MICROSOFT TEAMS (безплатна версия)
Съобщение за крайни потребители

Microsoft Teams (безплатна версия) е предназначена за използване от организации, например малки предприятия или групи колеги.  Ако сте поканен/а да се присъедините към група в Microsoft Teams (безплатна версия), групата, към която ще се присъединявате в Microsoft Teams (безплатна версия), ще се счита за Вашата организация за целите на това съобщение, като администраторът на групата ще се счита за администратор на Вашия акаунт в Microsoft Teams (безплатна версия).

 

Възможно е използването на Microsoft Teams (безплатна версия) от Ваша страна да бъде предмет на правилата на Вашата организация, ако има такива. Моля, изпращайте запитванията си относно поверителността, включително относно всякакви въпроси за данни, на администратора на Вашата организация.  Администраторът на организацията, към която се присъединявате, има правото (i) да контролира и администрира Вашия акаунт, включително да променя и преустанови Вашия достъп, и (ii) да има достъп Вашите данни и да ги обработва, включително съдържанието на Вашата кореспонденция и файлове.  Директорията Ви с данни (име, дата на регистрация и имейл) може да бъде видима за администратора и други потребители на услугите в рамките на организацията. 

 

Когато използвате социални функции на Microsoft Teams (безплатна функция), други крайни потребители в организацията може да видят част от Вашата дейност. За да научите повече за социалните функции и другите функционалности, прегледайте документацията и помощните страници. Microsoft не носи отговорност за гарантиране на поверителността или защитените практики на Вашата организация.

 

Следните документи също така ще важат за Вас като краен потребител на онлайн услугата на Microsoft:

 

Политика за приемливо ползване
Прочетете условията за използване на онлайн услугите на Microsoft.

Декларация за поверителност
Прочетете декларацията за поверителност за крайни потребители.