Publisher 2013 бағдарламасындағы пернелер тіркесімі

Кейде саусақтарыңызды пернелерден алмай және тінтуірге немесе сенсорлы тақтаға ауыспастан жылдам жұмыс жасай аласыз. Пернелер тіркесімі арқылы барлығын жасай аласыз, бұрыннан таныс әрекеттерден басқасы, мысалы, Ctrl+C көшіру үшін және Ctrl+S сақтау үшін.

Бұл мақалада

Жаңа тіркесімдер

Кескін және сурет әсерлері

Кескін әсерлері

Сурет әсерлері

Мәтін әсерлері

Мәтінді ашылмалы мәзірмен толтыру

Мәтін контурының ашылмалы мәзірі

Мәтін әсерлерінің ашылмалы мәзірі

Жарияланымды жасау, ашу, жабу немесе сақтау

Жарияланымды жасау, ашу және жабу

Мәтінді немесе нысандарды өңдеу немесе пішімдеу

Мәтінді өңдеу немесе пішімдеу

Мәтін пішімдерін көшіру

Мәтінді және нысандарды көшіру, қиып алу, қою немесе жою

Әрекетті болдырмау немесе қайта жасау

Нысанды ығыстыру

Қабат нысандары

Нысандарды байластыру

Нысандарды таңдау немесе топтау

Беттермен жұмыс жасау

Беттерді таңдау немесе қою

Беттер арасында жылжыту

Негізгі бетті қолдану

Жиектер мен бағыттауыштарды көрсету

Ұлғайту

Жарияламаны басып шығару

Басып шығаруды алдын ала көрсетуді қолдану

Басылымды басып шығару

Гиперсілтемелерді кірістіру

Электрондық пошта жіберу

Тапсырмаларды автоматтандыру

Макроспен жұмыс істеу

Visual Basic бағдарламасымен жұмыс істеу

Жаңа тіркесімдер

Берілген тіркесімдер таспамен жаңа. Кескін немесе кесте секілді нысанды енгізген немесе таңдаған кезде кейбір контекстік қойындылар пайда болады. Пернелер тіркесімін контекстік қойындылармен қолдану үшін бірнеше екі әріптен тұратын тікесімдер қостық.

Жаңа пернелер тіркесімі екі әріпті қолдана отырып, Сурет салу құралдары қойындысын ашады.

Оны қолдану үшін алдымен нысан таңдалады, одан кейін Alt пернесін басыңыз, екі әріпті контекстік мәзірдің тіркесімін басыңыз, одан соң қалған түймешіктерді басыңыз. Мысалы, Кескін әсерлері мәзірін ашып, кескінге көлеңке қосу үшін кескінді таңдайсыз, Alt түймешігін басыңыз, JD түймешігін Сурет салу құралдарыПішім қойындыларын ашу үшін басыңыз, SE түймешігін Кескін әсерлері мәзірін ашу үшін басыңыз, S түймешігін Көлеңкелер жиынтығы қойындысын таңдау үшін және қойындыны кескінге көлеңке қосу үшін көлеңке параметрлері арқылы таңдау.

Кескін және сурет әсерлері

Кескін әсерлері

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Кескін әсерлері мәзірін ашу

Alt, JD, SE

Кескін әсерлерін — Көлеңкелер жиынтығын ашу

Alt, JD, SE, S — параметрлер арқылы қойындыны таңдау

Кескін әсерлерін — Шағылысулар жиынтығын ашу

Alt, JD, SE, R — одан кейін параметрлер арқылы қойындыны таңдау

Кескін әсерлерін — Жарықтандырулар жиынтығын ашу

Alt, JD,SE,G- одан кейін параметрлер арқылы орналастыру

Кескін әсерлерін — Қырсыз жиектер жиынтығын ашу

Alt, JD,SE,E — одан кейін параметрлер арқылы орналастыру

Кескін әсерлерін — Жақтаулар жиынтығын ашу

Alt, JD,SE,B — параметрлер арқылы орналастыру

Кескін әсерлерін — Үш өлшемдік бұрылыстар жиынтығын ашу

Alt, JD,SE,D — параметрлер арқылы орналастыру

Кескін стильдерінің жиынтығын ашу

Alt, JD,ST — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет әсерлері

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Сурет әсерлері мәзірін ашу

Alt, JP,PE

Сурет әсерлерін — Көлеңкелер жиынтығын ашу

Alt, JP,PE,S — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет әсерлерін — Шағылысулар жиынтығын ашу

Alt, JP,PE,R — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет әсерлерін — Жарықтандырулар жиынтығын ашу

Alt, JP,PE,G — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет әсерлерін — Қырсыз жиектер жиынтығын ашу

Alt, JP,PE,E — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет әсерлерін — Жақтаулар жиынтығын ашу

Alt, JP,PE,B — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет әсерлерін — Үш өлшемдік бұрылыстар жиынтығын ашу

Alt, JP,PE,D — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет стильдерінің жиынтығын ашу

Alt, JP,K — параметрлер арқылы орналастыру

Сурет стилін тазарту

Alt, JP,K,C

Мәтін әсерлері

Мәтінді ашылмалы мәзірмен толтыру

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Мәтінді толтыру ашылмалы мәзірі

Alt, JX,TI

Бояу жоқ

Alt, JX,TI,N — параметрлер арқылы орналастыру

Қосымша бояу түстері

Alt, JX,TI,M — параметрлер арқылы орналастыру

Бояу тәсілдері

Alt, JX,TI,F — параметрлер арқылы орналастыру

Реңктер

Alt, JX,TI,T — параметрлер арқылы орналастыру

Қаріп түсінің үлгісі

Alt, JX,TI,S

Мәтін контурының ашылмалы мәзірі

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Мәтін контурының ашылмалы мәзірін ашу

Alt ,JX,TO

Контур жоқ

Alt ,JX,TO,N

Қосымша контур түстері

Alt, JX,TO,M — параметрлер арқылы орналастыру

Контур әсерлері

Alt. JX.TO.O — параметрлер арқылы орналастыру

Сызық түсінің үлгісі

Alt, JX,TO,S — параметрлер арқылы орналастыру

Салмақ

Alt, JX,TO,W — параметрлер арқылы орналастыру

Пунктир

Alt, JX,TO,D — параметрлер арқылы орналастыру

Мәтін әсерлерінің ашылмалы мәзірі

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Мәтін әсерлерінің ашылмалы мәзірін ашу

Alt, JX,TE

Көлеңке

Alt, JX, TE,S — параметрлер арқылы орналастыру

Шағылысу

Alt, JX, TE,R — параметрлер арқылы орналастыру

Жарықтандыру

Alt, JX, TE,G — параметрлер арқылы орналастыру

Жақтау

Alt, JX, TE,B — параметрлер арқылы орналастыру

Жарияланымды жасау, ашу, жабу немесе сақтау

Жарияланымды жасау, ашу және жабу

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Жариялаушының жаңа нұсқасын ашу

CTRL+N

Жарияламаны ашу диалогтық терезесін көрсету

CTRL+O

Ағымдағы жарияламаны жабу

CTRL+F4 немесе CTRL+W

Басқаша сақтау диалогтық терезесін көрсету

CTRL+S

Беттің жоғарғы жағы

Мәтінді немесе нысандарды өңдеу немесе пішімдеу

Мәтінді өңдеу немесе пішімдеу

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Табу және орнын ауыстыру қойындысының астынан таңдалған Табу опциясымен Табу және орнын ауыстыру тапсырмалар аймағын көрсету. Басқа тапсырмалар аймағы ашық тұрған болса бұл пернелер тіркесімі жұмыс істемеуі мүмкін.

F3 не CTRL+F немесе SHIFT+F4

Табу немесе орнын ауыстыру қойындысының астынан таңдалған Орнын ауыстыру опциясымен Табу және орнын ауыстыру тапсырмалар аймағын көрсету. Басқа тапсырмалар аймағы ашық тұрған болса, пернелер тіркесімі жұмыс істемеуі мүмкін.

CTRL+H

Емлені тексеру.

F7

Тезаурус тапсырмалар аймағын көрсету

SHIFT+F7

Анықтамалық материалдар тапсырмалар аймағын көрсету

ALT пернесін басып тұрып, сөзге басу

Барлық мәтіндерді таңдаңыз. Егер курсор мәтін ұясында болса, ол ағымдағы оқиғаның ішіндегі барлық мәтіндерді таңдайды. Егер курсор мәтін ұясында болмаса, ол беттегі барлық нысандарды таңдайды.

CTRL+A

Мәтінді қалың қылу.

CTRL+B

Мәтінді қиғаш қылу.

CTRL+I

Мәтіннің астын сызу.

CTRL+U

Мәтінді бас әріптермен кішірейту немесе үлкен және кіші әріптерге қайта келтіру

CTRL+SHIFT+K

Қаріп диалогын ашу

CTRL+SHIFT+F

Пішімдеуді көшіру

CTRL+SHIFT+C

Пішімдеуді қою

CTRL+SHIFT+V

Ерекше таңбалар функциясын қосу немесе өшіру

CTRL+SHIFT+Y

Таңба пішімдеуін ағымдағы мәтін мәнеріне қайтару

CTRL+SPACEBAR

Жол асты пішімдеуін қолдану немесе жою

CTRL+=

Жол үсті пішімдеуін қолдану немесе жою

CTRL+SHIFT+=

Сөздегі (жайғасу) әріптер арасындағы орынды кеңейту

CTRL+SHIFT+]

Сөздегі (жайғасу) әріптер арасындағы орынды азайту

CTRL+SHIFT+[

Қаріп өлшемін 1.0 нүктеге дейін көбейту

CTRL+]

Қаріп өлшемін 1.0 нүктесіне дейін азайту

CTRL+[

Қаріп өлшемі диалогындағы келесі өлшемге көбейту

CTRL+SHIFT+>

Қаріп өлшемі диалогындағы келесі өлшемге азайту

CTRL+SHIFT+<

Ежені ортаға орналастыру

CTRL+E

Ежені солға туралау

CTRL+L

Ежені оңға туралау

CTRL+R

Ежені екі жаққа да туралау (тураланған).

CTRL+J

Ежені көлденеңінен біркелкі тарату.

CTRL+SHIFT+D

Абзац үшін газет туралауын орнату (тек Шығыс Азия тілдері).

CTRL+SHIFT+J

Тасымалдарды қою диалогтық терезесін көрсету

CTRL+SHIFT+H

Ағымдағы уақытты енгізу

ALT+SHIFT+T

Ағымдағы күнді енгізу

ALT+SHIFT+D

Ағымдағы бет нөмірін енгізу

ALT+SHIFT+P

Жолдың соңында келген жағдайда сөздің дефиспен жазылуынан абай болыңыз.

CTRL+SHIFT+0 (нөл)

Абзацты бір аралыққа туралау

CTRL+1

Абзацты екі аралыққа туралау

CTRL+2

Ағымдағы абзацты 1.5-жол аралығына келтіру

CTRL+5

Мәтін пішімдерін көшіру

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Пішімдеуді таңдалған мәтіннен көшіріп алу

CTRL+SHIFT+C

Көшірілген пішімдеуді мәтінге қолдану

CTRL+SHIFT+V

Мәтінді және нысандарды көшіру, қиып алу, қою немесе жою

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Таңдалған мәтін мен нысанды көшіру

CTRL+C немесе CTRL+INSERT

Белгіленген мәтінді немесе нысанды қиып алу

CTRL+X немесе SHIFT+DELETE

Мәтінді немесе нысанды қою

CTRL+V немесе SHIFT+INSERT

Белгіленген нысанды жою

DELETE немесе CTRL+SHIFT+X

Әрекетті болдырмау немесе қайта жасау

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Соңғы жасаған әрекетті болдырмау

CTRL+Z немесе ALT+BACKSPACE

Соңғы жасаған әрекетті қайта жасау

CTRL+Y немесе F4

Нысанды ығыстыру

Оны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Белгіленген нысанды жоғары, төмен, солға немесе оңға ығыстыру

Көрсеткілер

Белгіленген нысанның мәтінінде курсор бар болса, белгіленген нысанды жоғары, төмен, солға немесе оңға ығыстыру

ALT+жүгірткі

Қабат нысандары

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Нысанды ілгері алып келу

ALT+F6

Нысанды артқа жіберу

ALT+SHIFT+F6

Нысандарды байластыру

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Бағыттауыштарға байланыстыру функциясын қосу немесе өшіру

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Нысандарды таңдау немесе топтау

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

 бетіндегі барлық нысандарды таңдаңыз — автокескін немесе мәтін ұясындағы мәтінде курсор болмаған жағдайда. Курсор мәтін жолында болса және пернелерді басқанда ол оқиғадағы барлық мәтінді таңдайды — тіпті оқиға қосымша мәтін ұяларына енгізілсе де.

CTRL+A

Белгіленген нысандарды топтаңыз немесе топталған нысандарды топтаудан шығарыңыз.

CTRL+SHIFT+G

Мәтіннен белгілеуді алып тастайды — мәтін белгіленген болса — бірақ мәтіні бар нысан белгіленген қалпында қалады.

ESC

Нысаннан белгілеуді алып тастайды — нысан белгіленген болса.

ESC

Нысанды топ ішінде таңдайды — нысан белгіленіп қойған мәтінді қамтитын болса.

ESC

Беттің жоғарғы жағы

Беттермен жұмыс жасау

Беттерді таңдау немесе қою

Егер жарияланым екі бет көрінісінде болса, мына пәрмендерді белгіленген екі бетке қолданыңыз. Жарияланым екі бет көрінісінде болмаса, мына пәрмендерді белгіленген бетке қолданыңыз.

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Бетке өту диалогтық терезесін көрсетіңіз.

F5 немесе CTRL+G

Бетті немесе екі бетті қойыңыз. Ақпараттық бюллетень жасайтын болсаңыз, ол Кірістіру жарияланым түрін Беттер диалогтық терезесін ашады.

CTRL+SHIFT+N

Белгіленген беттен кейін көшірілген бетті енгізіңіз.

CTRL+SHIFT+U

Беттер арасында жылжыту

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Бетке өту диалогтық терезесін көрсету

F5 немесе CTRL+G

Келесі бетке өтіңіз.

CTRL+PAGE DOWN

Алдыңғы бетке өтіңіз.

CTRL+PAGE UP

Ағымдағы бет пен негізгі бет арасында ауыстыру

CTRL+M

Негізгі бетті қолдану

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Ағымдағы бет пен негізгі бет арасындағы ауыстырғыш.

CTRL+M

Жиектер мен бағыттауыштарды көрсету

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Жиектер функциясын қосып, өшіру.

CTRL+SHIFT+O

Көлденең тірек бағыттауыштар функциясын қосу немесе өшіру. Берілген перне тіркесімі Web көрінісінде қол жетімді емес.

CTRL+F7

Тік тірек бағыттауыштар функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз (тек Шығыс Азия тілдері). Берілген перне тіркесімі Web көрінісінде қол жетімді емес.

CTRL+SHIFT+F7

Ұлғайту

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Ағымдағы көрініс пен нақты өлшем арасындағы ауыстырғыш.

F9

Толық бетті көріністі ұлғайту

CTRL+SHIFT+L

Беттің жоғарғы жағы

Жарияламаны басып шығару

Басып шығаруды алдын ала көрсетуді қолдану

Бұл пернелер тіркесімі Басып шығару көрінісінде қол жетімді және басып шығаруды алдын ала көрсету аймағына ықпал етеді

Оны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Ағымдағы көрініс пен нақты өлшем арасындағы ауыстырғыш.

F9

Жоғары немесе төмен айналдыру

ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕНГІ КӨРСЕТКІ

Солға немесе оңға айналдыру

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ немесе ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Үлкен аралықтарда жоғары айналдыру

PAGE UP немесе CTRL+ЖОҒАРҒЫ КӨРСЕТКІ

Үлкен аралықтарда төмен қарай айналдыру

PAGE DOWN немесе CTRL+ТӨМЕНГІ КӨРСЕТКІ

Үлкен аралықтарда солға айналдыру

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Үлкен аралықтарда оңға айналдыру

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Беттің жоғарғы сол жақ бұрышына қарай айналдыру

HOME

Беттің төменгі оң жақ бұрышына қарай айналдыру

END

Бетке өту диалогтық терезесін көрсету

F5 немесе CTRL+G

Алдыңғы бетке өту

CTRL+PAGE UP

Келесі бетке өту

CTRL+PAGE DOWN

Жұмыс үстеліңізде ашық тұрған бірнеше жарияланымдар болса, келесі терезеге өту

CTRL+F6

Алдын ала қарап алудан және Басып шығару көрінісінен шығу

CTRL+P

Алдын ала қарап алудан шығу

ESC

Басылымды басып шығару

Бұны орындау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Басып шығару диалогын қарауды ашу

CTRL+P

Беттің жоғарғы жағы

Веб беттерімен және электрондық поштамен жұмыс істеу

Гиперсілтемелерді кірістіру

Мұны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Гиперсілтемені енгізу диалогтық терезесін көрсету. Курсор алдымен мәтін жолында болуы тиіс.

CTRL+K

Электрондық пошта жіберу

Хабар ретінде жіберу функциясын таңдағаннан кейін (Файл > Ортақ пайдалану > Электрондық пошта), келесі пернелер тіркесімін қолдана аласыз.

Маңызды :  Microsoft Office Outlook бағдарламасы электрондық пошта хабарларын жіберместен бұрын ашық тұруы тиіс. Outlook ашық болмаса, хабарлар Шығыс қалтасында сақталады.

Бұны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Ағымдағы бетті немесі жарияланымды жіберу

ALT+S

Курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында тұрғанда Мекенжай кітапшасын ашу

CTRL+SHIFT+B

Курсор хабарлама тақырыбында болғанда Үлгіні тексеру құралын ашу

ALT+K

Курсор хабар тақырыбында болғанда Кімге, Көшірме және Жасырын көшірме жолдарындағы есімдерді мекенжай кітапшасымен салыстыра отырып тексеру

CTRL+K

Курсор хабар тақырыбында болғанда таңдалған Кімге жолағымен мекенжай кітапшасын ашу

ALT+. (нүкте)

Мекенжай кітапшасын курсор тақырыпта болғанда таңдалған Көшірме жолағымен ашу

ALT+C

Мекенжай кітапшасын курсор хабар тақырыбында болғанда және Жасырын көшірме өрісі көрінетін болса, белгіленген Жасырын көшірме жолағын ашу

ALT+B

Тақырып жолағына өту

ALT+J

Microsoft Office Outlook Хабар параметрлері диалогтық терезесін ашу

ALT+P

Курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда электрондық хабар жалаушасын жасау үшін Реттелетін диалогтық терезесін ашу

CTRL+SHIFT+G

Курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда, курсорды электрондық пошта хабарының тақырыбындағы келесі өріске жылжыту

TAB

Электрондық пошта хабарының тақырыбындағы алдыңғы өріске курсорды жылжыту

SHIFT+TAB

Электрондық пошта хабарының тақырыбындағы кірістіру орны мен Пошталық құралдар тақтасындағы Жіберу түймешігінің арасында ауысу

CTRL+TAB

Мұны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда Мекенжай кітапшасын ашу

CTRL+SHIFT+B

Мекенжай кітапшасын курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда таңдалған Кімге жолағымен ашу

ALT+. (нүкте)

Мекенжай кітапшасын курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда таңдалған Көшірме жолағымен ашу

ALT+C

Мекенжай кітапшасын курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда және Жасырын көшірме өрісі көрінетін болса, таңдалған Жасырын көшірме жолағымен ашу. Бұл перне тіркесімі Жасырын көшірме жолағында есім болған кезде ғана жұмыс жасайды.

Мекенжай кітапшасын курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда және Жасырын көшірме өрісі көрінетін болса, таңдалған Жасырын көшірме жолағымен ашу. Бұл пернелер тіркесімі Жасырын көшірме жолағында есім болған кезде ғана жұмыс жасайды.

ALT+B

Тақырып жолағына өту.

ALT+J

Курсор электрондық пошта хабарының тақырыбында болғанда электрондық пошта хабарының жалаушасын жасау үшін Реттелетін диалогтық терезесін ашу.

CTRL+SHIFT+G

Курсор хабар тақырыбында болғанда курсорды хабар тақырыбындағы келесі өріске жылжыту.

TAB

Курсорды хабар тақырыбындағы алдыңғы өріске жылжыту.

SHIFT+TAB

Беттің жоғарғы жағы

Тапсырмаларды автоматтандыру

Макроспен жұмыс істеу

Мұны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Макростар диалогтық терезесін көрсету

ALT+F8

Visual Basic бағдарламасымен жұмыс істеу

Мұны жасау үшін

Келесі түймешікті басыңыз

Visual Basic өңдегішін көрсету

ALT+F11

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×