Use Excel with earlier versions of Excel

Microsoft Excel 2010 орнатқаннан кейін, Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жасалған жұмыс кітаптарымен жұмыс істеуді қалай жалғастыруға болатынын, Excel бағдарламасының ағымдық нұсқаларын орнатпаған пайдаланушылар үшін осы жұмыс кітаптарын қолданыста қалай сақтауға болатынын және нұсқалар арасындағы айырмашылықтардың жұмысыңызға қалай әсер ететінін білгіңіз келуі мүмкін.

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларымен кері үйлесімділік үшін, мысалы Excel 97-2003 немесе Excel 2007 бағдарламасының нұсқасында, түрлі нұсқалар арасында жұмыс кітаптарын айырбастау үшін бірнеше жолдың бірін таңдаңыз.

 • Үйлесімділік режимінде жұмыс істеу.    Excel бағдарламасының ескі нұсқасында жасалған жұмыс кітабын ашып, онымен үйлесімділік режимінде жұмыс істей аласыз, алдыңғы нұсқада қайтадан ашылатындай жұмыс кітабы файл пішімінде қалады. Үйлесімділік режимі Excel 2007 жұмыс кітаптары үшін қатынаусыз.

 • Файл түрлендіргіштерін жүктеу.    Файл түрлендіргіштерін Excel 2010 жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында ашу үшін жүктей аласыз.

 • Жұмыс кітабын үйлесімділік үшін тексеру.    Сондай-ақ, егер ағымдағы файл пішімінде жұмыс істегіңіз келсе, бірақ жұмыс кітабын Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларын пайдаланатын пайдаланушылармен ортақтасу қажет болса, деректер Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқасымен үйлесімді екенін тексере аласыз. Жұмыс кітабы Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында ашылатындай кезде пайда болуы мүмкін деректер немесе дәлдіктің жоғалуын болдырмау үшін қажетті өзгертулер енгізе аласыз.

Бұл мақалада

Excel 2010 нұсқасында үйлесімділік режимінде жұмыс істеу

Excel 2010 жұмыс кітабын ашу үшін бұрынғы Excel нұсқаларында файл түрлендіргіштерін пайдалану

Бұрынғы Excel нұсқаларында қолдау көрсетілмейтін Excel 2010 мүмкіндіктер

Жұмыс кітабын Excel 2010 файл пішіміне түрлендіру

Excel 2010 нұсқасында қолдау көрсетілмейтін Excel 2007 және Excel 97-2003 мүмкіндіктері

Excel 2010 жұмыс кітабының бұрынғы Excel нұсқаларымен үйлесімділігін тексеру

Excel 2010 нұсқасында, үйлесімділік режимінде жұмыс істеу

Excel 2010 нұсқасында Excel 97-2003 бағдарламасында жасалған жұмыс кітабын ашқаныңызда, ол автоматты түрде үйлесімділік режимінде ашылып, Excel тақырып жолыфайл атауының жанындағы квадрат жақшалардағы Үйлесімділік режимін көресіз. Себебі Excel 2007 нұсқасы бірдей XML-негізделген файл пішімін (.xlsx or .xlsm) Excel 2010 нұсқасы сияқты пайдаланады, Excel 2007 жұмыс кітабы үйлесімділік күйінде ашылмайды.

Үйлесімділік режимінің файл пішімі

Үйлесімділік режимінде кез келген жаңа немесе күшейтілген Excel 2010 мүмкіндіктер Excel бағдарламасының ескі нұсқасында жұмыс парағы ашылғанда, деректердің немесе дәлдіктің жоғалуына жол бермейтін жұмыс кітабында жұмыс істегеніңізде қолданылмайды. Сондай-ақ, ағымдық файл пішімін (.xlsx) пайдаланғаннан, жұмыс кітабы Excel 97-2003 файл пішіміне (.xls) сақталады, Excel бағдарламасының ескі нұсқасында ашылатын файл пішімі.

Үйлесімділік режимі автоматты түрде болады

Басқа Microsoft Office 2010 бағдарламалар сияқты Microsoft Word 2010, Excel бағдарламасында үйлесімділік режимін қолмен іске қоса алмайсыз және кез келген жаңа мүмкіндіктерді үйлесімділік күйіндегі жұмыс кітабында жұмыс істеген кезде қосуға арналған параметріңіз жоқ.

Үйлесімділік режимінен шығу

Егер енді үйлесімділік режимінде жұмыс істегіңіз келмесе, жұмыс кітабын ағымдағы файл пішіміне түрлендіре аласыз. Ақпаратты Жұмыс кітабын Excel 2010 файл пішіміне түрлендіру бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Жұмыс кітабын ашу үшін Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында файл түрлендіргіштерін Excel 2010 пайдалану

Нақты жаңартулар мен файл түрлендіргіштері Excel (Excel 97-2003) бағдарламасының алдыңғы нұсқасындағы Office.com жұмыс кітабын ашуға көмектесетін Excel 2010 нұсқасында қол жетімді. Жаңартулар мен түрлендіргіштер әлі орнатылмаған болса, Excel 2010 жұмыс кітабын ашқан кезде, осы әрекетті орындау сұрауын алуыңыз мүмкін.

Жаңартуларды және түрлендіргіштерді орнатудан кейін бүкіл Excel 2010 жұмыс кітаптарын ашуға болады, осылайша оларды сіздегі Excel нұсқасын Excel 2010 нұсқасына жаңартусыз өңдейжәне сақтай аласыз. Excel 2010 нұсқасындағы мүмкіндіктер мен пішімдеу бұрынғы Excel нұсқасында көрсетілмеуі мүмкін, бірақ олар жұмыс кітабын сақтап, содан кейін Excel 2010 нұсқасында қайта ашқанда әлі де қол жетімді болады. Көрсетілмейтін мүмкіндіктер мен пішімдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін Excel 2007 және Excel 97-2003 мүмкіндіктері that are not supported in.

Файл түрлендіргіштерін жүктеу және пайдалану

 1. Excel бағдарламасының ескі нұсқасында орнатылған компьютерде Microsoft Office Үйлесімділік бумасынMicrosoft Office жүктеу файлдары веб торабынан жүктеңіз және Excel 2010 жұмыс кітаптарын ашуға қажетті жаңартулар мен түрлендіргіштерді орнатыңыз.

 2. Excel (Excel 2000-2003) бағдарламасының алдыңғы нұсқасында Excel 2010 жұмыс кітабын ашыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайтынExcel 2010 мүмкіндіктер

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында Excel 2010 мүмкіндіктерінің барлығына бірдей қолдау көрсетілмейді. Үйлесімділік режимінде жұмыс істегенде немесе Excel 2010 жұмыс кітабын Excel 97-2003 (.xls) файл пішімінде сақтағанда, үйлесімділікті тексеру құралы Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы мүмкіндіктердің елеулі төмендеуіне немесе дұрыстығының елеусіз төмендеуіне себеп болатын мәселелерді анықтауға көмектеседі. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында деректер мен мүмкіндіктердің төмендеуіне жол бермеу үшін, Excel 2010 жұмыс кітабына қажетті өзгерістер енгізуге болады.

Excel 2010 жұмыс кітабын Excel 97-2003 файл пішімінде сақтағанда, үйлесімділікті тексергіш автоматты түрде іске қосылады. Дегенмен, жұмыс кітабының Excel 2007 нұсқасымен үйлесімді екенін тексеру үшін жұмыс кітабын бірінші рет сақтағанда үйлесімділікті тексергішті қолмен іске қосу керек. Содан кейін үйлесімділікті тексергіш сол жұмыс кітабын сақтаған сайын автоматты түрде іске қосылатынын көрсетуге болады. Үйлесімділікті іске қосу жолы туралы ақпаратты Excel 2010 жұмыс кітабының бұрынғы Excel нұсқаларымен үйлесімділігін тексеру бөлімінен қараңыз.

Үйлесімділікті тексеру құралы табылған үйлесімділік мәселелер тізімін береді және басым көп мәселелері үшін Табу және Анықтама түймешіктерін қамтамасыз етеді. Одан кейін мәселелер оқиғаларын тауып, оларды қайта шешудің жолдары туралы ақпаратты алуға болады. Автоматты түрде іске қосылғанда, үйлесімділікті тексеру құралы ықтимал үйлесімділік мәселелері пайда болатын Excel нұсқасын көрсетеді.

Сыйысымдылықты тексеру құралы нұсқаларымен ерекшеленген

Қолданылмайтын жұмыс парағының мүмкіндіктері

Қолданылмайтын жұмыс парағының мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, функционалдығының елеулі төмендеуі немесе дәлдіктің елеусіз төмендеуі.

Функционалдығының елеулі төмендеуі

Шешім

Бұл жұмыс кітабы жолдан және таңдалған файл пішімінің баған шектеуінен тыс ұяшықтардағы деректерді қамтиды. 256 (IV) баған мен 65 536 жолдан тыс деректер сақталмайды. Осы аймақтағы деректерге жасалатын формула сілтемелері #REF! қатесін қайтарады.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында жұмыс парағының өлшемі 16384 баған және 1048576 жолды құрайды, бірақ Excel 97-2003 нұсқасының жұмыс парағы өлшемі 256 баған және 65536 жолды ғана құрайды. Осы баған және жол шегінен асатын ұяшықтардағы деректер Excel 97-2003 нұсқасында сақталмайды.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергіште, жол және баған шектерінен тыс жататын ұяшықтар мен ауқымдарды анықтау үшін Табу пәрменін таңдаңыз, сол жолдар мен бағандарды таңдап, оларды Қиып алу және Қою пәрмендері арқылы жұмыс парағының бағанының және жол шектерінің ішіне немесе басқа жұмыс парағына орналастырыңыз.

Ақауларды тексеру мәзіріндегі үйлесімділікті тексеру

Бұл жұмыс кітабы жолдан және таңдалған файл пішімінің баған шектеуінен тыс ұяшықтарға сілтенген сценарийлерді қамтиды. Бұл сценарийлер таңдалған файл пішімінде сақталмайды.

Нені білдіреді    Жұмыс парағындағы сценарий Excel 97-2003 бағдарламасының баған және жол шегінің (256 бағандар мен 65,536 жолдар) сыртындағы ұяшыққа сілтеме жасайды және жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының файл пішіміне сақтауды жалғастырған кезде қол жетімді болмайды.

Не істеуге болады    Сценарий реттеушісінде, Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының жол және баған шегінің сыртына түсетін сілтемесі бар сценарийді қараңыз, одан кейін сол шектеумен орынға сілтеме өзгертіңіз.

Деректер қойындысындағы Деректермен жұмыс істеу тобынан Шартты талдау пәрменін, одан кейін Сценарий реттеушісі параметрін таңдаңыз. Сценарийлер жолағында, үйлесімділік мәселелеріне себеп болатын сценарийді табыңыз, одан кейін оның сілтемесін өңдеңіз.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылмайтын күнтізбе пішіміндегі мерзімдерін қамтиды. Бұл мерзімдер Григориан мерзімдері ретінде шығады.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында реттелетін халықаралық күнтізбе пішімдерін жасауға болады, мысалы, Еврей, Жапон ай күнтізбесі, Қытай ай күнтізбесі, Сака, Қытайлық зодиак, Кореялық зодиак, Rokuyou және Корея ай күнтізбесі. Дегенмен, бұл күнтізбе пішімдеріне Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейді.

Не істеуге болады    Функциялардың жоғалуына жол бермеу үшін күнтізбе пішімін Excel 97-2003 бағдарламасында бар тілге (жергілікті) өзгертуіңіз қажет.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатын күнтізбе пішіміндегі күнтізбенің мерзімдерін қамтиды. Бұл мерзімдерді Григориан күнтізбесі арқылы өзгерту керек.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында батыстық емес күнтізбе түрін қолдануға болады, мысалы, Тай-будда немесе Араб хиджра. Excel 97-2003 нұсқасында бұл күнтізбе түрлерін тек Григориан күнтізбесінде ғана өңдеуге болады.

Не істеуге болады    Функциялардың жоғалуына жол бермеу үшін күнтізбе пішімін Excel 97-2003 бағдарламасында бар тілге (жергілікті) өзгертуіңіз қажет.

Бұл жұмыс кітабы Excel бағдарламасының ескі нұсқалары барларға қарағанда деректері бар ұяшықтарды көбірек қамтиды. Excel бағдарламасының ескі нұсқалары бұл жұмыс кітабын аша алмайды.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында қол жетімді ұяшық блоктарының (ҰБ) жалпы саны қолданылатын жадпен шектеледі. Excel 97-2003 нұсқасында қол жетімді ұяшық блоктарының (ҰБ) жалпы саны Excel данасында 64000 ҰБ шектеледі.

ҰБ 16 жұмыс парағы жолдарын қамтиды. Жұмыс парағындағы барлық жолдар деректерді қамтыса, 4096 ҰБ сол жұмыс парағында болады және Excel бағдарламасының бір данасында (Excel бағдарламасында ашылған жұмыс кітабы санына қарамастан) мұндай 16 жұмыс парағы ғана болуы мүмкін.

Не істеуге болады    Жұмыс парағының 64 000 ҰБ аспайтынына және ол Excel 97-2003 бағдарламасында ашылатынына көз жеткізу үшін жұмыс кітабын Excel 97-2003 файл пішіміне сақтағаныңыздан кейін Excel 2010 нұсқасындағы Үйлесімділік режимінде жұмыс істеу керек. Үйлесімділік режимінде Excel бағдарламасы белсенді жұмыс кітабындағы ҰБ-тарын бақылайды.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтарында sparkline сызығы бар. Sparkline қисық сызықтары сақталмайды.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламаларында, трендтерді мәндер қатарында көрсететін sparkline қисық сызықтары жұмыс парағында бейнеленбейді.

Бірақ, жұмыс кітабындағы sparkline қисық сызықтарының барлығы қол жетімді болып қалады және жұмыс кітабын Excel 2010 бағдарламасында ашқанда қайтадан қолданылады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында sparkline қисық сызықтары бар ұяшықтарды табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін қажетті өзгертулерді енгізіңіз. Мысалы, шартты пішімдеуді Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында көрсетілмейтін sparkline қисық сызықтарының орнына қосымша ретінде қолдануға болады.

Дәлдігінің елеусіз төмендеуі

Шешім

Excel бағдарламасының ескі нұсқаларының жоғарғы колонтитулы мен төменгі колонтитулының мәтінінде түспен пішімдеуге қолдау көрсетілмейді. Түспен пішімдеу туралы ақпарат Excel бағдарламасының ескі нұсқаларындағы кәдімгі мәтін ретінде шығады.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында түспен пішімдеуді жоғарғы колонтитул мен төменгі колонтитул мәтініне қолдануға болады. Түспен пішімдеуді Excel 97-2003 нұсқасындағы жоғарғы колонтитулдар мен төменгі колонтитулдарда пайдалану мүмкін емес.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеру құралында, түс пішімдеуді жойғыңыз келген жағдайда Түзету түймешігін басыңыз.

Сыйысымдылық тексергіші

Бұл жұмыс кітабы жұп беті немесе бірінші беттің жоғарғы колонтитулдар мен төменгі колонтитулдар бар жұмыс парақтарын қамтиды. Бұл беттің жоғарғы колонтитулдары мен төменгі колонтитулдары Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында шықпайды.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында басқа жоғарғы колонтитул мен төменгі колонтитул мәтінін жұп беттерінде немесе бірінші бетінде көрсету үшін параметр бар. Excel 97-2003 нұсқасында жұп бетіндегі немесе бірінші бетіндегі жоғарғы колонтитулдар мен төменгі колонтитулдарда көрсету мүмкін емес, бірақ олар жұмыс кітабын қайтаданExcel 2010 нұсқасында ашқан кезде, қол жетімді болып сақталады.

Не істеуге болады    Егер Excel 97-2003 файлы пішімінде жұмыс кітабын сақтау керек болса, сол жұмыс кітабына арналған жұп немесе бірінші беттің жоғарғы колонтитулдарды және төменгі колонтитулдарды көрсетпеу пайдалы болады.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір ұяшықтар немесе мәнерлер таңдалған файлы пішімі арқылы қолданылмайтын пішімдеуді қамтиды. Бұл пішімдер қолданыстағы жақын тұрған пішімге түрленеді.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында арнайы әсерлер мен көлеңкелер секілді түрлі ұяшықты пішімдеу немесе ұяшық мәнерін пішімдеу параметрлері қол жетімді. Бұл параметрлер Excel 97-2003 нұсқасында қол жетімді емес.

Не істеу керек.    Жұмыс кітабын сақтауды жалғастырған кезде, Excel бағдарламасы ең жақын қол жетімді пішімді қолданады, ол басқаға қолданылған басқа пішіммен бірдей болады. Пішімдердің қайталануын болдырмау үшін жұмыс кітабын Excel 97-2003 файл пішіміне сақтамастан бұрын жоқ болған ұяшық пішімдеу және ұяшық мәнерлерін өзгертуге немесе жоюға болады.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатынға қарағанда бірегей ұяшық пішімдерін қамтиды. Кейбір ұяшық пішімдері сақталмайды.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында бірегей 64000 ұяшық пішімдерін пайдалануға болады, бірақ Excel 97-2003 нұсқасында 4000 бірдей ұяшық пішімдерін ғана пайдалануға болады. Бірегей ұяшық пішімдеріне жұмыс кітабында қолданылатын кез келген нақты пішімдеу тіркесімі жатады.

Орындалатын әрекет    Арнайы ұяшық пішімдерін жоғалтпай, Excel 97-2003 бағдарламасында сақтап қалу үшін кейбір сақтауға маңызы жоқ ұяшық пішімдерін жоя аласыз.

Бұл жұмыс кітабы таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатынға қарағанда бірегей қаріп пішімдерін қамтиды. Кейбір қаріп пішімдері сақталмайды.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында 1024 глобалдық қаріп түрлері қол жетімді және жұмыс кітабындағы олардың 512 ғана пайдалануға болады. Excel 97-2003 нұсқасы шамалы бірегей қаріп пішімдерін қолдайды.

Орындалатын әрекет.    Нақты қаріп пішімдерін жоғалтпай, Excel 97-2003 бағдарламасында сақтап қалу үшін, кейбір сақтауға маңызы жоқ қаріп пішімдерін жоюға болады.

Бір немесе бірнеше үйлесімділік мәселелерін шешу туралы ақпарат алу үшін, төмендегі мақалаларды қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын Excel кестесінің мүмкіндіктері

Қолданылмайтын Excel кестесінің мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, дәлділіктің елеусіз төмендеуінің алды.

Дәлдігінің елеусіз төмендеуі

Шешім

Кесте жиындар жолындағы таңдамалы формуланы немесе мәтінді қамтиды. Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында деректер кестесіз шығады.

Нені білдіреді.    Өрнектер мен мәтін Excel 97-2003 бағдарламасында ауыстырылмай қалады, ауқым енді кесте пішімінде болмайды.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында реттелетін формуланы не мәтінді қамтитын кестені табу үшін, Табу пәрменін таңдап, жиындар жолынан қол жетімді формулаларды жойыңыз да, одан кейін жиындар жолындағы қол жетімді формулаларды ғана пайдаланыңыз.

Осы жұмыс кітабындағы кесте жоғарғы колонтитул жолын көрсетпейді. Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жоғарғы колонтитул жолының құсбелгісі (Кесте құралдары, Құрастырушы қойындысы, Кесте мәнерінің параметрлер тобы) қойылғанша, деректер кестесіз көрсетіледі.

Нені білдіреді.    Excel 97-2003 бағдарламасында, кестені жоғарғы колонтитул жолынсыз бейнелеу мүмкін емес.

Не істеуге болады.    Үйлесімділікті тексеруде жоғарғы колонтитул жолынсыз көрсетілетін кестенің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, жоғарғы колонтитул жолын көрсетіңіз.

Кесте мәнері осы жұмыс кітабындағы кестеге қолданылады. Кесте мәнерін пішімдеу Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында көрінбейді.

Нені білдіреді    Excel 97-2003 бағдарламасында, тақырыпқа негізделген кесте мәнерлері қатынаусыз және бейнелеу мүмкін емес.

Не істеуге болады.    Үйлесімділік тексергішінде, қолданылған кесте мәнері бар кестенің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, сол кесте мәнерін жойыңыз, одан кейін кестені қолмен пішімдеңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы кесте сыртқы деректер көзіне қосылған. Кесте жұмысы жоғалса, бірақ деректер қосулы қалады, Егер кесте жолдары сүзгі арқылы жасырылса, олар Excel бағдарламасының ескі нұсқасында жасырулы қалады..

Нені білдіреді.    Кестенің функционалдығы Excel 97-2003 бағдарламасында жоғалған.

Не істеуге болады.    Үйлесімділікті тексергіште, сыртқы деректер көзіне қосылған кестенің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, одан кейін кестені сыртқы деректер көзінен ажыратыңыз. Excel 97-2003 бағдарламасында деректерді сыртқы деректер көзіне қайтадан қосуыңызға болады.

Бұл жұмыс кітабы тек оқу үшін Windows SharePoint қызметтер тізіміне қосылады. Кесте функциясы, сондай-ақ, байланысты жаңарту немесе өңдеу қабілеті де жоғалады. Егер кесте жолдары сүзгі арқылы жасырылса, олар Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жасырын қалады.

Нені білдіреді.    Кестенің функционалдығы Excel 97-2003 бағдарламасында жоғалған.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында Табу пәрменінің көмегімен Microsoft SharePoint Foundation тізіміне тек оқу үшін қосылатын кестені тауып, одан кейін кестені SharePoint тізімінен ажыратыңыз. Excel 2003 нұсқасында SharePoint тізімін оқу/жазу тізімі ретінде импорттауға болады.

Сондай-ақ, Excel 2003 жұмыс кітабында оқу/жазу тізімін жасап, одан кейін Excel 97-2003 файл пішімінде сақталатын осы жұмыс кітабындағы жұмысты Excel 2010 нұсқасындағы үйлесімділік режимінде жасауға болады.

Балама мәтін осы жұмыс кітабындағы кестеге қатысты қолданылады. Кестелердегі балама мәтін Excel 2007 нұсқасына дейінгі нұсқаларынан жойылады.

Мағынасы    Балама мәтін Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында қол жетімді емес және оны Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында көрсету мүмкін емес.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында балама мәтіні бар Excel кестесін табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз. Балама мәтінді Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында көрсету үшін, оны жұмыс парағындағы бос ұяшыққа көшіруге немесе құрамында мәтіні бар түсініктеме кірістіруге болады.

Кестенің кез келген жерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Кесте, одан кейінБалама мәтін параметрлерін таңдаңыз. Сипаттама жолағынан балама мәтінді таңдап, одан кейін оны көшіру үшін, CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

Балама мәтін осы жұмыс кітабындағы кестеге қолданылды. Балама мәтінді Excel 2007 нұсқасында көрсету мүмкін емес.

Нені білдіреді.    Балама мәтін Excel 2007 бағдарламасында қатынаусыз және бейнелеу мүмкін емес.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында балама мәтіні бар Excel кестесін табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз. Балама мәтінді Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында көрсету үшін, оны жұмыс парағындағы бос ұяшыққа көшіруге немесе құрамында мәтіні бар түсініктеме кірістіруге болады.

Кестенің кез келген жерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Кесте, одан кейінБалама мәтін параметрлерін таңдаңыз. Сипаттама жолағынан балама мәтінді таңдап, одан кейін оны көшіру үшін, CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

Бір немесе бірнеше үйлесімділік мәселелерін шешу туралы қосымша ақпарат алу үшін, төмендегі мақаланы қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын жиынтық кестенің мүмкіндіктері

Қолданылмайтын жиынтық кесте мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, функционалдығының елеулі төмендеуі немесе дәлдіктің елеусіз төмендеуі.

Функционалдығының елеулі төмендеуі

Шешім

Жұмыс кітабындағы жиынтық кесте бұрышы шектерінен асып кетеді және алдыңғы файл пішімдерінде сақталғанда жоғалады. Тек үйлесімділік режимінде жасалған жиынтық кестелер Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында жұмыс істейді.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында жиынтық кесте есебі өрістегі 1048576 бірегей элементтерді қолдайды, бірақ Excel 97-2003 нұсқасында өрістегі тек 32500 элементке ғана қолдау көрсетіледі.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеру құралында бұрынғы шектерден асып кететін жиынтық кесте есебін табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз. Жұмыс кітабын Excel 97-2003 пішінінде сақтап, одан кейін осы жиынтық кестесін үйлесімділік режимінде қайта жасаңыз.

Жұмыс кітабындағы жиынтық кесте тасаланған жолдардағы немесе бағандардағы ұяшықтарға қолданылатын шартты пішімдеу ережелерін қамтиды. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы осы ережелердің жоғалуына жол бермеу үшін, сол жолдарды немесе бағандарды кеңейтіңіз.

Мағынасы    Қайырылған жолдардағы немесе бағандардағы ұяшықтарға қолданылатын шартты пішімдеу ережелері Excel 97-2003 нұсқасында сақталмайды.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеру құралында шартты пішімдеу ережелерін қамтитын қайырылған жолдарды немесе бағандарды табу үшін, Табу пәрменін, одан кейін жұмыс кітабын алдыңғы Excel файл пішімінде сақтаудан бұрын, сол жолдарды не бағандарды кеңейтіңіз.

Бұл жұмыс кітабы жиынтық кестемен байланыстырылмаған аталған жиынтықтарды қамтиды. Осы аталған жиынтықтар сақталмайды.

Мағынасы    Жиынтық кестемен байланыстырылмаған аталған жиынтықтар Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында жойылады.

Орындалатын әрекет    Бұл мәселені болдырмау үшін байланыс арқылы жиынтық кестесін жасап отырғаныңызды тексеріңіз.

Осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестесінің қосылған мүмкін болатын нұсқаларды талдау мүмкіндігі бар. Кез келген жарияланбаған мүмкін болатын нұсқаларды талдау өзгертулері Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында сақталмайды.

Мағынасы    Серверде жарияланбайтын мүмкін болатын нұсқаларды талдау өзгертулері Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында көрсетілмейді.

Орындалатын әрекет.    Жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында ашпастан бұрын, мүмкін болатын нұсқаларды талдау өзгертулерін жариялап отырғаныңызды тексеріңіз (Жиынтық кестелермен жұмыс істеу тармағы, Параметрлер қойындысы, Құралдар тобы, Шартты талдау түймешігі).

Жұмыс кітабындағы жиынтық кесте бірегей көрсеткіштерін бірнеше рет көрсететін деректер бірлігін қамтиды. Осы жиынтық кестесі сақталмайды.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында деректерді жедел аналитикалық өңдеу (ДЖАӨ) деректер көзіне қосылған жиынтық кестесіндегі көрсеткішті көшіруге болады. Жиынтық кестесін Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында көрсету мүмкін емес.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеру құралында бірегей көрсеткіштерін бірнеше рет көрсететін деректер бірлігін қамтитын жиынтық кесте есебін табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін бір ғана көрсеткіш сақталатындай, көрсеткіштердің кез келген көшірмесін жойыңыз.

Жұмыс кітабындағы жиынтық кесте не деректер Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында болмайтын сервер параметрлерін қамтиды. Жиынтық кесте не деректер байланысының кейбір сервер параметрлері сақталмайды.

Мағынасы    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларындағы жиынтық кесте не деректер қосылымының кейбір сервер параметрлері сақталмайды.

Орындалатын әрекет.    Пайдаланылатын сервер параметрлерінің Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларымен үйлесімді екенін тексеріп, одан кейін қажетті өзгертулерді енгізіңіз (Жиынтық кестелермен жұмыс істеу тармағы, Параметрлер қойындысы, Деректер тобы, Деректер көзін өзгерту түймешігі, Қосылым сипаттары пәрмені).

Осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестесінде «мәндерді басқаша көрсету» мүмкіндігі арқылы берілетін деректер бар. Бұл реттелетін нәтижелер сақталмайды және деректер көзінің бастапқы мәндерімен ауыстырылады.

Мағынасы.    Мәндерді басқаша көрсету мүмкіндігіне Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында қолдау көрсетілмейді және енгізілген мән деректерін (мысалы,Жалпы қорытынды пайызы, Жалпы баған ішіндегі % немесе Жолақтағы өспелі қорытынды) көрсету мүмкін емес.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында реттелетін мән нәтижелерін қамтитын жиынтық кестесін табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін сол нәтижелерді жойыңыз (Жиынтық кестелермен жұмыс істеу тармағы, Параметрлер қойындысы, Есептеулер тобы, Мәндерді басқаша көрсету түймешігі).

Балама мәтін осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестеге қатысты қолданылады. Жиынтық кестесіндегі балама мәтін Excel 2007 нұсқасына дейінгі нұсқаларынан жойылады.

Мағынасы    Балама мәтін Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында қол жетімді емес және оны Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында көрсету мүмкін емес.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында балама мәтіні бар жиынтық кестесін табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз. Балама мәтінді Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында көрсету үшін, оны жұмыс парағындағы бос ұяшыққа көшіруге немесе құрамында мәтіні бар түсініктеме кірістіруге болады.

Жиынтық кестесінің кез келген жерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жиынтық кестенің параметрлері параметрін таңдаңыз. Балама мәтін қойындысындағы Сипаттама жолағынан балама мәтінді таңдап, одан кейін оны көшіру үшін, CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

Балама мәтін осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестеге қатысты қолданылады. Балама мәтінді Excel 2007 нұсқасында көрсету мүмкін емес.

Нені білдіреді.    Балама мәтін Excel 2007 бағдарламасында қатынаусыз және бейнелеу мүмкін емес.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында балама мәтіні бар жиынтық кестесін табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз. Балама мәтінді Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында көрсету үшін, оны жұмыс парағындағы бос ұяшыққа көшіруге немесе құрамында мәтіні бар түсініктеме кірістіруге болады.

Жиынтық кестесінің кез келген жерін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жиынтық кестенің параметрлері параметрін таңдаңыз. Балама мәтін қойындысындағы Сипаттама жолағынан балама мәтінді таңдап, одан кейін оны көшіру үшін, CTRL+C пернелер тіркесімін басыңыз.

Дәлдігінің елеусіз төмендеуі

Шешім

Жиынтық кесте мәнері осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестеге қатысты қолданылады. Жиынтық кесте мәнерінің пішімдеуін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында көрсету мүмкін емес.

Мағынасы    Тақырыпқа негізделген жиынтық кесте мәнерлері Excel 97-2003 нұсқасында қол жетімді емес және оларды көрсету мүмкін емес.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеру құралында қолданылатын жиынтық кесте мәнері бар жиынтық кесте есебін табу үшін, Табу пәрменін таңдап, сол жиынтық кесте мінерін жойыңыз да, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдау көрсетілетін жиынтық кесте пішімдеуін қолмен қолданыңыз.

Осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестесі Excel 2007 нұсқасына дейінгі нұсқаларда жұмыс жасамайды. Үйлесімділік режимінде жасалған жиынтық кестелері ғана Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында жұмыс жасайды.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында жасалған жиынтық кесте есебін Excel 97-2003 нұсқасында жаңарту мүмкін емес.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеру құралында ағымдағы файл пішімінде жасалған жиынтық кесте есебін табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз. Жұмыс кітабын Excel 97-2003 пішімінде сақтап, одан кейін осы жиынтық кестесін үйлесімділік режимінде қайта жасаңыз, сонда оны жұмыс істеу қабілетін жоғалтпай, Excel 97-2003 нұсқасында ашуға болады.

Бұл жұмыс кітабындағы жиынтық кестенің ықшам пішіндегі өрістері бар. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында бұл орналасу кесте түріне өзгереді.

Мағынасы    Қатысты деректерді экраннан тігінен таралып кетуінен сақтайтын немесе айналдыруды қайыру үшін жағдай жасайтын ықшам пішіні (жеке немесе кесте және құрылым пішінімен бірге) Excel 97-2003 нұсқасында қол жетімді емес, ал өрістерді кесте пішінінде көрсету мүмкін емес.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында ықшам пішіндегі өрістері бар жиынтық кесте есебін табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін сол пішімді, қажет болғанда, құрылым не кесте пішініне Біріктіру және белгілері бар ұяшықтың ортасы бойынша түзету құсбелгісін алып тастау арқылы өзгертіңіз (Жиынтық кестелермен жұмыс істеу тармағы, Параметрлер қойындысы, Жиынтық кесте тобы, Параметрлер пәрмені, Орналасу және пішімдеу қойындысы).

Осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестесінде қосылатын не ажыратылатын нақты өріс түймешіктері бар. Өріс түймешіктерінің барлығы қосылған күйінде сақталады.

Мағынасы    Жиынтық диаграммада көрсетілмеген өріс түймешіктері жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында ашып, сақтағанда, қосылған күйінде сақталады.

Орындалатын әрекет.    Жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының файл пішімінде сақтағаннан кейін, оны қайта ашқанда, қажетті біреуін көрсету үшін, өріс түймешіктерін қосып, ажыратқан жөн (Жиынтық диаграммалармен жұмыс істеу тармағы, Талдауқойындысы, Көрсету/жасыру тобы, Өріс түймешіктері түймешігі).

Осы жұмыс кітабында жиынтық кестелері мен ТЕКШЕ функцияларын жұмыс кітабы ішінде сүзгілеу үшін қолданылатын шектегіш бар. Шектегіштер Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында жұмыс жасамайды.

Мағынасы.    Шектегіштер Excel 2007 нұсқасында қол жетімді емес, бірақ олар Excel 2010 нұсқасында пайдалану үшін қол жетімді.

Орындалатын әрекет.    Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында деректерді сүзгілеу үшін, жиынтық кесте сүзгілерін пайдалануға болады.

Осы жұмыс кітабында жиынтық кестелері мен ТЕКШЕ функцияларын жұмыс кітабы ішінде сүзгілеу үшін қолданылатын шектегіш бар. Шектегіштер сақталмайды. Шектегіштерге сілтеме жасайтын формулалар #NAME? қатесін көрсетеді.

Мағынасы.    Шектегіштерге Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейді және оларды көрсету мүмкін емес.

Қосылымды не жиынтық кестесін жаңартқан кезде, шектегіштер қолданған сүзгілер енді көрсетілмейді, ал шектегіштер сақталмайды

Шектегіштерге сілтеме жасайтын OLAP функциялары бар қосылымдарды жаңарту амалы күткен нәтиженің орнына #NAME? қателерін көрсетеді.

Орындалатын әрекет.    Деректерді сүзгілеу үшін, шектегіштердің орнына жиынтық кесте сүзгілерін пайдаланыңыз.

Шектегіш мәнері осы жұмыс кітабында бар, бірақ оған Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдау көрсетілмейді. Осы шектегіш мәнері сақталмайды.

Мағынасы    Жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының файл пішімінде сақтаған кезде, реттелетін шектегіш мәнері сақталмайды.

Орындалатын әрекет    Жұмыс кітабын алдыңғы Excel файл пішімінде сақтамастан бұрын, реттелетін шектегіш мәнерін кірістірілген шектегішке өзгертіңіз (Шектегіш құралдары, Параметрлер қойындысы, Шектегіш мәнерлері жиынтығы).

Осы жұмыс кітабындағы жиынтық кестесінде қайталанатын белгілері бар бір не бірнеше өрістерді қамтиды. Жиынтық кесте жаңартылса, бұл белгілер сақталмайды.

Мағынасы    Қайталанатын белгілерге Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында қолдау көрсетілмейді және белгілер жиынтық кестесін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жаңартқанда сақталмайды.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында қайталанатын белгілері бар жиынтық кестесін табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін белгілердің қайталануын тоқтатыңыз (Жиынтық кестелермен жұмыс істеу тармағы, Құрастырушы қойындысы, Орналасу тобы, Есеп орналасуы түймешігі, Элемент белгілерін қайталамаңыз пәрмені).

Бір немесе бірнеше үйлесімділік мәселелерін шешу туралы қосымша ақпарат алу үшін, төмендегі мақаланы қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын сұрыптау және сүзгіден өткізу мүмкіндіктері

Қолданылмайтын сұрыптау және сүзгіден өткізу мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, дәлділіктің елеусіз төмендеуінің алды.

Дәлдігінің елеусіз төмендеуі

Шешім

Бұл жұмыс кітабындағы жұмыс парағы үштен артық сұрыптау шарттары бар сұрыптау күйін қамтиды. Бұл ақпарат Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жоғалып қалады.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында деректерді сұрыптау үшін, шамамен алпыс төрт шарты бар сұрыптау күйлерін қолдануға болады, бірақ Excel 97-2003 нұсқасы тек үшке дейінгі шарты бар сұрыптау күйлерін қолдайды. Excel 97-2003 нұсқасында сұрыптау күйі туралы ақпаратын жоғалтуға жол бермеу үшін, тек үшке дейінгі шартты пайдаланатын бір сұрыптау күйін өзгертуіңіз мүмкін. Excel 97-2003 нұсқасында деректерді қолмен де сұрыптауға болады.

Дегенмен, барлық сұрыптау күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде үштен артық шарттармен сұрыпталған деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, тек үш не одан аз шартты пайдалану арқылы сұрыптау күйін өзгертіңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы жұмыс парағы таңдамалы тізімі бар сұрыптау шартын пайдаланатын сұрыптау күйін қамтиды. Бұл ақпарат Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жоғалып қалады.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында реттелетін тізімді сұрыптауға болады. Excel 97-2003 нұсқасында ұқсас сұрыптау нәтижелерін алу үшін, сұрыпталатын деректерді топтап, одан кейін оларды қолмен сұрыптаңыз.

Дегенмен, барлық сұрыптау күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде таңдамалы тізім арқылы сұрыпталған деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, сұрыптау күйінде таңдамалы тізімі болмас үшін оны өзгертіңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы жұмыс парағы пішімдеу туралы ақпаратты анықтайтын сұрыптау шартын пайдаланатын сұрыптау күйін қамтиды. Бұл ақпарат Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жоғалып қалады.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгіше жиындары секілді нақты пішім арқылы деректерді сұрыптауға болады. Excel 97-2003 нұсқасында мәтінді ғана сұрыптауға болады.

Дегенмен, барлық сұрыптау күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеруде белгілі бір пішім арқылы сұрыпталған деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, пішімдеу туралы ақпаратты анықтамай, сұрыптау күйін өзгертіңіз.

Дұрыстығының елеусіз төмендеуі

Шешім

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір деректер Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жоқ әдіспен сүзгіден өткізіледі. Сүзгі арқылы жасырылған жолдар жасырулы қалады, бірақ сүзгі өзін Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында дұрыс көрсетпейді.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейтін сүзгілерді қолдануға болады. Сүзгінің жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне жол бермеу үшін, жұмыс кітабын алдыңғы Excel файлы пішіміне сақтамай тұрып, оны тазалау қажет болуы мүмкін. Excel 97-2003 нұсқасында деректерді қолмен сүзгілеуге болады.

Дегенмен, барлық сүзгілеу күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде сүзгіден өткізілген деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, жасырулы жолдарды көрсету үшін сүзгіні өшіре аласыз. Басты қойындысының Түзету тобында Сұрыптау және сүзгі түймешігін басып, сүзгіні өшіру үшін Тазалау түймешігін басыңыз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір деректер ұяшық түсі арқылы сүзгіден өткізіледі. Сүзгі арқылы жасырылған жолдар жасырулы қалады, бірақ сүзгі өзін Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында дұрыс көрсетпейді.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгіше жиыны бойынша сүзгілеуге болады  — бұл әдістерге Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейді. Сүзгінің жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне жол бермеу үшін, жұмыс кітабын алдыңғы Excel файлы пішіміне сақтамай тұрып, оны тазалау қажет болуы мүмкін. Excel 97-2003 нұсқасында деректерді қолмен сүзгілеуге болады.

Дегенмен, барлық сүзгілеу күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде сүзгіден өткізілген деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, жасырулы жолдарды көрсету үшін сүзгіні өшіре аласыз. Басты қойындысының Түзету тобында Сұрыптау және сүзгі параметрін таңдап, сүзгіні өшіру үшін Тазалау түймешігін басыңыз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір деректер қаріп түсі арқылы сүзгіден өтеді. Сүзгімен жасырылған жолдар жасырулы қалады, бірақ сүзгі өзін Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында көрсетпейді.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгіше жиыны бойынша сүзгілеуге болады  — бұл әдістерге Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейді. Сүзгінің жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне жол бермеу үшін, жұмыс кітабын алдыңғы Excel файлы пішіміне сақтамай тұрып, оны тазалау қажет болуы мүмкін. Excel 97-2003 нұсқасында деректерді қолмен сүзгілеуге болады.

Дегенмен, барлық сүзгілеу күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде сүзгіден өткізілген деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, жасырулы жолдарды көрсету үшін сүзгіні өшіре аласыз. Басты қойындысының Түзету тобында Сұрыптау және сүзгі параметрін таңдап, сүзгіні өшіру үшін Тазалау түймешігін басыңыз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір деректер ұяшық белгішесі арқылы сүзгіден өтеді. Сүзгімен жасырылған жолдар жасырулы қалады, бірақ сүзгі өзін Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында көрсетпейді.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында ұяшық түсі, қаріп түсі немесе белгіше жиыны бойынша сүзгілеуге болады  — бұл әдістерге Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейді. Сүзгінің жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне жол бермеу үшін, жұмыс кітабын алдыңғы Excel файлы пішіміне сақтамай тұрып, оны тазалау қажет болуы мүмкін. Excel 97-2003 нұсқасында деректерді қолмен сүзгілеуге болады.

Дегенмен, барлық сүзгілеу күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде сүзгіден өткізілген деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, жасырулы жолдарды көрсету үшін сүзгіні өшіре аласыз. Басты қойындысының Түзету тобында Сұрыптау және сүзгі параметрін таңдап, сүзгіні өшіру үшін Тазалау түймешігін басыңыз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір деректер екіден артық шарттар арқылы сүзгіден өтеді. Сүзгімен жасырылған жолдар жасырулы қалады, бірақ сүзгі өзін Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында көрсетпейді.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында екіден артық шарттар бойынша деректерді сүзгілеуге болады. Сүзгінің жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне жол бермеу үшін, жұмыс кітабын алдыңғы Excel файлы пішіміне сақтамай тұрып, оны тазалау қажет болуы мүмкін.

Дегенмен, барлық сүзгілеу күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде сүзгіден өткізілген деректердің орнын анықтау үшін Табу түймешігін басып, жасырулы жолдарды көрсету үшін сүзгіні өшіре аласыз. Басты қойындысының Түзету тобында Сұрыптау және сүзгі параметрін таңдап, сүзгіні өшіру үшін Тазалау түймешігін басыңыз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір деректер мерзім мәндерінің топталған иерархиясы арқылы сүзгіден өтеді. Сүзгі арқылы жасырылған жолдар жасырулы қалады, бірақ сүзгі өзін Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында дұрыс көрсетпейді.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында күндерді топталған иерархия бойынша сүзгілеуге болады. Себебі бұл әрекетке Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейді, күндердің иерархиясын топсыздандыруыңыз мүмкін. Сүзгінің жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне жол бермеу үшін, жұмыс кітабын алдыңғы Excel файлы пішіміне сақтамай тұрып, оны тазалау қажет болуы мүмкін.

Дегенмен, барлық сүзгілеу күйі туралы ақпарат жұмыс кітабында қол жетімді болып қалады және оны Excel бағдарламасында өңделмегенше, жұмыс кітабын қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқанда қолдануға болады.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексергіште Табу пәрменін таңдап сүзілген деректерді табыңыз, содан кейін жасырын жолдарды көрсету үшін сүзгіні жоюға болады. Басты қойындысындағы Өңдеу тобында Сұрыптау және сүзу пәрменін таңдаңыз да, сүзгіні жою үшін Тазалау пәрменін таңдаңыз.

Сондай-ақ, күндер бойынша топтауды Excel параметрлері диалогтық терезесіндегі Қосымша қойындысында ажыратуға болады. (Файл қойындысы, Параметрлер).

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын формула мүмкіндіктері

Қолданылмайтын формула мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, функционалдығының елеулі төмендеуі немесе дәлдіктің елеусіз төмендеуі.

Функционалдығының елеулі төмендеуі

Шешім

Кейбір жұмыс парақтарында таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатындарға қарағанда басқа жұмыс парақтарына қатысы бар көбірек массив өрнектері болады. Осы массив өрнектерінің кейбірі сақталмай, #VALUE! қателеріне түрлендіріледі.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында басқа жұмыс парақтарына қатысты жұмыс кітабының массивтері қолданылатын жад арқылы шектелген, бірақ Excel 97-2003 бағдарламасында жұмыс парақтары басқа жұмыс парақтарына қатысты 65 472 жұмыс парағының массивтеріне дейін қамтиды. Ең көп шектеуден тыс жұмыс парағы массивтері #VALUE! қателеріне түрлендіріледі және көрсетеді.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеру құралында басқа жұмыс парағына қатысы бар жиым формулаларын қамтитын ұяшықтарды табу үшін, Табу пәрменін таңдап, #VALUE! қателеріне жол бермеу үшін, қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Кейбір өрнектер таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатындарға қарағанда көбірек мәндерді, сілтемелерді және/немесе аттарды қамтиды. Бұл өрнектер сақталмайды және #VALUE! қателеріне түрлендіріледі.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында формула мазмұнының ең үлкен ұзындығы 8192 таңбадан тұрады, ал ішкі формуланың ең үлкен ұзындығы 16384 байтты құрайды. Excel 97-2003 нұсқасында формула мазмұнының ең үлкен ұзындығы 1024 таңбадан тұрады, ал ішкі формуланың ең үлкен ұзындығы 1800 байтты құрайды. Формула дәлелдерінің тіркесімі (соның ішінде мәндер, сілтемелер және/немесе аттар) Excel 97-2003 нұсқасының шектеулерінен асып кеткен жағдайда, жұмыс кітабын алдыңғы Excel файлы пішімінде сақтағанда, формулалар #VALUE! қателерін көрсетеді.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексергіште, Excel 97-2003 бағдарламасындағы формуланың ең көп ұзындығы шектеулерінен асатын формулалары бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, #VALUE! қателерінен құтылу үшін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Кейбір өрнектерде таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатындарға қарағанда көбірек енгізу деңгейлері бар. Жетіден аса енгізу деңгейлері бар өрнектер сақталмай, #VALUE! қателеріне түрлендіріледі.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында формулаке 64 енгізу деңгейіне дейін сыяды, бірақ Excel 97-2003 бағдарламасында ең көп енгізу деңгейі 7 ғана құрайды.

Орындалатын әрекет    Үйлесімділікті тексеруде 7 аса енгізу деңгейі бар өрнектерді қамтитын ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, #VALUE! қателерінен құтылу үшін қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Кейбір өрнектер таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатындарға қарағанда көбірек дәлелдері бар функцияларды қамтиды. Функциясына 30 аса дәлелдері бар өрнектер сақталмай, #VALUE! қателеріне түрлендіріледі.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында формулаке 255 формулаке дейін сыяды, бірақ Excel 97-2003 бағдарламасында формуладағы аргументдердің ең көп шектеуі 30 ғана құрайды.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеруде 30 аса дәлердері бар өрнектерді қамтитын ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, #VALUE! қателерінен құтылу үшін қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Кейбір өрнектер таңдалған файл пішімі арқылы мүмкіндік берілетіндерге қарағанда көбірек операндтарды пайдаланады. Бұл өрнектер сақталмай, #VALUE! қателеріне түрлендіреді.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында өрнектерде пайдалануға болатын операндтар саны 1024, бірақ Excel 97-2003 бағдарламасында операндтардың ең көп шектеуі 40 ғана құрайды.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеруде 40-тан аса операндтары бар өрнектерді қамтитын ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, #VALUE! қателерінен құтылу үшін қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Кейбір өрнектер таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатындарға қарағанда көбірек дәлелдері бар функцияларды қамтиды. 29-дан аса дәлелдері бар өрнектер сақталмай, #VALUE! қателеріне түрлендіріледі.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында Бағдарламалар үшін Visual Basic (VBA) арқылы жасалатын пайдаланушы анықтайтын функциялар (ПАЖ) 60 дәлелге дейін қамти алады, бірақ Excel 97-2003 бағдарламасында ПАЖ-дегі дәлелдердің саны VBA арқылы 29 дейін ғана шектеледі.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеруде 29-дан аса дәлелдері бар функцияларды пайдаланатын ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, #VALUE! қателерінен құтылу үшін қажетті өзгертулерді енгізіңіз. Сізге пайдаланушы анықтайтын функцияларды өзгерту үшін VBA кодын пайдалану қажет.

Бұл жұмыс кітабындағы бір не одан көп функциялар Excel бағдарламасының ескі функцияларында қолданылмайды.  Ескі нұсқаларда қайта есептегенде, бұл функциялар олардың ағымдық нәтижелерінің орнына #NAME? қатесін қайтарады.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасы жаңа және қайта аталған функциялармен қамтамасыз етеді. Себебі функциялар Excel 97-2003 немесе Excel 2007 нұсқасында жоқ, олар жұмыс кітабы Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында ашылған кезде күткен нәтижелер орнына #NAME? қатесін береді.

Кейбір жағдайда, _xlfn префиксі формулаға қосылады, мысалы, =_xlfn.IFERROR (1,2).

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, Excel бағдарламасының ескі нұсқасында қатынаусыз функциялары бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, #NAME? қателерінен құтылу үшін қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Үйлесімділік функциялары қайта аталған барлық функцияларда бар. Қателерді болдырмау үшін орнына сол функцияларды пайдалана аласыз.

Жаңа функциялар Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында бар сәйкес функциялармен ауыстырылуы мүмкін. Жаңа функциялар пайдаланатын формулаларды формула нәтижелерімен ауыстыру арқылы жоя аласыз.

Кейбір өрнектер таңдалған файл пішімінде қолданылмайтын кестелерге жасалатын сілтемелерді қамтиды. Бұл сілтемелер ұяшық сілтемелеріне айналады.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында кестеге, кесте бөліктерінен немесе бүкіл кестеге сілтеме жасайтын өрнектерді пайдаланғаныңызда, кесте деректерімен жұмыс істеуге жеңілдету және мағыналы ету үшін құрылымдық сілтемелерді пайдалануыңызға болады. Бұл мүмкіндік Excel 97-2003 бағдарламасында болмайды және құрылымдық сілтемелер ұяшық сілтемелеріне айналады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеруде кестелерде жасалатын құрылымдық сілтемелері бар өрнектерді қамтитын ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдаңыз, сонда оларды пайдаланғыңыз келетін ұяшық сілтемелеріне өзгертуіңізге болады.

Кейбір өрнектер Excel бағдарламасының осы данасында ашық басқа жұмыс кітаптарындағы кестелерге жасалатын сілтемелерді қамтиды. Бұл сілтемелер Excel 97-2003 пішіміне сақтаулы күйінде #REF қателеріне айналады, себебі оларды парақ сілтемелеріне айналдыруға болмайды.

Нені білдіреді    Excel 2007 нұсқасында кестеге, кесте бөліктеріне немесе бүкіл кестеге сілтеме жасайтын өрнектерді пайдаланғаныңызда, кесте деректерімен жұмыс істеуге едәуір жеңілдету немесе мағыналы ету үшін, құрылымдық сілтемелерді пайдалана аласыз. Бұл мүмкіндік Excel 97-2003 бағдарламасында болмайды және құрылымдық сілтемелер ұяшық сілтемелеріне айналады. Дегенмен, құрылымдық сілтемелер ашық емес басқа жұмыс кітаптарындағы кестелерді көрсетсе, олар #REF қателеріне айналады және көрсетеді.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергішінде басқа жұмыс кітаптарындағы кестелерге жасалатын құрылымдық сілтемелері бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдаңыз, сонда #REF қателерінен құтылу үшін оларды өзгертуіңізге болады.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында 8192-ден көп үзікті ұяшықтар аумағына сілтеме жасайтын деректерді тексеру ережелері бар. Бұл деректерді тексеру ережелері сақталмайды.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында, деректерді тексеру ережелері 8192-ден көп үзікті ұяшықтар аумағына сілтеме жасайды. Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында, бұл деректерді тексеру ереже түрлері қолдалмайды және қатынаусыз болады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, 8192-ден көп үзікті ұяшықтар аумағына сілтеме жасайтын деректерді тексеру ережелері бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында басқа жұмыс парақтарының мәнін сілтейтін деректерді тексеру ережелері бар. Бұл деректерді тексеру ережелері Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайды.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында, басқа жұмыс парақтарындағы мәндерге сілтеме жасайтын деректерді тексеру ережелерін жүзеге асыра аласыз. Бұл Excel 97-2003 және Excel 2007 нұсқасында қолдалмайды.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергіште, басқа жұмыс парағындағы мәндерге сілтенетін деректерді тексеру ережелері бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін деректерді тексеру ережелері бірдей жұмыс парағында мәндерге сілтенетіндей қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында басқа жұмыс парақтарының мәнін сілтейтін деректерді тексеру ережелері бар. Бұл деректерді тексеру ережелері Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайды.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында, басқа жұмыс парақтарындағы мәндерге сілтеме жасайтын деректерді тексеру ережелерін жүзеге асыра аласыз. In Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасында, бұл деректерді тексеру ереже түрлері қолдалмайды және жұмыс парағында бейнеленбейді.

Дегенмен, Excel 2010бағдарламасында ашылған кезде барлық деректерді тексеру ережелері жұмыс кітабында қолданыста қалады, дегенмен ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында өңделді.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергіште, басқа жұмыс парағындағы мәндерге сілтенетін деректерді тексеру ережелері бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін қажетті өзгертулерді Деректерді тексеру диалогтық терезесінің Параметрлер қойындысында (Деректер қойындысы, Деректермен жұмыс істеу тобы) енгізіңіз.

Бұл жұмыс кітабы жолдан және таңдалған файл пішімінің баған шектеуінен тыс ұяшықтарға сілтенген деректер топтасуы ауқымын қамтиды. Бұл аймақтағы деректердің формула сілтемелері лайықталады және Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында дұрыс көрсетілмейді.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында, деректер топтасуы ауқымы құрамында таңдалған файл пішімінің жол және баған шегінің сыртқы деректеріне сілтенетін формулалар бар. Excel 97-2003 нұсқасында, Excel 97-2003 жұмыс парағының өлшемі 65,536 жолдар арқылы 256 баған. Осы баған және жол шегінің сыртындағы ұяшықтардағы деректердің формула сілтемелері лайықталды және дұрыс көрсетілмейді.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында Excel 97-2003 бағдарламасының жол және баған шегінен асатын деректерге сілтеме жасайтын формула сілтемелерін қамтитын деректерді топтастыру ауқымын табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Дәлдігінің елеусіз төмендеуі

Шешім

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір массив өрнектері бүкіл бағанға қатысты. Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында бұл өрнектер қайта есептелгенде, олардың #NUM! қателеріне айналуы мүмкін.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында бүкіл бағанға қатысы бар жиым формулалары Excel 97-2003 нұсқасында қайта есептелгенде, #NUM! қателеріне түрленіп, көрсетіледі.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында бүкіл бағанға қатысы бар жиым формулаларын табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз, сонда #NUM қателеріне жол бермеу үшін, қажетті өзгертулер енгізуге болады.

Бұл жұмыс кітабындағы бір немесе одан көп анықталған аттар таңдалған файл пішімінде рұқсат етілетін 255-тен аса таңбаларды пайдаланатын өрнектерді қамтиды. Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында өңделгенде, бұл өрнектер сақталады, бірақ қысқартылады.

Нені білдіреді    Формулалардағы атаулы ауқымдары Excel 97-2003 бағдарламасында қолданылатын 255 таңбалар шектеуінен асқанда, формула дұрыс істейді, бірақ Аты диалогтық терезесінде қысқартылады және өңдеу мүмкін емес.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, өрнектердегі атаулы ауқымдары бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, пайдаланушылардың Excel 97-2003 бағдарламасында өрнектерді өшіре алуы үшін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір өрнектер жабық болып келетін басқа жұмыс кітаптарымен байланыстырылады. Өсы өрнектер Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында байланыстырылған жұмыс кітаптарын ашпай қайта есептегенде, 255 таңбалар шектеуінен тыс артық таңбалар қайтарылмайды.

Нені білдіреді    Жұмыс кітабындағы формулалар жабық болып келетін басқа жұмыс кітаптарымен байланысса, олар Excel 97-2003 бағдарламасында қайта есептелгенде, 255 таңбаға дейін ғана көрсете алады. Формула нәтижелері дөңгелектенуі мүмкін.

Не істеуге болады    Басқа жабық жұмыс кітаптарына байланысатын формулалар бар ұяшықтарды табыңыз, сонда байланыстарды тексеруге және Excel 97-2003 бағдарламасында дөңгелектенген формула нәтижелерінен құтылу үшін қажетті өзгертулерді енгізуге болады.

Деректерді тексеру өрнегінің 255-тен аса таңбасы бар.

Нені білдіреді    Деректерді тексеру формулалары Excel 97-2003 бағдарламасында қолданылатын 255 таңбалар шектеуінен асқанда, формула дұрыс жұмыс істейді және дөңгелектенеді, бірақ өзгертілмейді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, деректерді тексеру формулалары бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, формуладағы аздаған таңбаларды пайдаланыңыз, сонда пайдаланушылар Excel 97-2003 бағдарламасында оларды өзгерте алады.

Кейбір формулалар таңдалған файл пішімі арқылы қолдау көрсетілетінмен қарағанда қосымша элементтері бар жиымдарды қамтиды. 256 астам бағаны немесе 65536 астам жолдары бар жиымдар сақталмайды және түрлі нәтижелер беруі мүмкін.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында, 256-дан астам баған және 65536 астам жолдар элементтері бар массив өрнектерін пайдалана аласыз. Excel 2007 нұсқасында, бұл массив элементтерінің шегінен асады және түрлі нәтижелер береді.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында қолдау көрсетілгеннен гөрі қосымша элементтері бар жиым формулаларын қамтитын ұяшықтарды табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Бұл жұмыс кітабында VBA пайдаланушы анықтайтын функцияларының реттелетін сипаттамалары бар. Барлық реттелетін сипаттамалар жойылады.

Нені білдіреді    Excel 2010 нұсқасында, өзгертпелі сипаттамаларымен пайдаланушы анықтайтын функциялар (UDFs) жасау үшін Visual Basic for Applications (VBA) пайдалана аласыз. Өзгертпелі сипаттамалар Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасында қолдалмайды және жойылады.

Не істеуге болады    Ешбір әрекет қажет емес, себебі барлық өзгертпелі сипаттамалар жойылады.

Осы үйлесімділік мәселелерінің біреуін немесе бірнешеуін шешу жолы туралы қосымша ақпаратты Жаңалықтар: Excel функцияларына енгізілген өзгертулер бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын шартты пішімдеу мүмкіндіктері

Қолданылмайтын шартты пішімдеу мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, Функционалдығының елеулі төмендеуінің алды.

Функционалдығының елеулі төмендеуі

Шешім

Кейбір ұяшықтардың таңдалған файл пішімі арқылы қолданылатындарына қарағанда көбірек шартты пішімдері бар. Тек бірінші үш шарттары Excel бағдарламасаның ескі нұсқаларында көрсетіледі.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында шартты пішімдеуде алпыс төртке дейін шарт бола алады, бірақ Excel 97-2003 нұсқасында тек бірінші үш шартты көресіз.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, үштен аса шартты пайдаланатын шартты пішімдеуі бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу түймешігін басыңыз, одан кейін шарттан басқа шарт қолданбау үшін қажетті өзгертулер жасаңыз.

Кейбір ұяшықтардың қабаттастырмалы шартты пішімдеу ауқымдары бар. Excel бағдарламасының ескі нұсқалары қабаттастыру ұяшықтарындағы барлық пішімдеу ережелерін бағаламайды. Қабаттастырмалы ұяшықтар басқа шартты пішімдеуді көрсетеді.

Мағынасы.    Қабаттасатын шартты пішімдеу ауқымдарына Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейді, және шартты пішімдеу керекті көріністе көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште қабаттастырмалы пішімдеу ауқымдары бар ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, қабаттасудың алдын алу үшін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы бірден аса ұяшықтар Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында қолданылмайтын дерек тақталары, түс шкалалары немесе белгіше жинақтары сияқты шартты пішімдеу түрін қамтиды.

Мағынасы.    Excel 97-2003 нұсқасында ұяшықтардың қайсысын пішімдеу мақсатында анықтау үшін гистограммалар, түс шкалалары, белгішелер жиындары, жоғарғы немесе төменгі дәрежелі мәндер, жоғарғы немесе төменгі орташа мәндер, бірегей немесе қайталанатын мәндер және кесте бағандарын салыстыру секілді шартты пішімдеу түрлерін көру мүмкін емес.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында Табу пәрмені арқылы Excel 2010 нұсқасындағы жаңа шартты пішімдеу түрлерін қамтитын ұяшықтарды табыңыз да, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдау көрсетілетін тек пішімдеу түрлерін пайдалану үшін қажетті өзгертулерді енгізіңіз.

Кейбір ұяшықтар өшірілген "Шын болса тоқтатыңыз" параметрі бар шартты пішімдеуді қамтиды. Excel бағдарламасының ескі нұсқалары бұл параметрді танымайды және бірінші шын шартынан кейін тоқтатады.

Мағынасы.    Excel 97-2003 бағдарламасында шарт параметр болып табылмағанда, шартты пішімдеу тоқтаусыз орындалады. Бірінші шарт шын болғаннан кейін, шартты пішімдеу енді қолданылмайды.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексеруде өшірілген Шынайы болса тоқтату параметрі бар шартты пішімдеуді қамтитын ұяшықтардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдап, үйлесімділік мәселесін шешу үшін Түзету пәрменін таңдаңыз.

Бұл жұмыс кітабындағы бір не одан көп ұяшықтар көршілес емес ауқымда (жоғарғы/төменгі N, жоғарғы/төменгі N%, жоғарғы/төменгі орташа мән немесе жоғарғы/төменгі стандартты ауытқу сияқты) шартты пішімдеу түрін қамтиды. Бұл Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында қолданылмайды.

Мағынасы.    Excel 97-2003 нұсқасында шартты пішімдеуді іргелес емес ұяшықтардан көру мүмкін емес.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, құрамында іргелес емес ауқымдағы шартты пішімдеу түрі бар ұяшықты табу Табу түймешігін басып, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қол жетімді шартты пішімдеу ережелерін пайдалану үшін қажетті өзгертулер енгіңіз.

Бұл жұмыс кітабындағы кейбір жиынтық кестелер Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында дұрыс қызмет етпеуі мүмкін шартты пішімдеуді қамтиды. Осы жиынтық кестелерді Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында пайдаланғаныңызда, шартты пішімдеу ережелері бірдей нәтижелерді көрсетпейді.

Мағынасы.    Excel 97-2003 нұсқасындағы жиынтық кесте есептерінде көрген шартты пішімдеу нәтижелері Excel 2010 жиынтық кесте есептеріндегі нәтижелермен бірдей болмайды.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашылғанда ережелер Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергіште, құрамында шартты пішімдеу ережелері бар жиынтық кесте есептерінің өрістерін табу үшін Табу түймешігін басып,одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қол жетімді шартты пішімдеу ережелерін қолданыңыз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында басқа жұмыс парақтарының мәнін сілтейтін шартты пішімдеу бар. Бұл шартты пішімдеу Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайды.

Мағынасы.    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында басқа жұмыс парақтарындағы мәндерге қатысы бар шартты пішімдеу көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқан кезде, ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергіште, басқа жұмыс парағындағы мәндерге сілтенетін шартты пішімдеуі бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін басқа жұмыс парақтарында мәндерге сілтенбейтін шартты пішімдеуді қолданыңыз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында ұяшық сілтемесі немесе өрнегі бар 'Мәтін құрамында' пішімін пайдаланатын шартты пішімдеу бар. Бұл шартты пішімдеу Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайды.

Мағынасы.    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында ережелері бар мәтін үшін формулаларды пайдаланатын шартты пішімдеу жұмыс парағында көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқан кезде, ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, құрамында ережелері бар мәтінге өрнектер пайдаланатын шартты пішімдеуі бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайтын шартты пішімдеуді қолданыңыз.

Осы жұмыс кітабындағы бір немесе бірнеше ұяшықтар құрамында Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайтын ереже бар, себебі өз ауқымында формула қатесі бар.

Нені білдіреді    Excel 2007 және Excel 97-2003 бағдарламасының нұсқасында, ауқымға негізделген ережелер пайдаланатын шартты пішімдеу жұмыс парағында ауқымға негізделген ережелердің құрамында формула қателері болған кезде дұрыс бейнеленбейді.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, формула қателері бар ауқымға негізделген ережелері бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін ауқымға негізделген ережелерде формула қателері болмайтындай қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшықтары құрамында Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолдалмайтын шартты пішімдеу белгішесінің жиынын реттеу бар.

Мағынасы.    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында арнайы белгіше жиынын реттеу мүмкіндігін көрсететін шартты пішімдеуге қолдау көрсетілмейді және белгіше жиынын реттеу мүмкіндігі жұмыс парағында көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқан кезде, ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, арнайы белгішенің жиынын реттеуді көрсететін шартты пішімдеуі бар ұяшықтарды табу үшін Табу түймешігін басып, одан кейін шартты пішімдеу сол белгішенің жиынын реттелуінің көрсетілітінін тексеріңіз.

Осы жұмыс кітабындағы бір немесе бірнеше ұяшық "теріс мән" параметрін пайдаланатын гистограмма ережесін қамтиды. Осы гистограммаларға Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолдау көрсетілмейді.

Мағынасы.    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында теріс мәнді пайдаланатын гистограммасы бар шартты пішімдеу жұмыс парағында көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқан кезде, ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында теріс гистограммалары бар шартты пішімдеуді қамтитын ұяшықтарды табу үшін, Табу пәрменін таңдаңыз, себебі теріс мән пішімі Жаңа пішімдеу ережесі диалогтық терезесінде Автоматты параметріне орнатылған немесе Білік параметрлері параметрі Теріс мән және білік параметрлері диалогтық терезесіндегі Автоматты немесе Ұяшықтың орта мәні параметріне орнатылған, одан кейін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Осы жұмыс кітабының бір немесе бірнеше ұяшығында 8192 астам үзікті ұяшықтар аумағына қатысы бар шартты пішімдеу бар. Бұл шартты пішімдер сақталмайды.

Мағынасы.    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында 8192 астам үзікті ұяшықтар аумағына қатысы бар шартты пішімдеу жұмыс парағында көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқан кезде, ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында 8192 астам үзікті ұяшықтар аумағына сілтейтін шартты пішімдеу бар ұяшықтарды табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін шартты пішімдеуге қатысы бар үзікті ұяшықтар аумағының санын өзгертіңіз.

Дұрыстығының елеусіз төмендеуі

Шешім

Осы жұмыс кітабындағы бір немесе бірнеше ұяшық бояу, жиек немесе "теріс мән" параметрін пайдаланатын гистограмма ережесін қамтиды. Осы гистограммаларға Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолдау көрсетілмейді.

Мағынасы.    Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында тұтас боялған түс не жиек не болмаса гистограммалар үшін сол жақтан оңға және оң жақтан солға бағыт параметрлерін пайдаланатын гистограмма ережесі бар шартты пішімдеу жұмыс парағында көрсетілмейді.

Дегенмен, барлық шартты пішімдеу ережелері жұмыс кітабында қол жетімді және жұмыс кітабы қайтадан Excel 2010 нұсқасында ашқан кезде, ережелер Excel 2007 немесе Excel 97-2003 нұсқасында өңделмегенше, қолданылады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында, тұтас боялған түсті не жиекті не болмаса гистограммалар үшін сол жақтан оңға және оң жақтан солға параметрлерін пайдаланатын шартты пішімдеу гистограмма ережесі бар ұяшықтарды табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін қажетті өзгертулер енгізіңіз.

Бір немесе бірнеше үйлесімділік мәселелерін шешу туралы қосымша ақпарат алу үшін, төмендегі мақаланы қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Қолдау көрсетілмейтін диаграмма жасау мүмкіндіктері

Қолдау көрсетілмейтін диаграмма жасау мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелеріне себеп болып, жұмыс істеу қабілетінің елеулі төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Функционалдығының елеулі төмендеуі

Шешу

Диаграммада 255 таңбадан артық тақырып немесе деректер белгісі бар. 255 таңбадан асатын таңбалар сақталмайды.

Нені білдіреді    Excel 97-2003 нұсқасында диаграмма немесе ось тақырыптары мен деректер белгілері 255 таңбаға дейін шектеледі және осы шектен асқан кез келген таңбалар жоғалады.

Не істеуге болады    255 таңбадан асатын тақырыптар не деректер белгілерін табу үшін үйлесімділік тексергішінде Табу түймешігін басып, тақырыпты немесе деректер белгісін таңдаңыз да, оларды 255 таңбадан тұратындай немесе одан да аз болатындай етіп өзгертіңіз.

Осы жұмыс кітабындағы кейбір диаграмма пішімдеулері Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолданылмайды және көрсетілмейді.

Нені білдіреді    Өзгертпелі кескін бояулары, кескін құрылымдары және кескін әсерлері (мысалы, жарықтандыру және бедер әсерлері немесе градиент сызық пішімдеу) Excel 97-2003 бағдарламасында қолданылмайды және бейнеленбейді.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергішінде, қолданылмайтын өзгертпелі пішімдеуді табу үшін Табу түймешігін басыңыз, одан кейін Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында қолданылатын сол пішімдеуді пішімдеуге өзгертіңіз.

Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқалары тек түсті бояғыштар түстерін қолдайды. Жұмыс кітабы Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқасында ашылған кезде, барлық сызықтың түсі түсті бояғыштарға жақын түспен көрсетіліп, диаграмма көптеген қатарларды сол түсте көрсетеді.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқалары 16 миллионға дейін түс қолдайды, бірақ Excel 97-2003 нұсқасы стандартты түсті бояғыштар түстерімен шектеледі. Қолдау көрсетілмейтін түстер стандартты түсті бояғыштардағы жақын түске өзгертіледі, ол бұрыннан пайдаланылатын түс болуы мүмкін.

Не істеуге болады    Қолданылмайтын өзгертпелі түстерді табу үшін үйлесімділік тексергішінде Табу түймешігін басып, стандартты түсті бояғыштарды пайдаланып, қолданылмайтын түс пішімдеуін өзгертіңіз.

Бұл жұмыс кітабының құрамында Excel бағдарламасында алдыңғы нұсқалары арқылы бейнеленуі мүмкін болған деректер нүктелері көп диаграммалар бар. Тек 2-D өлшемдік диаграммалардағы алдыңғы 32,000 бірқатар деректер нүктелері және 3-D өлшемдік диаграммалардағы алдыңғы 4,000 бірқатар деректер нүктелері жұмыс ағымдық нұсқаға басым Excel бағдарламасының нұсқасында ашылған кезде ғана бейнеленеді.

Мағынасы.    Excel 2010 бағдарламасында, 2-D өлшемдік диаграммадағы 32000 астам бірқатар деректер нүктелерін және 3-D өлшемдік диаграммаларда 4000 астам бірқатар деректер нүктелерін пайдалануға болады. Бұл Excel 97-2003 және Excel 2007 нұсқаларындағы бірқатар деректер нүктелерінің шегінен асатын болады.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, бірқатар деректер нүктелерінің шегін асатын диаграмманы табу үшін Табу түймешігін басыңыз, одан кейін деректер нүктелерін шегімен сақтау үшін қажетті өзгертулер жасаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын сызба, нысан және ActiveX басқару элементінің мүмкіндіктері

Қолданылмайтын сызба, нысан және ActiveX басқару элементінің мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, функционалдығының елеулі төмендеуінің алды.

Жұмыс істеу қабілетінің елеулі төмендеуі

Шешім

Осы нысандағы қандай да бір әсерлер жойылады. Бұл сызбаның жиектерінен асып кеткен кез келген мәтін қысқартылып көрсетіледі.

Мағынасы    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында Excel 97-2003 нұсқасында қолдау көрсетілмейтін мөлдір көлеңкелер секілді арнайы әсерлерді пайдалануға болады. Арнайы әсерлер жойылады.

Сонымен бірге, Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында мәтінді кескінінен ұзын кескінге кірістірген кезде, мәтін кескіннің жиектерінен тыс көрінеді. Excel 97-2003 нұсқасында осы мәтін қиып алынады. Мәтіннің қиып алынуын алдын алу үшін кескіннің жақсы үйлесетіндей өлшемін лайықтап алуға болады.

Не істеуге болады    Үйлесімділік тексергішінде арнайы әсерлерді қажетінше жоя алуыңыз үшін қолданылатын арнайы әсерлері бар нысандардың орнын анықтау үшін Табу пәрменін таңдаңыз.

Бұл нысан енді өңделмейтін болады.

Мағынасы.    Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында жасалған ендірілген нысандарды Excel 97-2003 нұсқасында өңдеу мүмкін емес.

Не істеуге болады    Үйлесімділікті тексергіште, өңделмейтін мәтіні бар нысандарды табу үшін Табу түймешігін басыңыз, одан кейін қажетті өзгертулерді жасаңыз.

Басталмаған ActiveX басқару элементтері таңдалған файл пішіміне ауыспайды.  Егер жалғастырсаңыз, басқару элементтері жоғалады.

Нені білдіреді    Егер жұмыс кітабы Бастауға қауіпті (UFI) болып саналатын ActiveX басқару элементтерін қамтыса, жұмыс кітабын ескі Excel файлы пішімінде сақтағаныңызда, олар жоғалмайды. Сіздің сол басқару элементтерін Бастауға қауіпті (SFI) ретінде белгілегіңіздің келуі мүмкін.

Не істеуге болады    Егер жоғары қауіпсіздік деңгейіне қойылған басталмаған ActiveX басқару элементтері бар жұмыс кітабын ашсаңыз және жұмыс кітабының қауіпсіздігі жоғары деңгейге қойылса, олар басталмай тұрып, алдымен оларды қосуға хабар тақтасын пайдалану керек.

Осы жұмыс кітабындағы кескіндер, WordArt немесе мәтін ұялары сияқты нысандар нысан жиектерінің толып кетуіне рұқсат береді. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқалары осы параметрді танымайды және толтыру мәтінін жасырады.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында кескіндер сияқты нысандардағы мәтін ұяларын және сол нысандар жиектерінен асып кететін мәтінді көрсетуге болады. Excel 2007 және Excel 97-2003 нұсқаларында нысан жиектерін толтырып кететін мәтіні көрінбейтін болады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында кескін жиектері толып кетілген мәтіні бар мәтін ұясын табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін мәтін жиектерінде сақтау үшін, қажетті өзгертулер енгізіңіз, одан кейін мәтінді толып кетілген мәтін параметрін өшіріңіз (Кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басу, Кескінді пішімдеу, Мәтін ұясы санаты, Мәтіннің кескінге толып кетуіне мүмкіндік беру параметріне құсбелгісін қою).

Дәлдігінің елеусіз төмендеуі

Шешу

Осы жұмыс кітабы Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолданылмайтын мәтін пішімдеуі бар мәтін ұяларын қамтиды. Мәтін ұяларындағы мәтін Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында басқаша пайда болады.

Мағынасы.    Excel 2010 нұсқасында мәтіннің бірнеше бағанын көрсететін кескіндері сияқты нысандардағы мәтін ұясын пайдалануға болады. Excel 97-2003 нұсқасында мәтін өзгеше пішімде көрсетілетін болады.

Орындалатын әрекет.    Үйлесімділікті тексеру құралында мәтіннің бірнеше бағанын көрсететін мәтін ұясын табу үшін, Табу пәрменін таңдап, одан кейін мәтінді тек бір бағанда көрсету үшін, қажетті өзгертулер енгізіңіз (Кескінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басу, Кескінді пішімдеу, Мәтін ұясы санаты, Бағандар түймешігі).

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын реттеу мүмкіндіктері

Қолданылмайтын реттеу мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, дәлділіктің елеусіз төмендеуінің алды.

Дәлдігінің елеусіз төмендеуі

Шешу

Бұл жұмыс кітабы реттелген жылдам қатынау тақтасы және/немесе Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында қолданылмайтын пайдаланушылық интерфейсінің реттелетін бөліктері бар. Бұл реттелетін мүмкіндіктер Excel бағдарламасының бұрынғы нұсқаларында жоқ.

Мағынасы.    Себебі Microsoft Office Fluent пайдаланушы интерфейсі бағдарламасы Excel 2010 және Excel 2007 нұсқаларында Excel 97-2003 нұсқасындағы мәзірлер мен құралдар тақталарынан тым басқаша болады, Excel 2010 нұсқасында жасалған кез келген жылдам кіру тақтасының конфигурациялары Excel 97-2003 нұсқасында қол жетімді емес.

Не істеуге болады    Excel 97-2003 бағдарламасында құралдар тақтасы мен мәзірлеріне ұқсас өзгертпелі пәрмендерді қосуыңызға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын іскерлесу мүмкіндіктері

Қолданылмайтын іскерлесу мүмкіндіктері төмендегі үйлесімділік мәселелерін береді, дәлділіктің елеусіз төмендеуінің алды.

Дұрыстығының елеусіз төмендеуі

Шешім

Бұл жұмыс кітабы тек оқуға арналған болып табылады және біреу оны Excel бағдарламасының ескі нұсқасында файл түрлендіргіш арқылы ашқанда, ортақ пайдаланылатын жұмыс кітабы мүмкіндіктері қолданылмайды. Пайдаланушылардың жұмыс кітабын Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында ортақ пайдаланылатын жұмыс кітабы ретінде пайдалануына мүмкіндік беру үшін оны ескі нұсқалардың файл пішімінде сақтау керек.

Мағынасы.    Excel 97-2003 нұсқасын қолданатын пайдаланушылармен бірге ортақ жұмыс кітабын Excel 2010 файл пішімінде ортақ пайдалану мүмкін емес

Орындалатын әрекет.    Excel 97-2003 нұсқасын қолданатын пайдаланушылармен бірге ортақ жұмыс кітабын ортақ пайдалануды жалғастыру және ортақ жұмыс кітабының барлық мүмкіндіктерінің алдыңғы нұсқаларда қол жетімді екенін тексеру үшін ортақ жұмыс кітабын Excel 97-2003 файл пішімінде сақтап, одан кейін жұмыс кітабымен үйлесімділік режимінде жұмыс жасаңыз.

Бір немесе бірнеше үйлесімділік мәселелерін шешу туралы қосымша ақпарат алу үшін, төмендегі мақаланы қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Жұмыс кітабын Excel 2010 файл пішіміне түрлендіру

Excel 97-2003 бағдарламасында жасалған жұмыс кітабын ашып, алдыңғы нұсқадағы осы жұмыс кітабында ешкім жұмыс істемейді деп ойласаңыз, жұмыс кітабын ағымдағы Excel 2010 файл пішіміне түрлендіруге болады. Ағымдағы файл пішіміне түрлендіргенде, жаңа әрі жетілдірілген мүмкіндіктер мен Excel 2010 нұсқасы ұсынатын функциялардың барлығын пайдалануға рұқсат алып, файлдың өлшемі кішірейеді.

Жұмыс кітабын түрлендіру үшін төмендегілерді жүзеге асыра аласыз:

 • Жұмыс кітабын ағымдық файл пішіміне түрлендіру.    Жұмыс кітабын түрлендіргенде, ол ағымдағы файл пішіміндегі (немесе .xlsm) жұмыс кітабының көшірмесімен алмастырылады. Жұмыс кітабын түрлендіргеннен кейін, ол бастапқы файл пішімінде қолданылмайды.

  Жұмыс кітабын ағымдық файл пішіміне түрлендіру үшін төмендегіні орындаңыз:

  1. Ағымдық файл пішіміне түрлендіргіңіз келген жұмыс кітабын ашыңыз.

   Ескерім.    Жұмыс кітабы Үйлесімділік режимінде ашылады.

  2. Файл қойындысынан Ақпарат түймешігін басып, одан кейін Үйлесімділік режимі бөлімінде Түрлендіру түймешігін басыңыз.

  3. Егер жұмыс кітаптарын түрлендіру туралы хабар алсаңыз, ОК түймешігін басыңыз.

   Кеңес.    Егер жұмыс кітаптарын түрлендіру туралы осы хабарды көргіңіз келмесе, Кітапты түрлендіру туралы сұрақты бұдан кейін қоймау тармағын таңдаңыз.

  4. Ағымдық файл пішімінде жұмыс істеу үшін жұмыс кітабын жабуға және қайта ашуға Иә түймешігін басыңыз.

 • Жұмыс кітабын ағымдық файл пішіміне сақтау.    Егер бастапқы файл пішіміндегі жұмыс кітабының көшірмесін сақтағыңыз келсе, жұмыс кітабын түрлендіргеннен гөрі, ағымдық файл пішіміне Excel 2010(.xlsx) жұмыс кітабын сақтағыңыз келуі мүмкін.

  Жұмыс кітабын ағымдық файл пішіміне сақтау үшін төмендегіні орындаңыз:

  1. Файл қойындысынан Басқаша сақтау пәрменін таңдаңыз.

  2. Файл атауы жолағында ұсынылған атауды қабылдаңыз немесе жұмыс кітабының жаңа атауын теріңіз.

  3. Файл түрі тізімінде мыналардың біреуін орындаңыз:

   • Жұмыс кітабын ағымдағы Excel жұмыс кітабы файл пішімінде сақтау үшін .xlsx түрін таңдаңыз.

   • Файлды жаңа екілік файл пішімінде сақтау үшін .xslb түрін таңдаңыз.

   • Жұмыс кітабын үлгі ретінде сақтау үшін .xltx түрін таңдаңыз.

   • Егер қалдырғыңыз келген жұмыс кітабында макростар болса, .xlsm түрін таңдаңыз.

   • Егер қалдырғыңыз келген жұмыс кітабында макростар болса және жұмыс кітабын үлгі ретінде сақтау керек болса .xltm түрін таңдаңыз.

  4. Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Excel 2007 бағдарламасында қолдау көрсетілмейтін Excel 2010 бағдарламасы мен Excel 97-2003 мүмкіндіктері

Excel 2010 Excel 97-2003 бағдарламасында жасалған жұмыс кітабын ашқан кезде, Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында кейбір мүмкіндіктер жұмыс кітабында қолдалмайды. Қолдау көрсетілмейтін мүмкіндіктер жаңа мүмкіндіктер және жұмыстар арқылы ауыстырылды немесе олар жойылған, себебі олар сирек пайдаланылады.

Кеңес.    Мүмкіндіктер таспада қол жетімді емес, бірақ олар әлі Excel 2010 нұсқасында қол жетімді болғандықтан, сол мүмкіндіктерді жылдам кіру тақтасы немесе таспаға қосу арқылы пайдалануға болады.

Төмендегі Excel 97-2003 мүмкіндіктері басқаша жұмыс жасауы, жойылған болуы мүмкін немесе олар таспада қол жетімді емес.

Қолданылмайтын жұмыс парағының мүмкіндіктері

Excel 97-2003 бағдарламасында

Excel 2010 бағдарламасында

Деректер ауқымын жылдам пішімдеу мақсатында бірнеше пішімдердің бірін қолдану үшін автопішімдеу мүмкіндігін пайдалана аласыз.

Кестелерге арналған мәнер жиынтықтары, ұяшықтар және жиынтық кестелер жылдам қолданылатын кәсіпқой пішімдер жиынын қамтамасыз етеді. Көптеген алдын ала анықталған мәнерлер таңдай немесе өзгертпелі мәнерлер қажет болса жасай аласыз. Мәнерлер Автопішімдегіш мүмкіндігін ұяшықтар ауқымына пішімдеу қолданудың қарапайым жолы.

Автопішімдегіш пәрменін бұрынғыдай пайдалана аласыз, бірақ алдымен пәрменді Жылдам қатынасу құралдар тақтасына қосуыңыз қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын кесте мүмкіндіктері

Excel 97-2003 бағдарламасында

Excel 2010 бағдарламасында

Жұмыс парағындағы қатысты деректерді топтарын реттеу және талдауға оңай ету үшін Excel тізім жасай аласыз.

Excel тізімдері басқа Microsoft Office бағдарламаларындағы мүмкіндікке сәйкесуі үшін Excel кестелеріне сілтеме жасайды, мысалы Word және PowerPoint бағдарламалары сияқты.

Тізімнің соңына деректердің жаңа жолын жылдам қосу үшін кірістіру жолын (Excel тізімдеріндегі арнайы жол) пайдалана аласыз.

Кірістіру жолы енді жоқ. Кестеге жаңа жол қосу үшін TAB пернесін басыңыз немесе кестенің төменгі жағына қосқыңыз келген деректерді теруге немесе қоюға болады. Деректердің қосымша жолдарын қосу үшін жолдар кірістіре аласыз.

Тізімдер үшін атаулар анықтай аласыз.

Кесте жасаған кезде, бірдей ауқым үшін анықталған атау бір уақытта жасалды. Бұл атау жаңасын пайдаланатын өрнектердегі кестеге сілтемелерге пайдаланылады, құрылымдалған сілтейтін мүмкіндік.

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы тізімдерге пайдаланылған атаулар Excel 2010 нұсқасындағы ауқым атауларының талаптарына сай болмауы мүмкін, сонымен қатар, жаңа құрылымдалған сілтеме мүмкіндігін пайдаланатын өрнектердегі кестені сілтеуге пайдаланылмайды. Құрылымдалған сілтемелерді пайдалану үшін анықталған атауларды өзгертуіңіз қажет.

Excel тізімін Windows SharePoint Services сайтына жариялап, Excel мен Windows SharePoint Services арасында синхрондалған тізім деректерін сақтау үшін SharePoint сайтында жарияланған тізімге қосыла аласыз.

Excel кестелерінің екі жолды синхрондауы SharePoint тізімдерімен бірге енді қолдалмайды. SharePoint тізіміне кесте деректерін экспорттаған кезде, SharePoint тізімінде деректерге бір жолғы қосылым жасай аласыз.

SharePoint тізіміндегі деректерге бір жолғы қосылыммен, SharePoint тізімі деректеріне жасалатын өзгертулерді Excel 2010 бағдарламасына қосуға болады. Excel 2010 нұсқасында кесте деректерін жаңартқан кезде, кесте деректеріне жасаған өзгертулеріңізді қоса, SharePoint торабының соңғы деректері жұмыс парағының кесте деректерін қайта жазады. Excel 2010 бағдарламасында енді деректерді экспорттағаннан кейін SharePoint тізімін Excel бағдарламасының кесте деректеріне жасайтын өзгертулеріңізбен жаңарта алмайсыз.

Екі жолғы қосылымды сақтау үшін, жұмыс кітабын Excel 97-2003 файл пішімінде, оны Excel 2010 файл пішіміне түрлендірудің орнына сақтаңыз.

Қолданылмайтын мүмкіндігін айнала ауыстыру немесе жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін, төмендегі мақалаларды қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Қолдау көрсетілмейтін формула мүмкіндіктері

Excel 97-2003 бағдарламасында

Excel 2010 бағдарламасында

Жұмыс кітабында пайдаланылған толық жол мен толық баған сілтемелері Excel 97-2003 бағдарламасының жол және баған шегімен табылған ұяшықтарға деректер қоса алады.

Толық жол және толық баған сілтемелері автоматты түрде Excel 2010 нұсқасынын үлкен тор өлшеміндегі ұяшықтар тіркелгісіне алынады. Бұл Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасындағы A1:A65536 ұяшықтарына сілтеме жасайтын =A:A сілтемесі, Excel 2010 файл пішімінде A1:A1048576 ұяшықтарына сілтеме жасайды.

Жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасынан Excel 2010 файл пішіміне түрлендіру толық жол мен баған сол жұмыс кітабында пайдаланылған кезде ақаулықтар болуы мүмкін, сілтемелерге қосылады деп ойлаған деректер Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасының жол және баған шегіне дейін ұяшықтарға енгізілген.

Онымен қоса, егер сілтемеде ұяшықтар, жолдар немесе бағандар санын санайтын ерекше функциялар пайдаланылды (COUNTBLANK, ROWS және COLUMN сияқты) және бұл функциялар толық жолдар мен бағандарды сілтеді, бұл функциялардың беретін нәтижелері күткеннен әлдеқайда бөлек болуы мүмкін.

Әріптер және сандар тіркесімін пайдаланатын ерекше атаулар (USA1, FOO100 және MGR4 сияқты) Excel 97-2003 бағдарламасындағы өрнектерде анықталуы және пайдаланылуы мүмкін, себебі олар ұяшық сілтемелерімен қайшылыққа түспейді.

Жаңа 16,384 бағандар шегімен, Excel 2010 нұсқасындағы бағандар XFD бағанына кеңейтіледі. Бұл (USA1, FOO100, және MGR4 сияқты) Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында анықталмаған ерекше атаулар Excel 2010 нұсқасындағы жарамды ұяшық сілтемелерімен қайшылыққа түседі. Оған қоса, Excel 2010 нұсқасы ішкі қолданыс үшінXL дегенмен басталатын атауларды сақтайды.

Жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасынан Excel 2010 файл пішіміне түрлендіргенге үйлесімді емес атаулар табылған кезде, қайшылық туралы ескертілесіз. Бұл атауларды сол ұяшық сілтемелерінен ажырату үшін, астыңғы сызық (_) үйлесімді емес атауларға префикс ретінде автоматты түрде қосылады.

Жол сілтемелерін алатын сыртқы жұмыс кітабының сілтемелері мен функциялары (INDIRECT сияқты) жаңартылмады — бұл сілтемелер мен функциялар қолмен өзгертілуі қажет.

Excel 2010 нұсқасы Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) коды бойынша сілтенген анықталған атауларды өзгертпейді. Үйлесімді емес атауларға сілтеме жасайтын VBA коды жұмыс істемейді және жаңартылуы қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын диаграммалау мүмкіндіктері

Excel 97-2003 бағдарламасында

Excel 2010 бағдарламасында

Диаграмма жасау үшін Диаграмма шеберін пайдалана аласыз.

Таспадағы диаграмма түрін таңдау арқылы диаграмма жасаңыз (Кірістіру қойындысы, Диаграмма тобы). Диаграмманы жасағаннан кейін, диаграмманы өзгерту әрі пішімдеу үшін, Диаграммалармен жұмыс істеу параметрін пайдалануға болады.

Бірнеше диаграмманың өлшемін бір уақытта өзгерте аласыз.

Әр диаграмманың өлшемін жеке жеке-жеке өзгертуіңіз қажет.

Деректері бар қолданыстағы диаграмма парағы бөлектелгенде, бірегей деректермен диаграмма парағын жасау үшін, F1 пернесін басуға болады.

F11 пернесін басу арқылы құрамында деректері бар диаграмма парақтарын енді көшіре алмайсыз.

Құрамында деректері бар бар диаграмма парағы таңдалған кезде, F11 пернесін басу арқылы жаңа диаграмма парағын деректерсіз жасайды.

Тінтуірді пайдалану арқылы Үш өлшемдік кескін диаграммасының бұрылысын өзгерте аласыз.

Үш өлшемдік кескін диаграммасының бұрылысын өзгерту үшін тінтуір пайдалана алмайсыз.

Үш өлшемдік диаграмманың бұрылысын Пішім диаграммасының аумағы диалогтық терезесіндегі Үш өлшемдік бұрылыс санатындағы параметрлерді көрсету арқылы өзгерте аласыз.

Диаграмма элементтерінде әшекей бояуларын пайдалана аласыз.

Диаграмма элементтеріндегі үлгі толтырғыштар орнына, сурет және сурет құрамы толтырғыштарын пайдалана аласыз.

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған диаграммалар үлгі толтырғыштармен бірге Excel 2010 нұсқасында ашылған кезде бірдей пайда болады, бірақ үлгі толтырғыштарын басқа диаграмма элементтерінде пайдалана алмайсыз.

Терезе өлшемін өзгерткенде диаграмма парақтарында орналасатын диаграммалар өлшемін автоматты түрде өзгерту үшін Терезесімен өлшеу пәрменін пайдалануға болады.

Терезесімен өлшеу пәрменінің орнына, ұқсас нәтижелерге қол жеткізу үшін Бөлектеуге ұлғайту пәрменін пайдалана аласыз.

Диаграммаға нұқыған және тере бастаған кезде мәтін жолағы автоматты түрде жасалады.

Диаграммаға нұқыған және тере бастаған кезде мәтін жолағын жасай алмайсыз.

Диаграммаға мәтін жолағын қосу үшін Мәтін жолағын кірістіру пәрменін пайдалана аласыз.

Әдетте көшірілген диаграмма сурет ретінде Word құжатына немесе PowerPoint көрмесіне қойылады.

Әдепкі көшірілген диаграмма Word 2010 құжатына немесе PowerPoint 2010 көрмесіне Excel диаграммасына байланыстырылғандай сурет ретінде қойылады.

Диаграмманы қойған кезде бейнеленген Қою параметрлері түймешігін басу арқылы көшірілген диаграмманың жолын өзгертіңіз, одан кейін диаграмманы сурет немесе тұтас жұмыс кітабы ретінде қойыңыз.

Жаңа диаграмма үшін Word кестесін деректер ретінде пайдалана аласыз.

Word 2010 нұсқасындағы кестені жаңа диаграммаға деректер ретінде пайдалану мүмкін емес.

Word 2010 нұсқасында диаграмма жасаған кезде, таңдалған Word кестесіндегі деректердің орнына жай деректері бар жұмыс парағын аласыз. Word кестесін жаңа диаграммаға тұрғызу үшін, бар жай деректерді ауыстыру арқылы сол деректерді жұмыс парағына көшіруіңіз қажет.

Бет параметрлері диалогтық терезесіндегі Диаграмма қойындысындағы басып шығарылған диаграмма өлшемін және масштабтау параметрлерін көрсете аласыз. Диаграмма қойындысы тек диаграмма таңдалған кезде қол жетімді болады (Файл мәзірі, Бет параметрлері пәрмені).

Басып шығарылған диаграмма өлшемі және масштабтау параметрлері енді Бет параметрлері диалогтық терезесінің Бет параметрлері қойындысында қатынаусыз болады. Диаграмма қойындысы тек диаграмма таңдалған кезде қол жетімді болады (Беттің орналасуы қойындысы, Бет параметрлері тобы, Диалогтық терезесін ашу түймешігі Түймешік суреті .

Жұмыс парағындағы деректерді таңдау арқылы деректерді диаграммаға қоса аласыз және оны диаграммаға апарып қойыңыз.

Деректерді жұмыс парағынан диаграммаға енді апара алмайсыз.

Деректерді диаграммаға қосудың басқа әдістерін пайдалана аласыз.

деректер нүктелері диаграммасына апара аласыз және олардың бастапқы мәндерін жұмыс парағында өзгерте аласыз.

Жұмыс парағында бастапқы мәндерді өзгерту үшін деректер нүктелерін апару енді қолдалмайды.

Кескіндер Excel 2010 нұсқасында пайдаланылған кескін пішімінен басқа пішімде салынған.

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында салынған кескіндерді Excel 2010 нұсқасында, кескіндер ағымдық нұсқада да жаңартылған болса да, салынған кескіндермен топтау мүмкін емес. Excel бағдарламасының түрлі нұсқауларында бір уақытта жасалған кескіндерді таңдай алмайсыз. Excel бағдарламасының түрлі нұсқаларында жасалған кескіндер ағымдық кескіндер астында қабатталған.

Excel 2010 нұсқасында жасалған кескіндер, диаграммаларды Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында жасалған диалогтық парақтар үстіне қабаттап қою мүмкін емес және сол диалогтық парақтарының астында қабатталған диаграммаларды көрсету мүмкін емес.

Ағымдық диаграммаларды таңдау үшін, диаграмма элементінің таңдау ұяшығын пайдаланыңыз (Диаграмма құралдары, Пішім қойындысы, Ағымдық таңдау тобы).

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларында жасалған жасырын диаграммаларды немесе кескіндерді бөлектеу үшін, алдымен Бірнеше нысанды таңдау пәрменін жылдам кіру тақтасына немесе таспадағы реттелетін топқа қосу қажет.

Қолданылмайтын мүмкіндігін айнала ауыстыру немесе жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін, төмендегі мақаланы қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын жиынтық кестенің мүмкіндіктері

Excel 97-2003 бағдарламасында

Excel 2010 бағдарламасында

Жиынтық кесте есептері үшін атаулар анықтай аласыз.

Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларындағы жиынтық кесте есептеріне пайдаланылған атаулар Excel 2010 нұсқасындағы ауқым атауларының талаптарына сай болмауы мүмкін, сонымен қатар, жаңа құрылымдалған сілтеме мүмкіндігін пайдаланатын өрнектердегі кестені сілтеуге пайдаланылмайды. Жиынтық кесте есебін құрылымдалған сілтемелерде пайдалану үшін анықталған атауларды өзгертуіңіз қажет.

OLAP текшелерінде анықталған есептелген мүшелер әдепкіде жиынтық кесте есептерінде бейнеленеді.

OLAP текшелерінде анықталған есептелген мүшелер әдепкі жиынтық кесте есептерінде енді бейнеленбейді, бірақ есептелген өлшемдер (Өлшемдер өлшемділігіндегі есептелген мүшелер) әдепкіде бейнеленеді.

OLAP серверінің есептелген мүшелерін көрсету пәрменін Жиынтық кесте параметрлері диалогтық терезесінің Көрсету қойындысынан таңдау арқылы есептелген мүшелерді бейнелей аласыз (Жиынтық кестелермен жұмыс істеу, Параметрлер қойындысы, PivotTable тобы, Параметрлер).

Microsoft SQL Server талдау қызметтері нұсқалары OLAP жиынтық кесте есептерін қолдау үшін пайдаланылған SQL Server 2005 талдау қызметтерінен ертеректе шыққан.

OLAP жиынтық кесте есептеріндегі жаңа сүзгілеу параметрлері OLAP серверіндегі ішкі таңдауларды қолдауды қажет етеді. SQL Server 2005 талдау қызметтері немесе SQL Server 2008 талдау қызметтері барлық сүзгілеу параметрлерін қол жетімді етіп жасау үшін, ішкі таңдауларды қолдайды.

Жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасынан Excel 2010 файл пішіміне түрлендіру үшін, тек Excel 2003 жиынтық кесте есептерінде қол жетімді сүзгі параметрлері Excel 2010 жиынтық кесте есептерінде қол жетімді болады, себебі SQL Server талдау қызметтерінің алдыңғы нұсқалары ішкі таңдауды қолдамайды.

Байланысты деректер көзінен OLAP текше файлдарын жасау үшін OLAP текше шеберін пайдалана аласыз. Бұл мүмкіндікті пайдалану арқылы, иерархиялық деректер құрылымын байланысты деректер жиынтық кесте есептерінде көрінетіндей және бөлек файлда сақталатындай байланысты деректерге қоса аласыз.

OLAP текше шебері енді жоқ. Байланысты деректерге негізделген жиынтық кесте есептерін жасау үшін байланысты деректерге тікелей қосыла аласыз немесе байланысты деректерді Excel жұмыс кітабына импорттай аласыз.

Жиынтық кесте есебін жасау үшін жиынтық кесте шеберін және жиынтық диаграмма есебін жасау үшін жиынтық диаграмма шеберін пайдалана аласыз.

Жиынтық кесте шебері және жиынтық диаграмма шебері Office Fluent таспасында қол жетімді емес. Орнына, бір қадам арқылы жиынтық кесте есебін немесе жиынтық диаграмма есебін жасау үшін, Жиынтық кестені кірістіру және Жиынтық диаграмманы кірістіру пәрмендерін пайдаланасыз (Кірістіру қойындысы, Кестелер тобы, Жиынтық кесте түймешігі).

Жиынтық кесте шебері мен жиынтық диаграмма шеберін жылдам кіру тақтасына немесе таспадағы реттелетін топқа қосу арқылы бұрынғыдай пайдалануға болады. Серверде анықталған бет өрістері, жады оңтайландыруға арналған параметр, басқа жиынтық кесте есебіне негізделген жиынтық кесте есебін жасауға арналған мүмкіндік пен бірнеше біріктіру ауқымдары секілді кейбір ұқсас мүмкіндіктер шеберлерді пайдаланған кезде ғана қол жетімді болады.

Өрістерді тасалаған кезде реттелетін белгілер және элементті пішімдеу жоғалды.

Жиынтық кесте есептері элементтердің реттелуін сол элементтер (мысалы, өзгертпелі белгілер және элементті пішімдеу сияқты) жиынтық кесте есебінде уақытша көрінбеген кезде де сақтай алады.

Жұмыс кітабын Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларынан Excel 2010 файл пішіміне түрлендірген кезде, өзгертпелі белгілер мен элементті пішімдеу өрістерді тасалаған кезде қолданылады. Реттелетін белгілер өрістер жиынтық кесте есептерінен жойылып, одан кейін кейінірек қайтадан қосылғанда да жұмыс кітабында әрдайым көрінетін болады.

Қолданылмайтын мүмкіндігін айнала ауыстыру немесе жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін, төмендегі мақалаларды қараңыз:

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын жасақтаушы мүмкіндіктері

Excel 97-2003 бағдарламасында

Excel 2010 бағдарламасында

Microsoft Script Editor бағдарламасы Құралдар мәзірінде бар (Құралдар, Макрос, Microsoft Script Editor) оны HTML файлдарын өңдеуге пайдалана аласыз.

Біріктіру Microsoft Script Editor бағдарламасымен бірге Microsoft Office 2010 дестесінен жойылды, ол сценарийлердің күйін келтіру құралын Excel 2010 нұсқасында жоқ екенін білдіреді. Дегенмен, Microsoft Script Editor бағдарламасы Office 2010 нұсқасымен орнатылған, Microsoft Script Editor бағдарламасын HTML файлдарын өңдеу үшін оқшау бағдарламасы етінде пайдалана аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қолданылмайтын файл пішімдері

Төмендегі файл пішімдеріне арналған қолдау Office 2010 нұсқасынан жойылды. Жұмыс кітаптарын сол файл пішімдерінде ашуға немесе сақтауға болмайды.

Excel 2010 бағдарламасында қолдау көрсетілмейтін файл пішімдері

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 Жапондық) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 Жапондық) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Жапондық жұмыс істейді) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 Жапондық) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 Жапондық) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel диаграммасы (*.xlc)

Төмендегі файл пішімдерінің қолдауы өзгертілді.

Файл пішімі

Excel 2010 бағдарламасында

Веб-беті (*.htm; *.html)

Office 2010 бағдарламасы енді Excel-арнайы мүмкіндік ақпаратын осы файл пішімінде сақтамайды. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған кез келген Excel-арнайы мүмкіндіктерін сақтай отырып, файлды осы пішімде ашуыңызға болады. Дегенмен, осы сияқты файлды (немесе кез келген басқа жұмыс кітабы) осы пішімінде тек жариялау мақсаттарында сақтай аласыз.

Жалғыз файл веб-бет (*.mht; *.mhtml)

Office 2010 бағдарламасы енді Excel-арнайы мүмкіндік ақпаратын осы файл пішімінде сақтамайды. Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқасында жасалған кез келген Excel-арнайы мүмкіндіктерін сақтай отырып, файлды осы пішімде ашуыңызға болады. Дегенмен, осы сияқты файлды (немесе кез келген басқа жұмыс кітабы) осы пішімінде тек жариялау мақсаттарында сақтай аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Excel 2010 жұмыс кітабын Excel бағдарламасының ескі нұсқаларымен үйлесу үшін тексеру

Excel 2010 жұмыс кітабының Excel бағдарламасының ескі нұсқаларында жұмыс істеу қабілетінің елеулі төмендеуіне немесе дұрыстығының ішінара төмендеуіне әкеп соғатын үйлесімділік мәселелерінің жоқтығына көз жеткізу үшін Үйлесімділік тексергішін іске қосуыңызға болады. Үйлесімділік тексергіші қандай да бір ықтимал үйлесімділік мәселелерін анықтап, оларды шешуге болатын есебін жасауға көмектеседі.

Маңызды.    Жұмыс кітабы жаңа Excel 2010 XML негізделген файл пішімінің (.xlsx) немесе қос файл пішімінің (.xlsb) орнына Excel 97-2003 файл пішіміндегі орналасқан Үйлесімділік режимінің жұмыс парағында жұмыс істегеніңізде, үйлесімділік тексергіші жұмыс кітабын сақтағаныңызда автоматты түрде іске қосылады.

 1. Excel 2010 бағдарламасында үйлесімділігі тексерілетін жұмыс кітабын ашыңыз.

 2. Файл қойындысында Ақпарат параметрін таңдаңыз.

 3. Ақауларды іздеу түймешігін басып, одан кейін Үйлесімділікті тексеру түймешігін басыңыз.

  «Сыйысымдылықты тексеру» тілқатысу терезесі

 4. Жұмыс кітабын сақтаған сайын оның үйлесімділігін тексеру үшін Жұмыс кітабын сақтаған кезде үйлесімділікті тексеру параметрі жанына құсбелгі қойыңыз.

 5. Жиынтық жолағындағы тізімде берілген барлық мәселлердің бөлек жұмыс парағында есеп жасау үшін Жаңа параққа көшіру түймешігін басыңыз.

  Кеңес.    Егер қолданылса жұмыс парағында мәселелерді табу үшін Табу түймешігін немесе қарапайым мәселелерді шешу үшін Fix түймешігін басуға болады. Күрделі мәселелер бойынша қосымша ақпарат алу үшін Анықтама түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×