Word Starter бағдарламасына кіріспе

Microsoft Word Starter 2010 мәтінді өңдеу бағдарламасы хаттар жазу, түйіндемені жаңарту және жаршыларды жасау сияқты күнделікті тапсырмаларды жасауға арналған. Word Starter – Microsoft Office Starter 2010 бағдарламасының бөлігі және компьютерге алдын ала орнатылып беріледі.

Word Starter 2010 бағдарламасы сыртқы көрінісі бойынша Microsoft Word 2010 бағдарламасына өте ұқсас, бірақ ол Word бағдарламасының толық нұсқасының кеңейтілген мүмкіндіктерін қолдамайды. Қосымша мүмкіндіктер қажет болса, бірден Word Starter 2010 бағдарламасынан Word 2010 нұсқасына жаңарта аласыз. Таспаның Басты қойындысындағы Сатып алу түймешігін басыңыз.

Не істегіңіз келеді?

Word Starter бағдарламасын ашу және онымен танысу

Жаңа құжат жасау

Құжатты сақтау

Мәтін теру және пішімдеу

Бет жақтау араларын реттеу

Сурет немесе графика кірістіру

Компьютерде сақталған суретті кірістіру

Клипарт кірістіру

Кесте кірістіру

Емлені тексеру

Басып шығару

Деректерді электрондық поштамен немесе Интернет арқылы ортақ пайдалану

Қосымша анықтама алу

Word Starter бағдарламасын ашу және онымен танысу

Word Starter бағдарламасын Windows «Бастау» түймешігімен ашыңыз.

 1. Бастау түймешігін басыңыз Бастау түймешігі . Word Starter бағдарламасы берілген бағдарламалар тізімінде болмаса, Барлық бағдарламалар, кейін Microsoft Office Starter түймешігін басыңыз.

 2. Microsoft Word Starter 2010 түймешігін басыңыз.

  Word Starter іске қосу экраны пайда болып, бос құжат көрсетіледі.

Word Starter

Файл қойындысын бассаңыз, файлдарды ашуға және сақтауға, ағымдағы құжат туралы ақпаратты алуға, оны басып шығару немесе оның көшірмесін электрондық поштаға жіберу сияқты құжаттың мазмұнына ешқашан байланысты болмаған басқа тапсырмаларды орындауға болатын құжаттың Backstage көрінісі ашылады.

Таспадағы әрбір қойынды тапсырма бойынша топталған пәрмендерді көрсетеді. Мәтінді теру және пішімдеу кезінде Басты қойындысында көп уақытыңызды жұмсауыңыз мүмкін. Құжатқа кестелерді, клипартты, суреттерді немесе басқа графиканы қосу үшін Кірістіру қойындысын пайдаланыңыз. Жақтау аралары мен орналасуды, әсіресе, басып шығаруға реттеу үшін Бет орналасуы қойындысын пайдаланыңыз. Хатқалталар мен жапсырмаларды жасау үшін жаппай хабар жіберулерді жинау (пошта біріктіру) үшін Хабар жіберулер қойындысын пайдаланыңыз.

Құжаттың кәсіби көрінісін жасау бойынша жақсы бастама алу үшін Word Starter терезесінің шетіндегі тақтаға анықтама сілтемелері және үлгілер мен клипарттың таңбашалары кіреді. Сондай-ақ, тақта жарнамалар мен Office жүйесінің толық мүмкіндік шығарылымын сатып алу сілтемесін көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Жаңа құжат жасау

Құжатты Microsoft Word Starter 2010 бағдарламасында жасаған кезде, көмекшіден бастауға немесе кейбір жұмыстар жасалған үлгіден бастауға болады.

 1. Файл мәзірін басып, Жаңа түймешігін басыңыз.

  Жаңа

 2. Бос қағаз бетінің эквивалентінен бастау қажет болса, Бос құжат түймешігін екі рет басыңыз.

  Бос құжат

  Құжаттың белгілі бір түрінде жақсы бастама қажет болса, Office.com бағдарламасынан қолжетімді үлгілердің біреуін таңдаңыз.

  Үлгілер

 3. Word Starter бағдарламасы мазмұнды қосуға дайын бос құжатты немесе үлгіні ашады.

Беттің жоғарғы жағы

Құжатты сақтау

Жұмысты тоқтатқанда немесе шыққанда құжатты сақтау қажет не болмаса жұмысыңызды жоғалтасыз. Құжатты сақтаған кезде, құжат компьютерге файл ретінде сақталады және оны кейін өзгерту үшін ашуға және басып шығаруға болады.

 1. Жылдам кіру құралдар тақтасындағы Сақтау Сақтау түймешігі түймешігін басыңыз.

  (Пернелер тіркесімі: CTRL+S пернелерін басыңыз.)

  Осы құжат файл ретінде бұрын сақталған болса, енгізілген барлық өзгерістер құжатқа дереу сақталады, ал сіз жұмысыңызды жалғастыра аласыз.

 2. Бұл бұрын сақталмаған жаңа құжат болса, оның атауын енгізіңіз.

 3. Сақтау түймешігін басыңыз.

Құжаттарға ат қою және оларды сақтау туралы қосымша ақпарат алу үшін келесі бөлімді қараңыз: Жылдам іске қосу: Құжатты сақтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мәтін теру және пішімдеу

Егер құжатыңызды бос беттен немесе үлгіден бастасаңыз, мәтін теру және оны пішімдеу арқылы мазмұн қосуға болады. Пішімдеуді бүкіл абзацтарға, сондай-ақ оларды бөлектеу үшін белгілі бір сөздер мен сөз тіркестерін қолдануға болады.

 1. Мәтініңізді теріңіз.

  Мәтіннің орналасуы мен қаріпі пайдаланып жатқан үлгінің параметрлеріне байланысты. Бос құжаттың да мәтінінің көрінетін параметрлері бар.

  Әдепкіде Word Starter бағдарламасы мәтінді бос құжатта «Calibri», 11-қаріп өлшемінде көрсетеді. Абзацтар арасында бос жер бар абзацтар сол жақ шеті бойынша тураланған.

 2. Құжатты жылдам оқуға оңай ету үшін жаңа тақырыпқа ауысатын белгіні тақырыптарды қосып көріңіз.

  Тақырыпты теріп, «ENTER» пернесін басыңыз.

 3. Терген тақырыптың кез келген жерін басып, Басты қойындысындағы Мәнерлер тобында 1-тақырып параметрін көрсетіңіз (баспаңыз).

 4. Егер 1-тақырып параметрін басқан болсаңыз, Word Starter бағдарламасы тақырыптың сыртқы көрінісінің алдын ала қарауын көрсетеді.

  Тақырып мәнері

 5. Мәнер жиынтығы қасындағы Қосымша төмен көрсеткіні басып, әр түрлі мәнерлерді көрсетіңіз.

  Қосымша мәнерлер

  Тақырып, Атау, Тақырыпша, Дәйексөз, Баса көрсетілген дәйексөз және Тізім параграфы деп аталатын мәнерлер бүкіл абзацқа басқа мәнерлер көрсеткіш орналасқан жердегі сөзге әсер еткенше әсер етеді.

  Мәнерлер құжатыңызға кәсіби көрініс беру үшін бірлесіп жұмыс істеуге арналған алдын ала анықталған пішімдер болып табылады.

 6. Қажетті мәнерді қолдану үшін басыңыз.

Мәнерлердің жиынтығымен орындауға болатын пішімдеуге қосымша пішімдеу қажет мәтінді таңдап, Басты қойындысының Қаріп тобынан пәрменді таңдаңыз.

Қаріп тобы

Бірнеше таңдаулар бар:

 • Қалың

 • Көлбеу

 • Асты сызылған

 • Сызылған

 • Жол асты

 • Жол үсті

 • Түс

 • Өлшем

Беттің жоғарғы жағы

Бет жақтау араларын реттеу

Беттегі жақтау араларын реттесеңіз, құжатыңыздың мазмұны мен бет шеттерінің арасындағы бос орын болады. Әдепкіде Word Starter бағдарламасы барлық жақтау араларын бір дюймге орнатады. Жіңішкірек жақтау араларын кеңірек жақтау араларына қарағанда бетке көбірек мазмұн қосады, бірақ бос орын құжатты сыртынан қарағанда жеңіл етіп көрсетеді.

Құжаттың сыртқы көрінісін қалауыңыз бойынша өзгерту үшін әдепкі жақтау арасының параметрлерін немесе басқа параметрді пайдалануды өзіңіз шешесіз.

 1. Беттің орналасуы қойындысында Жақтау аралары түймешігін басыңыз.

  Жақтау аралары

 2. Алдын ала орнату конфигурацияларының бірін басыңыз немесе өз конфигурацияңызды орнату үшін Реттелетін жақтау аралары бөлімін басыңыз, содан соң Жоғарғы, Төменгі, Сол және Оң ұяшықтардағы өлшемдерді орнатыңыз.

  Ескертулер : 

  • Бетті тік емес, көлденеңінен орналастыруға болады, мысалы, егер құжатыңызда кесте болса. Көлденең бет үшін Беттің орналасуы қойындысындағы Бет параметрлері тобында Бағдар пәрменін, одан кейін Альбомдық пәрменін таңдаңыз.

   Бағдар

  • Әдепкіде АҚШ Word Starter бағдарламасының ағылшынша нұсқасы беттің жақтау аралары сияқты өлшемдерді көрсету үшін дюймді пайдаланады. Егер метрикалық немесе теру бірліктерін пайдалану қажет болса, Файл қойындысын басып, Параметрлер бөлімін басып, Кеңейтілген параметрін басыңыз, содан соң Көрсету бөлімінің астында Өлшемдерді келесі бірлікте көрсету ұяшығында пайдалану қажет бірліктерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сурет немесе графика кірістіру

Компьютерде сақталған суретті құжатқа оңай кірістіруге болады. Оған қоса, Office.com бағдарламасы құжаттарға кәсіби жасалған клипарт пен фотосуреттерді кірістіру мүмкіндігін қосатын қызметті ұсынады.

Компьютерде сақталған суретті кірістіру

 1. Құжаттағы сурет кірістірілетін орынды басыңыз.

 2. Кірістіру қойындысының Суреттер тобынан Сурет түймешігін басыңыз.

  Сурет кірістіру

 3. Кірістірілетін суретті табыңыз. Мысалы, сурет файлы Құжаттар қалтасында болуы мүмкін.

 4. Кірістірілетін суретті екі рет басыңыз.

Клипарт кірістіру

 1. Құжаттағы клипарт кірістірілетін орынды басыңыз.

 2. Кірістіру қойындысындағы Суреттер тобынан Клипарт тақтасы түймешігін басыңыз.

  Клипарт кірістіру

 3. Клипарт тапсырмалар тақтасында Іздеу мәтін ұясына қажетті клипартты сипаттайтын сөзді немесе сөз тіркесін теріңіз немесе клипарт файлы атауының барлығын немесе бір бөлігін теріңіз.

 4. Клипартты құжатқа кірістіру үшін Өту түймешігін басыңыз, содан соң нәтижелердің тізімінде клипартты басыңыз.

Кеңес      Суреттің өлшемін өзгерту үшін құжатқа кірістірген суретті таңдаңыз. Өлшемді бір немесе бірнеше бағытта үлкейту немесе кішірейту үшін ортасынан әрі қарай немесе оған қарсы өлшем таңбалауышын апарыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте кірістіру

Кестелер мазмұнды жолдарға және бағандарға орналастыру жолын береді. Бұл топтың жейде өлшемдері, сатып алу тізіміндегі элементтердің бағасы мен басқа критерийлері немесе контактілер тізімінің телефон нөмірі мен электрондық пошта мекенжайлары сияқты санатталған немесе топталған ақпаратты ұсынатын ыңғайлы әдіс.

 1. Кесте кірістірілетін жерді басыңыз.

 2. Кірістіру қойындысындағы Кестелер тобында Кесте түймешігін басыңыз, содан соң қажетті жолдар мен бағандар санын таңдау үшін апарыңыз.

  Кесте кірістіру

 3. Кестеге мәтінді теріңіз. Қосымша жолдар керек болса, бар кестенің соңына жеткен кезде, «TAB» пернесін басыңыз.

Кестеге кәсіби көрініс беру мақсатында оны пішімдеу үшін кесте мәнерлерінің жиынтығын пайдаланыңыз.

 1. Кестедегі кез келген жерді басып, «Дизайн» қойындысындағы «Кесте құралдары» қойындысында жиынтықтағы әр түрлі кестенің мәнерлерін көрсетіңіз (баспаңыз).

  Word Starter бағдарламасы кесте мәнерлерінің біреуін басқан кезде көрсетілетін кестені көрсетеді.

  Кесте мәнерлері

 2. Тақырып жолын пішімдеуді өшіру үшін Кесте мәнерінің параметрлері тобындағы Тақырып жолы ұяшығынан белгіні алыңыз. Басқа параметрлерді өшіру бойынша тәжірибе. Қажетті кесте мәнерін тапқан кезде, оны басыңыз.

Кестеге байланысты қосымша анықтама алу үшін келесі бөлімді қараңыз: Жылдам бастау: Кесте кірістіру.

Беттің жоғарғы жағы

Емлені тексеру

Құжаттың емлесін тексеру құжаттағы теру қателері мен емле қателерді жібермеудің оңай жолы болып табылады.

Терген кезде, Word Starter бағдарламасы емле қателерін қызыл, ирек сызықпен белгілейді. Олардың сөзді тінтуірдің оң жағымен басып, содан соң дұрыс жазылған сөзді басу арқылы (немесе егер Word Starter бағдарламасы бұл сөзді өткізуін қаласаңыз, Елемеу түймешігін басыңыз немесе жазуды дұрыс деп белгілеу қажет болса, Сөздікке қосу түймешігін басыңыз) түзетуге болады.

Word Starter бағдарламасы грамматикалық қателерді жасыл, ирек сызықпен белгілейді. Бұларды да емле қателерін түзеткен әдіспен түзетіңіз (Word Starter бағдарламасы ұсынатын түзетуді басыңыз немесе Бірден елемеу түймешігін басыңыз).

Word Starter бағдарламасы контексттік емле қателерін көк, ирек сызықпен белгілейді. Бұл дұрыс жазылған сөздер, бірақ олар мағынасы жағынан өзгеше болуы мүмкін. Мысалы, қазақша, «Мен киноға барды» мәтінін тересіз. «Барды» сөзі дұрыс жазылған, бірақ мағынасы жағынан дұрыс сөз «бардым» болып табылады. Сөзді тінтуірдің оң жағымен басып, емлесі дұрыс нұсқаны басыңыз (немесе оны өткізу үшін Елемеу түймешігін басыңыз).

Контексттік емле

Егер құжат бойынша емлені тексеру қажет болса, «Басты» қойындысындағы «Емле» түймешігін басыңыз.

(Пернелер тіркесімі: F7 пернесін басыңыз.)

Беттің жоғарғы жағы

Басып шығару

Құжатты басып шығарудан бұрын жұмыс парағы қалаған көріністе екенін тексеру үшін оны алдын ала қарау керек. Құжатты Word Starter бағдарламасында алдын ала қараған кезде ол Microsoft Office Backstage көрінісі бағдарламасында ашылады. Бұл көріністе басып шығарудың алдында бет реттеу параметрлерін өзгертуге болады.

 1. Файл және Басып шығару түймешігін басыңыз.

  Пернетақта лақабы    CTRL+P пернелер тіркесімін де басуға болады.

  Ескерту :  Түсті принтерді пайдаланып жатпасаңыз, алдын ала қарау терезесі құжаттың түсіне қарамастан қара және ақ түсті көрсетеді.

 2. Алдын ала қарап алу терезесінің төменгі жағындағы келесі немесе алдыңғы беттерді алдын ала қарау үшін Келесі бет және Алдыңғы бет түймешігін басыңыз.

 3. Басып шығару түймешігін басыңыз.

  Түймешік суреті

Басып шығаруға байланысты қосымша анықтама алу үшін келесі бөлімді қараңыз: Жылдам бастау: Құжатты басып шығарыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Деректерді электрондық поштамен немесе Интернет арқылы ортақ пайдалану

Кейде құжатты басқа пайдаланушылармен ортақ пайдалану қажет болуы мүмкін. Егер құжатты Word бағдарламасы бар қандай да бір пайдаланушымен ортақ пайдаланып жатсаңыз, құжатыңызды тіркеме ретінде электрондық хабарға жіберуге болады. Алушы жұмыс істеу үшін құжатты Word бағдарламасында аша алады.

Ескертпе      Электрондық пошта тіркемелерін жіберуге арналған пәрмендерді пайдалану үшін Windows Mail сияқты компьютерге орнатылған электрондық пошта бағдарламалары қажет.

Егер алушыға құжатты өңдеу емес, оны қарау қажет болса, құжаттың суретін PDF немесе XPS файлы ретінде жіберуге болады.

 1. Файл қойындысын басып, содан соң Сақтау және жіберу түймешігін басыңыз.

 2. «Электрондық пошта арқылы жіберу» түймешігін басыңыз

 3. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Құжатты Word файлы ретінде жіберу үшін «Тіркеме ретінде жіберу» түймешігін басыңыз.

  • Құжатты сурет ретінде жіберу үшін PDF ретінде жіберу немесе XPS ретінде жіберу түймешігін басыңыз.

 4. Электрондық пошта бағдарламаңыз көрсетілген тіркелген файл түрі бар электрондық пошта хабарын бастайды. Электрондық поштаңызды жазып, оны жіберіңіз.

Құжатты жіберудің баламалы жолы оны Windows Live жүйесінде сақтау болып табыладыOneDrive. Осы әдіспен басқа пайдаланушыларға қолжетімді құжаттың жалғыз көшірмесі бар болады. Пайдаланушыларға олар құжатты көре алатын, тіпті оны веб-браузерде өңдеуге болатын (егер рұқсат берсеңіз) құжаттың сілтемесін жіберуге болады.

 1. Файл қойындысын басып, содан соң Сақтау және жіберу түймешігін басыңыз.

 2. Вебке сақтау түймешігін басыңыз.

 3. Кіру түймешігін басып, Windows Live идентификаторы мен құпия сөзді енгізіп, OK түймешігін басыңыз.

  Егер Hotmail, Messenger не Xbox Live қызметтерін пайдалансаңыз, онда Windows Live идентификаторы болады. Егер сізде ол болмаса, жаңа Windows Live идентификаторын жасау үшін Жаңа тіркелгіге тіркелу түймешігін басыңыз.

 4. OneDrive қызметіндегі қалтаны таңдап, Басқаша сақтау түймешігін басыңыз. Файл атауын енгізіп, Сақтау түймешігін басыңыз.

  Құжат енді OneDrive қызметінде сақталды. OneDrive қызметінде пайдаланушыларға қалталарыңыздың контенттерін көруге және оларды өңдеуге рұқсаттар бере аласыз. Құжатты ортақ пайдалану қажет болғанда, оның сілтемесін электрондық хабарда жібересіз.

Құжатты OneDrive бағдарламасында сақтау туралы қосымша ақпарат алу үшін Құжатты Office 2010 жүйесінен OneDrive жүйесіне сақтау бөлімін қараңыз

Беттің жоғарғы жағы

Қосымша анықтама алу

Office.com бағдарламасының жаңа контенті, сондай-ақ, анықтама мақалалары, бейнелер мен үйрету курстары үздіксіз жаңартылып тұрады. Егер анықтаманы қарап шығу құралының төменгі жағында Офлайн параметрі көрсетілсе және сіз Интернетке қосылған болсаңыз, Офлайн түймешігін басыңыз, содан соң Контентті келесіден көрсетуOffice.com түймешігін басыңыз. Немесе Office.com сайтындағы Office Starter бағдарламасының анықтамасы мен әдістері бетіне кіріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×