Windows жүйесіне арналған Excel 2016 бағдарламасында мәннің қаншалықты кездесетінін санау

Ұяшықтар ауқымындағы белгілі бір мәтін немесе сан мәнінің қанша рет кездесетінін білгіңіз келеді делік. Мысалы:

 • Егер A2:D20 сияқты ауқымда 5, 6, 7 және 6 сан мәндері болса, онда 6 саны екі рет кездеседі.

 • Егер бағанда «Ахметов», «Оспанов», «Оспанов» және «Оспанов» болса, онда «Оспанов» үш рет кездеседі.

Мәннің қаншалықты кездесетінін санаудың бірнеше жолы бар.

Не істегіңіз келеді?

Функцияны пайдалану арқылы бір мәннің қаншалықты кездесетінін санау

COUNTIFS функциясын пайдалану арқылы шарттар жиынтығы негізінде санау

COUNT және IF функцияларын бірге пайдалану арқылы шарт негізінде есептеу

SUM және IF функцияларын бірге пайдалану арқылы бірнеше мәтін мен сан мәндерінің қаншалықты жиі кездесетінін санау

Жиынтық кесте есебі арқылы бірнеше мәннің қаншалықты кездесетінін санау

Функцияны пайдалану арқылы бір мәннің қаншалықты кездесетінін санау

Бұл тапсырманы орындау үшін,COUNTIF функциясын пайдаланыңыз.

Мысал

Келесі кестедегі деректер мысалын көшіріңіз және жаңа Excel жұмыс парағының А1 ұяшығына қойыңыз. Формулаларға арналған нәтижелерді көрсету үшін, оларды таңдаңыз, содан соң F2 пернесін басып,Enter пернесін басыңыз. Барлық деректерді көру үшін баған енін реттеуге болады.

Сатушы

Шот-фактура

Ахметов

15 000

Ахметов

9 000

Рахимов

8 000

Рахимов

20 000

Ахметов

5 000

Оспанов

22 500

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=COUNTIF(A2:A7,"Ахметов")

Ахметов үшін енгізілімдер саны (3)

=COUNTIF(A2:A7,"Ахметов")

'=COUNTIF(A2:A7,A4)

Рахимов үшін енгізілімдер саны (2)

=COUNTIF(A2:A7,A4)

'=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

20 000 мәніне аз шот-фактура мәндерінің саны (4)

=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

20 000 мәнінен жоғары не тең шот-фактура мәндерінің саны (2)

=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Осы функцияны пайдалану туралы қосымша ақпаратты COUNTIF функциясы бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

COUNTIFS функциясын пайдалану арқылы шарттар жиынтығы негізінде санау

Excel 2007 бағдарламасында көрсетілген COUNTIFS функциясы COUNTIF функциясына бір маңызды ерекшелікпен ұқсас: COUNTIFS функциясы шартты ұяшықтарға еселі ауқымы бойынша қолдануға мүмкіндік береді және барлық шарттар қанағаттандырылған барлық кездер санын санайды. COUNTIFS функциясымен 127 ауқымға/шартқа дейін пайдалануға болады. Функцияға арналған синтаксис мынадай:

COUNTIFS(шарт_ауқым1, шарт1, [шарт_ауқым2, шарт2],…)

Мысал

Қызметкер ид.

Аймақ №

Бөлім

20552

2

Сату

21268

2

Қаржы

23949

1

Әкімшілік

24522

4

Әкімшілік

28010

3

АТ

29546

4

Сату

31634

3

АТ

32131

1

АТ

35106

4

Қаржы

40499

1

HR

42051

1

Сату

43068

2

HR

45382

2

Қаржы

47971

1

АТ

2-аймақ және Қаржы бөлімінде барлығы қанша қызметкер бар?

'=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Қаржы")

=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Қаржы")

Бірінші шарттар ауқымы аймақ нөмірлерін, ал екінші шарттар ауқымы бөлім атауларын көрсетеді. Бірінші шарттар ауқымына қолданылған шарт «2», ал екінші шарттар ауқымына «Қаржы». «COUNTIFS» функциясы екі шартқа да сәйкес келетін ұяшықтарды іздейді.

Ауқымдар және шарттар жиынтығымен санау үшін осы функцияны пайдалану туралы қосымша ақпаратты COUNTIFS функциясы бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

COUNT және IF функцияларын бірге пайдалану шарты негізінде есептеу

Белгілі бір аймақта белгілі бір затты сатқан сатушы санын анықтау қажет немесе белгілі бір сатушының белгілі бір мәннен асырып жасаған сауда мөлшерін білу керек болды делік. IF және COUNT функцияларын бірге пайдалануға болады; яғни алдымен шартты тексеру үшін алдымен IF функциясын пайдаланыңыз да, тек IF функциясының нәтижесі Шын болған жағдайда ғана ұяшықтарды санау үшін COUNT функциясын пайдаланыңыз.

Мысалдар

Аймақ

Сатушы

Түр

Сату

Оңтүстік

Ахметов

Сусындар

3571

Батыс

Доспаева

Сүт өнімдері

3338

Шығыс

Рахимов

Сусындар

5122

Солтүстік

Рахимов

Сүт өнімдері

6239

Оңтүстік

Оспанов

Көкөніс

8677

Оңтүстік

Доспаева

Ет өнімдері

450

Оңтүстік

Доспаева

Ет өнімдері

7673

Шығыс

Рахимов

Көкөніс

664

Оңтүстік

Доспаева

Көкөніс

1500

Оңтүстік

Оспанов

Ет өнімдері

6596

Формула

Сипаттама

Нәтиже

=COUNT(IF((A2:A11="South")*(C2:C11="Ет өнімдері"),D2:D11))

Оңтүстік аймақтағы ет өнімдерін сату көлемі. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="South")*(C2:C11="Ет өнімдері"),D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Рахимов")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Рахимовтың $1000 шамасынан асатын сату көлемі. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Рахимов")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Ескерту : 

 • Бұл мысалдағы өрнектер массив формулалары ретінде енгізілуі тиіс. Егер осы жұмыс кітабын Excel жұмыс үстелі бағдарламасында ашып, формуланы өзгерткіңіз келсе немесе ұқсас формула жасағыңыз келсе, F2 пернесін басып, формула күткен нәтижені қайтаруы үшін Ctrl+Shift+Enter пернелер тіркесімін басыңыз.

 • Бұл өрнектер жұмыс жасауы үшін, IF функциясының екінші дәлелі сан болуы тиіс.

COUNT функциясы ішінде сандары бар ұяшықтар саны мен аргументтер тізіміндегі сандарды санайды. IF функциясы көрсетілген шарт Шын мәнімен есептелсе бір мәнді, ал сол шарт Жалған мәнімен есептелсе, басқа мәнді қайтарады.

Осы функциялар туралы қосымша ақпарат алу үшін COUNT функциясы және IF функциясы бөлімдерін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

SUM және IF функцияларын бірге пайдалану арқылы еселі мәтіні мен сан мәндері қаншалықты жиі орын алатынын санау

Келесі мысалдарда IF және SUM функциялары бірге пайдаланылады. IF функциясы алдымен кейбір ұяшықтардағы мәндерді сынайды, егер сынақ нәтижесі Шын болса, SUM функциясы сынақтан өтетін мәндердің жиынтық мәнін шығарады.

Мысалдар

Сатушы

Шот-фактура

Ахметов

15000

Ахметов

9000

Рахимов

8000

Рахимов

20000

Ахметов

5000

Оспанов

22500

Формула

Сипаттама

Нәтиже

=SUM(IF((A2:A7="Ахметов")+(A2:A7="Оспанов"),1,0))

Ахметов немесе Оспанов үшін шот-фактуралар саны.

=SUM(IF((A2:A7="Ахметов")+(A2:A7="Оспанов"),1,0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

$9 000 мәнінен кіші немесе $19 000 мәнінен жоғары шот-фактуралар.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

=SUM(IF(A2:A7="Ахметов",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Ахметов үшін $9 000 мәнінен кіші шот-фактуралар саны.

=SUM(IF(A2:A7="Ахметов",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Ескерту : Бұл мысалдағы өрнектер массив формулалары ретінде енгізілуі тиіс. Егер осы жұмыс кітабын Excel жұмыс үстелі бағдарламасында ашып, формуланы өзгерткіңіз келсе немесе ұқсас формула жасағыңыз келсе, F2 пернесін басып, формула күткен нәтижені қайтаруы үшін Ctrl+Shift+Enter пернелер тіркесімін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Жиынтық кесте есебі арқылы бірнеше мәннің қаншалықты кездесетінін санау

Жиындарын есептеу үшін және бірегей мәндердің кездесу ретін санау үшін жиынтық кесте есебін пайдалануыңызға болады. Жиынтық кесте үлкен көлемді деректердің жиынтығын жылдам шығарудың интерактивті әдісі болып табылады. Нәтижелерді фокустау үшін деректердің деңгейлерді шығарып алу және тасалау үшін және қажетті аймақтар үшін жиынтық деректеріндегі мәліметтерді мұқият қарау үшін Жиынтық кестелерді пайдалануға болады. Сондай-ақ, бастапқы деректердің түрлі жиынтықтарын көру үшін жолдарды бағандарға немесе бағандарды жолдарға жылжытуға («жиынтықтау») болады.

Деректер қорының негізі және қосынды кесте есебінің нәтижелрі.

1   Бұл жағдайда, деректер негізі жұмыс кестесінен алынған

2   Жиынтық кесте есебінде Qtr3 Golf жиынтығына арналған бастапқы мәндер

3   Толық жиынтық кесте есебі

4   Бастапқы деректің С2 және С8 ішіндегі бастапқы мәндерінің жиынтығы.

Жиынтық кесте есебін жасау

 1. Деректері бар бағанды таңдаңыз.
  Бағанның тақырыбы бар екеніне көз жеткізіңіз.

 2. Кірістіру қойыншасының Кестелер тобында Жиынтық кесте түймешігін басыңыз.
  Жиынтық кесте жасау диалогтық терезесі көрсетіледі.

 3. Кестені немесе ауқымды таңдау түймешігін басыңыз.

 4. Жиынтық кесте есебін Жаңа жұмыс парағы түймешігін басу арқылы А1 ұяшығынан басталатын жаңа жұмыс парағына орналастырыңыз.

 5. ОК түймешігін басыңыз.
  Бос жиынтық кесте есебі көрсетілген жиынтық кесте өрісімен белгіленген орынға қосылады.

 6. Жиынтық кесте өрісі тізімінің жоғарғы жағындағы өріс бөлімінде өріс атауын басып тұрып, өрісті жиынтық кесте өрісі тізімінің жоғарғы жағындағы орналасу бөліміндегіЖол белгілері жолағына апарыңыз.

 7. Жиынтық кесте өрісі тізімінің жоғарғы жағындағы өріс бөлімінде бірдей өріс атауын басып тұрып, өрісті жиынтық кесте өрісі тізімінің жоғарғы жағындағы орналасу бөліміндегіМәндер жолағына қайтадан апарыңыз.

Ескерту : Егер деректеріңізде сандар болса, жиынтық кесте есебі жазбаларды санаудың орнына олардың жиынын шығарады. Қосынды қысқаша функциясынан Count қысқаша функциясына ауыстыру үшін, сол бағандағы ұяшықты таңдап, Талдау қойындысының Белсенді өріс тобында Өріс параметрлері пәрменін таңдап, Әрекет: қойындысын басып, Саны түймешігін, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×