Word Web App бағдарламасында пайдаланылатын OpenDocument Text (.odt) пішімі және Word (.docx) пішімі арасындағы айырмашылықтар

Құжатты Word Online бағдарламасында өңдеген кезде, құжаттың кейбір мазмұны көрсетілмейді, бірақ ол құжатта қалады, мысалы, беттің шеттері. Файлды Word Online бағдарламасы арқылы OpenDocument Text (.odt) пішімінде өңдеп, оны Word 2010 бағдарламасында қайта ашқан кезде, сізге бастапқы нұсқа мен өңделген нұсқа арасындаға кейбір пішімдеу айырмашылықтарын байқауыңыз мүмкін. Осылайша, OpenDocument файлын Word Online бағдарламасында ашқанда да пішімдеу айырмашылықтарын көруіңіз мүмкін. Бұл файл пішімі қолдау көрсететін әр түрлі мүмкіндіктерге байланысты болып табылады.

Ескерту : Екі файл пішімдерімен жұмыс істегенде байқалатын айырмашылықтар негізінен пішімдеу айырмашылықтарынан туындайды. Деректер мен мазмұн түрлендіріледі, бірақ деректер мен мазмұнды пішімдеу және олармен өзара жұмыс істеу жолы пішімдер арасында басқаша болуы мүмкін.

Құжатты OpenDocument Text пішімінде өңдеген кезде қандай жағдай орын алады?

Төмендегі кесте Word Online мүмкіндіктерінің қайсысын OpenDocument (.odt) пішімінің толық және жартылай қолдайтыны көрсетіледі.

  • Қолдау көрсетіледі   Word Online және OpenDocument Text пішімінің екеуінде де бұл мүмкіндікке қолдау көрсетіледі. Мазмұн, пішімдеу және пайдалану мүмкіндігі жоғалмайды.

  • Жартылай қолдау көрсетіледі.   Word Online және OpenDocument Text пішімдерінің екеуінде де бұл мүмкіндікке қолдау көрсетіледі, алайда, пішімделуі мен пайдалану мүмкіндігі өзгеше болуы мүмкін. Ешқандай мәтін немесе деректер жоғалмайды, бірақ пішімделу тәсілі және мәтін не сызбалық нысанмен жұмыс істеу әдісі басқаша болуы ықтимал.

OpenDocument пішімінде толық, жартылау қолдау көрсетілетін немесе қолдау көрсетілмейтін сызба мүмкіндіктері туралы ақпарат алу үшін, осы мақаланың соңындағы Сызба элементтерінің кестесі тақырыбын қараңыз.

Аймақ

Ішкі аймақ

Қолдау деңгейі

Комментарийлер

Әрекеттестік

Біріктіру

Қолдау көрсетіледі

Егер құжат басқа ODF бағдарламасында өңделген болса, деректер көзіне байланысты қайта орнату керек.

Мазмұн

Айқас сілтемелер

Қолдау көрсетіледі

Мазмұн

Өрнек өңдегіш

Қолдау көрсетіледі

Мазмұн

Өрнектер

Қолдау көрсетіледі

Мазмұн

Түсіндірмелер

Қолданылады

Өзгертпелі бөлгіштер қолданылмайды.

Мазмұн

Жоғарғы колонтитул-Төменгі колонтитул

Қолдау көрсетіледі

Мазмұн

Индекс

Қолдау көрсетіледі

Бірнеше баған көрсеткішіне қолдау көрсетілмейді.

Мазмұн

Үзілім кірістіру

Жартылай қолданылады

Үздіксіз бөлім үзілімдері үстіңгі/төменгі шеттер, жоғарғы колонтитулдар/төменгі колонтитулдар, жиектер және жол нөмірлері сияқты кейбір сипаттарын жоғалтуы мүмкін.

Мазмұн

Office Art

Қолданылады

Мәліметтер алу үшін Сызбалық элементтер кестесін қараңыз.

Мазмұн

Бет нөмірлеу

Қолдау көрсетіледі

Мазмұн

Суреттер

Қолданылады

OpenOffice бағдарламасында жасалған құжаттағы суреттер көрсетілмейді.

Мазмұн

Кестелер

Жартылай қолданылады

Бағандар саны 64-тен көп кестелерге қолдау көрсетілмейді.

Мазмұн

Мәтін ұялары

Жартылай қолданылады

Мәтін ұялары қойылмайды.

Мазмұн

Мазмұны

Жартылай қолданылады

Мазмұн SEQ өрісімен белгіленген элементтерді жоғалтады.

Өңдеу

Автоауыстырғыш

Қолдау көрсетіледі

Өңдеу

Қиып алу-Көшіру-Қою

Қолдау көрсетіледі

Өңдеу

Апарып тастау

Қолдау көрсетіледі

Өңдеу

Хатқалталар мен жапсырмалар

Қолдау көрсетіледі

Өңдеу

Бөлектелген элемент

Қолдау көрсетіледі

Өңдеу

Болдырмау-Қайтару-Қайталау

Қолдау көрсетіледі

Файл амалдары

WSS біріктіруі

Қолдау көрсетіледі

Пішімдеу

Жиектер және көлеңкелеу

Қолдау көрсетіледі

Көлеңкелеудегі үлгілерге қолдау көрсетілмейді.

Сурет жиегі мәнерлері қолдау көрсетілмейді. Олар тұтас сызыққа түрлендіріледі.

Пішімдеу

Таңбалауыштар мен нөмірлеу

Қолдау көрсетіледі

Нөмір/таңбалауыш және мәтін арасындағы аралық кішкене өзгеше болуы мүмкін.

Тізім элементтері арасындағы аралық құжаттың жол аралығына сәйкес арттырылған.

.odt файлы Word Online ішінде ашылғанда OpenOffice бағдарламасындағы әдепкі таңбалауыштардың сыртқы көрінісі өзгереді.

Пішімдеу

Өрнекәріптер

Қолданылады

Жақтау араларының кейбір аймақтарындағы бетбелгілер қолданылмайды.

Пішімдеу

Бөлектеу

Қолдау көрсетіледі

Құжатты сақтағанда бөлектеу таңбалық өң түсіне түрлендіріледі.

Пішімдеу

Көлденең сызықтар

Қолдау көрсетіледі

Пішімдеу

Параграф

Қолдау көрсетіледі

Пішімдеу

Пішімдеуді көрсету

Қолдау көрсетіледі

Пішімдеу

Мәнерлер

Қолданылады

Құжатты .odt пішімінде сақтағаннан кейін мәнерлер санында арту болады және ODF бағдарламасындағы барлық пішімдеу мәнерге негізделеді.

Пішімдеу

Қадамды шегіністер

Қолданылады

Позициялық қадамды шегіністер қолданылмайды.

Пішімдеу

Мәтін бағандары

Қолданылады

Бөліммен байланысты кейбір сипаттар жоғалуы мүмкін, мысалы, жоғарғы/төменгі жақтау аралары, жоғарғы/төменгі колонтитулдар, жиектер немесе жолдарды нөмірлеу.

Пішімдеу

Мәтін бағдары

Жартылай қолданылады

Төмендегі мәтін бағдарының пішімдеріне қолдау көрсетіледі:

осжт: оңнан солға, жоғарыдан төменге

сожт: солдан оңға, жоғарыдан төменге

жтос: жоғарыдан төменге; оңнан солға

Кесте ұяшығындағы мәтін бағдарына қолдау көрсетілмейді.

Пішімдеу

Орналастыру

Жартылай қолданылады

Мәтін ұяларының, жақтаулар мен пішіндердің орны пайдаланылған бетбелгі түріне байланысты өзгеруі мүмкін.

Инфрақұрылым

Бетбелгілер

Қолдау көрсетіледі

Инфрақұрылым

Өрістер

Жартылай қолданылады

Қолдау көрсетілмейтін өрістер кәдімгі мәтінге түрлендіріледі.

Қолдау көрсетілмейтін өрістер әрі қарай өрістер ретінде сақталады.

SEQ өрістеріне қолдау көрсетілмейді және мазмұн мен тақырыптардың күйіне әсер етеді.

Инфрақұрылым

Гиперсілтемелер

Қолданылады

OpenOffice бағдарламасының құжаттарында қолданылған гиперсілтеме мәнері болмайды, бірақ жұмыс істейді.

Инфрақұрылым

OLE

Жартылай қолданылады

OpenOffice бағдарламасының құжатына ендірілген нысандар көрсетілмейді. Кескін түрі қолданылмайды, ал сілтемеге қатысты болады.

Стандартты

IME

Қолдау көрсетіледі

Халықаралық

Бір сызықтағы екі жол

Қолдау көрсетіледі

Басып шығару

Қолдау көрсетіледі

Емлені тексеру

Тілді автоматты түрде табу

Қолдау көрсетіледі

Емлені тексеру

Тіл сипаттары

Қолдау көрсетіледі

Емлені тексеру

Емле

Қолдау көрсетіледі

«Емлені немесе грамматиканы тексермеу» деп белгіленген мәтін аумағы ол сипатты жоғалтады. Енді ол мәтіннің емлесі мен грамматикасы тексеріледі.

Сызбалар мүмкіндіктері

Төмендегі кесте сызбалардың қайсысын OpenDocument (.odt) пішімінің толық және жартылай қолдайтыны көрсетіледі.

  • Қолдау көрсетіледі   Word Online және OpenDocument пішімі осы мүмкіндікке қолдау көрсетеді. Осы мүмкіндікті пайдаланып сызбалар пішімдердің кез келгенінде жалпылама бірдей пайда болады және жұмыс істейді.

  • Жартылай қолдау көрсетіледі.   Word Online және OpenDocument пішімдерінің екеуінде де бұл мүмкіндікке қолдау көрсетіледі, алайда, пішімделуі және осы сызбалармен жұмыс істеу әдісі өзгеше болуы мүмкін. Пішімдер арасында жалпы ешқандай деректер жоғалмайды, бірақ пішімдеу мен осы сызбалармен жұмыс істеу жолы басқаша болуы мүмкін.

Негізгі пішіндер

Қолдау деңгейі

Комментарийлер

Пішіндер

Қолдау көрсетіледі

Мәтін ұялары

Қолдау көрсетіледі

Word 2010 бағдарламасында жартылай қолдау көрсетілетін мәтін ұяларындағы нысандардан басқа элементтерге қолдау көрсетіледі. Мәтін ұясының ішіндегі SmartArt графикалық элементтеріне, пішіндеріне немесе мәтін ұяларына қолдау көрсетілмейді және файлды ашқанда олар жоғалады.

WordArt

Қолдау көрсетіледі

Үш өлшемді пішіндер параметрлері

Қолдау көрсетіледі

Суреттер

Қолданылады

ODF пішімімен қолданылмайтын кірістіру және қосылым параметрлерінен өзгелерге қолданылады.

Диаграммалардағы нысандар

Қолдау көрсетіледі

Диаграмма мен нысандарды қамтитын топқа түрлендіріледі. Word 2010 бағдарламасы диаграммасы бар топқа қолдау көрсете алмайды, сондықтан Word 2010 бағдарламасында ашылғанда, нысандар топтан таратылады.

Қолжазбалы аңғартпа мәтін

Қолдау көрсетіледі

Қолжазбалы аңғартпа мәтіні кеңейтілген метафайл (EMF) кескініне түрлендіріледі.

Нысандар тобы

Жартылай қолданылады

Word 2010 бағдарламасында кейбір нысандарды топтау мүмкін емес, сондықтан, OpenDocument файлын ашқанда, кейбір нысандар топтан таратылады. Ол диаграмма арқылы топтастырылған кез келген элемент, кескін арқылы топтастырылған сурет, мәтін ұясы немесе OLE нысанын қамтиды.

Нысанның көрінуі

Жартылай қолданылады

Файлды сақтап, оны Word 2010 бағдарламасында қайтадан ашқаннан кейін, көрінбейтін нысандар көрінетін болады.

Нысан жиектері

Қолданылады

Жиек мәнерлерінің барлығы қолданылмайды. Қолданылмайтын жиек мәнерлері әдепкі жиек мәнері ретінде сақталады (қара, тұтас сызық).

Нысан бояулары

Қолданылады

Екіден көп тоқтатуы бар алғашқы екеуінен кейін барлық тоқтауларын жоғалтатын градиент бояуларынан басқаларды қолдайды.

Сызық пішімдеуі

Қолданылады

Сызықтардың барлығы және сызық соңы мәнерлері ODF қондырмасында қолданылмайды. Қолданылмайтын мәнерлер әдепкі ретінде сақталады, қара тұтас сызық пен ашық көрсеткі түрі де сәйкесінше сақталады.

Сурет түсін өзгерту

Жартылай қолданылады

Кейбір суреттердің түсін өзгертуінің ODF қондырмасында қара және ақ сияқты баламасы болады. Басқа сурет түсін өзгертуде балама болмай, тегістеледі. Сурет бірдей көрінеді, бірақ түсін өзгерту одан әрі өзгермейді немесе жойылмайды.

Сурет мәнерлері

Жартылай қолданылады

Жиектер жартылай қолданылады, бірақ бірдей көрінбеуі мүмкін.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×