Understanding the Format Paragraph box in Publisher

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Туралауды, жол шегінісін, жол аралығын, табуляция орындары мен көрсеткіштерді, жол және абзац үзілімдерін таңдалған абзацтармен теңшеу қажет болса, Publisher бағдарламасындағы Абзацты пішімдеу диалогтық терезесін пайдалануға болады.

Шегіністер мен аралықтар

Жол шегіністері мен аралықтар қойыншасы таңдалған абзацтың туралануын, жол шегінісін және жол аралығын реттеуге рұқсат береді.

Жалпы

Осы жерде абзацтар үшін туралауды орната аласыз:

Сол жақ Әр жолдың сол жағындағы таңба сол жақ шетіне тураланады, ал әр жолдың оң жақ жиегі үзіледі. Бұл солдан оңға қарай бағытталған абзацтар үшін әдепкі туралау болып табылады.

Орта Мәтіннің әр жолының ортасы оң және сол жақ мәтін ұясы шеттерінің ортасына тураланады, ал әр жолдың сол және оң жақ жиектері үзіледі.

Оң жақ Әр жолдың оң жағындағы таңба оң жақ шетпен тураланады, ал әр жолдың сол жақ жиегі үзіледі. Бұл оңнан солға қарай бағытталған абзацтар үшін әдепкі туралау болып табылады.

Ені бойынша тураланған Әр жолдың бірінші және соңғы таңбалары (соңғыдан басқа) сол және оң жақ шетіне тураланады, ал жолдар сөзбен немесе сөз арасындағы аралықты қосу немесе алу арқылы боялады. Абзацтың соңғы жолы егер мәтін бағыты солдан оңға қарай болса, сол жақ жақтау арасына немесе егер мәтін бағыты оңнан солға қарай болса, оң жақ шетіне тураланады.

Үлестірілген Бұл Ені бойынша туралаумен бірдей, тек жолдар сөздермен бірге және арасындағының орнына әрбір таңбадан бірдей көлемде қосу немесе алу арқылы боялады.

Барлық жолдарды үлестіру Бұл үлестірілген туралаумен бірдей, тек абзацтың соңғы жолы сол және оң жақ шеттерді де туралайды.

Жол шегінісі

Жол шегінісі мәтін ұясының сол немесе оң шеттерінен абзацтың қашықтығын анықтайды. Шеттерде абзацтың немесе абзац топтарының жол шегінісін үлкейтуге немесе кішірейтуге болады. Онымен қоса, теріс жол шегінісін жасай аласыз (шығыңқы ретінде де белгілі), ол егер мәтін бағыты солдан оңға қарай орнатылса, абзацты сол жақ шетке жететіндей немесе егер мәтін бағыты оңнан солға қарай орнатылса, оң жақ шетке жететіндей тартады.

Дайындама — бұл параметр бес дайындама шегініс параметрлерін ұсынады және реттелетін шегініс жасауға рұсқат береді.

  • Бастапқы Бұл параметр ағымдағы Туралау бөлімінде орнатылған туралау параметрлерін пайдаланады.

  • Солға ығыстыру Бұл параметр Сол жақ бойынша туралауды пайдаланады.

  • Азатжол Бұл параметр абзацтың бірінші жолына .25'' жол шегінісін береді.

  • Абзац шегінісі Бұл параметр алғашқы жолды -.25'' шығыңқы және абзацтағы қалған жолдарды .25'' жол шегінісі етіп береді.

  • Тырнақша Бұл параметр сол және оң жақ шегіністі .5'' етіп орнатады.

  • Реттелетін — егер кез келген дайындамаларға өзгертулер жасасаңыз, олар реттелетін жол шегінісіне айналады.

Жол аралығы

Жол аралығы абзацтағы мәтін ұялары арасындағы көлденең бос орындардың мөлшерін анықтайды. Әдепкі бойынша, жолдар 1.19 аралығында болады, аралық жолдағы ең үлкен қаріппен, оған қоса қосымша аралық көлемімен қамтамасыз етеді. Абзац аралығы абзацтың жоғары немесе төмен бос орнының мөлшерін анықтайды. Жаңа абзац бастау үшін ENTER пернесін басқан кезде, аралық келесі абзацқа ауысады, бірақ әрбір абзацтың параметрлерін өзгерте аласыз.

Беттің жоғары бөлігі

Қадамды шегіністер

Табуляция орындарымен мәтінді сол жақ шеті, оң жақ шеті, ортасы немесе ондық бөлшек таңбасы бойынша тізуге болады. Сондай-ақ, қадамды шегіністің алдына сызықшалар, нүктелер немесе сызықтар сияқты арнайы таңбаларды автоматты түрде кірістіруіңізге болады. Жарияланымдағы барлық мәтін ұяларына арналған әр түрлі табуляция орындарын жасауыңызға болады. Табуляция орнын Publisher бағдарламасындағы мәтін ұясына кірістіргеніңізде табуляция орнының маркері жұмыс кеңістігінің жоғарғы жағындағы сызғышта пайда болады.

Табуляция орнының таңбалауышы

Әдепкі шегініс шептері

Бұл жолақта TAB пернесін басқанда әдепкідей орната аласыз. Әдепкі 5'' болады.

Қадамды шегініс шебінің орны

Бұл жолақта әдепкілер тысында қадамды шегіндірулер көрсете аласыз.

  • Кірістіргіңіз келетін әрбір табуляция орны үшін Табуляция орны тармағында орынды теріңіз, мысалы .2, табуляция орнын 2 дюйм етіп орнату үшін Орнату түймешігін басыңыз.

  • Туралау және Толтырғыш астында қажетті параметрлерді таңдап, одан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Туралау

Бұл жасағыңыз келген қадамды шегіндіру түрін орнатуға рұқсат береді.

Сол жақ Бұл бастапқы орынды мәтіннің сол жағында орнатады. Мәтінді терген кезде, мәтін оң жаққа жылжиды.

Орта Бұл орынды мәтіннің ортасында орнатады. Тергеніңізде, мәтін ортадағы орынға қойылады.

Оң жақ Бұл мәтіннің оң жақ соңын орнатады. Тергеніңізде, мәтін солға қарай жылжиды.

Ондық сан Ондық табуляция орны ондық үтір арасындағы сандарды тізеді. Цифрлар санына қарамастан, ондық бөлшек орны бір орында қалады. (Сандарды ондық бөлшек таңбасының айналасындағы ғана сандарды туралауыңызға болады. Сызықша немесе амперсанд нышаны сияқты басқа таңба айналасындағы сандарды туралауға ондық қадамды шегініс шебін пайдалана алмайсыз.)

Көрсеткіш

Толтырғыштар дегеніміз Қойынды түймешігін басқанда, пайда болатын нүктелер, сызықшалар, сызықтар немесе таңбалауыштар болады, мысалы мазмұндағы келесі бөлім немесе тарау тақырыбы және бет сандарымен тақырыптарды тізеді.

Жоқ: Tab пернесін басқан кезде көрсеткіштер болмайды.

Нүкте Көрсеткіштер ретінде нүктелер қатарын пайдаланыңыз.

Сызықша Көрсеткіш ретінде сызықшалар қатарын пайдаланыңыз.

Сызық Көрсеткіш ретінде жеке сызықты пайдаланыңыз.

Таңбалауыш Көрсеткіш ретінде таңбалауыштар қатарын пайдаланыңыз.

Қадамды шегіндірулерді жою

Бір таңдамалы қадамды шегіндіруді жою үшін:

  1. Қадамды шегіндіру орны терезесінде жойылуы үшін қадамды шегіндіруді таңдаңыз.

  2. Жою батырмасын басыңыз.

Барлық реттелетін табуляция орындарын жою үшін, Барлығын тазалау пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Жол мен абзац үзілімдері

Бұл қойынша абзацтағы жолдар байланыстырылған мәтін ұялары арқылы немесе бағандар арасында қалай пішімделетінін басқаруға мүмкіндік береді.

Ілулі жолдарға тыйым салу Бұлар - абзацтың басындағы немесе соңындағы мәтін сөздері немесе қысқа жолдары. Осы жолдарды абзацтың қалған бөлігінен бөлуді болдырмау пәрменін таңдауға болады.

Келесімен сақтау Бұл бір немесе бірнеше таңдалған абзацтарды мәтін ұясында немесе бағанда бірге сақтайды.

Жолдарды бірге сақтау Бұл абзацтың жолдарын мәтін ұясында немесе бағанда бірге сақтайды.

Келесі мәтін ұясынан бастау Бұл абзацты жаңа мәтін ұясына жылжыта алатындай етіп толып кету үшін жылжытады.

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×