iOS жүйесіне арналған OneDrive: Жиі қойылатын сұрақтар

Бұл - iPhone, iPad және iPod Touch құрылғыларына арналған OneDrive бағдарламасын пайдалануға қатысты негізгі ақпарат. iOS жүйесіне арналған бағдарламаны жүктеңіз.

Бизнеске арналған OneDrive тіркелгісін қосу

Енді сіз iOS жүйесіне арналған OneDrive бағдарламасына Бизнеске арналған OneDrive тіркелгілерін қоса аласыз.

Бизнеске арналған OneDrive тіркелгісін қосу үшін OneDrive бағдарламасын ашыңыз, жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш көлденең жолақты түртіңіз, Бизнеске арналған OneDrive қызметін қосу функциясын басыңыз, содан кейін компанияңызда, мектебіңізде немесе басқа ұйымда пайдаланатын электрондық пошта мекенжайы мен құпиясөзіңізді енгізіңіз. Бизнеске арналған OneDrive жүйесіне кіру үшін, сіздің ұйымыңыздың тиісті рұқсаты бар SharePoint Online немесе Office 365 бизнес жазылым жоспары болуы қажет. Жергілікті каталогтағы тіркелгіден кіре алмайсыз.

Егер Бизнеске арналған OneDrive тіркелгіңізбен кіруде қиындық туындаса, http://portal.office.com/onedrive сілтемесі бойынша кіріп көріңіз немесе АТ бөліміне хабарласыңыз.

Фотосуретті немесе бейнені қосу

 1. OneDrive бағдарламасын ашыңыз.

 2. Жоғарғы оң жақтағы Қосымша (...) түймешігін басыңыз.

 3. Элементтерді қосу пәрменін басыңыз, содан кейін опциялардың бірін таңдаңыз—қалта жасай аласыз, фотосурет немесе бейне түсіре аласыз немесе бұрыннан бар фотосуретті немесе бейнені керу жүктеу үшін таңдай аласыз.

Файлдар мен қалталарды ортақ пайдалану (жеке OneDrive тіркелгілері ғана)

Файлды ортақ пайдалану үшін
 1. Ортақ пайдаланғыңыз келетін файлды түртіңіз және Ортақ пайдалану түймешігін басыңыз.

 2. Белгілі бір адамдарға ғана рұқсат ету үшін, Адамдарды шақыру түймешігін таңдаңыз, содан кейін Қосу түймешігін түртіңіз. Хабарға қоя алатын сілтемені алу үшін, Сілтемені ортақ пайдалану түймешігін, Тек көру немесе Көру және өңдеу функциясын таңдаңыз. Файлды жүктеп алып, тіркеу үшін, Файлдарды жіберу түймешігін таңдаңыз, содан кейін пайдаланғыңыз келген бағдарламаны таңдаңыз.

Қалтаны ортақ пайдалану үшін
 1. Ортақ пайдаланғыңыз келген қалтаны таңдаңыз, содан кейін жоғарғы оң жақтағы Қосымша (...) түймешігін түртіңіз.

 2. Ортақ пайдалану және рұқсаттар тармағын түртіңіз.

 3. Белгілі бір адамдарға ғана рұқсат ету үшін, Адамдарды шақыру түймешігін таңдаңыз, содан кейін Қосу түймешігін түртіңіз. Хабарға қоя алатын сілтемені алу үшін, Сілтемені ортақ пайдалану түймешігін, Тек көру немесе Көру және өңдеу функциясын таңдаңыз.

Іздеп жатқан файлыңызды табу

Файлдардағы, тіпті фотосуретегі мәтіндерді іздеу Фотосурет файлындағы мәтінді іздеу үшін, Іздеу өрісін ашу үшін, файлдар тізімін төмен тартыңыз, содан кейін өзіңіздің іздейтін сөз тіркесіңізді енгізіңіз.

OneDrive бағдарламасындағы пікірлерді ортақ пайдалану

OneDrive бағдарламасын iPhone, iPad және iPod Touch арқылы ашқан кезде, оны бағалай аласыз немесе құрылғыны шайқау арқылы анықтама ала аласыз.

OneDrive бағдарламасына алынған фотосуреттер мен бейнелерді автоматты түрде сақтау (тек жеке OneDrive тіркелгілері)

OneDrive жүйесіне алғаш кірген кезде, телефоныңызға түсірген фотосуреттер мен бейнелерді автоматты түрде OneDrive бағдарламасына кері жүктеу қажеттігі сұралады. Автоматты кері жүктеу мүмкіндігін қосу үшін, OK түймешігін түртіңіз. Оны Параметрлер бөлімінен де қоса аласыз. Орындау әдісі:

 1. OneDrive бағдарламасында жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш көлденең жолақты басыңыз, Параметрлер түймешігін басып, содан кейін Камераны жүктеп салу түймешігін басыңыз.

 2. Фотосуреттер мен бейнелерді OneDrive бағдарламасына автоматты түрде кері жүктеу үшін, Камераны жүктеп салу функциясын қосыңыз.

  Кері жүктелген фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін, төменгі шарлау жолағындағы Фотосуреттер түймешігін түртіңіз, содан кейін Камераны жүктеп салу түймешігін түртіңіз.

 3. Бейнелердің резервтік көшірмесі жасалғанына көз жеткізу үшін, Бейнелерді қосу функциясын қосыңыз.

Ескертулер : 

 • Сіз Wi‑Fi желісіне қосылған кезде, фотосуреттер мен бейнелер өздерінің түпнұсқалық өлшемдерінде кері жүктеледі. Егер өзіңіздің мобильді желіңізді пайдаланғыңыз келсе, жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш көлденең жолақты басыңыз, Параметрлер тармағын түртіп, Камераны жүктеп салу түймешігін түртіңіз, содан кейін Мобильді желіні пайдалану функциясын қосыңыз.

 • OneDrive бағдарламасы белсенді болмағанның өзінде суреттерді кері жүктеу үшін, құрылғыңызды орнату үшін, Фондық режимде кері жүктеу түймешігін түртіңіз.

 • Құрылғыңыздағы камера альбомы OneDrive бағдарламасындағы Камера альбомы қалтасымен синхрондалмайды. Фотосуреттер мен бейнелер кері жүктелген соң, оларды құрылғыңыздан жойып тастауыңызға болады, ол OneDrive көшірмелеріне әсер етпейді.

Құпия кодты пайдалану

Құрылғының басқа пайдаланушылары сіздің OneDrive тіркелгіңізге кірмеуі үшін, төрт сандық құпия код орната аласыз. Ол үшін, бағдарламаны ашыңыз, жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш көлденең жолақты түртіңіз, Параметрлер түймешігін басыңыз, содан кейін құпия коды қосу үшін және оны енгізу үшін, Құпия код түймешігін түртіңіз.

Тіркелгілерден шығу

Жеке OneDrive тіркелгіңізден немесе Бизнеске арналған OneDrive тіркелгісінен шығыңыз, бағдарламаны ашыңыз, жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш көлденең жолақты түртіңіз, Параметрлер түймешігін басып, шыққыңыз келген тіркелгіні түртіңіз, содан кейін Осы тіркелгіден шығу түймешігін басыңыз.

Тіркелгілер арасында ауысу

Жеке OneDrive тіркелгісі мен Бизнеске арналған OneDrive тіркелгісі арасында немесе бірнеше Бизнеске арналған OneDrive тіркелгілері арасында ауысу үшін, бағдарламаны ашыңыз, жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш жолақты түртіңіз, содан кейін қолданғыңыз келетін тіркелгінің астындағы Файлдар түймешігін басыңыз.

OneDrive бағдарламасына тек бір жеке тіркелгі қоса аласыз. Басқа жеке тіркелгіні ашу үшін, жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш көлденең жолақты түртіңіз, Параметрлер түймешігін басып, шыққыңыз келген тіркелгіні түртіңіз, содан кейін Осы тіркелгіден шығу түймешігін басыңыз. Содан кейін, пайдаланғыңыз келетін тіркелгіңізбен қайта кіріңіз.

Сізде қанша сақтау орны қалғанын көру (жеке OneDrive тіркелгілері ғана)

OneDrive бағдарламасында жоғарғы сол жақ бұрыштағы үш көлденең жолақты түртіңіз, Параметрлер түймешігін басыңыз, содан кейін өзіңіздегі жалпы сақтау орны мен қолжетімді орынды көру үшін немесе қосымша сақтау орнын сатып алу үшін, Жеке тармағын түртіңіз.

Бағдарламаларға қатысты ақауларды жою мәселелері

Алдымен, құрылғыдағы iOS жүйесін жаңартыңыз. Содан кейін бағдарламаның қолжетімді жаңа нұсқасын орнатқаныңызға көз жеткізіңіз. Сіз Wi‑Fi желісіне қосылған кезде, олар автоматты түрде жүктеліп, орнатылады. Жүктелмеген қолжетімді жаңа нұсқаларды көру үшін:

 1. Бағдарламалар дүкенін ашыңыз, содан кейін Жаңартулар тармағын түртіңіз.

 2. Егер жаңа нұсқалары қолжетімді болса, Барлығын жаңарту түймешігін түртіңіз. Сізден Apple идентификаторыңыздың құпиясөзін енгізу сұралуы мүмкін.

Егер бағдарлама бойынша әлі де қиындықтар туындап жатса, оны жойып тастап, оны бағдарламалар дүкенінен қайта жүктеп көріңіз.

Бағдарламаның ішінде өзіңіз іздеп жатқан файлды көрмесеңіз, OneDrive бағдарламасындағы жоғалған немесе жоқ файлдарды табу бөлімін қараңыз.

OneDrive үшін қосымша анықтама (жеке тіркелгілер)

OneDrive бағдарламасына арналған барлық қолдау беттерін қараңыз.

Android құрылғыларына арналған OneDrive туралы анықтама алу үшін, Android құрылғыларына арналған OneDrive: ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР бөлімін қараңыз. Windows phone телефонына арналған OneDrive туралы анықтама алу үшін, Windows phone телефонына арналған OneDrive: ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР бөлімін қараңыз.

Жауап тақтасынан анықтама алыңыз.

Бизнеске арналған OneDrive үшін қосымша анықтама

Бизнеске арналған OneDrive деген не?

Бизнеске арналған OneDrive қауымдастық форумында сұрағыңызды қойыңыз.

Қосымша анықтама алу үшін, АТ бөлімшесіне немесе әкімшіге хабарласыңыз. Егер сіз SharePoint Online әкімшісі болсаңыз, Office 365 әкімші орталығында қолдау көрсету билетін аша аласыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×