SharePoint Server 2010 бағдарламасындағы негізгі тапсырмалар

Office 2010 бағдарламасымен жұмысқа кіріскенде Осы жерде Microsoft SharePoint Server 2010 бағдарламасын пайдалану әдісін үйрететін кейбір негізгі тапсырмалар мен мәліметтер берілген.

Бұл мақалада:

SharePoint Foundation және SharePoint Server бағдарламаларын жалпы шолу

SharePoint Server мүмкіндіктері

Іскерлесу және әлеуметтік есептеу

Қауымдық ақпараттық мазмұнды басқару

Қауымдық ортасында іздеу

Іскери сараптама

Порталдар

Іскери процесс пен пішіндер

SharePoint торап бөліктері

Жұмысыңызға әсер ететін торап спецификациялары

Торапқа мазмұн қосу

Тізімдер

Элементті тізімге қосу

Тізімдегі элементті өңдеу немесе жою

Тізім жасау

Кітапханалар

Файлды кітапханаға қосу

Кітапханадағы файлды өңдеу немесе жою

Құжат кітапханасын жасау

Басқа кітапхана түрін жасау

Тораптар мен беттер

Торапты жасау

Бетті жасау

Бетті өңдеу

Торап мазмұнын реттеу және онымен жұмыс жасау

Мазмұнға өту

Мазмұнға кіруді басқару

Тізімдер мен кітапханаларды реттеу

Тізім немесе кітапхана көрінісін өзгерту

Баған жасау

Арнайы мүмкіндіктерді пайдалану

Нұсқаларды бақылау

Бірлескен авторлық құжаттар

Өзгерістер туралы хабар алу

Жұмыс үрдісін басқару

Мазмұн түрлерімен жұмыс істеу

SharePoint Foundation және SharePoint Server бағдарламаларын жалпы шолу

SharePoint Foundation 2010 бағдарламасы — тегін нұсқасы қол жетімді және алдыңғы нұсқаларында Windows SharePoint Services деп аталған SharePoint тораптарының негізгі технологиясы. SharePoint Server 2010 бағдарламасы тізімдер мен кітапханалар, торапты басқару мен торапты теңшеу үшін үйлесімді, таныс арқаулық жүйемен қамтамасыз ету үшін SharePoint Foundation технологиясына негізделеді. SharePoint Foundation бағдарламасындағы қол жетімді мүмкіндіктер SharePoint Server 2010 бағдарламасында да қол жетімді болады.

Дегенмен, SharePoint Server 2010 бағдарламасы қосымша мүмкіндіктерді беру арқылы SharePoint Foundation технологиясын кеңейтеді. Мысалы, SharePoint Server және SharePoint Foundation бағдарламаларында топ тораптарында, блогтарда және жиналыс үшін жұмыс кеңістіктерінде әріптестермен бірігіп жұмыс істеу үшін арналған торап үлгілері бар. Дегенмен, SharePoint Server бағдарламасында ұйым мүшелеріне мәліметтерді табуға, реттеуге, шарлауға және әріптестермен ортақ пайдалануға көмектесетін тегпен белгілеу және жаңалықтар арнасы сияқты жетілдірілген қоғамдық есептеу мүмкіндіктері бар. Осылайша SharePoint Server бағдарламасы SAP, Siebel және басқа бизнес бағдарламаларда бизнес деректерді іздеу мүмкіндігі сияқты ірі ұйымдардың қызметкерлері үшін пайдалы мүмкіндіктерді қосып, SharePoint Foundation іздеу технологиясын жетілдіреді.

SharePoint Foundation және SharePoint Server бағдарламаларының екеуі де, Microsoft Office жүйесіндегі басқа бағдарламаларымен, серверлермен және технологияларымен тиімді жұмыс істеу үшін жасалған. Мысалы, торапты, тізім не кітапхананы дербес SharePoint Workspace бағдарламасынан алып, желіге қосылмай тұрғанда торап мазмұнымен жұмыс жасауға, одан кейін қайта қосылғанда өзгертулерді автоматты түрде үндестіруге болады. Бірнеше SharePoint тапсырмаларын танымал Microsoft Office бағдарламаларымен орындауға болады. Мысалы, Microsoft Word ішіндегі аванстық есепті бекіту үшін, жұмыс үрдісін жасауға немесе оған қатысуға болады.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Server мүмкіндіктері

SharePoint Server 2010 бағдарламасының мүмкіндіктері алты бағытқа негізделеді. Бұл мақала осы мүмкіндіктердің әрбіреуін қысқаша сипаттайды және қосымша ақпарат алуға болатын қатысты мақалаларға сілтеме жасайды.

Іскерлесу және әлеуметтік есептеу

SharePoint Server 2010 бағдарламасы шолғыштан немесе Microsoft Word сияқты таныс бағдарламалардан авторлықты жеңілдетіп, пайдаланушыларға тег пен бағалармен ресурстарды байланыстыруға көмектесіп және жаңалықтар арнасы мен адамдарды іздеу арқылы жауаптарды жылдам табуға көмектесіп, SharePoint Foundation іскерлесу мүмкіндіктерін жетілдіреді.

Осы мүмкіндіктердің артықшылықтарын алудың негізгі орындарының бірі — "Менің торабым" тармағы болып табылады. "Менің торабым" деген қосылған профайлда өзіңіз туралы құжаттарды, сілтемелерді және ақпараттарды ортақтасуға болатын SharePoint торабы болып табылады. Жұмысқа қажетті ақпаратты іздеуге немесе қызығушылық тақырыптарын жабуға болады.

WN профайлы

"Менің торабымда" ортақ пайдаланылатын және жеке сақталатын мәліметтерді таңдайсыз. Кейін мәліметтерге сілтемелерді тегпен белгілей аласыз және басқа адамдар жаңалықтар арналарында тегпен белгілейтін немесе ортақ пайдаланатын мәліметтерді таба аласыз. "Менің торабымдағы" мәліметтерді басқару туралы қосымша ақпарат алу үшін, "Менің торабым" және профайл арқылы ортақ пайдаланылатын мәліметтерді басқару бөлімін қараңыз.

SharePoint Server 2010 бағдарламасы әрі қосылған немесе желіден ажыратылған кезде сан алуан SharePoint Workspace әрекеттестігін ұсынып кідірместен іскерлесу үшін, пайдаланушыларды босатып кез келген жерде қатысуға мүмкіндік береді.

Қауымдық ақпараттық мазмұнды басқару

Microsoft корпорациясының қауымдық ақпараттық мазмұнды басқару (ҚМБ) жүйесі ұйымдарға реттелмейтін мазмұнның үлкен көлемі себеп болған қиындықтарды шешуге көмектеседі. SharePoint Server 2010 бағдарламасы — Microsoft Office жүйесі сияқты таныс құралдармен бірігу арқылы мазмұнды басқаруды ұйымдағы әрбір қызметкерге кеңейтетін Microsoft ҚМБ шешімінің орталық бөлігі. Microsoft ҚМБ шешімі мазмұнның айналымын басқару мүмкіндіктерін  жасаудан бастап, өңдеу мен іскерлесу, жарамдылық мерзімінің бітуіне дейін  бірегей тұғырда ұсынады.

SharePoint Server 2010 бағдарламасы ұйымдарға мына мақсаттарға жетуге мүмкіндік беретін бөлек мүмкіндіктер жиындарын беріп, мазмұнның толық айналымын басқаруға көмектеседі:

 • Әр түрлі мазмұнды басқару.    SharePoint Server 2010 бағдарламасындағы құжаттарды басқару мүмкіндіктері ұйымдарға бірнеше орынның әр түрлі мазмұнын санаты бойынша орталықтан басқарылатын репозиторийге біріктіруге көмектеседі. Жаңа құжаттар жиындары мүмкіндігі ұйымға бірнеше құжатты қамтитын жұмыс өнімдерін жасауға және басқаруға мүмкіндік береді. Біріккен іздеу мүмкіндіктері адамдарға осы мәліметтерді табуға, ортақ пайдалануға және пайдалануға көмектеседі. Жаңа «Терминдер қоймасы» мүмкіндігі сияқты Метадеректерді басқару мүмкіндіктері ұйымдарға тораптардағы метадеректерді орталықтан басқаруға көмектесе алады. Метадеректер — мәліметтерді анықтауға, құрылымдауға, табуға және басқаруға көмектесетін деректер туралы ақпарат. Метадеректер негізіндегі шарлау үшін жаңа қолдау және метадеректер өрістерін құжаттарға ендіру мүмкіндігі мәліметтерді іздеу мен табуды жақсартады. Мазмұнды да рұқсатсыз қатынастан қорғауға болады. Жұмыс үрдісі сияқты іскерлесу құралдары құжаттарды құрылым ретінде жасау, сараптау және бекіту үшін адамдардың бірге жұмыс істеуін жақсартуға көмектеседі.

 • Талаптарға сәйкес келу және заң талаптарын орындау.    SharePoint Server 2010 бағдарламасындағы жазбаларды басқару мүмкіндігі іскерлік жазбаларды ұйымдарға орындалып жатқан жазбалар жанында немесе құрсаулы орталық репозиторийде сақтауға және қорғауға мүмкіндік береді. Ұйымдар заң тәуекелін төмендетіп ережелерге немесе қауымдық бизнес саясаттарға сәйкес келу үшін тиісті уақыт кезеңіне сақтауды қамтамасыз ету үшін, жазбаларға жарамдылық мерзімінің саясаттарын қолдана алады. Аудит жұрналдары ішкі және сыртқы аудиторларға жазбалардың тиісті тәртіппен сақталғанына дәлел береді. Бұзылуын болдырмау үшін, заңмен табылған белгілі бір жазбаларды ұстап тұруға болады.

 • Бірнеше веб-торапты тиімді басқару.    SharePoint Server 2010 бағдарламасындағы Веб-мазмұнын басқару мүмкіндіктері адамдарға пайдаланылуы оңай мазмұн авторлығы құралы мен бекітілген бекіту үрдісі арқылы веб-мазмұнын жариялауға мүмкіндік береді. Қызметкерлер АТ қызметкерлері қолдауынсыз мазмұнды , соның ішінде суреттер, дыбыс пен бейнені , веб-тораптарға уақтылы кері қотара алады. Сан алуан мультимедианың жаңа қолдауында сан алуан көріністері мен таңдау құралдары бар жаңа актив кітапханасы; SharePoint мазмұн түрі ретінде бейне үшін қолдау; ағынды бейне инфрақұрылымы және көп көріністі Silverlight мультимедиа ойнатқышы бар. Басты беттер мен бетті белгілеу түріндегі үлгілер ұйымдарға беттерге үйлесімді жарнаманы қолдануға мүмкіндік береді. Бекітілген Web analytics мүмкіндіктері Traffic, Search және Inventory талдау есептеріне қолдау көрсетеді. SharePoint Server 2010 бағдарламасы әрі интражелі, сыртқы желі және Интернет тораптары, әрі көп тілді тораптар үшін бір қолдану мен басқару инфрақұрылымын ұсынады.

Қауымдық ортасында іздеу

SharePoint Server 2010 бағдарламасы қауымдық ақпараттық мазмұнды басқару сияқты басқа бизнес өнімділік мүмкіндіктерін толықтыратын күшті іздеу инфрақұрылымын және адамдарға дұрыс жауаптарды жылдам алуға және білім мен біліктілік әсерін күшейтуге мүмкіндік беретін бірігіп жұмыс істеуді жеткізеді.

Іздеу мүмкіндігі жеке мәтін мәнді есепке ала отырып, қажетті ақпаратты іздеу мақсатында көзбе-көз белсенді шарлауды пайдаланумен іздеу әрекетін нақтылайды. SharePoint Server бағдарламасы іздеу нәтижелерін мазмұн көздері мен мазмұн түрлері арқылы қауымдықтағы бар мәліметтерге қосылу мақсатында кеңейтеді , соның ішінде SAP, Siebel немесе тұтынушы дерекқорлары сияқты қауымдық бағдарламалары бар  және ол ақпаратты қажет ететін адамдарға қол жетімді етіп жасайды.

Іскери сараптама

Бизнес сараптама — ұйым жүйелерінде сақталатын мәліметтерді алып, дәлелді шешімдер қабылдауы үшін ең көп қажет ететін адамдардың қолына жеткізу арқылы әрекет еткізетін әдістемелер, технология мен процестер жиыны. Microsoft бизнес сараптама тұғырының маңызды бөлігі болып табылатын SharePoint Server 2010 бағдарламасы дұрыс шешім қабылдау мақсатында дұрыс деректерге қатынасуы үшін ұйым ішіндегі барлық мүшелерге бизнес сараптама мүмкіндіктерін жеткізуге көмектеседі.

Ұйым деректерді түрлі пішімдерде сақтауы мүмкін, мысалы, дерекқорлар, электрондық пошта хабарлары және электрондық кесте файлдары. SharePoint Server 2010 бағдарламасы түрлі көздерден деректерді шығарып алуға және сол деректерді талдау мен шешім қабылдауды жеңілдететін жолдармен ұсынуға көмектеседі.

Excel Services бағдарламасы шешім қабылдаушыларды Excel жұмыс кітаптарын SharePoint торабында жариялауға, ортақ пайдалануға және реттеуге рұқсат етеді. Ұйымдағы басқа адамдар кейінірек ұяшық мәндерін, өрнектер мен талдау үшін шолғыштан пішінделетін деректерді өзгертуі мүмкін.

SharePoint Server 2010 бағдарламасындағы PerformancePoint қызметтері маңызды ұйым мақсаттары мен көрсеткіштерінің көрінуін жақсарта алады және терең талдау мен түсінуге мүмкіндік береді. Өзіңіз немесе ұйымдағы басқалар көрсеткіштер жүйесі, есептер мен өзгертулерді табу сүзгілерімен көзбе-көз белсенді бақылау тақталарын жасай және пайдалана алады. Әрі сан алуан диаграммаларды SharePoint тораптарына қосып, диаграммаларды SharePoint тізімдері, сыртқы деректер тізімдері, бизнес деректерге қосылу қызметтері, Excel Services немесе басқа веб-бөліктер сияқты түрлі көздерден деректерге қосуға болады.

Порталдар

SharePoint Server 2010 бағдарламасымен ұйымдар бизнесінің әрбір тұсы үшін портал тораптарын құрастырып, жүргізе алады (қауымдық интражелі порталдары, қауымдық Интернет веб-тораптары және бөлімше портал тораптары). Қауымдық интражелі мен бөлімше порталдары ұйымда жеке тораптарды қоса алады және қолданыстағы іскери бағдарламаларға қатынасты біріктіре алады. Ұйымдағы топтар мен адамдар міндеттерін орындау үшін қажетті біліктілік, ақпарат пен іскери бағдарламаларға қатынасу үшін портал торабын пайдалана алады.

Ұйым ішінде портал торабын пайдаланатын жеке тұлғалар "Менің торабым" тораптарын қолдануы мүмкін. "Менің торабым" құжаттарды, мазмұнды, сілтемелер мен контактілерді реттеу және сақтау мақсатында орталық орынды беретін жеке торап болып табылады. "Менің торабым" ұйымдағы басқа пайдаланушыларға ептіліктер мен дағдылар және қызығушылықтар туралы мәліметтерді іздеуге мүмкіндік беретін байланыс нүктесі ретінде қызмет атқарады. "Менің тораптарым" осы мақаланың басында айтылып кеткен қоғамдық есептеу мүмкіндіктерінің көбісін қамтиды.

SharePoint Server 2010 бағдарламасында мазмұнды белгілі бір пайдаланушылар түрлеріне бағыттау сияқты жеке пайдаланушылар үшін портал торабының әрекеттестігін даралау үшін ұйымдар пайдалана алатын мүмкіндіктер бар. Ұйым әрі SharePoint Server 2010 бағдарламасы сияқты SharePoint бағдарламасымен сыйысымды веб-құрастыру бағдарламасын пайдаланып портал торабын теңшей алады.

Іскери процесс пен пішіндер

SharePoint Server 2010 бағдарламасы бизнес процестерді біріктіруге және жеңілдетуге көмектесетін көп мүмкіндіктерді береді. Жұмыс үрдістері жобаны бекіту немесе құжатты сараптау сияқты жалпы бизнес процестерді үйлестіру шығынын осы процестермен байланысты тапсырмаларды реттеп, бақылап жеңілдете алады. SharePoint Server 2010 бағдарламасында өз қалпында пайдалануға болатын немесе қажеттіліктерге сәйкес теңшеуге болатын бірнеше алдын ала анықталған жұмыс үрдісі бар. Әрі бірегей бизнес процестерге қолдау көрсететін теңшелетін жұмыс үрдістерін жасау үшін SharePoint Designer бағдарламасын пайдалануға болады.

Шолғышқа негізделетін пішіндерді жасауға және ұйымдардан Microsoft InfoPath 2010 пайдаланбайтын деректерді жинақтауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint торап бөліктері

Торап — бұл, ұйымыңыз жобалармен жұмыс жасайтын, жиналыстар өткізетін және ақпаратпен бөлісетін веб-беттермен байланысты топ. Мысалы, тобыңыздың жеке күнтізбелерді, файлдарды және іс рәсімді ақпаратты сақтайтын торабы бар дерлік. Топ торабыңыз үлкен ұйымдық портал торабының бөлігі болуы мүмкін, ол жерде қызметкерлерді басқару сияқты бөлімдер қалған ұйым үшін ақпараттар және ресурстарды жазады және жариялайды.

Барлық SharePoint тораптары жұмысқа кірісу туралы білу мақсатында ортақ элементтерін қамтиды: тізімдер, кітапханалар, веб-бөліктер мен көріністер.

Топ торабы

Тізімдер.    Тізім — ұйымның мәліметтерін сақтауға, ортақ пайдалануға және басқаруға болатын веб-торап құрамдасы. Мысалы, жұмыс тапсырмаларын немесе күнтізбедегі топ оқиғаларын бақылау үшін тапсырмалар тізімін жасауға болады. Әрі сауал жүргізуге немесе талқылау тақтасында талқылаулар орналастыруға болады.

Кітапханалар.    Кітапхана — файлдарды, әрі файлдар туралы мәліметтерді сақтайтын тізімнің ерекше түрі. Кітапханаларда файлдарды қарау, бақылау, басқару және жасау әдісін реттеуге болады.

Көріністер.     Тізімдегі немесе кітапханадағы маңызды немесе мақсатқа сәйкес келетін элементтерді қарап шығу үшін, осы көріністерді пайдалануға болады. Мысалы, белгілі бір бөлімге қолданылатын немесе кітапханада белгілі бір құжаттарды бөлектеу үшін. тізімдегі барлық элементтер көрінісін жасауға болады. Таңдауға болатын тізімнің немесе кітапхананың бірнеше көрінісін жасауға болады. Әрі тізім немесе кітапхана көрінісін тораптың бөлек бетінде көрсету үшін веб-бөлікті пайдалануға болады.

«Менің тапсырмаларым» көрінісі

Веб-бөліктер.     Веб-бөлік — тораптағы көп беттердің негізгі стандартты блогын құрайтын мәліметтердің модульдік бірлігі. Егер тораптағы беттерді өңдеу рұқсатыңыз болса, тораптарды суреттер мен диаграммаларды, басқа веб-беттер бөліктерін, құжаттар тізімдерін, бизнес деректердің теңшелген көріністерін және басқаларды көрсетуге теңшеу үшін веб-бөліктерді пайдалануға болады.

Веб-бөлік

Беттің жоғарғы жағы

Жұмысыңызға әсер ететін торап спецификациялары

SharePoint орнату және теңшеу спецификациялары тораптағы көріп отырған әрі қол жетімді параметрлеріне әсер етеді.

Рұқсаттар.    Егер сізге әдепкі «Толық қатынасу» рұқсат деңгейі тағайындалса, сізде торапты басқару мүмкіндіктерінің толық ауқымы болады. Егер сізге «Қатысу» немесе «Оқу» рұқсат деңгейі тағайындалса, торап мазмұнына мүмкіндіктері мен қатынас шектеулі болады. Осы мақалада талқыланған мүмкіндіктердің көбісі «Оқу» рұқсат деңгейі бар пайдаланушыларға қол жетімді емес, яғни пайдаланушылар мазмұнды оқи алады, бірақ оған өзгерістер енгізе алмайды. Себебі, рұқсаттар икемді әрі теңшелу үшін жасалғандықтан, әр ұйымда өзінің бірегей параметрлері бар болуы мүмкін.

Теңшеу.    Ұйым тораптың рұқсаттары мен жарнамасын теңшеген болуы мүмкін немесе тіпті торап шарлауын теңшеп, Торап әрекеттері мәзірі сияқты басқару элементтерін беттегі басқа орынға жылжытқан болуы мүмкін. Осылайша ұйым SharePoint 2010 бағдарламасында таныстырылған таспа мүмкіндігін пайдаланбауы мүмкін.

SharePoint нұсқасы.    Бұл мақалада SharePoint Server 2010 бағдарламасымен жұмысқа кірісу әдісі талқыланған. Егер ұйым SharePoint Foundation 2010 бағдарламасын пайдаланса, SharePoint Foundation 2010 бағдарламасымен жұмысқа кіріскенде бөлімін қараңыз. Егер бұрынғы SharePoint нұсқасын пайдалансаңыз, сол нұсқаның анықтамасын қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Торапқа мазмұн қосу

Элементтерді тізімдерге және файлдарды кітапханаларға қосу үшін, веб-шолғышты пайдаланыңыз. Көптеген пәрмендерді орындауға арналған түймешіктер таспада орналасқан және олар торап беттерінің көбісінде беттің жоғарғы жағына жақын болады.

WN таспасы

Таспадағы түймешіктер төмендегі себептермен қол жетімсіз болуы мүмкін:

 • Әрекет жарамсыз немесе ол басқа әрекетке байланысты болады. Мысалы, құжат тексерілместен бұрын, оған құсбелгісін қоюыңыз қажет.

 • Тапсырманы аяқтауға рұқсатыңыз жоқ.

 • Бұл мүмкіндік торап үшін іске қосылмайды. Мысалы, жұмыс үрдістері торапта қосылмауы мүмкін.

SharePoint Server бағдарламасымен үйлесімді болатын кейбір клиенттік бағдарламалардан файлдарды сақтауға болады. Мысалы, Word бағдарламасымен жұмыс жасап жатқанда Microsoft Word құжатын SharePoint торабындағы кітапханада сақтауға болады.

Элементті тізімге немесе файлды кітапханаға қосу үшін, тізімге не кітапханаға қосу рұқсаты болуы тиіс. Ұйымның рұқсаттар мен рұқсат деңгейлерін пайдалану жолдары туралы қосымша ақпарат алу үшін, торап иесінен немесе әкімшіден сұраңыз.

Элементті немесе файлды қосқанда, тізімді оқуға рұқсаты бар адамдар бекітуді сұрағанша, элементті не файлды қарай алады. Элемент не файл бекітуді қажет етсе, тиісті рұқсатпен бекіткенше, ол тізім не кітапханада күту күйінде сақталады. Элемент не файл қосылып, тізім не кітапханадағы файлды қарап жатсаңыз, жаңа элементті немесе файлды көру мақсатында шолғышты жаңартуыңыз керек.

Тізімдер мен кітапханалар тораптағы кіріс немесе шығыс хаты іске қосылатын жағдайда, электрондық пошта мүмкіндіктерін пайдалануға болады. Күнтізбелер, хабарландырулар, блоктар мен талқылау тақталары секілді кейбір тізімдер электрондық пошта арқылы жіберілетін мазмұнды қосуға болатындай орнатылады. Басқа тапсырмалар, мәселені бақылау сияқты тізімдер элементтер белгіленгендігін электрондық пошта арқылы жіберілетіндей орнатылады.

Мазмұнды бар тізімдер мен кітапханаларға қосу мүмкіндігіне қосымша ретінде жаңа тізімдер мен кітапханаларды жасауға рұқсат алуға болады. Тізім және кітапхана үлгілері негізгі бастауды береді. Рұқсат деңгейіне байланысты жаңа беттер мен тораптарды жасауға және теңшеуге болады.

Тізімдер

Тізімдердің түрлері әр түрлі болып, олардың іс рәсімі бірдей болғандықтан, тізімдердің түр түрімен жұмыс істеу үшін бірнеше әдісті үйрену қажеттілігі туындамайды. Тізім элементі бірнеше бағанды мәтінінен тұрады, бірақ кейбір тізімдер элементке қосымшалар қосуы мүмкін.

Элементті тізімге қосу

 1. Қажетті элементті қосу үшін, тізімнен таспадағы Элементтер қойындысын нұқыңыз. (Оқиғалар қойындысы күнтізбе тармағына арналған.)

 2. Жаңа элемент тармағын таңдаңыз (Жаңа оқиға параметрі күнтізбеге байланысты болады).

  Кеңес : Күнтізбеге оқиға қосудың ең жылдам жолының бірі — меңзерді күнтізбедегі күннің үстіне апарып, одан кейін Қосу түймешігін басыңыз.

 3. Қажетті және толтырылатын басқа өрістерді толтырыңыз.

 4. Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Тізімдегі элементті өңдеу немесе жою

 1. Меңзерді элементке апарып, одан кейін элементтің қасында пайда болатын құсбелгісін қойыңыз.

  Кеңес : Бірнеше құсбелгісін қою арқылы бірнеше элементке қатысты әрекеттерді орындауға болады.

 2. Таспадағы Элементтер қойындысын нұқып, одан кейін Элементті өңдеу немесе Элементті жою параметрлерінің тиістісін таңдаңыз.

Көптеген тораптарда, кейбір тізімдер дайын болады. Әдепкі тізімдер талқылау тақтасынан күнтізбе тізбесіне қосылады. Рұқсатыңыз бар болса, негізгі бастауды беретін құрылым және параметрлермен қамтамасыз ететін тізім үлгілерінен бірнеше тізімдерді жасауға болады.

Тізім жасау

 1. Тізімді жасау үшін, Торап әрекеттері мәзірін Торап әрекеттері мәзірі , одан кейін Қосымша жасау параметрлері тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Торап әрекеттері мәзірін көрмесеңіз немесе оны жасайтын параметр шықпаса, онда тізім жасайтын рұқсатыңыз болмауы мүмкін.

 2. Жасау бетінен жасалатын тізім түрін таңдаңыз. Мысалы, Сілтемелер.

 3. Тізім үшін Атау енгізіп, аяқтау үшін, басқа өрістерді толтырыңыз да, одан кейін Жасаупәрменін таңдаңыз.

Кітапханалар

Кітапхана — бұл, топ мүшелерімен бірге файлдарды жасауға, жинақтауға, жаңартуға және реттеуге болатын тораптағы орын. Әр кітапхана бірлесіп жұмыс жасау мақсатында файлдарды пайдалануға көмектесетін файлдар тізімін және файлдар жөнінде негізгі ақпаратты көрсетеді.

Файлды кітапхана оны веб-шолғыштан қотару әрекетімен қосуға болады. Файлды кітапханаға қосқаннан кейін, тиісті рұқсаттары бар басқа адамдар файлды көре алады. Файл қосылған кезде кітапхананы көріп отырсаңыз, жаңа файлды көру үшін шолғышты жаңартуыңыз жөн.

SharePoint Server бағдарламасына сәйкес келетін бағдарламаны пайдаланатын жағдайда, кітапханада жұмыс жасап жатып, үлгіге негізделетін жаңа файлды жасауға болады. Файлды кітапханаға SharePoint Workspace немесе Microsoft Word секілді басқа бағдарламалардан көшіріп сақтауға болады.

Файлды кітапханаға қосу

 1. Тиісті файлды кітапханаға қосу үшін, таспадағы Құжаттар қойындысын нұқыңыз.

 2. Құжатты кері қотару параметрін таңдаңыз.

 3. Құжатты шолып, одан кейін Жарайды түймешігін басыңыз.

Кеңес : Егер Microsoft Word 2010 сияқты SharePoint Server 2010 бағдарламасымен сыйысымды бағдарламаны пайдалансаңыз, құжаттарды жетектеушіден Құжатты кері қотару тілқатысу терезесіне апарып, тастауға болады.

Кітапханадағы файлды өңдеу немесе жою

 1. Меңзерді файлға апарып, құсбелгісін қойыңыз.

 2. Таспадағы Құжаттар қойындысын нұқып, одан кейін Құжатты өңдеу немесе Құжатты жою параметрлерінің тиістісін таңдаңыз.

Ортақ құжаттар деп аталатын әдепкі кітапхана тораптардың көптеген түрлерін жасағанда жасалады. Ортақ құжаттар — файлдардың бірнеше түрін сақтау үшін пайдаланатын кітапхана құжаты. Бірнеше кітапханаларды, суреттерді сақтауға арналған кітапхана сияқты тізімдерді реттеу үшін рұқсатыңыз бар болса, жасауға болады.

Құжат кітапханасын жасау

 1. Құжат кітапханасын жасау үшін, Торап әрекеттері мәзірін Торап әрекеттері мәзірі , одан кейін Жаңа құжаттар кітапханасы тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Торап әрекеттері мәзірін көрмесеңіз немесе жасайтын параметр шықпаса, онда кітапхана жасайтын рұқсатыңыз болмауы мүмкін.

 2. Кітапхана үшін Атау енгізіп, аяқтау үшін басқа өрістерді толтырып, Жасау пәрменін таңдаңыз.

Ескерту : Жасауға болатын кітапханалар түрін көру үшін, Торап әрекеттері, одан кейін Қосымша жасау параметрлері тармақтарын таңдаңыз. Меңзерді кітапханаға апарып, сипаттамасын көріңіз.

Басқа кітапхана түрін жасау

 1. Кітапхананы жасау үшін, Торап әрекеттері мәзірін Торап әрекеттері мәзірі , одан кейін Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Торап әрекеттері мәзірін көрмесеңіз немесе жасайтын параметр шықпаса, онда кітапхана жасайтын рұқсатыңыз болмауы мүмкін.

 2. Меңзерді кітапханаға апарып, сипаттамасын көріңіз.

 3. Кітапхана үшін Атау енгізіп, аяқтау үшін басқа өрістерді толтырып, Жасау пәрменін таңдаңыз.

  Ескерту :  Жедел іске қосуда кітапхананың шығуы сияқты, параметрлер орнату үшін, Жасау пәрменін таңдамастан бұрын, Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз.

Тораптар мен беттер

Торап күнтізбелерді, нұсқаулықтарды, файлдарды және топ жылдам жүгіне алатын басқа ақпаратты сақтау секілді іске асырады. Немесе торап жиналысты қадағалау немесе ұйым мүшелері жаңалықтар мен идеяларды жылдам орналастыру секілді ерекше мақсатты іске асырады.

Блог торабы

Ұйым беттерді, қосымша сайтжәне жоғары деңгейдегі сайт торап мазмұнын айқын әрі жеке реттелетін тораптар түрлеріне бөлу мақсатында пайдаланады. Мысалы, ұйымдағы әр бөлім өзінің жеке топ торабына ие болады.

Мазмұнды торапқа қосу үшін, тізімдер мен кітапханаларды қосыңыз. Рұқсатыңыз бар болса, торапқа беттерді де қосуға болады. Динамикалық беттерді жылдам қосу мақсатында веб-бөліктерді пайдалануға мүмкіндік беретін Веб-бөлік беті қосуды қарастыруыңыз мүмкін.

Жаңа тораптар жасау үшін, жаңа торап жасауда негізгі бастама беретін торап үлгілерінен бірнеше түрін таңдауға болады. Тораптарды жасағанда ішкі тораптары ұйымның өз тораптарын орнату әдістері мен оларды жасау рұқсаттарына байланысты болады. Ұйымның тораптарға қатысты рұқсаттарды реттеу туралы қосымша ақпарат алу үшін, торап иесінен немесе әкімшіден сұраңыз.

Торапты жасау

 1. Торапты жасау үшін, Торап әрекеттері мәзірін Торап әрекеттері мәзірі , одан кейін Жаңа торап тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Торап әрекеттері мәзірін көрмесеңіз немесе жасайтын параметр шықпаса, онда торап жасайтын рұқсатыңыз болмауы мүмкін.

 2. Торап үшін тақырып пен URL атауын енгізіңіз.

 3. Үлгіні таңдаутармағының астынан торап үлгісін таңдаңыз.

 4. Басқа қажетті параметрді таңдап, одан кейін Жасаупәрменін таңдаңыз.

Бетті жасау

Ескерту : Бетті жасау қадамдары кіріп отырған торабыңызға байланысты, жариялау мүмкіндіктері қосулы және жариялау беттеріне бекіту қажет болғанда да өзгеруі мүмкін.

 1. Бет жасау үшін, Торап әрекеттері мәзірін Торап әрекеттері мәзірі , одан кейін Жаңа бет тармағын таңдаңыз.

  Ескерту : Торап әрекеттері мәзірін көрмесеңіз немесе оны жасайтын параметр шықпаса, онда бет жасайтын рұқсатыңыз болмауы мүмкін.

 2. Бет атауын теріңіз, одан кейін жасау түймешігін басыңыз.

 3. Жасалған жаңа бетте төмендігі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  • Мәтін қосу үшін, мәтінді мәтін ұясына енгізіңіз немесе көшіріңіз.

  • Мәтінді пішімдеу үшін, таспадағы Мәтінді пішімдеу қойындысын нұқып, бір түймешікті таңдаңыз.

  • Веб-бөлік немесе бар тізім кірістіру үшін, Кірістіру қойындысын нұқыңыз, қажетті түймешікті басыңыз, қалаған веб-бөлікті немесе тізімді таңдап, Қосу түймешігін басыңыз.

  • Жаңа тізім кірістіру үшін, Кірістіру қойындысын нұқыңыз, тізімге тақырып теріңіз, оны таңдау үшін тізім түрін нұқып, Жарайды түймешігін басыңыз.

 4. Бетті өңдеп болған кезде, таспадағы Сақтау түймешігін басыңыз.

Бетті өңдеу

 1. Бетті өңдеу үшін, таспадағы Өңдеу түймешігін басыңыз.

  Ескерту : Өңдеу түймешігін көрмесеңіз, бетті өңдеуге рұқсатыңыз болмауы мүмкін.

 2. Төмендегі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

  • Мәтін қосу үшін, мәтінді мәтін ұясына теріңіз немесе көшіріңіз.

  • Мәтінді пішімдеу үшін, таспадағы Мәтінді пішімдеу қойындысын нұқып, бір түймешікті таңдаңыз.

  • Веб-бөлік немесе бар тізім кірістіру үшін Кірістіру қойындысын нұқыңыз, қажетті түймешікті басыңыз, қалаған веб-бөлікті немесе тізімді таңдап, Қосу түймешігін басыңыз.

  • Жаңа тізім кірістіру үшін, Кірістіру қойындысын нұқыңыз, тізімге тақырып теріңіз, оны таңдау үшін тізім түрін нұқып, Жарайды түймешігін басыңыз.

 3. Бетті өңдеп болған кезде, таспадағы Сақтау түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Торап мазмұнын реттеу және онымен жұмыс жасау

Топқа одан әрі өнімді болуға көмектесу үшін, тізімдердегі, кітапханалардағы және тораптардағы мазмұнды реттеуге әрі кеңейтуге болатын бірнеше жолдары көрсетілген. Кейбір мүмкіндіктер топқа ақпаратты іздеу әрі онымен тиімді жұмыс жасауға көмектеседі. Басқа мүмкіндіктер ақпаратты ашуды басқаруға көмектеседі.

Мазмұнға өту

Шарлау элементтері қажетті мазмұн арқылы шолуға көмектеседі. Теңшелетін екі шарлау элементіне жоғарғы сілтеме тақтасы мен жедел іске қосу параметрі жатады.

Әрбір тізімнің немесе кітапхананың параметрлер беттерін пайдалану арқылы жедел іске қосу тақтасында көрсетілетін тізімдер мен кітапханаларды таңдауға болады. Әрі сілтемелер ретін өзгертуге, сілтемелерді қосуға немесе жоюға және сілтемелер ұйымдастырылған бөлімдерді қосуға немесе жоюға болады. Мысалы, егер Тізім бөлімінде тым көп тізім болса, тапсырмалар тізімдеріне сілтемелер қосуға болатын Тапсырмалар тізімдері үшін жаңа бөлім қосуға болады. Осы өзгерістердің барлығын SharePoint  Server 2010 бағдарламасымен сыйысымды шолғыш ішіндегі жедел іске қосу тақтасында енгізуге болады. Тіпті тораптың сыртындағы беттерге сілтемелер қосуға болады.

Жедел іске қосу

Жоғарғы сілтеме тақтасы тораптағы әр беттің жоғарғы жағындағы қойынды жолақтарын көрсету арқылы пайдаланушыларға торап жиынынан басқа тораптарға кіру жолын береді. Жаңа торапты жасағанда, оны тиісті тораптың жоғарғы сілтеме тақтасына қосу және тиісті тораптағы жоғарғы сілтеме тақтасын пайдалану үшін таңдауға болады.

Жоғарғы сілтеме жолы

Торап бірдей жоғарғы сілтеме тақтасын пайдаланып отырса, торапқа қатысты жоғарғы сілтеме тақтасында пайда болатын сілтемелерді теңшеуге болады. Тектік торап ішінде жасалатын кез келген тораптар жоғарғы сілтеме тақтасында да көрсетілуі мүмкін. Басқа тораптарға қатысты сілтемелерді торап жиынынан тыс қосуға болады.

Мазмұнға кіруді басқару

Торап иесі немесе әкімші пайдаланушыларға және пайдаланушылардан тұратын SharePoint топтарына рұқсат деңгейлерін сыйға тартуы мүмкін. Рұқсаттар торапқа, тораптағы тізімдер мен кітапханаларға және тізімдер мен кітапханалардағы элементтерге қолданылуы мүмкін.

Нақты торап тізім, кітапхана, тізім элементі тізім не кітапхана ішіндегі қалта немесе құжат секілді түрлі нысандар үшін түрлі рұқсат деңгейлері тағайындауға болады.

Тізімдер мен кітапханаларды реттеу

Тізімдер мен кітапханаларды реттеу жолдары топқа және ақпаратты іздеу әрі сақтау жолдарына байланысты. Кейбір жоспарлау әрекеттері ұйымның жақсы жұмыс жасау құрылымын орнатуға жағдай жасайды.

Тізімдердегі және кітапханалардағы мәлімет "Тақырыбы", "Тегі" немесе "Компания" секілді бағандарда сақталады. Тізім немесе кітапханадағы баған тақырыптарын нұқу арқылы электрондық кестелерде қажетті элементтерді сұрыптау және сүзгілеу үшін бағандарды пайдалана аласыз. Сізге маңызды тізім мен кітапханадағы элементтерді көру үшін көріністерді пайдалана аласыз.

Тізім немесе кітапхана көрінісін өзгерту

 1. Көріністі өзгерту үшін, тізім немесе кітапханада таспадағы Тізім немесе Кітапхана қойындысын нұқыңыз.

 2. Көріністерді реттеу тобындағы Ағымдағы көрініс астында, көріністер тізімінің жанындағы көрсеткіні нұқып, көріністі таңдаңыз.

«Менің тапсырмаларым» көрінісі

Егер кітапханадағы тізім элементтері немесе файлдар туралы қосымша мәліметті сақтағыңыз келсе, онда сұрыптау, топтау тізімнің бірнеше көрінісін жасауды мүмкін ету үшін қосымша бағандарды қоса аласыз. Мысалы, тізімді күні бойынша немесе элементтерді бөлімнің атауы бойынша топтастыра аласыз.

Жасалатын баған түрі үшін мәтіннің бір сызығын, параметрлердің ашылмалы тізімін, басқа бағандардан есептелетін санды немесе тіпті тораптағы адамның аты мен суретін қоса бірнеше параметр болады.

Баған жасау

 1. Файл қосу үшін, тізім немесе кітапханада таспадағы Тізім немесе Кітапхана қойындысын нұқыңыз.

 2. Баған жасау түймешігін басыңыз.

 3. Бағанға атау теріп, баған түрін таңдаңыз.

 4. Кез келген қосымша параметрді таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

Белгілі бір бөлімдерге басымдылығы жоғары тапсырмалар немесе әрбір адамға тағайындалған барлық элементтер сияқты ең көп қызықтыратын мәліметтерді табуға көмектесетін көріністерді жасау үшін, тізімдегі немесе кітапханадағы бағандарды пайдалануға болады. Көріністер жасау және өзгерту туралы ақпарат алу үшін, Көрініс жасау, өзгерту немесе жою бөлімін қараңыз.

Тізімдердің кейбір мүмкіндіктері бірнеше тізімдер мен кітапханалар бойынша элементтерді тиімді жасауға және басқаруға көмектеседі. Мысалы, тізім элементтері туралы ақпаратпен қамтамасыз ететін бағанды жасауға және оны басқа тізімдер арқылы ортақ пайдалануға болады. Немесе файлды бірнеше кітапханада қол жетімді етіп жасау үшін оны тораптағы басқа кітапханаларға көшіруге болады. Файлды өзгерткен жағдайда, жаңартулар сұралады.

Үлкен тізімдер мен кітапханаларды басқару туралы ақпарат алу үшін, Элементтері көп тізімдер мен кітапханаларды басқару бөлімін қараңыз.

Арнайы мүмкіндіктерді пайдалану

Тораптар тек пернелердің басылуын пайдалану арқылы тізімдер, кітапханалар мен басқа мүмкіндіктер ашылатындай етіп жасалған. Қосымша арнайы мүмкіндіктер күйі параметрі мәзірлер мен түрлі бақылау құралдарымен оңайырақ жұмыс жасау үшін пайдаланушыларға қол жетімді технологияларды іске қосады. Негізгі мазмұнға өту сілтемелері беттегі маңызды мазмұнға қатысты қайталанатын шарлау сілтемелері арқылы өту үшін пернетақта пайдаланушыларына мүмкіндік береді.

Тақырыптарды түзету экраннан оқу оқу құралдарын пайдаланатын адамдар үшін құрылымды жақсы анықтау және шарлауды жақсарту үшін жасалған. Торапқа қотарылатын суреттер тұтынушыға балама мәтінді табу үшін мүмкіндік береді. Мысалы, тұтынушының балама мәтінін веб-бөлігі торабының суреті негізгі бетінде пайда болатын суретке немесе суреттер кітапханасына қосатын суретке тағайындауға болады.

Тораптарды шолу және арнайы мүмкіндіктерді пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін, Арнайы мүмкіндіктер бөлімін қараңыз.

Нұсқаларды бақылау

Тізім не кітапхана нұсқаларды бақылау мақсатында орнатылғандықтан, алдыңғы нұсқаны қалпына келтіру мүмкін болады, қате пайда болса және өзгертулердің нұсқа жұрналы қаралғанда. Нұсқаларды бақылау кезінде, элементтер немесе файлдар мен олардың сипаттарына қатысты өзгертулер сақталады. Ағымдағы нұсқада қате жіберілген жағдайда, бұл қаралғандықтан, мазмұнды тиімді реттеуге және алдыңғы нұсқаны қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Нұсқалар бірнеше адам жобамен жұмыс жасағанда немесе ақпарат даму мен тексерудің бірнеше деңгейінен өткен кезде, әсіресе пайдалы болады.

Нұсқалар жұрналы

1. Ағымдағы жарияланған негізгі нұсқа бөлектенген және нұсқа нөмірі бүтін сан болып табылады.

2. Нұсқа сипаттар немесе метадеректер өзгерген кезде жасалады.

3. Файлдың бірінші нұсқасы әрқашан 0.1 қосымша нұсқа нөмірі болып табылады.

Нұсқалар барлық әдепкі тізім түрлеріндегі тізім элементтерінде , соның ішінде күнтізбелерде, мәселелерді қадағалай тізімдерінде және теңшелетін тізімдерінде , кітапханаларда сақтауға болатын барлық файл түрлерінде, соның ішінде веб-бөлік беттерінде қол жетімді.

Бірлескен авторлық құжаттар

Екі не одан да көп пайдаланушы Word құжатын немесе PowerPoint көрмесін бір уақытта өңдей алады. Мұндай жаңа мүмкіндік SharePoint бағдарламасында сақталатын файл бөліктерін оқу және жазу үшін жағдай жасайды. Мысалы, әріптестеріңіз бір құжаттағы ежемен жұмыс жасап жатқанда, бір уақытта Word құжатының басқа ежесімен жұмыс жасай аласыз.

Өзгерістер туралы хабар алу

RSS арнасы ақпаратты стандартты пішінде таратуға және алуға тиімді әдісін береді, соның ішінде тізімдер мен кітапханаларға қатысты жаңартулар енгізу. Стандартты XML файл пішіні ақпаратты көптеген басқа бағдарламалар арқылы қарап шығуға мүмкіндік береді. Ескертулер орнату арқылы мазмұнның өзгеру уақытын білуге болатындай, тізімдер мен кітапханаларға жазылуға болады.

Топ арналарға жазылатын топ мүшелеріне арналған мазмұнды теңшеу жолы ретінде өздерінің арналарын пайдалануы және веб-тораптарға кері сілтемелер ұсынуы мүмкін. RSS арналары топ үрдісі мен жоба жаңартуларын қадағалаудың оңай жолы болып табылады. Бірнеше топ веб-тораптарын шолудың орнына, соңғы жаңалықтарды немесе жаңартуларды сол тораптан автоматты түрде алуға болады.

Жұмыс үрдісін басқару

Жұмыс үрдістері адамдарға тораптағы құжаттар мен элементтерге байланысты нақты іскерлік процестерді орындау арқылы құжаттар бойынша іскерлесуге және жоба тапсырмаларын басқаруға көмектеседі. Жұмыс үрдістері ұйымдарға үйлесімді іскерлік процестерді алдын алу үшін жағдай жасайды. Жұмыс үрдістері нақты іскерлік процестер қосылған тапсырмалар мен қадамдарды басқару арқылы ұйымдасқан тиімділігі мен өнімділігін жақсартуы мүмкін. Бұл адамдарға жұмыс үрдісін басқарудан гөрі жұмыс жасауға негізделетін тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді.

Жұмыс үрдістері қосылған тапсырмаларды басқару және қадағалау арқылы жобаны бекіту немесе құжатты қарау секілді ортақ іскерлік үрдістерге негізделетін құны мен сұралатын уақытты жеңілдетуі мүмкін. Мысалы, ұйым құжаттар кітапханасындағы құжаттар жобалары үшін бекіту процесін басқару үшін негізгі теңшелетін жұмыс үрдісін жасай және қолдана алады.

Мазмұн түрлерімен жұмыс істеу

Тізім не кітапхана бірнеше мазмұн түрлерін қолдауы мүмкін. Мазмұн түрлері ұйымдарды үлкен мазмұндарды тиімдірек реттеуге, басқаруға және онымен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Тізім не кітапхана бірнеше мазмұн түрлерін ашу үшін орнатылса, мазмұн түрлерін ұйым жиі пайдаланатын қол жетімді параметрлер тізімінен қосуға болады, мысалы, Маркетингтік көрмелер немесе Контактілер.

Мазмұн түрін тізім не кітапханаға қосудан кейін, сол түрдің элементтерін алуды тізімді не кітапхана үшін мүмкін етіп жасауға болады. Пайдаланушылар одан кейін сол түрдің жаңа элементтерін жасау үшін тізім не кітапханадағы Жаңа элемент параметрін пайдалануы мүмкін.

Тізімдер мен кітапханалардың мазмұн түрлерінің маңызды артықшылықтарының бірі — бұл, бір тізім не кітапхана құрамында бірнеше элемент не құжат түрлерінің бар болуын мүмкін етіп жасайды, сонда олардың әрбіреуінде бір мәнді метадеректер, саясаттар немесе әрекеттер бар болуы мүмкін. Мазмұн түрлерімен жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін, Мазмұн түрлеріне және мазмұн түрін жариялауға кіріспе бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×