Power Pivot қондырмасында формулаларды қайта есептеу

Power Pivot қондырмасында деректермен жұмыс істегенде, кейде көзден алынған деректерді жаңарту, есептелетін бағандарда жасаған формулаларды қайта есептеу немесе жиынтық кестедегі деректер жаңа екенін тексеру керек болуы мүмкін.

Бұл бөлімде деректерді жаңарту мен деректерді қайта есептеу арасындағы айырмашылық түсіндіріледі, қайта есептеу қалай басталатынына шолу жасалады және қайта есептеуді басқару сипатталады.

Деректерді жаңарту мен қайта есептеуді түсіну

Power Pivot деректерді жаңартуды да, деректерді қайта есептеуді де пайдаланады:

Деректерді жаңарту сыртқы деректер көздерінен жаңа деректерді алуды білдіреді. Power Pivot сыртқы деректер көздеріндегі өзгертулерді автоматты түрде анықтамайды, бірақ жұмыс кітабы SharePoint сайтында ортақ пайдаланылған болса, деректерді Power Pivot терезесінде қолмен немесе автоматты түрде жаңартуға болады.

Қайта есептеу формулаларды қамтитын жұмыс кітабындағы барлық бағандарды, кестелерді, диаграммаларды және жиынтық кестелерді жаңартуды білдіреді. Формуланы қайта есептегенді өнімділік төмендейтіндіктен, әр есептеумен байланысты тәуелділіктерді түсіну маңызды.

Маңызды :  Ішіндегі формулалар қайта есептелмегенше жұмыс кітабын сақтамау немесе жарияламау керек.

Қолмен және автоматты қайта есептеуді салыстыру

Әдепкі бойынша, Power Pivot қондырмасы өңдеу үшін қажет уақытты оңтайландыру кезінде қажетінше автоматты түрде қайта есептейді. Қайта есептеу уақыт алуы мүмкін болғанымен, бұл маңызды тапсырма, өйткені қайта есептеу кезінде баған тәуелділіктері тексеріледі және баған өзгерсе, деректер жарамсыз болса немесе бұрын жұмыс істеген формулада қате пайда болса, сізге хабарланады. Бірақ, әсіресе күрделі формулалармен немесе өте үлкен деректер жиындарымен жұмыс істеп жатсаңыз және жаңартулардың уақыттарын басқару керек болса, тексеруден бас тартуға және есептеулерді тек қолмен жаңартуға болады.

Қолмен және автоматты режимдерінің екеуінің де артықшылықтары бар; бірақ, автоматты қайта есептеу режимін пайдалану ұсынылады. Бұл режим Power Pivot метадеректерін синхрондап тұрады және деректерді жою, атаулардағы немесе деректердегі өзгертулер немесе жетіспейтін тәуелділіктер тудыратын мәселелерді болдырмайды. 

Автоматты қайта есептеуді пайдалану

Автоматты қайта есептеу режимін пайдаланғанда кез келген формула нәтижесін өзгертетін деректерге енгізілген кез келген өзгертулер формуланы қамтитын бүкіл бағанды қайта есептеуді бастайды. Келесі өзгертулер әрқашан формулаларды қайта есептеуді қажет етеді:

 • Сыртқы деректер көзінен алынған мәндер жаңартылды.

 • Формуланың анықтамасы өзгерді.

 • Формулада сілтеме жасалған кестелердің немесе бағандардың атаулары өзгерді.

 • Кестелер арасында қатынастар қосылды, өзгертілді немесе жойылды.

 • Жаңа өлшемдер немесе есептелетін бағандар қосылды.

 • Жұмыс кітабындағы басқа формулаларға өзгертулер енгізілді, осылайша сол есептеуге тәуелді бағандарды немесе есептеулерді жаңарту керек.

 • Жолдар кірістірілді немесе жойылды.

 • Сіз деректер жиынын жаңарту үшін сұрауды орындауды қажет ететін сүзгіні қолдандыңыз. Сүзгі формулада я болмаса жиынтық кестенің немесе жиынтық диаграмманың бөлігі ретінде қолданылған болуы мүмкін.

Қолмен қайта есептеуді пайдалану

Дайын болғанша, формула нәтижелерін есептеуді болдырмау үшін қолмен қайта есептеуді пайдалануға болады. Қол режимі әсіресе мына жағдайларда пайдалы:

 • Сіз үлгіні пайдалана отырып формуланы жасап жатырсыз және тексеру алдында формулада пайдаланылатын бағандар мен кестелердің атауларын өзгерту керек.

 • Жұмыс кітабындағы кейбір деректер өзгергенін білесіз, бірақ өзгермеген басқа бағанмен жұмыс істеп жатырсыз, сондықтан қайта есептеуді кейінге қалдыру керек.

 • Көп тәуелділіктері бар жұмыс кітабында жұмыс істеп жатырсыз және барлық қажет өзгертулер енгізілгеніне көз жеткізгенше қайта есептеуді кейінге қалдыру керек.

Жұмыс кітабы қайта есептеу режиміне қолмен орнатылған кезде Microsoft Excel 2013 бағдарламасындағы Power Pivot келесі нәтижелермен ешбір тексеруді немесе формулаларды тексеруді орындамайтынын ескеріңіз:

 • Жұмыс кітабына қосқан кез келген жаңа формулаларға қате бар деген жалауша қойылады.

 • Жаңа есептелетін бағандарда нәтижелер көрсетілмейді.

Жұмыс кітабын қолмен қайта есептеуге реттеу

 1. Power Pivot қондырмасында Дизайн> Есептеулер> Есептеу параметрлері>Қолмен есептеу режимі тармағын таңдаңыз.

 2. Барлық кестелерді қайта есептеу үшін Есептеу параметрлері> Қазір есептеу тармағын таңдаңыз.

  Жұмыс кітабындағы формулаларда қателер бар-жоғы тексеріледі және бар болса, кестелер нәтижелермен жаңартылады. Деректердің мөлшеріне және есептеулердің санына байланысты жұмыс кітабы біраз уақыт жауап бермей қалуы мүмкін.

Маңызды :  Жұмыс кітабын жариялау алдында әрқашан есептеу режимін қайтадан автоматты деп өзгерту керек. Бұл формулаларда жасағанда мәселелерді болдырмауға көмектеседі.

Қайта есептеу ақаулықтарын жою

Тәуелділіктер

Баған басқа бағанға тәуелді болғанда және сол басқа баған қандай да түрде өзгерсе, барлық байланысты бағандарды қайта есептеу керек болуы мүмкін. Power Pivot жұмыс кітабына өзгертулер енгізілгенде, Microsoft Excel 2013 бағдарламасындағы Power Pivot бар Power Pivot деректерін талдап, қайта есептеу керектігін анықтайды және жаңартуды ең тиімді жолмен орындайды.

Мысалы, сізде Өнім және ӨнімСанаты кестелеріне байланысты Сату кестесі бар; және Сату кестесіндегі формулалар басқа кестелердің екеуіне де тәуелді делік. Өнім немесе ӨнімСанаты кестелерінің кез келгеніне енгізілген кез келген өзгерту Сату кестесіндегі барлық есептелетін бағандарды қайта есептеуді тудырады. Бұл сатуды санат бойынша немесе өнім бойынша жинайтын формулалар бар болуы мүмкін болғанда пайдалы. Сондықтан, нәтижелер дұрыс екеніне сенімді болуы үшін деректерге негізделген формулаларды қайта есептеу керек.

Power Pivot қондырмасы әрқашан кестені толығымен қайта есептеуді орындайды, өйткені толығымен қайта есептеу өзгертілген мәндерді тексеруден тиімдірек. Қайта есептеуді бастайтын өзгертулер бағанды жою, бағанның сандық деректер түрін өзгерту немесе жаңа бағанды қосу сияқты үлкен өзгертулерді қамтуы мүмкін. Бірақ, баған атауын өзгерту сияқты қарапайым өзгертулер де қайта есептеуді бастауы мүмкін. Мұның себебі — бағандардың атаулары формулаларда идентификаторлар ретінде пайдаланылады.

Кейбір жағдайларда Power Pivot қайта есептеуден бағандарды шығаруға болатынын анықтайды. Мысалы, Өнімдер кестесінен [Өнім түсі] сияқты мәнді іздейтін формула бар болса және өзгертілген баған Сату кестесіндегі [Мөлшер] болса, формуланы қайта есептеу қажет емес, тіпті Сату және Өнімдер кестелері байланысқан болса да. Алайда, Сату[Мөлшер] бағанына негізделген қандай да бір формулалар болса, қайта есептеу қажет болады.

Тәуелді бағандар үшін қайта есептеу реті

Тәуелділіктер кез келген қайта есептеу алдында есептеледі. Егер бір-біріне тәуелді бірнеше баған бар болса, Power Pivot тәуелділіктер ретін қолданады. Бұл бағандардың ең жоғары жылдамдықта дұрыс ретпен өңделуін қамтамасыз етеді.

Транзакциялар

Деректерді қайта есептейтін немесе жаңартатын әрекеттер транзакция ретінде орындалады. Яғни, жаңарту әрекетінің кез келген бөлігі сәтсіз болса, қалған әрекеттер қайтарылады. Бұның мақсаты — деректерді ішінара өңделген күйде қалдырмауды қамтамасыз ету. Транзакцияларды реляциялық дерекқорда сияқты басқару немесе тексеру нүктелерін жасау мүмкін емес.

Айнымалы функцияларды қайта есептеу

NOW, RAND немесе TODAY сияқты функцияларда бекітілген мәндер жоқ. Өнімділік мәселелерін болдырмау үшін сұрауды орындау немесе сүзу әдетте есептелетін бағанда пайдаланылса, мұндай функциялардың қайта есептелуін тудырмайды. Бұл функциялардың нәтижелері бүкіл баған қайта есептелгенде ғана қайта есептеледі. Бұл жағдайлар осы функцияларды қамтитын формулаларды қайта есептеуді тудыратын сыртқы деректер көзінен жаңартуды немесе деректерді қолмен өңдеуді қамтиды. Дегенмен, NOW, RAND немесе TODAY сияқты айнымалы функциялар функция есептелетін өрістің анықтамасында пайдаланылса, әрқашан қайта есептеледі.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×