Word параметрлері (Қосымша)

Бұл бөлімде

Өңдеу параметрлері

Қиып алу, көшіру және қою

Құжат мазмұнын көрсету

Бейнелеу

Басып шығару

Бұл құжатты басып шығарғанда

Сақтау

Құжатты ортақ пайдалану кезінде дәлдікті сақтау

Жалпы

Сыйысымдылық параметрлері

Өңдеу параметрлері

Теру бөлектелген мәтінді ауыстырады     Тере бастағаныңызда, бөлектелген мәтінді жою үшін, осы параметрді таңдаңыз. Егер осы параметр жанынан құсбелгіні алсаңыз, Microsoft Office Word бағдарламасы жаңа мәтінді бөлектелген мәтінді жоймай, оның алдына енгізеді.

Таңдаған кезде тұтас сөзді автоматты түрде бөлектеу     Бір сөздің бір бөлігін, сосын екінші сөздің бір бөлігін таңдағанда, тұтас сөздерді бөлектеу үшін, осы параметрді таңдаңыз. Сондай-ақ, осы параметрді қосу сөзді екі рет басқан кезде Word бағдарламасының сөзді және одан кейін келетін бос орынды бөлектеуіне себепші болады.

Мәтінді апарып тастауға рұқсат ету     Бөлектелген мәтінді апару арқылы жылжыту немесе көшіру үшін, осы параметрді таңдаңыз. Мәтінді жылжыту үшін мәтінді бөлектеп, оны жаңа орынға апарыңыз. Мәтінді көшіру үшін мәтінді бөлектеп, CTRL пернесін басып тұрып, бөлектелген элементті жаңа орынға апарыңыз.

Еренсілтеме жасау үшін CTRL + нұқуды пайдалану     Еренсілтемелер мәтінін өңдеуді жеңілдету үшін осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр қосылғанда, сілтеме жасау үшін сілтемені таңдағанда, CTRL пернесін басу керек. Бұл параметр ажыратылған кезде, сілтемені таңдау Word бағдарламасында сілтеме мәтінін өңдеуді едәуір қиындататын сілтемеге өтуіне себепші болады.

Автокескіндерді кірістіргенде кенептерді автоматты түрде жасау     Сызба нысандарын немесе қолмен сызуларды құжатыңызға кірістіргенде, олардың айналасына кенепті орналастыру үшін осы параметрді таңдаңыз. Кенеп сызба нысандары мен суреттерді реттеуіңізге және бірлік ретінде жылжытуыңызға көмектеседі.

Ежені көркем бөлектеуді пайдалану     Ежені түгелімен бөлектегенде, еже белгісін таңдау үшін осы параметрді таңдаңыз. Егер ежені кескеніңізде және қойғаныңызда еже белгісі қамтылса, бос еже қалдырылмайды, пішімдеуіңіз автоматты түрде ежемен бірге сақтайды.

Көркем жүгіргіні пайдалану     Жоғары немесе төмен жылжығанда, жүгіргінің жылжитынын көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Жылжығаннан кейін СОЛ КӨРСЕТКІ, ОҢ КӨРСЕТКІ, ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басқаныңызда, жүгіргі алдыңғы орында тұрмайды, ағымдағы көріністегі бетте жылжиды.

Алмастыру ретін бақылау үшін Insert пернесін пайдалану     INSERT пернесін басу арқылы алмастыру ретін қосу және өшіру үшін осы параметрді таңдаңыз.

 • Алмастыру ретін пайдалану     Бар мәтінді тергеніңізде, бір таңбаны бірден ауыстыру үшін осы параметрді таңдаңыз. Егер Алмастыру ретін бақылау үшін Insert пернесін пайдалану параметрі таңдалса, бұл параметрді пернетақтадағы INSERT пернесін басу арқылы қоса да, өшіре де аласыз.

Мәнерді жаңартуға шақыру    Мәнер қолданылатын мәтінді тікелей өзгертіп, мәнерді өзгертілген мәтінге қайта қолданғаныңызда, осы параметрді таңдаңыз. Шақырылған кезде, соңғы өзгертулерге қарай мәнерді жаңарта да, мәнерді пішімдеуді қайта қолдана да аласыз.

Таңбаланған немесе нөмірленген тізімдерге Қалыпты мәнерін қолдану     Еже тізімі мәнерінің орнына Қалыпты еже мәнеріндегі тізім мәнерлеріне негізделу үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Пішімдеуді бақылау     Терген кезде пішімдеуді қадағалау үшін, осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр бірдей пішімдеуді барлық жерде қолдануыңызға мүмкіндік береді. Бөлектелген мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басқаныңызда шығатын мәтінмәндік мәзірдегі Пішімдері бірдей мәтінді бөлектеу пәрменін пайдаланудан бұрын қосу керек. Пайдаланған пішімдеу тізімін көрсету үшін, Мәнер тақтасындағы Параметрлер пәрменін пайдаланып, Еже деңгейін пішімдеу, Қаріпті пішімдеу және Таңбалауыш және нөмірмен пішімдеу параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 • Пішімдеу сәйкессіздіктерін белгілеу     Пішімдеу құжатыңыздағы басқа пішімдеуге ұқсайтын, бірақ бірдей емес ирек көк астыңғы сызықпен пішімдеуді белгілеу үшін, осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметрді пайдалану үшін, Пішімдеуді бақылау параметрі жанына да құсбелгі қою керек.

Басуға және теруге мүмкіндік беру     Бос аумақтың ішін екі рет басу арқылы құжаттың бос аумағына мәтінді, суретті, кестелерді немесе басқа элементтерді кірістіру үшін осы параметрді таңдаңыз. Басу және теру мүмкіндігі ежелерді автоматты түрде кірістіріп, екі рет басқа элементті орналастыруға қажетті туралауды қолданады. Бұл мүмкіндік Басып шығару көрінісі мен Веб көрінісінде ғана қолданылады.

 • Әдепкі еже мәнері Басу мен теруді пайдаланған кезде, мәтінге қолданылатын мәнерді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қиып алу, көшіру және қою

Бір құжаттың ішіне қою     Мазмұнды бір құжатқа көшіріп қойған кезде, бұл параметр әдепкі тәртіпті көрсетеді. Ашылмалы тізімде келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • Бастапқы пішімдеуді сақтау (әдепкі)     Бұл параметр көшірілген мәтінге қолданылған таңба мәнерлері мен тікелей пішімдеуді сақтайды. Тікелей пішімдеу қаріп өлшемі, қиғаш немесе еже мәнеріне қосылмаған басқа пішімдер сияқты сипаттарды қамтиды.

 • Тағайындау пішімдерін сәйкестендіру     Бұл параметр көшірілген мәтінге тікелей қолданылған пішімдердің көбісін алып тастайды, бірақ ол таңдаудың бір бөлігіне ғана қолданылғанда, қалың және қиғаш сияқты айыру болып саналатын пішімдеуді сақтайды. Мәтін қойылған еженің мәнер сипатында болады. Сондай-ақ, мәтін қойылғанда, жүгіргінің алдында келетін мәтіннің тікелей пішімдерінде немесе таңбалы мәнер сипаттарында болады.

 • Тек мәтінді сақтау     Бұл параметр суреттер немесе кестелер сияқты барлық пішімдеу және беймәтіндік элементтерді жояды. Мәтін өзі қойылған еженің мәнер сипаттамаларын қабылдап, мәтін қойылған кезде жүгіргінің дәл алдында тұрған мәтіннің пішім немесе таңба мәнері сипаттарын қабылдайды. Сызбалық элементтер жойылып, кестелер ежелер қатары етіп түрленеді.

Құжаттардың арасына қою     Word бағдарламасында басқа құжаттан көшірілген мазмұнды қойған кезде, бұл параметр әдепкі тәртіпті көрсетеді. Ашылмалы тізімде келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • Бастапқы пішімдеуді сақтау (әдепкі)     Бұл параметр көшірілген мәтінге қолданылған пішімдеуді сақтайды. Көшірілген мәтінмен байланысты кез келген мәнер анықтамасы тағайындау құжатына көшіріледі.

 • Тағайындау пішімдерін сәйкестендіру     Бұл параметр көшірілген мәтінге тікелей қолданылған пішімдердің көбісін алып тастайды, бірақ ол таңдаудың бір бөлігіне ғана қолданылғанда, қалың және қиғаш сияқты айыру болып саналатын пішімдеуді сақтайды. Мәтін қойылған еженің мәнер сипатында болады. Сондай-ақ, мәтін қойылғанда, жүгіргінің алдында келетін мәтіннің тікелей пішімдерінде немесе таңбалы мәнер сипаттарында болады.

 • Тек мәтінді сақтау     Бұл параметр суреттер немесе кестелер сияқты барлық пішімдеу және беймәтіндік элементтерді жояды. Мәтін өзі қойылған еженің мәнер сипаттамаларын қабылдап, мәтін қойылған кезде жүгіргінің дәл алдында тұрған мәтіннің пішім немесе таңба мәнері сипаттарын қабылдайды. Сызбалық элементтер жойылып, кестелер ежелер қатары етіп түрленеді.

Мәнер анықтамалары қайшы болғанда құжаттар арасына қою     Word бағдарламасында басқа құжаттан көшірілген мазмұнды қойған кезде, бұл параметр әдепкі тәртіпті көрсетеді, ал көшірілген мәтінге тағайындалған мәнер мәтін қойылатын құжатта басқаша анықталады. Ашылмалы тізімде келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • Бастапқы пішімдеуді сақтау     Бұл параметр Қалыпты мәнерді қойылған мәтінге тағайындау және тікелей пішімдеуді қолдану арқылы көшірілген мәтін түрін сақтайды. Тікелей пішімдеу көшірілетін мәтіннің мәнер анықтамасын беру үшін қаріп өлшемі, қиғаш әріп сияқты сипаттаманы немесе басқа пішімдерді қамтиды.

 • Тағайындау мәнерлерін қолдану (әдепкі)     Бұл параметр көшірілетін мәтінмен байланысты мәнер атауын сақтайды, бірақ ол мәтін қойылатын құжаттың мәнер анықтамасын пайдаланады. Мысалы, 1-тақырып мәтінін бір құжаттан екіншісіне көшіресіз. Бір құжатта 1-тақырып Arial жуан қарпін, 14-үлгімен анықталады, мәтін қойылатын құжатта 1-тақырып Cambria жуан қарпін, 16-үлгімен анықталады. Тағайындау мәнерлерін қолдану параметрін пайдалан кезде, қойылатын мәтін 1-тақырып мәнерін, Cambria жуан қарпін, 16-үлгіні пайдаланады.

 • Тағайындау пішімдерін сәйкестендіру     Бұл параметр көшірілген мәтінге тікелей қолданылған мәнер анықтамасы мен көп пішімдерді алып тастайды, бірақ ол таңдаудың бір бөлігіне ғана қолданылғанда, қалың және қиғаш сияқты айыру болып саналатын пішімдеуді сақтайды. Мәтін қойылатын құжаттағы мәнер анықтамасында болады.

 • Тек мәтінді сақтау     Бұл параметр суреттер немесе кестелер сияқты барлық пішімдеу және беймәтіндік элементтерді жояды. Мәтін өзі қойылған еженің мәнер сипаттамаларын қабылдап, мәтін қойылған кезде жүгіргінің дәл алдында тұрған мәтіннің пішім немесе таңба мәнері сипаттарын қабылдайды. Сызбалық элементтер жойылып, кестелер ежелер қатары етіп түрленеді.

Басқа бағдарламалардан қою     Басқа бағдарламадағы құжаттан көшірілген мазмұнды қойғаныңызда, бұл параметр әдепкі тәртіпті көрсетеді. Ашылмалы тізімде келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • Бастапқы пішімдеуді сақтау (әдепкі)     Бұл параметр көшірілген мәтіндердің пішімдерін сақтайды.

 • Тағайындау пішімдерін сәйкестендіру     Бұл параметр көшірілген мәтінге тікелей қолданылған пішімдердің көбісін алып тастайды, бірақ ол таңдаудың бір бөлігіне ғана қолданылғанда, қалың және қиғаш сияқты айыру болып саналатын пішімдеуді сақтайды. Мәтін қойылған еженің мәнер сипатында болады. Сондай-ақ, мәтін қойылғанда, жүгіргінің алдында келетін мәтіннің тікелей пішімдеу сипаттарында болады.

 • Тек мәтінді сақтау     Бұл параметр суреттер немесе кестелер сияқты барлық пішімдеу және беймәтіндік элементтерді жояды. Мәтін өзі қойылған еженің мәнер сипаттамаларын қабылдап, мәтін қойылған кезде жүгіргінің дәл алдында тұрған мәтіннің пішім немесе таңба мәнері сипаттарын қабылдайды. Сызбалық элементтер жойылып, кестелер ежелер қатары етіп түрленеді.

Суреттерді кірістіру/қою     Бұл параметр Word бағдарламасының мәтінге қатысты суреттерді құжатыңызға қалай кірістіретінін көрсетеді. Суреттерді мәтінмен қатар кірістіріп, суреттердің мәтінмен жылжуына мүмкіндік бере де, мәтінді кескіннің сыртынан, алдынан немесе артынан тасымалдай да аласыз. Ашылмалы тізімде келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • Мәтінде     Бұл параметр суретті мәтін сияқты ежеге кірістіреді. Суретті мәтінді апаратын жолмен қайта орналастыру үшін, оны апара аласыз.

 • Шаршы     Бұл параметр суреттің сыртындағы шаршының барлық жағындағы мәтінді тасымалдайды. Сурет мәтінді қосқаныңызда немесе жойғаныңызда жылжымайды, бірақ суретті қайта орналастыру үшін оны апара аласыз

 • Тығыз     Бұл параметр нақты суреттің айналасындағы тұрақсыз кескіндегі сызбаның сыртындағы мәтінді тасымалдайды. Сурет мәтінді қосқаныңызда немесе жойғаныңызда жылжымайды, бірақ суретті қайта орналастыру үшін оны апара аласыз

 • Мәтіннен кейін     Бұл параметр суретті мәтіннің артында орналастыру үшін оны кірістіреді. Сурет айналасында жиек болмайды. Сурет мәтінді қосқаныңызда немесе жойғаныңызда жылжымайды, бірақ суретті қайта орналастыру үшін оны апара аласыз

 • Мәтіннен кейін     Бұл параметр суретті мәтіннің алдында орналастыру үшін оны кірістіреді. Сурет айналасында жиек болмайды. Сурет мәтінді қосқаныңызда немесе жойғаныңызда жылжымайды, бірақ суретті қайта орналастыру үшін оны апара аласыз

 • Тура     Бұл параметр жарты ай сияқты иілген кескін арқылы жасалған бос орынды толтыра отырып, суреттің айналасындағы мәтінді тасымалдайды. Сурет мәтінді қосқаныңызда немесе жойғаныңызда жылжымайды, бірақ суретті қайта орналастыру үшін оны апара аласыз

 • Жоғары және төмен     Бұл параметр суреттің жан-жағындағы мәтіннің тасымалдауына жол бермейді. Сурет мәтінді қосқаныңызда немесе жойғаныңызда жылжымайды, бірақ суретті қайта орналастыру үшін оны апара аласыз

Мәтін Тек мәтінді сақтау параметрімен қойылғанда, таңбалауыштар мен нөмірлерді сақтау     Нөмірлер мен таңбалауыштарды мәтін таңбаларына түрлендіру үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Қою үшін Insert пернесін пайдалану     Office аралық сақтағышының мазмұнын құжатқа кірістіруге INSERT пернесін пайдалану үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Қою параметрлерінің түймешіктерін көрсету     Мазмұн қойылғанда, Қою параметрлері түймешігін көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Word параметрлері тілқатысу терезесінің осы бөлімінде жасалатын параметрлерді ауыстыру немесе өзгерту үшін, Қою параметрлері түймешігін пайдалана аласыз.

Көркем қиып алу мен қоюды пайдалану     Мәтін қойылғаннан кейін, пішімдеуді автоматты түрде лайықтау үшін, осы параметрді таңдаңыз. Осы параметр жанына құсбелгі қойғаннан кейін, қоюға қосымша параметрлерді орнату үшін, Параметрлер түймешігін баса аласыз.

 • Параметрлер     Параметрлер тілқатысу терезесін ашу үшін осыны таңдаңыз. Мәтінді біріктіргенде, қиып алғанда және қойғанда бос орынды басқару үшін, осы тілқатысу терезесін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құжат мазмұнын көрсету

Басып шығару көрінісінде өң түстері мен суреттерін көрсету     Өң түстері мен суреттерін көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Құжат терезесінде тасымалданатын мәтінді көрсету     Бейнебетте оқылуы оңай болу үшін мәтінді құжат терезесіне тасымалдау үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Сурет толтырғыштарын көрсету     Құжаттарыңыздың әр суретінің орнына бос тіктөртбұрыш көрсету үшін осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр көптеген суреттері бар құжатпен жылжу үрдісін жылдамдатады.

Сызулар мен мәтін жолақтарын бейнебетте көрсету     Word бағдарламасының Басып шығару көрінісінде немесе Веб-көрінісінде жасалған нысандарды көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Сызбаларды жасыру және сызбалары бар құжаттардың көрсетілуін жылдамдату үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз. Бұл құсбелгіні алғанның өзінде сызбалар басып шығарылады.

Мәтіндік қимылдануды көрсету     Мәтіндік қимылдануды бейнебеттен көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Басып шығарылған кезде мәтіннің қалай көрінетінін байқау үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Ескерту : Word 2007 нұсқаның алдындағы Word нұсқасында жасалған құжаттардағы қимылдану мәтінін көргенде, осы параметрді пайдаланыңыз. Word бағдарламасының ағымдағы нұсқасында қимылдану мәтінін жасау мүмкіндігі болмайды.

Бетбелгілерді көрсету     Бейнебеттегі бетбелгілерді көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Егер қандай да бір элементке бетбелгі тағайындасаңыз, бетбелгімен белгіленген элемент жақша ([…]) ішіне шығады. Егер қандай да бір орынға бетбелгі тағайындасаңыз, бетбелгі I-түріндегі көрсеткіш ретінде шығады. Жақшалар мен I-түріндегі көрсеткіш басып шығарылатын құжаттарда көрінбейді.

Смарт тегтерді көрсету     Смарт тегі түрінде танылған мәтіннің астындағы күлгін нүктелі сызықты көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Мәтін жиектерін көрсету     Мәтін жақтаулар арасының, бағандар мен ежелердің айналасындағы нүктелі сызықтарды көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Жиектер орналасу мақсаттарына арналған; олар басып шығарылатын құжаттарда көрінбейді.

Кесу таңбаларын көрсету     Жақтаулар арасының бұрыштарын көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Өрістің мәндерінің орнына кодтарын көрсету     Өріс кодтарын құжаттарыңыздағы өріс нәтижелерінің орнына көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Мысалы, 2008 жылғы 4 ақпанның орнына { УАҚЫТ @\"АААА, к, ЖЖЖЖ" } дегенді көруіңіз мүмкін. Өріс нәтижелерін көрсету үшін, осы параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

Ескерту : Осы параметрге қарамастан, әрқашан өріс кодтары мен өріс кодының нәтижелерін ALT+F9 пернелер тіркесімін басу арқылы ауыстырып қоса аласыз.

Өрісті көлеңкелеу     Бұл параметр өрістердің көлеңкеленетінін және қашан көлеңкеленетінін көрсетеді. Тізімде өрістерді көлеңкелеу үшін, Әрқашан немесе Таңдалғанда параметрін таңдаңыз. Көлеңкелеу өрістері анықтауды жеңілдетеді. Көлеңке басып шығарылатын құжатқа емес, бейнебетке шығады.

Жоба жазба және құрылым көріністерінде жоба жазба қаріптерін пайдалану     Өте шектеулі қор көздері бар компьютерлерде құжаттардың бейнебетте көрсетілуін жылдамдату үшін, осы параметрді таңдаңыз.

 • Аты     Құжаттарыңыздың жобаларына пайдалануға қаріп таңдаңыз. Бұл параметр Жоба жазба және құрылым көріністерінде жоба жазба қаріптерін пайдалану параметрі жанына құсбелгі қойылғанда қол жетімді болады.

 • Өлшем     Жоба қарпінің нүкте өлшемін таңдаңыз. Бұл параметр Жоба жазба және құрылым көріністерінде жоба жазба қаріптерін пайдалану параметрі жанына құсбелгі қойылғанда қол жетімді болады.

Қаріптерді алмастыру     Қаріптерді алмастыру тілқатысу терезесін ашу үшін осыны таңдаңыз. Белсенді құжаттың компьютеріңізде қол жетімді қаріптерді пайдаланатынын анықтау үшін, осы параметрді қолданыңыз. Егер құжат компьютеріңізде жоқ қаріптерді пайдаланса, алмастыратын қаріпті көрсету үшін, тілқатысу терезесін пайдалана аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бейнелеу

Соңғы құжаттардың осы санын көрсету     Соңғы құжаттар тізімінде көрсету үшін, 1 мен 50 аралығындағы элементтер санын енгізіңіз.

Ескерту : Тізімдегі бірінші тоғыз файл ғана жылдамдатқыш пернемен белгіленеді. Бұл құжаттарды ALT+F пернелер тіркесімін басқаннан кейін 1 мен 9 аралығындағы пернелерді басу арқылы аша аласыз.

Өлшем бірліктерін көрсету     Көлденең сызғышқа және тілқатысу терезелерінде терілетін өлшемдерге пайдалану қажет өлшем бірлігін таңдаңыз.

Жоба жазба және құрылым көріністеріндегі мәнер аумағы тақтасының ені     Мәтінге қолданылатын мәнерлер атауларын көрсететін мәнер аумағын ашу үшін 0,5 сияқты оң таңбалы ондық бөлшекті теріңіз. Мәнер аумағын жабу үшін 0 санын енгізіңіз.

HTML мүмкіндіктеріне арналған пикселдерді көрсету     HTML мүмкіндіктеріне қатысты тілқатысу терезелерінде әдепкі өлшем бірлігі ретінде пикселдерді пайдалану үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Барлық терезелерді тапсырмалар аймағында көрсету     Microsoft Office бағдарламасында әрбір ашық терезеге арналған Microsoft Windows тапсырмалар аймағындағы белгішені көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр жанынан құсбелгіні алу тапсырмалар аймағындағы әрбір ашық бағдарламаға арналған бір белгішені орналастырады.

Пернелер тіркесімін қалқыма сөзкөмектермен көрсету     Пернелер тіркесімін қалқыма сөзкөмектермен көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Көлденең жылжыту жолағын көрсету     Көлденең жылжыту жолағын құжат терезесінің төменгі жағында көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Тік жылжыту жолағын көрсету     Тік жылжыту жолағын құжат терезесінің бүйірінде көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Басып шығару көрінісінде тік сызғышты көрсету     Құжат терезесінің бүйіріндегі тік сызғышты көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Сондай-ақ, таспаның Көрініс қойындысындағы Көрсету/жасыру тобында Сызғыш параметрі жанына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

Таңбалардың орналасуын мәтіннің бейнелену сапасынан гөрі, орнына қарай оңтайландыру    Таңба орнын дәл көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз, ол мәтіннің блоктарына қатысты басылып шығатын құжатқа шығады. Бұл параметр қосылғанда, таңбалар арасындағы бос орын қалпын бұзуға болады. Бейнебетте жақсы оқылуы үшін бұл параметрді өшіріңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Басып шығару

Жоба сапасын пайдалану     Басып шығару үрдісін жылдамдатуы мүмкін ең аз пішіммен құжатты басып шығару үшін, осы параметрді таңдаңыз. Көп басып шығарғыштарда бұл функция болмайды.

Өңмен басып шығару     Басып шығарғанда жұмыс істеуді жалғастыруға мүмкіндік беретін өңде құжаттарды басып шығару үшін осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр бір уақытта жұмыс істеп, басып шығаруыңызға мүмкіндік беру үшін қол жетімді жадты көбейтуді талап етеді. Егер басып шығару кезінде құжатыңызбен жұмыс өте баяу жүрсе, бұл параметрді өшіріңіз.

Беттерді кері ретпен басып шығару     Беттерді құжатыңыздың соңғы бетінен бастап кері ретпен басып шығару үшін, осы параметрді таңдаңыз. Хатқалталарды басып шығарғанда, бұл параметрді пайдаланбаңыз.

XML тегтерін басып шығару     XML құжатына қолданылатын XML элементтеріне арналған XML тегтерін басып шығару үшін, осы параметрді таңдаңыз. Схеманы құжатқа тіркеу керек және тіркелген Схемамен берілген элементтерді қолдану керек. Тегтер басып шығарылатын құжатқа шығады.

Өріс кодтарын мәндерінің орнына басып шығару     Өріс кодтарын өріс нәтижелерінің орнына — мысалы, { УАҚЫТ @\"АААА, к, ЖЖЖЖ" } дегенді 2008 жылғы 4 ақпанның орнына басып шығару үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Екі жақты басып шығару үшін парақтың алдыңғы бетін басып шығару     Екі жақты басып шығару мүмкіндігі жоқ басып шығарғышпен басып шығару кезінде әр парақтың алдыңғы бетін басып шығару үшін, осы параметрді таңдаңыз. Артына басып шығаруға қағаздар жинағын аударып салғаныңызда, беттер кері ретпен басылып шығады, беттер дұрыс ретпен басылып шығады.

Екі жақты басып шығару үшін парақтың артқы бетін басып шығару     Екі жақты басып шығару мүмкіндігі жоқ басып шығарғышпен басып шығару кезінде әр парақтың артқы бетін басып шығару, үшін осы параметрді таңдаңыз. Кері ретпен алдыңғы бетке басылып шыққан беттер жинағының сәйкестендіру үшін беттер арту ретімен басып шығарылады.

A4 немесе 8.5 x 11" қағаз өлшемдеріне арналған мазмұн кеңейтімі     А4 қағазына сәйкестендіру үшін 21,5-27,5 см қағазға арналған құжаттарды автоматты түрде лайықтауға және 21,5-27,5 см қағазға сәйкестендіру үшін, A4 қағазына арналған құжаттарды лайықтауға, осы параметрді таңдаңыз. Басып шығарғыштағы A4 немесе 21,5-27,5 см қағаз Word бағдарламасының Беттің орналасуы қойындысында қойылған қағаз өлшеміне сәйкес келген жағдайда ғана бұл параметр күшіне енеді. Бұл параметр басып шығаруға ғана әсер етеді; ол пішімдеуге әсер етпейді.

Әдепкі науа     Бұл параметр әдепкі мәні бойынша қолданылатын басып шығарғыш науасын көрсетеді. Басып шығарғышыңыздағы параметрлерді жүзеге асыру үшін, Басып шығарғыш параметрлерін пайдалану параметрін таңдаңыз. Белгілі бір науаны таңдау үшін, оны тізімнен таңдаңыз. Тізімдегі таңдаулар басып шығарғыштың теңшеліміне тәуелді болады.

Беттің жоғарғы жағы

Бұл құжатты басып шығарғанда

Бұл құжатты басып шығарғанда     Осы басып шығару параметрлері қолданылатын құжатты таңдаңыз. Тізімде ашық құжаттың атауын таңдаңыз немесе жасалатын құжаттардың барлығына параметрді қолдану үшін, Барлық жаңа құжаттар параметрін таңдаңыз.

Мәтін үстінен PostScript басып шығару     Құжатта БАСЫП ШЫҒАРУ өрістері болғанда, PostScript кодын басып шығару үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Пішіннен деректерді ғана басып шығару     Пішінді басып шығармай, желі пішініне енгізілген деректерді басып шығару үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сақтау

Қалыпты үлгісін сақтаудың алдында нұсқау беру     Word бағдарламасын жапқанда, әдепкі үлгіге енгізілген өзгерістерді сақтағыңыз келетінін-келмейтінін сұрайтын хабарды көрсету үшін осы параметрді таңдаңыз. Себебі әдепкі үлгідегі өзгертулер жасалатын кез келген құжаттарға әсер етеді, үлгі өзгергенде, сіздің ескерту алғыңыз келуі мүмкін. Бұл құсбелгіні алып тастау шақырусыз өзгертулерді автоматты түрде сақтайды.

Әрқашан сақтық көшірме жасау     Құжатты сақтаған сайын құжаттың сақтық көшірмесін жасау үшін, осы параметрді таңдаңыз. Әрбір сақтық көшірме алдыңғы сақтық көшірмені ауыстырады. Word бағдарламасы "Көшірмесі" сөзін файл атына қосып, файл кеңейтімін қолданады. Сақтық көшірмелер бастапқы құжатыңызбен бірдей қалтаға сақталады.

Қашықтықтан сақталған файлдарды компьютерге көшіру және сақтағанда қашықтық файлын жаңарту     Желі немесе алынбалы жетекке сақталатын файлдың жергілікті көшірмесін уақытша сақтауға осы параметрді таңдаңыз. Жергілікті көшірмені сақтағаныңызда, Word бағдарламасы өзгертулерді бастапқы көшірмеге сақтайды. Егер бастапқы файл қол жетімді болмаса, Word бағдарламасы деректердің жоғалуына жол бермеу үшін файлды басқа орынға сақтауға шақырады.

Өңді сақтауға рұқсат беру     Жұмыс істеп отырғаныңызда, құжатыңызды сақтау үшін, осы параметрді таңдаңыз. Word бағдарламасы өңді сақтауды жүзеге асырғанда, үрдіс көрсеткіші күй жолағына шығады.

Беттің жоғарғы жағы

Құжатты ортақ пайдалану кезінде дәлдікті сақтау

Құжатты ортақ пайдалану кезінде дәлдікті сақтау     Осы параметрлер қолданылатын құжатты таңдаңыз. Тізімде ашық құжаттың атауын таңдаңыз немесе жасалатын құжаттардың барлығына параметрді қолдану үшін, Барлық жаңа құжаттар параметрін таңдаңыз.

Смарт тегтерді веб-беттеріндегі XML сипаттары түрінде сақтау     Құжаттағы барлық смарт тегтерді HTML (Hypertext Markup Language) файлы ішіндегі XML (Extensible Markup Language) түрінде сақтау үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Пішін деректерін шектеулі мәтін файлы ретінде сақтау     Желі пішініне енгізілетін деректерді бір, шегініспен шектелген мәтін файлы түрінде қарапайым құжат пішімімен сақтау үшін, осы параметрді таңдаңыз. Одан кейін сол файлдың мазмұнын дерекқорға импорттай аласыз.

Лингвистикалық деректерді енгізу     Сөз және қолмен жазылған мәтін сияқты лингвистикалық деректерді сақтау үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Смарт тегтерді енгізу     Смарт тегтерді құжатыңыздың бір бөлігі ретінде сақтау үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жалпы

Дыбыстық өң     Word және 2007 Microsoft Office жүйесі жүйесінің басқа бағдарламаларындағы белгілі бір әрекеттерге немесе оқиғаларға дыбыс қосу үшін, осы параметрді таңдаңыз. Мысалы, Word бағдарламасы үрдісін аяқтағанда дыбыс шығара алады. Оқиғамен байланысты дыбысты өзгерту үшін, Басқару тақтасындағы дыбыстар мен аудио құрылғыларға арналған қалтаны ашыңыз. Сіздің компьютеріңізде дыбыс ойнату үшін дыбыстық карта болу керек.

Кері байланысты қимылданумен беру     Word бағдарламасы мен басқа Office бағдарламаларындағы меңзердің жылжуын қимылдандыру үшін, осы параметрді таңдаңыз. Сонымен бірге, бұл параметр басып шығару, сақтау, автоматты пішімдеу және тауып ауыстыру әрекеттері сияқты әрекеттер үшін қимылданған меңзерлермен береді.

Ашылған кезде файл пішімінің түрлендірілгенін құптау     Басқа бағдарламада жасалған файлдарды ашу үшін, Word бағдарламасы пайдаланатын файл түрлендіргішін таңдау үшін, осы параметрді таңдаңыз. Егер Word бағдарламасының түрлендіргішті автоматты түрде таңдағанын қаласаңыз, бұл құсбелгіні алыңыз.

Ашу кезінде байланыстарды автоматты түрде жаңарту     Құжатты ашқан сайын басқа файлдарға сілтеме жасайтын мазмұнды автоматты түрде жаңарту үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Құжаттың жоба жазба көрінісінде ашылуына рұқсат ету     Құжатты Жоба жазба көрінісінде ашу үшін, осы параметрді таңдаңыз.

Ескерту : Құжатты Жоба жазба көрінісінде әдепкі ретінде ашу үшін осы параметрді қосып, Көрініс қойындысының Құжат көріністері тобында Жоба түймешігін басу керек. Құжатқа біраз өзгерту енгізіп, құжатты сақтаңыз.

Веб-беттерінің өңін ашуға рұқсат ету     Веб-бетіндегі құжаттарды жұмыс кезінде өңмен ашу үшін, осы параметрді таңдаңыз. Word бағдарламасы бетті өңмен ашқанда, үрдіс көрсеткіші күй жолағына шығады.

Өңді беттерге бөлуге мүмкіндік беру     Жұмыс кезінде құжаттарды автоматты түрде беттерге бөлу үшін, осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр Жоба мен Құрылым көріністерінде ғана қол жетімді. Басып шығару көрінісіне қосқанша, бұл құсбелгіні алу бет нөмірлерін (күй жолағына шыққанда) жаңартпайды.

Қондырманың пайдаланушылық тілдесуі қателерін көрсету     Пайдаланушылық тілдесуін теңшейтін бағдарламалардың қате туралы хабарларын көрсету үшін, осы параметрді таңдаңыз. Бұл параметр, әсіресе, бағдарламалық жасақтама шешімдерінің авторларына пайдалы, себебі ол пайдаланушылық тілдесуіндегі теңшелімді түзету үшін ақпарат береді.

Пошта мекенжайы     Хатқалталар мен хаттар үшін Word бағдарламасында әдепкі кері мекенжай ретінде пайдаланылатын мекенжайды теріңіз.

Файл орналасуы     Құжаттарға, үлгілерге және Word бағдарламасында жасалатын әрі пайдаланылатын басқа элементтерге арналған әдепкі сақтау орнын көру үшін, осыны таңдаңыз. Файл орындары тілқатысу терезесінде өзгерту қажет элементті нұқып, жаңа әдепкі орынды орнату үшін Өзгерту түймешігін басыңыз.

Үлгілер мен Бастау қалтасына арналған әдепкі орындар сенімді орындар деп қарастырылады. Егер орынды өзгертсеңіз, жаңа қалтаның сенімді орын екенін ұмытпаңыз.

Веб-параметрлері     Веб-параметрлері тілқатысу терезесін ашу үшін, осыны таңдаңыз. Веб-беттерін жасауға Word бағдарламасын қолдану үшін параметрлерді орнатуға осы тілқатысу терезесін пайдаланыңыз.

Қызмет параметрлері     Қызмет параметрлері тілқатысу терезесін ашу үшін, осыны таңдаңыз. Ортақ жұмыс кеңістіктеріне параметрлер орнату үшін, осы тілқатысу терезесін пайдаланыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сыйысымдылық параметрлері

Сыйысымдылық параметрлері     Осы параметрлері қолданылатын құжатты таңдаңыз. Тізімде ашық құжаттың атауын таңдаңыз немесе жасалатын құжаттардың барлығына параметрді қолдану үшін, Барлық жаңа құжаттар параметрін таңдаңыз.

Мына құжаттың жасалғандай етіп орналасуы     Құжатты ашуға пайдаланылады деп күтілетін сөз өңдеуші бағдарламаны таңдаңыз. Орналасу параметрлері тізіміндегі параметрлер таңдалатын сөз өңдеуші бағдарламаға қарай өзгереді. Параметрлердің жеке теңшелімін көрсету үшін Өзгертпелі түймешігін басыңыз.

Орналасу параметрлері     Құжаттың орналасуына арналған параметрлер берілген. Қажетті параметрлер жанына құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×