To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктерді пайдалану арқылы шарлау жолын үйрену

To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктерді пайдалану арқылы шарлау жолын үйрену

Экраннан оқу бағдарламасы контентінің белгісі бар дауыстап оқу таңбасы. Бұл мақалада Office бағдарламасымен экраннан оқу бағдарламасын пайдалану туралы қарастырылған.

Бұл мақала Office өнімдерімен бірге экраннан оқу бағдарламасын пайдаланатын адамдарға арналған Office арнайы мүмкіндіктері контенттер жиынтығының бөлігі болып табылады. Қосымша жалпы анықтамалық ақпаратты Office қолдау көрсету сайтының басты бетінен қараңыз.

Ескертулер : 

 • Бұл мақалада сізді TalkBack. атты Android жүйесінің бекітілген экранынан оқу бағдарламасын пайдаланады деп болжанады.

 • Бұл мақалада сізді Android телефонын пайдаланады деп болжанады. Шарлау әрекеттері мен қимылдар планшетке байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Android жүйесіне арналған To-Do бағдарламасы Android телефонында TalkBack және «Ұлғайту» қимылы сияқты арнайы мүмкіндіктермен бірге жұмыс істейді. Параметрлерді орнату және ендірілген арнайы мүмкіндіктері бар To-Do бағдарламасын пайдалануды оңайлату туралы мәліметтер алу үшін, Құрылғыңызды Office 365 жүйесіндегі арнайы мүмкіндіктермен жұмыс істеу үшін орнату бөлімін қараңыз. Android жүйесіне арналған To-Do бағдарламасындағы тапсырмаларды орындау бойынша анықтама алу үшін To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктер бойынша қолдау көрсету бөлімін қараңыз.

Бұл бөлімде

To-Do бағдарламасының Android құрылғысында орналасуы туралы мәлімет алу

«Менің күнім» көрінісі

To-Do бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, Менің күнім көрінісі көрсетіледі. Көріністің жоғарғы сол жақ бұрышында Бүйірлік тақта түймешігі орналасады. Жоғарғы оң жақ бұрышында, Ұсыныстар түймешігі орналасады.

Бүгінгі немесе кешегі тапсырмалар бар болған жағдайда, түймешіктердің төменгі жағында Ұсыныстар хабарландыру көпіршігі көрсетіледі. Тапсырмаларды тексеру үшін, «Қарап шығу» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Хабарландырулар жоқ болса, Менің күнім тақырып жолын өңдеу мүмкін емес. Ағымдағы күн тақырып астында көрсетіледі.

Күннің төменгі жағындағы негізгі контент экрандағы кеңістіктің басым бөлігін алады. Онда берілген күннің тапсырма элементтері көрсетіледі. Тізімді шарлау үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. TalkBack қызметі тізімдегі элементтер мен олардың күйлерін хабарлайды. Элементті аяқталған деп белгілеу үшін, «Аяқталмаған тапсырма элементінің түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Менің күнім көрінісінің төменгі оң жақ бұрышында Тапсырма қосу түймешігі болады. Элементті қосу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

«Ұсыныстар» көрінісі

Ұсыныстар көрінісіне өту үшін, «Ұсыныстар түймешігі» сөзін естігенше сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Ұсыныстар тізімінде жылжу үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. TalkBack қызметі тізімдегі әрбір элементтің күйін хабарлайды. Ұсыныстар көрінісінде қосымша түрде орындауға болатын әрекеттер туралы қосымша ақпарат алу үшін, To-Do бағдарламасындағы ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Бүйірлік тақта көрінісі

Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, Менің күнім немесе Тапсырмалар тізімі көрінісінде «Бүйірлік тақта түймешігі» сөзін естігенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Ашық тұрған барлық тапсырмалар тізімдері көрсетілген мәзір. Мәзірде жылжу үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Тізімді таңдау үшін, экранды екі рет түртіңіз. Жаңа тізімді қосу үшін, «Жаңа тізім» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тізімдер туралы қосымша мәлімет алу үшін, To-Do бағдарламасында экраннан оқу бағдарламасының көмегімен тізімдер бойынша жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

«Тапсырмалар тізімі» көрінісі

Тапсырмалар тізімі көрінісін шарлау үшін, Бүйірлік тақта көрінісінде өңдеу қажет тізім атауын естігенше сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тізім көрінісінің жоғарғы сол жақ бұрышында Бүйірлік тақта түймешігі орналасады. Жоғарғы оң жақ бұрышында, Қосымша параметрлер түймешігі орналасады.

Түймешіктердің төменгі жағында тізім атауын көрсететін тақырып жолы орналасады.

Тақырып жолының төменгі жағындағы негізгі контент экрандағы кеңістіктің басым бөлігін алады. Барлық тапсырма элементтері немесе тапсырмалар осы тізімде көрсетіледі. Тапсырмаларда жылжу үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. TalkBack қызметі тапсырмаларды және олардың күйлерін хабарлайды. Тапсырма мәліметтерін ашу үшін, экранды екі рет түртіңіз. Тапсырманы аяқталған деп белгілеу үшін, «Аяқталмаған тапсырма элементінің түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тапсырмалар туралы қосымша мәлімет алу үшін, To-Do бағдарламасында экраннан оқу бағдарламасының көмегімен тапсырмалар бойынша жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Тізім көрінісінің төменгі жағында Тапсырма қосу түймешігі болады. Элементті қосу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

Шарлау үшін экранды түртіңіз

To-Do бағдарламасын түрту арқылы шарлауға арналған кейбір пайдалы қимылдар:

 • Экрандағы немесе тізімдегі элементтер мен белгілер арасында жылжу үшін, бір саусағыңызбен сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз.

 • Элементті немесе әрекетті таңдау үшін, экранды екі рет түртіңіз.

 • Talkback параметрлерінің глобалды контекстік мәзірін ашу үшін, алдымен, экранның жоғарғы жағынан төмен қарай, содан кейін оң жаққа жүргізіп өтіңіз.

Talkback қызметінің қимылдар туралы қосымша ақпарат алу үшін, TalkBack қимылдарын пайдалану және TalkBack қызметін түрту арқылы зерттеу бөлімдерін қараңыз.

Қосымша ақпарат

To-Do қызметіндегі тізімдермен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі тапсырмалармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

Ескертулер : 

 • Бұл мақалада сізді «Экрандық диктор» атты Windows жүйесінің бекітілген экранынан оқу бағдарламасын пайдаланады деп болжанады.

 • Бұл мақалада сізді Windows телефонын пайдаланады деп болжанады. Шарлау әрекеттері мен қимылдар планшетке байланысты өзгешеленуі мүмкін.

 • Жаңа Office 365 мүмкіндіктері Office 365 жазылушылары үшін біртіндеп шығарылады, сондықтан бұл мүмкіндіктер сіздің бағдарламаңызда әлі болмауы мүмкін. Жаңа мүмкіндіктерді қалай тезірек алуға болатынын білу үшін, Office 365 қызметіне арналған Office 2016 жиынтығындағы жаңа мүмкіндіктерді қашан аламын? веб-бетіне кіріңіз.

Windows 10 жүйесіне арналған To-Do бағдарламасы Windows телефонында «Экрандық диктор» және «Ұлғайту құралы» сияқты арнайы мүмкіндіктермен бірге жұмыс істейді. Параметрлерді орнату және ендірілген арнайы мүмкіндіктері бар To-Do бағдарламасын пайдалануды оңайлату туралы мәліметтер алу үшін, Құрылғыңызды Office 365 жүйесіндегі арнайы мүмкіндіктермен жұмыс істеу үшін орнату бөлімін қараңыз. Windows 10 жүйесіне арналған To-Do бағдарламасындағы тапсырмаларды орындау бойынша анықтама алу үшін To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктер бойынша қолдау көрсету бөлімін қараңыз.

Бұл бөлімде

To-Do бағдарламасының Windows 10 жүйесінде орналасуы туралы мәлімет алу

«Менің күнім» көрінісі

To-Do бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, Менің күнім көрінісі көрсетіледі. Көріністің жоғарғы сол жақ бұрышында Шарлау түймешігі орналасады. Жоғарғы оң жақ бұрышында, Ұсыныстар түймешігі орналасады.

Бүгінгі немесе кешегі тапсырмалар бар болған жағдайда, түймешіктердің төменгі жағында Ұсыныстар хабарландыру көпіршігі көрсетіледі. Тапсырмаларды тексеру үшін, «Қарап шығу» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Хабарландырулар жоқ болса, Менің күнім тақырып жолын өңдеу мүмкін емес. Ағымдағы күн тақырып астында көрсетіледі.

Күннің төменгі жағындағы негізгі контент экрандағы кеңістіктің басым бөлігін алады. Онда берілген күннің тапсырма элементтері көрсетіледі. Тізімді шарлау үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Экрандық диктор тізімдегі элементтер мен олардың күйлерін хабарлайды. Элементті аяқталған деп белгілеу үшін, «Аяқталмаған тапсырма элементінің түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Менің күнім көрінісінің төменгі оң жақ бұрышында Тапсырма қосу түймешігі болады. Элементті қосу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

«Ұсыныстар» көрінісі

Ұсыныстар көрінісіне өту үшін, «Ұсыныстар түймешігі» сөзін естігенше сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Ұсыныстар тізімінде жылжу үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Экрандық диктор тізімдегі әрбір элементтің күйін хабарлайды. Ұсыныстар көрінісінде қосымша түрде орындауға болатын әрекеттер туралы қосымша ақпарат алу үшін, To-Do бағдарламасындағы ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Бүйірлік тақта көрінісі

Бүйірлік тақта көрінісіне өту үшін, Менің күнім немесе Тапсырмалар тізімі көрінісінде «Шарлау түймешігі» сөзін естігенше сол жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Ашық тұрған барлық тізімдер көрсетілген мәзір. Мәзірде жылжу үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Тізімді таңдау үшін, экранды екі рет түртіңіз. Жаңа тізімді қосу үшін, «Жаңа тізім түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тізімдер туралы қосымша мәлімет алу үшін, To-Do бағдарламасында экраннан оқу бағдарламасының көмегімен тізімдер бойынша жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

«Тапсырмалар тізімі» көрінісі

Тапсырмалар тізімі көрінісін шарлау үшін, Бүйірлік тақта көрінісінде өңдеу қажет тізім атауын естігенше сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз.

Тізім көрінісінің жоғарғы сол жақ бұрышында Шарлау түймешігі орналасады.

Түймешіктің төменгі сол жағында тізім атауын көрсететін тақырып жолы болады, ал оң жағында Сұрыптау және Тізімді өңдеу түймешіктері болады.

Тақырып жолының төменгі жағындағы негізгі контент экрандағы кеңістіктің басым бөлігін алады. Барлық тапсырма элементтері немесе тапсырмалар осы тізімде көрсетіледі. Тапсырмаларда жылжу үшін, сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз. Экрандық диктор тапсырмаларды және олардың күйлерін хабарлайды. Тапсырма мәліметтерін ашу үшін, экранды екі рет түртіңіз. Тапсырманы аяқталған деп белгілеу үшін, «Аяқталмаған тапсырма элементінің түймешігі» сөзін естігенше оң жаққа жүргізіп өтіңіз, содан кейін экранды екі рет түртіңіз. Тапсырмалар туралы қосымша мәлімет алу үшін, To-Do бағдарламасында экраннан оқу бағдарламасының көмегімен тапсырмалар бойынша жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Тізім көрінісінің төменгі жағында Тапсырма қосу түймешігі болады. Элементті қосу үшін, экранды екі рет түртіңіз.

Шарлау үшін экранды түртіңіз

To-Do бағдарламасын түрту арқылы шарлауға арналған кейбір пайдалы қимылдар:

 • Экрандағы немесе тізімдегі элементтер мен белгілер арасында жылжу үшін, бір саусағыңызбен сол немесе оң жаққа жүргізіп өтіңіз.

 • Әрекетті таңдау үшін, экранды екі рет түртіңіз.

 • Тапсырманы жылдам өңдеу мақсатында таңдау үшін экранды үш рет түртіңіз. Сонда тапсырма таңдалады, экранды екі саусақпен екі рет түртіңіз. Контекстік мәзір ашылады. Таңдау қажет опция естілмегенше, мәзірде оң немесе сол жаққа жүргізіп өтіңіз де, экранды екі рет түртіңіз.

 • Экранды зерттеу үшін саусағыңызды экранға қойып, оны ақырын оңға сүйреп апарыңыз. Экрандық диктор таңдалған элементтерді хабарлайды. Таңдау қажет элемент атауын естіген кезде, саусағыңызды көтеріп, экранды екі рет түртіңіз.

Экрандың диктордың қимылдары туралы қосымша мәлімет алу үшін, Экрандың диктордың пернетақта пәрмендері және түрту қимылдары бөлімін қараңыз.

Қосымша ақпарат

To-Do қызметіндегі тізімдермен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі тапсырмалармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

Интернетке арналған To-Do бағдарламасы экраннан оқу бағдарламасы сияқты құрылғыңыздағы браузермен және арнайы мүмкіндіктермен бірге жұмыс істейді. Параметрлерді орнату және ендірілген арнайы мүмкіндіктері бар To-Do бағдарламасын пайдалануды оңайлату туралы мәліметтер алу үшін, Құрылғыңызды Office 365 жүйесіндегі арнайы мүмкіндіктермен жұмыс істеу үшін орнату бөлімін қараңыз. Интернетке арналған To-Do бағдарламасындағы тапсырмаларды орындау бойынша анықтама алу үшін To-Do бағдарламасында арнайы мүмкіндіктер бойынша қолдау көрсету бөлімін қараңыз.

Ескерту : Microsoft Edge бағдарламасымен жұмыс істеген кезде, веб-браузеріңіз ретінде Интернетке арналған To-Do браузерін пайдалануды ұсынамыз.

Бұл бөлімде

To-Do бағдарламасының веб-бетте орналасуы туралы мәлімет алу

Экранның сол жағында барлық көріністерде көрсетілетін Бүйірлік тақта түймешігі орналасқан. Бүйірлік тақтада жылжу үшін Tab пернесін басыңыз. Бүйірлік тақтаның жоғарғы жағында тіркелгі суреті мен атыңызды қамтитын Жүйеге кіру жолы түймешігі болады. Кіру параметрлерін көру үшін, Enter пернесін басыңыз. Түймешіктің оң жағында Іздеу түймешігі болады. Осы түймешіктердің төменгі жағында барлық тізімдер, соның ішінде Менің күнім көрінісі көрсетіледі. Тізімді таңдау үшін Enter пернесін басыңыз. Тізімдердің төменгі жағында Жаңа тізім түймешігі болады.

Тізімдер туралы қосымша мәлімет алу үшін, To-Do бағдарламасында экраннан оқу бағдарламасының көмегімен тізімдер бойынша жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

«Менің күнім» көрінісі

To-Do бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, Менің күнім көрінісі Бүйірлік тақтаның оң жағында көрсетіледі.

Бүгінгі немесе кешегі тапсырмалар бар болған жағдайда, Менің күнім көрінісінің жоғарғы жағында Ұсыныстар хабарландыру көпіршігі көрсетіледі. Тапсырмаларды тексеру үшін, Tab пернесін «Қарап шығу» сөзін естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз.

Хабарландырулар жоқ болса, Менің күнім тақырып жолын өңдеу мүмкін емес. Ағымдағы күн тақырып астында көрсетіледі. Күннің шеткі оң жағында Ұсыныстар түймешігі орналасқан.

Күннің төменгі жағындағы негізгі контент экрандағы кеңістіктің басым бөлігін алады. Онда берілген күннің тапсырма элементтері немесе тапсырмалары көрсетіледі. Тізімді шарлау үшін Tab пернесін басыңыз. Экраннан оқу бағдарламасы тізімдегі элементтер мен олардың күйлерін хабарлайды. Элементті аяқталған деп белгілеу үшін, Tab пернесін «Тексерілмеді, аяқталмаған деп белгіленген құсбелгі» сөзін естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Тапсырманың Мәліметтер көрінісін ашу үшін, бос орын немесе Enter пернесін басыңыз.

Тапсырмалар тізімінің төменгі жағында Тапсырма қосу өрісі болады. Элементті қосу үшін, тапсырма контентін енгізіп, Tab пернесін «Қосу түймешігі» сөзін естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз.

«Ұсыныстар» көрінісі

Ұсыныстар көрінісіне өту үшін, Tab пернесін «Тапсырмаларға қатынасу мүмкіндігі «Ұсыныстар» түймешігі арқылы ұсынылған» сөзін естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Ұсыныстар тізімінде жылжу үшін, Tab пернесін басыңыз. Экраннан оқу бағдарламасы тізімдегі әрбір элементтің күйін хабарлайды. Ұсыныстар көрінісінде қосымша түрде орындауға болатын әрекеттер туралы қосымша ақпарат алу үшін, To-Do бағдарламасындағы ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

«Тапсырмалар тізімі» көрінісі

Тапсырмалар тізімі көрінісін шарлау үшін, Бүйірлік тақта көрінісінде Tab пернесін өңдеу қажет тізім атауын естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз.

Сол жағында Бүйірлік тақта көрсетіледі. Оңға жағында Тапсырмалар тізімінің тақырып жолы көрсетіледі. Тақырыптың оң жағында Тапсырмаларды сұрыптау және Тізім параметрлері түймешіктері болады.

Күннің төменгі жағындағы негізгі контент экрандағы кеңістіктің басым бөлігін алады. Онда белгілі бір тізімнің тапсырма элементтері немесе тапсырмалары көрсетіледі. Тізімді шарлау үшін Tab пернесін басыңыз. Экраннан оқу бағдарламасы тізімдегі элементтер мен олардың күйлерін хабарлайды. Элементті аяқталған деп белгілеу үшін, Tab пернесін «Тексерілмеді, аяқталмаған деп белгіленген құсбелгі» сөзін естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Тапсырманың Мәліметтер көрінісін ашу үшін, бос орын немесе Enter пернесін басыңыз. Тапсырмалар туралы қосымша мәлімет алу үшін, To-Do бағдарламасында экраннан оқу бағдарламасының көмегімен тапсырмалар бойынша жұмыс істеу бөлімін қараңыз.

Тапсырмалар тізімінің төменгі жағында Тапсырма қосу өрісі болады. Элементті қосу үшін, тапсырма контентін енгізіп, Tab пернесін «Қосу түймешігі» сөзін естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз.

«Мәліметтер» көрінісі

Тапсырманың Мәліметтер көрінісін ашу үшін, Тапсырмалар тізімі немесе Менің күнім көрінісінде тапсырма ішінде Enter пернесін басыңыз. Көрініс экранның оң жағында пайда болады. Бұл көріністе, мысалы, тапсырмаға еске салғыштар орнатуға немесе жазбалар жазуға болады. Көріністегі өрістер арасында жылжу үшін Tab немесе Shift + Tab пернелер тіркесімін басыңыз. Мәліметтер көрінісін жабу үшін, Tab пернесін «Мәліметтер көрінісін жасыру түймешігі» сөзін естігенше басып тұрыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз.

Пернетақтаны пайдалану арқылы шарлау

To-Do бағдарламасын пернетақта арқылы шарлауға арналған кейбір пайдалы пернелер тіркесімдері:

 • Экрандағы немесе тізімдегі элементтер мен белгілер арасында жылжу үшін, Ctrl + F6, Tab немесе Shift + Tab пернелер тіркесімін басыңыз.

 • Тізімдерде жылжу үшін Tab, Shift + Tab немесе жоғары немесе төмен көрсеткісі бар пернелерді басыңыз.

 • Элементті немесе әрекетті таңдау үшін Enter немесе бос орын пернесін басыңыз.

 • Қалқымалы параметрлер тобынан шығу үшін Esc пернесін басыңыз.

Қосымша ақпарат

To-Do қызметіндегі тізімдермен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі тапсырмалармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

To-Do қызметіндегі ұсыныстармен экраннан оқу бағдарламасы арқылы жұмыс істеу

Мүмкіндіктері шектеулі тұтынушыларға техникалық қолдау көрсету

Microsoft корпорациясы барлық тұтынушыларына ең үздік тәжірибе ұсынғысы келеді. Егер мүмкіндігіңіз шектеулі немесе арнайы мүмкіндіктерге қатысты сұрақтарыңыз болса, техникалық көмек алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз. Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қолдау көрсету тобы көптеген танымал көмекші технологияларды пайдалануға жаттықтырылған және ағылшын, испан, француз және америкалық ишарат тілінде көмек ұсына алады. Өзіңіздің аймағыңыздағы байланысу мәліметтерін алу үшін, Microsoft корпорациясының Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметі сайтына өтіңіз.

Егер сіз мемлекеттік мекеме, коммерциялық ұйым немесе корпоративтік пайдаланушы болсаңыз, корпоративтік Арнайы мүмкіндіктер бойынша Answer Desk қызметіне хабарласыңыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×