SharePoint Online сайтындағы әдепкі SharePoint топтары

Сайттар жиынын жасаған кезде әдепкі SharePoint топтары автоматты түрде жасалады. Әдепкі топтар SharePoint сайтының әдепкі рұқсат деңгейлерін – кейде SharePoint рөлдері деп аталады – пайдаланушыларға құқықтар мен кіру рұқсаттарын беруге пайдаланады. Топтар иеленетін рұқсат деңгейлері пайдаланушыларда болуы керек қатынасудың жалпы деңгейлерін көрсетеді. Пайдаланушыларды SharePoint сайтына қосу кезінде бұл бастау үшін жақсы орын болып табылады.

Әкімшілер белгілі бір бизнес қажеттіліктерімен тығыз байланысты қосымша топтарды жасай алады. SharePoint қауіпсіздік топтарын құру және орналастыру сайт пен мазмұнның қауіпсіздігіне әсер ететін маңызды шешім болып табылады.

Осы мақалада

Әдепкі SharePoint топтарына арналған рұқсат деңгейлері

SharePoint топтарына арналған ұсынылған қолданбалар

Арнайы SharePoint топтары

Компания әкімшісі және Office 365 пайдаланушыларына арналған Сыртқы пайдаланушы топтарынан басқа кез келген адам

Сайттар жиынының әкімшілері

SharePoint online әкімшілері

Әдепкі SharePoint топтарына арналған рұқсат деңгейлері

SharePoint топтарын пайдалана отырып жеке пайдаланушылардан басқа пайдаланушылардың жиындарына арналған кіру рұқсатын басқарасыз. Сондай-ақ, олар Office 365 жүйесінде жасалған Active Directory қауіпсіздік топтарын сақтай алады немесе жеке пайдаланушылар мен қауіпсіздік топтарының тіркесімінен тұра алады.

Әр SharePoint тобында рұқсат деңгейі бар. Рұқсат деңгейлері "Ашу", "Көру", "Өңдеу" немесе "Жою" сияқты жеке рұқсаттардың жиынтығы болып табылады. Топтағы барлық пайдаланушылар рұқсат деңгейін иеленеді. Ұйымның күрделілігіне немесе қажеттілігіңізге байланысты пайдаланушыларды бірнеше топтарға топтастыра аласыз.

Әр сайт үлгісінде оған қатысты SharePoint топтар жинағы бар. Сайтты жасаған кезде сіз сайт үлгісін пайдаланасыз, ал SharePoint автоматты түрде сайт үшін дұрыс SharePoint топтар жинағын жасайды. Топтардың арнайы жинағы таңдалған үлгі түріне байланысты болады.

Мысалы, келесі кестеде жалпыға қолжетімді веб-сайттар мен топтық сайттар үшін жасалған топтар мен рұқсат деңгейлері көрсетіледі:

SharePoint топтары

Әдепкі рұқсат деңгейі

Жалпыға қолжетімді сайтқа қолданылады

Топтық сайттарға қолданылады

Бекітушілер

Бекіту

Иә

Жоқ

Құрастырушылар

Құрастыру, Шектеулі қатынас

Иә

Жоқ

Иерархия басқарушылары

Иерархияны басқару

Иә

Жоқ

<сайт атауы> Мүшелер

Өңдеу

Иә

Иә

<сайт атауы> Иелер

Толық басқару

Иә

Иә

<сайт атауы> Кірушілер

Оқу

Иә

Иә

Шектеулі оқырмандар

Шектеулі оқу

Иә

Жоқ

Мәнер ресурсының оқырмандары

Шектеулі қатынас

Иә

Жоқ

Жылдам орналастыру мүмкіндігінің пайдаланушылары

Бірге жұмыс істеу

Иә

Жоқ

Аударма басқарушылары

Шектелген қатынас

Иә

Жоқ

SharePoint топтарына арналған ұсынылған қолданбалар

Келесі кесте сайтты жасау үшін стандартты сайт үлгісін пайдаланған кезде жасалған SharePoint топтарын сипаттайды. Сонымен қатар, кесте әр топ үшін ұсынылған қолданбаларды қамтамасыз етеді.

Топ атауы

Рұқсат деңгейі )

Осы топты мынаған пайдалану:

Бекітушілер

Бекіту

Осы топтың мүшелері беттерді, тізім элементтерін және құжаттарды өңдейді және бекітеді.

Құрастырушылар

Құрастыру

Осы топтың мүшелері сайттағы тізімдерді, құжат кітапханаларын және беттерді өңдей алады. Құрастырушылар Үлгі беті жиынтығындағы Үлгі беттерін және Бет орналасуларын жасай алады және үлгі беттері мен CSS файлдарын пайдаланып сайттар жиынындағы әрбір сайттың әрекеті мен түрін өзгерте алады.

Иерархияны басқарушылары

Иерархияны басқару

Осы топтың мүшелері сайттарды, тізімдерді, тізім элементтерін және құжаттарды жасай алады.

Иелер

Толық басқару

Сайт рұқсаттарын, параметрлерін және көрінуін басқара алатын адамдар.

Мүшелер

Өңдеу немесе қатысу

Сайт мазмұнын өңдей алатын адамдар. Рұқсат деңгейі сайтты жасау үшін пайдаланылған сайт үлгісіне байланысты болады

Кірушілер

Оқу

Сайт мазмұнын көріп, бірақ өңдей алмайтын адамдар.

Шектеулі оқырмандар

Шектеулі оқу

Беттер мен құжаттарды көре алатын, бірақ нұсқаларын немесе рұқсаттарын көре алмайтын адамдар.

Мәнелер ресурсының оқу құрылғылары

Шектелген оқу

Мәнер кітапханасына және Шебер бетінің галериясына шектеулі қатынас деңгейі бар осы топтағы адамдар.

Жылдам орналастыру пайдаланушылары

Бірге жұмыс істеу

Осы пайдаланушылар Жылдам орналастыру тапсырмаларын (Мазмұнды орналастыру) жоспарлай алады.

Қарап шығушылар

Тек қарау

Осы пайдаланушылар мазмұнды көре алса да, оны өңдеп, жүктей алмайды.

Арнайы SharePoint топтары

Сонымен қатар, арнайы SharePoint топтары алдын ала тағайындалған сайттар жиынындағы барлық сайттардың «Толық басқару» мүмкіндігі бар жинақ әкімшілері секілді жоғары деңгейлі басқару тапсырмаларын қолдайды.

Компания әкімшісі және Office 365 пайдаланушыларына арналған Сыртқы пайдаланушы топтарынан басқа кез келген адам

Компания әкімшісі және сыртқы пайдаланушылар топтарынан басқа кез келген адам Office 365 жүйесіне арналған әкімшілер мен пайдаланушыларды қамтиды. Олар SharePoint сайтындағы Office 365 пайдаланушыларына кіру рұқсатын береді.

Сыртқы пайдаланушылардан басқа кез келген адам    Пайдаланушы Office 365 жүйесіне байланысқанда, пайдаланушы автоматты түрде Сыртқы пайдаланушылардан басқа кез келген адам тобының мүшесі болады. Әдепкіде, Сыртқы пайдаланушылардан басқа кез келген адам тобы SharePoint топтық сайтындағы мүшелер тобына қосылады. Оларға автоматты түрде «Бірге жұмыс істеу» рұқсат деңгейі тағайындалады. Бұл Office 365 жүйесіне қосылған барлық пайдаланушылар тізімдегі және кітапханадағы элементті көріп, қосып, жаңартып және оны жоя алады деген сөз. Осы топтың рұқсат деңгейлерін өзгертуді қаласаңыз, оны мүшелер тобынан жойып, өзгеше рұқсаттары бар топқа қоса аласыз. Мысалы, Сыртқы пайдаланушылардан басқа кез келген адам тобын SharePoint кірушілер тобына қоса аласыз. Бұл автоматты түрде «Оқу» рұқсат деңгейін Сыртқы пайдаланушылардан басқа кез келген адам тобындағы барлық пайдаланушыларға тағайындайды.

Компания әкімшілері   Office 365 жүйесіндегі глобалдық әкімші болып табылатын кез келген пайдаланушы компания әкімшісі тобының мүшесі болып табылады. Әдепкіде, Office 365 компания әкімшілері тобы SharePoint иелер тобына қосылады. Сонымен қатар, компания әкімшілері тобы сайттар жиыны әкімшілерінің тізіміне қосылады. Бұл топқа толық басқару рұқсат деңгейі тағайындалады.

Компания әкімшілері тобына арналған топ мүшелігін өзгерте алғаныңызбен, өте мұқият болған дұрыс. Себебі компания әкімшілері тобының мүшелері Office 365 жүйесіндегі глобалдық әкімшілер және сонымен қатар, сайттар жиыны әкімшілері болып табылады, топ күйін өзгерту күтпеген нәтижелерге әкелуі мүмкін. Мысалы, SharePoint иелері тобынан компания әкімшілерін жойсаңыз, глобалдық әкімші тобының бұдан былай толық басқару рұқсаты болмауы мүмкін.

Маңызды :  Рұқсаттарды тиісінше конфигурацияламас бұрын Компания әкімшілері немесе Глобалдық әкімші топтарын жоймаңыз. Пайдаланушылардың қажетті әрекеттерді орындай алатын рұқсат деңгейі бар екендігін тексеріңіз. Пайдаланушылардың тиісті рұқсат деңгейлерін тексермесеңіз, SharePoint қауіпсіздік конфигурациясы қиынырақ болады. Мысалы, сайт әкімшілері топқа кіру рұқсатын конфигурацияламайды, бірақ орнына әр пайдаланушыға сайттарға кіру рұқсатын беру қажет.

Сайттар жиынының әкімшілері

SharePoint Online

Жергілікті SharePoint

Осы топты кім пайдалана алады?

Иә

Иә

SharePoint сайтының бастапқы және қосымша сайттар жиынының әкімшілері болуы мүмкін. Сіз сайттар жиынының әкімшісі болсаңыз, қосымша сайттар жиынының әкімшілерін тағайындай аласыз.

Осы пайдаланушылар тұтас сайттар жиынының негізгі контактілері болып табылады. Сайттар жиынының әкімшілері сайттар жиыны ішіндегі барлық сайттарды толықтай басқарады, барлық сайт мазмұндарын тексеріп, кез келген әкімшілік ескертулерді қабылдай алады.

Жергілікті SharePoint бағдарламасында сайттар жиыны әкімшісін сайтты орнату кезінде тағайындайсыз.

SharePoint Online бағдарламасында орнату кезінде пайдаланылған тіркелгі автоматты түрде сайттар жиынының әкімшісі болады. SharePoint Online бағдарламасында қосымша сайттар жиыны әкімшілерін қосу қажет болса, бұрыннан бар сайттар жиыны әкімшісі немесе SharePoint online әкімшісі де осы әрекетті орындай алады.

SharePoint online әкімшілері

SharePoint Online

Жергілікті SharePoint

Осы топты кім пайдалана алады?

Иә

Жоқ, әдепкіде.

Арнайы орнатуды талап етеді.

Корпоративтік SharePoint Online нұсқасын пайдаланатын болсаңыз, бұл жерде де SharePoint online әкімшісі де болады. Сонымен қатар, кез келген Office 365 глобалдық әкімшісінің клиент басқару сайтын шолуға және пайдалануға рұқсаттары бар. SharePoint Online әкімшісі SharePoint online жазылымына қолжетімді барлық сайттар жиындарына арналған параметрлерді басқарады.

SharePoint Online әкімшісі төмендегі тапсырмалардың кез келгенін жасай алады:

  • Пайдаланушы профильдерін және InfoPath пішіндерінің қызметтерін конфигурациялау

  • Іздеу параметрлерін орнату

  • Қауіпсіз сақтау орны мен іскери байланысу қызметтерін орнату

  • Терминдер қоймасын жасау

  • Жазбаларды басқару жүйесін анықтау

  • Квоталарды бақылау

  • SharePoint Online сайтына қатынасу мақсатында сыртқы пайдаланушыларды шақыру мүмкіндігін қосу не өшіру

  • Сайттар жиындарын жасау, жаңарту немесе жою

  • Өткізудегі кез келген сайттар жиынына бастапқы және қосымша сайттар жиынының иелерін тағайындау.

Жергілікті SharePoint бағдарламасын пайдаланатын болсаңыз, стандартты SharePoint орнатуынан кейін SharePoint Online әкімшісі немесе SharePoint Online әкімші сайты болмайды.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×