SmartArt сызбаларының сипаттамалары

Тізім

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Баламаланған алтыбұрышты тізім

Өзара байланысқан ойлар жинағын көрсету үшін қолданыңыз. 1-деңгей мәтіні алтыбұрыштар ішінен көрінеді. 2-деңгей мәтіні кескіндер сыртында көрінеді.

Alternating Hexagons SmartArt graphic layout

Негізгі блоктар тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Кескіндерге арналған көлденеңінен және тігінен көрсету кеңістігін жазады.

Негізгі блоктар тізімінің орналасу суреті

Суретті ерекшелеу тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Кішкентай дөңгелек кескіндерде суреттер болады. 1-деңгей мен 2-деңгей мәтінін көрсету үшін тиімді. Кескіндерге арналған көлденеңінен және тігінен көрсету кеңістігін жазады.

Суретті ерекшелеудің орналасу суреті

Үздіксіз суреттер тізімі

Өзара байланысқан мәліметтер топтарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Дөңгелек кескіндерде суреттер болады.

Үздіксіз суреттер тізімінің орналасу суреті

Кемуі бойынша құрсаулау тізімі

Байланысқан ойлар тобын және ақпарат тізімін көрсету үшін қолданыңыз. Мәтін кескіндері биіктігі бойынша ретпен кемиді, ал 1-деңгей мәтіні тігінен көрсетіледі.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Егжей-тегжейлі үрдіс

Кезеңдер бойынша қозғалысты көрсету үшін 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдерімен пайдаланыңыз.

Егжей-тегжейлі үрдістің орналасу суреті

Топталған тізім

Мәліметтердің топтары мен топ бөліктерін немесе тапсырмадағы қадамдар мен қадамдар бөліктерін, үрдісті немесе жұмыс үрдісін көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні жоғарғы деңгейдегі көлденең кескіндерге сәйкес келеді және 2-деңгей мәтіні әрбір тиісті жоғарғы деңгейдегі кескіннің астындағы тік қадам бөліктеріне сәйкес келеді. Топ бөліктерін немесе қадам бөліктерін, иерархиялық мәліметтерді немесе мәліметтердің бірнеше тізімін ерекшелеу үшін ыңғайлы.

Топталған тізімнің орналасу суреті

Иерархиялық тізім

Топтар бойынша иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, мәліметтерді топтау немесе тізімдеу үшін пайдалануға болады.

Иерархиялық тізімнің орналасу суреті

Көлденең таңбалауыштары бар тізім

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған тізімдерін көрсету үшін пайдаланыңыз. Көлемі үлкен мәтін үшін ыңғайлы. Мәтіннің барлығы үшін ерекшелеудің бірдей деңгейі болады және бағыт көрсетілмейді.

Көлденең таңбалауыштары бар тізімнің орналасу суреті

Көлденең суреттер тізімі

Байланысқан суреттері ерекшеленетін бірізді емес немесе топталған мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы кескіндерде суреттер болады.

Көлденең суреттер тізімінің орналасу суреті

Шеңберлі үрдісті үлкейту

Әр қадаммен үлкейген айналымның ішімен бірге қадамдардың тізбегін көрсетуді пайдаланыңыз. 1-деңгей жеті қадамға шектелген, ал 2-деңгей элементтеріне шектелмеген. 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Increasing Circle Process SmartArt graphic layout

Сызылған тізім

Санаттар мен ішкі санаттарға бөлінген мәтіннің үлкен көлемдерін көрсету үшін қолданыңыз. Мәтіннің бірнеше деңгейімен жақсы жұмыс істейді. Бірдей деңгейдегі мәтін сызықтармен бөлінеді.

Сызықты тізім: SmartArt сызбасының орналасуы

Қарама-қарсы ойлар

Екі қарама-қарсы немесе түрлі ойды көрсету үшін пайдаланыңыз. Құрамында бір немесе екі 1-деңгейлі элемент болуы мүмкін. Әрбір 1-деңгейлі мәтіннің құрамында бірнеше ішкі деңгей болуы мүмкін. Мәтіннің көп көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Opposing Ideas SmartArt graphic layout

Суреттерді ерекшелеу тізімі

Топталған немесе байланысқан мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы бұрыштарындағы кішкентай кескіндерде суреттер болады. 2-деңгей мәтінін 1-деңгей мәтінінің үстінде ерекшелейді және 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдері үшін жақсы таңдау болып табылады.

Суреттерді ерекшелеу тізімінің орналасу суреті

Сурет тақырыптарының тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы кескіндерде суреттер болатындай етіп жобаланған және суреттер мәтін үстінде ерекшеленеді. Қысқа мәтіндік тақырыптары бар суреттер үшін ыңғайлы.

Сурет тақырыптарының тізімі орналасуының суреті

Дөңгелек диаграмманың үрдісі

Әрбір дөңгелек секторының жеті кескінге дейін үлкею үрдісіндегі қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні тігінен көрсетіледі.

Pie Process SmartArt graphic layout

Алу немесе қосу

Екі ойдың артықшылықтарын және кемшіліктерін көрсету үшін пайдаланыңыз. Әрбір 1-деңгейлі мәтіннің құрамында бірнеше ішкі деңгей болуы мүмкін. Мәтіннің көп көлемімен жақсы жұмыс істейді. Екі 1-деңгейлі элементпен шектеледі.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Пирамидалық тізім

Пропорционалды, өзара байланысқан, немесе иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтін пирамидалық өңнің жоғарғы жағындағы тік бұрышты кескіндерде көрінеді.

Пирамидалар тізімінің орналасуы

Айналдыру тізімі

Екі элементтің арасында алмасу үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің алғашқы екі элементі ғана көрсетіледі және олардың әрбіреуінде мәтіннің көп көлемі болуы мүмкін. Екі элементтің арасында алмасуды немесе кезекпен жылжытуды көрсету үшін жақсы жұмыс істейді.

Reverse List SmartArt graphic layout

Сегменттелген үрдіс

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. 2-деңгей мәтінін ерекшелейді, себебі әр жол жеке кескінде көрсетіледі.

Сегменттелген үрдістің орналасу суреті

Қабатты тізім

Мәліметтер топтарын немесе тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Дөңгелек кескіндерде 1-деңгей мәтіні болады және тиісті тік төртбұрыштарда 2-деңгей мәтіні болады. Көптеген егжей-тегжейлі мәліметтер мен ең аз 1-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы болады.

Қабатты тізімнің орналасу суреті

Шаршы екпіндер тізімі

Санаттарға бөлінген ақпарат тізімдерін көрсету үшін пайдаланылады. 2-деңгейлі мәтін кіші шаршы кескіннің жанында пайда болады. 2-деңгейлі мәтінінің үлкен көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Square Accent List SmartArt graphic layout

Кесте иерархиясы

Жоғарыдан төменге құрылған мәліметтер топтарын және әрбір топ ішіндегі иерархияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. Бұл орналасуда жалғастырып тұратын сызықтар болмайды.

Кесте иерархиясының орналасу суреті

Кесте тізімі

Мәндері бірдей байланысқан немесе топталған мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің 1-деңгейінің жолы жоғарғы кескінге сәйкес келеді және оның 2-деңгейінің мәтіні келесі тізімдер үшін пайдаланылады.

Кесте тізімінің орналасу суреті

Мақсат тізімі

Өзара байланысқан немесе қабаттасатын мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жеті жолы тік бұрышты кескінде көрінеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады. 1-деңгей мен 2-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы болады.

Мақсат тізімінің орналасу суреті

Трапециялық тізім

Мәндері бірдей байланысқан немесе топталған мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Көлемі үлкен мәтін үшін ыңғайлы.

Трапециялық тізімнің орналасу суреті

Тік жақтаулар тізімі

Мәліметтердің бірнеше тобын, әсіресе 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдері бар топтарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Таңбалауыштары бар мәліметтер тізімдері үшін жақсы таңдау болып табылады.

Тік жақтау тізімінің орналасу суреті

Тік блоктар тізімі

Мәліметтер топтарын немесе тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдері үшін ыңғайлы. Негізгі бөлімі мен бірнеше қосымша бөлімдері бар мәтін үшін жақсы таңдау болып табылады.

Тік блоктар тізімінің орналасу суреті

Тік таңбалауыштары бар тізім

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Тақырыптары ұзын тізімдер немесе жоғары деңгейлі мәліметтер үшін ыңғайлы.

Тік таңбалауыштары бар тізімнің орналасу суреті

Тік бұрышты тырнақшалар тізімі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін немесе жылжуды немесе бағытты ерекшелеп көрсету үшін пайдаланыңыз. 2-деңгей мәтінін 1-деңгей мәтінінің үстінде ерекшелейді және 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдері үшін жақсы таңдау болып табылады.

Тік бұрышты тырнақшалар тізімінің орналасу суреті

Тік суреттерді ерекшелеу тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Кішкене дөңгелектерде суреттер болады.

Екпінді суретті тік тізім орналасуы

Тік суреттер тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Сол жақтағы кішкене кескіндерде суреттер болады.

Тік суреттер тізімінің орналасу суреті

Тік екпіндер тізімі

Ақпарат тізімдерін көрсету үшін пайдаланылады. 2-деңгейлі мәтін тік бұрышты тырнақша үстіндегі тікбұрышты кескіндерде пайда болады. 2-деңгейлі мәтін тікбұрыштың ішінде пайда болады. 2-деңгейлі мәтін 1-деңгейлі мәтіннен басым болады және 2-деңгейлі мәтіннің орташа көлеміне жақсы таңдау болып табылады.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Тік көрсеткілер тізімі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәліметтердің таңбалауыштары бар тізімдері үшін ыңғайлы.

Тік көрсеткілер тізімінің орналасу суреті

Тік шеңберлер тізімі

Кезекті немесе топталған деректерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Үлкен шеңбер кескінінің жанында көрсетілетін 1-деңгейлі мәтінмен жақсы жұмыс істейді. Деңгейі төмен мәтіндер кіші шеңбер кескіндерімен бөлінген.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Тік қисықтар тізімі

Ақпараттың қисық тізімін көрсету үшін пайдаланылады. Суреттерді екпінді шеңбер кескіндеріне қосу үшін сурет бояуын қолданыңыз.

Vertical Curved List SmartArt graphic layout

Беттің жоғарғы жағы

Процесс

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Ерекшелеу үрдісі

Қозғалысты, уақыт шкаласын немесе тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мен 2-деңгей мәтінін көрсету үшін тиімді.

Ерекшелеу үрдісінің орналасу суреті

Өзгермелі ағым

Мәліметтер топтарын, тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәліметтер топтарының арасындағы әрекеттестікті немесе байланыстарды ерекшелейді.

Өзгермелі ағымның орналасу суреті

Көрсеткі таспасы

Қарсы күштер сияқты кейбір байланыстары бар байланысқан немесе қарсы тұратын концепцияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы екі жолы көрсеткілердегі мәтін үшін пайдаланылады. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Көрсеткі таспасының орналасу суреті

Негізгі иілім үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. Кескіндерге арналған көлденеңінен және тігінен көрсету кеңістігін жазады.

Негізгі иілім үрдісінің орналасу суреті

Негізгі бұрышты тырнақша үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды, қозғалысты, уақыт шкаласын көрсету үшін немесе жылжуды немесе бағытты ерекшелеп көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні көрсеткі кескінінің ішіндекөрінеді, ал 2-деңгей мәтіні көрсеткі кескіндерінің астында көрінеді.

Негізгі бұрышты тырнақша үрдісінің орналасу суреті

Негізгі үрдіс

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз.

Негізгі процесс орналасуы

Негізгі уақыт шкаласы

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды көрсету үшін немесе уақыт шкаласы мәліметтерін көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мен 2-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы болады.

Негізгі уақыт шкаласы орналасуы

Бұрышты тырнақшалар тізімі

Жалпы жұмыс үрдісін құрайтын бірнеше үрдістер бойынша қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, қарама-қайшы үрдістерді көрсету үшін пайдаланылады. 1-деңгей мәтіні сол жақтағы бірінші көрсеткі кескініне сәйкес келеді, ал 2-деңгей мәтіні құрамында 1-деңгей мәтіні бар әрбір кескіннің көлденең қосымша қадамдарына сәйкес келеді.

Бұрышты тырнақшалар тізімінің орналасу суреті

Дөңгелек иілім үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі ұзын немесе сызықтық емес реттілікті немесе қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы. Кескіндерге арналған көлденеңінен және тігінен көрсету кеңістігін жазады.

Шеңберлі ауытқу процесі орналасуының суреті

Жабық бұрышты тырнақша үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды, қозғалысты, уақыт шкаласын көрсету үшін немесе жылжуды немесе бағытты ерекшелеп көрсету үшін пайдаланыңыз. Бастапқы кескіндегі мәліметтерді ерекшелеу үшін пайдалануға болады. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Жабық бұрышты тырнақша үрдісінің орналасу суреті

Шеңберлі екпіндер уақыт сызығы

Оқиғалар қатарын немесе уақыт сызығы туралы ақпаратты көрсету үшін пайдаланылады. 1-деңгейлі мәтін үлкенірек шеңбер кескіндерінің қатарына шығады. 2-деңгейлі мәтін кішкентай шеңбер кескіндерінің қатарына шығады.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Шеңберлі көрсеткі үрдісі

Әр элементке сәйкес мәтіні бар кезекті элементтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Бұл диаграмма деңгей 1 мәтінінің кіші көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Үздіксіз көрсеткі үрдісі

Уақыт шкаласын немесе тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы, себебі 1-деңгей мәтінінің әрбір жолы көрсеткі кескінінің ішінде көрінеді. 2-деңгей мәтіні көрсеткі кескінінің сыртында көрінеді.

Үздіксіз көрсеткі үрдісінің орналасу суреті

Үздіксіз блок үрдісі

Қозғалысты немесе тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Ең аз 1-деңгей мен 2-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы болады.

Үздіксіз блок үрдісінің орналасу суреті

Үздіксіз суреттер тізімі

Өзара байланысқан мәліметтер топтарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Дөңгелек кескіндерде суреттер болады.

Үздіксіз суреттер тізімінің орналасу суреті

Бірігетін көрсеткілер

Орталық нүктеге бірігетін идеяларды немесе концепцияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Бірігетін көрсеткілердің орналасу суреті

Кему үрдісі

Оқиғалар қатарының кему үрдісін көрсету үшін пайдаланыңыз. Алғашқы 1-деңгейлі мәтін көрсеткінің жоғарғы жағында, ал соңғы 1-деңгейлі мәтін көрсеткінің төменгі жағында көрсетіледі. Алғашқы жеті 1-деңгейлі элементтер ғана көрініп тұрады. Мәтіннің аздан орташаға дейінгі көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Descending Process SmartArt graphic layout

Егжей-тегжейлі үрдіс

Кезеңдер бойынша қозғалысты көрсету үшін 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдерімен пайдаланыңыз.

Егжей-тегжейлі үрдістің орналасу суреті

Айырылатын көрсеткілер

Орталық көзден сыртқа қарай кететін идеяларды немесе концепцияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Айырылатын көрсеткілердің орналасу суреті

Теңдеу

Жоспарды немесе нәтижені бейнелейтін тапсырмаларды немесе бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің соңғы 1-деңгей жолы теңдік белгісінен (=) кейін көрінеді. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы болады.

Теңдеудің орналасу суреті

Кесілген конус

Мәліметтерді сүзгілеуді немесе бөліктердің қалай бірігетінін көрсету үшін пайдаланыңыз. Соңғы нәтижені ерекшелейді. Онда 1-деңгей мәтінінің төрт жолына дейін бола алады; Осы 1-деңгей мәтінінің төрт жолының соңғысы кесілген конустың астында көрінеді, ал басқа жолдары дөңгелек кескінге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Кесілген конустың орналасу суреті

Тісті доңғалақ

Өзара байланысқан идеяларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы үш жолының әрқайсысы тісті доңғалақ кескініне сәйкес келеді, ал олардың тиісті 2-деңгей мәтіні тісті доңғалақ кескінінің қасындағы төртбұрыштар ішінде көрінеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Тісті доңғалақтың орналасу суреті

Арту көрсеткілерінің үрдісі

Процестегі реттік және қабаттасатын қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Бес 1-деңгейлі элементпен шектеледі. 2-деңгейдің құрамында мәтіннің көп көлемі болуы мүмкін.

Increasing Arrows Process SmartArt graphic layout

Қарсы шығатын көрсеткілер

Қарсы келетін екі идеяны немесе орталық нүктеден айырылып кететін идеяларды көрсету үшін пайдаланыңыз.1-деңгей мәтінінің бастапқы екі жолы көрсеткіге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Қарсы шығатын көрсеткілердің орналасу суреті

Кезеңді үрдіс

Процестің үш кезеңін көрсету үшін пайдаланыңыз. Үш 1-деңгейлі элементпен шектеледі. Бірінші екі 1-деңгейлі элементтің әрбіреуінде төрт 2-деңгейлі элемент болуы мүмкін және үшінші 1-деңгейлі элементтің құрамында 2-деңгейлі элементтердің шектеусіз саны болуы мүмкін. Мәтіннің аз көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Phased Process SmartArt graphic layout

Суретті ерекшелеу үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Өңдегі тіктөртбұрыш кескіндерінде суреттер болады.

Суретті ерекшелеу үрдісі орналасуының кескіні

Процесс көрсеткілері

Процесті немесе жұмыс процесін көрсететін мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні дөңгелек кескіндерде, ал 2-деңгей мәтіні көрсеткі кескіндерінде көрінеді. Ең аз мәтін үшін және жылжуды немесе бағытты ерекшелеу үшін ыңғайлы.

Процесс көрсеткілері орналасуы

Процестер тізімі

Мәліметтердің бірнеше топтарын немесе тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі қадамдарды және қадам бөліктерін көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні жоғарғы көлденең кескіндерге сәйкес келеді, ал 2-деңгей мәтіні әрбір тиісті жоғарғы деңгейдегі кескіннің астындағы тік қадам бөліктеріне сәйкес келеді.

Процестер тізімінің орналасу суреті

Кездейсоқ нәтиже үрдісі

Бірнеше ретсіз ойдың нәтижесінде ортақ мақсаттың немесе ойдың орындалу әдісін қадамдар қатары арқылы көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгейлі мәтіннің бірнеше элементіне қолдау көрсетеді, бірақ бірінші және соңғы 1-деңгейлі тиісті кескіндер түзетіледі. 1-деңгейлі мәтіннің аз көлемімен және 2-деңгейлі мәтіннің орташа көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Random to Result Process SmartArt graphic layout

Қайталанатын иілім үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. Кескіндерге арналған көлденеңінен және тігінен көрсету кеңістігін жазады.

Қайталанатын иілім үрдісінің орналасу суреті

Сегменттелген үрдіс

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. 2-деңгей мәтінін ерекшелейді, себебі әр жол жеке кескінде көрсетіледі.

Сегменттелген үрдістің орналасу суреті

Сатылы үрдіс

Кезеңдер бойынша төменге жылжуды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы бес жолы тіктөртбұрышқа сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Сатылы үрдістің орналасу суреті

Төмен түсіру үрдісі

Бірнеше қадаммен және ішкі қадаммен кему үрдісін көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің аз көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Step Down Process SmartArt graphic layout

Көтеру үрдісі

Қадамдардың артатын қатарын немесе мәліметтер тізімдерін көрсету үшін пайдаланыңыз.

Step Up Process SmartArt graphic layout

Ішкі қадам үрдісі

1-деңгейлі мәтіннің әрбір данасы арасында қосалқы қадамдарымен бірнеше қадамды үрдісті көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің аз көлемімен жақсы жұмыс істейді және жеті 1-деңгейлі қадаммен шектеледі. Әрбір 1-деңгейлі қадамда шектеусіз қосалқы қадамдар болуы мүмкін.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Уақыт өлшемінің тік сызығы

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі реттік қадамдарды көрсету үшін немесе уақыт сызығы туралы ақпаратты көрсету үшін пайдаланылады. 1-деңгейлі мәтін 2-деңгейлі мәтінге қарағанда үлкенірек болып шығады.

Timeline Pipe SmartArt graphic layout

Жоғарыға бағытталған көрсеткі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі жоғарыға бағытталған қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы бес жолы көрсеткідегі нүктеге сәйкес келеді. Ең аз мәтін үшін ыңғайлы. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Жоғарыға бағытталған көрсеткінің орналасу суреті

Тік көрсеткілер тізімі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәліметтердің таңбалауыштары бар тізімдері үшін ыңғайлы.

Тік көрсеткілер тізімінің орналасу суреті

Тік иілім үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін пайдаланыңыз. Кескіндерге арналған көлденеңінен және тігінен көрсету кеңістігін жазады. Бағыт немесе жылжуға қарағанда, кескіндер арасындағы өзара байланыстарға көбірек көңіл аударады.

Тік ауытқу процесі орналасуы

Тік бұрышты тырнақшалар тізімі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты көрсету үшін немесе жылжуды немесе бағытты ерекшелеп көрсету үшін пайдаланыңыз. 2-деңгей мәтінін 1-деңгей мәтінінің үстінде ерекшелейді және 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдері үшін жақсы таңдау болып табылады.

Тік бұрышты тырнақшалар тізімінің орналасу суреті

Тік теңдеу

Жоспарды немесе нәтижені бейнелейтін тапсырмаларды немесе бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің соңғы 1-деңгей жолы көрсеткіден кейін көрінеді. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы болады.

Тік теңдеудің орналасу суреті

Тік үрдіс

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды немесе қозғалысты жоғарыдан төменге қарай көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы болады, себебі тік орын шектелген.

Тік процесс орналасуы

Беттің жоғарғы жағы

Айналым

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Негізгі айналым

Айналымдағы кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың үздіксіз реттілігін көрсету үшін пайдаланыңыз. Жалғастырып тұратын көрсеткілерге немесе ағымға емес, кезеңдерге немесе қадамдарға ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы болады.

Негізгі айналым орналасуы

Негізгі дөңгелек

Жеке бөліктердің бүтінді қалай құрайтынын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы жеті жолы бір қалыпты таралған сына немесе дөңгелек кескіндерге сәйкес келеді. 1-деңгей мәтінінің жоғарғы кескіні ерекше көңіл аудару үшін дөңгелектің қалған бөлігінің сыртында көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Негізгі дөңгелектің орналасу суреті

Негізгі радиал

Айналымдағы негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық кескінге сәйкес келеді және оның 2-деңгей мәтіні айналасындағы дөңгелек кескіндерге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Негізгі радиалдық орналасуы

Блок айналымы

Айналымдағы кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың үздіксіз реттілігін көрсету үшін пайдаланыңыз. Жалғастырып тұратын көрсеткілерге немесе ағымға емес, кезеңдерге немесе қадамдарға ерекше көңіл аударады.

Блок айналымының орналасу суреті

Үздіксіз айналым

Айналымдағы кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың үздіксіз реттілігін көрсету үшін пайдаланыңыз. Барлық құрамдас бөліктер арасындағы байланысқа ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы болады.

Үздіксіз айналымның орналасу суреті

Айналым матрицасы

Айналымдағы негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы төрт жолы сына немесе дөңгелек кескінге сәйкес келеді, ал 2-деңгей мәтіні сына немесе дөңгелек кескін жақтағы тіктөртбұрыш кескінінің ішінде көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Айналым матрицасының орналасу суреті

Айырылатын радиал

Айналымдағы негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық дөңгелек кескінге сәйкес келеді. Негізгі идеяға емес, қоршаған дөңгелектерге ерекше көңіл аударады. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Айырылатын радиалдың орналасу суреті

Тісті доңғалақ

Өзара байланысқан идеяларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы үш жолының әрқайсысы тісті доңғалақ кескініне сәйкес келеді, ал олардың тиісті 2-деңгей мәтіні тісті доңғалақ кескінінің қасындағы төртбұрыштар ішінде көрінеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Тісті доңғалақтың орналасу суреті

Көп бағытты айналым

Кез келген бағытта болуы мүмкін кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың үздіксіз реттілігін көрсету үшін пайдаланыңыз.

Көп бағытты айналымның орналасу суреті

Бағытталмаған айналым

Айналымдағы кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың үздіксіз реттілігін көрсету үшін пайдаланыңыз. Барлық кескіндердің маңыздылық деңгейлері бірдей. Бағытты көрсету қажет емес жағдайда пайдалану ыңғайлы болады.

Бағытталмаған айналымның орналасу суреті

Радиалдық айналым

Негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. Орталық дөңгелектегі мәліметтерге және дөңгелектердің сыртқы шеңберіндегі мәліметтердің негізгі идеяға қалай үлес қосатынына ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық дөңгелекке сәйкес келеді және оның 2-деңгей мәтіні дөңгелектердің сыртқы шеңберіне сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Радиалдық айналымның орналасу суреті

Радиалдық Венн диаграммасы

Айналымдағы негізгі идеямен байланысты көрсету үшін және қабаттасатын байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық кескінге сәйкес келеді және оның 2-деңгей мәтінінің жолдары айналасындағы дөңгелек кескіндерге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Радиалдық Венн диаграммасының орналасу суреті

Сегменттелген айналым

Айналымдағы кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың реттілігін немесе қозғалысын көрсету үшін пайдаланыңыз. Өзара байланысқан бөліктерге ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтінінің бастапқы жеті жолы сына немесе дөңгелек кескінге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Сегменттелген айналымның орналасу суреті

Мәтін айналымы

Айналымдағы кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың үздіксіз реттілігін көрсету үшін пайдаланыңыз. Кезеңдерге немесе қадамдарға емес, көрсеткілерге немесе ағымға ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы болады.

Мәтін айналымының орналасу суреті

Беттің жоғарғы жағы

Иерархия

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Жарты шеңберлі ұйым диаграммасы

Ұйымдағы иерархиялық ақпаратты немесе есеп беру қатынастарын көрсету үшін пайдаланылады. Көмекші кескіндер және ұйым диаграммасында ілулі орналасулар осы орналасумен қол жетімді болады.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Иерархия

Жоғарыдан төменге қарай болатын иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз.

Иерархияның орналасу суреті

Иерархиялық тізім

Топтар бойынша иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, мәліметтерді топтау немесе тізімдеу үшін пайдалануға болады.

Иерархиялық тізімнің орналасу суреті

Көлденең иерархия

Топтар бойынша көлденең иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Шешімдер тармақтары үшін ыңғайлы.

Көлденең иерархияның орналасу суреті

Көлденең белгіленген иерархия

Көлденеңінен болатын және иерархиялық түрде топталатын иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Тақырыпқа немесе 1-деңгей мәтініне ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы иерархияның басындағы кескінде көрсетіледі, ал 1-деңгей мәтінінің екінші және барлық келесі жолдары ұзын тіктөртбұрыштардың жоғарғы жағында көрсетіледі.

Белгіленген көлденең иерархия орналасуы

Көлденең көп деңгейлі иерархия

Көлденеңінен орындалатын иерархиялық ақпараттың көп мөлшерін көрсету үшін пайдаланыңыз. Иерархияның жоғарғы жағы тік көрсетілген. Бұл орналасу иерархияда көптеген деңгейлерді қолдайды.

Horizontal Multi Level Hierarchy SmartArt graphic layout

Көлденең ұйым диаграммасы

Ұйымдағы иерархиялық мәліметтерді көлденең немесе есеп беру қатынастарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Бұл орналасумен бірге қосымша кескін мен Ұйымдастыру диаграммасының аспалы орналасу схемаларын пайдалануға болады.

Horizontal Organization Chart SmartArt graphic layout

Белгіленген иерархия

Жоғарыдан төменге қарай бағытталған және иерархиялық түрде топталатын иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Тақырыпқа немесе 1-деңгей мәтініне ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы иерархияның басындағы кескінде көрсетіледі, ал 1-деңгей мәтінінің барлық келесі жолдары ұзын тіктөртбұрыштардың сол жағында көрсетіледі.

Белгіленген иерархияның орналасу суреті

Атау және тақырып ұйым диаграммасы

Ұйымдағы иерархиялық ақпаратты немесе есеп беру қатынастарын көрсету үшін пайдаланылады. Мәтінді тақырып жолағына енгізу үшін бірден кішірек тікбұрыш кескінінде теріңіз. Көмекші кескіндер және ұйым диаграммасында ілулі орналасулар осы орналасумен қатынаулы болады.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Ұйымдастыру диаграммасы

Ұйымдағы иерархиялық мәліметтерді немесе есеп беру қатынастарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Бұл орналасумен бірге қосымша кескін мен Ұйымдастыру диаграммасының аспалы орналасу схемаларын пайдалануға болады.

Ұйымдастыру диаграммасы орналасуы

Сурет ұйымдастыру диаграммасы

Ұйымдағы иерархиялық ақпаратты көлденең және қатынас туралы есеп беруді сәйкес суреттермен көрсету үшін пайдаланыңыз. Көмекші кескін және ұйым диаграммасы шығыңқы орналасулары осы орналасумен қол жетімді болады.

Атау және тақырып ұйым орналасуы

Кесте иерархиясы

Жоғарыдан төменге құрылған мәліметтер топтарын және әрбір топ ішіндегі иерархияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. Бұл орналасуда жалғастырып тұратын сызықтар болмайды.

Кесте иерархиясының орналасу суреті

Беттің жоғарғы жағы

Байланыс

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Көрсеткі таспасы

Қарсы күштер сияқты кейбір байланыстары бар байланысқан немесе қарсы тұратын концепцияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы екі жолы көрсеткілердегі мәтін үшін пайдаланылады. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Көрсеткі таспасының орналасу суреті

Баланс

Екі идеяны салыстыру немесе олардың арасындағы байланысты көрсету үшін пайдаланыңыз.1-деңгей мәтінінің бастапқы екі жолы орталық нүктенің бір жағының жоғарысындағы мәтінге сәйкес келеді. 2-деңгей мәтініне ерекше көңіл аударады, ол орталық нүктенің әрбір жағындағы төрт кескінмен шектеледі. Баланс 2-деңгей мәтіні бар көп кескіндер бар жағында ұшты пайда етеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Баланстың орналасу суреті

Негізгі дөңгелек

Жеке бөліктердің бүтінді қалай құрайтынын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы жеті жолы бір қалыпты таралған сына немесе дөңгелек кескіндерге сәйкес келеді. 1-деңгей мәтінінің жоғарғы кескіні ерекше көңіл аудару үшін дөңгелектің қалған бөлігінің сыртында көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Негізгі дөңгелектің орналасу суреті

Негізгі радиал

Айналымдағы негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық кескінге сәйкес келеді және оның 2-деңгей мәтіні айналасындағы дөңгелек кескіндерге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Негізгі радиалдық орналасуы

Негізгі мақсат

Қосуды, градацияларды немесе иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы бес жолы шеңбермен байланысқан. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Негізгі мақсаты орналасуы

Негізгі Венн орналасуы

Қабаттасатын немесе байланысқан өзара байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы жеті жолы шеңберге сәйкес келеді. 1-деңгей мәтінінің төрт немесе одан да аз жолдары болса, мәтін шеңберлердің ішінде болады. Егер 1-деңгей мәтінінің төрттен көп жолдары болса, мәтін шеңберлердің сыртында болады. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Негізгі Венн орналасуы

Айналым қатынасы

Орталық идеядан немесе оған қатынасын көрсету үшін пайдаланыңыз. 2-деңгейлі мәтін тізбексіз қосылады және бес элементпен шектеледі. Тек 1-деңгейлі элементі бола алады.

Circle Relationship SmartArt graphic layout

Үздіксіз суреттер тізімі

Өзара байланысқан мәліметтер топтарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Дөңгелек кескіндерде суреттер болады.

Үздіксіз суреттер тізімінің орналасу суреті

Бірігетін көрсеткілер

Орталық нүктеге бірігетін идеяларды немесе концепцияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Бірігетін көрсеткілердің орналасу суреті

Бірігетін радиал

Тұжырымдамалардың немесе құрамдас бөліктердің айналымдағы негізгі идеямен байланыстарын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық дөңгелек кескінге сәйкес келеді және 2-деңгей мәтінінің жолдары айналасындағы тіктөртбұрыш кескіндерге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Түйісуші радиалдық орналасуы

Қарама-қарсы көрсеткілер

Қарама-қарсы екі идеяны немесе тұжырымдаманы көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы екі жолы көрсеткіге сәйкес келеді және 2-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы болады. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Қарама-қарсы көрсеткілердің орналасу суреті

Айналым матрицасы

Айналымдағы негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы төрт жолы сына немесе дөңгелек кескінге сәйкес келеді, ал 2-деңгей мәтіні сына немесе дөңгелек кескін жақтағы тіктөртбұрыш кескінінің ішінде көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Айналым матрицасының орналасу суреті

Айырылатын көрсеткілер

Орталық көзден сыртқа қарай кететін идеяларды немесе концепцияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Айырылатын көрсеткілердің орналасу суреті

Айырылатын радиал

Айналымдағы негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық дөңгелек кескінге сәйкес келеді. Негізгі идеяға емес, қоршаған дөңгелектерге ерекше көңіл аударады. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Айырылатын радиалдың орналасу суреті

Теңдеу

Жоспарды немесе нәтижені бейнелейтін тапсырмаларды немесе бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің соңғы 1-деңгей жолы теңдік белгісінен (=) кейін көрінеді. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы болады.

Теңдеудің орналасу суреті

Кесілген конус

Мәліметтерді сүзгілеуді немесе бөліктердің қалай бірігетінін көрсету үшін пайдаланыңыз. Соңғы нәтижені ерекшелейді. Онда 1-деңгей мәтінінің төрт жолына дейін бола алады; Осы 1-деңгей мәтінінің төрт жолының соңғысы кесілген конустың астында көрінеді, ал басқа жолдары дөңгелек кескінге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Кесілген конустың орналасу суреті

Тісті доңғалақ

Өзара байланысқан идеяларды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы үш жолының әрқайсысы тісті доңғалақ кескініне сәйкес келеді, ал олардың тиісті 2-деңгей мәтіні тісті доңғалақ кескінінің қасындағы төртбұрыштар ішінде көрінеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Тісті доңғалақтың орналасу суреті

Топталған тізім

Мәліметтердің топтары мен топ бөліктерін немесе тапсырмадағы қадамдар мен қадамдар бөліктерін, үрдісті немесе жұмыс үрдісін көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні жоғарғы деңгейдегі көлденең кескіндерге сәйкес келеді және 2-деңгей мәтіні әрбір тиісті жоғарғы деңгейдегі кескіннің астындағы тік қадам бөліктеріне сәйкес келеді. Топ бөліктерін немесе қадам бөліктерін, иерархиялық мәліметтерді немесе мәліметтердің бірнеше тізімін ерекшелеу үшін ыңғайлы.

Топталған тізімнің орналасу суреті

Иерархиялық тізім

Топтар бойынша иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, мәліметтерді топтау немесе тізімдеу үшін пайдалануға болады.

Иерархиялық тізімнің орналасу суреті

Сызықтық Венн диаграммасы

Қатардағы қабаттасатын байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Сызықтық Венн диаграммасының орналасу суреті

Енгізілген мақсат

Қосу байланыстарын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы үш жолы кескіндердегі жоғарғы сол жақтағы мәтінге сәйкес келеді және 2-деңгей мәтіні кішірек кескіндерге сәйкес келеді. Мәтіннің ең аз 2-деңгей жолдары үшін ыңғайлы. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Енгізілген мақсаттың орналасу суреті

Бағытталмаған айналым

Айналымдағы кезеңдердің, тапсырмалардың немесе оқиғалардың үздіксіз реттілігін көрсету үшін пайдаланыңыз. Барлық кескіндердің маңыздылық деңгейлері бірдей. Бағытты көрсету қажет емес жағдайда пайдалану ыңғайлы болады.

Бағытталмаған айналымның орналасу суреті

Қарсы шығатын көрсеткілер

Қарсы келетін екі идеяны немесе орталық нүктеден айырылып кететін идеяларды көрсету үшін пайдаланыңыз.1-деңгей мәтінінің бастапқы екі жолы көрсеткіге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Қарсы шығатын көрсеткілердің орналасу суреті

Суреттерді ерекшелеу тізімі

Топталған немесе байланысқан мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы бұрыштарындағы кішкентай кескіндерде суреттер болады. 2-деңгей мәтінін 1-деңгей мәтінінің үстінде ерекшелейді және 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдері үшін жақсы таңдау болып табылады.

Суреттерді ерекшелеу тізімінің орналасу суреті

Радиалдық кластер

Ортақ ой немесе тақырыпқа қатысты деректерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарыдағы 1-деңгейлі мәтін ортада көрінеді. 2-деңгейлі мәтін айналасындағы кескіндерде көрінеді. Ішінде 2-деңгейлі жеті кескінге дейін болуы мүмкін. Пайдаланбаған мәтін көрсетілмейді, бірақ басқа орналасуға ауысса, оны әлі де пайдалануға болады. Аз мәтін көлемімен жақсы жұмыс істейді..

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Радиалдық айналым

Негізгі идеямен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. Орталық дөңгелектегі мәліметтерге және дөңгелектердің сыртқы шеңберіндегі мәліметтердің негізгі идеяға қалай үлес қосатынына ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық дөңгелекке сәйкес келеді және оның 2-деңгей мәтіні дөңгелектердің сыртқы шеңберіне сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Радиалдық айналымның орналасу суреті

Радиалдық тізім

Айналымдағы негізгі идеямен байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Орталық кескінде сурет болуы мүмкін. 1-деңгей мәтіні кішірек шеңберлерде көрсетіледі және тиісті 2-деңгей мәтіні кішірек шеңберлер жағында көрсетіледі.

Радиалдық тізімнің орналасу суреті

Радиалдық Венн диаграммасы

Айналымдағы негізгі идеямен байланысты көрсету үшін және қабаттасатын байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық кескінге сәйкес келеді және оның 2-деңгей мәтінінің жолдары айналасындағы дөңгелек кескіндерге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Радиалдық Венн диаграммасының орналасу суреті

Сегменттелген пирамида

Қосу, пропорционалды немесе өзара байланысқан қатынастарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы тоғыз жолы үшбұрыш кескіндерде көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Сегменттелген пирамиданың орналасу суреті

Құрама Венн диаграммасы

Қабаттасатын байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Өсуге немесе градацияға ерекше көңіл аудару үшін жақсы таңдау болып табылады. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы. 1-деңгей мәтінінің бастапқы жеті жолы дөңгелек кескінге сәйкес келеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Құрама Венн диаграммасының орналасу суреті

Кесте иерархиясы

Жоғарыдан төменге құрылған мәліметтер топтарын және әрбір топ ішіндегі иерархияларды көрсету үшін пайдаланыңыз. Бұл орналасуда жалғастырып тұратын сызықтар болмайды.

Кесте иерархиясының орналасу суреті

Мақсат тізімі

Өзара байланысқан немесе қабаттасатын мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жеті жолы тік бұрышты кескінде көрінеді. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады. 1-деңгей мен 2-деңгей мәтіні үшін ыңғайлы болады.

Мақсат тізімінің орналасу суреті

Тік теңдеу

Жоспарды немесе нәтижені бейнелейтін тапсырмаларды немесе бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтіннің соңғы 1-деңгей жолы көрсеткіден кейін көрінеді. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы болады.

Тік теңдеудің орналасу суреті

Беттің жоғарғы жағы

Матрица

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Негізгі матрица

Құрамдас бөліктердің квадранттардағы бүтінмен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы төрт жолы квадранттарда көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Негізгі матрица орналасуы

Тор матрицасы

Тұжырымдамаларды екі білікте орналастыруды көрсету үшін пайдаланыңыз. Бүтінге емес, жеке құрамдас бөліктерге ерекше көңіл аударады. 1-деңгей мәтінінің бастапқы төрт жолы квадранттарда көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Тор матрицасының орналасу суреті

Тақырыбы бар матрица

Төрт квадранттың бүтінмен байланысын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бірінші жолы орталық кескінге сәйкес келеді, ал 2-деңгей мәтінінің бастапқы төрт жолы квадранттарда көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады.

Тақырыбы бар матрицаның орналасу суреті

Беттің жоғарғы жағы

Пирамида

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Негізгі пирамида

Ең үлкен бөлігі төменінде болатын және жоғарыға қарай кішірейетін, пропорционалды, байланысқан немесе иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні пирамида сегменттерінде көрсетіледі және 2-деңгей мәтіні әр сегмент қасындағы кескіндерде көрсетіледі.

Негізгі пирамиданың орналасуы

Аударылған пирамида

Ең үлкен бөлігі жоғарыда болатын және төменге қарай кішірейетін, пропорционалды немесе байланысқан немесе иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтіні пирамида сегменттерінде көрсетіледі және 2-деңгей мәтіні әр сегмент қасындағы кескіндерде көрсетіледі.

Аударылған пирамиданың орналасу суреті

Пирамидалық тізім

Пропорционалды, өзара байланысқан, немесе иерархиялық байланыстарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Мәтін пирамидалық өңнің жоғарғы жағындағы тік бұрышты кескіндерде көрінеді.

Пирамидалар тізімінің орналасуы

Сегменттелген пирамида

Қосу, пропорционалды немесе өзара байланысқан қатынастарды көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгей мәтінінің бастапқы тоғыз жолы үшбұрыш кескіндерде көрсетіледі. Пайдаланылмайтын мәтін көрінбейді, бірақ орналасуды ауыстырсаңыз, пайдалануға жарамды болып қалады. 1-деңгей мәтіні үшін ғана ыңғайлы.

Сегменттелген пирамиданың орналасу суреті

Беттің жоғарғы жағы

Сурет

Орналасу атауы

Сипаттама

Сурет

Ерекшеленген сурет

Бүйірдегі ойларға қатысты орталық фотосуретті ойды көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарыдағы 1- деңгейлі мәтін орталық суреттің үстінен көрінеді. Басқа 1-деңгей элементтеріне сәйкес мәтін кіші шеңбер суреттерінің жанында пайда болады. Бұл орналасу мәтінсіз де жақсы жұмыс істейді.

Accented Picture SmartArt graphic layout

Баламаланған сурет блоктары

Суреттер қатарын жоғарыдан төмен қарай көрсету үшін пайдаланылады. Мәтін суреттің оң немесе сол жағына баламалы түрде шығады.

Alternating Picture Blocks SmartArt graphic layout

Баламаланған сурет шеңберлері

Суреттер қатарын мәтінімен көрсету үшін пайдаланылады. Сәйкес мәтін солдан оңға қарай кезектесетін суреттері бар ортаңғы шеңберлерде шығады.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Өсу ретімен тұрған суреттерді ерекшелеу үрдісі

Сипаттамалы мәтіні бар суреттер қатарын өсу ретімен көрсету үшін пайдаланылады. Аз мәтін көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Суретті ерекшелеу процесін жоғарылатудың SmartArt сызбасының орналасуы

Суретті ерекшелеу тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Кішкентай дөңгелек кескіндерде суреттер болады. 1-деңгей мен 2-деңгей мәтінін көрсету үшін тиімді. Кескіндерге арналған көлденеңінен және тігінен көрсету кеңістігін кеңейтеді.

Суретті ерекшелеудің орналасу суреті

Сынық сурет блоктары

Суреттер қатарын көрсету үшін пайдаланылады. Төменгі бұрышты жауып тұратын жолақ мәтіннің аз көлемін қамтуы мүмкін.

Bending Picture Blocks SmartArt graphic layout

Сынық сурет тақырыбы

Суреттердің реттік қатарын көрсету үшін пайдаланылады. Төменгі бұрышты жауып тұратын жолақ мәтіннің аз көлемін қамтуы мүмкін.

Bending Picture Caption SmartArt graphic layout

Тақырыпты суретті сынық тізім

Суреттер қатарын көрсету үшін пайдаланылады. Тақырып пен сипаттама әр суреттің астындағы тілше дерек кескініне шығады.

Bending Picture Caption List SmartArt graphic layout

Жартылай мөлдір суретті сынық мәтін

Суреттер қатарын көрсету үшін пайдаланылады. Жартылай мөлдір жолақ суреттің төменгі бөлігін жауып, мәтіннің барлық деңгейлерін қамтиды.

Bending Picture Semi Transparent Text SmartArt graphic layout

Көпіршікті суретті тізім

Суреттер қатарын көрсету үшін пайдаланылады. 1-деңгейлі сегіз суретке дейін қамти алады. Пайдаланылмаған мәтін мен суреттер шықпайды, бірақ орналасуларды қосқаныңызда қол жетімді болып қалады. Аз мәтін көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Тақырыпты суреттер

Мәтіннің бірнеше деңгейі бар суреттерді көрсету үшін пайдаланылады. 1-деңгейлі мәтіннің аз көлемімен және 2-деңгейлі мәтіннің орташа көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Captioned Pictures SmartArt graphic layout

Шеңбер суретіндегі иерархия

Ұйымдағы иерархиялық ақпаратты немесе есеп беру қатынастарын көрсету үшін пайдаланылады. Суреттер шеңберлерде шығады, ал сәйкес мәтін суреттердің жанында шығады.

Суретті ұйымдастыру диаграммасының SmartArt сызбасының орналасуы

Шеңберлі суретті тілше деректері

Орталық ой және ішкі ойлар немесе қатысты элементтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Бірінші сурет мәтіні суреттің төменгі бөлігін жабады. Басқа 1-деңгейлі элементтеріне сәйкес мәтін кіші шеңберлі суреттердің жанында пайда болады. Бұл диаграмма мәтінсіз де жақсы жұмыс істейді.

Circular Picture Callout SmartArt graphic layout

Үздіксіз суреттер тізімі

Өзара байланысқан мәліметтер топтарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Дөңгелек кескіндерде суреттер болады.

Үздіксіз суреттер тізімінің орналасу суреті

Жақтау ішіндегі мәтін суреті

Жақтауларда көрсетілген 1-деңгейлі мәтінге сәйкес суреттерді көрсету үшін пайдаланңыз.

Жақтау ішіндегі мәтін суретінің SmartArt сызбасы орналасуы

Алтыбұрыштар кластері

Байланыстырылған сипаттамалы мәтіні бар суреттерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Кішкентай алты бұрыштар сурет пен мәтіннің жұп екенін көрсетеді. Мәтіннің аз көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Hexagon Cluster SmartArt graphic layout

Көлденең суреттер тізімі

Байланысқан суреттері ерекшеленетін бірізді емес немесе топталған мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы кескіндерде суреттер болады.

Көлденең суреттер тізімінің орналасу суреті

Суреттерді ерекшелеу блоктары.

Блоктардағы суреттер тобын бұрыштан бастап көрсету үшін пайдаланыңыз. Сәйкес мәтін тігінен пайда болады. Тақырып не ішкі тақырып слайдтарына немесе құжаттағы бөлім үзілімдеріне арналған екпін ретінде жақсы жұмыс істейді.

Picture Accent Blocks SmartArt graphic layout

Суреттерді ерекшелеу тізімі

Топталған немесе байланысқан мәліметтерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы бұрыштардағы кішкентай кескіндерде суреттер болады. 2-деңгей мәтінін 1-деңгей мәтінінің үстінде ерекшелейді және 2-деңгей мәтінінің үлкен көлемдері үшін жақсы таңдау болып табылады.

Суреттерді ерекшелеу тізімінің орналасу суреті

Суретті ерекшелеу үрдісі

Тапсырмадағы, үрдістегі немесе жұмыс үрдісіндегі бірізді қадамдарды көрсету үшін пайдаланыңыз. Өңдегі тіктөртбұрыш кескіндерінде суреттер болады.

Суретті ерекшелеу үрдісі орналасуының кескіні

Сурет тақырыптарының тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы кескіндерде суреттер болатындай етіп жобаланған және суреттер мәтін үстінде ерекшеленеді. Қысқа мәтіндік тақырыптары бар суреттер үшін ыңғайлы.

Сурет тақырыптарының тізімі орналасуының суреті

Сурет торы

Шаршы торға салынған суреттерді көрсету үшін пайдаланыңыз. Суреттің жоғарғы жағында көрінетін 1-деңгейлі мәтіннің мөлшерінің аз болуы тиімді.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Суретті орналастыру

Бір-бірінің жанында тұрған суреттер қатарын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгейлі мәтін суреттің жоғарғы жағын жауып тұрады. 2-деңгейлі мәтін суреттің астында пайда болады.

Picture Lineup SmartArt graphic layout

Сурет жолақтары

Әрбіреуінің артында 1-деңгей мәтіні бар суреттер қатарын жоғарыдан төмен қарай көрсету үшін пайдаланылады.

Picture Strips SmartArt graphic layout

Суреттер тізімі

Түсіндіру мәтіні бар суреттерді көрсету үшін пайдаланыңыз. 2-деңгейлі мәтін ақпарат тізімін көрсете алады. Мәтіннің көп көлемімен жақсы жұмыс істейді.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Спиральды сурет

Ортаға спиралды болатын сәйкес деңгей 1 тақырыбымен бес суретке дейін көрсету үшін пайдаланыңыз.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Суреттерді ерекшелеудің тақырыпты тізімі

Әрбір 2-деңгейлі мәтін үшін ерекшеленген суреті бар ақпарат тізімдерін көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгейлі мәтін беттің жоғарғы жағында жеке жолақта көрсетіледі.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Тақырыптық суретті орналастыру

Әрқайсысының жеке тақырыбы және сипаттамасы бар суреттер қатарын көрсету үшін пайдаланылады. 1-деңгейлі мәтін суреттің жоғарғы жағындағы жолаққа шығады. 2-деңгейлі мәтін суреттің астына шығады.

Title Picture Lineup SmartArt graphic layout

Тақырыпты сурет блоктары

Суреттер қатарын көрсету үшін пайдаланыңыз. 1-деңгейлі мәтін әрбір суреттің үстінен пайда болады. 2-деңгейлі мәтін әрбір суреттің жанынан және аздап қабаттаса пайда болады.

Titled Picture Blocks SmartArt graphic layout

Тік суреттерді ерекшелеу тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Кішкене дөңгелектерде суреттер болады.

Екпінді суретті тік тізім орналасуы

Тік суреттер тізімі

Мәліметтердің бірізді емес немесе топталған блоктарын көрсету үшін пайдаланыңыз. Сол жақтағы кішкене кескіндерде суреттер болады.

Тік суреттер тізімінің орналасу суреті

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×