To-Do қызметіндегі тізімдермен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеңіз

To-Do қызметіндегі тізімдермен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеңіз

Office арнайы мүмкіндіктер орталығы > To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктер бойынша қолдау көрсету

iOS жүйесіне арналған To-Do бағдарламасында белгілі бір жоба, уақыт шкаласы немесе жоспарлы жұмыс бойынша тапсырмалар тізімін жасау үшін, VoiceOver экраннан оқу бағдарламасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ тізімдерді өңдеуге, дизайнын өзгертуге және реттеуге болады. Кейінірек олар қажет болмай қалған кезде, оларды жоюыңызға болады.

Ескертулер : 

 • Бұл мақалада сізді iOS жүйесіне бекітілген VoiceOver экраннан оқу бағдарламасын пайдаланады деп болжанады. VoiceOver қызметін пайдалану туралы қосымша мәлімет алу үшін, VoiceOver қызметімен жұмысты бастау жөніндегі нұсқаулық бөлімін қараңыз.

 • Бұл мақалада сізді iPhone телефонын пайдаланады деп болжанады. Кейбір шарлау әрекеттері мен қимылдар iPad планшетіне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Бұл бөлімде

Тізім жасау

Белгілі бір күн ішінде немесе белгілі бір жоба бойынша тапсырмаларды орындау қажет болса, тапсырмалар тізімін жасаңыз.

 1. To-Do бағдарламасында Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, мына сөз естілгенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Бүйірлік тақта түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Жаңа тізімді жасау үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Жаңа тізім түймешігі». Содан кейін оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Тақырыбы жоқ жаңа тізім жасалады және фокус тізім атауының өрісіне жылжиды.

 3. Жаңа тізім атауын өңдеу үшін, экрандық пернетақта көмегімен атауды теріңіз. Пернетақтаға өту үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Q».

  Кеңес : Сондай-ақ пернетақтаны экрандағы элементтердің арасынан іздеп таба аласыз. Ол үшін экранға саусағыңызды қойыңыз да, айналдыра сүйреңіз. VoiceOver қызметі саусағыңыз үстінен өткен элементтерді дауыстап оқиды. Элементті таңдау үшін, саусағыңызды көтеріңіз де, экранды екі рет түртіңіз.

 4. Атауды енгізген соң жаңа тізімді сақтау үшін, мына сөз естілгенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Дайын түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Жаңа тізім сақталады.

Тапсырмаларды іздеу

Тапсырмалар тізімінен қажетті тапсырманы жылдам табу үшін, Бүйірлік тақта көрінісіндегі Іздеу параметрін пайдаланыңыз.

 1. To-Do бағдарламасында Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, мына сөз естілгенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Бүйірлік тақта түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Тапсырманы іздеу үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Іздеу түймешігі». Содан кейін оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Іздеу мәзірі ашылады және фокус Іздеу өрісіне жылжиды.

 3. Экрандық пернетақтаның көмегімен ізделетін сөзді теріңіз. Пернетақтаға өту үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Q». Сөзді теріп болған соң, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Іздеу». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

 4. Іздеу нәтижелерінің тізіміне өту үшін, «Нәтиже» сөзі естілгенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз. Іздеу нәтижелерінің тізімін шарлау үшін, оң және сол жаққа айналдырыңыз. Айналдыру барысында VoiceOver қызметі тапсырма элементін, оның күйін (аяқталғандығын/аяқталмағандығын) және тиісті тізімді дауыстап оқиды.

 5. Тізімнің Тапсырмалар тізімі көрінісіне ауысу үшін, элементке өтіп, экранды екі рет түртіңіз.

Тізім атауын өзгерту

Жасалған тізім атауын өзгерту үшін, Тізім параметрлері мәзірін пайдаланыңыз.

Ескерту : Тізімдердің атауын өзгерту функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Әдепкі Менің күнім және To-Do тізімдерінің атауы өзгертілмейді.

 1. To-Do бағдарламасында Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, мына сөз естілгенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Бүйірлік тақта түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Тізімге өту үшін, атауын өзгерту қажет тізім атауы естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Айналдыру барысында VoiceOver қызметі қолжетімді тізімдерді дауыстап оқиды. Тізімді таңдау үшін, экранды екі рет түртіңіз. Тапсырмалар тізімі көрінісі ашылады.

 3. Тізім параметрлері мәзірін ашу үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тізім параметрлері түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады. Төмендегідей сөз естіледі: «Тізім атауын өзгерту түймешігі».

 4. Тізім атауын өзгерту үшін, экранды екі рет түртіңіз. Фокус тізім атауының өрісіне жылжиды. Тізім атауын өңдеу үшін, экрандық пернетақтаны пайдаланыңыз. Пернетақтаға өту үшін, экранға саусағыңызды қойып, пернетақта элементі естілгенше сүйреңіз.

 5. Жаңа тізім атауын тергеннен кейін, оны сақтап, пернетақтаны жабу үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Дайын». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

Тізім тақырыптары

Тізім тақырыбы мен фондық түсін қалағаныңызша өзгертіңіз.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім тізімінің тақырыбы өзгертілмейді.

 1. Тапсырмалар тізімі көрінісінде қажетті тізімнің Тізім параметрлері мәзірін ашыңыз. Тізім параметрлері терезесін ашу үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тізім параметрлері түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады.

 2. Тақырыпты өзгерту ішкі мәзіріне өту үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тақырыпты өзгерту түймешігі». Содан кейін оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Тақырып мәзірі ашылады.

 3. Фондық түсті таңдау үшін, қажетті түс естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз де, экранды екі рет түртіңіз. Айналдыру барысында VoiceOver қызметі түстерді дауыстап оқиды. Ағымдағы таңдалған түс «таңдалған» деп белгіленеді.

 4. Тақырыпты таңдау үшін, қажетті тақырып естілмегенше оң жаққа жүргізіп өте беріңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Айналдыру барысында VoiceOver қызметі тақырыптарды дауыстап оқиды. Ағымдағы таңдалған тақырып «таңдалған» деп белгіленеді.

 5. Жаңа фондық түсті немесе тақырыпты таңдаған соң, оны сақтап, Тақырып мәзірін жабу үшін, мына сөз естілгенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Дайын түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

Аяқталған тапсырмаларды көрсету/жасыру

Әдепкі бойынша тізімде аяқталған тапсырмалар да, аяқталмаған тапсырмалар да көрсетіледі. Тізімді реттеу үшін, аяқталған тапсырмаларды жасырып қоюыңызға болады.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім тізіміндегі аяқталған тапсырмаларды жасыру мүмкін емес.

 1. Аяқталған тапсырмалары жасырылуы тиіс To-Do тізімінің Тапсырмалар тізімі көрінісінде Тізім параметрлері мәзірін ашыңыз. Тізім параметрлері терезесін ашу үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тізім параметрлері түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады.

 2. Аяқталған тапсырмаларды жасыру үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Аяқталған тапсырма элементтерін жасыру түймешігі». Содан кейін оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

 3. Тізім параметрлері мәзірі жабылады да, Тапсырмалар тізімі көрінісінде тек аяқталмаған тапсырмалар көрсетіледі.

 4. Жасырын тұрған аяқталған тапсырмаларды көрсету үшін, Тізім параметрлері мәзірінде мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Аяқталған тапсырма элементтерін көрсету түймешігі». Содан кейін оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

Тапсырмаларды сұрыптау

Тізімді сұрыптау тізімді реттеуге және қажетті тапсырмаларды жылдам табуға мүмкіндік береді.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім көрінісіндегі тізімдерді сұрыптау мүмкін емес.

 1. Тапсырмалар тізімі көрінісінде сұрыптау қажет тізімнің Тізім параметрлері мәзірін ашыңыз. Тізім параметрлері терезесін ашу үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тізім параметрлері түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады.

 2. Сұрыптау ішкі мәзіріне өту үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Сұрыптау түймешігі». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Сұрыптау мәзірі ашылады.

 3. Сұрыптау параметрін таңдау үшін, қажетті опция естілмегенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз де, таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Айналдыру барысында VoiceOver қызметі параметрлерді дауыстап оқиды.

 4. Сұрыптау параметрін таңдағаннан кейін, Сұрыптау мәзірі жабылып, фокус Тапсырмалар тізімі көрінісіне жылжиды.

 5. Тізімнен сұрыптауды алып тастау үшін, Тапсырмалар тізімі көрінісінде мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Сұрыптауды жою түймешігі». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тізімді жою

Жасалған тізім қажет емес болған кезде, оны жылдам жоя аласыз.

Ескерту : Тізімдерді жою функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Әдепкі Менің күнім және To-Do тізімдері жойылмайды.

 1. Тапсырмалар тізімі көрінісінде жою қажет тізімнің Тізім параметрлері мәзірін ашыңыз. Тізім параметрлері терезесін ашу үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тізім параметрлері түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады.

 2. Тізімді жою үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тізімді жою түймешігі». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 3. Растау терезесі ашылады және мынадай сөйлемді естисіз: «Бұл тізімді біржолата жою керектігіне сенімдісіз бе?» Растау үшін оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Тізімді жою түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

  Егер жоюдан бас тарту қажет болса, растау терезесінде мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Болдырмау түймешігі». Оны таңдау үшін экранды екі рет түртіңіз.

Қосымша ақпарат

To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктерді пайдалану арқылы шарлау жолын үйрену

To-Do қызметіндегі тапсырмалармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

Android жүйесіне арналған To-Do бағдарламасында белгілі бір жоба, уақыт шкаласы немесе жоспарлы жұмыс бойынша тапсырмалар тізімін жасау үшін, экраннан оқу бағдарламасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ тізім дизайнын өзгертуге және тізімдерді қалағаныңызша сұрыптауға болады. Кейінірек олар қажет болмай қалған кезде, оларды жоюыңызға болады.

Ескертулер : 

 • Егер ол сізде болмаса, To-Do бағдарламасын Play Маркет дүкенінен жүктеп алыңыз және орнатыңыз.

 • Бұл мақалада сізді Android жүйесіне бекітілген TalkBack экраннан оқу бағдарламасын пайдаланады деп болжанады. TalkBack қызметі туралы қосымша мәлімет алу үшін,Android құрылғысында TalkBack қызметімен жұмысты бастау бөлімін қараңыз.

 • TalkBack қимылдары туралы қосымша мәлімет алу үшін, TalkBack қимылдарын пайдалану бөлімін қараңыз.

Бұл бөлімде

Тізім жасау

Белгілі бір күн ішінде немесе белгілі бір жоба бойынша тапсырмаларды орындау қажет болса, тапсырмалар тізімін жасаңыз.

 1. Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, «Бүйірлік тақта түймешігі» сөзін естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Жаңа тізімді жасау үшін, «Жаңа тізім, тізімнен шығу» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тақырыбы жоқ жаңа тізім жасалады және фокус тізім атауының өрісіне жылжиды.

 3. Тізім атауын теріңіз.

 4. Пернетақтаны жабу үшін, төмен қарай жүргізіп өтіңіз.

 5. «Сақтау түймешігі» сөзіне естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Фокус тізім көрінісіндегі бірінші тапсырманың атауды енгізу өрісіне жылжиды. Тапсырмаларды қосу туралы қосымша мәлімет алу үшін, To-Do бағдарламасында экраннан оқу бағдарламасының көмегімен тапсырмалар бойынша жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Тапсырмаларды іздеу

Тапсырмалар тізімінен қажетті тапсырманы жылдам табу үшін, «Бүйірлік тақта» көрінісіндегі «Іздеу» параметрін пайдаланыңыз.

 1. Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, «Бүйірлік тақта түймешігі» сөзін естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Тапсырманы іздеу үшін, «Іздеу сұрауын енгізу түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. «Іздеу» мәзірі ашылады және фокус Іздеу өрісіне жылжиды.

 3. Ізделетін сөзді теріңіз. Сөздің басын ғана терсеңіз жеткілікті.

 4. Іздеу нәтижелерінің тізіміне өту үшін, «Нәтиже» сөзі естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Нәтиже тапсырма атауынан басталады және одан кейін «тапсырмасы» деген өз тұрады. Іздеу нәтижелерінің тізімін шарлау үшін, оң және сол жаққа айналдырыңыз.

 5. Ағымдағы таңдалған нәтиже туралы мәліметтер көрінісін ашу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

Тізім атауын өзгерту

Тізім атауын өз талғамыңызға сай өзгерте аласыз.

Ескерту : Тізімдердің атауын өзгерту функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Менің күнім және To-Do тізімдері әдепкі тізімдер болып табылады және олардың атауы өзгертілмейді.

 1. Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, «Бүйірлік тақта түймешігі» сөзін естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Тізімге өту үшін, атауын өзгерту қажет тізім атауы естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тізім көрінісі ашылады.

 3. «Тізім параметрлері» мәзірін ашу үшін, «Қосымша параметрлер түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Мәзір жайылды».

 4. «Тізім атауын өзгерту» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз де, экранды екі рет түртіңіз. Фокус тізім атауының өрісіне жылжиды.

 5. Пернетақтаның көмегімен алдыңғы атауды жойыңыз да, жаңа атауды енгізіңіз.

 6. Пернетақтаны жабу үшін, төмен қарай жүргізіп өтіңіз.

 7. «Сақтау түймешігі» сөзіне естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тізім тақырыптары

Тізім тақырыбын қалағаныңызша өзгертіңіз.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім тізімінің тақырыбы өзгертілмейді.

 1. Тізім қарау барысында «Тізім параметрлері» мәзірін ашу үшін, «Қосымша параметрлер түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Мәзір жайылды».

 2. Тақырып параметрлерін табу үшін, «Тақырыпты өзгерту» сөзі естілмегенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз де, экранды екі рет түртіңіз.

 3. Тақырыпты таңдау үшін, қажетті тақырып естілмегенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 4. Мәзірді жабу үшін, төмен қарай жүргізіп өтіңіз.

Аяқталған тапсырмаларды көрсету/жасыру

Әдепкі бойынша тізімде аяқталған тапсырмалар да, аяқталмаған тапсырмалар да көрсетіледі. Тізімді реттеу үшін, аяқталған тапсырмаларды жасырып қоюыңызға болады.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім тізіміндегі аяқталған тапсырмаларды жасыру мүмкін емес.

 1. Тізім қарау барысында «Тізім параметрлері» мәзірін ашу үшін, «Қосымша параметрлер түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Мәзір жайылды».

 2. Аяқталған тапсырмаларды жасыру үшін, «Аяқталмаған тапсырмаларды жасыру» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 3. «Тізім параметрлері» мәзірі жабылады да, тізім көрінісінде тек аяқталмаған тапсырмалар көрсетіледі.

 4. Жасырын тұрған аяқталған тапсырмаларды көрсету үшін, тізім параметрлері мәзірінде «Аяқталмаған тапсырмаларды көрсету» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тапсырмаларды сұрыптау

Тізімді сұрыптау тізімді реттеуге және қажетті тапсырмаларды жылдам табуға мүмкіндік береді.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім көрінісіндегі тізімдерді сұрыптау мүмкін емес.

 1. Тізім қарау барысында «Тізім параметрлері» мәзірін ашу үшін, «Қосымша параметрлер түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Мәзір жайылды».

 2. Сұрыптау параметрлерін табу үшін, «Сұрыптау» сөзі естілмегенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз де, экранды екі рет түртіңіз.

 3. Сұрыптау параметрін таңдау үшін, қажетті опция естілмегенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз де, экранды екі рет түртіңіз. Сұрыптау параметрін таңдағаннан кейін, сұрыптау мәзірі жабылып, фокус тізім көрінісіне қайтарылады.

 4. Тізімнен сұрыптауды алып тастау үшін, тізім қарау барысында «Сұрыптауды алып тастау түймешігі» сөзі естілгенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тізімді жою

Жасалған тізім қажет емес болған кезде, оны жылдам жоя аласыз.

Ескерту : Тізімдерді жою функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Әдепкі Менің күнім және To-Do тізімдері жойылмайды.

 1. Тізім қарау барысында «Тізім параметрлері» мәзірін ашу үшін, «Қосымша параметрлер түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Мәзір жайылды».

 2. Тізімді жою үшін, «Тізімді жою» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 3. Жоюды растау үшін, «Иә түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

  Егер жоюдан бас тартқыңыз келсе, растау қалқымалы терезесінде «Бас тарту түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тізімді жойғаннан кейін, фокус Менің күнім тізіміне жылжиды.

Қосымша ақпарат

To-Do бағдарламасында белгілі бір жоба, уақыт шкаласы немесе жоспарлы жұмыс бойынша тапсырмалар тізімін жасау үшін, экраннан оқу бағдарламасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ тізім дизайнын өзгертуге және тізімдерді қалағаныңызша сұрыптауға болады. Кейінірек олар қажет болмай қалған кезде, оларды жоюыңызға болады.

Ескертулер : 

 • Егер ол сізде болмаса, To-Do бағдарламасын дүкеннен жүктеп алыңыз және орнатыңыз.

 • Бұл мақалада сізді Windows жүйесіне бекітілген экрандық диктор деп аталатын экраннан оқу бағдарламасын пайдаланады деп болжанады.

 • Экрандық диктормен жұмыс істеу әдісі туралы мәлімет алу үшін, Экрандық диктормен жұмысты бастау бөлімін қараңыз.

Бұл бөлімде

Тізім жасау

Белгілі бір күн ішінде немесе белгілі бір жоба бойынша тапсырмаларды орындау қажет болса, тапсырмалар тізімін жасаңыз.

 1. Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, «Шарлау түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз» сөзін естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Жаңа тізім жасау үшін, «Жаңа тізім түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз» сөзін естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тақырыбы жоқ жаңа тізім жасалады және фокус тізім атауының өрісіне жылжиды.

 3. Тізім атауын теріңіз.

 4. Мына сөзді естігенше саусағыңызбен экранның төменгі шетімен сырғытып жүргізіңіз: «Артқа, түймешік тасаланған». Пернетақтаны жабу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

Тапсырмаларды іздеу

Тапсырмалар тізімінен қажетті тапсырманы жылдам табу үшін, «Бүйірлік тақта» көрінісіндегі «Іздеу» параметрін пайдаланыңыз.

 1. Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, «Шарлау түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз» сөзін естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Тапсырманы іздеу үшін, мына сөз естілгенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тапсырмаларды іздеу түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз. «Іздеу» мәзірі ашылады және фокус Іздеу өрісіне жылжиды.

 3. Ізделетін сөзді теріңіз. Сөздің басын ғана терсеңіз жеткілікті.

 4. Мына сөзді естігенше саусағыңызбен экранның төменгі шетімен сырғытып жүргізіңіз: «Артқа, түймешік тасаланған». Пернетақтаны жабу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

 5. Іздеу нәтижелерінің тізіміне өту үшін, «Нәтиже» сөзі естілгенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз. Нәтиже тапсырма атауынан басталады және одан кейін «тапсырмасы» деген сөз тұрады, ал ең соңында тізімдегі орны көрсетіледі (мысалы, 1/2). Іздеу нәтижелерінің тізімін шарлау үшін, оң және сол жаққа айналдырыңыз.

 6. Ағымдағы таңдалған нәтиже туралы мәліметтер көрінісін ашу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

Тізім атауын өзгерту

Тізім атауын өз талғамыңызға сай өзгерте аласыз.

Ескерту : Тізімдердің атауын өзгерту функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Менің күнім және To-Do тізімдері әдепкі тізімдер болып табылады және олардың атауы өзгертілмейді.

 1. Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, мына сөзді естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Шарлау түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Тізімге өту үшін, атауын өзгерту қажет тізім атауы естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тізім көрінісі ашылады.

 3. Тізім параметрлерінің мәзірін ашу үшін, «Өңдеу» сөзі мен тізім файлының орнын естігенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз. Экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Қалқымалы терезе, тізім атауын өзгерту, мәзір элементі».

 4. Тізім атауын өзгерту үшін, экранды екі рет түртіңіз. Фокус тізім атауының өрісіне жылжиды. Пернетақтаның көмегімен алдыңғы атауды жойыңыз да, жаңа атауды енгізіңіз.

 5. Мына сөзді естігенше саусағыңызбен экранның төменгі шетімен сырғытып жүргізіңіз: «Артқа, түймешік тасаланған». Пернетақтаны жабу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

Тізім тақырыптары

Тізім тақырыбын қалағаныңызша өзгертіңіз.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім тізімінің тақырыбы өзгертілмейді.

 1. Тізімді қарап жатқан кезде, тізім параметрлерінің мәзірін ашу үшін, мына сөзді естігенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Өңдеу» сөзі мен тізім файлының орны. Экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Қалқымалы терезе, тізім атауын өзгерту, мәзір элементі».

 2. Тақырып параметрлерін табу үшін, мына сөзді естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Тақырып».

 3. Тақырыпты таңдау үшін, қажетті тақырып естілмегенше оң жаққа жүргізіп өте беріңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Ағымдағы таңдалған тақырып «таңдалған» деп, ал қалғандары «таңдалмаған» белгіленеді.

 4. Мына сөзді естігенше саусағыңызбен экранның төменгі шетімен сырғытып жүргізіңіз: «Реттелетін, артқа, түймешік тасаланған». Мәзірді жабу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

Аяқталған тапсырмаларды көрсету/жасыру

Әдепкі бойынша тізімде аяқталған тапсырмалар да, аяқталмаған тапсырмалар да көрсетіледі. Тізімді реттеу үшін, аяқталған тапсырмаларды жасырып қоюыңызға болады.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім тізіміндегі аяқталған тапсырмаларды жасыру мүмкін емес.

 1. Тізімді қарап жатқан кезде, тізім параметрлерінің мәзірін ашу үшін, мына сөзді естігенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Өңдеу» сөзі мен тізім файлының орны. Экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Қалқымалы терезе, тізім атауын өзгерту, мәзір элементі».

 2. Аяқталған тапсырмаларды жасыру үшін, мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Аяқталған тапсырмаларды жасыру, мәзір элементі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 3. «Тізім параметрлері» мәзірі жабылады да, тізім көрінісінде тек аяқталмаған тапсырмалар көрсетіледі.

 4. Жасырын тұрған аяқталған тапсырмаларды көрсету үшін, «Тізім параметрлері» мәзірінде мына сөз естілгенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз: «Аяқталған тапсырмаларды көрсету, мәзір элементі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тапсырмаларды сұрыптау

Тізімді сұрыптау тізімді реттеуге және қажетті тапсырмаларды жылдам табуға мүмкіндік береді.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім көрінісіндегі тізімдерді сұрыптау мүмкін емес.

 1. Тізімді қарап жатқан кезде, сұрыптау мәзірін ашу үшін, мына сөзді естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Сұрыптау түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 2. Сұрыптау параметрін таңдау үшін, қажетті опция естілмегенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Сұрыптау параметрін таңдағаннан кейін, сұрыптау мәзірі жабылып, фокус тізім көрінісіне қайтарылады.

 3. Тізімді қарап жатқан кезде, тізімнен сұрыптауды алып тастау үшін, мына сөзді естігенше оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Сұрыптауды алып тастау түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз». Содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тізімді жою

Жасалған тізім қажет емес болған кезде, оны жылдам жоя аласыз.

Ескерту : Тізімдерді жою функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Әдепкі Менің күнім және To-Do тізімдері жойылмайды.

 1. Тізімді қарап жатқан кезде, тізім параметрлерінің мәзірін ашу үшін, мына сөзді естігенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз: «Өңдеу» сөзі мен тізім файлының орны. Экранды екі рет түртіңіз. Төмендегідей сөз естіледі: «Қалқымалы терезе, тізім атауын өзгерту, мәзір элементі».

 2. Тізімді жою үшін, «Тізімді жою, мәзір элементі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 3. Жоюды растау үшін, «Тізімді жою түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

  Егер жоюдан бас тартқыңыз келсе, растау қалқымалы терезесінде «Бас тарту түймешігі, белсендіру үшін, екі рет түртіңіз» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Қосымша ақпарат

Интернетке арналған To-Do бағдарламасында белгілі бір жоба, уақыт шкаласы немесе жоспарлы жұмыс бойынша тапсырмалар тізімін жасау үшін, экрандық диктор деп аталатын экраннан оқу бағдарламасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ тізімдерді өңдеуге, дизайнын өзгертуге және реттеуге болады. Кейінірек олар қажет болмай қалса, оларды жоюыңызға болады.

Ескертулер : 

 • Бұл мақалада Windows жүйесіне бекітілген экрандық диктор деп аталатын экраннан оқу бағдарламасын пайдаланады деп болжанады. Экрандық дикторды пайдалану туралы қосымша мәлімет алу үшін, Экрандық диктормен жұмысты бастау бөлімін қараңыз.

 • Интернетке арналған To-Do қызметін Microsoft Edge браузерімен пайдалануға кеңес береміз.

Бұл бөлімде

Тізім жасау

Белгілі бір күн ішінде немесе белгілі бір жоба бойынша тапсырмаларды орындау қажет болса, тапсырмалар тізімін жасаңыз.

 1. To-Do бағдарламасында жаңа тізімді жасау үшін, «Жаңа тізім түймешігі» сөзін естігенше Tab пернесін басып тұрыңыз, содан кейін оны таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз. Тақырыбы жоқ жаңа тізім жасалады және фокус тізім атауының өрісіне жылжиды.

 2. Тізім атауын теріп, Enter пернесін басыңыз.

Тапсырмаларды іздеу

Тапсырмалар тізімінен қажетті тапсырманы жылдам табу үшін, Бүйірлік тақта терезесіндегі Іздеу параметрін пайдаланыңыз.

 1. To-Do бағдарламасындағы Бүйірлік тақта көрінісінде тапсырманы іздеу үшін, «Іздеу түймешігі» сөзін естігенше Tab пернесін басыңыз, содан кейін оны таңдау үшін, бос орны пернесін басыңыз. Фокус Іздеу өрісіне жылжиды.

 2. Ізделетін сөзді теріңіз. To-Do қызметі әр әріп терілген сайын автоматты түрде іздеу нәтижелерін көрсетеді.

 3. Іздеу нәтижелерінің тізіміне өту үшін, «Нәтиже» сөзі естілгенше Tab пернесін басып тұрыңыз. Іздеу нәтижелерінің тізімін шарлау үшін, Tab немесе Shift+Tab пернелерін басыңыз. Айналдыру барысында экрандық диктор тапсырма элементін мына пішімде дауыстап оқиды: «<Тапсырма атауы> тапсырмасы». Аяқталған тапсырмалар «<Тапсырма элементінің атауы> тапсырмасы аяқталды» деп жарияланады.

 4. Тапсырма туралы толық мәлімет көрінісіне өту үшін, тапсырманың үстінен бос орын пернесін басыңыз.

Тізім атауын өзгерту

Жасалған тізім атауын өзгерту үшін, Тізім параметрлері мәзірін пайдаланыңыз.

Ескерту : Тізімдердің атауын өзгерту функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Әдепкі Менің күнім және To-Do тізімдерінің атауы өзгертілмейді.

 1. To-Do бағдарламасында Бүйірлік тақта көрінісіндегі тізімге өту үшін, қажетті тізім атауын естігенше Tab пернесін басып тұрыңыз.

 2. Атауын өзгерту қажет тізімді таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз. Тапсырмалар тізімі көрінісі ашылады.

 3. Тізім параметрлері мәзірін ашу үшін, Shift+F10 пернелерін басыңыз. Төмендегідей сөз естіледі: «Тізім параметрлері түймешігі».

 4. Бос орын пернесін басыңыз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады.

 5. Тізім атауын өзгерту үшін, Tab пернесін басыңыз. Төмендегідей сөз естіледі: «Тізім атауын өзгерту түймешігі».

 6. Бос орын пернесін басыңыз. Фокус тізім атауының өрісіне жылжиды.

 7. Жаңа тізім атауын теріп, Enter пернесін басыңыз. Тізім атауы өзгертіледі.

Аяқталған тапсырмаларды көрсету немесе жасыру

Әдепкі бойынша тізімде аяқталған тапсырмалар да, аяқталмаған тапсырмалар да көрсетіледі. Тізімді реттеу үшін, аяқталған тапсырмаларды жасырып қоюыңызға болады.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім тізіміндегі аяқталған тапсырмаларды жасыру мүмкін емес.

 1. Аяқталған тапсырмалары жасырылуы тиіс To-Do тізімінің Тапсырмалар тізімі көрінісінде Shift+F10 пернелерін басыңыз. Төмендегідей сөз естіледі: «Тізім параметрлері түймешігі».

 2. Бос орын пернесін басыңыз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады.

 3. Аяқталған тапсырмаларды жасыру үшін, «Аяқталған тапсырмаларды жасыру түймешігі» сөзін естігенше Tab пернесін басып тұрыңыз, содан кейін бос орын пернесін басыңыз.

 4. Тізім параметрлері мәзірі жабылады да, Тапсырмалар тізімі көрінісінде тек аяқталмаған тапсырмалар көрсетіледі.

 5. Жасырын тұрған аяқталған тапсырмаларды көрсету үшін, Тізім параметрлері мәзірінде «Аяқталған тапсырма элементтерін көрсету түймешігі» сөзін естігенше Tab пернесін басыңыз, содан кейін оны таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз.

Тапсырмаларды сұрыптау

Тізімді сұрыптау тізімді реттеуге және қажетті тапсырмаларды жылдам табуға мүмкіндік береді.

Ескерту : Әдепкі Менің күнім көрінісіндегі тізімдерді сұрыптау мүмкін емес.

 1. Сұрыптау қажет тізімнің Тапсырмалар тізімі көрінісінде «Тапсырмаларды сұрыптау түймешігі» сөзін естігенше Tab пернесін басып тұрыңыз, содан кейін бос орын пернесін басыңыз. Сұрыптау мәзірі ашылады.

 2. Сұрыптау параметрін таңдау үшін, қажетті параметр атауын естігенше Tab немесе Shift+Tab пернелерін басыңыз, содан кейін оны таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз. Айналдыру барысында экрандық диктор параметрлерді дауыстап оқиды.

  Сұрыптау параметрін таңдағаннан кейін, Сұрыптау мәзірі жабылып, фокус Тапсырмалар тізімі көрінісіне жылжиды.

 3. Тізімнен сұрыптауды алып тастау үшін, Тапсырмалар тізімі көрінісінде «Сұрыптау реті параметрін жабу түймешігі» сөзін естігенше Tab немесе Shift+Tab пернелерін басыңыз, содан кейін оны таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз.

Тізімді жою

Жасалған тізім қажет емес болған кезде, оны жылдам жоя аласыз.

Ескерту : Тізімдерді жою функциясы тек сіз жасаған тізімдерге қолданылады. Әдепкі Менің күнім және To-Do тізімдері жойылмайды.

 1. Тапсырмалар тізімі көрінісінде Shift+F10 пернелерін басыңыз. Төмендегідей сөз естіледі: «Тізім параметрлері түймешігі».

 2. Бос орын пернесін басыңыз. Тізім параметрлері мәзірі ашылады.

 3. Тізімді жою үшін, «Тізімді жою түймешігі» сөзін естігенше Tab пернесін басып тұрыңыз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

 4. Растау диалогтық терезесі ашылады. Жоюды растау үшін, Tab пернесін екі рет басыңыз. Төмендегідей сөз естіледі: «Тізімді жою түймешігі». Таңдау үшін, бос орын пернесін басыңыз.

  Егер тізімді жойғыңыз келмесе, растау терезесінде «Бас тарту түймешігі» сөзін естігенше Tab пернесін басып тұрыңыз, содан кейін бос орын пернесін басыңыз.

Қосымша ақпарат

To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктерді пайдалану арқылы шарлау жолын үйрену

To-Do қызметіндегі тапсырмалармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

Мүмкіндіктері шектеулі тұтынушыларға техникалық қолдау көрсету

Microsoft корпорациясы барлық тұтынушыларына ең үздік тәжірибе ұсынғысы келеді. Егер мүмкіндігіңіз шектеулі немесе арнайы мүмкіндіктерге қатысты сұрақтарыңыз болса, техникалық көмек алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз. Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қолдау көрсету тобы көптеген танымал көмекші технологияларды пайдалануға жаттықтырылған және ағылшын, испан, француз және америкалық ишарат тілінде көмек ұсына алады. Өзіңіздің аймағыңыздағы байланысу мәліметтерін алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметі сайтына өтіңіз.

Егер сіз мемлекеттік мекеме, коммерциялық ұйым немесе корпоративтік пайдаланушы болсаңыз, корпоративтік Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×