SharePoint Designer бағдарламасын пайдаланып деректер көріністері мен пішімдерді теңшеу

Деректер көрінісі дегеніміз SharePoint торабынан алынған деректер көзінің нақты, теңшелетін көрінісі болып табылады. SharePoint Designer 2010 бағдарламасы деректерді XML пішіндерінде деректер көзінен шығарып алады және XSLT түрлендірулерін пайдаланып деректер енгізуді көрсетеді немесе қамтамасыз етеді. Деректер көрінісі кең түрлі көздерден деректерді көрсете алады, оған SharePoint тізімдері мен кітапханалары, дерекқор сұраулары, XML құжаттары, веб-қызметтер және сервердегі сценарийлер жатады. SharePoint Designer 2010 бағдарламасын пайдаланып деректер көріністерін қосуға және теңшеуге болады.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасы тізім және деректер көріністерін осы жерде көрсетілгендей теңшеу үшін пайдалануға болатын құралдардың үлкен жиынын қамтиды.

Торапты SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашу

SharePoint Designer 2010 бағдарламасындағы WYSIWYG құралдары XSL тілін тікелей бетке кірістіреді, сонда қуатты теңшелетін деректер көріністерін жасау үшін XSL тілін білудің қажеті болмайды. Егер кодты теңшеу керек болса, XSL тілін код көрінісінде тікелей SharePoint Designer 2010 бағдарламасында әрқашан өңдей аласыз.

Көріністер мен пішіндерді SharePoint Designer 2010 бағдарламасында жасаудың көптеген жолы бар. SharePoint тізімімен не кітапханасымен байланыстырылған тізім көрінісін жасай аласыз; деректер көрінісін жасап, оны бірдей тізіммен не басқа деректер көзімен байланыстыра аласыз; деректер көрінісін бетке қосып, кейін әрбір өрісті пішін ретінде кірістіру арқылы пішін жасай аласыз және т.с.с. Көріністер мен пішіндер жасау туралы қосымша мәліметтерді «Келесіні де көріңіз» бөлімінен алыңыз.

Бұл тізім көріністері (XSLT тізім көрінісінің веб-бөлігі) және деректер көріністері (Деректер пішінінің веб-бөлігі) тіркесімін береді және екеуінің арасында айырмашылықтар болғанда, оларды бірдей жолдармен теңшей аласыз. SharePoint Designer 2010 бағдарламасындағы қол жетімді құралдарды пайдаланып бағандар қосуға және жоюға, сүзгілер қолдануға, өрістерді сұрыптауға және топтауға, шартты пішімдеуді қолдануға және тағы басқа көптеген әрекеттерді орындауға болады.

Бұл мақалада тізімге немесе деректер көріністеріне SharePoint Designer 2010 бағдарламасын пайдалану арқылы жасалатын жалпы теңшелімдер сипатталады.

Бұл мақалада:

Тізім және деректер көріністерін ашу

Бағандарды қосу, жою және қайта реттеу

Сұрыптау және топтау

Сүзу

Шартты пішімдеу

Беттеу

Кірістірілген өңдеуді қосу

Үндестірілмеген жаңартуларды қосу

Құралдар тақтасы параметрлерін қосу

Көрініс мәнерлерін қолдану

Қосымша теңшелім параметрлері

Тізім және деректер көріністерін ашу

Тізім көріністері мен деректер көріністерін SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көптеген жолдармен (осы мақаланың басында түсіндірілгендей) жасауға және ашуға болады. Мысалы, тізім көрінісін ол қазір байланыстырылған тізімнен немесе кітапханадан аша аласыз немесе деректер көрінісін ол орналасқан торап бетінен ашуға болады. Екі параметр де «Шарлау» мәзірінде. (Тізіммен не кітапханамен байланыстырылған немесе деректер көздерінің кез келген саны. Тізім көрінісін не деректер көрінісін SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашу үшін төмендегі әдістердің біреуін пайдаланыңыз.)

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

Тізіммен байланыстырылған тізім көрінісін ашу

 1. Торапты SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашыңыз.

 2. Шарлау аймағында Тізімдер және кітапханалар түймешігін басыңыз.

 3. Тізім көрінісін қамтитын тізімді ашыңыз.

 4. Параметрлер қойындысын нұқып, тізім көрінісін теңшеу үшін көріністі өңдеу параметрлерін пайдаланыңыз.

  Ескерту : SharePoint Designer 2010 бағдарламасындағы көріністі өңдеу параметрлерін көрсету үшін алдымен көрініс ішін нұқуыңыз керек болады

Торап бетінен деректер көрінісін немесе тізім көрінісін ашу

 1. Торапты SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашыңыз.

 2. Шарлау аймағында Торап беттері түймешігін басыңыз.

 3. Деректер көрінісін не тізім көрінісін қамтитын бетті ашыңыз.

 4. Параметрлер қойындысын нұқып, тізім немесе деректер көрінісін теңшеу үшін көріністі өңдеу параметрлерін пайдаланыңыз.

  Ескерту : SharePoint Designer 2010 бағдарламасындағы көріністі өңдеу параметрлерін көрсету үшін көрініс ішін алдымен нұқуыңыз керек болуы мүмкін.

Осы мақаланың қалғаны көріністі өңдеу үшін ашуға мына қадамдарды не ұқсас қадамдарды орындап қойдыңыз деп есептейді.

Беттің жоғарғы жағы

Бағандарды қосу, жою және қайта реттеу

Деректер көрінісімен әдетте орындайтын бірінші әрекеттеріңіздің бірі бағандарды қосу және жою болып табылады. Бағандарды деректер көрінісінде өзгерткенде, өрістерді деректер көрінісінде пайда болатын жолмен қосасыз, жоясыз немесе қайта реттейсіз. «Бағандарды өңдеу» тілқатысу терезесін бағандарды олар жолдарды немесе бағандарды көрсетуі үшін қосу, жою және қайта реттеу үшін пайдаланасыз. Сонымен қатар, бағандарды «Кесте» қойындысындағы кестені өңдеу пәрмендерін пайдаланып өзгертуіңізге болады. Кесте орналасуы осы мақалада кейінірек талқыланады.

Ескерту :  «Бағандарды өңдеу» пәрмені деректер көрінісі деректерді HTML кестесінде көрсеткенде ғана қол жетімді болады.

Тізім немесе деректер көрінісінде бағандарды қосу, жою және қайта реттеу үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

 1. Көрініс SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрғанда, Параметрлер қойындысын нұқып, Бағандар қосу/жою SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  «Бағандарды өңдеу» пәрмені деректер көрінісі 1 мәнінен артық мән үшін rowspan немесе colspane төлсипатын пайдаланатын HTML кестесінде болған жағдайда қол жетімді болмайды.

 2. Бағандарды өңдеу тілқатысу терезесі ашылады.
  SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 3. Келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

 4. Баған қосу үшін Қол жетімді өрістер астында баған өрісін таңдап, Қосу түймешігін басыңыз.

 5. Бірнеше өрісті бір уақытта таңдау үшін, өрістерді нұқығанда CTRL пернесін басып тұрыңыз.

 6. Бар бағанды жою үшін, Көрсетілген бағандар астында бағанды таңдап, Жою түймешігін басыңыз.

 7. Бірнеше өрісті бір уақытта таңдау үшін, өрістерді нұқығанда CTRL пернесін басып тұрыңыз

 8. Бағандарды қайта реттеу үшін, Көрсетілген бағандар астында бағанды таңдап, Жоғары жылжыту не Төмен жылжыту түймешігін басыңыз

 9. Көрініске өзгертулерді қолдану үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Ескерту :  «Бағандарды өңдеу» тілқатысу терезесі деректер көрінісінің деректер көзі сұрауында қамтылған өрістерді ғана көрсетеді. Нақты деректер көзі қосымша өрістерді қамтуы мүмкін. Ол өрістерді қосу үшін деректер көзі сұрауын жаңартуыңыз керек.

Деректер көріністері туралы қосымша мәліметтерді Келесіні де көріңіз бөлімінен алыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сұрыптау және топтау

Деректер көрінісінде деректерді сұрыптағанда, сізге және торапқа кірушілерге деректерді түсіну оңай болуы үшін деректер пайда болатын ретті өзгертесіз. Сұрыптау ретінің мысалдары әліпбилік және нөмірлік реттеуді қамтиды. Қосымша сұрыптау реттерін Қосымша сұрыптау тілқатысу терезесін SharePoint Designer 2010 бағдарламасында пайдалану арқылы жасауыңызға болады.

Сұрыптауға қоса деректерді топтауға болады. Деректерді топтағанда сұрыптау ретіндегі өрістердің тобы үшін үстіңгі деректемені не төменгі деректемені көрсетіп, топтың әдепкі бойынша шығарып алынуын не тасалануын таңдай аласыз. Сонымен қатар, көріністе беттеу кезінде топтардың бірге болуын таңдап, әрбір топ үшін баған атауын не жиындарды көрсетуіңізге болады.

Тізім немесе деректер көрінісінде бағандарды сұрыптау

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда Параметрлер қойындысын нұқып, Сұрыптау және топтау SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз.

Сұрыптау және топтау тілқатысу терезесі ашылады.
SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 1. Қол жетімді өрістер астында сұрыптау қажет өрісті нұқып, Қосу түймешігін басыңыз.

 2. Сұрыптау сипаттары астында Артуы бойынша (төменнен жоғарыға) немесе Кемуі бойынша (жоғарыдан төменге) параметрін таңдау арқылы өрістердің сұрыпталу жолын таңдаңыз.

Кеңес :  Сонымен қатар, артуы немесе кемуі бойынша сұрыптау ретін Сұрыптау реті тізіміндегі өрісті екі рет нұқу арқылы өзгертуіңізге болады.

 1. Артуы немесе кемуі бойынша сұрыптаудан басқа сұрыптау ретін пайдалану үшін Сұрыптау өрнегін реттеу түймешігін басыңыз. Бұл ішінде XPath өрнектерін пайдаланып сұрыптау ретін теңшеуге болатын Қосымша сұрыптау тілқатысу терезесін ашады. Қосымша тізім және деректер көрінісін XPath өрнектерін пайдалану арқылы теңшеу туралы қосымша мәліметтер алыңыз.

 2. Көп өрісті сұрыптау үшін, көбірек өрісті Қол жетімді өрістер астында таңдап, оларды сұрыптау ретіне қосыңыз.

  Егер сұрыптау ретіне көптеген өрістер қоссаңыз және бірінші сұрыпталатын өрісті өзгерту керек болса, өрісті Сұрыптау реті тізімінен таңдап, Жоғары жылжыту немесе Төмен жылжыту түймешігін басыңыз.

  Көрініске өзгертулерді қолдану үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Тізім немесе деректер көрінісіндегі бағандарды топтау

Көрініс SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрғанда, Параметрлер қойындысын нұқып, Сұрыптау және топтау Сұрыптау және топтау түймешігін басыңыз.

 1. Сұрыптау және топтау тілқатысу терезесі ашылады.
  SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 2. Сұрыптау реті тізімінде топтау қажет өрісті нұқыңыз.
  Сұрыптау ретіндегі әрбір өрістің оған қолданылатын жеке топ сипаттары болатынын ескеріңіз. Топ сипаттарын қолданбастан бұрын қажетті өрістің таңдалғандығын тексеріңіз.

 3. Әрбір топтың басында үстіңгі деректемені көрсету үшін Топ сипаттары астында Топтың үстіңгі деректемесін көрсету құсбелгісін қойып, төмендегі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  1. Көріністе топтардың әдепкі бойынша шығарып алынғандай пайда болуы үшін Топты әдепкі бойынша шығарып алу түймешігін басыңыз.

  2. Деректер көрінісіндегі топтардың әдепкі бойынша тасаланғандай пайда болуы үшін Топты әдепкі бойынша тасалау түймешігін басыңыз

 4. Қалған параметрлер тізім көріністеріне емес, тек деректер көріністеріне қолданылады. (Тізім және деректер көріністерінің айырмашылықтары туралы қосымша ақпарат алу үшін «Келесіні де көріңіз» бөліміне кіріңіз.)

 5. Сол топта бар жазбалар санын көрсететін әрбір топтың соңында төменгі деректемені көрсету үшін Топтың төменгі деректемесін көрсету құсбелгісін қойыңыз.

 6. Топтың үстіңгі деректемесін көрсету немесе Топтың төменгі деректемесін көрсету құсбелгісін қойғаннан кейін, Қосымша топтау түймешігі қол жетімді болады.

 7. Қосымша топтау түймешігін басыңыз. (Бұл параметр Топтың үстіңгі деректемесін көрсету немесе Топтың төменгі деректемесін көрсету параметріне құсбелгі қойылғанда қосылады).

 8. Төмендегі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

  • Тізімдегі жеке жазбаларды жасыру үшін Әрқашан топ мәліметтерін жасыру құсбелгісін қойыңыз.

  • Бір беттегі топта барлық элементтерді көрсету үшін тізімде көрсетуге берілген элементтер санынан жиын асса да, Беттеу кезінде топтарды сақтау құсбелгісін қойыңыз.

  • Баған атауларын көрсететін әрбір топқа жол кірістіру үшін Топқа баған атауларын көрсету құсбелгісін қойыңыз.

  • Әрбір топ ішінде жазбалардың жалпы санын көрсететін әрбір топқа жол кірістіру үшін Топқа баған жиындарын көрсету құсбелгісін қойыңыз.

Торап пайдаланушыларына шолғыш арқылы деректерді сұрыптауға немесе топтауға рұқсат ету үшін, осы мақалада сипатталғандай көрініске құралдар тақтасын қоса аласыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сүзу

Тізім немесе деректер көрінісінде белгілі бір шартқа сәйкес келетін деректер ғана пайда болуы үшін көрініске сүзгі қолдана аласыз. Бұл жүздеген не мыңдаған жазбаларды қамтитын көрініс болғанда және деректерді оқуды оңайлатқыңыз келген жағдайда пайдалы болып табылады. Сүзгі жасағанда деректерге қолданылатын бір немесе бірнеше өрнек құрастырасыз. Үш негізгі бөлік бар: өріс атауы (сүзілетін өріс атауы), амалдағыш (мәнге қолданылатын ереже) және мән (ізделіп жатқан деректер).

Тізім немесе деректер көрінісін сүзу үшін келеді қадамдарды орындаңыз.

 1. SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда, Параметрлер қойындысын нұқып, Сүзу SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз.

 2. Сүзу шарты тілқатысу терезесі ашылады.
  SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 3. Өріс атауы астында қажетті мәндерді қамтитын өрісті нұқыңыз.

 4. Салыстыру жолағын нұқып, қажетті амалдағышты таңдаңыз.

 5. Мән жолағын нұқып, қажетті шартты таңдаңыз немесе теріңіз.

 6. Сүзгіге басқа сөйлем қосу үшін бар сөйлемнің соңындағы Және/немесе жолағын нұқыңыз, одан кейін:

  1. Деректер екі сөйлемдегі шартқа сәйкес болуы тиіс сүзгіні жасау үшін Қосу түймешігін басыңыз.

  2. Деректер тек бір сөйлемдегі шартқа сәйкес болуы тиіс сүзгіні жасау үшін Немесе түймешігін басыңыз.

 7. Жаңа сөйлем қосу үшін осы жерді нұқыңыз деген хабарды нұқыңыз.

 8. Осы сүзгіге қосымша сөйлем қосу үшін 3-6-қадамдарды орындаңыз.

 9. Егер деректер көріністерімен жұмыс істеп отырсаңыз және көбірек қосымша шарттарды пайдалану керек болса, XSLT сүзуін қосу құсбелгісін қойып, Өңдеу түймешігін басыңыз.
  Бұл ішінде XPath өрнектерін пайдаланып сұрыптау ретін теңшеуге болатын Қосымша шарт тілқатысу терезесін ашады.

 10. Жарайды түймешігін басыңыз.

Торап пайдаланушыларына шолғыш арқылы деректерді сұрыптауға және топтауға рұқсат ету үшін, осы мақала соңында сипатталғандай көрініске құралдар тақтасын қоса аласыз. Шолғышта сүзудің тек деректер көрсетіліміне ғана әсер ететіндігін есте сақтаңыз; ол көріністе қол жетімді деректер көлемін шектемейді.

Ескерту :  Деректер көрінісін сүзуде өнімділік қатысы болады. Деректердің басқарылатын жиынын сүзу маңызды болып табылады. «Сүзгі шарты» тілқатысу терезесін пайдаланып негізгі сүзуді қолданғанда, сүзгі деректер берілместен бұрын қолданылады. Дегенмен, сіз «Қосымша сүзу» параметрін (Деректер көріністеріне қол жетімді) пайдаланасыз; сүзу деректер берілгеннен кейін XSLT көрсетіліміне қолданылады

Беттің жоғарғы жағы

Шартты пішімдеу

Шартты пішімдеудің көмегімен пішімделген мәтінді, өң түстерін, өзгертпелі белгішелерді және т.б. таңдалған HTML тегіне немесе деректер мәніне деректер белгілі бір шартқа сәйкес келгенде қолдана аласыз. HTML тегін немесе деректер мәнін көрсету не жасыру керектігін анықтайтын шарттарды орнатуыңызға да болады. Шартты пішімдеу пайдаланушы тарапынан әрекетті талап ететін деректер көрінісінде элементтерді бөлектеудің күшті жолы болып табылады. Мысалы, сіз мерзімі өткен тапсырмаларды, бюджетке тиімсіз жобаларды немесе азайған компания қорларын бөлектей аласыз.

Тізім немесе деректер көрінісіне шартты пішімдеуді қолдану үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда, шартты пішімдеу қолданылатын жол немесе баған ішін нұқыңыз.

 1. Параметрлер қойындысын нұқып, Сүзу SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз да, төмендегі параметрлердің бірін таңдаңыз:

 2. Мазмұнды көрсету — көрсетілген шартқа сәйкес келетін көріністегі деректерді көрсету үшін.

 3. Мазмұнды жасыру — көрсетілген шартқа сәйкес келетін көріністегі деректерді жасыру үшін.

 4. Жолды пішімдеу — көрсетілген шартқа сәйкес келетін жолға пішімдеуді қолдану үшін.

 5. Бағанды пішімдеу — көрсетілген шартқа сәйкес келетін бағанға пішімдеуді қолдану үшін.

 6. Бөлектелген элементті пішімдеу — көрсетілген шартқа сәйкес келетін бөлектелген элементке пішімдеуді қолдану. (Бұл параметрді пайдаланбастан бұрын, алдымен деректер көрінісінің бір бөлігін бөлектеуіңіз керек.)

Ескерту :  Мазмұнды көрсету және жасыру параметрлері таңдалған HTML тегтерінің немесе деректер мәндерінің көрінуін өзгертеді. Пішімдеу параметрлері таңдалған HTML тегтеріне немесе деректер мәндеріне мәнер қолданады.

 1. Шарт тілқатысу терезесі ашылады.
  SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 2. Өріс атауы астында қажетті мәндерді қамтитын өрісті нұқыңыз.

 3. Салыстыру жолағын нұқып, қажетті амалдағышты таңдаңыз.

 4. Мән жолағын нұқып, қажетті шартты таңдаңыз немесе теріңіз.

 5. Көріністі көбірек қосымша шарттарды пайдалану үшін Қосымша түймешігін басыңыз.
  Бұл ішінде XPath өрнектерін пайдаланып сұрыптау ретін теңшеуге болатын Қосымша шарт тілқатысу терезесін ашады.

 6. Шартқа басқа сөйлемді қосу үшін бар сөйлемнің соңындағы Және/немесе жолағын нұқыңыз, одан кейін:

  • Деректер екі сөйлемдегі шартқа сәйкес келуі тиіс шартты жасау үшін Қосу түймешігін басыңыз.

  • Деректер тек бір сөйлемдегі шартқа сәйкес келуі тиіс шартты жасау үшін Немесе түймешігін басыңыз

 7. Бас сөйлемнің астындағы Жаңа сөйлем қосу үшін осы жерді нұқыңыз деген хабарды нұқыңыз.

 8. Шартқа қосымша сөйлем жасау үшін 4-7-қадамдарды қайталаңыз.

 9. Шартпен деректерді көрсетсеңіз не жасырсаңыз, тілқатысу терезесін жабу үшін Жарайды түймешігін басыңыз. Шартқа арнайы пішімдеуді қолдану үшін, Мәнерді орнату түймешігін басыңыз.

 10. Мәнерді өзгерту тілқатысу терезесі ашылады.
  SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 11. Деректер көрінісіне қолданылатын пішімдеу параметрлерін таңдаңыз.
  Мысалы, сары өңмен мәтінді қалың ету үшін қанықтылық мәзірінен қалың параметрін таңдайсыз. Одан кейін өң түсі мәзірінен Өң санатын таңдап, сары деп теріңіз немесе сары нұсқасын таңдаңыз.

 12. Жарайды түймешігін басыңыз.

Тізім және деректер көріністері шынайы деректерді көрсететіндіктен, құрастыру көрінісінде бірден қолданылған шартты пішімдеуді көресіз.

Беттің жоғарғы жағы

Беттеу

Беттеу көмегімен тізім немесе деректер көрінісінің әрбір бетінде көрсетілетін жазбалар санын өзгерте аласыз. Көріністі 5, 10 немесе кез келген берілген мән жиынында элементтерді көрсететін етіп теңшеуіңізге болады. Нәтижесінде торапқа кірушілер шолғыштағы көріністі шарлауға пайдаланатын артқы және келесі сілтемелерді көре алады. Сонымен қатар, қайтадан 5, 10 немесе кез келген берілген мән болатын көріністегі көрсетілетін элементтердің ең үлкен саны үшін шек көрсете аласыз.

Тізім немесе деректер көрінісіне беттеу мәнін қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда, Параметрлер қойындысын нұқып, Беттеу SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз.

 1. Беттеу параметрлерінің біреуін таңдаңыз:

 2. Элементтер жиындарын көрсету: 1, 5, 10 немесе 30 жиынында элементті көрсету керек не керек еместігін таңдаңыз.

Ескерту :  Бұл параметр таңдалғанда осы параметрде көрсетілген саннан жазбалардың жалпы саны асқанда көріністегі шарлау сілтемелері көрсетіледі.

 1. Элементтерге шектеу: 1, 5, 10 немесе 30 сияқты көріністе көрсетілетін элементтердің ең үлкен санын таңдаңыз.

 2. Деректер көрінісін беттеуге өзгертпелі мән көрсету үшін Қосымша беттеу параметрлері пәрменін таңдаңыз.

 3. Деректер көрінісінің сипаттары тілқатысу терезесі ашылады.
  SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 4. Беттеу қойындысында келесі параметрлердің біреуін таңдаңыз:

  • Осы өлшем жиындарындағы элементтерді көрсету параметрін таңдап, берілген жолақта санды көрсетіңіз.
   Көріністе 25-тен артық жазба болған жағдайда бұл параметрдегі әдепкі мән 10 болады, ал 25-тен кем болған жағдайда 6 болады.

  • Көрсетілетін элементтердің жалпы санын келесі мәнге шектеу параметрін таңдап, берілген жолақта санды көрсетіңіз.
   Бұл өрістегі әдепкі мән 100 мәніне орнатылған.

 5. Жарайды түймешігін басыңыз.

Веб-беттегі көрініс үшін көрсетілетін жазбалардың санын өзгертуге қоса, SharePoint Designer 2010 бағдарламасының құрастыру көрінісінде пайда болатын жазбалар санын өзгерте аласыз. Мұны сіз көрініс жазбалардың белгілі бір санын қалай көрсететін көргіңіз келгенде орындай аласыз. Құрастыру көрінісіндегі жазбалар санын өзгерту үшін Жасақтама қойындысын нұқып, Алдын ала қарау тобында қол жетімді деректер көрінісін алдын ала қарау параметрлерінің біреуін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кірістірілген өңдеуді қосу

Кірістірілген өңдеу қосылғанда, торапқа кірушілер беттен шықпай немесе жаңа бет ашпай көріністің мәтінмәнінде әрбір жазбаны оңай өңдей алады. Олар деректер көрінісіндегі баған не жол жанындағы «Өңдеу» түймешігін жай ғана басады, сонда әрбір өріс қол жетімді болады. Мәтін ұялары, мәзірлер және өрісті басқару элементтері жаңа және элементті өңдеу пішіндерінде қол жетімді болғандай әрбір жазбада қол жетімді болады. Кірістірілген өңдеу көріністің артықшылығы мен пішінді бір жерге біріктіреді.

Тізім немесе деректер көрінісіне кірістірілген өңдеуді қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда, Параметрлер қойындысын нұқып, Кірістірілген өңдеу SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз.
Тізім көріністері үшін бұл торапқа кірушілер жазбаларды жасау және өңдеу үшін пайдаланатын жаңа және өңдеу сілтемелерін қосады.

 1. Деректер көріністері үшін келесі кірістірілген өңдеу параметрлерінің біреуін немесе барлығын таңдаңыз:

  1. Элементті өңдеу сілтемелерін көрсету: Кірістірілген жазбаны өңдеу үшін пайдаланушылар нұқитын өңдеу сілтемесін қосады.

  2. Элементті кірістіру сілтемелерін көрсету: Жаңа кірістірілген жазбаларды жасау үшін пайдаланушылар нұқитын кірістіру сілтемесін қосады.

  3. Элементті жою сілтемелерін көрсету: Кірістірілген жазбаларды жою үшін пайдаланушылар нұқитын жою сілтемесін қосады.

 2. Тізім немесе деректер көрінісіне өзгертулерді сақтаңыз.

Тізім көріністері үшін көріністі келесіде шолғышта ашып, жол не баған үстіне тінтуірді апарғанда, Өңдеу SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін көресіз. Деректер көріністері үшін әрбір жол не баған жанында Өңдеу сілтемесін көресіз.

Төменде көрсетілгендей кірістірілген жазбалар жолын немесе бағанын өңдеуді бастау үшін сілтемені нұқыңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

Беттің жоғарғы жағы

Үндестірілмеген жаңартуларды қосу

Үндестірілмеген жаңартулар ASP.NET AJAX платформасының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады және оларды тораптағы тізім және деректер көріністері үшін қоса аласыз. Үндестірілмеген жаңартуларды қосқанда, тізім немесе деректер көрінісі деректерді серверден нақты уақытта шығарып алып, оны пайдаланушыға бетті жаңартқызбай шолғышта көрсетеді. Үндестірілмеген жаңартулары бар тізім және деректер көріністері деректерге бай, динамикалық веб-беттер мен бақылау тақталары үшін қолайлы болып табылады.

Ескерту :  Үндестірілмеген жаңартулады орталықтан басқару бетінде ажыратуға болады, сондықтан осы параметр қол жетімді болмаған жағдайда сервер әкімшісімен кеңесіңіз

.

Тізім немесе деректер көрінісі үшін үндестірілмеген жаңартуларды қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда, Параметрлер қойындысын нұқып, Үндестірілмеген жаңарту құсбелгісін қойыңыз.
SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

 1. Бетке жаңарту түймешігін қосу үшін Жаңарту түймешігі құсбелгісін қойыңыз.
  Бұл торапқа кірушілерге бетті қолмен жаңарту үшін жаңарту түймешігін SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап басуға мүмкіндік береді.

 2. Жаңарту аралығын таңдаңыз: 15 секунд, 30 секунд, немесе 60 секунд.

 3. Тізімге не деректер көрінісіне өзгертулерді сақтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Құралдар тақтасы параметрлерін қосу

Егер көрініс деректер көзі ретінде тізімді немесе кітапхананы пайдаланса, пайдаланушылар ішкі тізіммен немесе кітапханамен тиімді түрде жұмыс істей алуы үшін көрініске SharePoint тізімінің құралдар тақтасын қосуға болады. SharePoint тізімінің құралдар тақтасы — тізіммен немесе кітапханамен жұмыс істеу үшін түрлі параметрлерді беретін тізімнің не кітапхананың үстіңгі жағындағы мәзір жолағы. Құралдар тақталарының қосуға болатын екі түрі бар:

 • SharePoint құралдар тақтасы жаңа элементтер қосу, көріністер мен бағандар жасау және тізім сипаттарын өңдеу сияқты тізімді өңдеу параметрлерін ұсынады.

 • Құралдар тақтасын топтау сүзуді, сұрыптауды және топтауды өзгерту сияқты тізімді қарап шығу параметрлерін ұсынады.

Тізім немесе деректер көрінісіне құралдар тақтасын қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда, Жасақтама қойындысын нұқып, Параметрлер SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз.

 1. Тізімді өңдеу параметрлері бар толық құралдар тақтасын қосу үшін SharePoint құралдар тақтасы түймешігін басыңыз.

 2. Тізімді қарап шығу параметрлері бар құралдар тақтасын қосу үшін Құралдар тақтасын топтау түймешігін басыңыз.

  Ескерту :  Құралдар тақтасы сүзуді сұрау деңгейінде емес, көріністің көрсетілімінде қолданады. Осы сияқты бұған көріністі сүзудің басты құралы ретінде сенуіңіз керек. Ол үшін сүзуді осы мақаланың басында сипатталғандай пайдалануыңыз керек.

 3. Құралдар тақтасын жою үшін Ешбір түймешігін басыңыз.

 4. Тізім немесе деректер көрінісіне өзгертулерді сақтаңыз.

Көріністі шолғышта ашқанда, құралдар тақтасын беттің үстіңгі жағынан көресіз. Егер SharePoint құралдар тақтасы мен топтау құралдар тақтасының екеуін де қоссаңыз, бұл параметрді көріністің үстіңгі жағынан көрер едіңіз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

Беттің жоғарғы жағы

Көрініс мәнерлерін қолдану

Тізім немесе деректер көрінісін жасағанда, әдепкі бойынша деректер әдетте негізгі кесте орналасуында көрсетіледі. Көрініс орналасуын басқа көрініс мәнерін қолдану арқылы жылдам, әрі оңай өзгертуге болады. Мысалы, көріністің негізгі кесте орналасуын көріністі жиектермен, бағандармен немесе таңбалаушы тізімдермен көрсететін біреуіне өзгерте аласыз.

Тізім немесе деректер көрінісіне көрініс мәнерін қолданбастан бұрын, барлық алдыңғы теңшелімдер мен веб-бөлік қосылымдары жойылатындығын ескерген маңызды болып табылады.

Тізім немесе деректер көрінісіне көрініс мәнерін қолдану үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында көрініс ашық тұрғанда, Жасақтама қойындысын нұқып, алдын ала қарауға негізделген көрініс мәнерлерінің біреуін таңдаңыз да, мәтіндік сипаттамаға тінтуір меңзерін қойыңыз.

SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап

Ескерту :  Мәнерлерді тізім көрінісіне немесе деректер көрінісіне қолданатындығыңызға байланысты түрлі қол жетімді көрініс мәнерлерін көресіз. Сонымен қатар, мәнерлер саны тораптар жиынындағы мәнерлер жиынтығына кері қотарылған нәрсеге байланысты болады.

 1. Қосымша мәнерді көру үшін Көрініс мәнерлері тобының төменгі оң жақ бұрышындағы Қосымша SharePoint Designer 2010 бағдарламасында ашық тұрған торап түймешігін басыңыз.

 2. Ескерту хабары кез келген өзгертпелі пішімдеу мен веб-бөлік қосылымдарының көрініс мәнері өзгертілген жағдайда жойылатындығы туралы мәліметтерді көрсетеді. Жалғастыру үшін Иә түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Егер бастапқы көрініске қарағанда азырақ өрістерді көрсететін мәнерді таңдасаңыз, ол өрістер көріністен жойылады.

 1. Тізім немесе деректер көрінісіне өзгертулерді сақтаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Қосымша теңшелім параметрлері

Жоғарыдағы теңшелімдерге қоса тізім немесе деректер көрінісін келесі жолдармен теңшеуге болады:

 • Көріністегі басқа бағандарды есептеу нәтижесін көрсететін формула бағанын жасау.     Бұл электрондық кесте бағдарламасында формулаларды пайдалану жолына ұқсайды. Мысалы, элементтердің жалпы мәнін бөлек бағанда көрсету үшін биржадағы бірліктер санына өнімнің бірлік құнын көбейтуіңіз мүмкін.

 • Бір көріністе деректерді көптеген көздерден көрсету.     Бұл деректер көздерін бір орынға біріктірудің күшті жолы болып табылады. Мысалы, бір тізімнен өнім санаттарын, ал бірдей тізімдегі басқа көріністен өнім мәліметтерін көрсете аласыз.

 • Тізім немесе деректер көрінісіне параметрлер қосу.     Мысалы, басқа мәзірден деректер көрінісіне параметрді өткізіп, сол параметр мәні бойынша деректерді сүзу қажет болуы мүмкін.

 • Тізім немесе деректер көрінісіне серверді басқару элементтерін қосу.     SharePoint басқару элементтерін, ASP.NET басқару элементтерін және т.б. деректер көзіне біріктіріп, пайдаланушыларға арналған бай, өзара белсенді деректер интерфейсін жасау үшін оларды көрініске қосуға болады.

 • Тізім немесе деректер көрінісі үшін қаріпті және пішімдеуді өзгерту.     Қаріп өлшемін, қаріп түсін, қаріптер тобын және баған тақырыптары мен өрістерінің көбін өзгерте аласыз. Мұны SharePoint Designer 2010 бағдарламасындағы WYSIWYG құралдарын пайдаланып қолмен орындауға немесе беттегі осы элементтер үшін CSS мәнерлерін қолдануға болады.

 • Тізім немесе деректер көрінісінің кесте орналасуын теңшеу.    SharePoint Designer 2010 бағдарламасындағы кестені өңдеу параметрлерін пайдаланып кесте ұяшықтарын қосуға және жоюға, жолдың не бағанның енін немесе биіктігін өзгертуге, жиектерді не көлеңкелеуді көрсетуге не жасыруға және т.б. әрекеттерді орындауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×