Power Query контексттік мәзірлерінің нұсқаулығы

Контекстік мәзірлер өңдегіш тақтасында кесте ұяшығы секілді элементке тән. Контекстік мәзір таңдалған элементте немесе элементтерде орындалатын әрекеттерді анықтайды.

Бұл мақалада:

Ұяшық контексінің мәзірі

Сан немесе күн/уақыт түрі

Санды немесе күн/уақыт мәндерін ауыстыру

Мәтін түрі

Мәтіннің мәндерін ауыстыру

Логикалық түр

Логикалық мәндерді ауыстыру

Кесте немесе сілтеме түрі

Баған контекстінің мәзірі

Жалғыз баған таңдауы

Мәнері бар түрді өзгерту

Бірнеше баған таңдауы

Кесте контекстінің мәзірі

Сұрау қадамы контекстік мәзірі

Желіден іздеу

Ұяшық контексінің мәзірі

Әрекетті ұяшыққа қолдану үшін кез келген ұяшықты тінтуірдің оң жағымен басыңыз. Әрбір ұяшық түрінде контекстік мәзір бар.

Сан немесе күн/уақыт түрі

Әрекет

Сипаттама

Сан сүзгілері

Операторға негізделген кестені сүзеді:

 • Тең

 • Тең емес

 • Артық

 • Артық немесе тең

 • Кем

 • Кем немесе тең

Мәндерді ауыстыру

Мәнді таңдалған бағандардағы басқа мәнмен ауыстырыңыз. Санды немесе күн/уақыт мәндерін ауыстыру үшін Нөмірді немесе күн/уақыт мәндерін ауыстыру бөлімін қараңыз.

Төменге жылжу

Ұяшықтың мазмұндарын шарлаңыз. Бұл шарлауды орындау үшін жаңа қадамды ағымдағы сұрауға қосады; мұны Қадамдар тақтасында жою арқылы оны болдырмауға болады.

Жаңа сұрау ретінде қосу

Сұрау мәндері ретінде осы ұяшықтың мазмұндарымен жаңа сұрау жасаңыз. Жаңа сұраудың атауы таңдалған ұяшықтың баған тақырыбымен бірдей.

Санды немесе күн/уақыт мәндерін ауыстыру

 1. Санды немесе күн/уақыт ұяшығын тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

 2. Мәндерді ауыстыру түймешігін басыңыз.

 3. Мәндерді ауыстыру диалогтық терезесінде Ізделетін мән және Келесімен ауыстыру мәндерін енгізіңіз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Мәтін түрі

Әрекет

Сипаттама

Мәтін сүзгілері

Операторға негізделген кестені сүзеді:

 • Тең

 • Тең емес

 • Келесімен басталады

 • Келесімен аяқталады

 • Құрамында келесі бар

 • Құрамында жоқ

Мәндерді ауыстыру

Мәнді таңдалған бағандардағы басқа мәнмен ауыстырыңыз. Мәтіннің мәндерін ауыстыру үшін Мәтіннің мәндерін ауыстыру бөлімін қараңыз.

Төменге жылжу

Ұяшықтың мазмұндарын шарлаңыз. Бұл шарлауды орындау үшін жаңа қадамды ағымдағы сұрауға қосады; мұны Қадамдар тақтасында жою арқылы оны болдырмауға болады.

Жаңа сұрау ретінде қосу

Сұрау мәндері ретінде осы ұяшықтың мазмұндарымен жаңа сұрау жасаңыз. Жаңа сұраудың атауы таңдалған ұяшықтың баған тақырыбымен бірдей.

Мәтіннің мәндерін ауыстыру

 1. Мәтін ұяшығын тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

 2. Мәндерді ауыстыру түймешігін басыңыз.

 3. Мәндерді ауыстыру диалогтық терезесінде Ізделетін мән және Келесімен ауыстыру мәндерін енгізіңіз.

 4. Барлық мазмұндардағы ұяшықтарды ауыстыру үшін Барлық ұяшық мазмұндарына сәйкестендіру опциясын басыңыз; әйтпесе, Мәндерді ауыстыру әр Ізделетін мән сәйкестігін ауыстырады.

 5. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Логикалық түр

Әрекет

Сипаттама

Мәндерді ауыстыру

Мәнді таңдалған бағандардағы басқа мәнмен ауыстырыңыз. Логикалық мәндерді ауыстыру үшін «Логикалық мәндерді ауыстыру» бөлімін қараңыз.

Төменге жылжу

Ұяшықтың мазмұндарын шарлаңыз. Бұл шарлауды орындау үшін жаңа қадамды ағымдағы сұрауға қосады; мұны Қадамдар тақтасында жою арқылы оны болдырмауға болады.

Жаңа сұрау ретінде қосу

Сұрау мәндері ретінде осы ұяшықтың мазмұндарымен жаңа сұрау жасаңыз. Жаңа сұраудың атауы таңдалған ұяшықтың баған тақырыбымен бірдей.

Логикалық мәндерді ауыстыру

 1. Логикалық ұяшықты тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

 2. Мәндерді ауыстыру түймешігін басыңыз.

 3. Мәндерді ауыстыру диалогтық терезесінде Ізделетін мән және Келесімен ауыстыру мәндерін енгізіңіз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте немесе сілтеме түрі

Әрекет

Сипаттама

Төменге жылжу

Ұяшықтың мазмұндарын шарлаңыз. Бұл шарлауды орындау үшін жаңа қадамды ағымдағы сұрауға қосады; мұны Қадамдар тақтасында жою арқылы оны болдырмауға болады.

Жаңа сұрау ретінде қосу

Сұрау мәндері ретінде осы ұяшықтың мазмұндарымен жаңа сұрау жасаңыз. Жаңа сұраудың атауы таңдалған ұяшықтың баған тақырыбымен бірдей.

Баған контекстінің мәзірі

Әрекетті осы бағандағы барлық ұяшықтарға қолдану үшін таңдалған баған тақырыптарын тінтуірдің оң жағымен басыңыз. Әрбір баған түрінде контекстік мәзір бар.

Жалғыз баған таңдауы

Әрекет

Түрге қолданады

Сипаттама

Жою

Барлық түрлер

Таңдалған бағанды көріністен және болашақ пайдаланудан жойыңыз.

Басқа бағандарды жою

Барлық түрлер

Таңдалмаған барлық бағандарды көріністен және болашақ пайдаланудан жояды.

Бірінші жолды тақырып ретінде пайдалану

Барлық түрлер

Әрбір кесте тақырыбының атауы кестенің алғашқы жолындағы әрбір ұяшық мәнімен ауысады.

Қайталанатын баған

Барлық түрлер

Кестенің оң жақ бөлігінде таңдалған бағанның көшірмесін жасайды. Жаңа бағанға берілген атауы — <баған атауы> элементінің көшірмесі.

Бөлінген баған

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Мәтін түрі

Мәтіннің бағанын бірнеше бағандарға екі жолмен бөлуге болады:

 • Бөлгіш арқылы

 • Таңбалар саны арқылы

Мәтіннің бағанын бөлу туралы қосымша ақпарат алу үшін Мәтіннің бағанын бөлу бөлімін қараңыз.

Қайталанбалы мәндерді жою

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Мәтін, сан, күн/уақыт,

Логикалық түрлер

Таңдалған бағандардағы мәндер бұрынғы мәндерді қайталайтын барлық жолдарды кестеден жойыңыз. Мәндер жиыны бірінші пайда болатын жол жойылмайды. Көшірмелерді жою туралы қосымша ақпарат алу үшін Көшірмелерді жою бөлімін қараңыз.

Мәндерді ауыстыру

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Мәтін, сан, күн/уақыт,

Логикалық түрлер

Бағандағы элементті басқа мәнмен ауыстырыңыз. Мәндерді ауыстыру туралы қосымша ақпарат алу үшін Ұяшық контекстінің мәзірі бөлімін қараңыз.

Түрін өзгерту

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Мәтін, сан, күн/уақыт,

Логикалық түрлер

Кесте, сілтеме және жазба түрлері үшін ажыратылған

Таңдалған бағанның түрін жаңа түрге өзгерту:

 • Логикалық

 • Цифр

 • Күні

 • Күн/Уақыт

 • Күн/Уақыт/Уақыт белдеуі

 • Уақыт

 • Ұзақтығы

 • Екілік

 • Мәтін

 • Мәнері бар түр Бастапқы нұсқаның мәнері бар түрін өзгерту үшін Мәнері бар түрді өзгерту бөлімін қараңыз.

Түрлендіру

Мәтін және күн/уақыт түрлері

Барлық басқа түрлер үшін ажыратылған

Мәтіннің мәні үшін осы мәндер бағанда көрсетілетіндей етіп өзгерту:

 • Кіші әріптер

 • БАС ӘРІПТЕР

 • Әр сөзді бас әріппен жазу

 • Қиып алу

 • Тазалау

 • JSON

 • XML

Күн/Уақыт мәні үшін осы мәндер бағанда көрсетілетіндей етіп өзгерту:

 • Күн

 • Уақыт

 • Күн

 • Ай

 • Жыл

 • Апта күні

Баған кірістіру

Барлық түрлер

Кестедегі соңғы бағаннан кейін жаңа баған кірістіреді. Жаңа бағандағы мәндер кірістіру үшін бағанның түрін таңдау арқылы анықталады:

 • Арнайы (жаңа мәндерді есептейтін формуланы анықтайсыз)

 • Көрсеткіш

Бағанды кірістіру туралы қосымша ақпарат алу үшін Арнайы бағанды кестеге кірістіру бөлімін қараңыз.

Топтау әдісі

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Мәтін, сан, күн/уақыт,

Логикалық түрлер

Деректерді жол мәндері бойынша есептейді. Мысалы, кестедегі, аудандағы, қаладағы, халық бөліміндегі келесі бағандар арқылы орындауға болатын әрекеттер:

 • Әрбір аудандағы халықтың санын алу үшін аудан бойынша топтау және әрбір аудандағы қалалардың санын шығару немесе қалалардағы халықтың санын есептеу

 • Қала бойынша топтау және қалау атауларының даналарын есептеу.

Жолдарды топтау туралы қосымша ақпарат алу үшін Жолдарды кестеде топтау бөлімін қараңыз.

Бағандарды қайырмау

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Барлық түрлер

Таңдалған бағандарды атрибут-мән жұптарына түрлендіреді. Бағандарды қайырмау әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Бағандарды қайырмау бөлімін қараңыз.

Жылжыту

Барлық түрлер

Таңдалған бағанды кестедегі басқа орынға жылжыту. Таңдалған бағанды жылжыту:

 • Сол

 • Оң

 • Басына

 • Соңына

Сондай-ақ, бағандарды басып, таңдалған бағанның сол немесе оң жағына апаруға болады.

Атауын өзгерту

Барлық түрлер

Таңдалған бағанның атауын өзгерту.

Төменге жылжу

Барлық түрлер

Бағанның мазмұндарын шарлаңыз. Бұл шарлауды орындау үшін жаңа қадамды ағымдағы сұрауға қосады; мұны «Қадамдар» тақтасында жою арқылы оны болдырмауға болады.

Жаңа сұрау қосу

Барлық түрлер

Сұрау мәндері ретінде осы бағанның мазмұндарымен жаңа сұрау жасаңыз. Мұны жаңа сұраудағы бастапқы сұрауды сілтеме жасау арқылы орындауға болады. Жаңа сұраудың атауы таңдалған бағанның баған тақырыбымен бірдей.

Мәнері бар түрді өзгерту

 1. Таңдалған бағанды тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

 2. Түрді өзгерту > Мәнері бар түр түймешігін басыңыз.

 3. Мәнерді өзгерту және таңдау үшін Мәнері бар түрді өзгерту диалогтық терезесіндегі Деректер түрі параметрін таңдаңыз.

 4. OK түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бірнеше баған таңдауы

Бірнеше бағанның контекстік мәнерінен әрекетті таңдалған бағандарға қолдану үшін екі немесе бірнеше бағанды таңдаңыз (Ctrl+Click немесе Shift+Click), содан соң таңдалған бағандардың кез келгеніне тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

Ескерту :  Бірнеше баған таңдаулары үшін бірнеше контекстік мәзір элементтері ажыратылады.

Әрекет

Сипаттама

Бағандарды жою

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Таңдалған бағандарды көріністен және алдағы қолданыстан жойыңыз.

Басқа бағандарды жою

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Таңдалмаған барлық бағандарды көріністен және алдағы қолданыстан жояды.

Қайталанбалы мәндерді жою

Таңдалған бағандардағы мәндер бұрынғы мәндерді қайталайтын барлық жолдарды кестеден жойыңыз. Мәндер жиыны бірінші пайда болатын жол жойылмайды. Көшірмелерді жою туралы қосымша ақпарат алу үшін Көшірмелерді жою бөлімін қараңыз.

Мәндерді ауыстыру

Бағандағы элементті басқа мәнмен ауыстырыңыз. Мәндерді ауыстыру туралы қосымша ақпарат алу үшін Ұяшық контекстінің мәзірі бөлімін қараңыз.

Түрін өзгерту

Таңдалған бағанның түрін жаңа түрге өзгерту:

 • Логикалық

 • Цифр

 • Күні

 • Күн/Уақыт

 • Күн/Уақыт/Уақыт белдеуі

 • Уақыт

 • Ұзақтығы

 • Екілік

 • Мәтін

 • Мәнері бар түр Бастапқы нұсқаның мәнері бар түрін өзгерту үшін Мәнері бар түрді өзгерту бөлімін қараңыз.

Түрлендіру

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Мәтіннің мәні үшін осы мәндер бағанда көрсетілетіндей етіп өзгерту:

 • Кіші әріптер

 • БАС ӘРІПТЕР

 • Әр сөзді бас әріппен жазу

 • Қиып алу

 • Тазалау

 • JSON

 • XML

Күн/Уақыт мәні үшін осы мәндер бағанда көрсетілетіндей етіп өзгерту:

 • Күн

 • Уақыт

 • Күн

 • Ай

 • Жыл

 • Апта күні

Бағанды біріктіру

Топтау әдісі

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Деректерді жол мәндері бойынша есептейді. Мысалы, кестедегі, аудандағы, қаладағы, халық бөліміндегі келесі бағандар арқылы орындауға болатын әрекеттер:

 • Әрбір аудандағы халықтың санын алу үшін аудан бойынша топтау және әрбір аудандағы қалалардың санын шығару немесе қалалардағы халықтың санын есептеу

 • Қала бойынша топтау және қалау атауларының даналарын есептеу.

Жолдарды топтау туралы қосымша ақпарат алу үшін Жолдарды кестеде топтау бөлімін қараңыз.

Бағандарды қайырмау

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Таңдалған бағандарды атрибут-мән жұптарына түрлендіреді. Бағандарды қайырмау әдісі туралы қосымша ақпарат алу үшін Бағандарды қайырмау бөлімін қараңыз.

Жылжыту

Таңдалған бағанды кестедегі басқа орынға жылжыту. Таңдалған бағанды жылжыту:

 • Сол

 • Оң

 • Басына

 • Соңына

Сондай-ақ, бағандарды басып, таңдалған бағанның сол немесе оң жағына апаруға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Кесте контекстінің мәзірі

Кесте белгішесі ( Кесте белгішесі ) бейнелеген кесте контекстінің мәзірі кестенің кеңейтілген әрекеттерін орындайды.

Әрекет

Сипаттама

Бірінші жолды тақырып ретінде пайдалану

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Кестенің алғашқы жолындағы мәндердің деңгейін баған тақырыптарына көтеріңіз.

Қайталанбалы мәндерді жою

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Таңдалған бағандарда бұрынғы мәндерді қайталанатын барлық жолдарды Power Query кестесінен жояды. Мәндер жиыны бірінші пайда болатын жол жойылмайды.

Қателерді жою

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Ағымдағы таңдалған бағандардағы қателері бар жолдарды жойыңыз.

Баған кірістіру

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Кестедегі соңғы бағаннан кейін жаңа баған кірістіреді. Жаңа бағандағы мәндер кірістіру үшін бағанның түрін таңдау арқылы анықталады:

 • Арнайы (жаңа мәндерді есептейтін формуланы анықтайсыз)

 • Көрсеткіш

Бағанды кірістіру туралы қосымша ақпарат алу үшін Арнайы бағанды кестеге кірістіру бөлімін қараңыз.

Ең жоғарғы жолдарды сақтау

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Кестеде сақтау үшін жолдардың ең жоғарғы нөмірлерін көрсетіңіз.

Ең жоғарғы 100 жолды сақтау

Кестедегі ең жоғарғы 100 жолды сақтаңыз.

Жолдардың ауқымын сақтау

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Кестеде сақтау үшін Алғашқы жол кеңейтімінен бастап Жолдардың нөмірі бойынша жолдардың ауқымын көрсетіңіз.

Ең жоғарғы жолдарды жою

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Ең жоғарғы жолдады кестеден жойыңыз.

Қосымша жолдарды жою

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Жойылатын жолдардың нөмірі және сақталатын жолдардың нөмірі мәнін көрсету арқылы қосымша жолдарды кестеден Жойылатын алғашқы жол мәнінен бастап жойыңыз.

Біріктіру

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Алдын ала қарау торында бұрынғы екі сұраудан жаңа сұрау жасаңыз. Бір сұрау нәтижесі негізгі кестенің барлық бағандарын және қатысты кестесіне арналған өту сілтемесі бар жалғыз бағанды қамтиды. Сұрауларды біріктіру туралы қосымша ақпарат алу үшін Сұрауларды біріктіру бөлімін қараңыз.

Тіркеу

(Сұрау өңдегіші таспасында бар)

Алдын ала қарау торында операциясы қосымша сұраудың барлық қатарларының алдындағы алғашқы сұраудың барлық қатарларын қамтитын жаңа сұрауды жасаңыз. Сұрауларды тіркеу туралы қосымша ақпарат алу үшін Сұрауларды тіркеу бөлімін қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Сұрау қадамы контекстік мәзірі

Сұрау қадамын өзгерту және сұрау қадамының орнын өзгерту үшін сұрау қадамын тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

Әрекет

Сипаттама

Параметрлерді өзгерту

Таңдалған қадам ретінде анықталған функциядағы мәндерді өзгертіңіз.

Атауын өзгерту

Бұл қадамға жаңа атау қойыңыз. Егер қадамдарыңыз маңызды атауларға ие болуы немесе сол операцияның бірнеше даналарын (мысалы, баған кірістіру) өзгешелеу үшін пайдалы.

Жою

Бұл қадамды ағыннан жойыңыз. Ескерту: егер келесі қадамдар осы қадамға тәуелді болса, онда келесі қадамдарда қателер пайда болуы мүмкін.

Соңына дейін жою

Осыны және осы ағындағы барлық келесі қадамдарды жойыңыз.

Жоғарыға жылжыту

Таңдалған қадамды ағынның басындағы элементке бір деңгей жақын жылжытады.

Төменге жылжыту

Таңдалған қадамды ағынның басындағы элементтен бір деңгей алыс жылжытады.

Беттің жоғарғы жағы

Желіден іздеу

Желіде іздеу тақтасында деректер көзінің бастапқы элементін тінтуірдің оң жағымен басыңыз.

Әрекет

Сипаттама

Көзге өту

Таңдалған деректер көзінің элементінің негізгі веб-бетіне өтіңіз.

Пайдалану шарттары

Таңдалған деректер көзінің элеменінің «Пайдалану шарттары» бетіне өтіңіз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×