Windows жүйесіне арналған Excel 2016 бағдарламасында сыртқы деректер қосылымын жаңарту

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Excel жұмыс кітабын сыртқы деректер көзіне қосуға болады, мысалы SQL Server дерекқоры, OLAP текшесі немесе, тіпті, Excel жұмыс кітабы. Бұл байланыс жұмыс кітабында кесте, жиынтық кесте есебі немесе жиынтық диаграмма ретінде пайда болады.

Ұяшықтар ауқымын, Excel кестесін, Жиынтық кесте есебін, Жиынтық диаграмма есебін және веб сұрауын сыртқы деректер көзімен байланыстыруға болады. Сыртқы деректер көзінің бірнеше мысалы: SQL Server дерекқоры, OLAP дерекқоры, XML файлы, Access дерекқоры немесе басқа Excel жұмыс кітабы. Осы сыртқы деректер көзінен алынған деректерді жаңарта аласыз. Деректерді жаңартқан сайын, деректер көзіндегі мәліметтердің ең соңғы нұсқасын көресіз, соның ішінде деректерге енгізілген кез келген өзгерістер де болады.

Беттің жоғары бөлігі

Microsoft сұрауы, Деректерді қосу шебері немесе веб-сұрауынан деректерді жаңарту

 1. Сыртқы деректерге сілтемесі бар кез келген ауқымдағы не кестедегі ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойыншасының Қосылымдар тобында Барлығын жаңарту түймешігін басыңыз.

  Деректер қосылымын жаңарту

 3. Тек таңдалған деректерді жаңарту үшін Жаңарту түймешігін басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы не кестедегі ұяшықты тінтуірдің оң жағымен басып, Жаңарту түймешігін басуға болады.

 4. Жұмыс кітабындағы барлық деректер байланыстарын жаңарту үшін Барлығын жаңарту түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Егер бірнеше жұмыс кітабы ашық болса, сізге әрбір жұмыс кітабында осы әрекетті қайталау керек.

Беттің жоғары бөлігі

Импортталған мәтіндік файлдағы деректерді жаңарту

 1. Импортталған мәтіндік файлға сілтемесі бар аумақтағы не кестедегі кез келген ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойыншасының Қосылымдар тобында Барлығын жаңарту түймешігін басыңыз.

  Деректер қосылымын жаңарту

 3. Тек таңдалған деректерді жаңарту үшін Жаңарту түймешігін басыңыз.

 4. Жұмыс кітабындағы барлық деректер байланыстарын жаңарту үшін Барлығын жаңарту түймешігін басыңыз.

  Сонымен қатар, ауқымдағы не кестедегі ұяшықты тінтуірдің оң жағымен басып, Жаңарту түймешігін басуға болады.

 5. Мәтіндік файлды импорттау диалогтық терезесінде мәтіндік файлды шолып, Импорттау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Деректерді Power Pivot жаңарту

 1. Деректер қойыншасындағы Қосылымдар тобында Қосылымдар түймешігін басыңыз.

  Деректер байланыстары

 2. Жұмыс кітабының қосылымдары диалогтық терезесінде Power Pivot деректеріңіздің қосылымын таңдап, Жаңарту түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дербес текше файлын жаңарту

Сервер текшесіндегі соңғы деректер арқылы файлды қайта жасайтын дербес текше файлын жаңартуға уақыт кетіп, дискіден көптеген уақытша бос орын қажет болуы мүмкін. Басқа файлдарды бірден қолдану қажет болмаған кезде үрдісті бастап, файлды қайта сақтауға дискідегі бос орынның жеткілікті екендігін тексеріңіз.

 1. Дербес текше файлына негізделген жиынтық кестені таңдаңыз.

 2. Деректер қойыншасының Қосылымдар тобында Барлығын жаңарту тармағын басыңыз, содан кейін Жаңарту пәрменін басыңыз.

  Деректер қосылымын жаңарту

Беттің жоғары бөлігі

Импортталған XML файлындағы деректерді жаңарту

 1. Жұмыс парағында жаңартқыңыз келген XML құрылымын таңдау үшін құрылымдық ұяшықты басыңыз.

 2. Егер Жасақтаушы қойындысы қатынаулы болмаса, оны көрсету үшін келесі әрекетті орындаңыз:

  1. Файл қойыншасын басыңыз, Параметрлер пәрменін таңдап, Таспаны реттеу қойыншасын басыңыз.

  2. Негізгі қойындылар астында Жасақтаушы құсбелгісін қойыңыз да, OK түймешігін басыңыз.

 3. Жасақтаушы қойындысындағы XML тобынан Жаңарту түймешігін басыңыз.

  XML деректерін жаңарту

Беттің жоғары бөлігі

Жұмыс кітабы ашылғанда деректерді автоматты түрде жаңарту

Жұмыс кітабы ашылғанда сыртқы деректер ауқымын автоматты түрде жаңартуыңызға болады. Таңдау бойынша файл өлшемін кішірейту үшін сыртқы деректерді сақтамай, жұмыс кітабын сақтауыңызға болады.

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойыншасының Қосылымдар тобында Барлығын жаңарту тармағын басыңыз, содан кейін Қосылым сипаттары пәрменін басыңыз.

  Қосылым сипаттары

 1. Пайдалану қойындысын басыңыз.

 2. Басқару элементін жаңарту астындағы Файлды ашу кезінде деректерді жаңарту параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 3. Егер жұмыс кітабын сұрау анықтамасымен, бірақ сыртқы деректерсіз сақтағыңыз келсе, Жұмыс кітабын сақтаудан бұрын сыртқы деректер ауқымынан деректерді жою параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Деректерді тұрақты уақыт аралықтарымен автоматты түрде жаңарту

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойыншасының Қосылымдар тобында Барлығын жаңарту тармағын басыңыз, содан кейін Қосылым сипаттары пәрменін басыңыз.

  Қосылым сипаттары

 3. Пайдалану қойындысын басыңыз.

 4. Әрбір параметрі жанына құсбелгі қойып, әрбір жаңарту әрекеті арасындағы минуттар санын енгізіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Сыртқы деректер ауқымын жаңарту үшін құпия сөз талап ету

Сақталған құпия сөздер шифрланбаған әрі ұсынылмаған. Егер деректер көзіне қосылу үшін құпиясөз қажет етілсе, пайдаланушылар сыртқы деректер ауқымын жаңартпай тұрып, олардың құпия сөз енгізуін талап етуіңізге болады. Төмендегі процедура файлдан (.txt) немесе веб сұрауынан (.iqy) алынған деректерге қолданылмайды.

Бас әріптер мен кіші әріптерден, сандардан және символдардан тұратын сенімді құпиясөздерді қолданыңыз. Жеңіл құпиясөздер бұл элементтерді қамтымайды. Мысалы, күрделі құпиясөз: Y6dh!et5. Жеңіл құпиясөз: House27. Құпиясөздердің ұзындығы 8 немесе одан көп таңба болуы керек. 14 немесе одан көп таңбаларды пайдаланатын құпиясөз жақсырақ. Қосымша ақпаратты Жеке ақпаратты күрделі құпиясөздермен қорғауға көмектесу бөлімінен қараңыз.

Құпия сөзді еске сақтау маңызды болып табылады. Егер құпия сөзіңізді ұмытып қалсаңыз, Microsoft корпорациясы оны сізге қайтара алмайды. Құпия сөздерді олар қорғайтын ақпараттан басқа, қауіпсіз жерде сақтаңыз.

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойыншасының Қосылымдар тобында Барлығын жаңарту тармағын басыңыз, содан кейін Қосылым сипаттары пәрменін басыңыз.

  Қосылым сипаттары

 3. Анықтама қойыншасын басып,Құпиясөзді сақтау ұяшығына құсбелгі қойыңыз.

Ескерту : Excel бағдарламасы әрбір Excel сеансында сыртқы деректер ауқымы бірінші рет жаңартылғанда ғана құпия сөзді енгізуге шақырады. Excel бағдарламасын келесіде іске қосқан кезде сіз сұрауы бар жұмыс кітабын ашсаңыз және жаңарту әрекетін орындауға тырыссаңыз, құпия сөзді қайта енгізуге шақырыласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Фонда немесе күту кезінде сұрауды іске қосу

Өте үлкен деректер жиындары үшін фондық жаңартуды орындап көріңіз. Бұл жаңарту аяғына дейін жеткенше, сізді бірнеше минут күттірмей Excel бақылауын қайтарады.

 1. Сыртқы деректер ауқымындағы бір ұяшықты басыңыз.

 2. Деректер қойыншасының Қосылымдар тобында Барлығын жаңарту тармағын басыңыз, содан кейін Қосылым сипаттары пәрменін басыңыз.

  Қосылым сипаттары

  Ескерту : Фонда OLAP сұрауын іске қосу мүмкін емес.

  Ескерту : Сұрауды деректер үлгілері үшін деректерді қалпына келтіретін кез келген байланыс түрі үшін іске қосуға болады.

 3. Пайдалану қойындысын басыңыз.

 4. Өңде сұрауды іске қосу үшін Фондық жаңарту параметрі жанына құсбелгі қойыңыз. Күту кезінде сұрауды іске қосу үшін параметр жанынан құсбелгіні алыңыз.

  Сұрауды қамтитын макроc жазған кезде Excel бағдарламасы өңде сұрауды іске қоспайды. Сұраудың өңде қосылуына жазылған макросты өзгерту үшін Visual Basic өңдегіші макросты өңдеңіз. Сұрау кестесі нысанына арналған жаңарту әдісін ФонСұрауы := Жалған мәнінен ФонСұрауы := Шын мәніне өзгертіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

Жаңартудың күйін болдырмау немесе тексеру

Егер жұмыс кітабыңыз үлкен деректер көзіне қосылған болса, оны жаңартуға күтілгеннен шамалы көп уақыт кетуі мүмкін. Жаңартуды тексеру үшін немесе оны болдырмау үшін, келесінің бірін орындаңыз:

 • Сұраудың күйін тексеру    Сұрау іске қосылып тұрғанын көрсету үшін Excel күй жолағында хабар пайда болады. Сұраудың күйін тексеру үшін хабарды екі рет нұқыңыз.

 • Өңде қосылған жаңартуды тоқтату    Өңде іске қосылып тұрған сұрауды тоқтату үшін, күй жолағындағы сұрау күй хабарын Сыртқы деректерді жаңарту күйі тілқатысу терезесін көрсету үшін екі рет нұқып, Жаңартуды тоқтату параметрін таңдаңыз.

 • Жаңартуды тоқтату    TӨң жаңартылуы өшірілгенде, сұрауды іске қосылуынан тоқтату үшін, Esc түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қатысты мазмұн

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×