XML элементтерін салыстыру немесе салыстырмау

Excel бағдарламасының және XML қызметінің XML файлдарын импорттау және экспорттау арқылы қалай бірге жұмыс істейтінін біліп алдыңыз. XML файлын импорттап экспорттау кезінде қанағаттанарлық нәтижелер алу үшін XML элементтерін ұяшықтарға көрсететін XML салыстыруды жасап алу керек. XML қызметін Excel бағдарламасымен бірге қалай пайдалану керектігі туралы қосымша ақпарат алу үшін Excel бағдарламасындағы XML файлына шолу бөлімін қараңыз.

XML схемасы мен XML деректер файлдарын орналастыру

Файлдарды басқа деректер қорынан немесе бағдарламадан алу

Мәтін файлын өзгерту

Файлдар үлгісін пайдалану

XML картасын жасау

XML элементтерін салыстыру

XML элементтерін салыстырмау

XML схемасы мен XML деректер файлдарын орналастыру

Іске қосу үшін сізге XML схемасы мен XML деректері қажет. XML схемасы мен XML деректер алудың бірнеше жолдары бар.

Файлдарды басқа деректер қорынан немесе бағдарламадан алу

Сізде басқа деректер қорында немесе бағдарламада жасалған XML сұлбасы және XML деректер (.xml) файлдары бар болуы мүмкін. Мысалы, маңызды коммерциялық тіркеме деректерді XML файл пішіміне экспорттауы мүмкін, коммерциялық веб-сайт немесе веб-қызмет XML файлына қолдау көрсетуі мүмкін немесе АТ бөлімі көмегімен дамытылған өзгертілетін бағдарлама XML файлын жасай алуы мүмкін.

Мәтін файлын өзгерту

Егер сізде пайдалануға қажетті мәтін файлы бар болса, мәтін файлын XML файлына өзгерте аласыз және содан кейін оны Excel бағдарламасында салыстыра аласыз. Мысалы, мәтін файлын XML файлына өзгерту үшін Access және Excel бағдарламаларын пайдалана аласыз:

 1. Access бағдарламасын іске қосыңыз.

 2. Өзгерткіңіз келетін мәтін файлына сілтемесі бар кесте жасап алыңыз.

 3. Деректерді сілтемесі бар кестеден XML деректер файлына және XML схема файлына экспорттаңыз.

 4. Access бағдарламасынан шығыңыз.

 5. Excel бағдарламасын іске қосыңыз.

 6. Access бағдарламасынан экспорттаған XSD файлына негізделген XML салыстыруын жасап алыңыз. Егер Бірнеше түбірлер диалогтық терезесі пайда болса, XML кестесін жасау үшін деректер түбірін таңдағаныңызға сенімді болыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін XML салыстыруын жасау бөлімін қараңыз.

 7. Деректер түбірі элементін салыстыру көмегімен XML кестесін жасап алыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін XML элементтерін салыстыру бөлімін қараңыз.

 8. Access бағдарламасынан экспорттаған XML файлын импорттап алыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін XML деректерін импорттау бөлімін қараңыз.

Файлдар үлгісін пайдалану

Егер сізде XML файлдарына кірудің ыңғайлы жолы болмаса, келесі XML файлдарының үлгісі XML карталарын сынап көру үшін пайдалануға болатын негізгі XML элементтерін және құрылымдарын қамтиды.

XML деректерінің үлгісі (Expenses.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

XML схемасының үлгісі (Expenses.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

Үлгілерді файлдар ретінде сақтау жолы

 1. Microsoft Notepad бағдарламасын іске қосыңыз.

 2. Үлгі мәтінін бөлектеп, оны көшіріп, Notepad бағдарламасына қойыңыз.

 3. Файлды қалаған атауымен және кеңейтімімен сақтап қойыңыз.

 4. Notepad бағдарламасынан шығыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

XML картасын жасау

XML схемасын жұмыс кітабына қосу көмегімен XML картасын жасап аласыз. Бұл схема XML схема файлынан (.xsd) көшіріле алады немесе Excel бағдарламасы оны XML деректер файлынан (.xsd) шығарып алуға әрекет жасай алады.

 1. XML тобындағы Көз түймешігін Әзірлеуші қойындысынан басу арқылы жұмысқа кірісе аласыз.

  XML деректерін жаңарту

  Әзірлеуші қойындысын көрмесеңіз, оны көрсету үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

  • Excel 2013 және Excel 2010 бағдарламаларында:

   1. Файл > Параметрлер түймешіктерін басыңыз.

   2. Сол жақтағы аймақта орналасқан Таспаны реттеу санатын басыңыз.

   3. Негізгі қойындылар параметрінің астындағы Әзірлеуші ұяшығын тексеріп, OK түймешігін басыңыз.

  • Excel 2007 бағдарламасында:

  • Microsoft Office түймешігін басып, Excel параметрлері тармағын басыңыз.

  • Сол жақтағы аймақта орналасқан Танымал санатын басыңыз.

  • Excel бағдарламасында жұмыс істеуге арналған алғашқы параметрлер астындағы Таспада Әзірлеуші қойындысын көрсету ұяшығын тексеріңіз, содан кейін OK түймешігін басыңыз.

   XML деректер көзі тапсырмалар аймағы пайда болады.

 2. XML карталары және содан кейін Қосу түймешігін басыңыз.

 3. Келесінің ішінен іздеу тізімінен ашқыңыз келетін файлы бар енгізбені, қалтаны немесе интернет орнын басыңыз.

 4. Файлды таңдаңыз, содан кейін Ашу түймешігін басыңыз. Егер ашылса:

  • XML схема файлы, XML қызметі XML схемасына негізделген XML салыстыруын жасайды. Егер Бірнеше түбірлер диалогтық терезесі пайда болса, XML схема файлында анықталған түбір түйіндерінің біреуін таңдап алыңыз.

  • XML деректер файлы, Excel бағдарламасы XML схемасын XML деректерінен шығарып алуға тырысады және содан кейін XML картасын жасайды.

 5. ОК түймешігін басыңыз.

  XML картасы XML деректер көзі тапсырмалар аймағында көрсетіледі.

Сұрақ: XML картасын жұмыс кітабыма қашан қоса аламын, хабардың айтуы бойынша XML схемасы менің жұмыс кітабыма қосыла алмайды.

Excel бағдарламасы қолдамайтын XML схемасы құрылымының бірнеше түрлері бар. Келесі тізімде Excel бағдарламасына импорттала алмайтын XML схемасының құрылымдары берілген:

<any>    Бұл элемент схемада берілмеген элементтерді кірістіруге мүмкіндік береді.

<anyAttribute>    Бұл элемент схемада берілмеген атрибуттарды кірістіруге мүмкіндік береді.

Рекурсивті құрылымдар    Рекурсивті құрылымның кең таралған мысалы ретінде бірдей XML элементтері бірнеше деңгейлерге ұяланған жердегі қызметкерлер мен басқарушылардың иерархиясын ала аламыз. Excel бағдарламасы бір деңгейден артық тереңдіктегі рекурсивті құрылымдарды қолдай алмайды.

Жинақтау элементтері    Бұл элементтер схемада берілуі керек, бірақ элементтер ретінде ешқашан да пайдаланылмаған. Жинақтау элементтері орнын басқан басқа элементтерге тәуелді.

Орнын басатын топтар    Басқа элемент қайда болса да, бұл топтар элементтің орнын ауыстыруға мүмкіндік береді. Элемент <substitutionGroup> атрибуты көмегімен басқа элементтің орнын басу тобының мүшесі екенін көрсетеді.

Аралас мазмұн    Бұл мазмұн күрделі түр анықтамасындағы аралас="шындықты" пайдалану көмегімен берілді. Excel бағдарламасы күрделі түрдің қарапайым мазмұнына қолдау көрсете алмайды, бірақ сол күрделі түрде анықталған қосымша тегтер мен атрибуттарға қолдау көрсете алады.

Беттің жоғарғы жағы

XML элементтерін салыстыру

XML элементтерін жеке салыстырылған ұяшықтарымен және XML кестелерінде қайталанатын ұяшықтарымен салыстырасыз, осылайша ұяшық пен XML схемасындағы XML деректер элементі арасында қатынас жасай аласыз.

 1. Әзірлеуші қойындысындағы XML тобында орналасқан деректер көзі түймешігін басыңыз.

XML деректерін жаңарту

Әзірлеуші қойындысын көрмесеңіз, оны көрсету үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

 • Excel 2013 және Excel 2010 бағдарламаларында:

  1. Файл > Параметрлер түймешіктерін басыңыз.

  2. Сол жақтағы аймақта орналасқан Таспаны реттеу санатын басыңыз.

  3. Негізгі қойындылар параметрінің астындағы Әзірлеуші ұяшығын тексеріп, OK түймешігін басыңыз.

 • Excel 2007 бағдарламасында:

  1. Microsoft Office түймешігін басып, Excel параметрлері тармағын басыңыз.

  2. Сол жақтағы аймақта орналасқан Танымал санатын басыңыз.

  3. Excel бағдарламасында жұмыс істеуге арналған алғашқы параметрлер астындағы Таспада Әзірлеуші қойындысын көрсету ұяшығын тексеріңіз, содан кейін OK түймешігін басыңыз.

XML деректер көзі тапсырмалар аймағы пайда болады.

 1. Жұмыс парағында бір немесе бірнеше элементтерді салыстыру үшін XML деректер көзі тапсырмалар аймағынан элементтер таңдап алыңыз. Байланысты емес элементтерді таңдау үшін бір элементті басыңыз және содан кейін CTRL пернесін басып тұрып салыстырғыңыз келетін әрбір элементті басыңыз.

 2. Элементтерді салыстыру үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

  1. Қажетті элементтерді тінтуірдің оң жағымен басыңыз және содан кейін мәтінмәндік мәзірдегі Элементті салыстыру түймешігін басыңыз.

  2. XML элементтерін салыстыру диалогтық терезесінен ұяшықты таңдаңыз және содан кейін OK түймешігін басыңыз.

   Кеңес : Сондай-ақ, сіз қажетті элементтерді жұмыс парағы орналасуының қалаған жеріне сүйреп апара аласыз.

   Элементтің салыстырылғанын көрсету үшін әрбір элемент қалың жазылған түрде XML деректер көзі тапсырмалар аймағында пайда болады.

 1. Белгілер мен баған тақырыптарын қалай басқарғыңыз келетініңізді шешіп алыңыз:

  • Жалғыз салыстырылған ұяшық жасау үшін қайталанбайтын XML элементін жұмыс парағына сүйреп апарған кезде үш пәрмені бар смарт-тег көрсетіледі, оны тақырыптың немесе белгінің орналасуын бақылау үшін пайдалана аласыз:

   Менің деректерімнің тақырыбы бар    XML элементінің тақырыбынан бас тарту үшін осы параметрді басыңыз, өйткені ұяшықтың тақырыбы бар (деректердің сол жағында немесе үстіңгі жағында).

   XML тақырыбын сол жаққа қарай орналастыру    XML элементінің тақырыбын ұяшық белгісі ретінде пайдалану үшін осы параметрді басыңыз (деректердің сол жағына қарай).

   XML тақырыбын жоғары жаққа орналастыру    XML элементінің тақырыбын ұяшық тақырыбы ретінде пайдалану үшін осы параметрді басыңыз (деректердің үстіңгі жағына қарай).

  • XML кестесінде қайталанатын ұяшықтарды жасау үшін жұмыс парағына қайталанатын XML элементін сүйреп апарған кезде XML элементінің атаулары кесте үшін автоматты түрде баған тақырыптары ретінде пайдаланылады. Алайда, баған тақырып ұяшықтарын өңдеу арқылы баған тақырыптарын кез келген қажетті тақырыптарға өзгерте аласыз.

   XML кесте әрекетін әрі қарай бақылап отыру үшін XML деректер көзі тапсырмалар аймағындағы Параметрлер түймешігін басыңыз:

   Салыстыру кезінде элементтерді автоматты түрде біріктіру    Осы құсбелгі таңдалғанда, XML кестесіне іргелес жатқан ұяшыққа элементті сүйреп апарған кезде XML кестелері автоматты түрде жайылады.

   Деректерімнің тақырыптары бар    Осы құсбелгі таңдалғанда, қайталанатын элементтерді жұмыс парағында салыстырған кезде бар деректер баған тақырыптары ретінде пайдаланыла алады.

Сұрақ: Барлық XML пәрмендері қол жетімді емес және XML элементтерін кез келген ұяшықтарда салыстыра алмаймын.

Жұмыс кітабының ортақ пайдаланылатынын тексеріңіз. (Қарап шығу қойындысындағы Өзгертулер тобынан Жұмыс кітабын ортақ пайдалану түймешігін басыңыз.)

Ортақ пайдаланылатын жұмыс кітабын жасап болған соң енді XML элементтерін кез келген ұяшықтарда салыстыра алмайсыз. Егер XML элементтерін ортақ пайдаланғыңыз келетін жұмыс кітабында салыстырғыңыз келсе, онда XML элементтерін қалаған ұяшықтарда салыстыру қажет, XML деректерін импорттауыңыз қажет, барлық XML карталарын жоюыңыз керек және содан кейін ортақ пайдаланылатын жұмыс кітабын жасауыңыз керек.

Сұрақ: XML кестесін басқа жұмыс кітабына көшіре алмаймын.

ХML кестесінде (деректерді қамтитын) деректер құрылымын анықтайтын байланысты XML салыстыруы бар. Бұл XML салыстыруы жұмыс кітабында сақталады. Алайда, XML кестесін жаңа жұмыс кітабына көшірген кезде XML салыстыруы автоматты түрде енгізілмейді. Сондықтан XML кестесін жасаудың орнына, бірдей деректерді қамтитын Excel кестесі жасалады. Егер сізге XML кестесі сияқты жаңа кесте құру қажет болса, онда келесі әрекеттерді орындаңыз:

 1. Түпнұсқа XML салыстыруын жасау үшін пайдаланған .xml немесе .xsd файлын қолдану арқылы XML салыстыруын жаңа жұмыс кітабына қосыңыз.

  Ескерту : Егер XML салыстыруларын басқа жұмыс кітаптарына қосқыңыз келсе, онда осы файлдарды сақтауыңыз керек.

 2. Кестені XML кестесінде жасау үшін XML элементтерін кестеде салыстырыңыз.

Сұрақ: Қайталанатын элементті біріккен ұяшықта салыстырған кезде, Excel ұяшықты біріктірмейді.

Сіз қайталанбайтын элементтерді біріккен ұяшықта салыстырғанымен, қайталанатын элементті біріккен ұяшықта салыстыра алмайсыз. Егер қайталанатын элементті — немесе қайталанатын элементті қамтитын элементті — біріккен ұяшықта салыстыруға әрекет жасап жатсаңыз, ұяшық бірікпейді және элемент көрсеткіш орналасқан жердегі ұяшықта салыстырылады. Бұл күтілген жағдай, өйткені қайталанатын элементтер тек бірікпейтін ұяшықтармен жұмыс істеуге арналған.

Беттің жоғарғы жағы

XML элементтерін салыстырмау

Неге салыстырылатын ұяшықтағы немесе XML кестесіндегі XML элементтерін салыстырмайсыз? Мүмкін оларды пайдаланбауға шешім қабылдаған шығарсыз немесе XML деректерін импорттаған кезде ұяшық мазмұндарын қайта жазылып шыққанын қаламайтын шығарсыз. Мысалы, егер XML элементі ағымда формулаларды қамтитын жалғыз салыстырылатын ұяшықта немесе қайталанатын ұяшықтарда салыстырылатын болса және сіз XML деректерін импорттаған кезде формуланы қайта жазғыңыз келмесе, XML элементін салыстыруды қаламайтын шығарсыз. XML деректерін импорттап болған соң, формулаларды қамтитын ұяшықтарда XML элементін қайта салыстыра аласыз, осылайша формулалардың нәтижелерін XML деректер файлына экспорттай аласыз.

 1. Әзірлеуші қойындысындағы XML тобында орналасқан деректер көзі түймешігін басыңыз.

XML деректерін жаңарту

Әзірлеуші қойындысын көрмесеңіз, оны көрсету үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

 • Excel 2013 және Excel 2010 бағдарламаларында:

  1. Файл > Параметрлер түймешіктерін басыңыз.

  2. Сол жақтағы аймақта орналасқан Таспаны реттеу санатын басыңыз.

  3. Негізгі қойындылар параметрінің астындағы Әзірлеуші ұяшығын тексеріп, OK түймешігін басыңыз.

 • Excel 2007 бағдарламасында:

  1. Microsoft Office түймешігін басып, Excel параметрлері тармағын басыңыз.

  2. Сол жақтағы аймақта орналасқан Танымал санатын басыңыз.

  3. Excel бағдарламасында жұмыс істеуге арналған алғашқы параметрлер астындағы Таспада Әзірлеуші қойындысын көрсету ұяшығын тексеріңіз, содан кейін OK түймешігін басыңыз.

XML деректер көзі тапсырмалар аймағы пайда болады.

 1. Элемент атауын тінтуірдің оң жағымен басыңыз және содан кейін Элементті жою түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×