SharePoint басқару орталығындағы сайт жинақтары мен жалпы параметрлерді басқару

SharePoint Online әкімшісі ретінде SharePoint басқару оратлығын келесілерге пайдалануға болады:

 • Сайт жинағын жасау және басқару; сайттар жинағының қоймасын бөлу және бақылау.

 • Рұқсаттар мен пайдаланушыларды басқару және мазмұнды сайттарда қауіпсіз етуге көмектесу

 • Пайдаланушы профильдерін басқару және жеке сайттарды (Менің сайтым) конфигурациялау

 • Арнайы SharePoint Online мүмкіндіктерін немесе жалпы параметрлерді қосу және конфигурациялау

Осы жерде SharePoint Online ортасын біріктіру, конфигурациялау және басқару әдісін жоспарлау кезінде қарастырылуы тиіс маңызды мәліметтердің жалпы шолуы бар.

Бұл мақалада:

Жасалынуы қажет сайт жинақтарын жоспарлау

Қайдай сайт үлгісін немесе үлгілерін пайдалануымыз қажет?

Қанша сайт жинақтары қажет?

Әр сайттар жиыны үшін қанша қойма қажет?

Бізге көп тілді қолдау керек пе?

Сайт жинақтарын басқарылмалы етіп сақтауды жоспарлау

Сайттар жиындарын жою және қалпына келтіру

Рұқсаттарды басқару және мазмұнды қауіпсіз етуге көмектесу

Сайт жинақтарының әкімшілерін басқару

Сыртқы пайдаланушылардың ішкі сайттарға кіруіне рұқсат ету

Мазмұнды «Деректерге қатынас құқықтарын басқару» (IRM) шартымен қорғау

Жеке сайттарды және қоғамдық мүмкіндіктерді қосу

Пайдаланушы профильдерін басқару және кез келген реттелетін профиль сипаттарын немесе саясаттарын жоспарлау

Мақсатты аудиториясы бар пайдаланушыларға жеке мазмұнды көрсету

Пайдаланушыларға жеке сайттарды орнату

Жоспар мүмкіндігінің конфигурациялауға көмектесу үшін бизнес қажеттіліктерді бағалау

Серіктес шешімдерін бағалау

Жасалынуы қажет сайт жинақтарын жоспарлау

Сайттар жинағы — иесі бірдей және рұқсаттар сияқты басқару параметрлері ортақ веб-сайттар тобы. Сайттар жинағын жасағанда, сайттар жинағында жоғарғы деңгейлі сайт автоматты түрде жасалады. Жоғарғы деңгейлі сайт астында бір немесе бірнеше қосалқы веб-сайттарды жасауға болады.

Жоғары деңгейлі сайт пен қосалқы сайттарды көрсететін сайт жинағының иерархиялық диаграммасы.

Жоғарғы деңгейлі сайттар және қосалқы веб-сайттар сайттардың мүмкіндіктерін және параметрлерін басқарудың әр түрлі деңгейлеріне мүмкіндік береді. Осы иерархияны пайдалана отырып пайдаланушыларға бүкіл топ үшін негізгі жұмыс торабы, оған қоса, қосымша жобалар үшін жеке жұмыс сайттары және ортақ сайттар болуына мүмкіндік береді. Әр түрлі бөлімдер немесе сыртқы веб-сайттар үшін бөлек сайттар жиындарын жасауға болады.

Сайт жинақтарын құру ұйымның көлемі мен оның бизнес қажеттіліктеріне байланысты. Кейбір негізгі жайттарды ескеретін болсақ—мысалы, сайт жинағының қолданылу аясы, пайдаланушылардың оған кіру рұқсаты—сайт үлгісінің қандай түрі қолданылатындығы, орналастырылатын жад көлемі, жасалынуы қажет сайт жинақтарының саны туралы шешім жасауға көмектеседі. Жад көлемінің шектеулері мен жоспар қолдау көрсететін сайт жинағының санын қарап шығып үшін SharePoint Online: бағдарламалық құрал шектеулері бөлімін қараңыз. Сайт жинақтарын жасауға дайын болса, оны SharePoint басқару орталығы арқылы жасауға болады.

Осыны анықтау қажет болса:

Мынаны сұраңыз:

Қайдай сайт үлгісін немесе үлгілерін пайдалануымыз қажет?

Сайт жинағын жасаған кезде сайт үлгісін пайдалануға болады. Сайт үлгісі әр түрлі бизнес қажеттіліктерін қолдайтын тізімдер, кітапханалар, беттер және басқа элементтер немесе мүмкіндіктермен алдын ала толтырылған. Үлгіні сол қалпында пайдалануға болады немесе қажетінше сайтты реттеуге болады.

Әр сайт сайт жинағына таңдалған үлгідегі сипаттардан қалады. Сайт жинағында бірнеше сайт үлгілерін пайдалануға болады.

 • Сайттарда қандай мазмұн түрі сақталады?

 • Сайт арнайы мақсатты толтырады ма?

 • Адамдар мазмұмен қалай байланысуы қажет?

Қанша сайт жинақтары қажет?

Бизнес қажеттіліктері мен жалпы жад шектеулері осы шешімге әсер етеді.

Жалпыға қол жетімді веб-сайт, бағдарламалар каталогы, іздеу орталығы немесе «Менің сайтым» түйіні секілді сайттардың белгілі бір түрлері автономды сайт жинақтары ретінде бұрыннан бар. Осылардың кейбірі Office 365 сайтына тіркелген кезде сіз үшін автоматты түрде жасалады. Ұйымның басқа да арнайы мақсаттары болса, қосымша сайт жинақтары қажет болуы мүмкін. Мысалы, кейбір топтар өз мазмұнына кіруді шектеуді қажет етеді.

 • Бөлек деректерді сақтауды қажет ететін бөлімдер немесе топтар бар ма?

 • Арнайы мақсаттарға арналған сайт жинақтары өзгеше болуы қажет пе?

 • SharePoint қызметіне бағдарламаларды пайдалануды жоспарлайсыз ба? (егер солай болса, «Бағдарламалар каталогы» сайтын жасау қажет)

Әр сайттар жиыны үшін қанша қойма қажет?

Ұйымыңыз SharePoint Online қызметін сатып алғанда, оған ол сатып алған пайдаланушы лицензияларына және ол сатып алған Office 365 жоспарына негізделіп дискілік кеңістік пулы бөлінеді. Дискілік кеңістіктің жалпы мөлшері – пулда болады, осылайша сіз әр сайттар жинағына қанша дискілік кеңістік (ең азы – 50 Мбайт) беруді таңдай аласыз.

Жаңа сайттар жинағына дискілік кеңістікті тағайындағанда, сіз ұйымыңыз үшін бөлінген дискілік кеңістіктің жалпы мөлшерін және жаңа сайттар жинақтарына бөлуге болатын қанша жалпы ұйым дискілік кеңістігі қалғанын көре аласыз. Сайттар жинағы үшін дискілік кеңістік мөлшерін орнатқаннан кейін оны қажет болса, кейінірек кез келген уақытта арттыра аласыз. Әр сайт жинағы қанша дискілік кеңістікті пайдаланатындығын бақылауға және сайт жинағы шекке жақындағандығы туралы ескерту алуға болады.

Ұйымыңызда қалған дискілік кеңістік бітіп жатқанын байқасаңыз, істеуге болатын үш нәрсе бар:

 • SharePoint Online сайттарында мазмұн мөлшерін азайту.

 • Бір немесе бірнеше сайттар жинақтарын жою.

 • Microsoft корпорациясынан немесе провайдерден қосымша дискілік кеңістік сатып алу.

Қанша бос орын пайдаланылып жатқанын бақылау және сайттар жинағы әкімшілерімен және сайт иелерімен бірге ұйымда орнату керек кез келген файл өлшемін шектеулерге қатысты нұсқауларды және саясаттарды орнату маңызды.

Қосымша ақпарат үшін Сайт жинағының дискілік кеңістігін өзгерту және сервердің ресурс квоталары бөлімін қараңыз.

 • Жалпы қанша сайт жинақтары қажет деп ойлайсыз?

 • Жазылыммен бірге қанша дискілік кеңістік келеді?

 • Сақтайтын мазмұнның түріне немесе көлеміне байланысты арнайы сайт жинақтарының басқаларға қарағанда үлкенірек сақтау талаптары бар ма?

 • Сайт пайдаланушыларына арнайы сайт жинағының ішінде өздерінің топтық сайттарын жасауға рұқсат бересіз бе? Сайт жасауға рұқсат беру туралы қосымша ақпарат үшін Пайдаланушыларға өздерінің топтық сайтын жасауға мүмкіндік беру бөлімін қараңыз.

Бізге көп тілді қолдау керек пе?

Көп тілді пайдаланушылық интерфейс (MUI) мүмкіндігі пайдаланушыларға сайттарды немесе веб-беттерді сайтта немесе сайттар жиынында орнатылған әдепкі тілден басқа тілдерде көруге мүмкіндік береді. MUI мүмкіндігі аудармаға арналған құрал емес; бұл дисплей тілін белгілі бір интерфейс элементтеріне өзгертеді.

MUI пайдаланушы интерфейсін тек жеке пайдаланушыға ғана өзгертеді; сайттың басқа пайдаланушыларға көрінуіне әсер етпейді. Сонымен қатар, сайттың әдепкі тілінде жасалған кез келген торап мазмұны әлі де әдепкі тілде көрсетіледі.

MUI әдепкі бойынша қосылады. Дегенмен, MUI сайттар жинағында пайдаланылатын болса, онда оны сайттар жинағы әкімшісі қосуы керек. Сіз және сайт иелері сайттар жинағы мен сайттар үшін пайдаланылатын әдепкі тілді алдын ала шешулеріңіз керек, себебі көрсеткеннен кейін тілді өзгерту мүмкін емес. Сайттар жинағын жасағаннан кейін сайтта тіл және аймақтық параметрлері дұрыс екенін тексеру маңызды. Мысалы, француз сайттарын жасағанда, тіпті сіз Канадада орналассаңыз да, тіл әрқашан француз тіліне орнатылады. Сондықтан, қай тілді таңдасаңыз да, орныңыз үшін аймақтық және тіл параметрлерінің екеуі де дұрыс екенін тексерген жөн.

Көп тілді сайттар туралы қосымша ақпарат алу үшін Көп тілді мүмкіндіктерге кіріспе бөлімін қараңыз.

 • Қандай да бір сайт жинақтарын арнайы тілдерде жасау қажет пе?

Интернеттегі сайтты жасау үшін жалпыға қол жетімді веб-сайтты пайдалануды жоспарладыңыз ба?

Жалпыға қол жетімді веб-сайтты жоспарлау, оның ішінде реттелетін доменді пайдалану туралы қосымша ақпарат үшін SharePoint Online жоспарлау нұсқаулығының Жалпыға қол жетімді веб-сайтты жоспарлау атты мақаласын қараңыз.

 • Бизнеске арналған интернет веб-сайты бұрыннан бар ма немесе SharePoint Online сайтында сізге автоматты түрде жасалған сайтты пайдалануды қалайсыз ба?

Беттің жоғарғы жағы

Сайт жинақтарын басқарылмалы етіп сақтауды жоспарлау

Басқару — ұйымыңыз бизнес мақсаттарға жету үшін қалай бірлесіп жұмыс істейтінін басқаратын саясаттардың, рөлдерді, жауапкершіліктердің және процестердің жиыны. Бұл мақсаттар сіз көрсететін қызметті және қызметкерлеріңіз жасайтын зияткерлік меншігін басқаруға қатысты болады. Сайттар жинақдарын жоспарлағанда, оларды басқару әдісінің жоспарын да жасау керек.

Сайт жинақтарыңызды құрылымдау және басқару туралы ойлағанда, осы сұрақтарға жауаптарды қарастырыңыз.

Мынаған жету қажет болса:

Мынаны сұраңыз:

Тиімді сайттар жинағы жалпы мақсаттары бар жеке тұлғалар топтарынан және топтардан тұрады.

Сайт жинақтарының құрылымы ұйымның тиімділігін арттыра ма?

Ақпарат қажет адамдарға ашық, бірақ ақпаратты көрмеуі керек адамдарға ақпарат блокталатын қауіпсіз сайт.

Құрылым ақпарат архитектурасының заңдық талаптарға, құпиялылық қажеттіліктеріне әрі қауіпсіздік мақсаттарына сай болуына мүмкіндік бере ме?

Оқу қатынасына, жазу қатынасына немесе екеуіне де рұқсат ететін рұқсаттар үлгісі.

Пайдаланушыларға мазмұнға қандай қатынасу түрі қажет болады?

Сыртқы пайдаланушылар үшін тек қажет сайттар жиындарында түпнұсқалығын растау. Сыртқы пайдаланушыларға сайттарыңызға кіруге рұқсат беру туралы қосымша ақпаратты SharePoint Online анықтамасындағы Сайтты сыртқы пайдаланушылармен ортақ пайдалану мақаласынан қараңыз.

Компаниядан тыс пайдаланушыларға қатынасу керек пе?

Жақсы қызмет көрсетілетін тораптар үшін басқарылатын жоспар.

Сайт жинағында кімдерге сайттарды жасауға және басқаруға рұқсат етіледі?

Нақты әрекеттерге және «құм жәшігіндегі» шешімдер сияқты бағдарламаларға арналған орындар.

Пайдаланушылар үшін қандай мүмкіндіктер және құрамдастар қосылады?

Сайтты ортақ пайдаланатын адамдарға мазмұн пайдалы сайттар жинағы.

Іздеу нәтижелерінде табылған мазмұн сайттар жинағын ортақ пайдаланатын адамдарға қатысты бола ма?

Басқарылатын және жаңарту оңай шешім.

Сіз қанша реттеуге рұқсат етесіз?

Сайттар жиындарын жою және қалпына келтіру

SharePoint әкімшісі ретінде жойылған сайттар жиындарын қалпына келтіре аласыз. Себет сізге жойылған сайттар жиындарын, олар себетте 90 күннен артық болмаған жағдайда қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Себетте 90 күннен асқан сайттар жиындары автоматты түрде жойылады. Себет сайттар жиындарында ұйымға керекті деректер жоқ екеніне көз жеткізуге мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат үшін Жойылған сайттар жиындарын қалпына келтіру бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Рұқсаттарды басқару және мазмұнды қауіпсіз етуге көмектесу

Бұл бөлімде:

Сайт жинақтарының әкімшілерін басқару

SharePoint Online қызметін басқаруда басқарудың үш рөлі бар:

 • Глобалдық әкімші   Office 365 порталының әкімшісі; қызметтік лицензияларды , пайдаланушылар мен топтарды, домендерді және жазылған қызметтерді басқара алады. Сонымен қатар, Office 365 бағдарламалық құралында «Глобалдық әкімші» - SharePoint Online әкішісі.

 • SharePoint әкімшісі   Глобалдық әкімшінің негізгі атқаратын қызметі - SharePoint Online ортасын SharePoint басқару орталығы арқылы басқару; сайт жинақтарын жасап, оны басқара алады, сайт жинақтарының әкімшілерін тағайындай алады, тіркеуші параметрлерін анықтай алады және Business Connectivity Services мүмкіндігі мен қауіпсіз сақтау қызметін, InfoPath Forms Services, жазбаларды басқару, іздеу және пайдаланушы профильдерін конфигурациялай алады.

 • Сайт жинағының әкімшісі   Сайт жинағын басқару үшін әкімші рұқсаты бар пайдаланушы. Сайт жинағының бірнеше әкімшілері болуы мүмкін, бірақ тек біреуі ғана негізгі әкімші болады. SharePoint Online әкімшісі сайт жинағын жасаған кезде сайт жинағының негізгі әкімшісіне рұқсаттарды тағайындауы тиіс және кейін сайт жинағына қосымша әкімшілерді қоса алады.

SharePoint Online сайтында сайт жинағын жасаған кезде глобалдық әкімші немесе SharePoint әкімшісі сайт жинағының негізгі әкімшісін тағайындайды. Сайт жинағының бір немесе бірнеше әкімшісін резервтік ретінде тағайындаған жөн және Office 365 ішінде қолжетімді қосымша глобалдық әкімші болғаны да жөн.

Қосымша ақпарат үшін Сайт жинағының әкімшілерін басқару бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сыртқы пайдаланушылардың ішкі сайттарға кіруіне рұқсат ету

SharePoint Online сайт пайдаланушыларына сайттағы мазмұнды көру немесе өңдеу үшін сыртқы пайдаланушыларды (Office 365 жазылымына лицензиясы жоқ пайдаланушылар) шақыруға мүмкіндік береді. Пайдаланушылардың қай түрі сыртқы болып табылатынын және олардың иеленетін құқықтарын білмесеңіз SharePoint Online ортасында сырттай ортақ пайдалануды басқару бөлімін қараңыз. Сыртқы ортақ пайдалану ұйым қажеттіліктерін сыртқы сатушылармен, тұтынушылармен немесе клиенттермен бірлесіп жұмыс істеу мақсатында қолдайтын тиімді бірлесіп жұмыс істеуге арналған мүмкіндік болып табылады. Дегенмен, ортақ пайдаланғыңыз келмейтін кез келген мазмұн дұрыс қорғалғанына көз жеткізу үшін сыртқы ортақ пайдалану мүмкіндігін мұқият басқару қажет.

Пайдаланушылар ұйымнан тыс адамдармен сайттағы мазмұнды ортақ пайдаланудың үш жолы бар:

Сыртқы ортақ пайдалану әдепкі бойынша SharePoint Online ортасы (клиент) үшін қосылып, сайт оны жинақтайды. Адамдар сайтты пайдаланбас бұрын немесе осы мүмкіндікті пайдаланудың нақты жолын анықталмайынша, оны глобалдық түрде өшіруді қалауыңыз мүмкін. Бизнесіңіз үшін сенімді емес мазмұнды сақтайтын сайт жинақтарында өшірулі болған кезде көрсетілген сайт жинақтары үшін сыртқы ортақ пайдалануға рұқсат етуді қалауыңыз мүмкін. Сыртқы ортақ пайдалануды қосқан жеріңіз бен сыртқы ортақ пайдалануға рұқсат етілген деңгейді дұрыс таңдау қажет.

Сырттай ортақ пайдалануды SharePoint басқару орталығының екі деңгейінде конфигурациялауыңыз қажет:

 1. Сырттай ортақ пайдалануды тұтас SharePoint Online ортасы (немесе ие) үшін жалпы қосуға немесе ажыратуға болады.   Сонымен қатар, сырттай ортақ пайдалануды қосқан болсаңыз, ортақ пайдалануды тек рұқсат етілген пайдаланушыларға ғана немесе мазмұнды ортақ пайдалануды рұқсат етілген және қонақ сілтемелерімен кірген анонимді пайдаланушыларға көрсете аласыз.

 2. Сырттай ортақ пайдалануды жеке сайт жинақтары үшін қосуға немесе ажыратуға болады.   Бұл ортақ пайдалану қажет емес белгілі бір сайттар жиындарындағы мазмұнды қорғауға арналған мүмкіндікті ұсынады. Сонымен қатар, сайттар жиындарына рұқсат етілетін ортақ пайдалану деңгейін (рұқсат етілген пайланушылармен ортақ пайдалану немесе рұқсат етілген және қонақ сілтемелері арқылы кірген анонимді пайдаланушылармен ортақ пайдалану) көрсетуге болады.

Сырттан ортақ пайдалануды қосу және басқару туралы қосымша ақпарат үшін SharePoint online ортасы үшін сырттан ортақ пайдалануды басқару бөлімін қараңыз. Пайдаланушылардың мазмұнды ортақ пайдалануы туралы ақпарат үшін Ұйымнан тыс адамдармен сайттарды немесе құжаттарды ортақ пайдалану бөлімін қараңыз.

Мазмұнды «Деректерге қатынас құқықтарын басқару» (IRM) шартымен қорғау

SharePoint Online IRM Office 365 жүйесіндегі ақпаратты қорғау технологиясы Active Directory құқықтарын басқару қызметін (RMS) пайдаланады. IRM қорғауы Sha Microsoft AzurerePoint тізімдері мен кітапханаларындағы файлдар үшін қолданылады. Қосымша ақпарат алу үшін Microsoft Azure Directory құқықтарын басқару қызметі дегеніміз не? бөлімін қараңыз.

Адамдар IRM тізім не кітапханаларға қослған кезде файлдарды тек қана рұқсаты бар кісілер көре алуы үшін олар шифрланады. Әрбір құқықтары басқарылатын файл файлды көретін немесе оларда белгілі бір әрекет орындайтын кісілерге шек қоятын беру лицензиясын қамтиды. Әдетте қойылатын шектерге файлды тек оқылатын ету, мәтінді көшіру мүмкіндігін ажырату, кісілерге жергілікті көшірмені сақтап қоюға жол бермеу, және кісілерге файлды басып шығаруға жол бермеу кіреді. IRM қолданылатын файл түрлерін оқи алатын клиенттік бағдарламалары сол шектеулерді орындау үшін беру лицензиясын құқықтары басқарылатын файл ішінде пайдаланады. Сөйтіп, құқықтары басқарылатын файл жүктелген соң да, өзінің қорғанысын сақтап қалады.

Әдепкі бойынша, IRM Office 365 жүйесі арқылы кіргенде ажыратулы болады. SharePoint басқару орталығын қолданып IRM қызметін қоспас бұрын, Office 365 глобалдық әкімшісі алдымен құқықтарды басқаруға арналған Windows PowerShell модулін орнатып, құқықтарды басқару қызметіне қосылуды қажет етеді. Қосымша ақпарат үшін Деректерге қатынас құқықтарын басқару (IRM) қызметін SharePoint Online сайтында орнату және Деректерге қатынас құқықтарын басқару қызметін тізімге немесе кітапханаға қолдану бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жеке сайттарды және қоғамдық мүмкіндіктерді қосу

Пайдаланушы профилі SharePoint пайдаланушысын сипаттайтын сипаттардың жиыны. «Менің сайттарым» және «Адамдарды іздеу» секілді мүмкіндіктер ұйымыңыздағы адамдарға толық, жекелеген тәжірибені қамтамасыз ету үшін пайдаланушы профильдерін пайдаланады. Себебі, көптеген қоғамдық мүмкіндіктер пайдаланушы профильдеріне негізделеді, ал пайдаланушы профильдерін конфигурациялау қоғамдық мүмкіндіктерді конфигурациялаумен қатар жүреді.

Бұл бөлімде:

Пайдаланушы профильдерін басқару және кез келген реттелетін профиль сипаттарын немесе саясаттарын жоспарлау

Пайдаланушы тіркелгісі Office 365 бағдарламалық құралында жасалған кезде әкімші пайдаланушы туралы мәліметтерді, оның ішінде жұмыс атауы, бөлімше, телефон нөмірлері және Office 365 глобалдық мекенжайлар кітабында пайда болатын басқа да сипаттарды қолмен енгізе алады. Не болмаса, әкімші Microsoft Online Services каталогты синхрондау құралын ұйымның Active Directory пайдаланушы тіркелгілерін (және басқа Active Directory нысандарын) Office 365 каталогына көшіру үшін пайдалана алады. Бұл ақпарат пайдаланушының SharePoint Online профиліне түседі.

Office 365 каталог қызметіне пайдаланушы профилі туралы ақпарат қолмен енгізілген немесе Active Directory қызметімен синхрондалған болса және пайдаланушы профильдеріне қосымша ақпарат қосу қажет болса, бірақ оған арналған өріс болмаса, SharePoint Online пайдаланушысының профильсипатын жасағаныңыз жөн. Осы сипаттардың әрекет ету әдісінің саясаттарын көрсете аласыз.

Пайдаланушы профилінің қосымша сипаттары адамдарды іздеу және ұсыныстар секілді ұйымның SharePoint қоғамдық тәжірибесін жақсарта алады. Мысалы, басқаларға нақты мамандарды табуға мүмкіндік беретін қызметкер жұмыс істейтін ағымдағы жобаларға пайдаланушы профилінің сипатын жасауыңыз мүмкін.

Осы сипаттар SharePoint Online қызметіне арналған және осы ақпарат ұйымның Office 365 тіркелгілеріне көшірілмейді. Яғни, Exchange Online немесе Lync Online секілді Office 365 қызметтері осы ақпаратты көрмейді, себебі бұл глобалдық мекенжайлар тізіміне қосылмайды.

Пайдаланушы профильдерін жоспарлаған кезде мына сұрақтарға жауап таба отырып ұйымның бірге жұмыс істеу қажеттіліктерін бағалау арқылы бастай аласыз. Жоспарлау ауқымын шектеу үшін негізгі бизнес қажеттіліктеріне немесе әр сайт жинағына арналған сценарийлерге мүмкіндік беретін сипаттарды қосуға назар аударыңыз. Тиісті сипат белгілі бір сценарийлерді қарастырмаса, қажеттілік сипатты қосуды жоспарлаудан басқа тұрақты операциялар барысында анықталғанға дейін күтіңіз, өйткені ол алдағы уақытта қажет болуы мүмкін. Жңа сипаттарды қосудың қажеті де болмауы мүмкін.

Мынаны анықтау үшін:

Мынаны сұраңыз:

Негізгі пайдаланушы профильдеріне қолданылатын сипаттар. Сипаттар пайдаланушыларды тапқанда, мазмұнды бағыттау кезінде пайдаланылатын аудиторияларды жасағанда және әріптестер мен жұмыс топтары арасында қатынастарды орнатқанда маңызды.

Әдепкі пайдаланушы профилінің сипаттары қажеттіліктеріңізге сай келеді ме?

Осы ақпаратты пайдаланушылар қалай толтыра алады және оны кім көре алады?

Жаңа сипаттар жасасаңыз, оларға қандай саясаттар қолданылады?

SharePoint іздеу қызметінің сәйкес болуына және пайдаланушыларды табуға көмектесу үшін тұрақты таксономия қажет. Мысалы, «Мен туралы сұрау» деп аталатын профиль сипатын жасадыңыз делік. Осы сипатта өріске енгізу алатын пайдаланушыларды басқару қажет. Егер оларға өз қалауы бойынша толтыруға мүмкіндік берсеңіз, олар ізделінетіннен өзгеше етіп толтыруы мүмкін. Осы жағдайда пайдаланушы ақпаратты толтыруға таңдай алатын параметрлерді көрсететін шарттар жиынын жасауыңыз қажет болуы мүмкін.

Пайдаланушыларға жаңа профиль сипатын толтыруға арналған параметрлер жиынын ұсыну үшін шарттар жиынын жасау қажет пе?

Шарттар жиыны туралы қосымша ақпаратты Басқарылатын метадеректерге кіріспе мақаласынан қараңыз.

Ескертулер : 

 • Каталогты синхрондау құралы (DirSync) Active Directory пайдаланушы профильдеріне SharePoint Online бағдарламасымен тасымалданып және синхрондалу кезінде Active Directory ақпараты бір бағытқа ғана жүреді; жергілікті Active Directory орналасуынан SharePoint Online бағдарламасына. Бұл әрекет SharePoint Online бағдарламасындағы пайдаланушы ақпараты Active Directory каталогындағы пайдаланушы деректеріңіздің ке таралған және дәл күйін тарататынына кепілдік береді. Office 365 каталог қызметі туралы қосымша ақпарат алу үшін Office 365 жүйесінде Active Directory каталогының синхрондалуы бөлімін оқыңыз.

 • Пайдаланушы профильдері Active Directory каталогынан синхрондалған кезде Active Directory топтарын да синхрондауға болады. Синхрондау топтары қай пайдаланушы қай топтың мүшесі туралы SharePoint Online ақпаратын береді.

 • Active Directory әкімшісі реттелетін атрибуттарды Active Directory каталогында жасаған болса, сол ақпарат әдепкі Office 365 сипаттарында көрсетілмейді және синхрондалмайды.

Пайдаланушының профильдерін басқару туралы қосымша ақпаратты Пайдаланушының профильдерін басқару SharePoint Online қызметінде басқару мақаласынан қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мақсатты аудиториясы бар пайдаланушыларға жеке мазмұнды көрсету

SharePoint аудиториялары мазмұнды пайдаланушылардың жұмысына не тапсырмасына байланысты көрсетуге мүмкіндік береді. Аудиториялар элементтердің бірі немесе тіркесімі арқылы анықталады: тарату тізіміндегі мүше, Windows қауіпсіздік тобы, пайдаланушы профильдеріндені жалпы сипаттар. Мазмұнды аудиторияларға шарлау сілтемелері, тізім элементтері, кітапхана элементтері және веб-бөліктер үшін жібере аласыз.

Мақсатты мазмұнға аудиториялар жасамас бұрын сайттарда қолданылатын сайт элементтерін анықтау үшін сайт жинағының әкімшілерімен және сайт иелерімен бірге жүмыс істеуіңіз қажет. Бұл адамдардың түрлі сайттармен байланысын және мазмұнның пайдалану мақсатын анықтауға көмектеседі.

Анықталғаннан кейін аудиториялар мазмұн үшін мақсатты аудиторияларды тағайындауда бірнеше жолды пайдаланады. Мысалы, Microsoft Office 2013 бағдарламалары үшін Басқаша сақтау > SharePoint соңғы қалталары бөлімінде көрсетілетін сілтемелерді белгілей аласыз және әр сілтеме көрінетін аудиторияларды орната алады. Жеке сайтттарда (Менің сайттарым) жоғарғы сілтеме тақтасында пайда болатын сайтты шарлау сілтемелері үшін аудиторияларды орната алады. Аудиториялар реттелген ортада сайт әкімшілері веб-бөліктерді мазмұн үшін мақсатты аудиториялар тағайындауға пайдалана алады.

Аудиторияларды жоспарлаған кезде мақсат ұйымның қажеттіліктеріне байланысты негізгі аудиториялардың ықтимал жиынын табу болуы тиіс.

SharePoint Online аудиториялары SharePoint рұқсаттарынан өзгеше. Пайдаланушының белгілі бір сайтқа, құжат кітапханасына немесе құжатқа кіруіне тыйым салсаңыз, оны рұқсаттарды реттеу арқылы орындай аласыз. Осыны жоспарлау туралы қосымша ақпарат алу үшін Рұқсат стратегиясын жоспарлау бөлімін қараңыз.

Аудиторияларды басқару туралы қосымша ақпарат алу үшін Пайдаланушы профилінің аудиторияларын SharePoint Online сайтында басқару бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Пайдаланушыларға жеке сайттарды орнату

Менің сайттарым – ұйымыңыздағы әр мүшеге әлеуметтік желілер мен бірлесіп жұмыс істеудің кең жиынын беретін жеке сайттар. Қосымша, Менің сайттарым бөлімі Office 365 жүйесін пайдаланушыларға ақпаратты сақтауға, ортақ пайдалануға және бақылауға болатын орталық орынды береді. Пайдаланушылар SharePoint Online сайтының жоғарғы жағындағы Сайттар немесе Жаңалықтар арнасы түймешігін басу арқылы жеке сайттарына кіре алады немесе OneDriveпайдаланушыны Менің сайтым бөлімінің жиыны жасалғаннан кейін әр түрлі Менің сайтым орындарына алып барады. Сондай-ақ, кез келген беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы пайдаланушы атын басып, Мен туралы тармағын басатын болсаңыз, бұл Менің сайтым иеленушісінің әрекеттерін көрсететін Менің сайтым бетіне бағыттайды.

SharePoint Online әкімшісі ретінде кез келген ұйымдағы әр пайдаланушының «Менің сайтым» бетінің мазмұнын реттеуге және құпиялылықты сақтау саясаттарын қосуға болады.

«Менің сайттарым» бетінің негізгі үш компоненті бар:

 • Жаңалықтар арнам - әдепкі орналастыру беті. Бұл бетте пайдаланушы көрсеткен әріптестер мен қызығушылықтарға қатысты соңғы әрекеттер арнасы көрсетіледі. Пайдаланушылар олардың жаңалықтар арнасын әріптестерін бақылау, қызығушылықтарын көрсету және бақылағысы келген әрекеттерін түрін конфигурациялау арқылы реттеу алады.

 • Менің Бизнеске арналған OneDrive мазмұны пайдаланушының «Менің сайтым» тармағына сақталған мазмұнды көрсететін веб-бөлік беті.

 • Менің сайттарым - пайдаланушы бақылауға шешім жасаған және ұсынылған сайттардың сілтемелерінің беті.

 • Мен туралы пайдаланушының профиль бетін ұйымдағы басқа адамдарға көрсетеді, мұнда пайдаланушылар білімдерін, профиль суреттерін және т.с.с. бөлісе алады. «Жаңалықтар арнам» мен «Менің Бизнеске арналған OneDrive мазмұным» беттері пайдаланушыларға ғана қолжетімді болса да, «Менің профилім» беті — пайдаланушының «Менің сайтым» веб-сайтын ашқанда пайдаланушы мен ұйымдағы адамдар көре алатын бет.

«Менің сайттарым» бетін жоспарлау үшін SharePoint Online әкімшісі «Менің сайттарым» талап ететін квотаны анықтауы тиіс. Сонымен қатар, SharePoint Online әкімшісі «Сенімді орындар» секілді маңызды конфигурациялау ақпаратын, ұсынылатын «Іздеу орталығы», «Менің сайттарым» бетіндегі «Рұқсаттарды оқу» қай тіркелгілер немесе топтарда болатынын және SharePoint басқару орталығының пайдаланушы профильдері бөлімінде болатын құпиялылық және қауіпсіздік параметрлерін көрсете алады. SharePoint Online әкімшісі «Менің сайттарымның пайдаланушылары» профильдік беттерінде көрсетілетін пайдаланушы профилінің сипаттарын да басқара алады.

Сайт жинағының әкімшілері немесе сайт иелері топ сайттарында қол жетімді Сайт арнасы мүмкіндігінің сайт үшін қосулы болатындығын анықтайды. Осы мүмкіндікті қосу сайтта оқылатын немесе «Менің сайтым бетінде бақылауға болатын сайтқа арналған жаңалықтар арнасы мен микро-арнаны жасайды.

Беттің жоғарғы жағы

Төмендегі кестеде әлеуметтік мүмкіндіктердің рұқсаттарға арналған нұсқаулық берілген:

Рұқсат

Нұсқаулық

Жеке сайтты жасау

Әдепкі бойынша, түпнұсқалығы расталған барлық пайдаланушылар «Менің сайтым» веб-сайтын жасай алады. Ұйымға әдепкі параметр қолданылуы керек екенін тексеріңіз. Я болмаса, ұйымдағы пайдаланушылар жиынына «Жеке сайтты жасау» рұқсатын беру үшін бір немесе бірнеше қауіпсіздік тобын пайдалануға болады.

Әлеуметтік мүмкіндіктерді пайдалану

Әдепкі бойынша, барлық түпнұсқалығы расталған пайдаланушылар құжаттарға, басқа SharePoint Online элементтеріне және сыртқы веб-беттер және блог жазбалары сияқты басқа элементтерге бағалауларды және әлеуметтік тегтерді қоса алады. Сондай-ақ, пайдаланушылар жеке веб-сайтының профиль беттерінде немесе кез келген SharePoint Online бетінде экспромт жазбаларды қалдыра алады. Немесе ұйымдағы пайдаланушылар жиынына «Әлеуметтік мүмкіндіктерді пайдалану» рұқсатын беру үшін бір немесе бірнеше қауіпсіздік топтарын пайдалануға болады.

Жеке мүмкіндіктерді пайдалану

Әдепкі бойынша, барлық түпнұсқалығы расталған пайдаланушылар профильдерін өңдей алады, әріптестерді қоса немесе өңдей алады және мүшеліктерді қоса немесе өңдей алады. Немесе, ұйымдағы пайдаланушылар жиынына «Жеке мүмкіндіктерді пайдалану» рұқсатын беру үшін бір немесе бірнеше қауіпсіздік тобын пайдалануға болады.

Арнайы шаралар

Ерекше қарастыруды қажет ететін «Менің сайтым» мүмкіндіктері мыналарды қамтиды:

 • Жаңалықтар арнасы   Әдепкі бойынша, жаңалықтар арнасы мүмкіндігі сайт пайдаланушыларына «Менің сайттарым» сайтының «Жаңалықтар арнасы» бетінде әріптестерінің әрекеттерін бақылауға мүмкіндік бере отырып қосулы болады. Пайдаланушылар жаңалықтар арнасында тек рұқсаты бар әрекеттерді көре алады. «Менің сайттарым» бетін жоспарлағанда, бұл мүмкіндіктің құпиялылығын қарастыру керек және талаптарға сай жеңілдетуді қамтамасыз ету керек.

 • Тег және жазба құралы   Тег және жазба құралын SharePoint басқару орталығында «Тегтерді және жазбаларды пайдалану» рұқсатын орната отырып қосуға немесе өшіруге болады. Бұл параметр Тегтерді және жазбаларды пайдалану» рұқсаты бар барлық пайдаланушыларға қолданылады.

Менің сайтым веб-сайтын реттеу туралы қосымша ақпарат алу үшін SharePoint Online қызметіне арналған Менің сайтым параметрлерін реттеу бөлімін қараңыз. Ұйымдағы жеке сайттарға қолданылатын профильдік беттердің және жаңалықтар арнасының көрінісі мен әрекетін басқаратын «Менің сайтым» хостын реттеу туралы қосымша ақпарат алу үшін «Менің сайтым» хостын реттеу бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Жоспар мүмкіндігінің конфигурациялауға көмектесу үшін бизнес қажеттіліктерді бағалау

SharePoint басқару орталығынан жалпы конфигурацияланатын немесе басқарылатын бірнеше мүмкіндіктер бар. Уақыт пен ресурстарды жоспарлауға көмектесу үшін ұйымның арнайы мүмкіндіктер үшін бизнес қажеттіліктері бар екендігін бағалау үшін пайдалы болып табылады. Осы қадам серіктесіңізге мүмкіндіктердің конфигурациясын жоспарлауда басқару қызметіне көмектесу үшін арнайы маман жұмылдырылатын ұйымыңыздағы орынды анықтауға көметеседі. Мысалы, шарттар қоймасы секілді мүмкіндіктерді немесе мазмұн ұйымдастырушысы секілді жазбаларды басқару мүмкіндіктерін конфигурациялауға арналған қажетті талаптарды жинау үшін таксономия, жазбаларды басқару немесе мазмұнды басқаруды біріктіруге жауапты ұйымдағы адаммен бірге жұмыс істеуіңіз қажет.

Осы мүмкіндіктер қажет пе?

Осыны орнату туралы толығырақ үйрену үшін мына жерге өтіңіз:

Сайт құрастырушылары сайт пайдаланушылары толтыра алатын браузерді қолдайтын пішіндерді жасау және жариялау мүмкіндігін алғысы келеді.

InfoPath Forms Services қызметі веб-браузерде берілетін пішімдерді қолдайды. Бұл E3 және E4 Office 365 жоспарлары үшін қол жетімді.

Сыртқы бағдарламаларда сақталған бизнес деректермен жұмыс істеуіңіз қажет және сол деректерді SharePoint Online сайттарына енгізе алуыңыз қажет.

Business Connectivity Services қызметін деректер көзіне қосылу үшін пайдалануға болады, мысалы, SQL Azure дерекқорлары немесе Windows Communication Foundation веб-қызметтері (WCF ретінде де белгілі).

Сайттардағы ақпаратты жіктеу және жинау үшін таксономияларды жасауыңыз және пайдалануыңыз қажет.

Орталықтан басқарылатын терминдердің (терминдер жиыны деп аталады) иерархиялық жинақтарын жасау, импорттау және басқару үшін терминдер қоймасын басқару құралын пайдалануға болады.

Жазбаларды басқару немесе құжатты басқару шартына байланысты мамзұмнды белгілі бір орындарға автоматты түрде бағыттау қажет.

SharePoint Online ортасының «Іздеу» мүмкіндігін конфигурациялау қажет.

Пайдаланушыларға сайттарды реттеу және кеңейту үшін іштей дамыған бизнес қолданбаларын не үшінші тарап қолданбаларын орнату және іздеу мүмкіндігімен қамтамасыз ету қажет.

Зерттеу, бақылау немесе заңды жағдайларда eDiscovery сұрауларының бөлігі болуы мүмкін мазмұнды басқару үшін eDiscovery орталығын жасау қажет.

eDiscovery орталығы - сайттар жинағы және SharePoint басқару орталығында жасалуы қажет. eDiscovery орталығының үлгісі жаңа сайт жинағының диалогтық терезесінің «Кәсіпорын» қойындысында орналасады. Әр жаңа іс eDiscovery орталығының сайттар жинағындағы сайт болады.

Беттің жоғарғы жағы

Серіктес шешімдерін бағалау

Жоспардың бөлігі ретінде ұйымыңызда SharePoint Online қызметін теңшеу үшін үшінші жақ қызметтерін немесе бағдарламаларын пайдалануды талап етуі мүмкін арнайы бизнес қажеттіліктерінің бар-жоғын бағалаған жөн. Мысалы, ұйымыңызға SharePoint Online торабына мазмұнның үлкен көлемін не болмаса пайдаланушылардың үлкен көлемін тасымалдау қажет болуы мүмкін немесе электрондық пошта арқылы жіберілетін тізімдер үшін қолдауды талап ететін бизнес процестер болуы мүмкін. Егер ұйымыңыз үшінші жақ қызметтерінен немесе бағдарламаларынан пайда табады деп ойласаңыз, Microsoft Office 365 Marketplace торабындағы Microsoft серіктестерінен қол жетімді кәсіби қызметтер мен бағдарламаларды пайдаланыңыз. Қажеттіліктеріңізге сай бұлтты немесе құрастыратын Microsoft Office 365 ішінде қолдануға көмектесе алатын мамандарды табу үшін осы торапты пайдалануға болады. Жоспарлау процесінің басында қол жетімді үшінші жақ қызметтері мен шешімдері туралы жете біліп, зерттеу жақсы идея болып табылады.

Беттің жоғарғы жағы

Кәсіпорынға және орта бизнеске арналған Office 365 нұсқасының SharePoint Online жоспарлау нұсқаулығы.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×