SharePoint кітапханасы үшін нұсқаларды қосу және теңшеу

SharePoint кітапханасын теңшеген кезде, көптеген шешімдердің бірі нұсқаларға қатысты болады. Өңдеген сайын әрбір элементтің немесе файлдың нұсқаларын сақтау керек пе? Олай болса, неше нұсқасын? Негізгі нұсқаларды ғана немесе негізгі мен қосымша нұсқаларды бақылау керек пе? Барлық торап пайдаланушыларына барлық жоба жазба нұсқаларды көрсету керек пе немесе олар тек жасаған адамға және құрастыру немесе толық басқару рұқсаттары бар адамдарға көрінсін бе? Осы жағдайлардың әрбіреуінде қабылданатын шешім кітапханалардағы элементтер мен файлдардың түрі мен маңыздылығына, әрбір элементтің немесе файлдың мақсатына, пайдаланушы тобының қажеттіліктеріне және сақталатын қауіпсіздік деңгейіне байланысты.

Бұл мақалада

Нұсқаларды неге қосу керек?

Нұсқалар параметрлері – олардың жұмыс істеу жолы

SharePoint кітапханасында нұсқаларды қосу

SharePoint кітапханасынан нұсқаларды жою

Нұсқаларды неге қосу керек?

SharePoint кітапханаларында нұсқалар қосылған кезде пайда болатын ақпаратты бақылап, басқаруға болады. Алдыңғы нұсқаларды қарап, қажет болған кезде қалпына келтіруге болады. Бұл өте ыңғайлы, мысалы, егер файл бүлінсе немесе файлдың алдыңғы нұсқалары соңғыларынан дәлірек болуы мүмкін деп есептелсе. Кейбір ұйымдар құқықтық себептерге байланысты немесе тексеру мақсаттарында файлдардың бірнеше нұсқаларын сақтайды. Әдепкіде, нұсқалар өшірулі болады. Оны қосып, нұсқалар шешімдерін орындау үшін, толық басқару немесе құрастыру рұқсаттарыңыз болуы керек.

Әрі файлдың негізгі және қосымша нұсқаларын бақылағыңыз келуі мүмкін. Бұл мысалы, құқықтық пікірдің пайда болуын көру немесе құрастырылып жатқан жаңа бағдарлама негізінде не жатқанын түсіну үшін пайдалы. Негізгі нұсқа құжаттың кең аудиторияның қарап шығуына дайын екенін білдіре алады, ал қосымша (жоба жазба) нұсқа орындалып жатқан жұмыс болып табылады және кең айналымға әлі дайын емес.

Негізгі нұсқа соңғы негізгі нұсқадан бері едәуір өзгерген нұсқа болып табылады және ол 2.0 сияқты бүтін санмен анықталады. Негізгі нұсқалар әдетте кітапханаға қатынасы бар барлық адамдарға көрінеді. Қосымша нұсқа соңғы негізгі нұсқадан бері сәл ғана өзгерістер болған нұсқа болып табылады. Ол 2.1 сияқты ондық бөлшектермен анықталады. Жалпы, қосымша нұсқалар өзгерістер енгізетін және толық басқару немесе құрастыру рұқсаты бар адамдарға ғана көрінеді. Дегенмен, барлық торап пайдаланушыларына барлық қол жетімді жоба жазбаларды көруге рұқсат ету үшін кітапхананы теңшеуге болады.

Ескерту :  Негізгі және қосымша нұсқалар тізімдер үшін емес, кітапханалар үшін ғана қол жетімді.

Беттің жоғарғы жағы

Нұсқалар параметрлері – олардың жұмыс істеу жолы

Нұсқалар параметрлері тілқатысу терезесінде кейбіреулері тек нұсқалармен байланысты төрт негізгі бөлім бар. Әрбір бөлім кітапхананы теңшеген кезде шешімдерді қажет етеді. Әрине, егер қажетті рұқсаттарыңыз бар болса, параметрлерді кейін өзгертуге болады.

Бөлектелген элемент

Әсері

Нұсқалары жоқ

Торап пайдаланушыларына элементтің немесе файлдың ағымдағы нұсқасы ғана қол жетімді. Бұл әдепкі параметр болып табылады.

Негізгі нұсқаларды жасау

Нұсқалар әрбір негізгі нұсқа үшін жасалады және сақталады. Қосымша нұсқалар жасалмайды және сақталмайды.

Негізгі және қосымша (жоба жазба) нұсқаларды жасау

Негізгі мен қосымша нұсқалар жасалады және файл қайтарылғанда бақыланады. Файлда жұмыс істеп жатқан адам қайтару кезінде файлдың негізгі немесе қосымша нұсқа екенін көрсетуі керек.

Мына негізгі нұсқалар санын сақтау

Егер осы қосымша параметрдің құсбелгісі қойылған болса, оның астындағы сан кітапханада сақталған негізгі нұсқалар санын көрсетеді. Егер, мысалы, сол сан 25 болса, 26-нұсқа жасалған кезде ең ескі нұсқа жойылады. Одан кейін, 2-26 нұсқалары ғана қол жетімді болады. Егер нұсқалар санының көбеюіне жол бермесеңіз, кітапхананы оңай басқаруға болады. Дегенмен, егер әрбір нұсқаны немесе көп нұсқаны сақтау маңызды болса, ең жоғарғы шектеуді қолданыңыз немесе еш шектеуді қолданбаңыз.

Мына негізгі нұсқалар саны үшін жоба жазбаларды сақтау

Егер осы қосымша параметр таңдалған болса, жолақтағы сан сақталған жоба жазба нұсқаларының санын анықтайды. Мысалы, 25 негізгі нұсқаны сақтап, бірақ соңғы бес нұсқа үшін жоба жазбаларды ғана таңдай аласыз. Құқықтық немесе басқа ерекше талап болмаса, барлық негізгі нұсқалар үшін барлық жоба жазбаларды сақтау қажет болмауы мүмкін.

 • «Жоба жазба элементінің қауіпсіздігі» бөлімі   . Кітапханада жоба жазба элементтерін қарайтын адамдарды анықтау үшін осы бөлімді пайдаланыңыз. Кітапханада оқу рұқсаттары бар пайдаланушыға оларды қарауға рұқсат ете аласыз немесе көріністі элементтерді өңдей алатын пайдаланушыларға ғана немесе элемент авторы мен элементтерді бекіте алатын адамдарға шектей аласыз. Егер көріністі шектеуді таңдасаңыз, тек тағайындалған адамдар қосымша нұсқаларды (жоба жазбаларды) қарай алады. Басқа пайдаланушылар тек негізгі нұсқаларды көреді.

 • «Бөліп алуды талап ету» бөлімі   . Өзгертулерді енгізу алдында файлдарды бөліп алу керектігін көрсету үшін осы бөлімді пайдаланыңыз. Қосымша ақпаратты SharePoint кітапханасында файлдарды бөліп алуды қажет ету бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint кітапханасында нұсқаларды қосу

 1. Жұмыс істеу жоспарланған кітапханаға өтіңіз. Егер кітапхана атауы жедел іске қосу тақтасында көрінбесе, Тораптың бүкіл мазмұны параметрін, одан кейін кітапхана атауын таңдаңыз.

 2. Таспаның Кітапхана құралдары тобындағы Кітапхана қойындысын нұқыңыз.

 3. Кітапхана параметрлері «SharePoint Foundation кітапханасы» таспасындағы «Кітапхана параметрлері» түймешігі түймешігін басыңыз.

 4. Кітапхана параметрлері бетінде Жалпы параметрлер тармағының астындағы Нұсқалар параметрлері түймешігін басыңыз. Нұсқалар параметрлері тілқатысу терезесі ашылады.

 5. Құжат нұсқасының жұрналы бөлімінде төмендегі параметрлердің бірін таңдаңыз:

  • Негізгі нұсқаларды жасау – егер осы параметрді таңдасаңыз, негізгі нұсқалар санына шектеу қоя аласыз.

  • Негізгі және қосымша (жоба жазба) нұсқаларды жасау – егер осы параметрді таңдасаңыз, негізгі нұсқалар санына және жоба жазбалар сақталатын нұсқалар санына шектеу қоя аласыз.

 6. Қосымша: сақталатын нұсқалар санын шектеңіз.

  • Егер кітапханада сақталатын нұсқалар санын шектеу қажет болса, Келесі негізгі нұсқалар санын сақтау құсбелгісін қойыңыз. Басқа жағдайда, оны қоймаңыз. Құсбелгінің дәл астындағы жолаққа сақталатын нұсқалар санын енгізіңіз.

  • Егер сақталатын жоба жазбалар санын шектеу қажет болса, Келесі негізгі жоба жазбалар санын сақтау құсбелгісін қойыңыз. Бұл параметр Негізгі және қосымша (жоба жазба) нұсқаларды жасау параметрі таңдалған кезде ғана қол жетімді болады. Құсбелгінің дәл астындағы жолаққа жоба жазбалар сақталатын нұсқалар санын енгізіңіз.

 7. Қосымша: құжаттар кітапханасында жоба жазба элементтерін көретін пайдаланушыларды анықтаңыз. Жоба жазба элементінің қауіпсіздігі бөлімінде төмендегі параметрлердің бірін таңдаңыз.

  • Элементтерді оқи алатын кез келген пайдаланушы. Торапта оқу рұқсаттары бар кез келген адамға кіру рұқсатын беру үшін осыны таңдаңыз. Бұл параметр Құжат нұсқасының жұрналы бөлімінен Негізгі және қосымша (жоба жазба) нұсқаларды жасау параметрі таңдалғанда қол жетімді болады.

  • Элементтерді өңдей алатын пайдаланушылар ғана. Жоба жазбалар көрінісін өңдеу рұқсаттары бар адамдарға шектеу үшін осыны таңдаңыз. Бұл параметр Құжат нұсқасының жұрналы бөлімінен Негізгі және қосымша (жоба жазба) нұсқаларды жасау параметрі таңдалған кезде қол жетімді болады.

  • Элементтерді бекіте алатын пайдаланушылар (және элементтің авторы) ғана. Көріністі элементтің бастапқы авторына және кітапханада элементтерді бекіту рұқсаттары бар адамдарға ғана шектеу үшін осыны таңдаңыз. Бұл параметр Мазмұнды бекіту бөлімі Иә параметріне орнатылған кезде қол жетімді болады.

 8. Қосымша: осы кітапханада бөліп алуды қажет ету керек - керек еместігін анықтаңыз. Әдепкі мәні оны қажет ету болып табылады. Әдепкі мәнді өзгерту үшін, Бөліп алуды қажет ету бөліміндегі Иә түймешігін басыңыз. Бөліп алуды қажет ету туралы қосымша ақпаратты SharePoint кітапханасындағы файлдарды бөліп алуды қажет ету бөлімінен қараңыз.

 9. Тілқатысу терезесін жауып, Құжаттар кітапханасының параметрлері бетіне оралу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

SharePoint кітапханасынан нұсқаларды жою

Бірнеше уақыт өткен соң, SharePoint кітапханасы үшін нұсқалардың шынымен қажет емес екені анықталуы мүмкін. Толық басқару немесе құрастыру рұқсаттарыңыз болса, кітапханадан нұсқаларды жоюға болады.

 1. Жұмыс істеу жоспарланған кітапханаға өтіңіз. Егер кітапхана атауы жедел іске қосу тақтасында көрінбесе, Тораптың бүкіл мазмұны параметрін, одан кейін кітапхана атауын таңдаңыз.

 2. Таспаның Кітапхана құралдары тобындағы Кітапхана қойындысын нұқыңыз.

 3. Кітапхана параметрлері «SharePoint Foundation кітапханасы» таспасындағы «Кітапхана параметрлері» түймешігі түймешігін басыңыз.

 4. Кітапхана параметрлері бетінің Жалпы параметрлер тармағының астындағы Нұсқалар параметрлері түймешігін басыңыз.

 5. Нұсқалар параметрлері тілқатысу терезесінің Құжат нұсқасының жұрналы бөлімінен Нұсқаларсыз параметрін таңдаңыз. Бұл параметр осы бөлімде бұрын жасалған жазбаларды жояды.

 6. Тілқатысу терезесін жауып, Құжаттар кітапханасының параметрлері бетіне оралу үшін, Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×