Word Online бағдарламасындағы пернелер тіркесімі

Word Online бағдарламасындағы пернелер тіркесімі

Анықтама бөлімінде сипатталған пернелер тіркесімі ағылшын (АҚШ) пернетақта схемасына сәйкес келеді. Басқа пернетақта схемасындағы пернелер ағылшын (АҚШ) пернетақтасындағы пернелерге толығымен сәйкес болмауы мүмкін.

Word Online бағдарламасындағы арнайы мүмкіндіктерді шолу үшін Word Online қызметіндегі арнайы мүмкіндіктер бөлімін қараңыз.

Кеңестер:

  • Пәрмендерге таңбаша ретінде, Маған айту бөліміне өту үшін Ctrl+' (апостроф) басыңыз да, содан кейін қалаулы пәрменді теріңіз (тек Өңдеу режимінде қолжетімді). Пәрменді таңдау үшін төмен және жоғары көрсеткілерін пайдаланып, содан кейін Enter пернесін басыңыз.

  • Word Online қызметі веб-браузерінде іске қосылады, осылайша пернелер тіркесімі Word жұмыс үстелі бағдарламасындағы пернелер тіркесімдеріне қарағанда басқа болады. Мысалы, пәрмендерге кіру және шығу үшін, F6 пернесінің орнына Ctrl+F6 тіркесімін пайдаланасыз. Сондай-ақ, F1 (Анықтама) және Ctrl+О (Ашу) сияқты негізгі пернелер тіркесімі Word Online қызметіне емес, веб-браузерге қатысты қолданылады.

  • Word Online бағдарламасындағы пернелер тіркесімі Microsoft Word бағдарламасындағы пернелер тіркесіміне ұқсас келеді. Word бағдарламасының басқа нұсқаларындағы пернелер тіркесімдерінің тізімін алу үшін, Қосымша Word пернелер тіркесімдері бөлімін қараңыз.

  • Егер экраннан оқу бағдарламасын пайдалансаңыз, Word Online қызметіндегі негізгі тапсырмалар бөлімін қараңыз.

Оқу көрінісі

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Экранды оқу бағдарламасына және мазмұнның перне таңдауына мүмкін көрініске өтіңіз (PDF оқу құралы қажет)

TAB пернесін басып, Қосымша мүмкін көрініс жасау (жаңа терезе) пәрменіне өтіп, одан кейін ENTER пернесін басу

Мәтінді табу

CTRL+F немесе F3

Іздеу аумағын жасыру

ESC

Масштабтау басқару элементтеріне ауысу

CTRL+Z

Бет нөмірінің басқару элементтеріне ауысу

CTRL+G

Белгілі бір бетке өту

Бет нөмірін теріңіз (бет нөмірін басқару элементтерінде)

Басып шығару

CTRL+P

Өңдеу көрінісі

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Таспа және құжат мазмұны арасында жылжыту

CTRL+F6

Құжатты түзетуден Басты бет қойындысына өту

CTRL+[

Құжатты түзетуден соңғы қолданылған таспа пәрменіне өту

CTRL+]

Басқа таспа қойындысын белсендіру

TAB, ENTER

Таспа пәрмендері арқылы жылжыту

TAB

Ағымдағы таңдалған таспа пәрменін орындау

ENTER

Таспаны кеңейту немес тасалау

CTRL+F3

Кірістіру нүктесін жылжыту

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Бір таңба оңға

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңба солға

СОЛ КӨРСЕТКІ

Бір сөз оңға

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөз солға

CTRL+СОЛ КӨРСЕТКІ

Бір жол жоғары

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жол төмен

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір абзац жоғары

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір абзац төмен

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жолдың басына

HOME

Жолдың соңына

END

Беттің басына

CTRL+HOME

Беттің соңына

CTRL+END

Мазмұнды бөлектеу: бөлектелген үзікті шығарып алу

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Бір таңба оңға

SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңба солға

SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөз оңға

SHIFT+CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөз солға

SHIFT+CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір жол жоғары

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір жол төмен

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Бір абзац жоғары

SHIFT+CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Бір абзац төмен

SHIFT+CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жолдың басына дейін

SHIFT+HOME

Жолдың соңына дейін

SHIFT+END

Құжаттың басына дейін

SHIFT+CTRL+HOME

Құжаттың соңына дейін

SHIFT+CTRL+END

Бүкіл құжатты

CTRL+A

Мазмұнды өңдеу

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Қиып алу

CTRL+X

Көшіру

CTRL+C

Қою

CTRL+V

Гиперсілтеме кірістіру

CTRL+K

Болдырмау

CTRL+Z

Қайтару

CTRL+Y

Бір қате сөзден басқасына жылжыту

ALT+F7

Қаріп өлшемін үлкейту

Ctrl+Shift+>

Қаріп өлшемін кішірейту

Ctrl+Shift+<

Мәтінді пішімдеу

Орындалатын әрекет

Перне/пернелер тіркесімі

Қалың

CTRL+B

Көлбеу

CTRL+I

Астын сызу

CTRL+U

Таңбалаушы тізім

Ctrl+Period

Нөмірленген тізім

Ctrl+/

Сол жақ шетпен туралау

CTRL+L

Оң жақ шетпен туралау

CTRL+R

Ортасы бойынша туралау

CTRL+E

Windows және Mac пернетақта баламалары

Перне

Өзгерткіш

Windows

Mac

BACKSPACE

ALT

Бір уақытта бір сөзге шегіну

END

ALT

Құжаттың немесе құрылымның астына кірістіру нүктесін жылжыту

ENTER

ALT

Internet Explorer браузерінде бет сипаттарын көрсету

TAB

CTRL-ALT

Тапсырмаларды ауыстыру

HOME

ALT

Басты бетке өту.

Құжаттың немесе құрылымның үстіне кірістіру нүктесін жылжыту

Сол

ALT

Internet Explorer браузерінде кері қайту

Бір мезетте бір сөзді солға жылжыту

PAGEDN

Alt

Құжаттың астына кірістіру нүктесін жылжыту

PAGEUP

Alt

Құжаттың жоғарғы жағына кірістіру нүктесін жылжыту

Оң

ALT

Internet Explorer браузерінде алға өту

Бір мезетте бір сөзді оңға жылжыту

TAB

ALT

Бағдарламалар арсында ауысу

Фокусты браузер мен бет элементтері арасында жылжыту (қолжетімділік циклі)

Төмен

ALT-SHIFT

Ағымдағы бетті шарлау панелінде бір орынға төмен жылжыту

Кірістіру орнынан абзац аяғына дейін бөлектеу

ENTER

ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде толық экранды қосу

TAB

CTRL-ALT-SHIFT

Тапсырмаларды ауыстыру

Сол

ALT-SHIFT

Жол шегінісінің бір деңгейін жою

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

Оң

ALT-SHIFT

Жол шегінісі

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

TAB

ALT-SHIFT

Бағдарламалар арсында ауысу

Фокусты браузер мен бет элементтері арасында жылжыту (қолжетімділік циклі)

Жоғары

ALT-SHIFT

Ағымдағы бетті шарлау панелінде бір орынға төмен жылжыту

Кірістіру орнынан абзац аяғына дейін бөлектеу

BACKSPACE

Бір уақытта бір сөзге шегіну

DELETE

Бір уақытта бір сөзді жою

Төмен

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір абзац

END

Құжаттың немесе құрылымның астына кірістіру нүктесін жылжыту

HOME

Құжаттың немесе құрылымның жоғарғы жағына қарай өту (Safari бағдарламасында браузердің басты бетіне өту)

Сол

Кірістіру орнын жолдың басына жылжыту (Firefox браузерінде алдыңғы бетке қайту)

Оң

Кірістіру орнын жолдың соңына жылжыту (Firefox браузерінде алға жылжу)

TAB

Тапсырмаларды ауыстыру (Windows ALT-TAB секілді)

Жоғары

Кірістіру орнын жоғары жылжыту, бір уақытта бір абзац

ESC

⌘-ALT

Тапсырма басқарушысын ашу (Force Quit бағдарламалары)

HOME

⌘-ALT

Safari браузерінде басты бетке өту

Сол

⌘-ALT

Chrome браузерінде қойындылар арасында ауысу

DELETE

⌘-SHIFT

Firefox браузерінде кэшті тазалайды

Төмен

⌘-SHIFT

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

END

⌘-SHIFT

Құжаттың немесе беттің соңына қарай таңдау

HOME

⌘-SHIFT

Құжаттың немесе беттің жоғарғы жағына қарай таңдау (Safari бағдарламасында браузердің басты бетіне өту)

Сол

⌘-SHIFT

Жолдың басына дейін бөлектеу.

Оң

⌘-SHIFT

Жолдың соңына дейін бөлектеу.

TAB

⌘-SHIFT

Тапсырмаларды ауыстыру (Windows ALT-TAB секілді)

Жоғары

⌘-SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

ESC

CTRL-SHIFT

Тапсырма басқарушысын ашу

Оң

CTRL-SHIFT

Оң жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

Төмен

CTRL

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір абзац

Кірістіру орнын жолдың соңына қарай жылжыту

Сол

CTRL-SHIFT

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір сөз

ESC

CTRL

Бастау мәзірін немесе Бастау бетін ашу

DELETE

CTRL-ALT

Экранды құлыптау бетін ашу

Сол

CTRL

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір сөз

Виджет бақылау тақтасын көрсету

PAGEDN

CTRL

Firefox және Chrome браузерінде ашық қойындылар арасында ауысу

PAGEUP

CTRL

Құжаттың немесе құрылымның соңына кірістіру орнын жылжыту

Firefox және Chrome браузерінде ашық қойындылар арасында ауысу

END

CTRL

Құжаттың немесе құрылымның соңына кірістіру орнын жылжыту

TAB

CTRL

Ашық қойындылар арасында ауысу

Ашық қойындылар арасында ауысу

Жоғары

CTRL

Кірістіру орнын жоғары жылжыту, бір уақытта бір абзац

Кірістіру орнын жолдың басына қарай жылжыту

BACKSPACE

CTRL-ALT

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

HOME

CTRL

Құжаттың немесе құрылымның басына кірістіру орнын жылжыту

Төмен

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде бетті төмен жылжыту

END

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде беттің төменгі жағына жылжыту

HOME

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде беттің жоғарғы жағына жылжыту

PAGEDN

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде төмен қарай жылжыту

PAGEUP

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде жоғары қарай жылжыту

Оң

CTRL

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір сөз

Жоғары

CTRL-ALT

Internet Explorer браузерінде бетті төмен жылжыту

BACKSPACE

CTRL-ALT-SHIFT

Бір уақытта бір сөзге шегіну

Бір уақытта бір сөзге шегіну

END

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде беттің төменгі жағына жылжыту

HOME

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде беттің жоғарғы жағына жылжыту

PAGEDN

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде төмен қарай жылжыту

PAGEUP

CTRL-ALT-SHIFT

Internet Explorer браузерінде жоғары қарай жылжыту

ESC

ALT

Терезені кішірейту

Төмен

CTRL-SHIFT

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

Жолдың соңына дейін таңдау

ESC

ALT-SHIFT

Терезені кішірейту

HOME

CTRL-SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

Жолдың басына дейін бөлектеу.

INSERT

Жоқ

Үстінен теру режимін қосу

TAB

CTRL-SHIFT

Ашық қойындылар арасында ауысу

Ашық қойындылар арасында ауысу

Жоғары

CTRL-SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір абзац

Жолдың басына дейін бөлектеу.

BACKSPACE

Жоқ

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

DELETE

Жоқ

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Төмен

Жоқ

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір жол

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір жол

END

Жоқ

Кірістіру орнын жолдың соңына қарай жылжыту

Кірістіру орнын жолдың соңына қарай жылжыту

ENTER

Жоқ

Жаңа жолды кірістіру

Жаңа жолды кірістіру

BACKSPACE

CTRL

Бір уақытта бір сөзге шегіну

HOME

Жоқ

Кірістіру орнын жолдың басына қарай жылжыту

Safari және Chrome браузерінде кірістіру орнын абзацтың басына қарай жылжыту

Сол

Жоқ

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір әріп

Кірістіру орнын солға жылжыту, бір уақытта бір әріп

PAGEDN

Жоқ

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір экран

Кірістіру орнын төменге жылжыту, бір уақытта бір экран

PAGEUP

Жоқ

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір экран

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір экран

Оң

Жоқ

Кірістіру орнын оңға жылжыту, бір уақытта бір әріп

Кірістіру орнын оңға жылжыту, бір уақытта бір әріп

TAB

Жоқ

Шегініс немесе кестедегі келесі ұяшыққа жылжу

Шегініс, кестедегі келесі ұяшыққа жылжу немесе кесте қосу

Жоғары

Жоқ

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір жол

Кірістіру орнын жоғары қарай жылжыту, бір уақытта бір жол

BACKSPACE

SHIFT

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Бір уақытта бір әріпке шегіну

Төмен

SHIFT

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір жол

Төмен қарай таңдау, бір уақытта бір жол

END

SHIFT

Жолдың соңына дейін таңдау

Жолдың соңына дейін таңдау

ENTER

SHIFT

Жұмсақ жол үзілімін кірістіру.

Жұмсақ жол үзілімін кірістіру.

HOME

SHIFT

Жолдың басына дейін бөлектеу.

Жолдың басына дейін бөлектеу.

Сол

SHIFT

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

Сол жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

Оң

SHIFT

Оң жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

Оң жаққа қарай таңдау, бір уақытта бір әріп

TAB

SHIFT

Шегіністің бір деңгейін жою, кестедегі алдыңғы ұяшыққа қайту

Шегіністің бір деңгейін жою, кестедегі алдыңғы ұяшыққа қайту

Жоғары

SHIFT

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір жол

Жоғары қарай таңдау, бір уақытта бір жол

Word бағдарламасына арналған қосымша пернелер тіркесімдері

Word Online қызметіндегі пернелер тіркесімі Microsoft Word бағдарламасындағы пернелер тіркесіміне ұқсайды. Осы мақалада берілген пернелер тіркесімі Word Online бағдарламасындағы көптеген тапсырмаларға арналған. Word жұмыс үстелі бағдарламасындағы пернелер тіркесімдерінің тізімін келесі бөлімнен қараңыз:

Word Online ішіндегі жалпы тапсырмалар

Word Online ішінде белгілі бір тапсырмаларды орындауға арналған қадамдарды келесі мақалалардан қараңыз:

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×