SmartArt сызбасы туралы қосымша мәлімет

Бұл мақалада:

SmartArt графикасына шолу

Орналасуды таңдаған кезде нені ескеру керек

Мәтін аумағы туралы

SmartArt графикалық элементтеріне арналған мәнер, түс және әсерлер

SmartArt графикасына арналған анимация

SmartArt графикалық элементтеріне шолу

SmartArt графикалық элементі ақпарат пен идеялардың көрнекі көрінісі болып табылады. Хабарыңызды тез, оңай әрі тиімді жіберу үшін көптеген орналасулар арасынан таңдай отырып, SmartArt графикалық элементтерін жасай аласыз. SmartArt графикалық элементтерін әсіресе тақырыптар сияқты басқа мүмкіндіктермен үйлесімді және тінтуірді бірнеше рет басу арқылы құрастырушы деңгейіндегі сапасы бар суреттерді жасауға көмектеседі.

SmartArt графикасын Excel, PowerPoint, Word бағдарламаларында немесе Outlook бағдарламасының көмегімен электрондық пошта хабарында жасай аласыз. Басқа Office бағдарламалары SmartArt графикасын жасауға мүмкіндік бермейді, бірақ SmartArt графикасын осы бағдарламаларға сурет ретінде көшіре аласыз.

Сызба кескінін немесе мәтінді толтыруды өзгерту арқылы SmartArt графикасының көрінісін өзгерту үшін қатар көлеңке, шағылысу, жарықтандыру немесе қырсыз жиектер сияқты әсерлерді қосуға; немесе бедерлер мен бұру сияқты үш өлшемді (3-D) әсерлерді қосуға болады.

Орналасуды таңдаған кезде нені ескеру керек

SmartArt графикасы үшін орналасуды таңдаудың алдында, нені беретініңіз және ақпаратыңыздың көрсетілетін жолы туралы ойланыңыз. SmartArt графикасын жасау процесінде Процесс, Иерархия немесе Қатынас сияқты түрлерін таңдау туралы ұсыныс аласыз. Түр SmartArt графикасының санатына ұқсас және әр түрдің бірнеше түрлі орналасулары болады.

Себебі, орналасуларды жылдам және оңай қоса аласыз, хабарды ең жақсы көрсететінін тапқанша (әр түрлі түрлерден) әр түрлі түрлерлі орналасуларды қолданып көріңіз. Төмендегі кестеде SmartArt графикасының бірнеше кең таралған мысалдары және әрбір пайдалануға көру үшін ең жақсы SmartArt түрлері келтірілген.

Орындалатын әрекет

Осы түрді пайдаланыңыз

Тізбекті емес ақпаратты көрсетіңіз.

Тізім

Процестегі немесе уақыт шкаласындағы қадамдарды көрсетіңіз.

Процесс

Үздіксіз процесті көрсетіңіз.

Цикл

Ұйымдастыру диаграммасын көрсетіңіз.

Иерархия

Шешімдер ағашын көрсетіңіз.

Иерархия

Қосылымдарды көрсетіңіз.

Қатынас

Бөліктердің тұтасқа қатынасын көрсетіңіз.

Матрица

Мазмұнды беру немесе екпін беру үшін суреттерді пайдаланыңыз.

Сурет

Жоғарыдағы немесе төмендегі ең үлкен компонентпен пропорционалдық қатынастарды көрсетіңіз.

Пирамида

Мәтініңіздің өлшемін ескеріңіз, себебі керекті мәтіннің көлемі мен пішіндердің саны орналасудың түрінің қаншалықты жақсы болып шығуына әсер етеді. Егжей-тегжейлі мәліметтердің жиынтық мәліметтерге қарағанда салмағы үлкен бе, әлде керісінше ме? Жалпы, пішіндер саны мен мәтін көлемі негізгі нүктелермен шектелгенде SmartArt графикасы тиімді болады. Үлкен мәтін SmartArt графикасының сыртқы тартымдылығына кері әсерін тигізіп, хабарыңыздың көрнекі түрде беруді күрделендіреді. Бірақ Тізім түріндегі Трапециялық тізім сияқты орналасуларды үлкен мөлшердегі мәтіндермен пайдалануға болады.

SmartArt графикасына арналған кейбір орналасулардың кескіндер саны шектеулі болады. Мысалы, Қатынас түріндегі Теңдестіруші көрсеткілер орналасуы қарама-қарсы екі ой немесе тұжырымдаманы көрсетеді. Мәтін екі кескінде ғана болады және қосымша идеялар немесе тұжырымдамаларды көрсету үшін орналасуды өзгерту мүмкін емес.

Теңдестіруші көрсеткілер орналасуы

Екеуден артық ой білдіру керек болса, Пирамида түріндегі Негізгі пирамида орналасуы сияқты екеуден артық мәтін кескіні бар басқа орналасуға ауыстырыңыз. Орналасуларды немесе түрлерді өзгерту нәтижесінде ақпаратыңыздың мәнінің де өзгеретіні есіңізде болсын. Мысалы, Процесс түрінде Негізгі процесс орналасуы сияқты оң жаққа көрсететін көрсеткілері бар орналасу және Цикл түріндегі Үздіксіз цикл орналасуы сияқты шеңбер ретінде көрсетілген көрсеткілері бар SmartArt графикасының арасында айырмашылық бар. Көрсеткілер белгілі бір бағытқа бағытталған ағынды немесе қозғалысты білдіреді, ал көрсеткілердің орнына біріктіретін сызықтары бар ұқсас орналасу байланыстарды білдіреді.

Өзіңізге керек орналасуды таба алмасаңыз, орналасудың құрылымын ретке келтіру үшін SmartArt графикасына кескіндерді қосу немесе жою әрекеттерін орындай аласыз. Мысалы, Процесс түріндегі Негізгі процесс орналасуы үш кескінмен пайда болады, бірақ процесіңіз тек екі кескінді немесе бес кескінді талап етуі мүмкін. Кескіндерді қосып не жойған соң және мәтінді өңдеген соң, кескіндер орналасуы және мәтіннің көлемі автоматты түрде жаңартылады — бірақ бастапқы кескін жасақтамаңыз және SmartArt графикасына арналған орналасудың жиегі өзгеріске ұшырамайды.

Орналасуды таңдау барысында, ([Мәтін] сияқты) толтырғыш мәтін пайда болады. Толтырғыш мәтінін өзіңіздің мазмұныңызға ауыстыра аласыз. Толтырғыш мәтін басылып шықпайды және PowerPoint бағдарламасының презентация барысында көрсетілмейді, бірақ толтырғыш мәтіні бар кескіндерді жоймасаңыз, олар әрқашан көрсетілетін болады және басылып шығады.

Кеңес : Егер SmartArt графикасы аса жақсы болмаса, қосымша кескіндері бар орналасуға ауыстырыңыз немесе басқа SmartArt мәнерін не түстер нұсқаларын қолданыңыз. Орналасуларды ауыстырғанда, мәтініңіз, сонымен қатар басқа мазмұны, түстері, мәнерлері, әсерлері және мәтін пішімі де жаңа орналасудың үстіне автоматты түрде салынады.

Мәтін аумағы туралы

Мәтін аумағын SmartArt графикасында пайда болатын мәтінді енгізу және өңдеу үшін пайдаланыңыз. Мәтін аумағы SmartArt графикасының сол жағында орналасады. Мәтін аумағында хабарыңыздың мазмұнын қосып өңдеген соң, SmartArt графикасы автоматты түрде жаңартылады — қажет болса, кескіндер қосылады немесе жойылады.

1-деңгей және 2-деңгей мәтінін көрсететін мәтін аумағының суреті

SmartArt графикасын жасау барысында, SmartArt графикасында және оның мәтін аумағында толтырғыш мәтін пайда болады, бұл толтырғыш мәтінді өзіңіздің мәтіңізге ауыстыра аласыз. Мәтін аумағының жоғарғы жағында, SmartArt графикасында пайда болатын мәтінді жөндей аласыз. Мәтін аумағының төменгі жағында, SmartArt графикасы туралы қосымша ақпаратты көре аласыз.

Кескіндердің белгілі бір саны бар SmartArt графикасында мәтін аумағындағы мәтіннің тек бір бөлігі ғана SmartArt графикасында пайда болады. Көрсетілмейтін мәтін, суреттер немесе басқа элементтер мәтін аумағында қызыл түсті Х таңбамен көрінеді. Егер сіз басқа орналасуға ауыссаңыз, көрсетілмеген хабардың мазмұнына сонда да қатынаса аласыз, бірақ егер бұл орналасуды жапсаңыз, құпиялылықты қорғау үшін ақпарат сақталмайды.

Қызыл түсті Х таңбасы бар мәтін аумағы

Мәтін аумағы ақпаратты SmartArt графикасында орналасатын үлгі немесе таңбалаушы тізім ретінде қолданылады. Әрбір SmartArt графикасы мәтін аумағындағы таңбалауыштарды және SmartArt графикасындағы пішіндердің жиынтығы орналасатын жерді өз айқындайды.

Мәтін аумағында таңбалаушы мәтіннің жаңа жолын жасау үшін ENTER пернесін басыңыз. Мәтін аумағында белгілі бір сөйлемді жаңа жолдан бастау үшін өзіңізге керекті жолды белгілеп, Сызба жасау тобындағы Құрастырушы қойыншасынан SmartArt құралдары мәзірінің Деңгейді төмендету пәрменін басыңыз. Сол жаққа жол шегінісін жылжыту үшін Деңгейді көтеру пәрменін басыңыз. Сондай-ақ, мәтін аумағының оң жақ жол шегінісін жылжыту үшін TAB пернесін басыңыз немесе сол жаққа жол шегінісін жылжыту үшін SHIFT+TAB пернелер тіркесімін басыңыз.

Егер SmartArt суреттерімен жұмыс істеу немесе Құрастырушы қойыншалары көрінбесе, SmartArt графикасын екі рет басыңыз.

Ескерту :  Таңдалған орналасуға байланысты, «Мәтін аумағындағы» әрбір таңбалауыш SmartArt графикасында жаңа кескін ретінде немесе кескін ішіндегі таңбалауыш ретінде көрсетіледі. Мысалы, төменде көрсетілгендей, бірдей мәтін екі SmartArt графикасында басқаша орналасады. Бірінші мысалда ішкі таңбалауыштар бөлек кескіндер ретінде көрсетіледі. Екінші мысалда ішкі таңбалауыштар кескіндегі таңбалауыштар ретінде көрсетіледі.

Таңбалауыштарды пішіндерде емес, мәтін аумағында көрсететін иерархиялық тізімдік SmartArt графикасы

Таңбалауыштарды мәтін аумағында пішіндегі таңбалауыштар ретінде көрсететін негізгі процесс SmartArt графикасы.

Кеңес :  Мәтінді бөлек кескіндерге орналастырғыңыз келмесе, оны таңбалаушы тізімі бар мәтін ретінде көрсететін басқа орналасуға ауысыңыз.

Ұйымдастыру кестесін Көмекші пішінімен бірге пайдалансаңыз, тіркелме жолы бар таңбалауыш Көмекші пішінін білдіреді.

Менеджер, бағынышты қызметкерлер мен Көмекші пішіндерін көрсететін мәтін аумағы

Мәтін аумағында қаріп, қаріп өлшемі, қалың, қиғаш және асты сызылған деген таңба пішімдеуі «Мәтін» аумағындағы мәтінге қолданыла алса да, таңба пішімдеуі мәтін аумағында көрсетілмейді, бірақ SmartArt графикасында шағылысады.

Кескінге қосымша мәтін қосылғандықтан ондағы қаріп өлшемі қысқарған кезде, SmartArt графикасындағы қалған кескіндердегі басқа барлық мәтіндер де SmartArt графикасына тұрақты және кәсіби көрініс беру үшін бірдей өлшемге қысқарады. Орналасуды таңдағаннан кейін тінтуір көрсеткішін таспада көрсетілген кез келген басқа орналасулардың біріне жылжытып, қолданылған орналасуда мазмұныңыз қалай көрінетінін көру үшін динамикалық алдын ала қарап алуды қолдануға болады.

SmartArt графикасына арналған мәнер, түс және пәрмендер

Құрастырушы қойыншасындағы SmartArt құралдарында SmartArt графикасының көрінісін өзгертуге арналған екі жиынтық бар: SmartArt мәнерлері және Түстерді өзгерту.

SmartArt мәнерлеріне кескіннің толтырғыштары, жиектері мен көлеңкелері, сонымен қатар сызық мәнерлері, градиенттік бояулар мен үш өлшемді (3-D) көріністер кіреді және барлық SmartArt графикасына қолданылады. Сонымен қатар, SmartArt графикасындағы бір немесе одан да көп кескіндерге дербес кескін мәнерін қолдануға болады.

Екінші жиынтық, яғни Түстерді өзгерту жиынтығы SmartArt графикасы үшін түстердің алуан түрлі параметрлерін ұсынады, әрбір түс түрі бір немесе одан да көп тақырып түсі SmartArt графикасындағы кескіндерге қолданады.

Осы жиынтықтарының біреуіндегі белгіге тінтуірдің көрсеткішін апарғанда, оны қолданбас бұрын, SmartArt мәнері немесе түс өзерісі SmartArt графикасына қалай әсер ететінін көре аласыз.

SmartArt Мәнерлері және түстер тіркесімдері хабардың мазмұнын белгілеу үшін қолданылады.

Мысалы, 3-D SmartArt Мәнері мен көріністі пайдалансаңыз, барлығын бірдей деңгейде көре аласыз.

Ақ түсті контуры бар ұйымдастыру диаграммасы орналасуы

Болашаққа бағытталатын уақыт шкаласын ерекшелеп көрсету үшін перспективасы бар 3-D SmartArt мәнерін пайдалана аласыз.

Жоғарыдан көрінетін кеңістігі бар негізгі уақыт шкаласы

Кеңес : Үш өлшемді (3-D) SmartArt мәнерлері, әсіресе сахнамен үйлесімді 3-D дұрыс пайдаланылмаса, көрушілердің назарын хабарыңыздан алаңдатуы мүмкін. Үш өлшемді (3-D) SmartArt мәнерлерін хабарыңыздың бірінші бетіне немесе көрсетімнің алғашқы суретіне қолданған тиімді. Бедер сияқты жай қарапайым үш өлшемді (3-D) әсерлер де дұрыс пайдаланылмаса, хабарыңыздың ақпаратын қабылдауға кері әсерін тигізеді.

Процесс түрлі SmartArt графикасында белгілі қадамдарды белгілеу үшін Түсті тіркесімдердің кез келген түрін пайдалана аласыз.

5-6-шы түс реңктері бар негізгі процесс орналасуы

Егер сізде Цикл түрінің SmartArt графикасы бар болса, шеңбер бойынша қозғалысты белгілеу үшін Градиент ауқымы — Реңк n түстері параметрдерінің кез келгенін пайдалана аласыз. Ортасындағы пішінге дейін түс реңктері қарайып кетеді, сосын ортасындағы пішіннен бастап бірінші пішінге дейн реңктер ақшылданады.

Градиент ауқымы — 3-ші реңкі бар үздіксіз цикл орналасуы

Түстерді таңдағаннан кейін, оған қоса, аудиторияңыздың SmartArt графикасын басып шығаруын немесе оны онлайн қарағанын қалайтыныңыз туралы ойлануыңыз қажет.

Кеңес :  Егер суреттер фондық слайдтың бір бөлігі болса, Мөлдір түсін фондық суретте немесе дөңестік пәрменмен бірге пайдаланғаныңыз жөн.

Құжатыңызға SmartArt графикасын тақырыбын көрсетпей кірістіргенде, құжат мазмұны және графика тақырыбы бір-біріне сәйкес болады. Құжаттың тақырып өзгертсеңіз, SmartArt графикасының көрінісі автоматты түрде жаңартылады.

Бекітілген жиынтықтар керекті көріністі жасау үшін жеткіліксіз болса, SmartArt графикасының барлық бөліктерін қалауыңызша реттеуге болады. SmartArt Мәнері жиынтығында сізге керекті толтырғыштар, сызықтар және әсерлер жоқ болса, дербес ескін мәнерін қолдануға болады немесе кескінді түгелдей өзіңіз реттеуге болады. Кескіннің өлшемі мен орналасуы қалауыңыздан басқаша болса, кескінді жылжытуға немесе оның өлшемін өзгертуге болады. Реттеу параметрлерінің көпшілігін Пішімдеу қойыншасында SmartArt суреттерімен жұмыс істеу тобынан табасыз.

SmartArt графикалық элементін қалауыңызша реттеген соң, өзге орналасуға ауыссаңыз да, реттелген параметрлердің көбі өзгермейді. Немесе барлық пішімдеулерді жойып, Қайта орнату тобындағы Құрастырушы қойыншасында Сызбаны қайта орнату түймешігін басып, бәрін басынан бастаңыз.

Сызбаны қалпына келтіру түймешігі

SmartArt графикасына арналған анимация

PowerPoint бағдарламасында SmartArt графикалық элементіне немесе SmartArt графикалық элементіндегі дербес пішінге анимацияны қоса аласыз. Мысалы, экранның бір жағынан басқа жағына ұшатын пішінді немесе экранда қалқитын анық көріне бастайтын пішінді жасай аласыз.

Қимылдану SmartArt графикалық элементі үшін таңдалған орналасуға қарай, бірақ кез келген уақытта пішіндердің барлығын бірден немесе бір-бірден қимылдайтын ете аласыз.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×