SmartArt суретін таңдау

Маңызды :  Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Бұл мақалада:

SmartArt графикалық элементі үшін орналасуды таңдағанда назар аудару керек нәрселер

Орналасу түрлері

Барлығы

Тізім

Процесс

Цикл

Иерархия

Қатынас

Матрица

Пирамида

Сурет

Office.com

Басқа

SmartArt суреті үшін орналасуды таңдағанда назар аудару керек нәрселер

SmartArt сызбасы үшін орналасуды таңдаудан бұрын өзіңізден нені жеткізгіңіз келетіні туралы және ақпарат қандай түрде көрінуі керек екенін сұраңыз. Орналасуларды тез және оңай ауыстыруға болатындықтан, хабарды ең жақсы көрсететінін тапқанша бірнеше орналасуды (түрлер ішінде) пайдаланып көріңіз. Түр — ақпарат үшін тиісті орналасуда тез таңдауға көмектесетін санатқа ұқсайды. Төмендегі кесте — толық тізім болмағанымен, бастау нүктесі ретінде пайдаланылып әр түрлі түрлермен тәжірибелер өткізіңіз.

Орындалатын әрекет

Осы түрді пайдаланыңыз

Ретсіз ақпаратты көрсету.

Тізім

Процестегі немесе уақыт сызығындағы қадамдарды көрсету.

Процесс

Үздіксіз процесті көрсету.

Айналым

Ұйымдастыру диаграммасын жасау.

Иерархия

Шешімдер тармағын көрсету.

Иерархия

Қосылымдарды көрсету.

Қатынас

Бөліктердің бүтінге қатынасын көрсету.

Матрица

Ең үлкен құрамдасы жоғарыда немесе төменде етіп пропорциялық қатынастарды көрсету.

Пирамида

Суреттерді мазмұнды анық беру немесе ерекшелеу үшін пайдаланылады.

Сурет

Сондай-ақ, бар мәтін мөлшеріне назар аударыңыз, өйткені мәтіннің мөлшері орналасуда болуы қажет кескіндердің көрінісі мен санына әсер етеді. Астында ішкі ойлары бар бірнеше негізгі ойлар бар ма? Егжей-тегжейлердің маңыздылығы қорытынды ойлардан маңыздырақ па, әлде керісінше ме? Жалпы, SmartArt суреттері кескіндер саны және мәтіннің мөлшері негізгі ойлармен шектелгенде ең нәтижелі болады. Көбірек мәтін мөлшері SmartArt суретінің көрнекі тартымдылығынан көңілді аударады және хабарды көрнекі түрде жеткізуді қиынырақ етеді. Бірақ Тізім түріндегі Трапециялы тізім орналасуы сияқты кейбір орналасулар көбірек мәтін мөлшерімен жақсы жұмыс істейді.

SmartArt суреттерінің әрбір түрі үшін бірегей орналасулар бар. Кейбіреулерінде сурет толтырғыштар бар. Кейбір орналасулар әрбір ақпарат элементі үшін, соның ішінде ішкі ойлар үшін жеке кескіндерден тұрады. Басқа орналасуларда ішкі ойлар қорытынды ойлармен біріктірілген. Қорытынды ақпараттың егжей-тегжейлерге қатысты орналасуына қарап аудиторияның назарын ең көп аударатын ақпарат бөліктерін анықтай аласыз. Ең маңызды ақпарат ең көп назар аударатын орында екеніне көз жеткізіңіз.

SmartArt сызбасына арналған кейбір орналасулар кескіндердің шектеулі санын қамтиды. Мысалы, Теңдестіруші көрсеткілер орналасуы Қатынас түрінде екі қарама қарсы ойлар не түсініктерді көрсету үшін бейнеленеді. Тек екі кескін ғана мәтінді қамти алады, ал орналасу қосымша ойлар мен түсініктерді көрсету үшін өзгертіле алмайды. Егер кескіндердің шектеулі саны бар орналасуды таңдасаңыз, онда SmartArt сызбасында қандай мазмұнның пайда болмайтынын айта аласыз, өйткені «Мәтін аумағында» осы элементтердің жанында (таңбалаушы нүктеге қарағанда) қызыл Х пайда болады.

Қызыл түсті Х таңбасы бар мәтін аумағы

Теңдестіруші көрсеткілер орналасуы

Екі идеядан көбірек идея жеткізу қажет болса, мәтін үшін екі кескіннек көбірек кескіндері бар басқа SmartArt суретінің орналасуына ауысыңыз, мысалы, Пирамида түріндегі Негізгі пирамида орналасуы. Орналасуларды немесе түрлерді өзгерту ақпараттың мағынасын өзгертуі мүмкін екенін есте сақтаңыз. Мысалы, Процесс түріндегі Негізгі процесс орналасуы сияқты көрсеткілері оңға қарай көрсететін орналасудың Айналым түріндегі Үздіксіз айналым сияқты көрсеткілер шеңбер бойынша орналасқан SmartArt суретінен мағынасы басқа.

Басқа SmartArt суретінің орналасуына ауысқанда мәтіннің көп бөлігі және басқа мазмұн, түстер, мәнерлер, әсерлер және мәтіннің пішімдеуі жаңа орналасуға тасымалданады.

Немесе ақпараттың қандай да бір бөлігі хабар үшін онша маңызды емес екенін көру үшін мазмұнды қайта бағалауға болады. Түсініктер және сөздер азырақ SmartArt суреттері әдетте ең нәтижелі болады.

Егер дәл қажет орналасуды таба алмасаңыз, орналасудың құрылымын реттеу үшін SmartArt суретіне кескіндергі қосуға және жоюға болады. Мысалы, Процесс түріндегі Негізгі процесс орналасуы үш кескінмен көрінеді, бірақ процеске тек екі кескін қажет болуы мүмкін немесе оған бес кескін қажет болуы мүмкін. Кескіндерді қосқанда немесе жойғанда және мәтінді өңдегенде кескіндердің орналасуы әжне осы кескіндердің ішіндегі мәтін мөлшері автоматты түрде жаңартылады — SmartArt суретінің орналасуының бастапқы жасақтамасы мен жиектері сақталады.

Жаңа орналасуды таңдағанда толтырғыш мәтін (мысалы, [Мәтін]) шығады. Толтырғыш мәтін басып шығарылмайды және PowerPoint көрсетілімінде көрінбейді.Толтырғыш мәтінді өз мазмұныңызбен ауыстыруға болады. Толтырғыш мәтіндері көрінетін орналасуларды ауыстырсаңыз, жаңа орналасуда толтырғыш мәтінді көресіз. Жоймағанша кескіндер әрқашан көрінетінін және басып шығарылатынын ескеріңіз.

Сондай-ақ, SmartArt суретін орналастыратын орынның өлшеміне назар аударыңыз. Мысалы, орын биік және жұқа болса, Процесс түріндегі Процесс көрсеткілері сияқты көлденең орналасуды емес, ал Процесс түрінде Сатылы процесс сияқты тік орналасуды таңдаңыз.

Кейбір орналасулардың пропорциялары бекітілген, сондықтан олар бүкіл бос орынды алмауы мүмкін. Пропорциялар ен мен биіктіктің қатынасын білдіреді. Мысалы, Матрица түріндегі Торлы матрица орналасуын оның биіктігінен ені кеңірек бос орынға орналастырсаңыз, SmartArt суреті бос орынның бүкіл енін пайдаланбайды. Пропорцияларды өзгерту үшін слайдтың немесе құжаттың орналасуын өзгертуге, SmartArt суретін орналастыратын бос орынның өлшемін өзгертуге (осылайша SmartArt суретінің түрін өзгертуге) немесе басқа пропорциялары бар басқа SmartArt суретіне ауысуға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Орналасу түрлері

Әрбір орналасу мазмұнды көрсетудің және хабарды жақсартудың басқа жолын береді. Кейбір орналасулар жай таңбалаушы тізімдерге көрнекілік қосады, ал басқа орналасулар (мысалы, ұйымдастыру диаграммалары және Венн диаграммалары) белгілі бір ақпарат түрін көрсетуге арналған.

SmartArt суретін таңдау жиынтығы он бір түрге бөлінген барлық қол жетімді орналасуларды көрсетеді — Барлығы, Тізім, Процесс, Айналым, Иерархия, Қатынас,Матрица, Пирамида, Сурет, Office.com және Басқа. (Office.com түрі Office.com сайтында қол жетімді қосымша орналасуларды көрсетеді. Басқа түрі теңшелетін SmartArt суретін қоссаңыз және оларды басқа түрлерге қоспасаңыз ғана пайда болады.) Осы орналасуға қандай ақпарат түрі тиісті екенін ұсынатын сипаттамалар SmartArt суретін таңдау жиынтығының бір жағындағы үлкен суреттің астында көрсетіледі. Орналасу атауларының және сипаттамаларының тізімін SmartArt суреттерінің сипаттамалары бөлімінде қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Барлығы

SmartArt суреті үшін барлық қол жетімді орналасулар Барлығы түрінде шығады.

Орналасуды таңдағанда төмендегіні есте сақтаңыз:

  • Құрамында бар орналасулар белгілі бір бағыттағы ағынды немесе ретті білдіреді.

  • Құрамында көрсеткілердің орнына қосылатын сызықтар бар орналасулар қосылымдарды білдіреді, бірақ олар міндетті түрде ағын немесе рет болмайды.

  • Құрамында қосылатын сызықтар немесе көрсеткілер жоқ орналасулар бір біріне қатынасы күшті емес нысандар немесе идеялар жиынын көрсетеді.

Орналасу атауларының және сипаттамаларының тізімін SmartArt графикалық элементтерінің сипаттамалары бөлімінде қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тізім

Таңбалаушы тізімнің ерекшеліп тұруы қажет болса, мәтінді бояуға, өлшем беруге және көрнекі әсерлермен немесе анимациямен ерекшелеуге болатын кескіндерге оңай аударуға болады. Тізім түріндегі орналасуды пайдаланғанда негізгі ойлар көрсетіледі және олардың маңыздылығын ерекшелейтін түсті кескіндермен әсерлі болады. Тізім орналасуларында қадамдық немесе реттік процестіті орындамайтын ақпарат топталған. Процесс орналасуларынан ерекше Тізім орналасуларында әдетте көрсеткілер немесе бағыттық ағын болмайды.

Төмендегі мысалда көрсетілгендей таңбалаушы тізім оны SmartArt суретіне түрлендіргенде әлдеқайда әсерлі болады.

Таңбалаушы тізім және сәйкес SmartArt суреті

Кейбір Тізім орналасуларында сурет кескіндері бар, осылайша мәтінді шағын суретпен немесе сызбамен ерекшелеуге болады. Сурет толықтырғышы кескіндері суреттерді көрсетуге арналғанмен кез келген кескінге суретті бояу ретінде қосуға болады.

Екпінді суретті тік тізім орналасуы
Сурет толтырғыштары (сол жағындағы шағын шеңберлер) бар Екпінді суретті тік тізім орналасуы

Ескерту : SmartArt суретіне мәтіннің көп мөлшерін орналастырудың орнына негізгі ойларды ғана орналастырыңыз, содан кейін негізгі ойларды дамытатын басқа слайд немесе құжатыңыз болсын.

Беттің жоғары бөлігі

Процесс

Тізім орналасуларынан ерекше Процесс түріндегі орналасуларының әдетте бағыттық ағыны бар және олар тапсырманы аяқтаудың ретті қадамдары, өнімді жасаудағы жалпы кезеңдер я болмаса уақыт сызығы немесе кесте сияқты процестегі немесе жұмыс процесіндегі қадамдарды немесе кезеңдерді көрсету үшін пайдаланылады. Процесс орналасуларын қадамдар немесе кезеңдер бірінен соң бірі келіп нәтижені тудыратынын көрсету қажет болғанда пайдаланыңыз. Процесті тік қадамдармен, көлденең қадамдармен немесе сынық тіркесімімен көрсететін Процесс орналасулары бар.

Тік процесс орналасуы
Тік процесс орналасуы

Негізгі процесс орналасуы

Негізгі процесс орналасуы (көлденең)

Шеңберлі ауытқу процесі орналасуының суреті

Шеңбер сынық процесс орналасуы (тік және көлденең)

Сондай-ақ, Процесс орналасуларын өндіріс кестесіндегі негізгі күндерді немесе таңбалауыштары бар уақыт сызығын көрсету үшін пайдалануға болады.

Негізгі уақыт шкаласы орналасуы
Негізгі уақыт шкаласы орналасуы

Күндерді немесе нөмірленген қадамдарды көрсету үшін жақсы басқа орналасу — Процесс көрсеткілері орналасуы. Нөмірлерді немесе күндерді негізгі кескіндерге (шеңберлер), ал осы қадамдардың мәтінін қосымша көрсеткі кескіндерге орналастыруға болады.

Процесс көрсеткілері орналасуы
Процесс көрсеткілері орналасуы

Ескерту : Блок-схема жасау үшін Тік сынық процесс сияқты орналасуды пайдаланып, әр түрлі кескіндерді блок-схема кескіндеріне ауыстырыңыз.

Тік ауытқу процесі орналасуы
Тік ауытқу процесі орналасуы

Беттің жоғары бөлігі

Цикл

Процесс орналасуын қадамдық ақпаратты көрсету үшін пайдалануға болғанмен, Айналым түріндегі орналасу әдетте қайталама процесті көрсетеді. Айналым орналасуларын өнім немесе мал өмірінің айналымдарын, оқыту айналымдарын, қайталама немесе үздіксіз айналымдарды (мысалы, веб-торап үшін үздіксіз жазу және жариялау айналымы) немесе қызметкерлердің бір жылдық мақсатын және өнімділігін сараптау айналымын көрсету үшін пайдалануға болады.

Негізгі айналым орналасуы
Негізгі цикл орналасуы

Беттің жоғары бөлігі

Иерархия

Иерархия түріндегі орналасулар көбінесе компанияның ұйымдастыру диаграммасы үшін пайдаланылады. Бірақ Иерархия орналасуларын, сондай-ақ, шешімдер тармағын, тармақтар тобын немесе өнімдер тобын көрсету үшін пайдалануға болады.

Белгіленген көлденең иерархия орналасуы
Белгіленген көлденең иерархия орналасуы

Ескерту : Егер ұйымдастыру диаграммасын жасау керек болса, онда Ұйымдастыру диаграммасы орналасуын, Ұйымдастырудың атауы және тақырыбы орналасуын немесе Суреттің ұйымдастыру диаграммасы пайдаланыңыз. Осы орналасуларды пайдаланып жатқан кезде, көмекші кескін және ілулі орналасулар сияқты қосымша функциялар қол жетімді болады.

Ұйымдастыру диаграммасы орналасуы
Ұйымдастыру диаграммасы орналасуы

Атау және тақырып ұйым орналасуы

Атау және тақырып ұйым орналасуы

Суретті ұйымдастыру диаграммасы орналасуы

Суретті ұйымдастыру диаграммасы орналасуы

Беттің жоғары бөлігі

Қатынас

Қатынас түріндегі орналасулар бөліктердің (мысалы, бірігетін немесе байланысты түсініктердің) арасындағы ретсіз, иерархиялық емес қатынастарды көрсетеді және әдетте екі немесе одан көп элементтер жиынының арасындағы қатынастарды немесе қосылымдарды сипаттайды. Қатынас орналасуларының жақсы мысалы — аймақтардың немесе түсініктердің орталық қиылысуда қалай байланысатынын және бірігетінін көрсететін Венн диаграммалары; сыйымдылықты көрсететін мақсаттық орналасулар; әрі орталық түсінікке қатынастарды көрсететін радиалдық орналасулар.

Негізгі Венн орналасуы
Негізгі Венн орналасуы

Негізгі мақсаты орналасуы

Негізгі мақсатты орналасуы

Негізгі радиалдық орналасуы

Негізгі радиалдық орналасуы

Сондай-ақ, радиалдық орналасуларды бірігіп бір негізгі немесе орталық идеяны құрайтын бөліктерді көрсету үшін пайдалануға болады.

Түйісуші радиалдық орналасуы
Түйісуші радиалдық орналасуы

Беттің жоғары бөлігі

Матрица

Матрица түріндегі орналасулар әдетте ақпаратты топтайды және екі өлшемді болады. Олар бөліктердің бүтінге немесе орталық түсінікке қатынасын көрсету үшін пайдаланылады. Матрица орналасулары төрт немесе одан аз негізгі ойларыңыз және мәтіннің үлкен мөлшері болса жақсы таңдау болып табылады.

Негізгі матрица орналасуы
Негізгі матрица орналасуы

Беттің жоғары бөлігі

Пирамида

Пирамида түріндегі оналасулар әдетте пропорционалды немесе иерархиялық қатынастарды көрсетеді. Олар жоғарыдан төменге немесе төменнен жоғары қарай көрсету қажет ақпаратпен ең тиімді жұмыс істейді. Көлденең иерархияны көрсету қажет болса,Иерархия орналасуын таңдау керек.

Негізгі пирамиданың орналасуы
Негізгі пирамида орналасуы

Сондай-ақ, концептуалды ақпаратты беру үшін Пирамида орналасуларын пайдалануға болады, мысалы, Пирамидалар тізімі орналасуы кескіндерге мәтінді пирамидадан тыс енгізуге мүмкіндік береді.

Пирамидалар тізімінің орналасуы
Пирамидалар тізімі орналасуы

Беттің жоғары бөлігі

Сурет

Сурет түріндегі орналасулар сурет хабарыңызды түсіндірме мәтінмен немесе онсыз беру қажет болғанда немесе суреттерді тізімгі немесе процеске қосымша ретінде пайдалану қажет болғанда пайдаланылады.

Жақтау ішіндегі мәтін суретінің SmartArt сызбасы орналасуы
Жақтау ішіндегі мәтін суреті орналасуы

Сурет тақырыптарының тізімі орналасуының суреті

Сурет тақырыптарының тізімі орналасуы

Суретті ерекшелеу процесін жоғарылатудың SmartArt сызбасының орналасуы

Өсуі бойынша жылжытылған суреттері бар процесс орналасуы

Беттің жоғары бөлігі

Office.com

Office.com сайтында қосымша қол жетімді орналасулар Office.com түрінде көрсетіледі. Бұл түр жаңа орналасулармен тұрақты түрде жаңартылып отырады.

Басқа

Бұл түрді жоғарыда сипатталған түрлердің ешқайсысына сәйкес емес теңшелетін SmartArt суреті үшін пайдалануға болады.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×