MICROSOFT TEAMS (free)
Sdělení pro koncové uživatele

Aplikace Microsoft Teams (free) je určena pro organizace, jako jsou malé podniky a skupiny spolupracovníků.  Pokud jste byli pozváni, abyste se připojili ke skupině v aplikaci Microsoft Teams (free), skupina, ke které se v aplikaci Microsoft Teams (free) připojujete, bude pro účely tohoto sdělení považována za vaši organizaci, a osoba spravující skupinu bude považována za správce vašeho účtu aplikace Microsoft Teams (free).

 

Používání aplikace Microsoft Teams (free) může podléhat zásadám vaší organizace, existují-li. Veškeré dotazy na ochranu osobních údajů, včetně požadavků na údaje subjektu, směřujte na správce vaší organizace.  Správce organizace, ke které se připojujete, může (i) kontrolovat a spravovat váš účet, včetně úprav a ukončení vašeho přístupu, a (ii) mít přístup k vašim datům a zpracovávat je, včetně obsahu vaší komunikace a vašich souborů.  Vaše data z adresáře (jméno, datum přihlášení a e-mailová adresa) mohou být viditelná pro správce a ostatní uživatele služeb v rámci vaší organizace. 

 

Když využíváte sociální funkce aplikace Microsoft Teams (free), ostatní uživatelé ve vaší organizaci mohou určité vaše aktivity vidět. Chcete-li se dozvědět více o sociálních a dalších funkcích, projděte si naši dokumentaci a stránky nápovědy. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů a zabezpečení vaší organizace.

 

Následující informace platí také pro vás, koncového uživatele služby Microsoft Online Service:

 

Zásady přijatelného užívání
Přečtěte si podmínky použití služeb Microsoft Online Services.

Sdělení o ochraně osobních údajů
Přečtěte si Sdělení pro koncové uživatele o ochraně osobních údajů.