Yammer SSO және DSync мүмкіндігінің ескіруіне байланысты қолданыстан шығару жоспары

Yammer құпиясөзді бір рет енгізу арқылы кіру (SSO) және каталог қызметтерін синхрондау (DSync) - Microsoft корпорациясы арқылы алынғанға дейін Yammer тарапынан жасақталған ескірген құралдар. Yammer желісі Office 365 қызметімен тығыз біріктірілгеннен кейін, тұтынушылардың Yammer желісіне арналған бөлек құралдарды зерттеу және қолдау көрсету қажеттіліктерін жоямыз. Оның орнына, тұтынушылар құпиясөзді бір рет енгізу арқылы кіру (федеративті сәйкестік куәлігі арқылы Office 365 кіру рұқсаты) және каталог қызметтерін синхрондау (Azure Active Directory Connect) мүмкіндігін теңшеу үшін таныс Office 365 құралдарын пайдалана алады. Кіруге арналған Office 365 құралын Yammer қолдау тобының байланысуын талап ететін Yammer SSO мүмкіндігімен салыстырған кезде өзіңіз конфигурациялай аласыз.

Бұл мақалада:

Yammer SSO және DSync мүмкіндігінің ескіруіне байланысты қолданыстан шығару кестесі

Yammer SSO және DSync мүмкіндіктері қазіргі таңда ескірген құралдар болып табылады. Ағымдағы уақытта Yammer SSO мүмкіндігін пайдаланатын Yammer желілері Yammer қызметі үшін Office 365 кіру рұқсатын пайдалануға өтуі қажет болады. Yammer DSync мүмкіндігін пайдаланатын желілер Azure Active Directory синхронизациясын пайдалануға өтуі қажет болады.

Мүмкіндіктің ескіруіне қатысты маңызды күндер:

 • 18 қараша, 2015:   Yammer SSO және Yammer DSync құралдарының ескіруі жөніндегі хабарландыру

 • 1 сәуір, 2016:   Yammer желілеріне жаңа конфигурацияларды теңшеуге немесе SSO немесе DSync конфигурацияларына маңызды өзгерістер жасауға рұқсат етілмейді.

 • 1 желтоқсан, 2016:   Yammer SSO және DSync мүмкіндіктері жұмыс істеуді тоқтатады.

2016 жылдың 1 желтоқсанынан кейін, егер ешқандай әрекетті орындамасаңыз, келесі өзгерістер орын алады:

 • Yammer SSO:   Yammer құпиясөзді бір рет енгізу арқылы кіру мүмкіндігі жұмыс істеуді тоқтатады. Желі Office 365 сәйкестік куәлігін (желі Office 365 клиентімен байланыстырылған жағдайда) немесе Yammer сәйкестік куәлігін (пайдаланушы аты және құпиясөз арқылы кіру) пайдалана бастайды.

 • Yammer DSync:   Yammer каталог қызметтерін синхрондау мүмкіндігі жұмыс істеуін тоқтатады. Жергілікті Active Directory қызметіңізге жасалған қосымша өзгерістердің ешқайсысы Yammer қызметінде көрсетілмейді.

Yammer SSO сценарийлері және оларды ауыстыру

Ағымдағы уақытта белгілі сценарийлер немесе әрекеттер үшін Yammer SSO мүмкіндігін пайдаланып жатсаңыз, жұмысты ұқсас функционалдықпен жалғастыру үшін жаңа әдістерге өтуге болады. Келесі кестеде осы сценарийлер мен әрекеттер және сол әрекетті ауыстыру сипаты тізіледі.

Yammer SSO сценарийі

Ауыстыру

Кіру:    Барлық желі пайдаланушылары Active Directory федерациясы қызметтері (ADFS) қызметімен кіру үшін қайта бағытталады. Active Directory федерациясы қызметтері (ADFS) тіркелгі деректері жоқ пайдаланушылар кіре алмайды.

Желіңіздің тек Office 365/Azure Active Directory қызметтеріне кіруге рұқсат беруі үшін Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышын пайдаланыңыз, содан кейін Office 365 федеративті сәйкестік куәлігін конфигурациялаңыз. Office 365 сәйкестік куәлігі және Azure Active Directory қызметі туралы түсінік бөлімін қараңыз.

Кіру:    Желінің тұрақты сілтемесі мен терең сілтемелер пайдаланушылардың Active Directory федерациясы қызметтері (ADFS) провайдерімен түпнұсқалықты тексеруіне әкеледі.

Осы әрекетті сәйкестендіру мақсатында Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышын пайдалану үшін желіңізді теңшеңіз.

Кіру:    Электрондық поштасы пайдаланушылар

Электрондық поштасы жоқ пайдаланушылар Office 365 тіркелгі деректерін пайдаланып, тіркелгі атының орнына өздерінің пайдаланушының негізгі атымен (UPN) кіре алады.

Тіркелу:   Yammer желілеріне тіркелуге әрекеттеніп жатқан пайдаланушылар Active Directory федерациясы қызметтері (ADFS) провайдерімен кіруге қайта бағытталды.

Осы әрекетті сәйкестендіру мақсатында Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышын пайдалану үшін желіңізді теңшеңіз.

Пайдаланушыларды блоктау:    Белгілі бір пайдаланушыларды SSO мүмкіндігі арқылы Yammer қызметіне қатынасудан шектеу үшін, ережелерді Active Directory федерациясы қызметтері (ADFS) деңгейінде конфигурациялауға болады.

 • Пайдаланушы қатынасын шектеу:   Yammer қызметі SharePoint және Exchange сияқты басқа жұмыс жүктемелері үшін бүгін қолдау көрсетілетін бірдей лицензиялау механизмдерін пайдаланып Azure Active Directory деңгейінде әр пайдаланушы үшін лицензиялауды рұқсат етеді. Office 365 әкімшісі ретінде, пайдаланушылардың Yammer қызметіне қатынасуын басқару үшін кез келген пайдаланушы үшін Yammer лицензиясының құсбелгісін пайдалана аласыз.

  Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышы қосылған желілерде лицензиялардың мәжбүрлі түрде сұралатынын ескеріңіз. Office 365 сәйкестік куәлігі мәжбүрлі түрде сұралмайтын желілерде пайдаланушылар электрондық поштасын тексеру, Yammer сәйкестік куәлігін жасау және өздерінің пайдаланушы аты мен құпиясөздерімен кіру арқылы қосыла алады.

 • Пайдаланушыларды сүзгілеу:   Azure Active Directory мүмкіндіктерін жергілікті каталогыңыздан синхрондалатын пайдаланушыларды басқару үшін қолдана аласыз. Келесі тақырып бойынша қосымша ақпарат: Azure AD Connect синхрондау қызметі: Сүзгілеуді конфигурациялау.

Сүзгілеу бүгін қолжетімді. Әр пайдаланушы үшін лицензиялар жақында қолжетімді болады.

Office 365 клиенттеріне қосылмаған желілер:    Желілерді Office 365 клиенттеріне қосуға болады, бірақ Yammer SSO мүмкіндігі Office 365 қызметіне қосылмаған клиенттерде де жұмыс істейді.

Yammer желіңізді Office 365 қызметі арқылы белсендіруіңіз қажет. 2016 жылдың 1 желтоқсанындағы деректерге сәйкес, Office 365 клиентімен байланыстырылмаған желілер тек ескірген Yammer сәйкестік куәлігіне қолдау көрсетеді (электрондық пошта және құпиясөзбен кіру).

Yammer DSync сценарийлері және оларды ауыстыру

Ағымдағы уақытта белгілі сценарийлер немесе әрекеттер үшін Yammer DSync мүмкіндігін пайдаланып жатсаңыз, жұмысты ұқсас функционалдықпен жалғастыру үшін жаңа әдістерге өтуге болады. Келесі кестеде осы сценарийлер мен әрекеттер және сол әрекетті ауыстыру сипаты тізіледі.

Yammer DSync сценарийі

Ауыстыру

Дайындық:    Пайдаланушылар Yammer DSync құралы арқылы Yammer қызметінде жаппай жасалады. Содан кейін әр пайдаланушы бірнеше қадамдық тіркелу процесі арқылы Yammer қызметтеріне тіркеледі.

Пайдаланушылар Azure Active Directory Connect құралы арқылы Office 365 қызметінде жаппай жасалады. Содан кейін әр пайдаланушы бөлек тіркелу процесінсіз Yammer қызметіне қатынасады.

Салыстыру:   Yammer пайдаланушылары электрондық пошта мекенжайлары арқылы Active Directory пайдаланушыларымен салыстырылады, бірақ Yammer желісіне тек негізгі электрондық пошта синхрондалады.

Пайдаланушылар негізгі электрондық пошта, прокси мекенжайлары және пайдаланушының негізгі аты (UPN) сияқты көрсетілген ретпен Office 365 пайдаланушысымен салыстырылады.

Пайдаланушы сипатын синхрондау:    Пайдаланушы сипаты Yammer DSync құралы арқылы синхрондалған жергілікті Active Directory қызметінен Yammer қызметіне өзгереді. Өріс синхрондалуын салыстыру мүмкіндігін конфигурациялауға болады.

Жергілікті Active Directory қызметіндегі пайдаланушы сипаттарының өзгерістері Azure Active Directory Connect құралы арқылы Azure Active Directory қызметінде көрсетіледі. Өріс синхрондалуын салыстыру мүмкіндігін конфигурациялауға болады - қосымша ақпарат мына жерде берілген: Синхрондау ережелеріне өзгерістер енгізу. Azure Active Directory пайдаланушыларындағы барлық негізгі сипаттар Yammer қызметімен синхрондалады.

Жаңа пайдаланушылар үшін бір реттік пайдаланушы сипатын толтыру бүгінде қолжетімді. Пайдаланушы сипатын синхрондау жақында қолжетімді болады.

Пайдаланушы жарамдылық мерзімі:    Пайдаланушылар Active Directory қызметінде тоқтатылған немесе жойылған кезде, Yammer қызметінде де тоқтатылады.

Yammer пайдаланушыларын Office 365 қызметіндегі жарамдылық мерзімі арқылы басқару мүмкіндігі бүгінде қолжетімді. Пайдаланушылар Azure Active Directory қызметінде блокталған кезде Yammer қызметіндегі пайдаланушыларды блоктау мүмкіндігі жуырда қолжетімді болады.

Хабарландырулар:   Yammer қызметінде бірінші рет тіркелгі жасалған кезде, әкімшілерде пайдаланушыларға жіберілетін хабарды жасау мүмкіндігі болады.

Бұл функционалдыққа қолдау көрсетілмейді.

Есептер:    Әкімші бастапқыда синхрондау арқылы жасалмаған желідегі пайдаланушылардың есебін алу үшін желіні басқару бөліміне кіре алады.

Функционалдыққа қолдау көрсетілмейді және ол қажет емес, себебі Office 365 және Azure Active Directory қызметімен біріктіруге жүйеге кіру және синхрондау кіреді, ол Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышы үшін белгіленген жүйенің Office 365 каталогындағы және Yammer лицензиялары бар пайдаланушыларға ғана қатынасуға мүмкіндік береді.

Office 365 қызметіне қосылмаған желілер:   Yammer DSync мүмкіндігі Office 365 қызметіне қосылмаған желілерде жұмыс істейді.

Office 365 қызметімен байланыстырылмаған желілер каталог қызметтерін синхрондау үшін қолдау көрсетпейді.

Yammer және Azure Active Directory синхрондау мүмкіндігіне арналған Office 365 кіру рұқсатын пайдалануға өту әдісі

Yammer SSO және Yammer DSync мүмкіндігін пайдаланудан Yammer және Azure Active Directory синхрондау үшін Office 365 кіру рұқсатын пайдалануға өту үшін осы процесті орындаңыз.

Yammer SSO және Yammer DSync желісін Yammer және Azure Active Directory Connect желісіне арналған Office 365 кіру бағдарламасымен ауыстырудың төрт қадамын көрсететін блок-схема.
 1. Office 365 клиентіңізде Yammer қызметін белсендіріңіз.

  Қосымша ақпарат алу үшін, Yammer қызметін белсендіру нұсқаулығын қараңыз. Office 365 қызметінде Yammer желісімен байланыстырылған домендердің барлығын міндетті түрде тіркеңіз.

 2. Office 365 каталогыңызда компанияңыздағы пайдаланушылардың барлығы қамтылғанына көз жеткізіңіз.

  Azure Active Directory Connect қызметін жергілікті Active Directory қызметімен синхрондау немесе қолмен басқару үшін пайдалануға болады. Azure Active Directory Connect қызметі туралы қосымша ақпарат алу үшін, Azure Active Directory қызметімен жергілікті анықтауларды біріктіру бөлімін қараңыз.

 3. Yammer желісімен байланысты барлық домендеріңіздің Office 365 клиентінде тексерілгеніне көз жеткізіңіз.

  Егер Yammer қызметінде Office 365 қызметінде қамтылмаған домендеріңіз болса, сол домендерді тексеру және Office 365 қызметіне қосу керек. Бұл келесі қадам үшін алғышарттар болып табылады. Yammer желіңіздің бөлігі болып табылатын домендерді көру үшін, Yammer желісіндегі Желі әкімшісі бөліміне және Желілік тасымал бетіне өтіңіз. Желілік тасымалдың бірінші қадамында ағымда Yammer желісімен байланыстырылған домендер тізіледі және қайсысының Office 365 клиентіне әлдеқашан қосылғаны көрсетіледі. Office 365 қызметіне қосымша домендер қосу үшін, Тексеру үшін TXT не MX жазбасын қосу бөлімін қараңыз.

 4. Azure Active Directory Connect, Office 365 және Active Directory федерациясы қызметтері (ADFS) қызметтерінің конфигурациясын қарап шығыңыз және оның қажеттіліктеріңізге сәйкестілігін қамтамасыз етіңіз.

  Параметрлерді қажетінше өзгерту үшін, Azure Active Directory Connect құралын пайдаланыңыз. Azure Active Directory Connect қызметіне арналған кіру параметрлері туралы қосымша ақпарат алу үшін, Azure AD Connect қызметінің реттелетін орнатымы бөлімін қараңыз.

 5. Аутентификация және басқару үшін Yammer желіңізді Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышына ауыстырыңыз.

  SSO мүмкіндігінен Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышына ауыстыру үшін қолдау көрсету орталығына қоңырау шалу қажет емес; Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету қосқышы кез келген SSO конфигурациясын қайта жазады.

Қосымша ақпарат

Office 365 сәйкестік куәлігі және Azure Active Directory қызметі туралы түсінік

Yammer пайдаланушыларын Office 365 қызметіндегі жарамдылық мерзімі арқылы басқару

Yammer пайдаланушылары үшін Office 365 сәйкестік куәлігін қамтамасыз ету

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×