TransferText макрос әрекеті

TransferText әрекетін қолдану арқылы мәтінді ағымдағы Microsoft Office Access 2007дерекқоры (.mdb немесе .accdb) немесе Microsoft Access жобасы (.adp) мен мәтін файлының арасына импорттауыңызға немесе экспорттауыңызға болады. Және де, деректерді мәтін файлы ретінде ағымдағы Access дерекқорына байланыс (кестелер) болады. Байланыстырылған мәтін файлыңыз болса, мәтін деректерді, оларға өңдеу бағдарламасынан толық қатынауды қамтамасыз ете отырып, Access бағдарламасымен көруіңізге болады. Және де, HTML файлында (*.html) кестеден немесе тізімнен импорттауыңызға, олардан экспорттауыңызға немесе оларға байланыстыруыңызға болады.

Ескерту : Егер деректерге мәтін немесе HTML файлында байланыстырсаңыз, деректер Access бағдарламасында тек оқу үшін беріледі.

Ескерту : Бұл әрекетке дерекқор сенімсіз болған жағдайда рұқсат берілмейді. Қосылатын құрамды пәрмендер туралы көбірек ақпарат алу үшін, осы мақаланың Қосымша ақпарат бөліміндегі сілтеме бойынша өтіңіз.

Теңшеу

TransferText әрекеті келесі дәлелдерді қолданады.

Әрекет дәлелі

Сипаттама

Тасымалдау түрі

Жасағыңыз келетін тасымалдау түрі. белгіленген мәтін файлы немесе ені тұрақты мәтін файлы немесе HTML файлдарына деректерді импорттауыңызға, оларға экспорттауыңызға немесе байланыстыруыңызға болады. Және де, деректерді Microsoft Office Word 2007 бағдарламасының поштаның біріктіру деректер файлына экспорттауыңызға болады. Оларды Сіз кейін пішін хаттары не пошталық жапсырмалар сияқты біріктірілген құжаттарды жасау үшін Word пошта біріктіру функциясымен қолдануыңызға болады.

Макрос құрастырғыш аумағының Әрекет дәлелдері бөліміндегі Тасымалдау түрі жолағында Белгіленгенді импорттау, Тұрақты енді импорттау, HTML-ды импорттау, Белгіленгенді экспорттау, Тұрақты енді экспорттау, HTML-ды экспорттау, Windows Merge үшін Word бағдарламасын экспорттау, Белгіленгенді байланыстыру, Тұрақты енді байланыстыру немесе HTML-ды байланыстыру дегенін таңдаңыз. Әдепкі күйінде Белгіленгенді импорттау дегенге қойылады.

Ескерту : Access жобасында (.adp) тек Белгіленгенді импорттау, Тұрақты енді импорттау, Белгіленгенді экспорттау, Тұрақты енді экспорттау немесе Word үшін Windows Merge экспорттау түрлеріне қолдау көрсетіледі.

Спецификация атауы

Мәтін файлының қалай импортталатынын немесе байланыстырылатынын анықтайтын опциялар жинағына берілген спецификация атауы. Ені тұрақты мәтін файлы үшін Сіз не дәлелді белгілеуіңіз керек, не сұлба файлын қолдануыңыз керек. Ол файл импортталған немесе байланыстырылған мәтін файлы сияқты дәл сол қалтада сақталуы керек.

Мәтін файлын импорттауға не байланыстыруға арналған спецификацияны жасау:

  1. Сыртқы деректер қойындысының Импорттау тобында Мәтінді файл түймешігін нұқыңыз.

  2. Сыртқы деректерді алу тілқатысу терезесіндегі Файл атауы жолағына бастапқы мәтін файлының жолын енгізіңіз.

  3. Деректеріңізді сақтайтын қажетті опцияны нұқып (импорттау, жалғау немесе байланыстыру), OK түймешігін басыңыз.

  4. Мәтінді импорттау шебері тілқатысу терезесінде Қосымша дегенін нұқыңыз.

  5. Осы спецификацияға қажетті опцияларды белгілеп, Басқаша сақтау дегенін нұқыңыз.

  6. Спецификацияға қажетті атты енгізіп, OK түймешігін нұқыңыз.

  7. Спецификация тілқатысу терезесінде Спецификациялар дегенін нұқу арқылы қолданыстағы спецификацияларды реттеуіңізге болады.

  8. Спецификация тілқатысу терезесін жабу үшін OK түймешігін басыңыз.

Содан соң дәл сол түрлі мәтін файлын импорттағыңыз немесе экспорттағыңыз келген кезде осы дәлелде спецификация атауын теруіңізге болады.

Бұл дәлелге спецификация атауын термей бөлгіленген мәтін файлдарын импорттауыңызға, экспорттауыңызға немесе байланыстыруыңызға болады. Бұл жағдайда Access бағдарламасы шебер тілқатысу терезесінен әдепкі теңшеулерді қолданады. Access бағдарламасы пошталық біріктірілген деректер файлдарына алдын ала белгіленген пішімді қолданады. Сонда Сіз осы түрдегі файлдарды экспорттаған кезіңізде бұл дәлелге спецификация атауын енді термеуіңізге болады. Импорттау/экспорттау спецификацияларын HTML файлдарымен қолдануыңызға болады, бірақ, спецификацияның жалғыз қолданылатын бөлігі деректер түрін пішімдеуге арналған спецификация болады.

Кесте атауы

Мәтін деректерін импорттауға, экспорттауға немесе байланыстыруға арналған Access кестесінің атауы. Деректеріңізді экспорттағыңыз келетін Access сұрау-дың атауын теруіңізге де болады.

Егер Тасымалдау түрі жолағында Бөліктелгенді импорттау, Тұрақты енді импорттау немесе HTML-ды импорттау дегенін нұқысаңыз, Access бағдарламасы мәтін деректерін осы кестеге, егер ол бар болса, жалғайды. Болмаса, Access бағдарламасы мәтін деректері бар жаңа кестені жасайды.

TransferText әрекетін қолдану кезіңізде экспортталатын деректерді белгілеу үшін SQL жолы/мәлімдемесін қолдана алмайсыз. SQL нұсқауын қолданудың орнына Сіз алдымен сұрауды жасап, содан соң Кесте атауы дәлелінде сұраудың атауын белгілеңіз.

Файл атауы

Импорттау, экспорттау немесе байланыстыруға берілген мәтін файлының атауы. Толық жолын қосыңыз. Бұл қажет етілетін дәлел.

Деректерді Access дерекқорынан экспорттаған кезіңізде Access бағдарламасы жаңа мәтін файлын жасайды. Егер файлдың атауы қолданыстағы мәтін файлдың атауымен бірдей болса, Access бағдарламасы қолданыстағы мәтін файлды ауыстырады.

Егер белгілі бір кестені немесе тізімді HTML файлында импорттағыңыз немесе байланыстырғыңыз келсе, HTML кесте атауы дәлелін қолдануыңызға болады.

Өріс атаулары бар

Мәтін файлдың бірінші жолында өріс атауларының бар-жоқтығын белгілейді. Егер Иә дегенін таңдасаңыз, мәтін деректерін импорттаған немесе байланыстырған кезіңізде Access бағдарламасы осы жолдағы атауларды Access кестесінде өріс атаулары ретінде қолданады. Егер Жоқ дегенін қолдансаңыз, Access бағдарламасы бірінші жолды кәдімгі деректер жолы ретінде қолданады. Әдепкі күйінде Жоқ дегенге қойылады.

Access бағдарламасы бұл дәлелді Word үшін Windows пошталық біріктірілген деректер файлдарында есепке алмайды, өйткені бірінші жолда өріс атаулары бар.

Access кестесін немесе таңдау сұрауы бөлгіленген немесе ені тұрақты мәтін файлына экспорттаған кезіңізде, егер осы дәлелге Иә дегенін таңдаған болсаңыз, Access бағдарламасы кестеңіздің немесе іріктеу сұрауыңыздың өріс атауларын мәтін файлдың бірінші жолына кірістіреді.

Егер ені тұрақты мәтін файлын импорттасаңыз немесе байланыстырсаңыз және осы жолақта Иә дегенін таңдасаңыз, онда өріс атауларын ажырату үшін өріс атаулары бар бірінші жол импорттау/экспорттау спецификациясында өрісті бөліктеу жинағын қолдану керек. Егер ені тұрақты мәтін файлына экспорттап, осы дәлелге Иә дегенін таңдасаңыз, Access бағдарламасы өріс атауларын мәтін файлдың бірінші жолына осы бөлгішпен енгізеді.

HTML кесте атауы

Импорттағыңыз немесе байланыстырғыңыз келетін HTML файлындағы кестенің немесе тізімнің атауы. Transfer Type дәлелі HTML-ды импорттау немесе HTML-ды байланыстыру дегенге қойылмайынша, бұл дәлел есепке алынбайды. Егер бұл дәлелді бос қалдырсаңыз, HTML файлындағы бірінші кесте немесе тізім импортталады немесе байланыстырылады.

HTML файлындағы кесте немесе тізім атауы, егер <CAPTION> тегі болса, <CAPTION> тегі белгілеген мәтінмен анықталады. Егер <CAPTION> тегі болмаса, онда атауы <TITLE> тегі белгілеген мәтінмен анықталады. Егер бірден көп кестенің немесе тізімнің атаулары бірдей болса, онда Access бағдарламасы оларды, әр-қайсысының атауларының соңына сан қосу арқылы ажыратады; мысалы: «Қызметкерлер1» және «Қызметкерлер2».

Код беті

код бетімен бірге қолданылатын таңбалар жиынының атауы.

Түсініктемелер

Access іріктеу сұрауларындағы деректерді мәтін файлдарына экспорттауыңызға болады. Access бағдарламасы сұраудың нәтижелер жинағын кесте ретінде қарастырып, экспорттайды.

Қолданыстағы Access кестесіне жалғайтын мәтін деректеріңіз кестенің құрылымымен сыйысымды болу керек.

  • Мәтіндегі әрбір өрістің түрі кестедегі тиісті өрістің өрістің деректер түрі-індей болуы керек.

  • Өріс атаулары бар дәлелі Иә дегенге қойылмайынша (бұл жағдайда, мәтіндегі өріс атаулары кестедегі өріс атауларымен бірдей болуы керек), өріс атаулары дәл сол кезекпен тұру керек.

Бұл әрекеттің әсері Сыртқы деректер қойындысындағы Импорттау немесе Экспорттау тобында Мәтін файлы дегенін нұқу әсерімен бірдей. TransferText әрекетінің дәлелдері Мәтін файлы пәрменімен басталған шебердегі опцияларды тойтарады.

tip

Импорттау/экспорттау спецификациясы Access бағдарламасы мәтін файлын импорттауға, экспорттауға немесе байланыстыруға қажет ететін мәліметтерді сақтайды. Сақталған спецификацияларды қолдану арқылы мәтін деректерін ұқсас мәтін файлдарына не файлдарынан импорттауыңызға, экспорттауыңызға немесе байланыстыруыңызға болады. Мысалы, орталық компьютерден мәтін файлы түрінде апталық сауда сандарын қабылдауыңыз мүмкін. Осы деректер түріне арналған спецификация жасап, сақтап, содан соң, осы деректерді Access дерекқорыңызға қосқан кезіңізде сол спецификацияны қолдануыңызға болады.

Ескерту : Егер байланыстырылған мәтін файлын сүзгілеген немесе оған сұрау берген кезіңізде, сұрау мен сүзгі пернетақта регистрінің есебімен ұмытпаңыз.

TransferText әрекетін Visual Basic үшін Бағдарламалар (VBA) модулінде орындау үшін DoCmd нысанының TransferText әдісін қолданыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×