Power Pivot қондырмасы арқылы деректерді алу

Power Pivot қондырмасы арқылы қатысты деректерді импорттау, әдетте, Excel бағдарламасында импорттаудың тезірек және тиімдірек баламасы болады.

 1. Power Pivot Microsoft Excel 2013 қондырмасын іске қосыңыз және Power Pivot терезесін ашыңыз.

 2. Дерекқор қосылымы туралы ақпаратты алу және деректерге кіруге рұқсатыңыздың бар екенін тексеру үшін дерекқор әкімшісімен тексеріңіз.

 3. Power Pivot қондырмасында деректер реляциялық немесе өлшемдік болса, Басты > Сыртқы деректерді алу > Дерекқордан тармағына өтіңіз.

Балама ретінде басқа деректер көзінен импорттаңыз:

 • Деректер Microsoft Azure Marketplace сайтынан немесе OData деректер арнасынан болса, Басты > Деректер қызметінен тармағына өтіңіз. Таңдау бойынша, Қатысты деректерді ұсыну параметрін таңдауға болады. Microsoft Azure Marketplace сайты Power Pivot қондырмасы деректерге тағайындалған санаттарға негізделіп, деректеріңізге байланысты деректерді ұсына алады. Мәліметтерді DataMarket сайтынан қатысты деректердің ұсыныстарын алу бөлімінен қараңыз.

 • Қолдау көрсетілетін деректер көздерінің толық тізімінен таңдау үшін Басты > Сыртқы деректерді алу > Басқа көздерден тармағына өтіңіз.

Деректерді импорттау әдісін таңдау бетінде тізімнен кестелерді және көріністерді таңдау немесе қай деректер импортталатынын көрсететін сұрауды жазу арқылы деректер көзіндегі барлық деректерді алуды немесе деректерді сүзуді таңдайсыз.

Power Pivot қондырмасы арқылы импорттау мына артықшылықтарды береді:

 • Тек ішкі жиынды импорттау үшін қажет емес деректерді сүзу.

 • Деректерді импорттағанда кестелер мен бағандардың атын өзгертіңіз.

 • Ол қайтаратын деректерді таңдау үшін алдын ала анықталған сұрауға қойыңыз.

Деректер көздерін таңдау туралы кеңестер

 • OLE DB жеткізушілері кейде көлемді деректер үшін тезірек өнімділікті ұсына алады. Бір деректер көзі үшін әр түрлі жеткізушілер арасында таңдағанда, алдымен OLE DB провайдерін қолданып көру керек.

 • Кестелерді реляциялық дерекқорлардан импорттау қадамдарды үнемдейді, өйткені терезесіндегі жұмыс парақтары арасында байланыстарды жасау үшін импорттау кезінде сыртқы кілтPower Pivot байланыстары пайдаланылады.

 • Бірнеше кестені импорттау, содан кейін қажет еместерін жою қадамдарды үнемдеуі мүмкін. Егер кестелерді бір бірден импорттасаңыз, кестелер арасында бәрібір қатынастарды қолмен жасау керек болуы мүмкін.

 • Әр түрлі деректер көздеріндегі ұқсас деректерді қамтитын бағандар — Power Pivot терезесінің ішінде байланыстар жасаудың негізі. Біркелкі деректер көздерін пайдаланғанда, бірдей немесе ұқсас деректерді қамтитын басқа деректер көздеріндегі кестелерге салыстыруға болатын бағандары бар кестелерді таңдаңыз.

 • SharePoint сайтына жариялаған жұмыс кітабы үшін деректерді жаңартуды қолдау үшін жұмыс станциялары да, серверлер де бірдей қатынаса алатын деректер көздерін таңдаңыз. Жұмыс кітабын жариялағаннан кейін жұмыс кітабындағы ақпаратты автоматты түрде жаңарту үшін деректерді жаңарту кестесін орнатуға болады. Желілік серверлерде қол жетімді деректер көздерін пайдалану деректерді жаңартуға мүмкіндік береді.

Деректерді басқа қор көздерінен алу

Талдау қызметтерінен деректерді алу

Деректер арнасынан деректерді алу

Microsoft Azure Marketplace ішінен деректерді алу

Power Pivot қондырмасынан құрылымданбаған файлмен байланысу

Байланыстырылған кесте арқылы деректер үлгісіне жұмыс парағының деректерін қосу

Power Pivot қондырмасында деректер үлгісіне жолдарды көшіру және қою

Қатысты деректерді жаңарту

Excel бағдарламасында дерекқорға қайта қосылу және жұмыс кітабындағы деректерді жаңарту үшін Деректер > Қосылымдар > Барлығын жаңарту тармағын таңдаңыз.

Жаңарту жеке ұяшықтарды жаңартып, соңғы импорттаудан кейінгі сыртқы дерекқорға шығарылған жолдарды қосады. Жолдар мен бар бағандар ғана жаңартылады; егер үлгіге жаңа баған қосқыңыз келсе, оны осы мақаланың жоғарғы жағында көрсетілген қадамдар арқылы импорттауыңыз қажет.

Жаңарту деректерді импорттауға қолданылған сұрауды қайта іске қосады. Егер деректер көзі бірдей орында бұдан былай болмаса немесе кестелер немесе бағандар жойылса немесе атауы өзгертілсе, жаңарту мүмкін болмайды, бірақ бұрын импортталған деректер сізде қала береді. Деректерді жаңарту кезінде пайдаланылған сұрауды көру мақсатында Power Pivot терезесін ашу үшін Power Pivot > Басқару тармағына өтіңіз. Сұрауды көру үшін Дизайн > Кесте сипаттары тармағын басыңыз.

Рұқсаттар, әдетте, деректерді жаңартуға қажет. Егер жұмыс кітабын деректерді жаңартқысы келетін басқалармен ортақ пайдалансаңыз, олардың да дерекқорға кіру рұқсаттарын оқуы қажет.

Жұмыс кітабын қалай ортақ пайдаланғаныңыз деректер жаңартылуының пайда болуын анықтайтынын ұмытпаңыз. Office 365 бағдарламасында Office 365 ішіне сақталған жұмыс кітабында деректерді жаңарту мүмкін емес. SharePoint Server 2013 бағдарламасында серверде бақылаусыз деректер жаңартылуын жоспарлай аласыз, бірақ осы әрекетті орындау үшін SharePoint 2013 нұсқасына арналған Power Pivot қондырмасының SharePoint ортасына орнатылуы және конфигурациялануы қажет. Жоспарланған деректер жаңартылуының қол жетімді екендігін білу үшін SharePoint әкімшісімен тексеру қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Қолдау көрсетілетін деректер көздері

Келесі кестедегі деректер көздерінен деректерді импорттаңыз. Microsoft Excel 2013 бағдарламасындағы Power Pivot қондырмасы әр деректер көзі үшін тізілген жеткізушілерді орнатпайды. Кейбір жеткізушілер компьютердегі басқа бағдарламалармен бірге орнатылған болуы мүмкін; басқа жағдайларда, жеткізушіні жүктеу және орнату керек болуы мүмкін.

Сондай-ақ, Excel бағдарламасындағы кестелерге байланысып, аралық сақтағыш үшін HTML пішімін пайдаланатын Excel және Word сияқты бағдарламалардан деректерді көшіруге және қоюға болады. Қосымша ақпаратты Excel байланысқан кестелерін пайдалана отырып деректерді қосу және Деректерді қондырмасына көшіру және қоюPower Pivot бөлімдерінен қараңыз.

Бастапқы мән

Нұсқалар

Файл түрі

Жеткізушілер 1

Access дерекқорлары

Microsoft Access 2003, 2007, 2010, 2013.

.accdb немесе .mdb

ACE 14 OLE DB жеткізушісі

SQL Server реляциялық дерекқорлары

Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2012 SP1; Microsoft SQL Azure дерекқоры

(тиісті емес)

SQL Server үшін OLE DB жеткізушісі

SQL Server Native Client OLE DB жеткізушісі

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB жеткізушісі

SQL Client үшін .NET Framework деректер жеткізушісі

SQL Server параллель деректер қоймасы (PDW)

SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2012 SP1

(тиісті емес)

SQL Server PDW үшін OLE DB жеткізушісі

Oracle реляциялық дерекқорлары

Oracle 9i, 10g, 11g.

(тиісті емес)

Oracle OLE DB жеткізушісі

Oracle Client үшін .NET Framework деректер жеткізушісі

SQL Server үшін .NET Framework деректер жеткізушісі

MSDAORA OLE DB жеткізушісі 2

OraOLEDB

MSDASQL

Teradata реляциялық дерекқорлары

Teradata V2R6, V12

(тиісті емес)

TDOLEDB OLE DB жеткізушісі

Teradata үшін .Net деректер жеткізушісі

Informix реляциялық дерекқорлары

(тиісті емес)

Informix OLE DB жеткізушісі

IBM DB2 реляциялық дерекқорлары

8.1

(тиісті емес)

DB2OLEDB

Sybase реляциялық дерекқорлары

(тиісті емес)

Sybase OLE DB жеткізушісі

Басқа реляциялық дерекқорлар

(тиісті емес)

(тиісті емес)

OLE DB жеткізушісі немесе ODBC драйвері

Мәтіндік файлдар
құрылымданбаған файлға қосылу

(тиісті емес)

.txt, .tab, .csv

Microsoft Access үшін ACE 14 OLE DB жеткізушісі

Microsoft Excel файлдары

Excel 97-2003, 2007, 2010, 2013

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ACE 14 OLE DB жеткізушісі

Power Pivot жұмыс кітабы
Analysis Services қызметтерінен немесе Power Pivot қондырмасынан деректерді импорттау

Microsoft SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2012 SP1 Analysis Services

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(SharePoint қызметіне арналған Power Pivot қондырмасы орнатылған SharePoint фермаларына жарияланған Power Pivot жұмыс кітаптарымен бірге ғана пайдаланылады)

Analysis Services текшесі
Analysis Services қызметтерінен немесе Power Pivot қондырмасынан деректерді импорттау

Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, SQL Server 2012, , SQL Server 2012 SP1 Analysis Services

(тиісті емес)

ASOLEDB 10

Деректер арналары
Деректер арнасынан деректерді импорттау

(Есептер қызметтері есептерінен, Atom қызметтік құжаттарынан, Microsoft Azure Marketplace DataMarket торабынан және жалғыз деректер арнасынан деректерді импорттау үшін пайдаланылады)

Atom 1.0 пішімі

Windows Communication Foundation (WCF) деректер қызметі (бұрын ADO.NET Data Services) ретінде ашық кез келген дерекқор немесе құжат.

бір немесе одан көп арнаны анықтайтын қызметтік құжат үшін .atomsvc

Atom веб-арна құжаты үшін .atom

Power Pivot үшін деректер арнасының жеткізушісі (Microsoft)

Power Pivot үшін .NET Framework деректер арнасының деректер жеткізушісі

Есептер қызметтерінің есептері
Есеп беру қызметтерінің есебінен деректерді импорттау

Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2012 SP1 Reporting Services

.rdl

Office дерекқормен байланыс файлдары

.odc

1Сондай-ақ, ODBC үшін OLE DB жеткізушісін пайдалануға болады.

2 Кейбір жағдайларда, MSDAORA OLE DB жеткізушісін пайдалану байланыс қателеріне әкелуі мүмкін, әсіресе, жаңарақ Oracle нұсқаларында. Егер қандай да қателер кездессе, Oracle үшін тізілген басқа жеткізушілердің біреуін пайдалану ұсынылады.

Беттің жоғары бөлігі

Қолдау көрсетілмейтін көздер

Келесі деректер көзіне қазіргі уақытта қолдау көрсетілмейді:

 • SharePoint торабына жарияланған SharePoint дерекқорлары сияқты жарияланған сервер құжаттарын импорттау мүмкін емес.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×