekö Asiakas Rekisterikumppanin.

d.      Sopimusehtojen erillisyys. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen osa todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimuksen muut osat pysyvät kuitenkin täysin voimassa.

e.      Oikeudesta luopuminen. Jos jotakin tämän sopimuksen ehtoa ei panna täytäntöön, se ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista.

f.       Ei edustajasuhdetta. Tämä sopimus ei luo osapuolten välille edustajasuhdetta, kumppanuutta tai yhteisyritystä.

g.      Ei ulkopuolisia edunsaajia. Tällä sopimuksella ei ole ulkopuolisia edunsaajia.

h.      Sovellettava laki ja oikeudenkäyntipaikka. Tähän sopimukseen sovelletaan Irlannin lakeja. Jos Microsoft nostaa kanteen tämän sopimuksen nojalla, kanne nostetaan sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa Asiakkaan pääkonttori sijaitsee. Jos asiakas nostaa kanteen tämän sopimuksen toimeenpanemiseksi, kanne nostetaan Irlannissa. Nämä oikeusistuimen valintaa koskevat ehdot eivät estä kumpaakaan osapuolta hakemasta kieltomääräyksen lievennystä immateriaalioikeuksien loukkauksen vuoksi miltä tahansa toimivaltaiselta tuomioistuimelta.

i.        Koko sopimus. Tämä sopimus sisältää kaiken sen, mitä osapuolten välillä on sovittu sopimuksen aiheesta, ja syrjäyttää kaiken muun aiheeseen liittyvän aiemman tai parhaillaan käytävän viestinnän. Mikäli tähän sopimukseen kuuluvien asiakirjojen välillä on ristiriita, joka ei nimenomaisesti selviä kyseisistä asiakirjoista, niiden ehtoja sovelletaan laskevassa järjestyksessä seuraavasti: (1) tämä Microsoft Online Subscription -sopimus, (2) Online-palveluiden ehdot, (3) sovellettavat Tarjouksen tiedot ja (4) muut tämän sopimuksen asiakirjat.

j.        Voimassa pysyminen. Kohtien 1, 2.c, 2.e, 4, 5, 6, 7 ja 8 ehdot jäävät voimaan myös tämän sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

k.      Yhdysvaltain vientirajoitukset. Tuotteisiin sovelletaan Yhdysvaltain vientirajoituksia. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten säännöt, kansainväliset ampumatarvikkeiden ja maanpuolustukseen liittyvien palveluiden vientiä koskevat säädökset sekä Yhdysvaltain ja muiden valtioiden asettamat, loppukäyttäjää, loppukäyttöä ja määränpäätä koskevat rajoitukset.

l.        Ylivoimainen este. Kumpikaan sopijapuoli ei ole vastuussa suorittamatta jättämisestä, joka johtuu sellaisesta syystä, josta sopijapuolen ei voida kohtuudella katsoa olevan vastuussa (kuten tulipalosta, räjähdyksestä, sähkökatkoksesta, maanjäristyksestä, tulvasta, ankarista myrskyistä, lakosta, kauppasaarrosta, työselkkauksista, siviili- tai sotilasviranomaisten toimista, sodasta, terrorismista (myös verkkoterrorismista), luonnonmullistuksista, Internet-palveluntarjoajien toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä, sääntelyviranomaisten tai valtiollisten elinten toimista tai toimien suorittamatta jättämisestä (mukaan lukien lakien tai asetusten voimaantulo tai muut hallituksen toimet, jotka vaikuttavat Online-palvelujen toimittamiseen)). Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta Asiakkaan tämän sopimuksen mukaisiin maksuvelvollisuuksiin.

m.    Sopimuksen solmimista koskevat oikeudet. Jos olet yksityishenkilö ja olet hyväksymässä näitä ehtoja edustamasi yhtiön puolesta, vakuutat, että sinulla on lailliset valtuudet solmia tämä sopimus kyseisen yhtiön puolesta. Jos asiakas määrittää yhtiön tai käyttää sellaisen yhtiön toimittamaa sähköpostiosoitetta, johon asiakas liittyy, (esimerkiksi työnantajan sähköpostiosoitetta) Tilausta hankittaessa tai uusittaessa, kyseistä yhtiötä kohdellaan Tilauksen omistajana tämän sopimuksen puitteissa.

n.      Valtionhallinto asiakkaana. Asiakkaan edustaessa valtionhallintoa hänen tulee neuvotella Microsoftin kanssa ennen sopimuksen hyväksymistä. Hyväksymällä tämän sopimuksen, ilmoitat noudattaneesi ja noudattavasi myös tulevaisuudessa kaikkia sovellettavia lakeja ja julkishallinnon hankintavaatimuksia.

8.               Määritelmät.

Kaikki tässä sopimuksessa esiintyvät viittaukset “päivään” tarkoittavat kalenteripäiviä.

“Hyväksyttävä käyttökäytäntö” määritetään Online-palveluiden ehdoissa.

“Konserniyhtiö” tarkoittaa mitä tahansa oikeushenkilöä, jonka osapuoli omistaa, joka omistaa saman tahon omistuksessa kuin osapuoli. “Omistus” tarkoittaa tämän määritelmän yhteydessä yli 50 prosentin omistusosuutta.

“Kulutustarjous”, “Sitoutumistarjous” ja “Rajoitettu tarjous” ovat Tilauksen tyyppejä ja ne on määritelty kohdassa 2.

“Asiakkaan Tiedot” on määritelty Online-palveluiden ehdoissa.

“Asiakasratkaisu” on määritelty Online-palveluiden ehdoissa.

“Loppukäyttäjä” tarkoittaa ketä tahansa sellaista yksittäistä henkilöä, jonka asiakas antaa käyttää joko Online-palveluissa ylläpidettyjä Asiakastietoja tai Online-palveluita, tai Asiakasratkaisun käyttäjää.

“Hallittu palveluratkaisu” tarkoittaa asiakkaan kolmannelle osapuolelle tuottamaa hallittua tietotekniikkapalvelua, joka sisältää Microsoft Azure -palveluiden hallinnan ja tuen.

“Muut kuin Microsoft Azure -palvelut” on määritelty Online-palveluiden ehdoissa.

“Muut kuin Microsoftin Tiedot” on määritelty Online-palveluiden ehdoissa.

“Tarjouksen tiedot” tarkoittavat Tilaustarjoukseen liittyvää hinnoittelua ja liittyviä ehtoja, jotka on julkaistu Portaalissa.

“Online-palvelut” tarkoittavat mitä tahansa Microsoftin tarjoamaa palvelua, joka tilataan tämän sopimuksen nojalla.

“Online-palvelujen ehdot” tarkoittavat Tuotteiden käyttöehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx.. Online-palvelujen ehdot sisältävät ne ehdot, jotka tämän sopimuksen ehtojen lisäksi koskevat Asiakkaan harjoittamaa Tuotteiden käyttöä.

“Esikatseluversiot” tarkoittavat sellaisia Palvelujen tai Ohjelmistojen esikatseluita, beetaversioita tai muita ennakkoversioita tai -toimintoja, jotka Microsoft tuo saataville asiakaspalautteen saamiseksi.

“Portaali” tarkoittaa Online-palveluiden omia sivustoja, jotka ovat osoitteissahttps://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ tai muussa Microsoftin ilmoittamassa sivustossa.

“Tuote” tarkoittaa Online-palveluja (mukaan lukien Ohjelmistot).

“Palvelutasosopimus” tarkoittaa niitä Online-palvelujen toimittamista ja/tai suorituskykyä koskevia sitoumuksia, jotka on julkaistu osoitteissa http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ tai muussa Microsoftin ilmoittamassa sivustossa.

“Ohjelmisto” tarkoittaa ohjelmistoa, jonka Microsoft toimittaa asiakkaalle asiakkaan Tilauksen osana asennettavaksi asiakkaan laitteeseen ja käytettäväksi Online-palvelun kanssa tiettyjen toimintojen käyttöönottamista varten.

“Tilaus” tarkoittaa Online-palveluiden liittymäsopimusta, jolla on tietty, Portaalissa kuvatun mukainen Voimassaoloaika. Asiakas voi ostaa useita Tilauksia, joita voidaan hallita erikseen ja joihin sovelletaan erillisen Microsoft Online Subscription -sopimuksen ehtoja.

“Voimassaoloaika” tarkoittaa Tilauksen kestoa (esimerkiksi 30 päivää tai 12 kuukautta).