Publisher бағдарламасында жиекті қосу, өзгерту немесе алып тастау

Маңызды : Осы мақаланы компьютер аударған, ескерту мәтінін қараңыз. Анықтама алу үшін осы мақаланың ағылшын тіліндегі нұсқасын осы жерден таба аласыз.

Publisher бағдарламасында жарияланымдағы бетке, мәтін ұясына, автопішінге немесе суретке кез келген түстегі не қалыңдықтағы жиекті, алдын ала жасалған жиекті немесе реттелетін жиекті қосуға болады. Бетте, мәтін ұясында, автокескінде, суретте немесе элементтер тобында жиек бар болса, оны өзгертуге немесе жоюға болады.

Бетке жиек қосу

Маңызды : Жиекті қоспас бұрын, жиектің барлық бүйірлерінің принтердің басып шығарылатын аймағында орналасқанына көз жеткізіңіз. Беттің жиегін барлық принтерлер басып шығара бермейді. Принтердің басып шығарылмайтын аймағын анықтау үшін Файл > Басып шығару тармағын басып, пайдалану қажет принтерді таңдаңыз. Шет мәндерін қоса принтердің күйі туралы мәліметтерді көру үшін, көрсеткішті Принтер ақпараты белгішесіне (?) апарыңыз.

Ескерту : Жарияланымдағы барлық беттерге жиек қосу үшін, жиекті басты бетке қосыңыз, содан кейін басты бетті жарияланымдағы беттерге қолданыңыз.

 1. Жиекті қосатын бетте Басты > Пішіндер тармағын басыңыз.

 2. Негізгі пішіндер бөлімінде Тік төртбұрыш Түймешік суреті тармағын басыңыз, содан кейін қалаған өлшемдегі тік төртбұрышты салу үшін тінтуірді апарыңыз.

 3. Тіктөртбұрышты тінтуірдің оң жағымен басып, Автокескінді пішімдеу түймешігін басыңыз.

 4. Түстер мен сызықтар қойыншасын басып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Түсі немесе ені кез келген сызықты жиекті қосыңыз (Сызық тармағында өзіңізге қажет түс пен сызық параметрлерін таңдаңыз).

   Ескерту : Бояу үшін Бояу жоқ параметрі таңдалғанын тексеріңіз, әйтпесе бет толығымен түске боялады.

  • Алдын ала жасалған үлгілік жиекті қосыңыз (Өрнекті жиек түймешігін басыңыз және Қолжетімді жиектер тізімінен жиекті таңдаңыз).

  • Сурет файлынан реттелетін жиекті, сканерленген фотосуретті немесе басқа нүктелік кескінді не сурет салу бағдарламасында жасаған суретті қосыңыз (Өрнекті жиек > Еркін жиек жасау > Суретті таңдау тармағын басыңыз, суретті іздеп, нұсқауларды орындаңыз).

   Ескерту :  Еркін жиек үшін пайдаланылатын сурет файлының өлшемі 64 Кбайттан аспауы керек және онда ешбір мәтін болмауы керек.

  • Клипарт жиегін қосыңыз (Кірістіру > Клипарт (Publisher 2010) тармағын немесе Онлайн суреттер (Publisher 2013 немесе 2016) тармағын басыңыз, іздеу өрісінде бет жиектері деп теріп, нұсқауларды орындаңыз).

   Клипарт пен суреттерді онлайн режимінде іздеген кезде, Bing платформасына бағытталасыз. Авторлық құқықты сақтауға жауапты боласыз және Bing бағдарламасында лицензияны сүзгілеу функциясы пайдаланылатын кескіндерді таңдауға көмектеседі.

Беттің жоғары бөлігі

Мәтін ұясына, автокескінге, суретке немесе нысанға жиек қосу

 1. Жиек қосу керек мәтін жолағын, Автокескін пішінін, суретті немесе нысанды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 2. Тиісті Пішімдеу <object> мәзір элементін таңдаңыз.

 3. Түстер мен сызықтар қойыншасын басып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Түсі немесе ені кез келген сызықты жиекті қосыңыз (Сызық тармағында өзіңізге қажет түс пен сызық мәнерінің параметрлерін таңдаңыз).

  • Алдын ала жасалған үлгілік жиекті қосыңыз (Өрнекті жиек түймешігін басыңыз және Қолжетімді жиектер тізімінен жиекті таңдаңыз).

  • Сурет файлынан реттелетін жиекті, сканерленген фотосуретті немесе басқа нүктелік кескінді не сурет салу бағдарламасында жасаған суретті қосыңыз (Өрнекті жиек > Еркін жиек жасау > Суретті таңдау тармағын басыңыз, суретті іздеп, нұсқауларды орындаңыз).

   Ескерту :  Еркін жиек үшін пайдаланылатын сурет файлының өлшемі 64 Кбайттан аспауы керек және онда ешбір мәтін болмауы керек.

Беттің жоғары бөлігі

Нысандар тобына жиек қосу

Нысандар тобына жиек қосу үшін нысандардың айналасында тіктөртбұрыш сызып, қажет сызықты немесе алдын ала жасалған жиекті қосыңыз.

 1. Жиекті қосатын бетте Басты > Пішіндер тармағын басыңыз.

 2. Негізгі пішіндер бөлімінде Тік төртбұрыш Түймешік суреті тармағын басыңыз, содан кейін қалаған өлшемдегі тік төртбұрышты салу үшін тінтуірді апарыңыз.

 3. Тіктөртбұрышты тінтуірдің оң жағымен басыңыз да, Автокескінді пішімдеу пәрменін таңдаңыз.

 4. Түстер мен сызықтар қойыншасын басып, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Түсі немесе ені кез келген сызықты жиекті қосыңыз (Сызық тармағында өзіңізге қажет түс пен сызық мәнерінің параметрлерін таңдаңыз).

  • Алдын ала жасалған үлгілік жиекті қосыңыз (Өрнекті жиек түймешігін басыңыз және Қолжетімді жиектер тізімінен жиекті таңдаңыз).

  • Сурет файлынан реттелетін жиекті, сканерленген фотосуретті немесе басқа нүктелік кескінді не сурет салу бағдарламасында жасаған суретті қосыңыз (Өрнекті жиек > Еркін жиек жасау > Суретті таңдау тармағын басыңыз, суретті іздеп, нұсқауларды орындаңыз).

   Ескерту :  Еркін жиек үшін пайдаланылатын сурет файлының өлшемі 64 Кбайттан аспауы керек және онда ешбір мәтін болмауы керек.

Беттің жоғары бөлігі

Қабаттасатын мазмұнды барынша азайту үшін жиекті өзгерту

Publisher бағдарламасы мәтін ұясына, сурет жақтауына немесе тіктөртбұрышты кескінге өрнекті жиекті немесе сызықтарды қоса алады, осылайша, өрнекті жиек немесе сызық неғұрлым қалың болса, суреттер немесе мәтін үшін соғұрлым азырақ бос орын болады. Жиек беттегі мәтінді немесе нысандарды жауып тұрса, келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындап көріңіз:

Жиекті жақтаудың ішінде емес, жақтауда салу

Жиекті ішіне ғана емес, тіктөртбұрыштың ішіне де, сыртына да қосу үшін Жиекті жақтау ішінде салу құсбелгісін алыңыз. Бұл жиектің тіктөртбұрыш ішіндегі нысандармен қабаттасуын болдырмайды.

 1. Тіктөртбұрышты тінтуірдің оң жағымен басып, Автокескінді пішімдеу түймешігін басыңыз.

 2. Түстер мен сызықтар қойындысын басып, Жиекті жақтау ішінде салу құсбелгісін алыңыз.

Пропорционал өлшемдермен өрнекті жиекті қолдану

Жиектің өлшемін оның бүкіл бетке қатысты өлшеміне пропорционал өзгерту үшін Әдепкі өлшем құсбелгісін алыңыз. Бұл жиектің тіктөртбұрыш ішінде орналасқан нысандармен қабаттасуын болдырмайды.

 1. Тіктөртбұрышты тінтуірдің оң жағымен басып, Автокескінді пішімдеу түймешігін басыңыз.

 2. Түстер мен сызықтар қойындысын басып, Өрнекті жиек пәрменін таңдаңыз.

 3. Өрнекті жиек диалогтық терезесінде Әдепкі өлшем құсбелгісін алыңыз.

Жиектің сызық енін азайту

 1. Өзгерту қажет жиек бар тіктөртбұрышты бөлектеңіз.

 2. Сурет салу құралдары | Пішім қойындысындағы Кескін құрылымы түймешігін басыңыз.

 3. Салмақ Түймешік суреті түймешігін таңдаңыз.

 4. Қажет сызық енін басыңыз. Сызық енінің қосымша параметрлерін көру үшін Қосымша сызықтар пәрменін таңдап, Салмақ өрісінде қажет мәнді таңдаңыз.

Тіктөртбұрыштың өлшемін үлкейту

 1. Бөлектеу үшін тіктөртбұрышты басыңыз.

 2. Тік төртбұрыштың өлшемін өзгерту үшін, өлшем өзгертуші таңбалауыштардың біреуін апарыңыз.

Ескертулер : 

 • Тік төртбұрыштың ортасын бір жерде сақтау үшін, жылжытқан кезде CTRL пернесін басып тұрыңыз.

 • Тік төртбұрыштың пропорцияларын сақтау үшін, бұрыш таңбалауышын жылжытқан кезде SHIFT пернесін басып тұрыңыз.

 • Тік төртбұрыштың пропорцияларын сақтау, сонымен бірге оның ортасын бір жерде сақтау үшін бұрыш таңбалауышын жылжытқанда CTRL+SHIFT пернелер тіркесімін басып тұрыңыз.

 • Бағыттауыштар, мысалы, шет бағыттауыштары бойынша тіктөртбұрышты жылжыту үшін жылжытқанда ALT пернесін басып тұрыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Компьютер аудармасы бойынша ескерту мәтіні: Бұл мақала адам араласуынсыз, компьютерлік жүйе арқылы аударылды. Microsoft корпорациясы ағылшын тілінде сөйлемейтін пайдаланушыларға Microsoft өнімдері, қызметтері және технологиялары туралы мазмұннан жақсы әсер алу мақсатында көмектесу үшін осы компьютер аударламаларын ұсынады. Мақаланы компьютер аударғандықтан, сөздік, синтаксис немесе грамматика қателері болуы мүмкін.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×