Windows жүйесіне арналған OneNote 2016 бағдарламасындағы пернелер тіркесімі

Windows жүйесіне арналған OneNote 2016 бағдарламасындағы пернелер тіркесімі

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

OneNote бағдарламасында жылжыту және жұмыс жасау үшін, уақытты үнемдеп, сыртқы пернетақтаны пайдаланғыңыз келсе, пернелер тіркесімін пайдалануға болады. Төменде берілген пернелер тіркесімі OneNote 2016 бағдарламасы мен АҚШ пернетақтасы схемасындағы жалпы тапсырмаларға арналған. Егер басқа пернетақтаны пайдаланып жатсаңыз, басқа нәтижелер алуыңыз мүмкін.

Ескерту : Бір немесе бірнеше пернелерді бір уақытта басу қажет пернелер тіркесімі үшін пернелер қосу белгісімен (+) бөлінеді. Бір пернеден кейін бірден басқа бір пернені басуды талап ететін пернелер тіркесімі үшін пернелер үтірмен ( , ) бөлінеді.

Жылдам сілтемелер

Жазбалар жасау және пішімдеу

Жазу кітапшасын реттеу және басқару

Жазбаларды ортақ пайдалану

Жазбаларды қорғау

Жазбаларды алу және пішімдеу

Жазбаларды теру және өңдеу

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

Жаңа OneNote терезесін ашу

CTRL+M

Бүйірлік жазбаны жасау үшін кіші OneNote терезесін ашу.

CTRL+SHIFT+M немесе Windows+ALT+N

OneNote терезесін орнату.

CTRL+ALT+D

Соңғы әрекетті болдырмау.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталау.

CTRL+Y

Ағымдағы беттегі барлық элементті таңдау.

Ескерту : Таңдау ауқымын үлкейту үшін CTRL+A пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

CTRL+A

Таңдалған мәтінді немесе элементті қиып алу.

CTRL+X

Таңдалған мәтінді немесе элементті аралық сақтағышқа көшіру.

CTRL+C

Аралық сақтағыш мазмұнын қою.

CTRL+V

Жолдың басына жылжыту.

HOME

Жолдың соңына жылжыту.

END

Бір таңбаны сол жаққа жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді сол жаққа жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы таңбаны жою.

БОС ОРЫН

Оң жақтағы таңбаны жою.

DELETE

Сол жақтағы сөзді жою.

CTRL+БОС ОРЫН

Оң жақтағы сөзді жою.

CTRL+DELETE

Жаңа параграфты бастамай-ақ жол үзілімін кірістіру.

SHIFT+ENTER

Емлені тексеру.

F7

Қазір таңдалған сөздің тезаурусын ашу.

SHIFT+F7

Кез келген жазбаға, қойындыға немесе қазір фокусы бар басқа кез келген нысанға арналған контекстік мәзірді жоғары жылжыту.

SHIFT+F10

Ақпарат жолағы беттің жоғарғы жағына шыққанда, онда ұсынылған әрекетті орындау.

CTRL+SHIFT+W

Беттің жоғары бөлігі

Жазбаларды пішімдеу

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

Таңдалған мәтінді бөлектеу.

CTRL+SHIFT+H немесе CTRL+ALT+H

Сілтемені кірістіру.

CTRL+K

Таңдалған мәтіннің пішімін көшіру (пішім салу құралы).

CTRL+SHIFT+C

Таңдалған мәтінге пішімдерді қою (пішім салу құралы).

CTRL+SHIFT+V

Сілтемені ашу.

Ескерту : Курсор пішімделген сілтеме мәтінінің ішінде кез келген жерде тұруы тиіс.

ENTER

Таңдалған мәтінге қалың пішімді қолдану немесе жою.

CTRL+B

Таңдалған мәтінге көлбеу пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+I

Таңдалған мәтінге асты сызылған пішімдеуді қолдану немесе оны жою.

CTRL+U

Таңдалған мәтінге сызық қолдану немесе оны жою.

CTRL+СЫЗЫҚША

Таңдалған мәтінге жоғарғы индекс пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+SHIFT+=

Таңдалған мәтінге төменгі индекс пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+=

Таңдалған параграф таңбалаушы тізім пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+НҮКТЕ

Таңдалған параграфты нөмірленген тізім пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+ҚИҒАШ СЫЗЫҚ

Ағымдағы жазбаға 1-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+1

Ағымдағы жазбаға 2-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+2

Ағымдағы жазбаға 3-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+3

Ағымдағы жазбаға 4-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+4

Ағымдағы жазбаға 5-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+5

Ағымдағы жазбаға 6-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+6

Ағымдағы жазбаға қалыпты мәнерді қолдану.

CTRL+SHIFT+N

Параграфты сол жақтан шегіндіру.

ALT+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Параграфтың сол жақ шегінісін жою.

ALT+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған параграфты оң жағымен туралау.

CTRL+R

Таңдалған параграфты сол жағымен туралау.

CTRL+L

Таңдалған мәтіннің қаріп өлшемін үлкейту.

CTRL+SHIFT+>

Таңдалған мәтіннің қаріп өлшемін кішірейту.

CTRL+SHIFT+<

Таңдалған мәтінге қолданылған барлық пішімдерді өшіру.

CTRL+SHIFT+N

Ағымдағы беттегі ереже жолдарын көрсету немесе жасыру.

CTRL+SHIFT+R

Беттің жоғары бөлігі

Бетке элементтер қосу

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

Ағымдағы бетке құжат немесе файл кірістіру.

ALT+N, F

ағымдағы бетке құжатты немесе файлды қатты көшірме түрінде кірістіру.

ALT+N, O

Ағымдағы беттегі құжаттың басып шығарылған нұсқаларын көрсету немесе жасыру (OneNote бағдарламасын жоғары контрастпен пайдаланған кезде).

ALT+SHIFT+P

Файлдан суретті кірістіру.

ALT+N, P

Суретті сканерден немесе камерадан кірістіру.

ALT+N, S

Экран қиындысын кірістіру.

Ескерту : Windows тапсырмалар тақтасының шеткі оң жағында OneNote белгішесі хабарлама аумағында белсенді болуы тиіс.

Windows логотип пернесі+S

Ағымдағы күнді кірістіру.

ALT+SHIFT+D

Ағымдағы күн мен уақытты кірістіру.

ALT+SHIFT+F

Ағымдағы уақытты кірістіру.

ALT+SHIFT+T

Жол үзілімін кірістіру.

SHIFT+ENTER

Математикалық теңдеу бастау немесе таңдалған мәтінді математикалық теңдеуге түрлендіру.

ALT+=

(€) евро белгісін кірістіріңіз.

CTRL+ALT+E

Екінші бағанды теріліп қойған мәтінге қосу арқылы кесте құру.

TAB

Бір жолы бар кестеде басқа баған жасау.

TAB

Кестенің соңғы жолына жеткенде басқа жол жасау.

Ескерту : Кестені аяқтау үшін ENTER пернесін екінші рет басыңыз.

ENTER

Кестеде ағымдағы жол астынан жол жасау.

CTRL+ENTER

Кестедегі бір ұяшықта басқа параграф жасау.

ALT+ENTER

Кестенің ағымдағы бағанының оң жағынан баған жасау.

CTRL+ALT+R

Кестенің ағымдағы жолының жоғарғы жағынан жол жасау (курсор жолдың басында тұрғанда).

ENTER

Кестедегі ағымдағы бос жолды жою (курсор жолдың басында тұрғанда).

DEL (екі рет басыңыз)

Беттің жоғары бөлігі

Жазбалар мен нысандарды таңдау

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

Ағымдағы беттегі барлық элементті таңдау.

Таңдау ауқымын үлкейту үшін CTRL+A пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

CTRL+A

Жолдың соңынан таңдау.

SHIFT+END

Жолды толығымен таңдау (курсор жолдың басында болғанда).

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Беттің тақырыбына өту және оны таңдау.

CTRL+SHIFT+T

Таңдалған құрылымды немесе беттен бас тарту.

ESC

Ағымдағы параграфты немесе бірнеше таңдалған параграфты жоғары жылжыту.

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы параграфты немесе бірнеше таңдалған параграфты төмен жылжыту.

ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдағы параграфты немесе бірнеше таңдалған параграфты солға жылжыту (жол шегінісін азайту).

ALT+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы параграфты немесе бірнеше таңдалған параграфты оңға жылжыту (жол шегінісін көбейту).

ALT+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы параграфты және оның бағыныңқы параграфтарын таңдау.

CTRL+SHIFT+СЫЗЫҚША

Таңдалған жазбаны немесе нысанды жою.

DELETE

Жолдың басына жылжыту.

HOME

Жолдың соңына жылжыту.

END

Бір таңбаны сол жаққа жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Соңғы қаралған бетке артқа өту.

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі қаралған бетке артқа өту.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған дыбыстық немесе бейне жазбаны ойнатуды бастау.

CTRL+ALT+P немесе CTRL+ALT+S

Ағымдағы дыбыстық немесе бейне жазбаны бірнеше секундқа кері айналдыру.

CTRL+ALT+Y

Ағымдағы дыбыстық немесе бейне жазбаны бірнеше секундқа алға айналдыру.

CTRL+ALT+U

Беттің жоғары бөлігі

Жазбаларды тегпен белгілеу

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

Орындау тегін қолдану, белгілеу немесе алып тастау.

CTRL+1

Маңызды тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+2

Сұрақ тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+3

Есте сақтау тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+4

Анықтама тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+5

Реттелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+6

Реттелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+7

Реттелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+8

Реттелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+9

Таңдалған жазбалардан барлық жазба тегтерін алып тастау.

CTRL+0

Құрылымдарды пайдалану

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

1-деңгей арқылы көрсету.

ALT+SHIFT+1

2-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+2

3-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+3

4-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+4

5-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+5

6-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+6

7-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+7

8-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+8

9-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+9

Барлық деңгейлерді кеңейту.

ALT+SHIFT+0

Шегіністі бір деңгейге үлкейту.

TAB

Шегіністі бір деңгейге кішірейту.

SHIFT+TAB

Тасаланған құрылымды кеңейту.

ALT+SHIFT+ҚОСУ БЕЛГІСІ

Кеңейтілген құрылымды тасалау.

ALT+SHIFT+АЗАЙТУ БЕЛГІСІ

Беттің жоғары бөлігі

Тіл параметрлерін анықтау

Ескерту : Жазбаларыңыздың жазу бағытын өзгерту үшін алдымен Microsoft Office тіл параметрлері құралында оңнан солға қарай жазылатын тілдерді қосу қажет.

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

Жазу бағытын солдан оңға орнату.

CTRL+СОЛ ЖАҚ SHIFT

Жазу бағытын оңнан солға орнату.

CTRL+ОҢ ЖАҚ SHIFT

Оңнан солға жазылатын мәтіндегі шегіністі бір деңгейге үлкейту.

TAB

Оңнан солға жазылатын мәтіндегі шегіністі бір деңгейге кішірейту.

SHIFT+TAB

Жазу кітапшасын реттеу және басқару

Беттермен және бүйірлік жазбалармен жұмыс істеу

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

Толық бет көрінісін қосу немесе ажырату.

F7

Жаңа OneNote терезесін ашу.

CTRL+M

Бүйірлік жазбаны жасау үшін кіші OneNote терезесін ашу.

CTRL+SHIFT+M

Бет тобының қойындыларын кеңейту немесе тасалау.

CTRL+SHIFT+*

Ағымдағы бетті басып шығару.

CTRL+P

Таңдалған бөлімнің соңына жаңа бет қосу.

CTRL+N

Бет қойындылары жолағының енін арттыру.

CTRL+SHIFT+[

Бет қойындылары жолағының енін кеміту.

CTRL+SHIFT+]

Бір деңгейдегі ағымдағы бет қойындысының астынан жаңа бет жасау.

CTRL+ALT+N

Ағымдағы бет қойындысы белгісінің шегініс деңгейін кеміту.

CTRL+ALT+[

Ағымдағы бет қойындысы белгісінің шегініс деңгейін арттыру.

CTRL+ALT+]

Ағымдағы беттің астынан жаңа ішкі бет жасау.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Барлық элементтерді таңдау.

Таңдау аумағын үлкейту үшін CTRL+A пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

CTRL+A

Ағымдағы бетті таңдау.

CTRL+SHIFT+A
Егер таңдалған бет топтың бір бөлігі болса, топтағы барлық беттерді таңдау үшін CTRL+A пернелер тіркесімін басыңыз.

Таңдалған бет қойындысын жоғары жылжыту.

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған бет қойындысын төмен жылжыту.

ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесін бет тақырыбына жылжыту.

CTRL+SHIFT+T

Қазір көрінетін ағымдағы бет қойындылары жинағының бірінші бетіне өту.

ALT+PAGE UP

Ағымдағы көрінетін бет қойындылары жинағының соңғы бетіне өту.

ALT+PAGE DOWN

Ағымдағы бетті жоғары жылжыту.

PAGE UP

Ағымдағы бетті төмен жылжыту.

PAGE DOWN

Ағымдағы беттің жоғарғы жағына жылжу.

CTRL+HOME

Ағымдағы беттің төменгі жағына жылжу.

CTRL+END

Келесі параграфқа өту.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы параграфқа өту.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Келесі жазба контейнеріне өту.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жолдың басына өту.

HOME

Жолдың соңына өту.

END

Бір таңбаны сол жаққа жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Соңғы қаралған бетке артқа өту.

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі қаралған бетке артқа өту.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ұлғайту.

ALT+CTRL+ҚОСУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақтада) немесе ALT+CTRL+SHIFT+ҚОСУ БЕЛГІСІ

Кішірейту.

ALT+CTRL+АЗАЙТУ БЕЛГІСІ (сандық пернетақтада) немесе ALT+CTRL+SHIFT+СЫЗЫҚШЫҚ

Өзгертулерді сақтау.

Ескерту : Жазбаларды OneNote бағдарламасы жұмыс істеп тұрғанда өзгертсеңіз, олар автоматты түрде сақталады. Жазбаларды қолмен сақтаудың қажеті жоқ.

CTRL+S

Беттің жоғары бөлігі

Жазу кітапшаларымен және бөлімдермен жұмыс істеу

Осылай жасау үшін

Басылатын пернелер

OneNote бағдарламасын ашыңыз.

Windows+SHIFT+N

Жазу кітапшасын ашу.

CTRL+O

OneNote құралына жіберу

Windows+N

Жаңа бөлім жасау.

CTRL+T

Бөлімді ашу.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Келесі бөлімге өту.

CTRL+TAB

Алдыңғы бөлімге өту.

CTRL+SHIFT+TAB

Бөлімдегі келесі бетке өту.

CTRL+PAGE DOWN

Бөлімдегі алдыңғы бетке өту.

CTRL+PAGE UP

Бөлімдегі бірінші бетке өту.

ALT+HOME

Бөлімдегі соңғы бетке өту.

ALT+END

Қазір көрінетін ағымдағы бет қойындылары жинағының бірінші бетіне өту.

ALT+PAGE UP

Қазір көрінетін ағымдағы бет қойындылары жинағының соңғы бетіне өту.

ALT+PAGE DOWN

Ағымдағы бетті жылжыту немесе көшіру.

CTRL+ALT+M

Ағымдағы бет қойындысына екпін қою.

CTRL+ALT+G

Ағымдағы бет қойындысын таңдау.

CTRL+SHFT+A

Ағымдағы бөлім қойындысына екпін қою.

CTRL+SHIFT+G

Ағымдағы бөлімді жылжыту.

CTRL+SHIFT+G, содан кейін SHIFT+F10, M

Шарлау аумағында басқа жазу кітапшасына ауыстыру.

CTRL+G, содан кейін басқа жазу кітапшасын таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ пернелерін басыңыз, сосын ENTER пернесін басыңыз

Беттің жоғары бөлігі

Жазбаларды іздеу

Осылай жасау үшін

Басу

Барлық жазу кітапшаларынан іздеу үшін кірістіру нүктесін Іздеу өрісіне жылжыту.

CTRL+E

Барлық жазу кітапшаларынан іздегенде, келесі нәтижені алдын ала қарау.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Барлық жазу кітапшаларынан іздегенде, таңдалған нәтижеге өтіп, іздеу пәрменін босату.

ENTER

Іздеу ауқымын өзгерту.

CTRL+E, TAB, БОС ОРЫН

Іздеу нәтижелері тақтасын ашу.

Іздегеннен кейін ALT+O

Тек ағымдағы беттен іздеу.

Ескерту : Барлық жерден іздеу және кез келген жерде тек ағымдағы беттен іздеу пәрмендерін CRTL+E немесе CTRL+F пернелер тіркесімін басу арқылы ауыстырып қосуға болады.

CTRL+F

Ағымдағы беттен іздегенде, келесі нәтижеге жылжу.

ENTER немесе F3

Ағымдағы беттен іздегенде, алдыңғы нәтижеге жылжу.

SHFT+F3

Іздеу пәрменін босату және бетке оралу.

ESC

Беттің жоғары бөлігі

Жазбаларды ортақ пайдалану

Жазбаларды басқа адамдармен ортақ пайдалану

Осылай жасау үшін

Басу

Таңдалған беттерді электрондық пошта хабарымен жіберу.

CTRL+SHIFT+E

Жазбаларды басқа бағдарламалармен ортақ пайдалану

Осылай жасау үшін

Басу

Таңдалған беттерді электрондық пошта хабарымен жіберу.

CTRL+SHIFT+E

Қазір таңдалған жазбадан Бүгін Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+1

Қазір таңдалған жазбадан Ертең Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+2

Қазір таңдалған жазбадан Осы аптада Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+3

Қазір таңдалған жазбадан Келесі аптада Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+4

Қазір таңдалған жазбадан Күні жоқ Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+5

Таңдалған Outlook тапсырмасын ашу.

CTRL+SHIFT+K

Таңдалған Outlook тапсырмасын аяқталған деп белгілеу.

CTRL+SHIFT+9

Таңдалған Outlook тапсырмасын жою.

CTRL+SHIFT+0

Ағымдағы ортақ жазу кітапшасындағы өзгерістерді синхрондауу.

SHIFT+F9

Барлық ортақ жазу кітапшаларындағы өзгерістерді синхрондау.

F9

Ағымдағы бетті оқылған деп белгілеу.

CTRL+Q

Жазбаларды қорғау

Бөлімдерді құпиясөзбен қорғау

Осылай жасау үшін

Басу

Құпия сөзбен қорғалған барлық бөлімдерді блоктау.

CTRL+ALT+L

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×