Power Query қондырмасымен жұмысты бастау

Power Query қондырмасымен деректер көзін іздеуге, байланыстар жасауға және сол деректерді қажеттілігіңізге сай жолдармен белгілі бір пішінге келтіруге болады (мысалы, бағанды жою, деректер түрін өзгерту немесе кестелерді біріктіру). Деректеріңізді пішінге келтіргеннен кейін, алынған нәтижелерді ортақ пайдалануға немесе есептер жасау үшін сұрауды пайдалануға болады.

Power Query common steps

Ол қадамдардың реті мынадай болады:

  • Қосылу – бұлттағы, қызметтегі немесе жергілікті орындағы деректер параметрлеріне байланыстар жасау

  • Түрлендіру – деректеріңізді қажеттіліктеріңізге сәйкес формаға келтіру; бастапқы көз өзгермейді

  • Топтау - бірнеше деректер көзінен деректер үлгісін жасау және деректердің бірегей көрінісін алу

  • Ортақ пайдалану – сұрауды аяқтағаннан кейін оны сақтауға, ортақ пайдалануға немесе есептер үшін пайдалануға болады

Power Query қондырмасы жасаған әрбір қадамыңызды жазып отырады және сол қадамдарды өзіңізге қолайлы кез келген әдіспен өзгертуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл кез келген қадамды болдырмауға, қайталауға, ретін өзгертуге немесе қадамды өзгертуге мүмкіндік береді… осының барлығы өзіңіз қалағандай қосылған деректер көрінісін алуыңызға көмектеседі.

Power Query қондырмасы арқылы қажетінше қарапайым не күрделі сұраулар жасауға болады. Power Query қондырмасы қадамдарды жазып, орындау үшін M Language параметрін пайдаланатындықтан, деректер скрипттерін жазудағы мүмкіндіктер мен ыңғайлылықты пайдалану үшін сұрауларды қайта жасауға (немесе оларды қолмен реттеуге) болады, осы әрекеттердің барлығы Power Query қондырмасында орын алады.

Power Query қондырмасына Excel бағдарламасындағы Power Query таспасынан қатынасуға болады.

Power Query ribbon

Маңызды : Егер Excel 2013 нұсқасын немесе Excel бағдарламасының алдыңғы нұсқаларын пайдаланып жатсаңыз, Excel бағдарламасындағы Power Query қондырмасын іске қосу қажет болуы мүмкін. Сонымен бірге, оны автоматты түрде іске қосатын Excel бағдарламасына арналған Power Query қондырмасының ең соңғы нұсқасын жүктеуге және орнатуға болады.

Қосылу

Power Query қондырмасын Excel жұмыс кітабы сияқты жалғыз деректер көзіне қосылу үшін пайдалануыңызға болады немесе бұлтта бір-бірінен алшақ жатқан бірнеше дерекқорға, арнаға немесе қызметке қосыла аласыз. Power Query қондырмасы арқылы барлық көздерді өзіңіздің жеке тіркесімдеріңізді пайдалану арқылы біріктіріп, басқа жағдайда көрмей қалуыңыз мүмкін толық мәліметті таба аласыз.

Деректер көзіне Power Query таспасынан Сыртқы деректерді алу бөлімінде қосыла аласыз. Деректер көзі Интернет, Файл, Дерекқор, Azure, Басқа көздер тармақтарынан алынған немесе тіпті Excel жұмыс кітабындағы Кестелер тармағынан алынған деректерді қамтиды.

Power Query ribbon

Келесі қысқаша бейнеде Power Query қондырмасы қосыла алатын деректер көзінің көптеген түрлері көрсетіледі. Әрдайым жаңа деректер байланысы қосылып отырады, сондықтан Power Query қондырмасының ең соңғы нұсқасы бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Power Query - connect to data movie

Деректер көзіне қосылғанда Power Query қондырмасы Сұрау өңдегішін іске қосады, қолданылатын деректер байланыстары мен түрлендірулерді жеңілдететін және көрсететін арнайы терезе. Келесі «Түрлендіру» бөлімінде Сұрау өңдегіші туралы қосымша ақпарат беріледі.

Power BI қызметімен де Power Query қондырмасын пайдалану арқылы деректер көзін іздеуге болады.

Қандай деректер көзін пайдалану қажет екендігін шеше алмасаңыз, қолжетімді деректер көзін табу үшін Power Query қондырмасын пайдалануға болады. Жай ғана Деректер каталогында іздеу параметрін пайдалану арқылы іздеу шартын енгізіңіз, Power Query қондырмасы интернеттен және жергілікті ұйымның Деректер каталогынан сәйкес деректерді іздейді. Деректер каталогы ұйымыңызда сақталатын қолжетімді деректер көзінің басқарылатын тізімі.

Power Query - Discover

Деректер каталогында іздеу пәрменін таңдаған сәтте іздеу шарты енгізілетін аумақ пайда болады. Нәтижелер ҰЙЫМДЫҚ нәтижелер (жеке корпоративтік деректер сияқты ұйымыңызда сақталатын деректер көзі) және ЖАЛПЫҒА ҚОЛЖЕТІМДІ нәтижелер (интернеттен алынатын деректер көзі) негізінде ұйымдастырылады.

Power Query - Discover

Деректердің алдын ала қарап алу нұсқасын алу үшін көрсеткішті нәтиже үстіне апаруға болады.

Power Query preview pane

Алдын ала қарап алу аумағының төменгі жағына жақын пәрмендер Excel бағдарламасына енгізбес бұрын, деректерді Өңдеуге (түрлендірулер қолдануға немесе формаға келтіруге) мүмкіндік береді немесе деректерді жұмыс кітабына Жүктей аласыз. Жүктеу… параметрі деректерді жүктеу орнын таңдауға мүмкіндік береді.

Power Query Load To...

Деректерді Excel бағдарламасына жүктегенде немесе оны бірінші рет өңдегенде, Power Query қондырмасының Деректер каталогында іздеу, жұмыс кітабына енгізбес бұрын, деректерді табудың, сынап көрудің, тіпті оларды пішінге келтірудің ең оңтайлы жолы болып табылады.

Power Query және Power BI қызметі туралы қосымша ақпарат алу үшін келесі ресурстарды қараңыз:

Қосылу туралы қосымша мәлімет:

Түрлендіру

Power Query қондырмасы байланыстарыңыздағы деректерді талдауға көмектесетіндей етіп түрлендіруге мүмкіндік береді. Деректерді түрлендіру дегеніміз - деректерді өзіңізге қолайлы етіп өзгерту, мысалы, бағанды жоюға, деректер түрін өзгертуге немесе кестелерді біріктіруге болады, осылардың барлығы деректерді түрлендіру болып табылады. Деректерді түрлендіру кезінде ол талдауды жалғастыруға қажетті формаға жаппай келтіріледі. Бір немесе бірнеше деректер жиынтығына түрлендірулер қолдану процесін көбіне деректерді формаға келтіру деп атайды.

Power Query қондырмасы деректер түрлендірулерін жеңілдету және көрсету үшін Сұрау өңдегіші деп аталатын арнайы терезені пайдаланады. «Сұрау өңдегіші» терезесін Power Query таспасынан Өңдегішті іске қосу тармағын таңдау арқылы аша аласыз.

PQ Launch Editor

Сондай-ақ, Сұрау өңдегіші деректер көзіне қосылғанда, жаңа сұрау жасағанда немесе бұрыннан бар сұрауды Жүктегенде ашылады.

Query Editor

Power Query қондырмасы деректермен орындалатын әрекеттердің барлығын бақылап отырады. Сұрау өңдегіші деректерге қолданылған әрбір түрлендіруді немесе қадамды жазып алады және белгілейді. Түрлендіру деректер байланысы (деректер көзі), бағанды жою, біріктіру немесе деректер түрін өзгерту болса да, Сұрау өңдегіші Сұрау параметрлері аумағының ҚОЛДАНЫЛҒАН ҚАДАМДАР бөліміндегі әрбір операцияны бақылайды.

Query Editor - Query Settings

Деректер байланысына қолданылатын түрлендірулердің барлығы қосылып сұрауды құрайды.

Power Query қондырмасының бастапқы деректерді өзгертпейтінін білген жөн (және пайдалы). Оның орнына, Power Query қондырмасы деректерді қосу немесе түрлендіру кезінде орындалатын әрбір қадамды жазып алады және деректерді формаға келтіргеннен кейін, ол нақтыланған деректер жиынтығын жазып алып, оны Excel бағдарламасына енгізеді.

Деректерге қолдануға болатын түрлендірулер саны өте көп. Сонымен қатар, M Language (Power Query қадамдарды осылайша фондық режимде жазады) мүмкіндігін пайдалану арқылы, Сұрау өңдегішінің Кеңейтілген өңдегішін пайдалану арқылы өзіңіздің жеке түрлендірулеріңізді жаза аласыз. Кеңейтілген өңдегішті Сұрау өңдегішінің Түрлендіру таспасынан ашуға болады, осы жерде бұрыннан бар сұраумен байланысты M Language қадамдарын өзгертуге болады. Сондай-ақ, Кеңейтілген өңдегіш арқылы сұрауларды қайта жасай аласыз.

Query Editor - Advanced Editor

Түрлендіру туралы қосымша мәлімет:

Ортақ пайдалану

Сұрауы бар Excel жұмыс кітабын сақтағанда, сұрау да автоматты түрде сақталады. Excel жұмыс кітабындағы барлық сұрауларды Power Query таспасының Жұмыс кітабы сұраулары бөлімінен Көрсету аумағын таңдау арқылы қарай аласыз.

Show Pane

Жұмыс кітабы сұраулары аумағы жұмыс кітабындағы барлық сұрауларды көрсетеді.

Workbook Queries

Алайда, неліктен бұл жерде тоқтау қажет? Power Query және Деректер каталогы арқылы сұрауларыңызды ұйым ішіндегі кез келген адаммен ортақ пайдалана аласыз. Немесе жиі пайдаланылатын сұрау жасаңыз да, оны бірнеше жұмыс кітабында пайдаланыңыз және жұмыс жасау уақытын үнемдеңіз. Excel жұмыс кітаптарын сақтап, электрондық поштамен жіберудің орнына (және қай нұсқаның түпнұсқа екенін, ненің өзгергенін немесе деректердің ескірген не ескірмегенін анықтаудың орнына!), сұрауды Деректер каталогына сақтап, кіріс поштасын толтырған сансыз бақыланбайтын жұмыс кітаптары нұсқаларына қатысты мәселелерден құтылыңыз. Жай ғана Жұмыс кітабы сұраулары аумағындағы сұрауды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, мәзір Деректер каталогына жіберу параметрімен қоса, барлық параметрлер түрін ұсынады.

Send to Data Catalog

Оң жақ мәзірде қамтылған басқа да параметрлерді ескеріңіз. Сұрауды көшірмелеуге болады, ол сұраудың белгілі бір элементтерін (немесе барлық элементтерін) өзгертуге мүмкіндік береді, бірақ бастапқы сұрау өзгеріссіз қалады; бұл реттелген деректер жиынтығын жасау үшін, кейінірек өзгертуге болатын сұрау үлгісін жасауға ұқсас келеді, мысалы, біреуі бөлшек саудаға арналған деректер жиынтығы болса, екіншісі көтерме саудаға арналған және үшіншісі қоймаға арналған деректер жиынтығы, осылардың барлығы бірдей деректер байланысына негізделеді.

Сонымен қатар, сұрауларды Топтауға немесе Үстеуге болады, бұл сұрауларды қайта пайдаланылатын стандартты блоктарға өзгертуге мүмкіндік береді.

Power Query қондырмасы арқылы деректеріңіз бен деректер байланысына, сондай-ақ, түрлендірулерге қатысты шығармашыл бола аласыз, жұмысыңызды басқалармен (немесе басқа құрылғыңыздан қосылып отырған кезде өзіңізбен) ортақ пайдалану арқылы кеңейте аласыз.

Деректер каталогы арқылы барлық ортақ сұрауларды да оңай көруге болады.

Show Data Catalog Queries

Деректер каталогындағы сұрауларым аумағы ашылып, онда сіз ортақ пайдаланған барлық сұраулар көрсетіледі. Сондай-ақ, осы жерден сұрауды жүктеу, оны өңдеу пәрмендерін таңдауға немесе сол сұрауды ағымдағы уақытта жұмыс істеп жатқан жұмыс кітабында пайдалануға болады.

My Data Catalog Queries pane

Сұрауыңыз орындалғаннан кейін оны Excel, Power View немесе Power BI бағдарламаларында есептер жасау үшін пайдалана аласыз. Деректерді өзіңіз қалағандай пішінге келтіру үшін Power Query қондырмасын пайдалану кезінде жасаған барлық өнімді жұмысыңызды пайдалануға мүмкіндік беретін есеп беру ресурстары туралы қосымша мәлімет алу үшін келесі бөлімді қараңыз.

Сақтау, Ортақ пайдалану, Есеп туралы қосымша мәлімет:

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×