eDiscovery сайтында кілт сөздерді іздеу және қолдану

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Кілт сөздер eDiscovery деректер жиынтығы үшін экспорттау арқылы алатын белгілі бір мазмұнға тарылтуға көмектеседі. Фокусталған іздеулерді жасау арқылы мазмұнның деректер жиынтығына тиісті болуының ықтималдығын арттырасыз және басқару керек мазмұн мөлшерін азайтасыз.

Ұйым сот процесін, аудитті немесе тергеуді қолдау үшін ықтимал айғақты сұрауды алса, eDiscovery деректер жиынтығын жасай алады.

Сүзгілер мен сұраулар

Деректер жиынтығын жасағаннан кейін оған ашу жинақтарын қосасыз. Ашу жинақтары деректер жиынтығына қатысты болуы мүмкін SharePoint қосалқы веб-сайттары және Exchange пошта жәшіктері сияқты мазмұн көздерін қамтиды. Сүзгілер көзді тарылтуға көмектеседі, мысалы, кілт сөздер, басталу және аяқталу күндерінің ауқымы, домендер арқылы я болмаса автор немесе жіберуші арқылы.

Ықтимал көздерді анықтағаннан кейін сұраулар қарап шығу немесе адвокатқа және/немесе сұратқан тарапқа қамтамасыз ету үшін экспорттау керек мазмұнды одан әрі нақтылауға көмектеседі. Сүзгіні кілт сөздерді, күндер ауқымдарын, автор/алушыларды, домендерді және жақындықты іздеулерді пайдалана отырып құрастыруға болады.

Ескерту :  In order for content to be discovered, it must be crawled by search. For more information about the default file types that are crawled, see the article Default crawled file name extensions and parsed file types in SharePoint Server 2013.

Кілт сөздердегі операторлар және жақындық

Бірнеше кілт сөз арасында қатынастарды жасау үшін логикалық және жақындық операторлары сияқты арнайы операторларды пайдалануға болады. Операторлардың барлық әрпі бас әріппен жазылуы керек. Егер бірнеше операторды пайдалану керек болса, қолдану ретін анықтау үшін оларды жақшаларда топтауға болады.

Мысалы, атқарушылық шарты бар мазмұнды іздеп жатқаныңыз, бірақ ол ұйымның Атқарушылық жиынтық деп аталатын жиі кездесетін есебінің тақырыбында болса, шартты тапқыңыз келмеуі мүмкін. атқарушылық жиынтық ЕМЕС фразасын пайдаланғанда, қайтарылатын элементтер санын 300-ден 188-ге дейін тарылтуға болады, өйткені сіз Жиынтық сөзін қамтитын барлық құжаттарды жойып жатырсыз.

Ескерту : Екі сөз операторсыз көрсетілген болса, тұспалды ЖӘНЕ болады. Мысалы: түкті құрт пен түкті ЖӘНЕ құрт екеуі бірдей.

Пайдалану

Кімге

Мысал

ЖӘНЕ

Өзі бөлетін сөздердің немесе фразалардың бәрін қамтитын мазмұнды табады.

тәуекел және мән және VAR үш сөздің бәрін қамтитын мазмұнды табады.

НЕМЕСЕ

Өзі бөлетін сөздердің немесе фразалардың біреуін қамтитын мазмұнды табады.

тәуекел НЕМЕСЕ VAR сөздердің біреуін қамтитын бүкіл мазмұнды табады.

ЕМЕС

Фраза ішінде шартты қамтитын мазмұнды қоспайды.

Атқарушылық жиынтық ЕМЕС «Атқарушылық» фразасын қамтитын бүкіл мазмұнды табады, тек егер мазмұнды да Жиынтық сөзі болмаса.

( )

Қолданылған ретін көрсету үшін сөздерді немесе фразаларды топтайды.

(Тәуекел ЖӘНЕ басқару) НЕМЕСЕ (VAR немесе тәуекелдегі мән)

NEAR(n)

Бір бірінің жанындағы сөздерді табады, мұндағы n қанша сөзден кейін екенін білдіреді. Егер сан көрсетілмесе, әдепкі қашықтық 8 сөз болады.

Орталық Near(5) кеңсеОрталық және бэк кеңсе және Орталық кеңсе мен Орталық, бэк және фронт кеңсе деп табады.

Қойылмалы таңбаларды пайдалану

Қойылмалы таңбалар кілт сөздерді кілт сөздің бір бөлігін қамтитын шарттарды немесе баламалы жазылулары бар шарттарды қамтитындай кеңейтуге көмектеседі.

Пайдалану

Кімге

Мысал

сөздің соңындағы *

Түбірлік сөзді және кез келген қосымша әріптерді қамтитын шарттарды табады.

тәуекел* шарты тәуекел, тәуекелдер, тәуекелген, тәуекелдеу және тәуекелді сөздерін береді

Сүзгілерде және сұрауларда кілт сөздерді қолдануға арналған негізгі ережелер

  • Мазмұн сүзгісінде немесе сұрауында сөздерді, дәйексөз тіркестерін және кілт сөздер мен сипаттарды пайдаланатын терминдер болуы мүмкін. Терминдерді бос орындармен бөліңіз.

  • Ал , ол және бойынша сияқты жиі пайдаланылатын сөздер және бір цифрлық сандар еленбейді.

  • Фразаны тырнақшаға алғанда, іздеу таңдалған ауқымдағы сіз терген дәл фразаны қамтитын мазмұнды қайтарады. Егер тырнақшадағы фраза мен нақты мазмұн арасында қандай да айырмашылық бар болса, мазмұн табылмайды.

  • НЕМЕСЕ және ЖӘНЕ сияқты операторлардың (мысалы, логикалық операторлардың) барлық әріптерін бас әріппен жазу керек.

  • If a property of SharePoint or Exchange content is not listed in the Specify Property dropdown menu, you can search for it with keywords. Enclose a property value in quotation marks to find an exact match, or leave the value unquoted to find partial matches that begin with the letters typed. For example, if you look for filename:"Budget" (with quotation marks), your search will return a file named "Budget.xlsx." A search for filename:budget (without quotation marks) will also return the files "Budget_Current.xlsx" and "Budget_Next.xlsx."

  • Ескерту : Сұрау табу керек терминді қамтуы керек. Шығарып тастау қажет терминдерден ғана құралған сұраулар қате хабарын шығарады.

Ережелерді қолдану мысалдары

Кілт сөздер

Мысал нәтижелері

Орындалатын нұсқау

Атқарушылық және Нұсқама сөздерінің екеуін де құжаттың, беттің, хабардың немесе метадеректердің кез келген жерінде қамтитын кез келген мазмұн.

Орындалатын нұсқау

Құжаттың, беттің немесе хабардың кез келген жерінде «Атқарушылық нұсқама» сөздерінің екеуін де қамтитын кез келген мазмұн.

«Атқарушылық нұсқама» ЖӘНЕ «Атқарушылық жиынтық»

Құжаттың, беттің немесе хабардың кез келген жерінде «Атқарушылық нұсқама» сөздерінің екеуін де қамтитын кез келген мазмұн я болмаса «Атқарушылық жиынтық» сөздерінің екеуін де қамтитын кез келген мазмұн.

файл атауы:қаржы

Файл атауында бюджет сөзі бар кез келген файл, мысалы, 2014 жылдағы бюджет болжамдары.docx, 2015 жылдағы бюджет басымдықтары.pptx, 2014 жылдағы бюджетті жоспарлау.xlsx, 2014 жылдағы бюджетке шолу.xlsx және т.с.с.

файл атауы:2014 қаржысыфайл түрі:xlsx

2014 қаржысөзін қамтитын “2014 қаржыны жоспарлау.xlsx” және “2014 қаржыны қарап шығу.xlsx” сияқты Excel жұмыс парақтары

Сұрау ауқымы

Сұрау деректер жиынтығындағы бүкіл мазмұнға, белгілі бір eDiscovery жинақтарына немесе eDiscovery жинағындағы белгілі бір мазмұнға (мысалы, веб-мазмұнға, ортақ қалтаға немесе пошта жәшігіне) қолданылуы мүмкін. Ауқымды тарылту дұрыс мазмұнды анықтауға көмектесуі мүмкін, әсіресе, деректер жиынтығы үлкен болса және басқа көздердегі немесе eDiscovery жинақтарындағы іздеу нәтижелері тиісті болмаса.

Маңызды : Көздерді таңдау параметрлері таңдалғанда, ашу жинағының бөлігі ретінде қосылған болуы мүмкін барлық сүзгілер қосылмайды.

Сұраудың ауқымын орнату үшін Сұрау ауқымын өзгерту пәрменін таңдаңыз да, Бүкіл деректер жиынтығы мазмұны, Таңдалған eDiscovery жинақтары немесе Таңдалған көздер параметрін таңдаңыз.

Бүкіл деректер жиынтығы мазмұны параметрі кез келген eDiscovery жинағы сүзгілері қолданылған, көздер тізімінен алынған бүкіл мазмұнды қамтиды. Сондай-ақ, сұрау ауқымын орнатқанда, қосымша мазмұн орындарын және пошта жәшіктерін қосуға болады.

Сұрауларды көру және мәселелерді шешу

Сұрауды орындағаннан кейін SharePoint нәтижелерін сұрауға тиістілігі бойынша я болмаса ең ескі немесе ең жаңа күн бойынша көруге болады. Құжатты тақырыбына тінтуірді апару арқылы алдын ала қарауға болады.

Экспортталатын элементтерді тарылту үшін файл кеңейтімі және «Автор» немесе «Тақырып» сияқты сипат бойынша нәтижелерді одан әрі нақтылауға болады. SharePoint сайтына қолданылған нақтылау мәні Exchange нәтижелеріне әсер етпейді және керісінше.

«Қосымша сұрау параметрлері» бетінде сұрау синтаксисін көруге және артық Exchange деректерін азайтуға болады.

Сұрау диалогтық терезесінде Қосымша сұрау параметрлері сілтемесін басыңыз. Exchange және SharePoint үшін негіз болған сұрау синтаксисін, сұрауға қосылған мазмұн көздерін, сұрау үшін кез келген сүзгілерді және кез келген нақтылауларды көре аласыз. Сондай-ақ, артық Exchange деректерін жоюға болады.

eDiscovery туралы қосымша мәлімет

eDiscovery туралы қосымша ақпаратты келесі мақалалардан табуға болады:

Scenario: eDiscovery in SharePoint Server 2013 and Exchange Server 2013

eDiscovery процестерін жоспарлау және басқару

Ұсталған eDiscovery процесс және орын көздеріне мазмұн қосу

Default crawled file name extensions and parsed file types in SharePoint Server 2013

Overview of crawled and managed properties in SharePoint Server 2013

eDiscovery сұрауларын жасау және іске қосу

eDiscovery мазмұнын экспорттау және есептер жасау

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×