Windows жүйесіне арналған Outlook бағдарламасы үшін пәрмен жолының қосқыштары

Пәрмен жолының қосқышы — қиғаш сызғыш пен одан кейін келетін пәрмен мен кез келген параметрлер. Outlook 2013 және Outlook 2016 бағдарламасында outlook.exe пәрменіне арналған қосқыштар деп аталатын ішкі пәрмендерді қосу арқылы бағдарламаны қосу әдісінің кейбір тұстарын өзгертуге болады.

Қосқыш алдында қиғаш сызғыш қойылып, пәрменді орындау әдісі туралы қосымша мәліметтерді беретін қосқыш атауы бар негізгі пәрменнен кейін бос орын ретінде көрсетіледі.

Мысалы, мына пәрмен өшірілген Оқу аймағы іске қосу үшін Outlook 2013 және Outlook 2016 бөлімін нұсқайды.

outlook.exe /nopreview

Алдымен компьютерде outlook.exe файлының орнын тексеріңіз. Егер Outlook 2013 және Outlook 2016 бағдарламасын орнату кезінде қалтаның әдепкі орындарын қабылдаған болсаңыз, outlook.exe файлы мына жерде орналасады:

 • Outlook 2013 үшін: c:\program files\microsoft office\office15. Егер64 биттік Windows жүйесінде 32 биттік Outlook 2013 бағдарламасын орнатсаңыз, мына жерді қараңыз: c:\program files (x86)\microsoft office\office15\outlook.exe

 • Outlook 2016 үшін: c:\program files\microsoft office\office16.

Кеңес : Егер жоғарыда тізілген орындарда outlook.exe файлын таппасаңыз, файлды іздеңіз және толық жолын жазып алыңыз.

 1. Бастау пәрменін таңдаңыз, Барлық бағдарламалар параметрін көрсетіңіз, Стандартты параметрін таңдаңыз және Іске қосу пәрменін таңдаңыз.

 2. Іске қосу диалогтық терезесінде тырнақшаны теріңіз, outlook.exe файлын толық жолға енгізіп, басқа тырнақша теріңіз. Болмаса, файлды орналастыру және таңдау үшін, Шолу түймешігін басыңыз. Бұл жағдайда тырнақшалар автоматты түрде беріледі.

 3. Тырнақшаны жапқаннан кейін бос орынды теріңіз, содан кейін қосуды теріңіз. Мысалы, теруіңіз мүмкін:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview

Келесіде Outlook бағдарламасын іске қосқан кезде бағдарлама әдеттегідей ашылады. Қайталанбалы пайдалану үшін реттелген іске қосуды қол жетімді ету үшін келесі бөлімді қараңыз.

Ескерту : 

 • Ауыстырып-қосқыш пернетақта регистрін ескермейді. Мысалы, /NOPREVIEW функциялары /nopreview фунциясымен бірдей.

 • Қосу және әр параметр алдында бос орынды қосуды есте сақтаңыз.

Қосу параметрлері

Қосу

Сипаттама

/a

Тіркеме сияқты көрсетілген файлы бар элемент жасайды.

Мысал

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

  Кеңес : Outlook 2016 бағдарламасын пайдалансаңыз, жоғарыдағы жолда office15 нұсқасын office16 нұсқасымен ауыстырыңыз.

Егер ешқандай элемент түрі көрсетілмесе, IPM.Note жазбасы қабылданады. Outlook бағдарламасында негізделмеген хабар кластарымен бірге пайдаланылмайды.

/altvba otmfilename

%appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm орнына otmfilename ішінде көрсетілген VBA бағдарламасын ашады.

/c messageclass

Көрсетілген хабар класының жаңа элементін жасайды (Outlook формалары немесе кез келген жарамды MAPI пішімі).

Мысалдар:

 • /c ipm.әрекет Журнал элементін жасайды

 • /c ipm.кездесу кездесуді жасайды

 • /c ipm.контакт контактіні жасайды.

 • /c ipm.жазбасы электрондық пошта хабарын жасайды

 • /c ipm.жапсырма жазбалар жасайды

 • /c ipm.тапсырма тапсырма жасайды

/тұтынғышты тексеру

Электрондық пошта, хабарлар және істес кісілер реттеушісін қосуға нұсқау береді.

/толық кэшті тазалау

Автоаяқтау тізімінен барлық аттарды және электрондық пошта мекенжайларын жояды .

/санаттардытазалау

Жасаған қолданбалы санаттар атауын жояды. Әдепкі атауларға арналған санаттарды қалпына келтіреді.

/cleanclientrules

Outlook бағдарламасын іске қосып, клиент ережелерін жояды.

/cleanconvongoingactions

CAT кестесін жояды. Сөйлесу ағыны үшін CAT жазбаларының мерзімі әдетте әрекетсіздіктен 30 күн ішінде бітеді. Пәрмен жолының қосқышы барлық сөйлесу тегтерін жояды, елемейді және ережелерді жылжыту қосымша әрекеттерді дереу тоқтатады.

/жазбалардытазалау

Реттеуші немесе өкіл жиналысты қабылдамағанда кіру жазбаларын жояды.

/табушылардытазалау

Тек бірінші ашылған профильге Microsoft Exchange пошта жәшігіндегі барлық іздеу қалталарын ысырады.

/cleanfromaddresses

Қолмен қосылған барлық Кімнен мәндерді профильден жояды.

/кэштенсөзкөмектердітазалау

Барлық сөзкөмектерді кэштен жояды.

/ескесалудытазалау

Ескесалуды тазалайды және қалпына келтіреді.

/қалаулылардытазалау

Барлық алдыңғы қалаулылар осы қосу қолданылатын жергілікті компьютерде жергілікті параметрлерден жойылады және көшіріледі. Бұл еске салуға жылжымалы параметрлерді, бос/бос емес торды, жұмыс сағаттарын, күнтізбе жарияланымын және RSS ережелерін қосады.

/cleanrules

Outlook бағдарламасын іске қосып, клиент және сервер ережелерін жояды.

/cleanserverrules

Outlook бағдарламасын іске қосады және сервер ережелерін жояды.

/cleansharing

Тіркелгі параметрлерінен барлық RSS, Интернет күнтізбесі және SharePoint жазылымдарын жояды, бірақ компьютерде алдыңғы жүктелген мазмұнды қалдырады. Бұл Outlook 2013 бағдарламасы ішіндегі жазылымдардың біреуін жою мүмкін болмаған кезде пайдалы.

/cleansniff

Компьютерлердің қайсысы (бір уақытта Outlook бағдарламасы іске қосылған кезде) жиналыс элементтерін өңдейтінін анықтайтын бағдарламалық блоктауды ажыратады. Құлыптау процесі қайталанатын еске салғыш хабарларына тыйым салуға көмектеседі. Бұл қосқыш пайдаланылған компьютерде құлыптауды жояды. Бұл Outlook бағдарламасына жиналыс элементтерін өңдеуді рұқсат етеді.

/cleansubscriptions

Жазылым хабарларын және жазылым мүмкіндіктерінің сипаттарын жояды.

/cleanweather

Ауа-райы тақтасына қосылған қала орналасуларын жояды.

/көріністердіжою

Әдепкі көріністерді қалпына келтіреді. Жасалған барлық таңдамалы көріністер жойылады.

/енгізу

Стандартты OLE бірігіп жасау үшін пәрмен жолы параметрлерінсіз пайдаланылады.

/f msgfilename

Көрсетілген хабар (.msg) файлын немесе Microsoft Office сақталған іздеуін (.oss) ашады.

/табушы

Кеңейтілген іздеу диалогтық терезесін ашу.

/hol holfilename

Көрсетілген .hol файлын ашады.

/ical icsfilename

Көрсетілген .ics файлын ашады.

/NK2импорттау

Автоматты түрде атау тексеру және Автотолтыру мүмкіндіктерінің екеуінде де пайдаланылатын бүркеншік аттар тізімінен тұратын .nk2 файлын импорттайды.

/importprf prffilename

Outlook бағдарламасын іске қосады және анықталған MAPI профилін (*.prf) ашады/импорттайды. Егер Outlook бағдарламасы бұрыннан ашық болса, профильді келесі тазалауды іске қосқан кезде импорттау үшін кезекке қояды.

/launchtraininghelp assetid

Көрсетілген актив идентификаторы ішінде Анықтама мақаласы бар анықтама терезесін ашады.

/m emailname

Пайдаланушыға электрондық пошта атын элементке қосу жолын береді. /c пәрмен жолының параметрімен бірге ғана жұмыс істейді.

Мысал:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailname

/mailto

/nopreview

Outlook бағдарламасын сөндірулі «Оқу аумағымен» іске қосады.

/p msgfilename

Көрсетілген хабарды (.msg) басып шығарады.

/profile profilename

Көрсетілген профильді жүктейді. Егер профиль атауында бос орын болса, оны тырнақшамен жабыңыз (» »).

/профильдер

Құралдар мәзіріндегі Параметрлер бапталуына қарамастан Профиль таңдау диалогтық терезесін ашады.

/жылдамимпорттауprf

/prfимпорттау сияқты шығару ғана пайда болады және пайдаланушы импорттау әрекетін бас тарта алады.

/recycle

Outlook бағдарламасын Outlook терезесін пайдалану арқылы іске қосады. /explorer немесе /қалта бірігуімен пайдаланылады.

/remigratecategories

Outlook бағдарламасын іске қосады және әдепкі пошта жәшігінде мына пәрмендерді іске қосады:

 • «Орындау» бөлімінің жалаушаларының түстерін Outlook 2013 түс санаттарына жаңартады.

 • Күнтізбе белгілерін Outlook 2013 түс санаттарына жаңартады.

 • Пошталық емес элементтерде пайдаланылатын барлық санаттарды Негізгі санаттар тізіміне қосады.

Ескерту : Бұл Outlook пошта жәшігі сипаттар диалогтық терезесіндегі Түс санаттарына жаңарту сияқты пәрмен болып табылады.

/resetfolders

Әдепкі жеткізу жеріндегі жоқ қалталарды қалпына келтіреді.

/қалталаратауынқалпынакелтіру

Office пайдаланушылық интерфейс тіліндегі әдепкі атауларға (Келетін немесе Жіберілген элементтер сияқты) әдепкі қалта атауларын қалпына келтіреді.

Мысалы, Outlook бағдарламасында пошта жәшігіне орыс тілін пайдаланушы интерфейсін қоссаңыз, орысша аталған әдепкі қалта атауларының аты өзгертмейді. Әдепкі қалта атауларын басқа тілге өзгерту үшін мысалы, жапон тілі немесе ағылшын тілі, пайдаланушылық интерфейсі тілін өзгерткеннен кейін немесе Outlook бағдарламасының әр түрлі тілдегі нұсқасын орнатқаннан кейін осы қосуды әдепкі қалта атауларын қалпына келтіру үшін пайдалануға болады.

/resetformregions

Форма аймақтары кэшін босатады және форманың аймақ анықтамасын Windows тізбесін қайта жүктейді.

/resetnavpane

Ағымдағы профильде Қалталар тақтасы тақтасын тазалайды және қалпына келтіреді.

/resetquicksteps

Әдепкі жылдам қадамдарды қалпына келтіреді. Пайдаланушы жасаған барлық жылдам қадамдар жойылады.

/шартіздеудіқалпынакелтіру

Барлық іздеу шарттарын әдепкі шарттар жинағы әрбір модульде көрсетілгендей етіп қалпына келтіреді.

/resetsharedfolders

Қалталар тақтасы тақтасынан барлық ортақ қалталарды өшіреді.

/restore

Бірдей профильді және Outlook бағдарламасының жұмысын қалыпсыз жағдайда аяқтау алдында ашылған қалталарды ашуға әрекет етеді.

/rpcdiag

Outlook бағдарламасын және (RPC) қашықтан қоңырау шалу байланысының күйі диалогтық терезесін көрсетеді.

/rununittests

/safe

Outlook бағдарламасын оқу тақтасыз немесе құралдар тақтасының реттеулерінсіз іске қосады. Негізгі және басқарылатын (COM) қондырмалары өшіріледі.

/safe:1

Outlook бағдарламасын сөндірулі Оқу тақтасымен іске қосады.

/safe:3

Қасиетті және басқарылатын COM қондырмалары өшіріледі.

/select foldername

Outlook бағдарламасын іске қосады және көрсетілген қалтаны жаңа терезеде ашады. Мысалы, Outlook бағдарламасын ашу және әдепкі күнтізбені көрсету үшін «c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe» /select outlook:calendar пайдаланыңыз.

Кеңес : Outlook 2016 бағдарламасын пайдалансаңыз, жоғарыдағы жолда office15 нұсқасын office16 нұсқасымен ауыстырыңыз.

/share feed://URL/filename

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Outlook бағдарламасына байланысу үшін жалпы URL мекенжайын көрсетеді. Мысалы, SharePoint бағдарламасының тізімін Outlook бағдарламасына байланыстыру үшін stssync://URL мекенжайын пайдаланыңыз.

/simplemapi

/sniff

Outlook бағдарламасын іске қосып, Кіріс жәшігі қалтасында жаңа жиналыс сұрағын анықтауға кедергі жасайды, содан соң оларды күнтізбеге қосады.

/t oftfilename

Көрсетілген .oft файлын ашады.

/v vcffilename

Көрсетілген .vcf файлын ашады.

/vcal vcsfilename

Көрсетілген .vcs файлын ашады.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×