SharePoint әкімшілік орталығынан SharePoint Online пайдаланушылар профильдерін реттеу

Пайдаланушы профилі - бұл пайдаланушы сипаттарының жиыны және бір пайдаланушыны сипаттайтын әр сипатқа қатысты саясаттар мен параметрлер болып табылады. Пайдаланушы профильдері маңызды, себебі ол адамдардың бір-бірімен байланысып контентті табуға, бір-бірі туралы қосымша ақпарат алуға; және қоғамдық мүмкіндіктерді пайдаланып бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Әдепкі пайдаланушы профилінің сипаттары SharePoint Online бағдарламасына Office 365 каталог қызметінен алынады. Дегенмен SharePoint Online әкімшісіпайдаланушы профилінің сипаттарын қосу, пайдаланушы саясаттарын анықтау және тыңдаушылар тобын құру арқылы SharePoint мүмкіндіктерін жақсарта алады. Жаңалықтар арнасы, Сайттар және Адамдарды іздеу сияқты мүмкіндіктер ұйымдағы адамдар үшін кең, жекеленген тәжірибе алу мақсатында пайдаланушы профильдеріне негізделеді.

Ескерту : SharePoint Online пайдаланушы профиліне жасалған кез келген өзгертулер тек SharePoint контекст ауқымында қолданылады және басқа Office 365 қызметтерімен синхрондамайды.

Пайдаланушы профильдерін реттеу ұйымыңыздағы қарым-қатынас пен жұмыс ағынын жақсарта алады. Сондай-ақ, осы профильдерді басқаруға жоспарланған саясаттардың көмегімен тиісті ақпарат ұйымыңыздың тиісті тұлғаларына көрінетініне кепілдік береді.

Office 365 және SharePoint профильдерді синхрондау туралы

SharePoint Online әр 24 саған сайын орындалатын синхрондалу кезінде Office 365 каталог қызметінен профиль туралы ақпаратты қабылдайды.

Ұйымыңыз Office 365 бағдарламасына жазылып, оны қолданған кезде пайдаланушы тіркелгісі келесідей болады:

 • Қолмен жасалып, Office 365 каталог қызметіне қосылады немесе

 • Жергілікті Active Directory қызметімен синхрондалады.

Ұйымыңыз пайдаланушы тіркелгілерін қолмен Office 365 каталог қызметінде жасаған жағдайда, осы пайдаланушылар Office 365 бағдарламасына кіру үшін Microsoft Azure Active Directory тіркелгі деректерін қабылдайды. Осы тіркелгі мәліметтері басқа жұмыс үстелінің немесе ұйым тіркелгі деректерінен бөлек болып табылады. Бұл пайдаланушы тіркелгілеріне өзгертулер енгізу үшін Office 365 басқару орталығы пайдаланылады.

Жергілікті Active Directory қызметінен пайдаланушы мәліметтерін алу үшін ұйымыңыз Office 365 Directory Sync (DirSync) құралын пайдалануды таңдауы мүмкін. DirSync федеративтік бір рет кіру мүмкіндігін қолдайды. Office 365 каталог қызметі туралы қосымша мәліметтерді алу үшін Office 365 бағдарламасындағы Active Directory синхрондау бөлімін қараңыз.

SharePoint Online профилінде ағындарды қосатын Office 365 Directory Service бағдарламасына профиль ақпаратын қосу үшін жергілікті Active Directory пайдаланатын DirSync құралын көрсететін диаграмма

Каталогты синхрондау құралы (DirSync) жергілікті Active Directory пайдаланушы профильдеріне SharePoint Online пайдаланушы профильдерімен синхронладатын Office 365 каталог қызметін синхрондауға мүмкіндік береді. Active Directory мәліметтері бір бағытта ғана жүреді—жергілікті Active Directory серверінен SharePoint Online бағдарламасына дейін. Бұл әрекет SharePoint Online бағдарламасындағы пайдаланушы ақпараты Active Directory каталогындағы пайдаланушы деректерінің кең және дәл күйін тарататынына кепілдік береді.

Ескерту :  Office 365 каталог қызметімен автоматты түрде профильді синхрондау алдын ала анықталған аралықтарда жүйелі түрде орындалады. Пайдаланушы профилінде пайда болмас бұрын өзгертулер 25 сағат бойы қолданылмауы мүмкін.

SharePoint профильдері мен саясаттары туралы

Әдепкі бойынша, SharePoint Online пайдаланушы профильдері Office 365 каталог қызметі арқылы толтырылады. Пайдаланушының аты мен тегі, телефон нөмірі және қызмет орны сияқты негізгі профиль сипаттары да синхрондалады. SharePoint бағдарламасында іздеу мен бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндіктерін жақсарту мақсатында пайдаланушы профиліне қосқыңыз келетін қосымша мәліметтер болса, SharePoint Online әкімшісі осындай пайдаланушы профилінің сипаттарын жасай алады.

Ескерту : SharePoint Online басқару орталығын пайдаланып жаңа пайдаланушы профилін жасау осы профильді Office 365 каталогінде де жасамайды—осы пайдаланушы профилінің деректері SharePoint Online бағдарламасына бірегей болады.

Келесі суреттерде көрсетілгендей, пайдаланушының "Мен туралы" беті Office 365 каталог қызметі мен реттелетін SharePoint Online профиль сипаттарынан импортталған сипаттардан құралуы мүмкін. Мысалы, каталог қызметі пайдаланушылардың тіркелгі аттары, қызмет орындағы телефон нөмірі, қызмет орны мен қызметтік электрондық пошта мекенжайлары сияқты пайдаланушының әдепкі профиль ақпаратын қамтамасыз етеді. Пайдаланушыларға осы ақпаратты өңдеуге рұқсат берілмейді.

Пайдаланушының Мен туралы бетіне Office 365 каталог қызметінің профилі мен SharePoint Online профиль ақпаратының толтырылуын көрсететін диаграмма

Беттің жоғары бөлігі

SharePoint тыңдаушылары туралы

Тыңдаушылар пайдаланушы профилінің бөлігі болып табылады және пайдаланушыларға қызмет не тапсырма негізінде ұйымдарға мазмұнды бағыттауға мүмкіндік береді. Тыңдаушыларды келесі элементтердің бірі немесе тіркесімі арқылы анықтауға болады:

 • Үлестіру тізімінің мүшелігі

 • Windows қауіпсіздік тобындағы мүшелік

 • Ұйымдастыру есебінің құрылымындағы орын

 • Қоғамдық пайдаланушы профилінің сипаттары

Мазмұнды SharePoint топтарын пайдалану арқылы бағыттауға болады. Ұйым қажеттіліктері үшін ең жақсы параметрді анықтау қажет болады.

Анықталғаннан кейін тыңдаушыларды мазмұнды бағыттау үшін бірнеше әдіспен қолдануға болады. Мысалы, файлдарды Microsoft Office 2013 жұмыс үстелінің бағдарламаларынан сақтап, сілтемелері бір біріне көрінетін тыңдаушыларды орнату кезінде пайдаланушылар үшін пайда болатын ұсынылған SharePoint сайттарын анықтауға болады. Немесе жоғарғы сілтеме жолында пайда болатын "Менің сайтым" шарлауы үшін тыңдаушыларды орнатуға болады. Не болмаса, тыңдаушылар конфигурацияланатын ортада сайт әкімшілері тыңдаушылар арқылы мазмұнды бағыттау үшін веб-бөліктерді пайдалана алады.

Сонымен қатар, Office жұмыс үстелі бағдарламасының сілтемелері мен жекеленген сайт сілтемелерін ("Менің сайтым" шарлау сілтемелері), сенімді "Менің сайтым" хостының орналасуы мен веб-бөліктерді бағыттауға болады.

Тыңдаушыларды реттеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін SharePoint Online тыңдаушыларын реттеу бөлімін көріңіз.

SharePoint "Менің сайтым" параметрлері туралы

"Менің сайтым" параметрлеріне SharePoint басқару орталығындағы пайдаланушы профилі бетінен де қатынасуға болады.

Менің сайтым веб-сайттары жеке сайттар болып табылады, олар ұйымыңыздағы пайдаланушыларды әлеуметтік желі жиынымен және құжаттарды басқару мүмкіндіктерімен қамтамасыз етеді. Ол мүмкіндіктерге сайт пайдаланушылары өзара байланыса алатын жаңалықтар арнасының сайтын, бизнес құжаттарды, фотосуреттерді және басқа да медиа файлдарды сақтауға немесе ортақ пайдалануға арналған Бизнеске арналған OneDrive сайтын және пайдалы веб-сайттарды сақтауға арналған Сайттар беті мен пайдаланушылар өздерінің ұйымында өздерін басқаларға таныстыра алатын профиль беті мен оларды басқаларға байланыстыратын ортақ құжаттардың көрінісін қамтиды.

SharePoint қоғамдық мүмкіндіктерді қолдау үшін пайдаланушы профилінің сипаттары мен саясаттарын орнатқаннан кейін, пайдаланушылардың "Менің сайттарым" бетімен әрекеттесуін реттеуге болады. Осы параметрлерді конфигурациялау туралы қосымша ақпарат алу үшін SharePoint Online бағдарламасында "Менің сайтым" бетінің параметрлерін реттеу бөлімін көріңіз.

Пайдаланушы профилін табу немесе көру

 1. SharePoint Online әкімші тіркелгісімен Office 365 қызметіне кіріңіз.

 2. SharePoint басқару орталығына өтіңіз.

 3. Пайдаланушы профильдері тармағын таңдаңыз.

 4. Адамдар тармағының астында Пайдаланушы профильдерін басқару опциясын таңдаңыз.

 5. Пайдаланушының атын Профильдерді табу ұяшығына енгізіңіз, содан соң Табу түймешігін басыңыз.

 6. Осы атауға арналған профильдер көрсетіледі.

Беттің жоғары бөлігі

Пайдаланушы профилін өңдеу немесе жою

Ескерту : 

 • Жергілікті Active Directory қызметімен пайдаланушы тіркелгілерін синхрондау үшін ұйымыңыз DirSync бағдарламасын пайдаланса, әрқашан пайдаланушы тіркелгілерін Active Directory қызметінен өңдеу қажет, ал егер ұйым пайдаланушылар тіркелгілерін қолмен реттесе, пайдаланушы тіркелгілерін өңдеу және жою үшін әрқашан Office 365 басқару орталығын пайдаланыңыз.

 • Жиі алдын ала анықталған аралықта орындалатын келесі автоматты синхрондау кезінде өзгертулер SharePoint Online бағдарламасымен бірге синхрондалады. Профиль өзгертулері қызметте көрсетілгенше 25 сағат өтуі мүмкін.

Пайдаланушы профильдерін өңдеу немесе жою туралы қосымша ақпарат алу үшін Пайдаланушы профилі сипаттарын қосу және өңдеу бөлімін қараңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×