Select grammar and writing style options in Office 2016

Бұл мақалада Грамматика параметрлері диалогтық терезесінде Microsoft Office Word және Office Outlook бағдарламалары үшін таңдауға болатын грамматика және жазу стилі параметрлері түсіндіріледі.

Ескерту : Егер Word және Outlook бағдарламаларының тіл нұсқасынан басқа тілде жазылған мәтіннің параметрлерін таңдасаңыз, параметрлер әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, кейбір топ атаулары басқаша болуы мүмкін және Талап сияқты басқалары көрсетілмеуі мүмкін.

Не істегіңіз келеді?

«Грамматика параметрлері» диалогтық терезесін көрсету

Тыныс белгі қателерінің қалай анықталуға тиісті екенін таңдау

Грамматика қателері анықталатын жолды таңдау

Стилистикалық қателер анықталатын жолды таңдау

Бастапқы ереже параметрлерін қалпына келтіру

«Грамматика параметрлері» диалогтық терезесін көрсету

Outlook

 1. Элемент жасаңыз немесе ашыңыз.

 2. Файл қойыншасын, содан кейін Параметрлер түймешігін басыңыз.

 3. Пошта тармағын таңдап, Өңдегіш параметрлері түймешігін басыңыз.

 4. Емлені тексеру түймешігін басыңыз.

 5. Outlook бағдарламасында емлені түзеткенде бөлімінде Параметрлер түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Word

 1. Файл қойыншасын, содан кейін Параметрлер түймешігін басыңыз.

 2. Емлені тексеру түймешігін басыңыз.

 3. Word бағдарламасында емле мен грамматиканы түзеткенде бөлімінде Параметрлер түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Тыныс белгі қателерінің қалай анықталуға тиісті екенін таңдау

«Грамматика параметрлері» диалогтық терезесін көрсеткеннен кейін төмендегі параметрлерді өзгертуге болады.

 • Соңғы тізім элементінің алдында үтір талап етіледі

Бұл параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • тексермеу    Грамматиканы тексеру құралы бұл қатені тексермегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз.

 • ешқашан    Егер грамматиканы тексеру құралы соңғы элемент алдында үтір бар сөйлемдерді қателер деп белгілегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз. Төменде грамматиканы тексеру құралы осы параметрмен дұрыс емес деп шешкен сөйлем мысалы беріледі: Сүт, печенье және банан сатып алыңыз.

 • әрқашан    Егер грамматиканы тексеру құралы соңғы элемент алдында үтір өткізіп жіберілген сөйлемдерді қателер деп белгілегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз. Төменде грамматиканы тексеру құралы осы параметрмен дұрыс емес деп шешкен сөйлем мысалы беріледі: Сүт, печенье және банан сатып алыңыз.

 • Тырнақша қажет етілетін тыныс белгісі

Бұл параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • тексермеу     Грамматиканы тексеру құралы бұл қатені тексермегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз.

 • ішінде     Грамматиканы тексеру құралы үтір тырнақшаның сыртына қойылған сөз тіркестерін қателер деп белгілегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз. Төменде грамматиканы тексеру құралы осы параметрмен дұрыс емес деп шешкен сөйлем мысалы беріледі: Сыншылар әрекетті «шабытты» деп атаған кезде, олар сызбадағы сәйкессіздікті көрсетеді.

 • сыртында     Грамматиканы тексеру құралы үтір тырнақшаның ішіне қойылған сөз тіркестерін қателер деп белгілегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз. Төменде грамматиканы тексеру құралы осы параметрмен дұрыс емес деп шешкен сөйлем мысалы беріледі: Сыншылар әрекетті «шабытты» деп атаған кезде, олар сызбадағы сәйкессіздікті көрсетеді.

  • Сөйлемдердің арасында қажет етілген бос орындар.

Бұл параметрлердің бірін таңдаңыз:

 • тексермеу     Грамматиканы тексеру құралы бұл қатені тексермегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз.

 • 1 (бос орын)    Егер грамматиканы тексеру құралы нүктеден кейін бірнеше бос орны бар сөйлемдерді қателер деп белгілегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз.

 • 2 (бос орындар)    Егер грамматиканы тексеру құралы нүктеден кейін бір бос орны немесе екіден көп бос орны бар сөйлемдерді қателер деп белгілегенін қаласаңыз, осы параметрді таңдаңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Грамматикалық қателер анықталатын жолды таңдау

«Грамматикалық параметрлер» диалогтық терезесін көрсеткеннен кейін төмендегі параметрлерді өзгертуге болады.

Бас әріптерге түрлендіру    Жалқы есімдер («дарын мырза» «Дарын мырза» болуы керек) сияқты бас әріптерге түрлендіру мәселелері немесе жалқы есімдерден кейін келетін тақырыптар («Айнұр Тәте» «Айнұр тәте» болуы керек). Сондай-ақ, бас әріптердің шамадан тыс қолданысын анықтайды.

Үзінділер мен ұзын сөйлемдер    Сөйлем үзінділері және ұзын сөйлемдер.

Дұрыс пайдаланылмаған сөздер    Шылау түріндегі «сияқты», «не» мен «немесе», «кім» мен «кімге» сияқты сын есімдер мен үстеулердің, салыстырмалы шырайлар мен асырмалы шырайлардың дұрыс пайдаланылмауы, өлшем бірліктері, шылаулар, предлогтар және есімдіктер.

Болымсыз    Бірнеше болымсыз сөзді пайдалану.

Зат есім тіркестері    Дұрыс емес зат есім тіркестері; дұрыс пайдаланбау; зат есім сөз тіркестеріндегі сан тіркесі мәселелері («бес машиналар» орнына «бес машина»).

Тәуелдеу есімдігі мен көптік жалғаулары    Көптік жалғауының орнына тәуелдік жалғауын пайдалану және керісінше. Сондай-ақ, тәуелдеу есімдігінде өткізіп жіберілген апостроф таңбасын анықтайды.

Тыныс белгісі    Дұрыс емес тыныс белгілері, олардың ішіндегі үтірлер, қос нүктелер, сөйлем соңындағы тыныс белгілер, тырнақшалардағы тыныс белгілері, сөздердің арасындағы бірнеше бос орындар немесе үтірдің немесе қос нүктенің орнына қолданылатын нүктелі үтір.

Сұрақтар    «Ол кофенің қалған-қалмағанын сұрады?», «Жақсы шешімге ұсыныс жасайтын қайсысы?» және «Ол соңында бардыңыз ба деп сұрады?» сияқты стандартты емес сұрақтар.

Қатыстық сөйлемшелер    Қатыстық есімдіктер мен тыныс белгілерінің дұрыс пайдаланылмауы, олардың ішінде заттарға қатысты «не» сөзінің орына «кім» қолданылуы, адамдарға қатысты «кім» сөзінің орнына «не» қолданылуы, «сол» сөзінің «не болса да» және «не болмасын» сөздерімен бірге қажетсіз қолданылуы немесе «кімнің» орнына «ненің» қолданылуы.

Бастауыш-етістік байланысы    Бастауыш пен оның етістігінің байланыспауы, оның ішінде бастауыш-етістіктің есімдіктер мен кванторлардың байланысы (мысалы, «Студенттердің барлығы қалдырдың» орнына «Студенттердің барлығы қалдырды»).

Етістікті тіркестер    Дұрыс емес етіктікті тіркестер; дұрыс емес етіктік шақтары; ауыспалы емес етістіктер ретінде қолданылатын ауыспалы етістіктер.

Беттің жоғары бөлігі

Стилистикалық қателер анықталатын жолды таңдау

«Грамматикалық параметрлер» диалогтық терезесін көрсеткеннен кейін төмендегі параметрлерді өзгертуге болады.

Клишелер, ауызекі сөздер және жаргон

 • Сөздікте клишелер деп анықталған сөздер немесе сөз тіркестері.

 • Ауызекі сөздері мен сөз тіркестері бар сөйлемдер, олардың ішінде үстеу ретінде қолданылатын «нақты», «жаман» және «көп»; екі кейінгі тәуелдіктер; ырықсыз етіс түрінде қолданылатын «алу»; «сияқты» орнына қолданылатын «секілді»; «қорқатын» орнына қолданылатын «сескенетін»; және «неліктен» орнына қолданылатын "қалай келу».

 • Техникалық, бизнес немесе өндірістік жаргонның пайдаланылуы.

Қысқарған сөздер    Айтылуға тиісті немесе ерекше жазу стиліне тым ресми емес болып келетін қысқарған сөздердің пайдаланылуы — мысалы, «Мен ертең кетпеймін» орнына «Мен ертең кетпейм» нұсқасын пайдалану.

Үзінді — стилистикалық ұсыныстар    «Керемет күн!» немесе «Неліктен?» сияқты ресми жазудан құтылу қажет үзінділер.

Гендерге қатысты сөздер    «Бозбала» және «бойжеткен» сияқты гендерге қатысты тіл.

Сызықшалы және күрделі сөздер    Сызықша қойылмауы тиіс сызықшалы сөздер және керісінше. Сондай-ақ, ашық болуы тиіс күрделі сөздерді анықтайды және керісінше.

Дұрыс пайдаланылмаған сөздер — стилистикалық ұсыныстар    «Емес» стандартты емес сөздерді және «бірдеңеге ашулы» орнына «бірдеңкеге ашулы» сияқты тіркесті көп пайдалану.

Сандар    Айтылуға тиісті сандар (9 орнына тоғызды пайдалану) және керісінше (он екінің орнына 12-ні пайдалану). Сондай-ақ, «пайыз» орнына «%» таңбасының бұрыс қолданысын анықтайды.

Ырықсыз сөйлемдер    Ырықсыз етісте жазылған сөйлемдер. Мүмкін болса, сөйлемдер сабақты етісте жазылады.

Тәуелдік жалғаулары мен көптік жалғаулары — стилистикалық ұсыныстар    «Оның еске сақтау қабілеті есектікі сияқты» немесе «Мен Дарындікіне тоқтадым» сияқты күмәнді, бірақ тәуелдік жалғауының дұрыс қолданылмауы.

Тыныс белгісі — стилистикалық ұсыныстар    Мерзім тіркестеріндегі қажетсіз үтірлер, еркін одан кейін келетін тыныс белгілері және тырнақшалардың алдындағы қойылмаған үтірлер— мысалы, «Ол «Ол түсте келеді» деп айтты»».

Бағыныңқы сөйлемдер — стилистикалық ұсыныстар    «Не» немесе «ненің» күмәнді қолданылуы.

Сөйлем ұзындығы (60 сөзден көп)    60-тан аса сөзді қамтитын сөйлемдер.

Сөйлем құрылымы    Сөйлем үзінділері, қосымша сөйлемдер, шылаулардың шамадан тыс қолданылуы («және» немесе «не»), параллель сөйлем құрылымы (сөйлемдегі өздік және ырықсыз етістердің арасындағы өзгерістер сияқты), сұраулы сөйлемдердің дұрыс емес құрылымы және дұрыс қойылмаған анықтауыштар.

«Және», «Бірақ» немесе «Үмітпен» басталатын сөйлемдер    Сөйлемнің басындағы шылаулар мен үстеулердің пайдаланылуы немесе екі тәуелсіз сөйлем мүшелерінің арасындағы шылау ретінде «тағы» сөзіне пайдаланылуы.

Кейінгі зат есімдер (үштен көп)    Анық емес болуы мүмкін бірнеше зат есімдер жолдары — мысалы, «Табыс салығы кеңсесінің іс тәжірибелері сол қалпында қалды».

Кейінгі жатыс септікті сөз тіркестері (үштен көп)    Жатыс септікті сөз тіркестерінің жолдары — мысалы, «Қаланың шетіндегі кітапхананың бұрышындағы сөредегі кітап тексерілді».

Түсініксіз сөз тіркестері    Анық емес сөз тіркестері — мысалы, сын есімнен және көпше түрден немесе күрделі зат есімнің алдында келетін «тағы» («Бізге өте жан жақты болып келетін жұмысшылар керек» орнына «Бізге өте жан жақты жұмысшылар керек») — немесе есімдікке жасалатын бірнеше ықтимал сілтемесі бар сөйлемдер («Департаменттердің ешқайсысы баяндаманы тіркемеді» орнына «Департаменттердің барлығы баяндаманы тіркемеді»).

Бірінші жақты қолдану    Ғылыми немесе техникалық жазбаларда қолданылуға тиісті емес «мен» және «маған» есімдіктері.

Етістікті тіркестер — стилистикалық ұсыныстар    Шартты рай болатын бұйрықты етістік пішіндерінің, бөлінген етістік тіркестерінің және ырықсыз етіс тіркестерінің пайдаланылуы — мысалы, «Бұрышты саусақты күйдірмей майдалауға болады».

Көп сөзділік    Сөзді қатысты сөйлем мүшелері немесе белгісіз анықтауыштар («әдемі» немесе «керемет»), артық үстеулер, тым көп болымсыз сөздер, «я болмаса» сөз тіркесіндегі «болмаса» қажетсіз пайдаланылуы немесе «мүмкін ... болады» орнына «мүмкін ... мүмкін» пайдаланылуы.

Бөлінетін тұйық етістіктегі сөздер (бірнеше)    «у» және тұйық етістік арасындағы екі не одан көп сөз — мысалы, «базарға батыл кіру».

Беттің жоғары бөлігі

Бастапқы ереже параметрлерін қалпына келтіру

«Грамматикалық параметрлер» диалогтық терезесін көрсеткеннен кейін және әр түрлі параметрлерді өзгерткеннен кейін параметрлердің әдепкі күйлерін қалпына келтіремін деп шешуіңізге болады. Бұл әрекетті орындау үшін, Барлығын қалпына келтіру түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×