SharePoint бағдарламасындағы контентті іздеу веб-бөлігін конфигурациялау

Контентті іздеу веб-бөлігінде қарапайым сұрауларды және күрделі сұрауларды конфигурациялау арқылы контентті көрсету әдісі туралы ақпарат алыңыз.

Қарапайым сұрауды контентті іздеу веб-бөлігінде конфигурациялау арқылы контентті көрсетіңіз

Егер қажетті сұрау контентті іздеу веб-бөлігінің (CSWP) үлгіні ұсынса, мысалы, егер нәтиже көзіне немесе арнайы тегке іздеу нәтижелерін шектегіңіз келсе, онда осы НЕГІЗГІ қойындысындағы конфигурациялау опцияларын пайдалану қажет болуы мүмкін.

Контентті іздеу веб-бөлікте сұрауды конфигурациялау кезінде «НЕГІЗГІ» қойындысы

 1. CSWP пішімі бар сайттағы SharePoint дизайнерлері тобының мүшесі екеніңізді тексеріңіз.

 2. Өңдеу қажет CSWP пішімі бар бетке өтіңіз.

 3. Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. бөлімінен Бетті өңдеу параметрін таңдаңыз.

 4. Веб-бөлікте «Контентті іздеу веб-бөлік мәзірі» көрсеткісін > Веб-бөлікті өңдеу тармағын таңдаңыз.

 5. «Веб-бөліктің құралы» тақтасындағы Сипаттар бөлімінде, Критерийді іздеу бөлімінде Сұрауды өзгерту түймешігін басыңыз.

  Жоғарыда көрсетілген кескіндегідей диалогтық терезе ашылады. Осы жерде сұрауды келесі кестеде сипатталғандай конфигурациялауға болады.

Сұрауды таңдау

Ізделетін контентті көрсету үшін нәтиже көзін таңдаңыз.

Нәтижелерді бағдарлама бойынша шектеу

Арнайы сайтқа, кітапханаға, тізімге немесе URL мекенжайына нәтижелерді шектеу үшін тізімнен опцияны таңдаңыз.

Тег бойынша шектеу

Уақытпен белгіленген контентке нәтижелерді шектеуге болады.

Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

Тег бойынша шектемеу

Іздеу нәтижелері уақытпен шектелмеген.

Ағымдағы беттің шарлау терминімен шектеу

Іздеу нәтижелері ағымдағы беттің шарлау терминімен белгіленген контентке шектелген. Шарлау термині түсінікті URL мекенжайының соңғы бөлігіндегідей көрсетіледі. Бұл опция басқарылатын шарлауды пайдаланатын сайттар үшін ғана жарамды.

Ағымдағы және қосалқы шарлау бойынша шектеу

Іздеу нәтижелері ағымдағы беттің шарлау терминімен белгіленген контент және ағымдағы шарлау терминінің қосалқы терминдерімен белгіленген контент үшін шектелген (түсінікті URL мекенжайының соңғы бөлігі ретінде көрсетіледі). Бұл опция басқарылатын шарлауды пайдаланатын сайттар үшін ғана жарамды.

Ескерту :  Сайтаралық жариялау сценарийінде бұл бөлім Сұрауды таңдау мәзірінен таңдаған нәтиже көзі жариялау сайтын каталогқа қосқан кезде жасалған каталог нәтижесінің көзі болған кезде ғана жұмыс істейді.

Осы тегте шектеу

Іздеу нәтижелері ұяшықтың ішіне терген тегпен белгіленген контентке шектелген.

Беттің жоғарғы жағы

Күрделі сұрауды контентті іздеу веб-бөлігінде конфигурациялау арқылы контентті көрсетіңіз

Шығару үшін CSWP қажетті сұрау кеңейтілген болса, мысалы, Кілт сөзді сұрау тілі (KQL) синтаксистік сілтемесін пайдаланғыңыз келсе, НЕГІЗГІ қойындысындағы Кеңейтілген режим бөлімінде қолжетімді конфигурациялау опцияларын пайдалану қажет.

Сұрауды Кеңейтілген режим бөлімінде конфигурациялаған кезде, сұрау айнымалыларын пайдалануға болады. Сұрау айнымалылары – сұрау іске қосылған кезде мәндермен алмасатын толтырғыштар. Сұрау айнымалыларының үлгілері – {User.Name}; олар бетті қарап отырған пайдаланушының аты үшін толтырғыш немесе {URLToken.1} болып табылады; URL мекенжайында бірінші мән үшін толтырғыш болып табылады.

 1. CSWP пішімі бар сайттағы SharePoint дизайнерлері тобының мүшесі екеніңізді тексеріңіз.

 2. Өңдеу қажет CSWP пішімі бар бетке өтіңіз.

 3. Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. бөлімінен Бетті өңдеу параметрін таңдаңыз.

 4. «Веб-бөліктің құралы» тақтасындағы Сипаттар бөлімінде, Критерийді іздеу бөлімінде Сұрауды өзгерту түймешігін басыңыз.

 5. Ашылатын диалогтық терезеде Кеңейтілген режимге ауыстыру параметрін таңдаңыз.

 6. Сұрауды келесі кестелерде сипатталғандай конфигурациялаңыз:

НЕГІЗГІ қойындысы

Сұрауды таңдау

Ізделетін контентті көрсету үшін нәтиже көзін таңдаңыз.

Кілт сөз сүзгісі

Сұрауға сұрау айнымалы мәндерін қосу үшін кілт сөз сүзгісін пайдалануға болады. Қолжетімді сұрау айнымалыларының тізімін алу үшін SharePoint Server 2013 бағдарламасындағы сұрау айнымалы бөлімін қараңыз.

Ашылмалы тізімнен алдын ала анықталған сұрау айнымалыларын таңдаңыз, содан соң оларды сұрауға Кілт сөз сүзгісін қосу түймешігін басу арқылы қосыңыз.

Сипат сүзгісі

Іздеу схемасында сұрауға болатындай реттелген басқарылатын сипаттар контентін сұрау үшін сипат сүзгілерін пайдалануға болады.

Сипат сүзгісі ашылмалы тізімінен реттелетін сипаттарды таңдауға болады. Сүзгіні сұрауға қосу үшін Сипат сүзгісін қосу параметрін таңдаңыз.

Сұрау мәтіні

Сұрауды Кілт сөзді сұрау тілін (KQL) мүмкіндігін пайдалану арқылы теріңіз немесе сұрауды құрастыру үшін Kілт сөз сүзгісі және Сипат сүзгісі тізімдерін пайдаланыңыз.

Кілт сөз сұрауы еркін мәтін кілт сөздерінен, сипат сүзгілерінен және операторлардан құрала алады. Сұрау айнымалыларын бөлектеу үшін жақшаларды пайдаланыңыз. Сұрай іске қосылған кезде, сұрау айнымалылары нақты мәнмен ауыстырылады.

Кілт сөз сұрауларының максималды ұзындығы - 2048 таңба.

НАҚТЫЛАУЛАР қойындысы

Іздеу нәтижелеріңіз бір немесе бірнеше нақтылау мәндері бар элементтерге шектелетінін қаласаңыз, осы қойындыны пайдаланыңыз. Іздеу схемасында нақтылаулар ретінде қосылған басқарылатын сипаттар Нақтылауларыңызды таңдау білімінде тізімделген. Тізімнен нақтылауыш мәнін таңдаңыз, содан соң оны сұрауға қосу үшін Қосу тармағын таңдаңыз.

Егер іздеу нәтижелері бір немесе бірнеше басқарылатын сипаттар тобы ретінде көрсетілуін қаласаңыз, Қосымша көрсету тармағын таңдаңыз. Бұл берілген элемент үшін бірнеше нұсқаларды көрсету үшін және оларды бір нәтижеге топтастыру қажет болғанда пайдалы.

СҰРЫПТАУ қойындысы

Бұл қойындыда іздеу нәтижелері қалауыңызға қарай сұрыпталуын таңдауға болады. Іздеу схемасында сұрыпталатындай етіп орнатылған басқарылатын сипаттар Сұрыптау реті ашылмалы тізімде тізімделген. Бұл тізімнен басқарылған сипатты таңдаңыз, содан соң Кему реті бойынша немесе Өсу реті бойынша опциясын таңдаңыз. Қосымша сұрыптау деңгейлерін қосу үшін Сұрыптау деңгейін қосу тармағын таңдаңыз.

Егер Сұрыптау әдісі тізімінен Бағалау параметрі таңдалған болса, Бағалау үлгісі тізімінде сұрыптау үшін пайдалануға болатын бағалау үлгісін таңдауға болады. Сондай-ақ, Динамикалық реттеу ережесін қосу тармағын таңдау арқылы қосымша ережелер мен шарттарды қосуға болады.

ПАРАМЕТРЛЕР қойындысы

Сұрау ережелері

Егер сұрау ережелерін пайдалану үшін таңдаңыз.

URL мекенжайын қайта жазу

Егер URL мекенжайын жариялау сайтыңызды каталогқа қосқан кезде анықталған әрбір каталог элементіне қатысты болуы үшін элемент мәліметтерінің бетіне қайта жазуды қаласаңыз, таңдаңыз. Егер URL мекенжайларын қайта жазбау параметрін таңдасаңыз, каталог элементтеріне арналған URL мекенжайлары қосылған каталогтың кітапхана элементіне тікелей көрсетіледі.

Мінездемені жүктеу

Веб-бетте көрсету үшін іздеу нәтижелері CSWP пішімі бойынша қайтарылатын кезде таңдаңыз. Егер әдепкі опцияны пайдалансаңыз, Синхронды параметр: Серверден беру сұрауы, серверден берілетін сұраулар және іздеу нәтижелері SharePoint бағдарламасы қайтаратын жауап бетіне қосылады. Егер Асинхронды параметрді таңдасаңыз: Сұрауды браузерден беру, толық бет алынғаннан кейін сұраулар пайдаланушының браузерінен беріледі. Бұл опцияны «Ұсыныстар» немесе «Танымал элементтер» сияқты контент үшін пайдалануға болады.

Басымдылық

Басқа іздеу веб-бөліктеріне қатысты веб-бөлігі көрсететін контент үшін басымдылықты таңдаңыз. Егер SharePoint бағдарламасы үлкен жүктемеде жұмыс істеп тұрса, сұраулар олардың басымдылығына қарай іске қосылады.

ТЕКСЕРУ қойындысы

Бұл қойындыда CSWP пішімі жіберген сұрау мәліметтерін алдын ала қарауға болады.

Сұрау мәтіні

CSWP пішімі іске қосатын сұрауды көрсетеді.

Қосымша ақпаратты көрсету үшін Қосымша көрсету тармағын таңдаңыз.

Сұрау үлгісі

Сұрауға қолданылатын сұрау үлгісінің контентін көрсетеді.

Нақтылау реті

НАҚТЫЛАУ қойындысында белгіленген сұрау үшін қолданылатын нақтылауларды көрсетеді.

Топтау реті

НАҚТЫЛАУ қойындысында анықталғандай басқарылатын сипат топтастырған іздеу нәтижелерін көрсетеді.

Қолданылатын сұрау ережелері

Сұрауға қандай сұрау ережелері қолданылатынын көрсетеді.

Сұрау үлгісінің айнымалылары

Сұрауға қолданылатын сұрау айнымалылары мен ағымдағы бетке қолданылатын осы айнымалылардың мәндерін көрсетеді. Нәтижелерді алдын ала қарау үшін Сұрауды тексеру тармағын таңдаңыз.

Сұрау әр түрлі пайдаланушы сегмент терминдері үшін жұмыс істеу әдісін тексеру үшін Пайдаланушы сегментін қосу терминін таңдаңыз. Нәтижелерді алдын ала қарау үшін Сұрауды тексеру тармағын таңдаңыз.

Сұрау мәтіні

CSWP пішімі беретін сұрауды көрсетеді.

Беттің жоғарғы жағы

Контентті іздеу веб-бөлігінде контенттің көрсетілу әдісін басқару

Контент CSWP бөлімінде қалай көрсетілетінін басқару үшін дисплей үлгілерін реттеу қажет.

Реттелген көрсету үлгісін CSWP пішіміне қолданғанудың алдында және одан кейінгі көрсетілетін контенттің бірнеше үлгілері.

Бұрын

Кейін

Әдепкі көрсету үлгісі

Реттелетін көрсету үлгісі

Реттелетін көрсету үлгісін жасау әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін SharePoint 2013 дизайнері көрсету үлгілері бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Контентті іздеу веб-бөлігін қосу

 1. Веб-бөлікті қосу қажет сайттағы SharePoint дизайнерлері тобының мүшесі екеніңізді тексеріңіз.

 2. Веб-бөлік қосу қажет бетке өтіңіз.

 1. Параметрлер Сайт параметрлерінде болатын параметрлердің кішкентай тісті доңғалақ берілісі. бөлімінен Бетті өңдеу параметрін таңдаңыз.

 2. Веб-бөлікті қосу қажет аймақта Веб-бөлікті қосу тармағын таңдаңыз.

 3. Санаттар тізімінде Контент жыймасы тармағын таңдаңыз.

 4. Бөліктер тізімінде Контентті іздеу > Қосу тармағын таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Контентті іздеу веб-бөлігі туралы

Кірушілер CSWP пішімі бар бетті шолған кезде, веб-бөлік автоматты түрде сұрауды береді. Іздеу нәтижелері CSWP пішімінде көрсетіледі. Көп жағдайларда, кірушілер қарап отырған контентті көрсету үшін іздеу технологиясының пайдаланылып жатқанын білмейді де. Олар үшін ол кез келген басқа веб-бет ретінде көрінеді.

Сұрауды CSWP пішімінде конфигурациялау арқылы контенттің қандай кірушілері CSWP пішімі бар бетті шолған кезде көретінін анықтауға болады. Әдепкі бойынша, CSWP пішіміндегі сұрау сайттағы үш ең жиі өзгертілген элементті көрсету үшін конфигурацияланған. Сұрауды конфигурациялау арқылы CSWP пішімінде көрсетілген элементтердің санын және көрсетілген контентті өзгертуге болады. Мысалы, CSWP пішімі белгілі бір тізімнен тоғыз тізім элементін немесе кіруші құжат кітапханасында жасаған соңғы алты құжатты көрсететіндей сұрауды конфигурациялауға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×