Power Query таспасына бағыттауыш

Маңызды : Осы мақала Power Query қондырмасына, деректерді табуға, топтауға және нақтылауға мүмкіндік беретін Excel бағдарламасы үшін қолжетімді деректерді талдау мүмкіндігіне қолданылады. Excel бағдарламасында Power Query қондырмасын қосу қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ, Excel бағдарламасына арналған Power Query қондырмасының ең соңғы нұсқасын жүктеуге және орнатуға болады, ол оны автоматты түрде қосады. Power Query технологиясы Power BI қызметіне арналған автономды есептерді жасау және деректерді тасымалдау құралы болып табылатын Power BI Designer қызметіне бекітілген.

Excel бағдарламасындағы Power Query және Сұрау өңдегіші таспасының қойыншалары - Power Query арқылы орындалатын кез келген әрекеттегі бастапқы кезең.

Power Query таспа қойыншасы

Power Query таспасы

Таспаны басқару

Сипаттама

Желіде іздеу

Деректерді жалпыға қол жетімді деректер көздерінің үлкен жиынтығын импорттау үшін жалпы деректер жиынын іздеңіз. Желіде іздеу бөлігін көрсетеді, сол арқылы Википедия сайтынан жалпыға қол жетімді деректерді іздей аласыз. Іздеу нәтижелері тақырыбында, сипаттамасында ізделіп жатқан терминді немесе кілт сөздерді қамтитын элементтерді тізіммен көрсетеді.

Вебтен

Деректерді қол жетімді ішкі желі немесе сыртқы желі веб-бетінен импорттаңыз.

Файлдан

Деректерді файлдан импорттау:

 • Excel

 • CSV

 • XML

 • Text

 • Қалта

Дерекқордан

Деректерді дерекқордан импорттау:

 • SQL Server

 • Microsoft Azure SQL

 • Access

 • Oracle

 • IBM DB2

 • MySQL

 • PostgreSQL

 • Sybase

 • Teradata

Басқа көздерден

Деректерді басқа көзден импорттау:

 • SharePoint тізімі

 • OData арнасы

 • Microsoft Azure Marketplace

 • Hadoop файлы (HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Microsoft Azure Blob Storage

 • Microsoft Azure Table Storage

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange

 • Facebook

 • Бос сұрау

Кестеден

Таңдалған Excel кестесіне байланыстырылған жаңа сұрау жасаңыз. Таңдалған ауқым кестенің бөлігі болмаса, ол кестеге түрлендіріледі.

Біріктіру

Біріктіру әрекеті бұрыннан бар екі сұраудан жаңа сұрау жасайды. Біріктіру әрекеті туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірнеше сұрауды біріктіру бөлімін қараңыз.

Қосу

Тіркеу операциясы қосымша сұраудың барлық қатарларының алдындағы алғашқы сұраудың барлық қатарларын қамтитын жаңа сұрауды жасайды. Біріктіру әрекеті туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірнеше сұрауды біріктіру бөлімін қараңыз.

Жұмыс кітабын басқару

Жұмыс кітабының сұрауларын басқаруға болатын жұмыс кітабының сұраулары тақтасын көрсетеді.

Ортақ сұрақтарды басқару

Ортақ сұрауларды ұйымның Power BI сайтында басқаруға болатын ортақ сұраулар тақтасын көрсетеді.

Тіл

Осы жұмыс кітабына арналған импортталған мәтіндегі сандарды, күндерді және уақытты жеткізуге қолданылған жергілікті параметрлерді анықтайды.

Жылдам біріктіру

Power Query қондырмасының әр түрлі екі деректер көзінен деректерді қауіпсіз біріктіруін басқарады.

Деректер көзі параметрлері

Пайдаланылған әр деректер көзі қосылымы мен деректер көзі құпиялылық деңгейлері үшін деректер көзі тіркелгі деректерін басқарыңыз немесе идентификаторларға кіріңіз.

Жаңарту

Power Query ең соңғы нұсқасын орнатыңыз.

Опциялар

Power Query ортасына арналған опцияларды анықтаңыз.

Анықтама

Толығырақ анықтамаға өтіңіз.

Беттің жоғары бөлігі

QUERY таспа қойындысы

Power Query - Сұрау таспасы

Ескерту : Сұрау таспасы таңдалған жұмыс кітабы парағында сұрау болғанда ғана пайда болады.

Таспаны басқару

Сипаттама

Сұрауды өңдеу

Таңдалған сұрауды Сұрау өңдегіші құралында өңдеңіз.

Жаңарту

Таңдалған сұрауды жаңартыңыз.

Көшіру

Таңдалған сұраудан көшірме сұрау жасаңыз.

Сілтеме

Таңдалған сұрауға сілтеме жасайтын жаңа сұрау жасаңыз.

Жою

Таңдалған сұрауды жойыңыз.

Біріктіру

Біріктіру әрекеті бұрыннан бар екі сұраудан жаңа сұрау жасайды. Біріктіру әрекеті туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірнеше сұрауды біріктіру бөлімін қараңыз.

Қосу

Тіркеу операциясы қосымша сұраудың барлық қатарларының алдындағы алғашқы сұраудың барлық қатарларын қамтитын жаңа сұрауды жасайды. Біріктіру әрекеті туралы қосымша ақпарат алу үшін Бірнеше сұрауды біріктіру бөлімін қараңыз.

Ортақ пайдалану

Таңдалған сұрауды ортақ пайдаланыңыз. Сұрауды ортақ пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін Сұрауларды ортақ пайдалану бөлімін қараңыз.

Сұрау өңдегіші таспа қойындысы 

Сұрау өңдегіші таспасы

Ескерту : Сұрау өңдегіші жаңа сұрауды Power Query қондырмасы арқылы жүктегенде, өңдегенде немесе жасағанда ғана пайда болады.

Таспаны басқару

Сипаттама

Басты қойындысы

Қолдану және жабу

Деректерді Excel жұмыс кітабына импорттау немесе деректер үлгісіне жүктеу үшін деректер сұрауын қолданыңыз.

Алып тастау және жабу

Деректер сұрауын алып тастаңыз.

Жаңарту

Сұрауды қайта жасамай кестеге ең соңғы деректерді импорттау үшін сұрауды жаңарта аласыз.

Ең жоғарғы жолдарды жою

Ең жоғарғы жолдарды жойыңыз.

Бағандарды жою

Таңдалған бағандарды немесе басқа бағандарды сұраудан жояды.

Қосымша жолдарды жою

Жойылатын жолдардың нөмірі және сақталатын жолдардың нөмірі мәнін көрсету арқылы қосымша жолдарды кестеден Жойылатын алғашқы жол мәнінен бастап жойыңыз.

Қателерді жою

Қатесі бар жолдарды сұраудан жойыңыз.

Қайталанбалы мәндерді жою

Таңдалған бағандардағы мәндер бұрынғы мәндерді қайталайтын кестеден барлық жолдарды жояды. Мәндер жиыны бірінші пайда болатын жол жойылмайды.

Ең жоғарғы жолдарды сақтау

Ең жоғарғы жолдарды сақтаңыз.

Ауқымды сақтау

Кестеде сақтау үшін Алғашқы жол кеңейтімінен бастап Жолдардың нөмірі бойынша жолдардың ауқымын көрсетіңіз

Бағанды бөлу

Мәтіннің бағанын бірнеше бағандарға екі жолмен бөлуге болады:

 • Бөлгіш арқылы

 • Таңбалар саны арқылы

Мәтін бағанын бөлу туралы қосымша ақпарат алу үшін Мәтін бағанын бөлу бөлімін қараңыз.

Топтау әдісі

Деректерді жол мәндері бойынша есептейді. Мысалы, кестедегі, аудандағы, қаладағы, халық бөліміндегі келесі бағандар арқылы орындауға болатын әрекеттер:

 • Әрбір аудандағы халықтың санын алу үшін аудан бойынша топтау және әрбір аудандағы қалалардың санын шығару немесе қалалардағы халықтың санын есептеу

 • Қала бойынша топтау және қалау атауларының даналарын есептеу.

Жолдарды топтау туралы қосымша ақпарат алу үшін Жолдарды кестеде топтау бөлімін қараңыз.

Мәндерді ауыстыру

Мәнді таңдалған бағандардағы басқа мәнмен ауыстырыңыз. Санды немесе күн/уақыт мәндерін ауыстыру үшін Нөмірді немесе күн/уақыт мәндерін ауыстыру бөлімін қараңыз.

Түрлендіру

Мәтіннің мәні үшін осы мәндер бағанда көрсетілетіндей етіп өзгерту:

 • Кіші әріптер

 • БАС ӘРІПТЕР

 • Әр сөзді бас әріппен жазу

 • Қиып алу

 • Тазалау

 • JSON

 • XML

Күн/Уақыт мәні үшін осы мәндер бағанда көрсетілетіндей етіп өзгерту:

 • Күн

 • Уақыт

 • Күн

 • Ай

 • Жыл

 • Апта күні

Бірінші жолды тақырып ретінде пайдалану

Әрбір кесте тақырыбының атауы кестенің алғашқы жолындағы әрбір ұяшық мәнімен ауысады.

Қайырмау

Таңдалған бағандарды атрибут-мән жұптарына түрлендіреді. Бағандардф қайырмау әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Бағандарды қайырмау бөлімін қараңыз.

Реттелетін бағанды кірістіру

Жаңа реттелетін бағанды кестенің ең соңғы бағанынан кейін кірістіреді; ол жерде жаңа мәндерді есептейтін формуланы анықтайсыз.

Бағанды кірістіру жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін Реттелетін бағанды кестеге кірістіру бөлімін қараңыз.

Көрсеткіш бағанын кірістіру

Нөлден басталатын жаңа индекс бағанын жасаңыз.

Қайталанатын баған

Кестенің оң жақ бөлігінде таңдалған бағанның көшірмесін жасайды. Жаңа бағанға берілген атауы — <баған атауы> элементінің көшірмесі.

Біріктіру

Ағымдағы сұрауды ағымдағы жұмыс кітабындағы басқа сұраумен біріктіріңіз.

Қосу

Ағымдағы сұрауды ағымдағы жұмыс кітабындағы басқа сұраумен қосыңыз.

Көрініс қойындысы

Сұрау параметрлері

Сұрауды сүзгіден өткізуге және пішіндеуге болатын, жүктеуді ске қосатын, жұмыс парағына және деректер үлгісіне жүктейтін Сұрау параметрлері тақтасын көрсетеді. Сұрау параметрлері тақтасы туралы қосымша ақпарат алу үшін, Сұрау параметрлері тақтасы бөлімін қараңыз.

Формула жолы

Беттің жоғары бөлігі

ІЗДЕУ таспа қойындысы 

Таспаны басқару

Сипаттама

Ауқым тобы

Іздеуді деректер көздерінің ауқымы бойынша сүзеді:

 • Барлығы – ізделетін сөзді барлық деректер ауқымына қолданады.

 • Ортақ пайдаланғаным – ортақ сұрауларды қамтитын деректер көзінің ауқымы.

 • Жалпыға қолжетімді – Жалпыға қолжетімді деректер көзі, оның ішінде Википедия кестелері, Microsoft Azure Marketplace жиындары және Data.gov жиындары. Power Query қондырмасында қатынасуға болатын жалпыға қолжетімді деректер көзінің тізімін Power Query қондырмасында қатынасуға болатын жалпыға қолжетімді деректер көзі бөлімінен қараңыз.

 • Ұйым (Power Query 2.10 нұсқасы үшін) – Деректер көзінің ауқымы корпоративтік ортақ сұрауларды қамтиды.

Топтынақтылау

Сұрауға немесе кесте атрибутына негізделген іздеуді сүзеді. Мысалы, Көрсеткіш сұрау атауында болған кезде сүзу үшін іздеу сүзгісі атауы: (Көрсеткіш)

Сұрау немесе кесте атрибуты

Сипаттама

Аты

Іздеуді сұрау және кесте атаулары негізінде сүзгіден өткізіңіз.

Сипаттама

Іздеуді сұрау және кесте сипаттамасы негізінде сүзгіден өткізіңіз.

Кімнен

Тек белгілі бір адамдардан немесе веб-беттен нәтижелерді көрсету үшін іздеуді сүзеді.

Деректер көзі

Белгілі бір деректер көздерінің нәтижелерін қамту үшін іздеуді сүзіңіз.

Күн ауқымы

Сұраудың соңғы өзгертілген уақытына байланысты іздеуді сүзеді. Күн ауқымы опциялары:

Бүгін, Кеше, Апта, Соңғы апта, Осы ай, Соңғы ай, Осы жыл, Соңғы жыл

Баған атаулары

Баған атауларына байланысты іздеуді сүзіңіз.

Сертификатталған

Деректер көзі сұрауы сертификатталған нәтижелерді ғана көрсетіңіз.

Соңғы іздеулер

Алдыңғы сұрау іздеулерінің тізімі.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×