SharePoint Online басқару консоліна кіріспе

SharePoint Online әкімшісі ретінде пәрмен жолынан әкімшілік пәрмендерді іске қосу үшін SharePoint Online басқару консолін пайдалануға болады. Бұл пайдаланушылар сайттары мен ұйымдарын тиімдірек басқаруға мүмкіндік береді.

Бұл мақалада

SharePoint Online басқару консолі деген не?

Windows PowerShell пәрмен құрастырғышын қалай пайдалануға болады?

SharePoint Online cmdlets және Office 365 cmdlets арасында қанадй айырмашылық бар?

SharePoint Online басқару орталығын немесее cmdlets мүмкіндіктерін маған пайдалану керек пе?

Рұқсаттарды алып, ортаны қалай реттеуге болады?

Рұқсаттарды алу

Ортаны реттеу

SharePoint Online басқару консолінің cmdlet сілтемесі

Пайдаланушы басқаруының cmdlets мүмкіндіктері

Пайдаланушылар тобы басқаруының cmdlets мүмкіндіктері

Сmdlets мүмкіндіктерін жаңарту

Тораптар жиынтығы басқаруының cmdlets мүмкіндіктері

Қызметке қосылу және қызметтен ажыратудың cmdlets мүмкіндіктері

Ұйымдастыру деңгейіндегі бақылау мен басқарудың cmdlets мүмкіндіктері

SharePoint Online басқару консолі деген не?

SharePoint Online басқару консолі, бұл Windows PowerShell модулі. SharePoint басқару орталығының пайдаланушылық интерфейсін пайдаланудың орнына, бұны пәрмен жолынан SharePoint Online пайдаланушыларын, тораптарын, тораптар жиынтықтары мен ұйымдарын басқару үшін пайдалануға болады. Windows PowerShell бағдарламасы cmdlet деп аталатын арнайы пәрменді пайдалану арқылы пәрмен жолындағы әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. "Cmdlet" (айтылуы — "command-let") етістік- зат есім ретінде құрылған, мысалы, Келесіні алу-пәрмен. Сmdlet екі жағы арасында бос орны жоқ сызықша (-) арқылы бөлінген. Етістік бөлігі cmdlet орындайтын әрекетке қатысты. Зат есім бөлігі cmdlet орындайтын әрекет нысанына қатысты. Cmdlets, әсіресе, бума әрекеттері үшін тиімді — мысалы, жүздеген жаңа SharePoint Online пайдаланушыларын қосу.

Ескерту : Get-Command cmdlet барлық cmdlets тізімдеу үшін және Get-Help cmdlet кез келген cmdlet туралы қосымша мәліметтер алу үшін пайдалануға болады. Қосымша мәліметтер үшін "Get-Command" және "Get-Help" бөлімдерін көріңіз.

Windows PowerShell пәрмен құрастырғышын қалай пайдалануға болады?

Windows PowerShell пәрмен құрастырғыш құралы SharePoint Online бағдарламасына арналған Windows PowerShell cmdlets жылдам түсініп, пайдалануға көмектеседі. Мысалы, сіз торап жасауды қалайсыз. Сmdlet жасауға арналған пәрмен құрастырғыш құралын пайдалану арқылы пайдаланушы интерфейсіндет көптеген беттерден өтпей-ақ, торапты пәрмен жолынан жасауға болады. Құралды пайдалану үшін жай ғана "Қосу" сияқты етістікті таңдаңыз. Осыдан кейін, құрал сол етістікпен басталатын cmdlets сүзгілеп, көрсетілген етістікпен пайдалануға болатын зат есімдерді көрсетеді, мысалы "Торап".

Пәрмен құрастырғыш құралын жүктеп алып, жұмыс үстеліне орнатуға болады. Қосымша мәліметтер үшін Windows PowerShell пәрмен құрастырғышпен жұмысқа кірісу нұсқаулығы бөлімін көріңіз.

SharePoint Online cmdlets және Office 365 cmdlets арасында қанадй айырмашылық бар?

SharePoint Online басқару консолінің cmdlets жиыны кәсіпқойлар мен шағын бизнеске арналған Office 365 cmdlets жиынынан өзгешеленеді. Домен, лицензия, ұйым туралы ақпарат және қызметтер сияқты Office 365 деңгейлік тапсырмаларын Office 365 cmdlets басқарған жерде SharePoint Online басқару консолінің cmdlets мүмкіндіктері SharePoint Online пайдаланушылары мен тораптарын басқарады. Екі бағдарлама да пайдаланушылар мен топтарды басқарады. Дегенмен, Office 365 пайдаланушылары мен топтары тек SharePoint Online қызметтеріне ғана емес, сонымен қатар, Exchange Online және Lync Online қызметтеріне де қолданылады.

SharePoint Online басқару орталығын немесее cmdlets мүмкіндіктерін маған пайдалану керек пе?

SharePoint Online басқарудан бұрын Office 365 және SharePoint Online бағдарламаларын пайдаланбасаңыз, SharePoint Online басқару орталығынан бастауға болады. SharePoint Online басқару орталығы туралы қосымша мәліметтер үшін SharePoint әкімшілік басқару орталығы анықтамалығынан қараңыз.

SharePoint Online мүмкіндіктері мен технологиялары сіз үшін таныс болса, Windows PowerShell cmdlets пайдалануға болады. SharePoint Online пайдаланушыларын, тораптарын немесе тораптар жиынтықтарын басқару кезінде SharePoint Online басқару консолінің cmdlets мүмкіндіктерін пайдалану керемет шешім.

Беттің жоғарғы жағы

Рұқсаттарды алып, ортаны қалай реттеуге болады?

Рұқсаттарды алу

SharePoint Online басқару консолінің cmdlets мүмкіндіктерін іске қосу үшін SharePoint Online торабының глобалдық әкімшісі болу қажет.

Ескерту :  Сmdlets мүмкіндіктерін пайдалану үшін SharePoint Online торабының әкімшісі Office 365 бағдарламасында глобалдық әкімші болу қажет..

Ортаны реттеу

Сmdlets мүмкіндіктерін іске қоспас бұрын SharePoint Online басқару консолінің ортасын реттеп, қызметке қосылу қажет. Қосымша мәліметтер үшін SharePoint Online басқару консолінің ортасын реттеу бөлімін көріңіз.

Ортаны реттегеннен кейін пайдаланушылар мен тораптар жиынтығын басқару алдында Келесіге қосылу-SPOService іске қосу қажет. Келесіге қосылу-SPOService әлі іске қосылмаған болса, сізге қол жетімді қосылымдар жоқ деген қателік туралы хабар келеді. Мысалы, сіз Contoso.com торабына арналған SharePoint Online басқару орталығына қосылғыңыз келеді және сіздің пайдаланушы атыңыз admin@contoso.com. Қосылу үшін төмендегі пәрмендерді орындаңыз:

      
      
        
Қосылу-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint Online басқару консолінің cmdlet сілтемесі

Төмендегі мақалалар құрамдастары бойынша SharePoint Online торабына арналған cmdlets мүмкіндіктерін тізімдейді.

Пайдаланушы басқаруының cmdlets мүмкіндіктері

Cmdlet

Сипаттама

Add-SPOUser

SharePoint тобына бар Office 365 пайдаланушысын немесе Office 365 бағдарламасының қауіпсіздік тобын қосады.

Get-SPOUser

Көрсетілген іздеу шарттарына жауап беретін SharePoint Online пайдаланушысын немесе қауіпсіздік тобы тіркелгілерін қайтарады.

Келесіні жою-SPOUser

Сайттар жиынтығынан не топтан пайдаланушыны немесе қауіпсіздік тобын жояды.

Келесіні орнату-SPOUser

Бар пайдаланушыдағы сипаттарды конфигурациялайды.

Get-SPOExternalUser

Арнайы шарттарға негізделген клиент қалтасында орналасқан сыртқы пайдаланушыларды қайтарады.

Remove-SPOExternalUser

Сыртқы пайдаланушылар жиынын клиент қалтасынан қалпына келтіру мүмкіндігінсіз жояды.

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушылар тобы басқаруының cmdlets мүмкіндіктері

Cmdlet

Сипаттама

Get-SPOSiteGroup

Көрсетілген сайттар жиынтығындағы барлық топтарды алады.

Жаңа-SPOSiteGroup

SharePoint Online сайттар жиынтығында жаңа топ жасайды.

Келесіні жою-SPOSiteGroup

Сайттар жиынтығынан SharePoint Online тобын жояды.

Келесіні орнату-SPOSiteGroup

Сайттар жиынтығындағы топта SharePoint Online иесі мен рұқсат деңгейлерін жаңартады.

Беттің жоғарғы жағы

Сmdlets мүмкіндіктерін жаңарту

Cmdlet

Сипаттама

Келесіні жаңарту-SPOSite

Сайттар жиынтығында жаңарту процесін бастайды.

Келесіні сұрау-SPOUpgradeEvaluationSite

Бастапқы сайтқа әсер етпей жаңарту әсерлерін тексеру мақсатында бар сайттар жиынтығының көшірмесін жасауды сұрайды.

Беттің жоғарғы жағы

Тораптар жиынтығы басқаруының cmdlets мүмкіндіктері

Cmdlet

Сипаттама

Get-SPODeletedSite

Барлық жойылған сайттар жиынтықтарын себеттен қалпына келтіреді.

Get-SPOSite

Бір немесе бірнеше сайттар жиынын қайтарады.

Жаңа-SPOSite

Ағымдағы компания үшін жаңа SharePoint Online сайттар жиынын жасайды.

Келесіні жою-SPODeletedSite

SharePoint Online жойылған тораптар жиынтығын себеттен жояды.

Келесіні жою-SPOSite

SharePoint Online сайттар жиынынан SharePoint Online себетіне жібереді.

Келесіні қалпына келтіру-SPOSite

Тораптар жиынтығы мен оның мазмұндарын тексеріп, қалпына келтіреді.

Келесіні қалпына келтіру-SPODeletedSite

SharePoint Online жойылған тораптар жиынтығын себеттен қалпына келтіреді.

Келесіні орнату-SPOSite

Тораптар жиынтығы үшін бір немесе бірнеше сипаттар мәндерін орнатады не жаңартады.

Келесіні тексеру-SPOSite

SharePoint Online тораптар жиынтығын тексереді.

Беттің жоғарғы жағы

Қызметке қосылу және қызметтен ажыратудың cmdlets мүмкіндіктері

Cmdlet

Сипаттама

Келесіге қосылу-SPOService

SharePoint Online глобалдық әкімшісін SharePoint Online қосылымына қосады, яғни әкімшіні SharePoint Online басқару орталығына қосады.

Бұл cmdlet мүмкіндігі басқа SharePoint Online cmdlets мүмкіндіктерінен бұрын іске қосылуы қажет.

Келесіден ажырату-SPOService

SharePoint Online қызметінен ажыратады.

Ұйымдастыру деңгейіндегі бақылау мен басқарудың cmdlets мүмкіндіктері

Cmdlet

Сипаттама

Get-SPOAppErrors

Бағдарлама қателерін қайтарады.

Get-SPOAppInfo

Барлық орнатылған бағдарламаларды қайтарады.

Get-SPOTenant

SharePoint Online ұйым сипаттарын қайтарады.

Get-SPOTenantLogEntry

SharePoint Online компания журналдарын шығарып алады.

Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc

SharePoint Online ұйым журналдарының жинақталған уақытын қайтарады.

Get-SPOWebTemplate

Берілген сәйкестік куәлігіне сәйкес келетін барлық сайт үлгілерін көрсетеді.

Келесіні орнату-SPOTenant

SharePoint Online ұйымында сипаттарды орнатады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×